Page 1

Col·legi Sant Domènec de Guzman

Índex Presentació...............................................................................................

2

La nostra és una escola cristiana................................................................ 4 Òrgans de Direcció....................................................................................... 5 Professorat................................................................................................... 8 Administració i Serveis.................................................................................10 Horaris de visita....................................................................................... ...10 Atenció Telefònica.......................................................................................12 Horari Alumnat.............................................................................................12 Calendari......................................................................................................14 Escola-Família.............................................................................................15 Avaluacions..................................................................................................17 Missió-Visió................................................................................................. 18 Projecte Educatiu........................................................................................ 20 Pla d’Acció Pastoral.....................................................................................23 Activitats generals i per cicles......................................................................25 AMPA............................................................................................................31 Associació d’Antigues i Antics Alumnes.......................................................33 Colla Gegantera i Festera Dominiques de Tarragona..................................34 Serveis Escolars...........................................................................................36 Normes generals .........................................................................................38 Convivència..................................................................................................43 Retalls d’història...........................................................................................46 Àlbum fotogràfic del curs 2011-2012............................................................50

PLA ANUAL 2012-2013


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Presentació Benvolgudes famílies, Us presentem el Pla Anual de centre per al curs 2012-2013, el document organitzatiu per excel·lència del nostre col·legi que s’ha elaborat tenint en compte l’avaluació del curs anterior mitjançant les propostes de millora sorgides de les valoracions fetes per l’equip directiu i l’equip docent de cada etapa i cicle del centre, valoracions reflectides en la memòria anual, i també pels resultats de les proves d’avaluació diagnòstica i de competències bàsiques del centre. Se’ns obren, davant nostre, deu mesos plens de dinamisme i oberts a la novetat que ens ofereix el dia a dia de la convivència entre tots els qui formem part de la comunitat educativa del col·legi. Deu mesos de vida escolar oberts al diàleg, als nous aprenentatges, als reptes i a les il·lusions. Deu mesos que formen una etapa llarga de l’any, una etapa que entre tots hem d’anar dibuixant per fer que el curs acabat de començar sigui el més profitós possible especialment per als alumnes del centre, per als vostres fills. La tasca educativa que el col·legi porta a terme és comuna a tots els membres de la comunitat escolar. És per això que creiem que la comunicació Escola-Família ha de ser fluïda i oberta per tal de poder canalitzar adequadament les inquietuds de tothom, amb l’objectiu de garantir la millor atenció i acompanyament dels vostres fills i filles en el seu camí cap a la formació integral i la maduresa personal. Tots estem cridats a posar-hi la nostra part, però programant la brúixola cap a una mateixa direcció. Us demanem, en aquest sentit, que assistiu a les entrevistes amb tutors i professors, trobades i reunions programades pel centre i, molt especialment, us recomanem assistir a les sessions del programa FEAC (Família-Escola-Acció-Compartida) que esdevenen una gran eina perquè l’estreta col·laboració entre vosaltres, mares, pares, tutors-es, i nosaltres, educadors, es faci realitat.

PLA ANUAL 2012-2013

2


Col·legi Sant Domènec de Guzman Enguany, com a valor transversal treballarem la interioritat amb el lema “Fes brillar la teva estrella”. Volem que tots els nostres alumnes es coneguin bé i sàpiguen ressaltar i posar en pràctica tot allò de positiu que són com a persones. Enmig d’una societat que està patint una profunda crisi econòmica i, de retruc, també de valors, volem potenciar que els nostres alumnes, a més de rebre una bona preparació acadèmica de futur, rebin una bona educació en valors, cosa que demana també la vostra col·laboració i implicació. Volem agrair-vos la confiança que heu dipositat en el nostre col·legi, un centre que el curs passat celebrà els 325 anys d’història educativa a Tarragona i que continua endavant amb el seu Projecte Educatiu, les línies del qual les trobareu en aquest document. Desitgem per a tothom un bon curs escolar, i us animem a fer-nos arribar els suggeriments i comentaris que vulgueu mitjançant la bústia que trobareu al rebedor, emplenant i signant correctament els impresos que us donaran a porteria. Els comentaris que es generen i s’escampen a peu de carrer no poden arribar a trobar explicació si no arriben correctament als estaments escolars corresponents. I en aquest sentit de millorar la comunicació entre nosaltres, el total desplegament de la plataforma digital Clickedu en aquest curs 2012-2013 ajudarà a complir aquest objectiu. Bon curs!

L’EQUIP DIRECTIU

Inauguració del curs 20112012 .

PLA ANUAL 2012-2013

3


Col·legi Sant Domènec de Guzman

La nostra ...és una escola cristiana, i té la finalitat de promoure el desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral. Aquest model educatiu està descrit en el Caràcter Propi del Centre. La comunitat educativa es proposa, cada curs, aprofundir-ne alguns aspectes i adequarhi la realitat de l’escola a través de l’aplicació del Projecte Educatiu i la Programació General del Centre.

4. ACTITUDES, DEL ACOMPAÑANTE Col·legi Sant SER Domènec de Guzman Centre concertat per la Generalitat de Catalunya Adreça: C/ Rovira i Virgili, núm. 16 Telèfon: 977 216151 Fax: 977 226312 E-mail: info@dominiques.cat Web: www.dominiques.cat

Configuració del centre Llar d’Infants “El Polzet” (1r cicle d’Ed. Infantil: 1 i 2 anys).......... 3 unitats Educació Infantil (2n cicle d’Ed. Infantil: 3, 4 i 5 anys)................. 6 unitats Educació Primària...................................................................... 12 unitats Educació Secundària Obligatòria (ESO) .......... .......................... 8 unitats

PLA ANUAL 2012-2013

4


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Entitat titular www.dominiques.cat/fundacio FUNDACIÓ PRIVADA EDUCATIVA DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT La titularitat del centre l’ostenta, des del mes de gener de 2007, la Fundació Privada Educativa Dominiques de l’Ensenyament, una fundació pròpia creada per la Congregació de les germanes dominiques amb la finalitat de donar continuïtat a la seva missió educativa. Va ser constituïda el 3 de setembre de 2004 i té la seva seu a Barcelona, al carrer Mallorca, número 349.

Òrgans de direcció Equip Directiu DIRECTOR TITULAR I PEDAGÒGIC:

Sr. Marcel Pallejà

SUBDIRECTORA PEDAGÒGICA:

Gna. Isabel Górriz

CAP D’ESTUDIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA:

Sra. Assumpció Dalmau

CAP D’ESTUDIS DE SECUNDÀRIA:

Sra. Marta Arroyo

COORDINADORA DE QUALITAT:

Sra. Maria Josepa Sardà

CAP DE PASTORAL:

Gna. Isabel Górriz

PLA ANUAL 2012-2013

5


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Equip de coordinació COORDINADORA D’EDUCACIÓ INFANTIL – 1r CICLE: LLAR D’INFANTS Sra. Cristina Lago COORDINADORA D’EDUCACIÓ INFANTIL – 2n CICLE: PARVULARI Sra. Empar Virgili COORDINADORA DEL CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA Sra. M. Teresa Iglesias COORDINADORA DEL CICLESER MITJÀDEL DE PRIMÀRIA 4. ACTITUDES, ACOMPAÑANTE Sra. Montserrat Jové COORDINADORA DEL CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Sra. Anna Maria Manetes COORDINADORA DE 1r i 2n D’ESO Sra. Esther Garro COORDINADOR DE 3r i 4t D’ESO Sr. Aleix Bordas COORDINADOR TIC (tecnologies i comunicació): Sr. Francesc González COORDINADORA LINGÜÍSTICA I DE COHESIÓ SOCIAL: Sra. Núria Coll COORDINADORA PROJECTE MULTILINGÜE: Sra. Yasmin Pérez COORDINADORES DEL PROGRAMA FEAC (Família-Escola Acció Compartida) Gna. Carmen Sendino

Sra. Àngels Cáceres

Sra. Montse Jové

PLA ANUAL 2012-2013

6


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Caps de Departament DEPARTAMENT DE CIÈNCIES:

Sr. Francesc Ribera

DEPARTAMENT DE LLENGÜES:

Sra. Núria Coll

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ:

Sra. Núria Musté

Consell Escolar L’actual Consell Escolar fou constituït el dia 15 de desembre de 2010 amb les persones següents: PRESIDENT Sr. Marcel Pallejà (Director) REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT Sra. M. Josepa Tomàs Gna. Lucia Zazu Gna. Elisa Pérez REPRESENTANTS DE LES MARES I PARES Sra. Rosa Estivill Sra. Pilar Domènech Sra. M. Dolors Cunillera Sra. Paula López-Hervás (AMPA) REPRESENTANTS DELS PROFESSORS Sra. Marta Coy Sra. Empar Virgili Sra. Montserrat Ortiz Sra. Concepció Aixalà REPRESENTANTS DELS ALUMNES Marta González Marc Anglès REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS Sra. Maria Marsal REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA Sra. Indalècia Moragues En el mes de desembre de 2012 hi haurà renovació parcial del Consell.

