Page 1

sommerudflugt

SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 28-at

Nr. 28 - 11. juli 2018

28. årgang

Assaqutaq Trail Transfer Sejltur til Assaqutaq og vandretur tilbage. Oplev områdets spændende historie og smukke natur. Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 08:00 Læs mere og bestilt her: www.arcticincoming.com/trail

TEL: 864840

Qimmit assiliissutikkut nakkutigilertigit

Videoovervågning af hundepladsen Sisimiuni qimmeqarfik nunap timaa tungaani inissisimavoq. / Den nye hundeplads i Sisimiut ligger udenfor byen. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)

Sisimiormiut nammineq TV’qarfiat Byens egen lokal-TV .. 188 kr. .............. 281 kr. .. .. .. .. .. .. .... .... Pakke 1:. .......................... .. 575 kr. .. .. Pakke 2:. .......................... .. 110 kr. .. .. .. :. .. Pakke 3 :..................... ... 110 kr. e .. k .. k .. a .. ...... Filmp erluni V:............ Hustler T aanermut akiliut ilaaerent ng Ilaasort lemskonti Inkl. med

Pakkeni kanalit akillu 1. juli 2018’imiit allannguuteqarput. Filmpakke imal. Hustler TV pisiarigaanni minnerpaamik pakket arlaat ilanngunneqassaaq. Pakkeindhold og priser er ændret fra 1. juli 2018. Køber man Filmpakke eller Hustler TV, skal man mindst købe nogen af pakkerne.

Allaffik ammasarpoq - kontoret har åbent Ataas./Man. - Tall./Fre. 10:00 - 14:00

Sisimiut TV - Aqqusinersuaq 22, 1. sal - Postboks 1004 - Email: info@sistv.gl - TLF: 86 43 60


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Videoovervågning af hundepladsen SIVDLEK' Sisimiut aviisiat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat

Naqiterisitsisoq / Udgiver: Suliffeqarfik imminut pigisoq / Den selvejende institution SIVDLEK´, Postboks 390, 3911 Sisimiut. Tlf. 86 45 80. mail: info@silleq.gl, www.silleq.gl www.facebook.com/Sivdlek Siulersuisut / Bestyrelse: Fali Kleist, Malene Christensen, Jørgen Peter Labansen, Ulrik Lybert. Aaqqissuisoq / Redaktion: Johannes Ujo Müller, tlf.: 48 59 33 (akisuss./ Ansvarshav.). Annonce agent: Sisimiut Offset, Postboks 240, 3911 Sisimiut. Tlf.: 86 45 80. Fax 86 46 02, mail: mail@sof.gl Naqitikkat amerlassusaat / Oplag: 2.800-it/stk. Ilusilersornera naqiterneralu / Sats og tryk: Sisimiut Offset, Postboks 240, 3911 Sisimiut. Tlf.: 86 45 80. Fax 86 46 02, mail: mail@sof.gl

ISSN 0908-5661 Saqqummertussap tullissaanut ussassaarutissat ilanngutassallu kingusinnerpaamik tunniunneqassapput/ Sidste frist for indlevering af annoncer og indlæg til næste nummer er:

Tallimanngorneq/fredag nal./kl. 16.00 Normu tulleq saqqummissaaq / næste nummer udkommer:

Pingasunngorneq Onsdag

18. juli 2018 SIVDLEK’ pisimanngikkukku mail@sof.gl imaluunniit 86 45 80 attavigiuk Får du ikke SIVDLEK’ så kontakt mail@sof.gl eller 86 45 80

Navarana aappanilu ilinniarnertik pissutigalugu Nuummiipput, naammassigunillu qimmiutitik amerliartorteqqikkusuppaat. / Navarana og hendes samlever er på grund af deres uddannelse i Nuuk, og de forventer at få flere hunde, når de engang kommer hjem igen. (ass./foto: Johannes Ujo Müller) Nogle hundeejere i Sisimiut indsamler underskrifter i ønske om, at kommunen opsætter videoovervågning på hundepladsen for at bekæmpe misrøgt af hunde. Tidligere havde hundeejerne deres hunde tæt på sig udenfor deres hus, men langt de fleste hunde er i dag blevet flyttet til hundepladsen. Hundepladsen er ved grusgraven, og det siges, at 38 hundeejere nu har deres hunde på pladsen. I ønske om et samarbejde omkring god pasning og pleje af hunde, indsamler Navarana Lennert og Sara Berthelsen underskrifter. - Jeg har sammen med andre unge drøftet, at det var for meget, da man siden 2013 begyndte at snakke om at flytte hundene ud af byen. Efter hundene blev flyttet til den nye hundeplads er der udøvet hærværk, hundene er blevet mishandlet og påkørt, og hundepladserne er for tæt på hinanden. Jeg startede med at hjælpe Sara Berthelsen, der ville indsamle underskrifter for at bekæmpe de forhold, fortæller Navarana Lennert.

