Page 1

TREBALL D'ESTIU


CALENDARI


CALENDARI Dia i hora de les recuperacions DIA 2

DIA 3


A TENIR EN COMPTE EN AQUESTA PRESENTACIÓ HI HA LES TASQUES QUE SUGGEREIXEN ELS MESTRES DE CADASCUNA DE LES MATÈRIES. SÓN OBLIGATORIES PER LA GENT QUE NO HA SUPERAT LA MATÈRIA I OPCIONALS PELS ALTRES ALUMNES. LLEGIU BÉ LES SEVES NDICA INDICACIONS.


LLIBRES COOPERATIUS ELS ALUMNES PODEN ENDUR-SE ELS LLIBRES COOPERATIUS PER TREBALLAR DURANT L'ESTIU.


CATALÀ 1r i 2n ELS ALUMNES HAN DE LLEGIR UN LLIBRE ESCOLLIT PER ELLS I REALITZAR LA FITXA DE LECTURA QUE TROBARAN A

WWW.FITXADELECTURA.BLOGSPOT.COM ESTUDIAR I REPASSAR ELS TEMES QUE S-HAN DONAT DURANT EL CURS.


CASTELLÀ 1r i 2n ELS ALUMNES HAN DE LLEGIR UN LLIBRE ESCOLLIT PER ELLS I REALITZAR LA FITXA DE LECTURA QUE TROBARAN A

WWW.FITXADELECTURA.BLOGSPOT.COM ESTUDIAR I REPASSAR ELS TEMES QUE S-HAN DONAT DURANT EL CURS.


ALEMANY TOTS ELS ALUMNES HAN D'ESCOLLIR LLEGIR UN DELS SEGÜENTS LLIBRES I REALITZAR LES ACTIVITATS CORRESPONENTS .

Lectures: - Beste Freundinnen (Ed. Klett-Langenscheidt). ISBN: 978-3-12-606415-6 - Die Mathearbeit (Ed. Klett-Langenscheidt). ISBN: 978-3-12-606413-2 L'àudio-llibre es pot descarregar d'internet a l'adreça: www.langenscheidt.de/leicht-genial


ANGLĂˆS 1r ESO quadern Key Revision 1 ISBN 978-0-2300-2390-1

2n ESO quadern Key Revision 2 ISBN 978-0-2300-2396-3 Les activitats de writing de cada unitat , s-han de presentar en folis fent un dossier


CIÈNCIES SOCIALS 1r i 2 n ESO TOTS ELS ALUMNES PODEN PARTICIPAR FENT LES ACTIVITATS QUE S'ANIRAN PROPOSANT EN EL BLOG

www.treballestiusocials.blogspot.com


CIÈNCIES NATURALS FER EL TREBALL D'ESTIU DEL BLOG

WWW.CIENCIADOM.BLOGSPOT.COM


MATEMÀTIQUES 1r i 2n REALITZAR UN DOSSIER DEXERCICIS


RELIGIÓ 1r i 2n FER EL TREBALL D'ESTIU DEL BLOG

WWW.RELIDOM.BLOGSPOT.COM


TECNOLOGIA 1r Tenint en compte les dificultats que poden sorgir per acabar a casa els projectes que no heu presentat durant el curs, a l'estiu haureu

de fer un treball manuscrit sobre "La Fusta" el material que hem treballat durant aquest curs, en fulls DIN A-4,a una cara, de 5 a 8 fulls.


TECNOLOGIA 2n Per tal de recuperar i aprovar la matèria, els alumnes hauran de tornar el dossier TC2, que li deixarem durant l'estiu:"Història , Necessitats i Dinàmica"

i presentar un treball amb tots els exercicis fets del tema 1 al 4 inclosos, en fulls DIN A-4 , manuscrit, escrit només per una cara.


EDUCACIÓ FÍSICA HAS D'ENTREGAR ELS TREBALLS PENDENTS SEGUINT LES PAUTES

BASQUET - HANDBOL - FUTBOL SALA


MÚSICA

·

1.

Exercicis de la página web: a. www.edu365.cat Apartat ESO – MÚSICA – LA PARTITURA b. www.testeando.es NIVELL 1r ESO – MÚSICA Tests: 1. El sonido y el ritmo 8. Instrumentos musicales 9. Familias de instrumentos 11. Instrumentos y sus familias.

2.

Presentar els tests finals dels temes 1 fins el 8, i el 10 i 11.

Recordar que tots aquests continguts són els que cal estudiar per l’examen de setembre.


VISUAL I PLÀSTICA 2n PRESENTAR ELS TREBALLS QUE NO HA FET DURANT EL CURS I ESTAN PENDENTS


Treball estiu 2013 1r cicle eso  

Treball estiu 2013 1r cicle eso

Advertisement