PLA ANUAL 2012-2013

7


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Professorat Tutories EDUCACIÓ INFANTIL (1r cicle-Llar d’Infants): P-1: Sra. Isabel Escarabajal. P-2: Sra. Cristina Lago.

4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE

EDUCACIÓ INFANTIL (2n cicle-Parvulari): P3 A

Sra. Lluïsa Abella

P3 B

Sra. Maria Cuevas

P4 A

Sra. Yolanda Eraso

P4 B

Sra. M. Elena Goñi

P5 A

Sra. Empar Virgili

P5 B

Sra. Immaculada Bea

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Cicle Inicial 1r A

Sra. Natàlia Batalla

1r B

Sra. Juani Morales

2n A

Sr. Sebastià Magrané

2n B

Sra. M. Teresa Iglesias

Cicle Mitjà 3r A

Sra. Meritxell Sanchís

3r B

Sra. Rosa Saladié.

4t A

Sra. Núria Musté

4t B

Sra. Concepció Aixalà

Cicle Superior 5è A

Sra. Anna Manetas

5è B

Sra. M. Àngels Cáceres

6è A

Sra. M. Josepa Sardà

6è B

Sr. Àngel Cerón

PLA ANUAL 2012-2013

8


Col·legi Sant Domènec de Guzman EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (E.S.O.) 1r A 2n A 3r A 4t A

Sra. Esther Garro Sr. Gerard Gil Sra. Marta Arroyo Gna. Isabel Górriz

1r B 2n B 3r B 4t B

Sr. Cesc González Sra. Esther Solà Sr. Francesc Ribera Sr. Aleix Bordas

AULA D’APRENENTATGE INTENSIU DEL CATALÀ (Aula d’Acollida): Sra. Esther Maixé

Altre professorat 1r EDUCACIÓ INFANTIL (Llar d’Infants) Sra. Eva Vaqué

Sra. Magdalena Jiménez

2n EDUCACIÓ INFANTIL (Parvulari) Sra. Marta Coy

Sra. Paola García

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Sr. José Vicente del Castillo Sra. M. Dolores Melero Sra. Maria Josepa Tomàs Sra. Montserrat Jové

Sra. Assumpció Dalmau Sra. Yasmin Pérez Sr. Joan Abentín Sr. Marcel Pallejà

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Sra. Núria Macip Sra. Rosa Ana Pérez Sra. Montserrat Pont Sra. María Dolores Melero Sra. Maria Rosa Mercadé Sra. M. José Blasco

Sra. Montserrat Ortiz Sra. Anna Llorens Sra. Núria Coll Sra. Núria Musté Gna. Carmen Sendino Sra. Rosa Maria Caparrós

PLA ANUAL 2012-2013

9


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Administració i serveis Administració Sra. Montserrat Gironés

Sra. Maria Betlem Padró

4. ACTITUDES,Secretaria SER DEL ACOMPAÑANTE Sra. Maria Marsal

Sra. Carme Alonso Fontbona

Porteria Sra. Pilar Rodríguez

Gna. Julia Erro

Gna. Concepción Sáez

Gna. Lucía Zazu

Horaris de visita Secretaria: secretaria@dominiques.cat De dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00 hores, i de 17:00 a 18:00 hores. La venda del xandall del col·legi es farà únicament en l’horari de matí, fins a les 12:00 h.

PLA ANUAL 2012-2013

10


Col·legi Sant Domènec de Guzman Administració: administracio@dominiques.cat De dilluns a divendres, matins de 9:15 a 13:00 hores, i tardes de 15:15 a 18:00 hores. Divendres a la tarda no hi ha atenció al públic. Titular i director: Cal concertar les visites amb antelació.

direccio@dominiques.cat

Subdirectora Cal concertar les visites amb antelació.

subdireccio@dominiques.cat

Cap d’estudis Infantil-Primària: c.estudisprimaria@dominiques.cat Cal concertar les visites amb antelació. Cap d’estudis d’ESO: Cal concertar les visites amb antelació.

c.estudiseso@dominiques.cat

Psicòloga, Sra. Marta Guinovart: psicologia@dominiques.cat Cal concertar prèviament hora de visita en els dies i hores següents: Dilluns i dijous: matins de 9:00 a 13:00 h. Dimarts, dimecres i divendres: matins de 9:00 a 13:00 h. Dimarts quinzenalment: tardes de 15:30 a 17:30 h. Coordinadors de cicles, tutors de cursos i professorat en general: Cal concertar les visites amb antelació preferentment usant l’agenda escolar de l’alumne/a.

PLA ANUAL 2012-2013

11


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Menjador escolar L’empresa responsable del càtering del menjador escolar és RESTARRACO S.L. Les monitores del centre responsables del alumnes de menjador són: RESPONSABLE INFANTIL I PRIMÀRIA: Sra. Maria del Carme Alonso RESPONSABLE ESO: Gna. Isabel Górriz Cada mes es publica el menú escolar a la cartellera del rebedor del col·legi, i es reparteix un exemplar a tot l’alumnat que fa ús del servei durant tot el curs.

4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE

Atenció telefònica L’horari per rebre trucades telefòniques és de 8:00 a 19:00 hores, de dilluns a divendres. Fora d’aquest horari i durant els caps de setmana, les trucades no podran ser ateses. TELÈFON:

977.216151

FAX: 977.226312

Horaris alumnat EDUCACIÓ INFANTIL, 1r cicle: LLAR D’INFANTS “EL POLZET”: ⇒ Matí: de 9:00 a 13:00 h. ⇒

Tarda: de 15:00 a 17:00 h.

Entrades i sortides per la porta pròpia de la Llar, al carrer Rovira i Virgili.

PLA ANUAL 2012-2013

12


Col·legi Sant Domènec de Guzman L’entrada a la Llar es podrà fer des de les 8:55 fins a les 9:20 del matí, i des de les 14:55 a les 15:05 h de la tarda. La sortida es podrà fer des de les 12:45 a les 13:00 h del matí, i des de les 16:45 a les 17:00 h de la tarda. EDUCACIÓ INFANTIL, 2n cicle: PARVULARI:

• •

Matí: de 9:00 a 13:00 h.

Matí: de 9:00 a 13:00 h.

Tarda: de 15:00 a 17:00 h.

Tarda: de 15:00 a 17:00 h. Entrades i sortides de P-3 per la seva porta pròpia, al carrer Rovira i Virgili. Entrades i sortides de P-4 i P-5 per la porta verda del pati del carrer Baró IV Torres. EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Entrades i sortides des de 1r curs fins a 4t per la porta verda del pati del carrer Baró IV Torres. Entrades i sortides de 5è i 6è curs, per la porta de la capella del carrer Baró IV Torres. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

Tots els matins de 8:00 a 13:20 h.

De dilluns a dijous, les tardes de 15:00 a 17:00 h.

DIVENDRES TARDA: no hi ha classe.

L’entrada a les 8:00 h del matí serà per la porta principal de l’edifici. La resta de l’horari, entrades i sortides per la porta de la capella.

PLA ANUAL 2012-2013

13


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Calendari escolar Setembre: Dilluns 3: Dimecres 12: Dilluns 24:

Inici del curs per als professors. Inici del curs per als alumnes. Dia festiu de La Mercè.

Octubre: Divendres 12:

Dia festiu de la M.D. Del Pilar.

Novembre: 4. ACTITUDES, Dijous 1: Divendres 2: Desembre: Dijous 6: Divendres 7:

SER DEL ACOMPAÑANTE

Dia festiu de Tots Sants. Festa de lliure disposició del centre.

Dia festiu de la Constitució. Festa de lliure disposició del centre.

VACANCES NADAL: Febrer Dilluns 11:

Del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos). Festa de lliure disposició del centre.

Març: VACANCES S. SANTA:

Del 25 de març a l’1 d’abril (ambdós inclosos).

Maig: Dimecres 1: Dilluns 20:

Dia festiu del Treball. Festa de lliure disposició del centre.

Juny: Divendres 21:

Últim dia de classe del curs.

Podeu descarregar el calendari 2012-2013 a color del col·legi, a l’adreça d’internet:

http://www.dominiques.cat/calendari

PLA ANUAL 2012-2013

14


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Escola-Família La relació establerta entre l’escola i la família es realitza mitjançant:

1.

ELS TUTORS DELS GRUPS-CLASSE: cal concertar amb ells entrevistes durant el curs, utilitzant, sobretot, l’agenda dels alumnes. Les entrevistes demanades pel mateix tutor també es sol·licitaran mitjançant l’agenda. És important que els pares o tutors legals dels alumnes mantinguin, almenys, una entrevista a l’any amb el tutor corresponent.

2.

ELS PROFESSORS NO TUTORS: per a qualsevol consulta o comunicació, es poden concertar entrevistes amb els professors especialistes que no tenen tutoria. És convenient que el tutor corresponent estigui assabentat d’aquesta entrevista. El mitjà més adequat és l’agenda.

3.

LES REUNIONS DE PARES: a inicis d’octubre es fa la primera reunió entre pares i professors. Després es van convocant noves reunions més breus per a donar els informes de final de trimestre, o alguna de més concreta per algun tema que el centre cregui convenient exposar. Les dates de reunions d’inici de curs són les següents: ⇒Educació Infantil-1r cicle (Llar): 3 d’octubre. ⇒Educació Infantil-2n cicle (Pàrvuls): 27 de setembre. - Educació Primària: Cicle inicial: 1 d’octubre. Cicle mitjà: 2 d’octubre. Cicle superior: 4 d’octubre. - Educació Secundària (ESO): Primer i Segon: 8 d’octubre. Tercer i Quart: 9 d’octubre.

PLA ANUAL 2012-2013

15


Col·legi Sant Domènec de Guzman

4.

LA DIRECCIÓ: es pot demanar entrevista per fer consultes, suggeriments o comunicacions al Director i Titular, a les Caps d’Estudis i als coordinadors/es de cicles. Sempre cal concertar les entrevistes amb antelació, llevat d’alguna urgència.

ÉS IMPORTANT TENIR EN COMPTE QUE: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 5.

Per tractar assumptes de classe i dels aprenentatges dels alumnes, cal parlar amb els tutors o professors corresponents. Per tractar assumptes generals, organitzatius i pedagògics dels cicles, cal parlar amb els coordinadors de cicle corresponents. Per tractar assumptes generals, organitzatius i pedagògics de les etapes, 4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE cal parlar amb les caps d’estudis corresponents. Per tractar assumptes generals de l’escola, cal parlar amb la Subdirectora o amb el Director Titular. Per tractar assumptes econòmics, cal parlar amb administració. EL PROGRAMA FEAC (Família-Escola Acció Compartida): Les famílies que ho desitgen poden apuntar-se a l’esmentat programa. S’organitzen xerrades participatives entre pares i professors tractant temes interessants per a l’educació dels fills. Al llarg del curs hi ha cinc xerrades previstes en les dates següents per a tots els cursos: 18 d’octubre, 10 de desembre, 14 de febrer, 18 d’abril i 13 de juny.

L’horari és de les 17:30 a les 19 h de la tarda. Per als alumnes d’Infantil i de 1r a 4t curs de Primària hi haurà servei de guarderia.

Trobareu més informació sobre el programa a:

www.dominiques.cat/feac.php o a: www.escolacristiana.org/feac

PLA ANUAL 2012-2013

16


Col·legi Sant Domènec de Guzman Altres mitjans de comunicació entre les famílies i l’escola: Durant el curs el col·legi envia informació mitjançant circulars i l’agenda. Cal que els pares es facin responsables de fer prendre consciència als seus fills sobre la importància de no perdre cap d’aquests mitjans i fer-los arribar amb agilitat i promptitud. Un altre molt bon mitjà d’informació, tal com hem esmentat en la presentació, és la web www.dominiques.cat. En la pàgina d’inici de la web trobareu la intranet CLICKEDU, la plataforma digital del col·legi que comença també a funcionar com a mitjà de connexió entre famílies i escola. Durant el curs anireu rebent més informació sobre el seu ús. També us recordem que es poden fer arribar incidències, comentaris, felicitacions i suggeriments mitjançant la bústia que es troba al rebedor del col·legi. Per utilitzar-la caldrà demanar el full adequat a porteria, emplenar-lo signant amb nom i cognoms, i dipositar-lo a l’esmentada bústia.

Avaluacions Dates de les sessions d’avaluació L’avaluació dels alumnes és contínua, fent els professors un recull de dades de manera sistemàtica i permanent. El seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne/a queda reflectit en els informes i butlletins de notes que es van lliurant durant el curs als pares, mares o tutors legals. 2n CICLE D’INFANTIL I PRIMÀRIA: 1r trimestre: ⇒ 18 de desembre. 2n trimestre: ⇒ 19 de març.