Underskriftindsamling

bejde i fremtiden, og opfordrer borgere, der ønsker at støtte tiltaget om opsætning af videoovervågning af hundepladsen om at skrive under på: bit.do/qimmeqarfik-filmiliuserli De to initiativtagere har i ønske om et samarbejde rettet en skriftligt henvendelse til Qeqqata Kommunia. - Pladsen kan nemt videoovervåges ved hjælp af de nye teknologier. Det er blevet muligt at koble mobiler til overvågninger, som de gør i Bådklubben i Sisimiut. Hundene ville i så fald blive overvåget 24 timer i døgnet, også selvom det er mørkt, forklarer Navarana Lennert.

God hundepasning

Man passer godt på hundene, hvis man uden hindring kan tage ud til hundene, giver dem foder hver dag om vinteren og hver anden dag om sommeren, og give dem rent vand hver dag. Navarana Lennert og hendes samlever bor i Nuuk for at uddanne sig, og de forventer at flytte deres hunde fra bymidten til den nye hundeplads, når de engang kommer hjem til Sisimiut igen.

De to unge kvinder indsamler underskrifter via internettet for at få den nødvendige opbakning til tiltaget. De håber, at hundeejerne og kommunen vil få et tæt samar-

ARCTIC STAR ApS AR

ap s

ST CT AR IC

Salg og reparation Snescootere - ATV Knallerter - Cykler

TAMALAAT

Regnskab & Bogføringsservice P.O. Box 264, 3911 Sisimiut Tlf.: +299 863030 www.TAMALAAT.net 2

Ittukasiup aqq. 7 Tlf: 86 52 57 www.arcticcat.gl • arctic@cat.gl


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Qimmit assiliissutikkut nakkutigilertigit Sisimiuni qimmiutillit ilaat qimminik paarsilluanngittarneq akiorniarlugu qimmeqarfik assiliissutikkut kommunimit nakkutigineqartalernissaat anguniarlugu atsiornernik katersisoqarpoq. Qangaanerusoq qimmiutillit angerlarsimaffiup eqqaani qimmeqartarnikuusut ullumikkut amerlanerpaartaat qimmeqarfimmi inissisimapput. Qimmeqarfillu aqqusinertaarsuup tungaani inissisimavoq, oqaatigineqarporlu qimmiutillit maanna 38-it qimmeqarfimmiititaqartut. Ikioqatigiinnikkut suleqatigiinnikkullu qimminik paarsilluarneq anguneqarusulluni atsiortsitseqattaartut tassaapput Navarana Lennert aamma Sara Berthelsen. - 2013-ikkunnili qimmit illoqarfiup avataanut nuutsinneqarnissaat eqqartorneqalermalli inuusuttoqatikkalu tamanna ingasagalugu eqqartortarsimavarput. Kingornalu nuutsinneqalereermata serlersaarinerit, ikkatilliinerit, aportittut qimmillu imminnut qaninnermut uiartertut takussaaleraluttuinnarsimallutik. Tamakkua akiorniarlugit Sara Berthelsen atsiornernik katersiniartoq ikiorniarlugu aallartissimavunga, oqarpoq Navarana Lennert.

Atsiortitsineq

Arnat inuusuttut suliniuteqartut tapersersorneqarnissartik anguniarlugu internet aqqutigalugu atsiortsitsineq ingerlappaat. Neriuutigaat siunissami qimmiutillit kommunilu akunnerminni qanimut suleqatigiilluarumaartut, unalu interneti aqqutigalugu qimmeqarfik filmiliusernissaanut piumasut tapersersuisut atsiorsinnaassasut kaammattuutigaat: bit.do/qimmeqarfik-filmiliuserli

SIV Sisimi

Qimmit ullut tamaasa nakkutigineqartarnissaat kaammattuutigineqarpoq. / Det opfordres til at se til hundene hver dag. (ass./foto: Johannes Ujo Müller) Suliniuteqartut Qeqqata Kommunianut suleqatiginnikkusullutik allagaqarsimapput. - Maannakkut teknologi nutaaliaanermut imaaliallaannaq nakkutigineqarsinnaalissagaluarput, filmiliuutinik qimmeqarfik ikkussuiffigineqaleraluaruni. Mobiltelefonimi atorlugu filmiliuutinut attavinittoqarsinnaalernikuuvoq. Soorlu Sisimiuni umiatsiaaraatileqatigiit taamatut ingerlasut. Ukioq kaajallallugu ulloq unnuarlu nakkutigineqarsinnaalissagaluarput, qarnorluunniit sila taartigigaluarpat aamma, Navarana Lennert nassuiaavoq.

Paarsilluarneq

mit alakkariaannaallugit nakkutiginnil­ luarneq, ullut tamaasa ukiukkut nerisitsineq, aasakkut ulloq allortarlugu nerisinneqarsinnaapput kisianni ullut tamaasa imermik pajunneqartarnissaat imariaannaanissaalluunniit pisariaqartoq qimussertartut kaammattuipput. Navarana Lennert appanilu ilinniarnertik peqqutigalugu maanna Nuummi najugaqarput, naammasseriarunillu naatsorsuutigaat Sisimiunut uterunik maanna qimmeqarfiat illoqarfiup qeqqaniittoq qimmeqarfimmut nutaamut nuuttariaqassallugu oqaatigaa.

