Page 1

Vi behöver din hjälp för att Västerås ska bli framtidens stad för alla. Vad tycker du är viktigt? Vad behöver göras i din stadsdel? Fyll i och skicka till oss. Portot är betalt. Du kan även mejla: vasteras@socialdemokraterna.se ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________ Frankeras ej Mottagaren betalar portot

————————————— Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna

Namn:____________________________________________ Epost:____________________________________________ Adress:_________________ Post nr:__________________ Telefon:_________________ Personnummer: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ Socialdemokraterna Västerås _________________________ SVARSPOST Kundnummer 720018200 728 05 VÄSTERÅS


1 3

2 4

Web dörrknackningsfolder