PLA ANUAL 2012-2013

17


Col·legi Sant Domènec de Guzman

3r trimestre: ⇒ 18 de juny (infantil i cicle inicial). ⇒ ESO:

25 de juny (cicles mitjà i superior).

Inicial: 1r trimestre: 2n trimestre: 3r trimestre: Final:

30 d’octubre. 3 i 4 de desembre. 4 i 5 de març. 10 i 11 de juny. per determinar.

DATES D’EXÀMENS DE CURSOS ANTERIORS D’ESO: Del 14 al 18 de gener de 2013.

4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE

Lliurament d’informes El lliurament d’informes es farà virtualment mitjançant la plataforma digital Clickedu que es troba enllaçada a la pàgina web del col·legi. Durant el curs s’anirà informant de com descarregar-los i a partir de quines dates estaran a disposició de les famílies.

Missió, valors i visió La nostra MISSIÓ és la de promoure la formació integral dels nostres alumnes des d' una proposta inspirada en l'Evangeli i posant especial accent en els valors dominicans de la veritat, la solidaritat, la interioritat i la fraternitat. Aquesta missió la portem a terme: Des d' un estil educatiu senzill, obert, acollidor, alegre, de tracte personal. • En un clima de diàleg i respecte, d' obertura a totes les classes socials, amb atenció preferent als alumnes més necessitats.

PLA ANUAL 2012-2013

18


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Donant importància al descobriment i a l'assumpció de valors per tal que els alumnes arribin a prendre decisions amb llibertat i responsabilitat. Formant infants,adolescents i joves, que siguin capaços d' integrar-se a la societat amb aptituds i actituds responsables i amb capacitat de transmetre els valors adquirits. Promovent en els nostres alumnes l'adquisició de tècniques d'aprenentatge per tal que vagin progressant intel·lectualment i de manera autònoma, i així fer cada vegada més real i efectiva la igualtat d' oportunitats. En un clima de treball i exigència constants, orientant els alumnes i ajudant-los a desplegar les seves capacitats; seguint de forma sistemàtica el nostre pla d' atenció a la diversitat. Establint una relació de proximitat i comunicació amb les famílies a través de l' intercanvi i cooperació entre pares i educadors, amb la finalitat d' assolir una veritable acció educativa. Treballant tots els professors en equip, en un context de missió compartida, vetllant perquè la proposta educativa de la nostra escola es dugui a terme amb coherència i qualitat. En un clima de millora continuada, tenint en compte la revisió i actualització en la nostra tasca educativa.

Volem fer dels nostres centres, escoles profundament humanes, on es té en compte tota la persona i totes les persones: promovem la formació integral dels alumnes en el seu aspecte personal, social i transcendent. Els VALORS del nostre centre queden recollits en la nostra missió, però volem ser referent en: - l’educació en els valors dominicans: la veritat, la solidaritat, la interioritat i la fraternitat; - en l’acolliment, el tracte personal, el respecte, l’esforç i la responsabilitat. Per la nostra VISIÓ, volem ser un centre educatiu: Que ajudi els alumnes a ser coherents amb els valors de l' Evangeli. Que sigui referent en la formació integral i plurilingüe de l’alumnat. Integrador en la diversitat. Amb un caràcter innovador i amb un compromís de millora contínua.

PLA ANUAL 2012-2013

19


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Projecte educatiu Pla d’Objectius Prioritaris 2012-2013 Els objectius prioritaris, aprovats per l’Equip Directiu i el Claustre de Professors del centre, que es proposen per a aquest curs són els següents: 1.

2.

3. 4.

5.

Continuar la millora de l’ús dels recursos digitals i tecnològics amb la

4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE implantació definitiva de la plataforma digital Clickedu, i continuar el projecte EduCAT 1x1 de 1r a 3r d’ESO amb netbooks. Continuar el Projecte d’Escola Multilingüe per a la millora en l’aprenen– tatge de la llengua oral anglesa i introducció de l’alemany a ESO com a segona llengua estrangera del centre. Mantenir la Certificació de Qualitat ISO 9001/2008 del col·legi. Continuar treballant per a la millora continua del rendiment acadèmic de l’alumnat, sobretot en quant a l’expressió oral i escrita en català, i a les matemàtiques. Fomentar l’acció Pastoral del col·legi també amb les famílies.