Qimminik paarsilluarneq tassaavoq qim-

Chaufførens direkte linie 52 66 88

Nuuk: Tlf: 31 13 28 Mobil: 55 17 26 53 42 20 Fax: 31 13 27 Kangerlussuaq: Tlf: 84 10 76 Mobil: 52 41 37. Fax: 84 10 12

B J E Entreprise

Postboks 309, DK-3911 Sisimiut Tlf: 86 52 10. Fax: 86 47 99 Mobil: 52 78 08, 52 99 13 & 52 78 18 Entreprenør: 52 63 88. Chauffør: 52 66 88 & 52 93 08 e-mail: bje@greennet.gl. www.bje.gl

Du løfter røret Vi løfter resten

Ring og få et godt tilbud 3


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Nu kan du studere SIVDLEK' Sisimiut aviisiat uden at opholde dig i Sisimiut Ă˜kologiske produkter Rabat til studerende & pensionister BOLETHEP AQQ. 20. 3911 SISIMIUT TLF.: 86 49 84 AMMASARFII ATAASINNGORNEQ - TALLIMANNGORNEQ.: 9 - 12 & 13 - 16 Ă…BNINGSTIDER MANDAG - FREDAG: 9 - 12 & 13 - 16

Ullormut meeqqat qiammat tuppallersarpiuuk?

GUX i Sisimiut tilbyder fra efterüret supplerings- og enkeltfag som fjernundervisning, hvor det tidligere var et krav, at man skulle bo i Sisimiut for at kunne modtage undervisning. GUX i Sisimiut har i samarbejde med Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke etableret et pilotprojekt med udbud af gymnasiale supplerings- og enkeltfag som fjernundervisning. Fjernundervisningsinitiativet hedder eGSK og eGENK som stür for: �e-Gymnasialt Suppleringskursus og �e-Gymnasialt Enkeltfagskursus� Det vil sige, at en elev nu kan fü undervisning og tage sin eksamen via internettet.

Der vil blive undervist i fagene: Dansk A, Matematik B, Engelsk B og Biologi C. eGSK er for studenter, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men mangler et fag eller niveau for at leve op til adgangskrav pü en specifik videregüende uddannelse. eGENK er for personer, der har afsluttet folkeskolen inden september 2018 og ønsker at opkvalificere sig inden for Êt eller flere gymnasiale fag. Gymnasiale enkeltfag er ikke en hel gymnasieuddannelse i sig selv, men kan indgü som dele af en hel uddannelse. Alle interesserede kan søge om optagelse senest den 5. august.

VVS anlĂŚg Smedearbejde Fjernvarme Sprinkler IndustrianlĂŚg Ventilation Malerarbejde

UT U Meqqi nutaaq Nyt mĂŚrke

LINDON Angiss/str.: small til 2Xtra large

Brøndum

Box 149 . 3911 Sisimiut . Tlf. 86 47 17 . Telefax 86 47 12

Atuakkanik Atorniartarfik Biblioteket Guutaap Aqq. 5, Postboks 129 3911 Sisimiut Tlf.: 86 50 23. Fax: 86 40 92 E-mail: bibsis@bibsis.gl

Aasaanerani ammasarfiit / SommerĂĽbningstider 1. juni - 31. august

Tlf. 86 56 33 Facebook.com/butikinuk Ammasarfiit/Åbningstider: Ataasinng. - sisamanng. / Mandag - torsdag Tallimanngorneq / Fredag Arfininngorneq / Lørdag 4

09.30-17.30 09.30-18.00 11.00-14.00

Ataasinngorneq- Mandag Marlunngorneq- Tirsdag Pingasunngorneq - Onsdag Sisamanngorneq- Torsdag Tallimanngorneq- Fredag

10 - 12 & 13 - 18 10 - 16 10 - 16 10 - 12 & 13 - 18 Matoqqavoq / Lukket

Atuakkanik atorniartarfimmut tikilluarit. Akeqanngilaq! Velkommen i biblioteket. Det er gratis!


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Sisimiuniinngikkaluarlutit ilinniakkamik ingerlatsisinnaalerputit GUX-imi Sisimiuni Ilinniarnertuunngorniarfinni ilassutitut aamma ilinniartitsissutini ataasiakkaani ilinniartitaaneq pinngitsoorani Sisimiuni najugaqarluni ilinniarnissaq piumasaqaataasarsimasoq maanna ukiamiit najugaq qimanngikkaluarlugu ingerlanneqarsinnaalissaaq. GUX Sisimiut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik suleqatigalugu misiliutitut suliniummik pilersitsereersorlu ilinniarnertuunngorniartarnermi ilassutitut pikkorissarnernik aamma ilinniartitsissutini ataasiakkaani pikkorissarnernik, ungasissumiit ilinniartitaanertut aaqqissuussaasunik neqerooruteqartarlerpoq. Taaguutaat imaalerput: eGSK aamma eGENK. Taakkuupput e-Ilinniarnertuun­ ngorniartarnermi ilassutitut pikkorissartarneq aamma e-Ilinniarnertuungorniartarnermi ilinniartitsissutini ataasiakkaani pikkorissartarneq. Tassa imaalerpoq ilinniartoq atuartitsineq soraarummeernerlu internet aqqutigalugu ingerlassinnaalissavaa. Ilinniartitsissutigi-

neqarsinnaalertussat makkuupput: Qallunaatut A, Matimatikki B, Tuluttut B aamma Uumassusilerineq C. eGSK tassaavoq ilinniarnertuunngorniartunut ilinniarnertuunngorniarnermi ilinniartitaanermik naammassisaqareersimasunut, kisiannili ilinniartitsissummik amigaateqartunut, imaluunniit qaffasissutsimik naammassisaqarumasumut qaffasinnerusumik ilinniartitaanermut aalajangersimasumut isersinnaajumalluni. eGENK inunnut meeqqat atuarfiannik naammassisaqarsimasunut september 2018 sioqqullugu, kissaateqarlutillu ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsissummi ataatsimi ilinniartitsissutiniluunniit arlaqartuni pikkorissarnissamik tulluarsagaavoq. Ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsissutit ataasiakkaat tassaanngillat ilinniarnertuunngorniartarneq ataatsimoortoq, kisiannili ilinniartitaanerup ataatsimoortup ilagisinnaallugit. Soqutiginnittut kikkulluunniit kingusinnerpaamik aggustip tallimaani qinnuteqarsinnaapput.

SIV Sisimi

UNNUKKUT ATUARTITSINERMI OQAATSINIK PIKKORISSARIT LÆR SPROG PÅ AFTENKURSUS

TULUTTUT/ENGELSK Pikkorissartitsinissaq tuluttut paasisinnaanngitsunut paasinnilaarsinnaasunulluunniit tulluarsagaavoq. Peqataasut tuluit oqaasiisa tunngaviisa paasinissaanut atornissaannullu pikkorissassutigissavaat. Kurset er for deltagere, der har ingen eller lidt kendskab til engelsk. Deltageren får en basis for forståelse og brug af sproget Qaqugu: Pingasunngornerit tamaasa unnukkut nal. 19.30-21 Hvornår: onsdage kl. 19.30-21 Aallartiffissaq/start: d. 22. August 2018

QALLUNAATUT/DANSK Pikkorissartitsinissaq qallunaatut oqalussinnaareersut tulluarsagaavoq. Pisinnaariikkat atornissaannut attaveqaqatigiinnermi allattariarsornermilu sammineqassapput. Kurset er for deltagere med kendskab til dansk. Vi udbygger evnen og ordforrådet til at kommunikere og skrive på dansk.

Containerimik eqqaavimmik imaarsinermi attartornermiluunniit aqqutissaq pitsaasoq Neqeroorutinik aallerit imaluunniit suliassiissutit eqqartoruk

Qaqugu: Marlunngornerit tamaasa unnukkut nal. 19.30-21 Hvornår: tirsdage kl. 19.30-21 Aallartiffissaq/Start: d. 21. August 2018

GRØNLANDSK Kurset er for nybegyndere, der har ingen eller lidt kendskab til grønlandsk. Deltageren får en basis for forståelse og brug af sproget. Hvornår: torsdage kl. 19.30-21 Start: d. 23. August 2018

Nalunaarneq/tilmelding: Udfyld ansøgningsskema på www.oqaatsit.gl inden d. 15. august

Den rigtige løsning når det gælder leje & tømning af affaldscontainere Indhent tilbud og få eventuelt en snak om opgaven Telefon 86 59 73 - Telefax 86 60 73 - Mobil 52 78 73

Ullormut meeqqat tusarnaarpiuuk ?

Annerpaamik holdi ataaseq 12-nik peqataasoqarsinnaavoq Max 12 deltagere pr. hold Sumi/hvor: KTI, Adammip Aqq. 2, 3911 Sisimiut Pris: 400 kr.

Oqaatsinik Pikkorissaavik 3911 Sisimiut www.oqaatsit.gl Tlf:+299 866700 OQAATSINIK PIKKORISSAAVIK LANGUAGE CENTER

5


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIVDLEK' Sisimiut aviisiat

Nunani avannarlerni Tusass Vi høres i de nordiske lande Roamingimik sullississuterput nutaaq Nunani allani Tusass atorlugu saniatigut akiliuteqarnak nunani avannarlerni tamani* datamik atuisinnaavutit, sms-inik nassiussisinnaavutit, aammalu taakkununnga taakkunanngaanniillu sianersinnaallutit. Nunani allani Tusass, Tusass mobiilini atuisuuffinni 499 koruunilinniit qummullu akilinnut ilaareerpoq. Tusass.gl imaluunniit TELE-POST Centerit qaninnerpaaq alakkaruk, atuisut@telepost.gl-imulluunniit allallutit imaluunniit 80 80 80-mut sianernikkut, Nunani allani Tusass qanoq pissarsiarisinnaanerlugu paasiniaasinnaavutit. Nunani allani Tusass pigalugu inuunererusutat atoruk – annertuumik tupaallannartumillu akiligassinneqarnak – aamma nunani allaneereerlutit angerlaruit.

