Page 117

ise bu baĂar×s×n× ikiye katl×yor. Indie Rock’×n belki en üstlerinde gezinmiyorlar fakat sessiz ve derinden gelen bir yap×lar× olduÿu gerçek.

aras×nda geçtiÿimiz sene çok konuĂuldu ve bu albümün konuklar× ise Eric Clapton, Eric Johnson, Robben Ford ve Mark KnopÁer gibi isimlerdi. Bu çal×Ăma da country, blues ile harmanlanm×Ăt× ve defalarca “dinlemeye doyulamaz” derecede bir his kapl×yordu içinizi… Müzik bu olmal×! 50- SUSAN TEDESCHI – Back To The River Senenin daha son zamanlar×nda gelen mükemmel ötesi bir blues/soul albümü. Bu çal×Ăma blues severler taraf×ndan merakla bekleniyordu ve daha önce The Black Crowes, Madrugada, Primal Scream ve Tom Petty ile de çal×Ăan yap×mc× George Drakoulias bu albümün patronuydu. Sonuç ise tek kelimeyle “kusursuz”! Tedeschi’nin soul ve caz vokallerine çok iyi gidebilecek derecede iyi bir vokali var, bunu da bu albümünde çekinmeden sergilemiĂ.

47- BRIAN ENO & DAVID BRYNE – Everything That Happens Will Happen Today Bu iki dost yeniden buluĂur da ad×ndan söz ettirmez mi? Müzik dünyas×nda böyle buluĂmalar çok etkileyici performans durumlar×n×n yaĂanmas×na sebep olabiliyor. Gospel müziÿini folk ve elektronika ile buluĂturmakta bu ikilinin göreviydi ve geçtiÿimiz sene bu albüm ad×ndan çokça söz ettirdi. Dinleyenler müzik dinledi, dinlemeyenler ise bir yerlerden bulup keyÀni ç×karmal×… 48- KLAUS SCHULZE & LISA GERRARD Farscape Birisi Tangerine Dream ve solo albümlerle elektronik müziÿin tan×m×n× yapm×Ă bir müzisyen, diÿeri ise Dead Can Dance’in her Ăeyi diyebileceÿimiz Lisa Gerrard. Durum bunu gösterirken geçtiÿimiz senenin en güzel buluĂmalar×ndan birine daha tan×kl×k etmiĂti müzik dünyas×. Lisa Gerrard vokalleriyle “Liquid Coincidence” bölümlerinden oluĂan albümde Schulze’yi bir parça geride b×raksa da bu albüm Space müziÿin son zamanlardaki ç×tas×n× belirledi. 49 – SONNY LANDRETH – From The Reach Slide gitar×n tan×m×n× yapm×Ă ve “saÿ parmak” tekniÿi ile birçok gitaristin ulaĂmak istediÿi yere ulaĂm×Ă büyük bir müzisyen. “From The Reach” blues albümleri

VE DĀþERLERĀ… - RAZORLIGHT – Slipway Fires - KAISER CHIEFS – Off with Their Heads - THE MARS VOLTA – The Bedlam In Goliath - THE MOUNTAIN GOATS – Heretic Pride - WHITE LION – Return Of The Pride - WHITESNAKE – Good to Be Bad - ALKALINE TRIO – Agony & Irony - TESLA – Forever More - WE ARE SCIENTISTS – Brain Thrust Mastery - RAZORLIGHT – Wire to Wire - SUPERGRASS – Diamond Hoo Ha - THE BLACK KEYS – Attack & Release - JOE SATRIANI – Professor Satchafunkilus and the Musterion of Rock - ELVIS COSTELLO – Momofuku - BON IVER – For Emma For Everago - SIGUR ROS - Með suð í eyrum við spilum endalaust - THE SUBWAYS – All or Nothing - MARILLION – Happiness Is The Road - TRACY CHAPMAN – Our Bright Future - DIDO – Safe Trip Home - PORTUGAL.THE MAN – Censored Colors - WILLE NELSON AND WYNTON MARSALIS – Two Men with the Blues

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement