__MAIN_TEXT__

Page 1

lehti

Asukas

2 / 2015

Kotivakuutus turvaa kotia ja omaisuutta

Iida Riekki nauttii

Kultasirkuntien sadosta

Koskelomppi

uuteen kukoistukseen


5

12 Asukaslehti 2/2015 Asukaslehti tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Sivakan asukkaille. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Julkaisija Sivakka-yhtymä Oy Myllytullinkatu 4 90130 Oulu puh. (08) 3148 190 asiakaspalvelu@sivakka.fi

3

Asumistottumuksia muuttamalla syntyy säästöjä

4

Valoa tehokkaammin

5

Pysäköinninvalvonta on osa turvallisuutta

6

Palovaroitin pelastaa

7

Vahingon sattuessa vakuutus auttaa

8

Koskelomppi uuteen kukoistukseen

10

Uuteen valoisaan kotiin

Raimo Hätälä

11

Hissejä tulee pikkuhiljaa

Tekijät tässä lehdessä

11

Ainakin 139 uutta kotia

12

Kultasirkuntiellä uudet ideat muhivat jo

Päätoimittaja

Jouni Hautamäki Raimo Hätälä Marko Kaakkuriniemi Hannele Lamusuo Marja Sarkkinen Maritta Schavikin

14

Muuton yhteydessä tarkistetaan asunnon päivitystarve

15

Asumisneuvonta alkaa pian

Juha Sarkkinen

15

Maksuttomia palveluja tarjolla

Painopaikka

16

Asukaskyselyn tulokset

17

Kuvakisan tulokset

18

Tulevia tapahtumia ja tapahtunutta

Valokuvat

Erweko Oy, Oulu

2

Tässä numerossa:

Asukaslehti 2/2015

10


K

esän mittaan olen nähnyt useissa kohteissamme, miten yhdessä tekeminen on tuottanut viihtyisämpää asumista. Pihateemaamme liittyen asukkaat ovat saaneet paljon hyvää aikaan. Yhteisöllisyyttä

kehittämällä voimme edelleen tehdä asumisesta viihtyisämpää ja samalla saavuttaa säästöjä asumiskustannuksissa. Jatkakaamme yhteisen ympäristömme parantamista myös iltojen pimetessä ja syksyn saapuessa. Vuoden kääntyessä kohti syksyä riittää usein intoa aloittaa uuttakin harrastusta ja tekemistä. Sivakan ensi vuoden budjettia valmisteltaessa ilmestyi Pellervon taloustutkimuksen ennuste asumismenojen tulevasta kehityksestä. Tuo ennuste ei ole mukavaa luettavaa. Vuosille 2015–2019 ennustetaan asumiskustannusten nousevan keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. Samaan aikaan kuluttajien tulojen odotetaan kasvavan noin 2 prosenttia vuodessa, jolloin asuminen vie aina vain suuremman osan tuloista. Asumiskustannusten ostovoimaa nopeampi kasvu on jatkunut jo vuosia, ja se näkyy meidän arjessamme. Saamastamme palautteesta voimme nähdä, että meillä Oulussakin asumiskustannukset ovat nousseet kipurajalle, vaikka vuokrat ovat monia muita kaupunkeja edullisemmat. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, jotka lisäävät asumiskustannuksia. Esimerkiksi energianhinta, jätemaksut ja kiinteistövero ovat nousemassa tulevina vuosina. Oulussa meillä on pitkään ollut verrattain edulliset kunnallistekniset maksut, mutta tariffeja on nostettu vuosittain, mikä lisää asumisen kustannuksia. Asumistottumisia muuttamalla voimme vaikuttaa energian käyttöön ja jätteiden syntyyn. Olemme Sivakassa tehneet pitkäjänteisesti työtä energian säästämiseksi ja jätemäärien vähentämiseksi, ja tätä työtä on nyt yhdessä jatkettava. Useissa kohteissamme on jo käytössä energiaa säästäviä uusia led-valaisimia ja niitä asennetaan koko ajan lisää. Syksyn budjetoinnin aikana koetamme parhaamme mukaan löytää keinoja, joilla vuokrien korotustarve voidaan minimoida. Mahdollisia säästöjä

Asumistottumuksia muuttamalla

syntyy säästöjä

etsiessämme emme kuitenkaan voi tinkiä kiinteistöjen ylläpidon ja korjausten tasosta. Korjaamalla taloja suunnitelmallisesti varmistamme sen, että asuntomme ovat hyvässä kunnossa ja haluttuja. Kuluvan vuoden aikana asuntojemme käyttöaste on hieman parantunut ja vaihtuvuus on pienentynyt. Nämä muutokset parantavat talouttamme ja pienentävät vuokrankorotustarvetta. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu myös loppuvuoden ajan. Raimo Hätälä Asukaslehti 2/2015

3


Turvallisuus

VALOA tehokkaammin S ivakka uusii ulko- ja rappuvalaistuksia kiinteistöissään, kun valaistuksen tekninen toimintakunto sitä vaatii.

Valaistusta myös parannetaan ja uudistetaan isompien

remonttien yhteydessä.

– Valaistuksen uusimisen perusteena ovat toimintavarmuuden parantaminen sekä riittävä ja oikea-aikainen valaistuksen teho sisä- ja ulkotiloissa. Energian säästöä tulee siinä sivussa, koska uudet valaisimet ovat sähköä säästäviä malleja, kertoo kiinteistöpäällikkö Hannu Sassali. Valaistusuudistuksia on vauhdittanut EU-direktiivin tuoma sääntely: Vuonna 2012 hehkulamput poistuivat markkinoilta ja tilalle tulivat energiansäästölamput. Huhtikuussa astui voimaan säädös, että ulkovalaistuksessa käytetyistä elohopeavalaisimista luovutaan. Niiden tilalle tulee vähitellen energiatehokkaampia monimetallilamppuja ja led-valaisimia. – Säädösten muuttuminen ei sinänsä ole uudistamisen syy. Lamppuja vaihdetaan pikkuhiljaa ylläpidon yhteydessä. Kun valaisinten tekninen kunto lähestyy loppuaan, teemme ratkaisuja perusteellisemmin, eli uusimme valaisimet runkoineen. Valaistusjärjestelmien päivityksiä tehdään peruskorjausten

Energiasäästön näkökulmasta uudet lamput ovat erittäin energiatehokkaita. – Kun elohopealamput vaihdetaan monimetalliin, valaistussähkön säästöä tulee 30 prosenttia. Ledilampuilla voidaan säästää jopa 60 prosenttia

ja koti kuntoon -remonttien yhteydessä, koska esimerkiksi pihan

aiempaan verrattuna. Kun vertailuun otetaan mukaan inves-

muutokset vaativat usein kaapelointeja. On järkevää tehdä työ

tointi- ja huoltokulut koko valaisimen elinkaarelle, ei hankintaa

silloin, kun pihassa on muutakin kaivamista.

voi syntyvällä energian säästöllä perustella.

Energiansäästö- ja pienloistelamppujen rinnalle ovat

Uudistamisen yhteydessä tulevat kuitenkin mukana myös

nousseet ledit, joiden hinta on muutamassa vuodessa tullut

parempi valoteho ja uudistunut ulkonäkö. Kunnon valaistus

kilpailukyiseksi.

turvaa asukkaiden liikkumista ja suojaa ilkivallalta.

