Šivenje i krojenje media kit 2016

Page 1

Šivenje D KrBjenje Media KIT

MESTO GDE SE KREATIVNI SNOVI ISPUNJAVAJU

Poštovani, Portal

www.sivenjeikrojenje.com/

Šivenje D KrBjenje

istakao se svojim edukativnim pristupom i

pozicionarao se kao najpopularniji online medij o šivenju i krojenju. Autorski tekstovi obrađuju teme iz sveta mode, umetnosti, dizajna i tekstilne industrije, dok je važan segment aktivnosti portala edukacija o šivenju i krojenju. Aktivno se radi na izgradnji IMENIKA koji će omogućavati posetiocu lako i jednostavno pronalaženje svih relevantnih informacija o partnerima modne i tekstilne industrije.

O Portalu

Statistika

Upoznajte

Šivenje D KrBjenje

2

Kontakt

Statistika i demografija posetilaca Podaci za januar 2016 3

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.