*Kalaallit Nunaata avataatigut nunat avannarliit tassaapput: Danmark, Finland, Savalimmiut, Island, Norge, Sverige aamma Åland

tusass.gl

6

Med vores nye roaming service Tusass i udlandet kan du bruge data, sende sms og ringe til og fra alle andre nordiske lande*, uden at det koster ekstra. Tusass i udlandet er inkluderet i alle Tusass mobilabonnementer til 499 kr./md. og opefter. Besøg tusass.gl, dit nærmeste TELE-POST Center, skriv til kundeservice@telepost.gl eller ring 80 80 80 for at høre nærmere om hvordan du også kan få Tusass i udlandet. Lev det liv, du ønsker – uden dyre og overraskende regninger - også når du kommer hjem fra udlandsrejsen.

*Foruden Grønland, er de nordiske lande: Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Åland


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIV Sisimi

Naatsiiat tallimat 2 kg-nngortippai All.: Jens P. Møller Sisimiuni naasut assigiinngitsut misileraatigalugit naatinneqarput, ilai iluatsinngitsut ilaali iluatsilluartut Qaasuitsup killeqarfiata avannaani naasinnaasut killeqarsinnaasarput. Ukiumut qaammatit arfineq marluk aputeqartartumi aasamilu naaqisumi nunatta naasui naagaangata qalipaatigittaqaat tipigittaqalutillu. 2015-imi ukiassakkut Sisimiuni illup (sumiinnera aaqqissuisoqarfiup nalunngilaa) kusassarniarlugu ilaatigut nunatta naasui naatinniarlugit aalajangertoqarpoq. Tamanna misileraanermik ilaqarpoq. Siullermik illup naasui naatsiiviutillip silamut ilisaraluarpai, silaannarli nillertoq akiorsinnaanngilaat. Silateq qaarsorasaartoq ujaqqanik angivallaanngitsunik ilaannili anginerulaartunik ungalullugit naatsiivilersorpaa, ujaqqat ilaatigut sissameersut majuuttarlugit. - Nuna maliinnarlugu ujaqqat iliorartarpakka kusagileraangakkit ingerlateqqittarlugit. Taamaalillunga naasuliviit amerliartortippakka majsit, guloruujut, eertat, salatit allallu naatittarlugit, naatsiiviutilik oqaluttuarpoq. - Issoq qimmilivimmiittoq misileraatigaara naggorissaateqarsoralugu. Kisianni naatsiiviit sanaama tulleriinneri puigulaarpakka amerlinermik, misileraasoq oqarpoq. Naatsiiviutilik imerterileraangat imeq kuuffimmeersoq atorumaneq ajorpaa, taanna imeqarfimmiit akuiagaagami kloreqarlunilu. Taamaattumik kuummut imertartarpoq dunkillu arlallit imertaatigisarlugit. Naatsiivinni issoq ullut tamaasa imertertagaanngitsoq aamma oqaatigaa, sialualaarsimagaangat issoq assalaarlugu isugutaaraangat tassa naatsiivik imminut imertersimasarami imertertariaarussimasarpoq, naak qaava panertutut pissuseqaraluarluni. Ukiut pingasut matuma siorna Brugsenip atorunnaagai naatsiiassat spisekartofler silatimini tallimat ikkuppai, katillugillu kiilut marluk sinneqartut naatillugit. Maannamut naatsiianut naatsiivik

Nunatta naasui allallu misileraatigineqarput. / Grønlandske planter og andre eksperimenteredes. (ass./foto: Jens P. Møller)

Nutaaliorfeeraq qinnuteqarfissaq ammavoq. Nutaaliorfeeraqqami ingerlatsiniartunut periarfissaqaleqqinnikuuvoq, inissat nutaat periarfissaapput. Majoriami qinnuteqartoqarsinnaavoq, ukualu nassarneqassapput qinnuteqarniaraanni: 1. Najugaqarnissamut uppernarsaat tamakkiisoq. 2. Kuisinnermut uppernarsaat. 3. Karakterit.

Nutaaliorfeeraq er åben for nye ansøgninger. Der er mulighed for at ansøge til Nutaaliorfeeraq forløb, der er nye pladser i Nutaaliorfeeraq. Man kan ansøge i Majoriaq og man skal have de følgende 3 ting med: 1. Historisk bopælsattest. 2. Dåbsattest. 3. Karakter

Tuniniaaneq & Sullissineq · Umiatsiat Aquuteralaat · Angallatit motoriit iluatigut • Qamuteralaat • Sisamanik Assakasulik Kingorartissat

Salg & service · Både · Påhængsog indenbordsmotorer • Snescootere ATV · Reservedele

VI HAR FARTØJER TIL ALLE FORMÅL Godkendt passagersejlads, charter, dykkerservice samt transport af maskiner og materialer– kontakt os for at høre mere!

TLF. 86 37 00 SIRIUSGREENLAND.COM

7


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIVDLEK' Sisimiut aviisiat 5 miiterinik takissuseqarpoq. Upernaarli manna pueqqorami suli naasoqarsiman­ ngilaq. Immaqamigooq aamma itinaarsimagai, tassa tamanna misileraanermik taaneqartarnerarpaa. Dunkiutai imermik imaqartuaannarput.