– Kun uusimme koko valaistuksen ulkotiloihin, siis myös

Sivakalla on jo aiemmin korjattu kiinteistöjä, joissa rappu-

valaisinrungot, ledit ovat hyvä vaihtoehto. Ne syttyvät nopeasti,

käytävien valot ovat olleet yöaikaan pitkiä jaksoja päällä lähinnä

valoteho on riittävä ja ne toimivat hyvin myös pakkasessa.

käyttöturvallisuuden takia. – Näissä kohteissa uudistus on ollut perusteltu pelkästään energiasäästöjen vuoksi. Olemme vaihtaneet valaisimia pienloistelamppuihin sekä hyödyntäneet tehonsäätöä ja oleskelu- ja liiketunnistimia, jolloin on saatu aikaan valaistuksen käyttötarpeen mukainen säädettävyys. Myös rappujen sisävalaistuksissa ollaan siirtymässä led-valaisimiin. Yksittäisenä korjattavana valaisintyyppinä ovat olleet halogen-kohdevalaisimet parkkipaikoilla. – Halogeenivalo on sähkösyöppö. Niiden korvaaminen uusilla ratkaisuilla, esimerkiksi ledeillä maksaa itsensä takaisin vuoden aikana, Hannu Sassali kertoo. 

Alueisännöitsijä Teijo Pirkola tutkii Svaanintien uusia valo- ja energiatehokkaita valaisimia.

4

Asukaslehti 2/2015


”Valvontamaksun saaja ei meitä kiittele, mutta asukkaiden palaute on ollut positiivista, kun pysäköintiasiat saadaan kuntoon.” Harri Okkonen, Parkkipartio

Pysäköinninvalvonta on osa

turvallisuutta K

aikille on selvää, että parkkipaikoilla saa pysäköidä vain

vieraspaikkoja riittää paremmin kaikille ja näin pitkäaikaiset

merkityille paikoille. Pelastustiet, oven edustat ja nur-

vieraspaikkojen väärinkäytöt pystytään estämään.

mialueet eivät ole ajoneuvoja varten. Virhepysäköinti on

vähäistä, mutta silti niin yleistä, että tarvitaan valvontaa. Sivakan taloyhtiöissä pysäköinninvalvontaa tekee oulu-

Kerrostaloissa, joissa asukkaita on paljon, väärinpysäköityjen autojen merkitys turvallisuuden kannalta korostuu. Rivitaloissa ja luhtitaloissa ulko-oven eteen pysäköity auto on yhtä lailla vaa-

lainen Parkkipartio. Yhtiön työntekijät kiertävät päivittäin

ra, mutta useimmiten se koetaan enemmän arkea haittaavaksi

kohteita.

asiaksi.

– Me emme kyttää pusikoissa tai odottele autoilijoita park-

– Raskaiden ruokakassien vieminen

kialueilla, mutta puutumme virhepysäköintiin, siellä missä sitä

autolla oven eteen on sallittua, kunhan

havaitsemme, kertoo Harri Okkonen Parkkipartiosta.

auto viedään heti kantamisen jälkeen

Pysäköinninvalvonta toimii käytännössä läpi vuorokauden,

pois. Mutta usein siinä käy niin, että

sillä Parkkipartion vartijat hoitavat myös pysäköintivalvontaa.

kasseja purkaessa sitä alkaa tou-

Pysäköinti pelastustielle voi olla todella iso vaara. Okkonen ker-

huta kaikenlaista ja auton siirto

too esimerkin takavuosilta: Nuori tyttö kuoli tuli-

unohtuu. Parkkipartio valvoo lähes

palon aikana pudottuaan

sataa Sivakan taloyhtiötä. Vuokran-

parvekkeelta, koska

antaja ei valvontaa vaadi, vaan aloit-

palokunnan tikasauto

teen siihen tekevät taloyhtiöiden

ei päässyt pelastustiellä

asukastoimikunnat.

olleen auton takia häntä pelastamaan. Näin vakavat tapaukset ovat onneksi erittäin harvinaisia, mutta on muistettava, että tulipalossa pienikin viive sammutuksen aloittamisessa voi aiheuttaa suuret vahingot. Pihojen nurmialueille pysäköinti taas vaurioittaa nurmikkoja ja kunnostettuja alueita sekä alentaa viihtyisyyttä. Tärkeää on myös muistaa, että piha-alueella ajamiseen liittyy aina riski, koska siellä on leikkiviä lapsia tai aikuisia nauttimassa ulkoilusta. Vieraspaikkojen väärinkäyttöä valvotaan 4 tunnin aikarajoituksilla kello 8–22 välillä. Tuntirajoituksen tarkoituksena on, että

– Valvontamaksun saaja ei meitä kiittele, mutta asukkaiden palaute on ollut positiivista, kun pysäköintiasiat saadaan kuntoon. Taloyhtiölle valvonta on ilmaista. Parkkipartio saa tulonsa valvontamaksuista, se ei veloita valvonnasta. 50 euron maksua ei muuksi muuteta, jos se on auton ikkunaan laitettu. – Jos autoilija on itse paikalla, neuvottelemme ja useimmiten vain huomautamme asiasta. 

Asukaslehti 2/2015

5


Turvallisuus

Palovaroitin

pelastaa Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Palokuolemien määrä Suomessa on suhteessa muihin Länsi-Euroopan maihin huomattavan suuri. Viime vuosina Suomessa on tapaturmaisesti kuollut tulipaloissa keskimäärin noin 90 henkilöä. Asuntopaloja syttyy vuosittain 6 000–7 000 kappaletta. Tulipalo on ihmiselle hengenvaarallinen nopeasti, sillä savukaasut ovat hyvin myrkyllisiä ja aiheuttavat nopeasti tajunnan menetyksen. Tavallisin tulipalon aiheuttama kuolinsyy on häkämyrkytys. Siksi palo- ja häkävaroittimet ovat erittäin halpa ja tehokas tapa varmistaa nopea pelastautuminen vaaran uhatessa. Asuntopalossa ihmisellä on yleensä aikaa pelastautua 2–3 minuuttia palon syttymisestä. Jotta vaarassa oleva pystyy selviytymään ulos

Uudet varoitinmallit toimivat myös sisustuksellisena elementtinä.

asunnosta tässä ajassa, hänen pitää pystyä toimimaan erittäin ripeästi. Tämä edellyttää palon nopeaa havaitsemista ja oikeaa sekä viivytyksetöntä toimintaa. 

Pariston vaihto 1. Kun palovaroitin antaa varoituspiippauksia, lyhyitä, tiheään toistuvia ääniä, on aika vaihtaa paristo. 2. Irrota palovaroitin kiinnitysjalustasta kääntämällä vastapäivään. 3. Vaihda paristo. Varmista, että paristo on kunnolla paikoillaan. 4. Kiinnitä varoitin takaisin kiinnitysjalustaan kääntämällä sitä myötäpäivään. 5. Testaa varoitin. HUOM! JOS PALOVAROITIN ON KYTKETTY SÄHKÖVIRTAAN, MUISTA KYTKEÄ VERKKOVIRTA POIS ENNEN PARISTON VAIHTOA. VAIHDON JÄLKEEN, KYTKE VERKKOVIRTA TAKAISIN. VIRTA ON PÄÄLLÄ, KUN VIHREÄ MERKKIVALO PALAA.

6

Asukaslehti 2/2015

Näin pidät varoittimen kunnossa Testaa palovaroittimen toimintakunto säännöllisesti kuukausittain. Kun painat testinappia, laitteesta kuuluu kova ääni. Palovaroitin kannattaa puhdistaa muutaman kerran vuodessa kevyesti imuroiden. Pölyt voi myös pyyhkiä kevyesti kostutetulla pyyhkeellä. Varo, ettei varoittimen sisään pääse kosteutta.

Testaa palovaroitin aina, jos olet ollut pitempään poissa kotoasi. 


Vahingon sattuessa

vakuutus auttaa – Kotivakuutuksen sisältyy ainakin irtai-

siksi kotivakuutus on tärkeä – myös vesi-

misto-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuk-

vahingon tai ikävimmänkin onnettomuu-

set. Irtaimistovakuutus korvaa vuokralai-

den, tulipalon – sattuessa. Kotivakuutus

sen omalle koti-irtaimistolle tapahtuvat

korvaa vahingoittuneen irtaimiston sekä

äkilliset ja yllättävät vahingot, kuten rik-

vuokranantajalle kuuluvan kiinteän

koutumisen, kiteyttää Pohjois-Suomen

sisustuksen kuten parketin, keittiökalus-

myyntijohtaja Jyrki Kettukangas

teet ja -laitteet.

Fenniasta. Kotivakuutus voi auttaa hädän tullen,

– Ennen kaikkea tärkeää on kuitenkin,

Kotivakuutus turvaa kotia ja sen omaisuutta.

että jos palo- tai vesivahinko on aiheutuKiinteistön omistajalla, asunto-osake-

kun esimerkiksi uudehko pesukone rik-

nut vuokralaisen huolimattomuudesta,

koontuu, lavuaari halkeaa, polkupyörä

hän voi hakea vakuutuksestaan korvaus-

yhtiöllä on turvanaan kiinteistövakuutus.

varastetaan tai kotiin murtaudutaan.

ta taloyhtiön rakenteille ja naapureille

Se korvaa huoneiston tai rakennuksen

aiheutuneesta vahingosta.

rakenteille kuten seinille, pohjalle ja put-

Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistövakuutukset eivät välttämättä kata vuokrahuoneistoissa sattuneita vahinkoja,

Fennia suosittelee täysarvovakuutus-

kistoille aiheutuvat vahingot.

ta, jonka vakuutusmäärä on määritelty

– Se, korvataanko vahinko kiinteistö-

asunnon pinta-alan perusteella. Tällöin

vakuutuksen vaiko vuokralaisen irtaimis-

vakuutuksella on aina vahingon sattuessa

to- tai vastuuvakuutuksen perusteella,

sen todellista arvoa vastaava vakuutus-

ratkeaa niin sanotun vastuunjakotaulu-

turva.

kon mukaisesti. Taulukko kertoo, mitkä

– Jos kuitenkin poikkeuksellisesti

kohdat ovat kiinteistön omistajan vas-

käytetään rahamääräistä arvoa, pidetään

tuulla ja mitkä asukkaan. Jos vahinko

miniminä 20 000 euroa. Tästä voidaan

on aiheutunut asukkaan huolimatto-

tehdä poikkeuksia sellaisten talouksien

muudesta, voidaan kotivakuutuksesta

osalta, joissa omaisuuden määrä on ta-

korvata myös muuten kiinteistövakuu-

vanomaista pienempi, kuten esimerkiksi

tukseen kuuluvia rakenteita tai naapurin

opiskelijat.

omaisuutta. 

Näin vakuutus korvaa Jos vahinko sattuu  Estä lisävahinkojen synty.  Laadi vahinkoluettelo ja valo-

kuvaa vahingoittunut omaisuus.  Ilmoita vahingosta mahdollisimman

pian vakuutusyhtiölle netissä tai puhelimitse.  Älä raivaa tai korjaa ennen kuin

vakuutusyhtiö on tehnyt vahinkotarkistuksen.  Jos asunnossa ei voi vahingon takia

asua, vakuutusyhtiö ratkaisee vahinkoilmoituksen perusteella, maksetaanko korvausta myös tilapäisasumisen järjestämisestä.

Ohessa kaksi esimerkkitapausta vahingosta ja niiden vakuutusturvasta. Molemmissa vahingoissa on ajateltu, että niistä syntyy vaurioita omaan huoneistoon ja naapureille. Vaurioilla tarkoitetaan irtaimistovahinkoja sekä vaurioita kiinteistön rakenteisiin ja pintoihin niin, että huoneisto/huoneistot ovat korjausten ajan asuinkelvottomia.

12 Asukkaan omistama asianpesukone alkaa yhtäkkisesti tulvia. Jos koneen käytössä on noudatettu normaalia huolellisuutta eli oltu paikalla koneen käydessä ja kone on asennettu määräysten mukaisesti, kiinteistön vakuutus korvaa korjaamisen kiinteistöyhtiölle aiheutuneista vahingoista. Asukkaan ja naapuriston irtaimiston osalta kiinteistön vakuutus ei korvaa vahinkoja ja myös mahdolliset tilapäisasumiskustannukset ja muuttokustannukset kuuluvat kunkin vuokralaisen omaan kotivakuutukseen.

Varomaton kynttilän käsittely aiheuttaa tulipalon. Jos tulta on käsitelty varomattomasti, peruskaava vahinkojen korvaamisesta on sama kuin edellä. Jos vahingon aiheuttajalla on ollut törkeää tuottamusta vahingon syntymiseen, voi kiinteistövakuutusyhtiö vaatia kiinteistölle maksettuja korvauksia vahingon aiheuttajalta esimerkiksi oikeusteitse. Kotivakuutuksen korvaus vahingonaiheuttajalle voi tässä tapauksessa myös olla rajattu. Naapureilla on tässäkin tapauksessa hyvä tilanne, jos ovat hankkineet kotivakuutuksen, sillä se korvaa heille aiheutuneet irtain- ja tilapäisasumiskustannukset.

Asukaslehti 2/2015

7


Rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi.

Koskelomppi änä vuonna Koskelomppi ja Sivak-

T

Ensimmäiset asukkaat muuttivat uu-

katie ovat käyneet läpi perusteelli-

distuneisiin koteihinsa keväällä, ja viimei-

sen kunnostuksen ja modernisoin-

setkin asunnot valmistuvat lähiviikkoina.

miljoonaa euroa uudisrakentamiseen ja

Sisältä aivan uutta

ja siten estettyä rakenteiden läpi kulkeu-

laajoihin peruskorjauksiin.

Reilun 4,5 miljoonan investoinnissa

tuvien epäpuhtauksien pääseminen sisä-

rakennusten julkisivu on muuttunut vain

tiloihin. Tämä on toteutettu tiivistämällä

Koskelomppi Koskelassa on kokenut

vähän, kun tasakattoisista taloista on

ulkoseinärakenteita sekä rakenteiden

mittavan uudistuksen. Kolme- ja viisi-

tehty loivasti pulpettikattoisia.

liittymäpintoja. Näin rakennuksen vaippa

nin. Sivakka investoi vuosittain 25–30

1980-luvun alussa valmistunut

uudistuneet kauttaaltaan. Erityisenä teemana oli saada rakenteiden läpi kulkevat ilmavirrat hallituiksi

kerroksisen talon sisätilat on uudistettu

Sisällä pinnat, kalusteet ja materiaalit

on mahdollisimman ilmatiivis. Huoneis-

ja päivitetty nykyaikaan. Sisällä on tehty

on kaikki uudistettu ja päivitetty viimeisiä

tokohtaisilla uusilla ilmanvaihtokoneilla

uusia tilaratkaisuja asumisviihtyvyyden

vaatimuksia vastaavaksi. Elementtival-

tulo-poistoilma saadaan tasapainoon,

parantamiseksi.

misteiset kylpyhuoneet on rakennettu ko-

Puotiniemi kertoo.

Kaksi huonetta ja keittiö -asuntoihin

konaan uudestaan. Vesijohdot ja pääosa

Sivakkatien korjaus maksoi 3,2 mil-

on saatu kolmas makuuhuone ja keittiö

viemäreistä on uusittu ja sähköverkko on

on muutettu tupakeittiöksi. Pari isoa

modernisoitu kauttaaltaan, Puotiniemi

asuntoa on jaettu pienemmäksi ja saatu

kertoo 64 asunnon korjausurakasta.

Selvaakeista suunnitelmat valmiina

kerroksen pyörävarastoihin on tehty uusi

Sivakkatiellä teemana ilmatiiviys

Höyhtyän erikoisuuksiin kuuluvat selvaa-

yksiö, kertoo Sivakan rakennuttajapääl-

Sivakkatien luhtitalokohteen peruskor-

ki-rivitalot, joissa aikanaan hyödynnet-

likkö Kari Puotiniemi.

jaus valmistui kesällä. Svaaninsuon kuu-

tiin norjalaisen Selvaagin taloudellisen

den talon ja 56 asunnon ilme on täysin

asumisen ideaa.

näin pari uutta yksiöitä. Ensimmäisen

8

uusi. Tässäkin taloyhtiössä sisätilat ovat

Asukaslehti 2/2015

joonan euroa.


Näin Koskelomppi muuttui

uuteen kukoistukseen Vuonna 1961 valmistuneissa puu-

vaikka sisätiloissa tehdäänkin merkittä-

rivitaloissa teemana oli tehdä edullisia

viä muutoksia. Kaikki uudisrakentaminen

asuntoja vähentämällä tilankäyttöä, kar-

tehdään vanhaa kunnioittaen.

simalla epäoleellista ja ”turhaa” designia

Neljän rivitalon - yhteensä 48

sekä järkeistämällä ja yksinkertaistamal-

asunnon – sisätilat päivitetään vastaa-

la rakennusmenetelmiä.

maan nykypäivän tarpeita muun muassa

Tänään puurivitalot ovat arvokas osa

lisärakentamalla ensimmäisen kerroksen

rakennuskulttuuria, mutta sisäosistaan

perustilat. Kellarit poistetaan kokonaan

ne ovat ajastaan jääneitä.

käytöstä ja pihalle tehdään uudet sauna-

Parhaimmassa tapauksessa Selvaakien peruskorjauksen ensimmäinen vaihe

ja varastotilat. Koska selvaakien huoneet ovat

käynnistyisi jo ensi vuoden puolella,

hyvin pieniä, ensimmäisen kerroksen

Puotiniemi kertoo.

keittiö-olohuoneet avarretaan läpitalon

Sivakka, kaupungin rakennusvalvon-

 Kolmikerroksisen talon porrashuoneita on laajennettu siten, että toisen porrassyöksyn paikalle saatiin jälkiasennushissi.  A- ja B-portaiden 4H+K (95 m2) asunnoista on irrotettu yksi makuuhuone osaksi uutta yksiötä ja asunnot on muutettu 3H+tupakeittiö (76 m2) huoneistoiksi.  Jaetusta makuuhuoneesta ja osasta porrashuonetta on yhdistetty 1H+KK (32,5 m2) uusi asunto.  A- ja B-portaiden ensimmäisen kerroksen pyörävarastot poistettiin käytöstä ja tilalle tuli 1H+KK (22 m2) uusi asunto.  Kaikkiaan uusia asuntoja Koskelompin A- ja B-portaisiin tuli neljä.  Asuntojen tieltä poistuvat pyörävarastot korvataan uudisrakentamalla pihalle

ratkaisuiksi. Takapihalle rakennetaan

ta ja Pohjois-Pohjanmaan museo ovat

terassit ja ulko-oven eteen todella pienet

yhteisesti etsineet uudistukselle mallin,

uudisosat, joihin sijoittuvat pesuhuone

jonka avulla neljän talon arvokas ilme

ja eteinen. Yläkerrassa tilaratkaisut eivät

säilyy jatkossakin.

tule paljon nykyisestä muuttumaan. Sen

Vanhojen rakennusten perusmuoto

 C-D-portaissa 2H+K (63 m2) -asunnot on muutettu kolmen huoneen ja keittotilan asunnoksi.

sijaan runkorakenteita korjataan laajasti

säilyy ja muun muassa toisen kerrok-

– aina rankarunkoa myöten, Puotiniemi

sen ikkunat säilytetään entisenlaisena.

kertoo. 

Vanhojen talojen henki säilytetään,

Asukaslehti 2/2015

9


Uuteen valoisaan kotiin

I

nkeri Fyrstèn odottaa jo innokkaana, että pääsee palaamaan omaan uudistuneeseen kotiinsa. Koskelomppiin heti sen valmistues-

– Huoneluku kasvaa yhdellä. Onhan tähän tupakeittiöratkaisuun pitänyt

– Tuntuu, että koppero on nyt niin kauhean pieni. Ei sinne iso mies taitaisi sopia. Suihkuverho tuntui paremmalta.

totutella, mutta on mukavaa, kun vanhat

Koskelompin kahden kiinteistön

sa vuonna 1981 muuttanut Fyrstèn on

kaapinovet ja lattiat ovat uudenkiiltävät.

remontti on vaikuttanut asukkaiden viih-

totutellut Koskelompin uuteen ilmeeseen

Ruskeista ikkunoistakin on tullut valoisan

tyvyyteen, mutta kärsivällisyys palkitaan

ja olotilaan kesän ajan aiemmin remon-

valkoiset.

uudenuutukaisilla pinnoilla ja uusilla,

toidun naapuritalon huoneistossa. – Kaikki on niin uutta ja hienoa. Piirustukset olen nähnyt oman kotini muutoksista, ja onhan sitä tässä remontin

Hän asettui viiden kuukauden ajaksi väliaikaisasuntoon. Se aika on hyvä käyttää hyödyksi. – Kesän aikana on ollut hyvää aikaa

järkevillä tilaratkaisuilla. – Piha on ollut remontin aikana se hankalin paikka. On siinä kivimassan päällä kulkiessa kengänkärjet kuluneet,

edistyessä voinut seurata. Odotan kovas-

etsiä uusia huonekaluja ja suunnitella

mutta nyt on pihakin jo kunnossa, Fyrstèn

ti, että pääsen takaisin valoisaan kotiini.

uudistuneen kodin sisustusta.

kertoo. 

Lapsenlapsetkin sanovat, että mummola

Suurremontin jäljiltä hän ei mon-

on tuossa viereisessä talossa, Fyrstèn

taakaan moitteen sanaa löydä, mutta

naurahtaa väliaikaisasunnossaan.

kylpyhuoneeseen hän olisi mieluummin

Fyrstènin 76-neliöisen asunnon keittiö muovautuu tupakeittiöksi ja entisestä

10

keittiöstä tulee uusi makuuhuone.

Asukaslehti 2/2015

ottanut suihkuverhon kuin nyt toteutetun kylpyseinäratkaisun.


HISSEJÄ TULEE PIKKUHILJAA KOSKELOMPIN kolmikerroksiseen talon molempiin porrashuoneisiin rakennettiin hissit. Sivakan tavoitteena on, että jälkiasennushissi tehdään joka vuosi johonkin hissittömään kohteeseen. Koskelompissa hissit maksoivat 400 000 euroa. – Jälkiasennushissirakentamista olisi investointina vaikea järkevästi perustella, ellei siihen saataisi avustuksia, rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi toteaa. Hissiavustusta on mahdollista hakea Aralta ja Oulun kaupungilta kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. – Niin kauan kuin avustusmahdollisuus on, pyrimme rakentamaan joka vuosi hissin kohteeseen, jossa sen tarve on selvä. Koskelompissa Sivakan maksettavaksi hisseistä jäi 160 000 euroa, sillä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara tuki rakentamiskustannuksia 50 prosentilla ja Oulun kaupunki 10 prosentilla. 

Ainakin 139 uutta kotia

K

uluvan vuoden ja ensi vuoden uudiskohteista valmistuu

Saunamajuri on valittu yhdeksi ympäristöministeriön ja

ensimmäisenä Oulun Sivakka Oy Hamina Länsi-Toppilaan.

Oulun rakennusvalvonnan pilottikohteeksi. Hankkeessa tähdä-

Satamatien varrella olevaan kortteliin kohoavan talo-

tään kosteudenhallinnan parantamiseen rakentamisprosessin

yhtiön kustannusarvio on yli 15

kaikissa vaiheissa – tilaamises-

miljoonaa euroa.

ta käyttöön.

– Haminaan tulee 103

Saunamajuri on rivitalo- ja

asuntoa, päiväkoti ja pysäköin-

luhtitalokohde, jossa kahta ta-

tialue pihakannen alle. Työt

loa yhdistää sama sivukäytävä.

kolmen kerrostalon kokonai-

Pienkerrostaloon rakennetaan

suudelle alkoivat kesän alussa,

myös esteettömyyden takaava

rakennuttajapäällikkö Kari

hissi.

Puotiniemi kertoo. yhden kaksikerroksisen talon

Erityistarpeet huomioon Hollihaassa

parkkitila sijoitetaan piha-

Erityisryhmien asuminen huo-

alueelle maan alle. Maanalai-

mioidaan myös Hollihaassa,

Kahden nelikerroksisen ja

sen pysäköintitilan päälle tulee aidattu leikkialue asukkaiden ja

jossa vanhan päiväkodin tontille on suunniteltu kerrostalo- ja

päiväkodin yhteiseen käyttöön.

rivitalomaista asumista. Jos kaavamuutos etenee suunnitellusti,

Haminan ensimmäinen vaihe valmistuu ensi kesäksi ja toinen vaihe vuoden päästä lokakuussa.

rakentaminen alkaa ensi vuonna. – Kohde rakennetaan osittain erityisryhmien tarpeisiin, niin

Ritaharjuun tuleva Ritapuiston luhtitalokokokonaisuus

että nämä huoneistot lomittuvat normaalin vuokra-asumisen

valmistuu niin ikään ensi kesänä. Ritapuiston lähes 5 miljoonan

kanssa. Kohteeseen tulee myös yhteisiä tiloja, joita asukkaat ja

investoinnissa valmistuu 36 uutta asuntoa.

erityisryhmiä avustava hoitohenkilökunta voi käyttää, Sivakan rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi kertoo.

Rivitaloja Kiulukankaalle

Haukiputaan keskustaan Rannantiellä Sivakka aloittaa uu-

Ensi vuonna Sivakka aloittaa työt Kiulukankaalla. Kohde on

diskohteen, jolla osa tontilla olevista rakennuksista korvataan.

nimetty Saunamajuriksi ja hankesuunnittelu on meneillään.

Tontille tulee ensimmäisessä vaiheessa 30–32 asuntoa. 

Asukaslehti 2/2015

11


Kultasirkuntien asukkaat aloittivat kaupunkiviljelyn keväällä. Kasvualustana toimi kuljetuslavoista väsätty laatikko.

 Anita Holapalla riittää ajatuksia pihan viihtyisyyden parantamisesta.

UUDET IDEAT muhivat jo

K

esä nyt oli mitä oli. Kultasirkun-

– Vain ruohosipuli epäonnistui. Muutoin kaikki kasvoi, mutta koleuden takia

saadaan katettu paviljonki ja siihen

sataan kertaan, kun kesäkukat

hitaasti, Tomperi toteaa.

kalusteet ja muutama omppupuukin.

mätänivät astioihinsa ja kiinteistön maa-

Holapan Anita naurahtaa, että lap-

Pitäisi myös nuo hiekkalaatikot siistiä ja

lausurakassa käytetyt tellingit ja koneet

sille kesä on ollut pitkä. Keväällä muuta-

saada isommille lapsille hämähäkkikeinu,

ruhjoivat märkää nurmikkoa. Kasvilaati-

mat uskaliaat tutkivat vähän turhankin

Holappa luettelee.

kon ympärillä on koleudesta huolimatta

tarkasti porkkanan versoja, mutta pian

riittänyt kuhinaa.

taimet saivat kasvaa rauhassa.

– Ei ole tarvinnut terassia käyttää

– Hernesatoa, sitä odotettiin eniten.

muuhun kuin sateen pitämiseen. Kevään

Elokuun alussa päästiin jo maistelemaan.

kasvulaatikkoistutukset onnistuivat

Porkkanat valmistuivat hitaammin.

kuitenkin. Herukka- ja karviaispensaat-

Tomperi, Kai Holappa ja Minna Marin naurahtavat. Riittäneekö tonni ihan kaikkeen? Rahaa voi venyttää, sillä talkoohenki ei Kultasirkuntiellä ole kateissa. Kunhan yhtiössä asuvien timpurien kanssa pääs-

kin lähtivät hyvään kasvuun, taloyhtiön

Paviljongin tekoon

tään paviljongin rakentamista sopimaan

alkuperäisoriginaaliksi itseään kutsuva

Jos tämä kesä ei ihan aurinkoista kukka-

ja tarvikkeet hommaamaan, apuvoimaa

Kari Tomperi tuumaa.

loistoa tarjonnutkaan, Kultasirkuntiellä

rakentamiseen löytyy.

Keväällä Oulunlahden Kultasirkuntien

into yhteisen piha-alueen kehittämiseen

– Me olemme Kain kanssa erittäin

asukkaat halusivat piristää taloyhtiön

vain kasvoi. Uusia suunnitelmia on jo keh-

hyviä sahureita. Ja Anita hoitaa ainakin

pihaa ja lisätä yhteisöllisyyttä uudella

rätty kokoon. Yksi syy siihen on Sivakan

kahvikeittopuuhat, Tomperi sanoo.

tavalla. He ottivat hyötyviljelyn osaksi yh-

pihasuunnittelukilpailun voitto.

teistä tekemistä. Porkkanat, salaatit, tilli ja herneet istutettiin suurin odotuksin.

12

toteuttaa uudet suunnitelmat. Rahalla

tiellä säätä ehdittiin sadatella sen

Asukaslehti 2/2015

– Keväällä päätimme osallistua ja palkinto tuli: saimme tuhat euroa rahaa

– Toivottavasti ehditään rakentaa vielä tänä syksynä. Syksyn säistähän se on pitkälti kiinni, Holappa toivoo.


Aidat uusittiin kesän aikana.

 Kari Tomperin savustamat siiat houkuttelevat maistajia.

Illanistujaisia kodassa

rauhallinen ja luonnonläheinen. Ilmoitin

sikoita. Idea saa kannatusta. Entäpä

Vaikka yhteiset kahvihetket pihalla ovat

miehelle, että täältä ei pois lähdetä,

monivuotisia perennoita pihalle, köyn-

sateiden takia olleet vähässä, on kodassa

tästä tulee se meidän seniorikoti, Minna

nöksiä ritilään, kukkia uuden paviljongin

riittänyt kuhinaa. Milloin sieltä on leiju-

nauraa.

ympärille…

Syysriehaa kohti

Seuraavaksi aiomme voittaa Sivakan

nut makkaran, milloin savusiian maukas tuoksu. – Ei kodassa helteillä pystyisi ole-

– Onhan tässä panosta ensi kesälle. Syksy lähenee. Kiinteistön seinien puu-

pihakilpailun, jotta saadaan uudet suun-

maankaan. Kultasirkuntien puskaradio

osat kiiltävät uudessa maalikerroksessa.

nitelmat toteutettua, Tomperi huikkaa. 

on kotailtojen takia ahkerasti päälle:

Aidat on uusittu. Lapset ovat saaneet kor-

kun yksi ilmoittaa, että makkarat ovat

jata porkkanasadon. Edessä on vielä yh-

paistumassa, toiset ilmaantuvat paikalle

teinen syysrieha kalasoppatarjoiluineen.

omine antimineen. Kodassa on viihdytty

Ja tietysti ensi kesän pihasuunnitelmien

lyhyempiä ja pitempiäkin iltoja yhdessä,

hiominen.