Tamatigut aappassaa iluatsittarpoq

Naatsiiassat siornaak ikkussat siorna aatsaat iluatsittumik naapput. Valmuit misileqqaaramigit ingerlaannaq naanngitsunut ilaapput, ukioq mannali valmue naasimammat nuannaarutigaa. Nunatta naasuisa klimatsinnut akiuussinnaassusiat takorusuttarpaa, naatsiivianilu nunatta naasuini seernat upernaakkut sikkeqqaartarnerarpai. Naatsiiassat ilaat immikkoortillugit illup iluani naateqqaartarpai kingorna sorlanippata naatsiivimminut ik-

kuttariaannanngorlugit. Naatsiiviisa ilaanni qeqqussat panertut aserortikkat issumut akulerullugit misilippai naggorissaataassasoralugit, nalunngisaa aamma taamatut misiliisimagami. Qeqqussammi aamma tarajoqarput peqqinnarluartunik. Naatsiiassat ukiut marluk qaangiukkaangata aatsaat iluamik naasarnerarpai, naasussaq issumut sungiussiniaqqaartarsimagunarmat. - Aalisagartoraangatta qajoq imertagarput naasunut imerterutigalugu unnia pitsaasoq. Naatsiiviit marluk - aappaa imermik nalinginnarmik imertigaq, aappaalu aalisakkap qajua - qajortornikoq qorsooqqinnerusunik naasoqartarsimagami, oqarpoq. Tassaapput misileragassama ilaat, naatsiiviutilik oqarpoq.

Qitiusumik Sisimiut napparsimavianiit aasaanerani nalunaarut. Matumuuna erseqqissaassutigissavarput Sisimiut napparsimaviani sulisut aamma sulinngiffeqarmata, taamaalilluni aggustip naanerata tungaanut sulisut ikinnerusut sulillutik kiisalu aasaanerani taartitut sulisut arlaqarnerullutik. Tassunga atatillugu pinartuunngitsunut saaffiginninnerit pisarnermiit utaqqinarnerulaarsinnaallutik. 1. juli’miit nakorsiarniarluni inniminniisarneq sivikillineqarpoq. Tassa imaalerpoq: nalunaaqutaq arfineq pingasut qulingiluallu (8-9) akornanni taamaallaat inniminniisoqarsinnaavoq nalinginnaasumik utaqqinneqarsinnaanngitsumilluunniit nakorsiarniaraanni. Inuunerissaavik Juli qaammat tamaat matoqqassaaq. Aasarsiorluarisi.

Sommer meddelelse fra Sisimiut regionssygehuset.

Vi afholder også feriesæson i sygehuset blandt personale og har dermed indtil slutningen af august mindre personale på arbejde samt har flere sommerferie vikarer på arbejde. Der kan forekomme forlænget ventetider på almindelige lægetider og på konsultationer ved andre afdelinger. Pr. 1. juli forkorter vi muligheden for tidsbestilling, dvs. at man kun kan ringe og bestille almindelig samt akut lægetid mellem kl. 8 og kl. 9. Livsstilsambulatoriet vil være lukket i hele Juli-måned. God sommer.

8

www.peqqik.gl

Imeq kuummeersoq atorumaneruaa. / Vand fra elven er klart at foretrække. (ass./ foto: Jens P. Møller)

Sisimiut kusassartigu

Illup eqqaa orpeqarpoq. Orpiit pingasut tassaapput Laasi Kristiansenip tunissutai, naareernikut tunniussimagamigit. Orpiit sibirisk birkimik ateqarput. Naatsiiviutilik neriuppoq orpiit naalluarsinnaassasut, maannamummi sikkertoqareersimapput. Orpiit ullut tamaasa qivialaartuaannarpai. Nunarput issittaraluaqisoq orpiit aalajangersimasut issittumi naasarput. Naatsiiviliaasa issortaat ikkannerpaaq 20 cm-sut ititigivoq, eqqamini issortartarpoq. Orpiit ikkussukkat avataanni orpikkanik kaajallapajaarlugu ikkussuinikuuvoq anorimut illersuutaalluartussanik. Orpik ataaseq Danmarkimeersuuvoq. Orpik taanna iluminni fuglelortimik (timmissap anaa) taagorpaat, tassagooq Danmarkimi timmissat ilaata orpiit naatsiiassaanik nerinikuummat, anarigamiullu orpik tassani naasimalluni, naluaali orpik sunarpiaanersoq. Orpiit Laasi Kristiansenip tunissutai 2013/14-imi ikkutaasimapput. Naatsiiviutillip sisimiormiut kajumissaarpai illoqarfipput naatsiiveqarnerup tungaatigut kusassaaqataaffigissagaat, pinngortitap naatissinnaasaanik illoqarfipput pinnersarsinnaagatsigu. Assersuutigiinnarlugu Nuummi orpiit portusuut illut silataanniittut kusanartartorujussuupput, maanilu Sisimiuni aamma taamaaliukutsoorsinnaavugut, misileraallammak naggasiivoq. (Artiklen bringes på dansk i næste nummer)

Aamma takuuk / Se også: www.silleq.gl


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIV Sisimi

Multibanemi arsaqattaartitsineq Aasaanerani multibanemi arsaqattaartitsineq weekendimi ingerlanneqaqqammerpoq. Ivigaaraasanik arsaattarfissap piareernissaanut utaqqiisaa silagissuugaa ivigaaraasanik arsaattarfeeqqami meeqqat arnallu arsaqattaartinneqarnerani Sisimiormiut Sarfannguarmiullu unammisaqattaarput. Unammisaqattaarneq nuannarineqarluni isiginnaariartoqarluarpoq. Unammisaqattaarnermi normu 1-inngortut, 2-nngortut 3-n­ ngortullu pokalimik akissarsitinneqarput.