Tomperi kertoo. Uudisasukas Minna Marin on asunut

– Uutena teemana on ylikasvaneiden pensaistojen uudistaminen. Vanhat pen-

Kultasirkuntiellä vasta puoli vuotta. En-

saat pois ja jotain simppeliä ja turvallista

simmäinen kesä yhteisöllisessä porukas-

tilalle, ehkä enemmän omenapuita.

sa on ollut mieluinen.

Kasvulaatikko laitetaan ilman muuta ensi

– Täällä on aivan uskomaton yhteishenki. Kodalle voi tulla oleilemaan ihan omana itsenään. Ja paikkakin on niin

kesänäkin, Holappa kaavailee. Tomperi heittää idean toisesta kasvulaatikosta, johon voitaisiin istuttaa man-

Asukaslehti 2/2015

13


Muuton yhteydessä tarkistetaan

A

suntotarkastuksilla taataan,

maalaamista ja ikkunanpuitteiden tai

korjauksiin ja entinen asukas saa lisä-

että uusi vuokralainen saa

ovien karmien kunnostusta. Tavoitteena

laskun.

hyvässä kunnossa olevan kodin

on aina, että asunto on uudelle vuokralai-

muuttaessaan. – Tarkastusten tarkoituksena on

selle hyvässä kunnossa, sanoo Liimatta. Vuosittain toistatuhatta kotia tarkis-

– Jos meillä on huomautettavaa, otamme siivoamattomasta huoneistosta tai tehdyistä vaurioista kuvat, jotka toi-

tutkia, missä kunnossa asunto edellisen

tava Liimatta toteaa, että valtaosa asuk-

asukkaan jälkeen ja tehdä kunnostuskar-

kaista hoitaa muuttosiivoukset erinomai-

toitus, jotta saadaan nykyvaatimuksia

sesti, eikä asuntotarkastajalla ole moit-

asuntotarkastajat eivät kuitenkaan pie-

vastaavaksi seuraavalle asukkaalle,

teen sijaa lähtijälle.

nestä nipota. Esimerkiksi erilaiset taulu-

kertoo Sivakan asuntotarkastaja Vesa Liimatta. Sivakan asuntojen laatu on viimei-

– Harvoin meidän tarvitsee puuttua asioihin, mutta totta kai isoon joukkoon sopii niitäkin, jotka jättävät asuntonsa sii-

mivat laskuttamisen perusteena. Liimatta muistuttaa, että Sivakan

ja muut kiinnitysjäljet ovat osa normaaliin asumiseen kuuluvaa kulumista. – Toki meidän on laskutettava, jos la-

sen 15 vuoden aikana parantunut hyvin

voamatta tai ovat aiheuttaneet tahallaan

vuaari on rikkoontunut, eikä vuokralainen

paljon. Vanhoja, isoja peruskorjausta

vahinkoja asunnoissa.

ole hoitanut korjausta kotivakuutuksensa

vaativia huoneistoja on enää vähän. Sivakan asuntotarkastus tehdään

Jos siivousta ei ole tehty tai asunnossa

kautta, mutta sallimme aika paljon pieniä

on rikkoutunut tai pahimmassa tapauk-

poikkeamia. Lasku lähtee varmasti vain,

kuukauden sisällä muutosta. Tarkistuk-

sessa rikottu paikkoja, entiselle vuokra-

jos siivous on jätetty tekemättä kokonaan

sessa huoneiston kunto käydään läpi.

laiselle lähtee lasku. Tällöin vakuusvuokra

tai jotain on rikottu tahallaan. 

– Yleensä aina jotain pientä kunnostettavaa löytyy, esimerkiksi seinien

14

asunnon päivitystarve

Asukaslehti 2/2015

voi jäädä saamatta tai huonoimmassa tapauksessa vakuusvuokrakaan ei riitä


Muuttajan muistilista  Varmista, että asunto on sellaisessa kunnossa kuin itse haluaisit sen olevan sinne muuttaessasi.  Varmista, että palovaroitin on toimintakuntoinen.  Jos olet tehnyt asunnossasi muutoksia tai jotain on rikkoontunut, korjaa vauriot ennalleen tai sovi korjauksesta isänöitsijän kanssa.

Asumisneuvonta ALKAA PIAN

 Siivoa asunto ja varastotila kunnolla.  Pese jääkaappi ja sulata pakastin.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, Sivakka ja Asumisen

 Muutossa hylättyjä tavaroita ei saa jättää

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA aloittavat asumisneuvon-

kiinteistön jäteasemalle.

nan, jonka ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä ja vähentää

 Varmista, että olet päättänyt sähkösopimuksesi.  Palauta kaikki avaimet viipymättä sopimuksen päätyttyä. Jos kaikkia avaimia ei palauteta, lukot sarjoitetaan uudelleen asukkaan laskuun.

häätöjä. Tavoitteena on se, että asiakas saa tarkoituksenmukaista tukea asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä luoda Ouluun selkeä toimintamalli ja sähköinen palvelu asumiseen liittyvään neuvontaan. Asumisneuvonta pyrkii ehkäisemään asumisen ongelmia ja turvaamaan pitempiaikaista asumista. Neuvonnasta voi

Siivoa ikkunoiden välit ja pese ikkunat.

olla apua, kun asumiseen liittyy häiriötä, jotka voivat vaikuttaa vuokranmaksukykyyn. Tavoitteena on myös antaa apua eri viranomaisten kanssa asioimiseen ja asuntohakemusten täyttämiseen. Asumisneuvontaa on järjestetty Oulussa aikaisemminkin, vuosina 2006–2008. Tuolloin häädöt vähenivät merkittävästi, kun neuvojat auttoivat vuokralaisia esimerkiksi viranomaisasioinnissa ja rästivuokrien maksuohjelmasta sopimisessa. Asumisneuvonnan käytännön järjestelyistä lisää tietoa seuraavassa Asukaslehdessä. 

Puhdista lieden taustat, keittolevyt ja uuni ritilöineen ja pelteineen.

MAKSUTTOMIA PALVELUJA TARJOLLA Kumppanuuskeskus tarjoaa oululaisille maksuttomia palveluita arjen helpottamiseksi. Tällaisia ilmaisia palveluja ovat esimerkiksi hakemusten täyttöapu esimerkiksi Kelan, kaupungin ja työvoimahallinnon palveluihin. Sonja-neuvonnasta puolestaan saa tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin ja taloudellisen tilanteensa selvittämiseen. Kumppanuuskeskuksessa toimii myös asianajajaneuvonta avioerotilanteisiin ja erovanhemmuuteen. Sydänhoitaja päivystää neljänä päivänä syksyn aikana neuvoen sydänsairauksiin ja sydämen hyvinvointia koskevissa asioissa. Myös astma- ja allergianeuvontaa on saatavilla joka keskiviikko.

Puhdista suihkun lattiakaivo irrottamalla ritilä.

Palveluissa voi asioida nimettömänä. 

Asukaslehti 2/2015

15


Asukaskyselyn tulokset

Vuokra ja korjaukset mietityttävät

V

uokrataso, kiinteistönhuolto ja

Korjaustoimintaan kohdistuu paljon

– Tällaisina taloudellisina aikoi-

levoton naapurusto nousivat esiin

na vuokraa peilataan tietysti omaan

odotuksia – etenkin pitempään asuneilla.

huhtikuussa toteutetussa Sivakan

lompakkoon. Tilastokeskuksen mukaan

Lattioihin runsaasti asennettuja lami-

Sivakan asunnot ovat kuitenkin Ou-

naatteja ja omatoimisesti toteutettuja

lun edullisimmat, noin euron verran

Sivakan sävyseiniä kiiteltiin.

siakastyytyväisyystutkimuksessa. – Arjen sujuminen on meille kaikille tärkeää. Siksi palautekin useimmiten

keskimääräistä halvemmat, Schavikin

kohdistuu niihin Sivakan ihmisiin, jotka

muistuttaa.

Oman asunnon kunnon ohella monissa palautteissa muistutettiin, miten

ovat asukkaita lähellä, kuten kiinteistönhoitajat ja siivoojat, asuntopalvelupäällikkö Maritta Schavikin sanoo. Sähköpostilla toteutettu tutkimus

Henkilöiden lukumäärä asunnossa

lähetettiin yli 6000 asukkaalle. Siihen vastasi noin 40 prosenttia kyselyn saa-

1 henkilö

932

2 henkilöä

875

3 henkilöä

292

4 henkilöä

178

5 henkilöä tai enemmän

67

39,8 %

neista. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Sivakan toiminnan suunnittelussa ja kehitystyössä. Kiinteistönhuollosta annettiin paljon negatiivista palautetta. Hiekoitukset, lumenluonti ja ruohonleikkuun ovat luonnollisesti asiat, jotka jokainen kohtaa päivittäin.

37,3 % 12,5 % 7,6 % 2,9 %

– Selkeä tulkinta vastauksista on, että asiakkaat arvostavat asioihin tarttumis-

Olen käyttänyt Sivakan sähköisiä palveluja

ta, joustavuutta ja nopeaa toimintaan. Oli sitten kyseessä kiinteistönhoito tai esimerkiksi sellainen perusasiaa kuin Sivakan ripeys vastata sähköposteihin. Asiakaspalvelun joustavuus ja inhi-

Kyllä 1440 Ei

65,2 %

769

34,8 %

millisyys saivat pääsääntöisesti positiivista palautetta. Huolenaiheena nousivat esiin oman vaihtohakemuksen nopea

Sähköisten palveluiden käyttö oli helppoa

käsittely ja ongelma-asiakkaiden tarkempi seulonta pois asutettavista. Muuttoja ja vaihtoja koskevissa kysymyksissä asukkaiden mielipide tiivistyi

Edelliseen kohtaan kyllä vastauksen antaneet saivat sähköisistä palveluista toisen kysymyksen vastatakseen.

kahteen asiaan: vuokran suuruuteen ja

1 1 Eri mieltä

2

3 Arvosana

4

asumisen erilaisiin häiriöihin. Häiriöksi koettiin joko oma naapurusto tai asuin-

Olen mahdollisesti muuttamassa

alueen levottomuus. Vuokrataso ja vuokrankorotukset saivat kohtuullisen paljon huomiota. Osa koki, että Sivakan vuokrataso ja korotukset ovat saavuttaneet taloudellisen sietokyvyn ylärajan.

16

Asukaslehti 2/2015

Toiseen Sivakan asuntoon

297

Toiseen vuokraasuntoon Oulussa

181

Omistusasuntoon Oulussa

156

Toiselle paikkakunnalle

95

40,7 % 24,8 % 21,4 % 13 %

5 Samaa mieltä


Kesäkuvakisa

Houkuttelevan kaunista tärkeä merkitys yleisten tilojen siisteydel-

Sivakan kesäkuvakisan voittaja on selvillä. Kisan voiton veivät Maarit ja

lä ja kunnolla on kiinteistön kokonaisil-

Jorma Timontieltä. Heidät palkitaan 100 euron lahjakortilla.

meelle ja viihtyisyydelle. Kunnostustarpeita nostivat esiin etenkin kuntaliitoskuntien asukkaat. – Toivotaan, että saamme ympäristö-

Kesäkuvakisaan osallistui tällä kertaa 14 kuvaa. Sivakan Facebookissa järjestetty kilpailu tavoitti yli 3000 sivustolla vieraillutta. Kuvien arviointiin osallistuttiin ahkerasti, sillä pihamaisemia selattiin yli 5200 kertaa. Maaritin ja Jorman idyllisen kauniista kuvasta tykkäsi 112 ihmistä.

kuntien kiinteistöt pian samaan korjaus-

Voitto heltisi ylivoimaisesti. Toiseksi sijoittunut kuva keräsi reilut 80

rytmiin kuin Sivakalla yleensä.

tykkäystä.

Sivakan toiminta ylipäätään koettiin hyväksi, sillä 96 prosenttia vastanneista

Kesäkuvakisa on kaikille asukkaille avoin kuvakilpailu, jonka avulla nostetaan esiin asukkaiden pihojen kauniita oivalluksia. 

suosittelisi Sivakkaa. – Ihan käsittämättömän positiivinen tulos, asuntopalvelupäällikkö Maritta Schavikin kiittää. 

Vuokra nousee koko ajan, ja kohta ei

ole enää mahdollista sitä maksaa. Harmittaa, sillä pidän kovasti asunnosta, se on siistikuntoinen ja todella rauhallinen. Sijaitsee meille sopivalla paikalla ja kaikin puolin täydellinen. Viihtyisin siis mielelläni vielä opiskelujen vaatiman ajan, 4 vuotta. Opiskelijan on kuitenkin pakko muuttaa, jos vuokra nousee vielä, nytkin nipistämme ruuastamme hyvän asunnon vuoksi.

1

2

3

4

Mielestäni ainoa, mistä voisi valit-

taa on kiinteistönhoito (lumityöt ja pesutupa). Mutta kiinteistönhuollossakin on niin mukava kiinteistönhoitaja, että eipä siitäkään oo oikein vara valittaa.

” ” ”

Asunnot voisivat olla paremmin

äänieristettyjä. Asiakaspalvelu on ihmisläheistä niin

toimiston kuin isännöinninkin puolelta. Maalattaisiin rapistumat, niin talo-

kin näyttäis taas komeammalta.

Asukaslehti 2/2015

17


Tulevia tapahtumia

Vuokranmääritysten aika lähestyy

Tapahtunutta

Sivakkalaiset Suvi Teräsniskan konserttiin pienellä omavastuulla!

Kenttäkirppis saanee jatkoa

SIVAKAN SYKSYN TÄRKEIN tehtävä on ensi vuoden budjetin laatiminen, jossa

SIVAKKA TARJOAA KOLMELLESADALLE

keskeistä sisältöä ovat vuokranmääri-

ensimmäiselle asiakkaalle mahdollisuu-

tykset. Asukastoimijat ovat tässä työssä

den päästä Suvin marraskuun lopussa

merkittävässä roolissa. Heiltä pyydetään

Madetojan salissa järjestettävään kon-

lausunto vuokranantajan tekemistä

serttiin 5 € omavastuulla. Lippuja voi

vuokranmäärityslaskelmista.

lunastaa enintään 2 kpl/talous. Sivakan

Vuokrien tarkistamiseen liittyy kolme tärkeää tapahtumaa, joissa asukastoimijoiden on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa vuokranmääritykseen.

asiakkuus tarkistetaan lipunlunastuksen yhteydessä. Seuraa ilmoittelua Sivakan kotisivuilta ajankohtaisista ja Facebookista. Lisätietoa tulee lokakuun alussa. 

17. LOKAKUUTA JÄRJESTETÄÄN asukastoimijoiden tilaisuus, jossa ajankohtaiskatsauksen ohella paneudutaan myös vuokriin. Tilaisuuden jälkeen vuokrantarkistuslaskelmat lähetetään asukastoimi-

Vesimittarit luetaan helmikuun loppupuolella toistaiseksi viimeistä kertaa

kuntiin lausunnolle. VESIMITTARIT LUETAAN Sivakan kiin-

Kenttäkirppis sai kymmenkunta myyjää liikkeelle keväällä.

2. MARRASKUUTA ISÄNNÖITSIJÄT ovat

teistöissä Oulunsalossa ja Haukiputaalla

valmiina vastaamaan vuokranmäärityk-

seuraavan kerran vasta helmikuussa.