Sarfannguarmiut Sarfaq SAK-p meerartaanniit arsanik sisamanik meeqqanut inersimasunullu tunissuteqarfigaat, kii­ salu atuagaq meeqqanit arsaqataasunit atsiornertalik ”SAK ukiuni 50-ini” tunniunneqarluni. Meeqqani peqataapput Sarfaq-miit holdit marluk, SAK-miillu holdit pingasut. Arnani peqataapput Sarfaq, SAK aamma S-68. Unammiuaarnermi aaqqissuisuupput Sarfaq, SAK meerartai suleqatigalugit.

Mød os på facebook Polarmagasinet Sisimiut Telefon 86 41 13 Ammasarfiit/ Åbningstider Ataasing. - sisamanng./ Man. – Tors.: 9.30 – 17.30 Tall./ Fredag: 9.30 – 18.00 Arfininng/ Lørdag: 11.00 – 14.00 Meeqqat arsaqattaartut tamarmik, Sarfaq aamma SAK. / Samtlige deltagende hold hos børnene, Sarfaq og SAK. (ass./foto: Jens Karlsen)

Fodboldturnering i multibanen Sommerens fodboldturnering i multibanen blev afviklet i weekenden. Mens der ventes på kunstgræsbanen, blev turneringen for børn og kvinder mellem Sisimiut og Sarfannguit afviklet i multibanen under det gode solskinsvejr. Der var mange tilskuere, og der blev uddelt pokaler til 1., 2., og 3. pladserne. SAK børneafdelingen overdrog fire fodbolde til Sarfaqs børne- og voksenafdelinger fra Sarfannguit, ligesom de overdrog bogen ”SAK ukiuni 50-ini”, som de deltagende børn havde signeret.

Nujaleriffik - Dame- & herrefrisør

CENTER SALON Indehaver Frisør: Anne Marie Bjørn

Frisør: Sika

Frisør: Nuunu

Ammasarfii: Åbningstider:

Ataa. - talli. / Mandag - fredag

kl. 9.00 - 17.00 Kaaleeqqap Aqq. 5 - Tlf. 86 55 09 Rabat til pensionister og studerende med studiekort

Hos børnene spillede to hold fra Sarfaq, og tre hold fra SAK. Hos kvinderne spillede holdene fra Sarfaq, SAK og S-68. Sarfaq havde i samarbejde med SAK børneafdelingen arrangeret turneringen.

Ullormut meeqqat ilinniakkerimmat ikiorpiuuk ?

Alt arbejde indenfor VVS-, SMEDE- & KØLEBRANCHEN udføres. Ruujorilerisut-, saffiuut-, nillataartitsivilerisullu suliassaat tamaasa suliarisinnaavagut. Ulloq unnuarlu suliarisinnaasat / Døgnservice Kissarsuutit / oliefyr: 52 77 00. Nillataartitsiviit - Qerititsiviit / Køl & Frys: 86 39 24

VVS SERVICE SISIMIUT SISIMIUT KØLETEKNIK

Ittukasiup aqq. 9, Box 237, Tlf. 86 49 24 Autoriseret Gas-, Vand-, Køl- & Frys installatør 9


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIVDLEK' TASERALIMMI PISUSSAT Sisimiut aviisiat DET SKER I TASERALIK Taseralik - Sisimiut Cultural Centre

Ant-Man and the Wasp

AASAANERANI SAQQUMMERSITSINEQ

(USA, 2018) Sis./Tors. 12. juli ..........19:30 Tall./Fre. 13. juli ..........19:30 Arf./Lør. 14. juli ...........19:30 Sap./Søn. 15. juli .........19:30 Action, komedie, sci. fi. 117 min.

SUMMER EXHIBITION 21. JUNI - 12. AUGUST 2018

MINA KREUTZMANN PAVIA LUDVIGSEN BECKY MAGNUSSEN LIS PEDERSEN LENNERT

Ilits./Instr.: Peyton Reed Billet: 45,-/85,-

I Kill Giants

(Belgien, Storbritannien, USA, 2018) Sis./Tors. 19. juli ..........19:30 Arf./Lør. 21. juli ...........19:30 Sap./Søn. 22. juli .........19:30 Fantasy, drama, adv. 106 min.

SCENE AMMASOQ ÅBEN SCENE

Ilits./Instr.: Anders Walter Billet: 45,-/85,-

INNIMINNIINEQ RESERVATION:

Café Taseralik tlf.: 86 28 08

BILITSEERNIARFIK BILLETLUGEN:

Aaqq. akunn. 2 sioqqullugit ammartarpoq Åbner 2 timer før film/arrangement Marlunngorneq-sapaat Tirsdag-søndag 11:30-19:30 Igaffik matusarpoq Køkkenet lukker 18:30

cafétaseralik

Tlf.: 86 28 08

INERSUARMI I STORSALEN Tall./Fre. 15. juni, 20:00-00:00 Billet: 20 kr. 15-iliineqanngitsut isersinnaanngillat. 15-17-inik ukiullit inersimasumik iseqateqassapput. Aldersgrænsen er 15 år. Børn under 18 år skal være i ledsagelse med en voksen.