SIVAKAN ASUKKAILLEEN järjestämästä

seen liittyviin kysymyksiin Sivakan toi-

Vesimittarit luetaan ja tasauslaskut toi-

Kenttäkirppiksestä jäi positiivinen väre,

mistolla klo 15–17.

mitetaan helmi-maaliskuun vaihteessa

joka kannustaa Sivakkaa jatkamaan

2016 niihin huoneistoihin, jossa menet-

tapahtumaa.

ASUKASTOIMIKUNTIEN LAUSUNNOT on toimitettava Sivakalle 6. marraskuuta

tely on ollut käytössä. Mittareiden mukaisesta laskutukses-

Myllytullin kentälle kokoontui keväällä ensimmäiseen kirppikseen kymmen-

mennessä. Sen jälkeen valvoja käy läpi

ta luovutaan maaliskuun alusta 2016,

kunta myyjää. Kevätsää suosi myyjiä ja

vuokranmääritysten perusteet ja asiasta

koska kaikki Sivakan asukkaat halutaan

ostajiakin näytti riittävän koko päiväksi.

annetut palautteet.

tasa-arvoiseen asemaan maksujen suh-

Suurimmiksi myyntihiteiksi nousivat

teen. Energian säästämiseen on monia

lastenvaatteet ja lelut. – Tapahtuma järjestettiin toukokuus-

12. MARRASKUUTA VUOKRAT käsitel-

muitakin keinoja. Erillisestä vesilasku-

lään yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

tuksesta luopuminen ei vaikuta vuokran

sa. Mietimme asukastoimijoiden kanssa,

Kutsut asukastoimikunnille ja yhteyshen-

tarkistuksiin.tuksesta luopuminen ei

olisiko parempi ajankohta kuitenkin

kilöille lähetetään syyskuun lopussa. 

vaikuta vuokran tarkistuksiin. 

syksyllä, asukashallintokoordinaattori Marjut Lempinen pohtii. Lempisen mielestä Kenttäkirppikselle

Näyttelijä Tuija Piepponen pitää puheenvuoron asukastoimijoiden tilaisuudessa 17.10. (Kuva: Tuija Piepposen kuva-arkisto)

parempi aika voisi olla elokuun lopussa, esimerkiksi kaupungin Siivouspäivän yhteydessä. – Ehkä koulujen alkamisen jälkeinen aika voisi olla otollinen siksikin, että silloin on tarvetta lasten harrastusvälineille ja -vaatteille. 

18

Asukaslehti 2/2015


Myrsky keskeytti lastentapahtuman SIVAKAN LIIKENNEPUISTOTAPAHTUMA TOUKOKUUSSA keskeytyi harmillisesti sateeseen ja myräkkään. – Ehti siellä lapsia käydä nauttimassa, mutta sitten myrsky pakotti lopettamaan tapahtuman kesken kaiken, kertoo asukashallintokoordinaattori Marjut Lempinen Sivakalta. Jo perinteeksi muodostunut tapahtuma kerää vuosittain mukavan joukon Sivakan lapsiperheitä. Käytettävissä ovat kaikki liikennepuiston välineet ja pomppulinna. Lasten suurena suosikkina ovat ponit ja hevoset, joita pääsee paijaamaan ja kokeilemaan hevostelua. 

Liikennepuistotapahtumassa viihdyttiin, kunnes kevätmyrsky keskeytti tapahtuman.

Asukaslehti 2/2015

19


YHTEYSTIEDOT Sähköinen asiointi:

Sivakan toimipisteet:

www.sivakka.fi/sahkoinenasiointi

OULU: Myllytullinkatu 4, 90130 Oulu Palvelupiste avoinna: ma 9–16, ti-pe 9–13

Kun kirjaudut sivustolle pankkitunnuksillasi, voit: • tarkistaa oman vuokranmaksutilanteesi • tarkistaa asukasetutilanteesi tai ottaa sinulle tarjotun edun vastaan • tulostaa talonkirjaotteen • tehdä vikailmoituksen • tehdä perhetilannemuutoksen tai muutoksen omiin tietoihisi • laittaa viestiä isännöitsijälle • ilmoittaa järjestyshäiriöstä • tutustua kiinteistösi energiatodistukseen tai kulutustietoihin • voit antaa palautetta • voit irtisanoa asuntosi

Voimassa olevan asukaslaskutushinnaston löydät kotisivuiltamme:

Vikailmoitukset: Omaan kiinteistöhuoltoosi. Löydät yhteystiedot kotisivuiltamme kohdasta Asukkaalle / huoltoliikkeet ja isännöitsijät sekä asuintalosi ilmoitustaululta.

(Hinta on soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkkotai puhelinmaksu.)

Sähköpostitse tapahtuvassa asioinnissa voi käyttää seuraavia osoitteita: • Asuntojen hakemiseen ja vuokrasopimukseen liittyvät asiat: asiakaspalvelu@sivakka.fi • Vuokrien valvontaan ja perintään liittyvät asiat: vuokrat@sivakka.fi • Isännöintiasiat, muuttotarkistukset, huoneistoremontit, kodinkoneisiin liittyvät asiat, avainten lisätilaukset ja häiriöilmoitusten vastaanotto: isannointi@sivakka.fi Asiakas- ja asuntokäynneillä kulkevat isännöitsijät tavoittaa parhaiten sähköpostilla. Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@sivakka.fi

Lisätietoa: www.dna.fi/sivakka

Asiakaspalvelu: Puh. 044 144 044 (ma-pe klo 8–18, la 9–16.30) Maksuton DNA:n matka- ja lankapuhelinliittymistä kotimaassa

Vikailmoitukset (24h): HAUKIPUDAS: Jokelantie 1 L1, 90830 Haukipudas Puh. 044 710 8224 haukipudas@sivakka.fi Palvelupiste avoinna: ma-pe klo 8.30–16.00

Puh. 0800 300 500 Maksuton kaikista matka- ja lankapuhelinliittymistä kotimaassa

Sähköposti: dnawelho@dna.fi

Vikailmoitukset: Kiinteistöhuollon palvelu- ja päivystysnro: 050 366 1010 (Tekli)

www.sivakka.fi/asukkaalle/lomakkeet/

Kaikki asunnon hakemiseen ja asumiseen liittyvät asiat hoidetaan puhelinpalvelussamme (08) 3148 190

DNA WELHOn Taloyhtiölaajakaistaan liittyvät käytännön asiat hoitaa DNA

OULUNSALO: Kauppakeskus Kapteeni (kirjaston yhteydessä) Puh. 044 710 8279 oulunsalo@sivakka.fi Palvelupiste avoinna: ma-pe klo 8.30–16 Vikailmoitukset: Kiinteistöhuollon palvelunro: 029 029 3700 (RTK-palvelu Oy) Tämä numero palvelee myös ilta- ja viikonloppuaikoina.

www.sivakka.fi

Sivakan löydät myös Facebookista

Asiakaspalvelu-Chat Kotisivuillamme on käytössä Asiakaspalvelu-Chat. Asiakaspalvelu-Chat -kuvake on näkyvissä kotisivuillamme, kun asiakaspalvelija on tavoitettavissa. Chatin kautta voi hoitaa lyhyttä yleisluontoista asiaa. Chatin kautta ei hoideta asioita, jotka ovat luottamuksellisia tai edellyttävät henkilötunnuksen käyttöä.

Päätelaitekiinteistöissä päätelaitteet ovat asukkaiden omaisuutta. Asiakas hankkii päätelaitteen itse ja vastaa mahdollisesta korjaustarpeesta tai uuden hankkimisesta.

Sähköiset yhteydenotot: dnawelho@dna.fi • Kiinteä laajakaista • Kiinteän verkon vikailmoitukset Laajakaistan käyttäjä vastaa sen oikeellisesta käytöstä.

Profile for Sivakka

Sivakka asukaslehti nro2 2015  

Sivakka asukaslehti nro2 2015  

Profile for sivakka
Advertisement