Kaagit nammineq sanaat altid hjemmebagte kager

Kaffi ilaqqissinnaavoq Refill på filterkaffe

15,Allafik/Kontor: Ataas.-tall./Man.-fre. 9:00-16:00 Tlf.: 86 28 00 E-mail: info@taseralik.gl

10


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

Sisimiut Nyt Syn Isarussat igalaartalerlugit 498-imiik. Isarussanik akilersuisinnaavutit erniaqanngitsunik. Tlf. 865650

email: sisimiut@nytsyn.dk

Ullormut meeqqat pakkuppiuuk?

Spiseseddel

Hotel Sømandshjemmet

SIV Sisimi SØMANDSHJEMMET

Onsdag 11/7 Boller i karry m/ris Torsdag 12/7 Koteletter m/kartofler & rødkål Fredag 13/7 Mørbradgryde m/kartoffelmos Lørdag 14/7 Frokostbuffet. Aften: Frankfurter m/varm kartoffelsalat Søndag 15/7 Frokostbuffet. Aften: Helstegt svinekam m/kartofler & grønt Mandag 16/7 Forloren hare m/kartofler & tyttebær Tirsdag 17/7 Fiskefillet m/kartofler & persillesovs Onsdag 18/7 Dansk bøf m/kartofler & rødbeder Åbent alle hverdage fra 0600 til 2200. Søn- og helligedage fra 700 til 2200 Grillen er åben hver dag kl. 1130 -1930 Friske sandwich og smørrebrød hver dag Møde- og kursuslokaler udlejes Telefon 86 41 50, www.soemandshjem.gl og find os på Facebook

Naalagiartitsivissat Gudstjenesteliste Arfininngorneq 14. juli 2018

Besøg os på Facebook

Nal. 10.00 Katititsineq

Følg med i vores nyheder

Sapaat Trinitatisip ing. 7-at Sapaat 15. juli 2018

Sisimiut Auto Service a/s

Nal. 10.00 Naalagiarneq Kuisitsineq

Box 289 - Kapornip Aqq 16 - 3911 Sisimiut - Telefon 86 45 30 - Fax 86 45 64

Palaseqarfik Sisimiut, Kaaleeqqap aqq. 6.

Ussassaarutit qalipaatillit malugineqartarput!

Aasaanerani nuannanneq Sømandshjemmi peqatigalugu Juli qaammat tamaat marlunngornikkut Sisamanngornikkullu nal: 14—16 tungaanut Aggerlusi Peqataajartoritsi Sømandshjemmip narsartaanut Pinnguaqatiginissarsi qilanaaraarput!

Tirsdag og torsdag i juli måned kl. 14—16 Kom ned på græsplænen foran Sømandshjemmet Vi glæder os til at lege med dig!

11


SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat

SIVDLEK' MALUGIUK! MALUGIUK! Sisimiut aviisiat w

BEMÆRK! BEMÆRK! STARK ARFININNGORNERMI 14. JULI 2018 MATOQQASSAMMAT. STARK HOLDER LUKKET LØRDAG D. 14. JULI 2018.

QARASAASIAGUT NUTARTISSAGATSIGIT. VI OMLÆGGER VORES DATASYSTEM.

ULLU ALLA TAKUNISSANNUT QILANAARPUGUT! VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG EN ANDEN DAG! STARK Ilulissat STARK Aasiaat STARK Sisimiut

STARK Ilulissat STARK Aasiaat STARK Sisimiut

STARK Nuuk STARK Qaqortoq

STARK Tasiilaq STARK Nuuk

STARK SISIMIUT

Box 469 • 3911 Sisimiut • Tlf. 38 37 40

STARK Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland

v/Bygningsingeniør

Hans S. Lennert Telefon Fax Mobil

86 66 28 86 40 31 52 73 28

hsl@amerloq.gl

Det lokale flyttefirma JAN A. JØRGENSEN ApS

Alle former for flytninger udføres Medlem af DMF

EFFEKTIV FLYTNING

Box 354, 3911 Sisimiut. Tlf. 86 54 64. Fax 86 54 84. Mobil 52 52 22, 48 69 24 & 52 54 44

Ussassaarut qalipaatilik takujuminartuuvoq

BESØG VORES HJEMMESIDE

www.kae.gl Her finder du byens største udvalg indenfor hårde hvidevarer!

Kaataq El ApS 12

Aut. El-installatør, Sisimiut

MITTARFIMMUT 2 3911 SISIMIUT

TELEFON 86 56 86 AFTEN & WEEK-END: 52 72 74

MAIL@KAE.GL WWW.KAE.GL

Sivdlek nr 28 2018  

http://www.silleq.gl/images/avis/2018/Sivdlek_nr_28_2018.pdf

Sivdlek nr 28 2018  

http://www.silleq.gl/images/avis/2018/Sivdlek_nr_28_2018.pdf

Advertisement