Aquests objectius seran avaluats a l’acabament del curs per la comunitat educativa, i arrel d’aquesta avaluació final es programaran els nous objectius de futur.

Pla d’Acció Tutorial L’acció tutorial del centre posa especial interès en:

1. Orientar l’acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes, procurant respondre de forma adequada a les característiques, ritmes d’aprenentatge i singularitat de cadascun. PLA ANUAL 2012-2013

20


Col·legi Sant Domènec de Guzman 2. Vetllar per a una bona convivència de l’alumnat entre ell i amb el professorat i altre personal de la comunitat escolar. 3. Efectuar el seguiment dels aprenentatges dels alumnes per adequar les nostres estratègies i informar llurs pares en les entrevistes personals i per mitjà dels informes d’avaluació. 4. Conèixer les preferències i els interessos dels alumnes, i tenint una visió realista del rendiment acadèmic i possibilitats personals, donar una bona orientació professional, especialment al finalitzar l’ESO.

Projecte Lingüístic PLC El projecte lingüístic reflecteix el tractament de l’aprenentatge de les llengües en el centre, seguint la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat. Les seves línies generals són: • Respecte per la llengua materna de l’alumne/a. • Ús de la llengua catalana com a vehicle natural dels aprenentatges i d’expressió natural i oficial en el centre, essent punt de referència per l’aprenentatge del castellà. • Domini per igual del català i del castellà a l’acabament de la Primària. • Introducció a nivell oral de la llengua anglesa en l’Educació Infantil. • Introducció, com a matèria optativa, de la llengua alemanya a 2n curs d’ESO. • Establiment d’una aula per a l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana (Aula d’Acollida) per als alumnes nouvinguts al sistema educatiu de Catalunya. • Desenvolupament del projecte d’escola Multilingüe en el marc del PLC actual. En l’aprenentatge de les llengües, el nostre col·legi dedica més hores setmanals (català i anglès) de les que marca la Llei d’educació LOE.

PLA ANUAL 2012-2013

21


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Pla l’Escola Multilingüe Emmarcat en el PLC, pretén reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa al col·legi. Per al curs 2012-2013 s’han programat les accions següents: ⇒

Continuar veient obres de teatre en llengua anglesa al Metropol.

En els cicles inicial i mitjà de Primària, la Plàstica s’impartirà en llengua oral anglesa.

El Teatre, a 3r de Primària i al cicle superior es farà en llengua anglesa.

4t, 5è i 6è de Primària, nova matèria: Speaking & Reading, 1h setmana.

A ESO s’aniran introduint blocs de continguts d’algunes matèries en llen4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE

gua anglesa, i es fomentaran els exàmens de CAMBRIDGE. Impuls de l’ENGLISH CORNER a la web del col·legi, amb un blog en el que participaran professors d’anglès i els alumnes del centre.

Projecte d’intercanvis de mailing en anglès amb altres col·legis.

Pla d’Atenció a la Diversitat A l’hora de determinar les necessitats educatives d'un alumne/a es tenen en compte les seves possibilitats de participació en les activitats d'ensenyamentaprenentatge ordinàries. Les programacions d’aula són prou obertes i flexibles com per permetre aquesta participació a tot l’alumnat. Per donar l’atenció adequada a alumnes amb altres necessitats es prenen mesures de caire organitzatiu i/o metodològic de manera grupal i/o individualitzada. A l’hora de fer adaptacions curriculars individuals, es prioritzen les matèries instrumentals: les llengües i les matemàtiques. L’objectiu primordial del Pla d’Atenció a la Diversitat és que tot l’alumnat pugui assolir les competències bàsiques per tal que pugui desenvolupar-se tant acadèmicament com professionalment i, el que és encara més important: que es pugui desenvolupar integralment com a persona respectant el ritme personal maduratiu.

PLA ANUAL 2012-2013

22


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Pla Aprenentatge-Servei (APS) El projecte Aprenentatge-Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat escolar i l’externa (barri, ciutat...) en un projecte en el qual els alumnes i mestres que hi participen aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Així esdevé un projecte educatiu amb utilitat social que aposta per una educació cívica a través de l’acció, una educació per a una ciutadania activa i responsable. En el nostre col·legi aquest projecte té els següents eixos generals: ⇒

Apadrinament dels alumnes de 4t d’ESO als de P-3 en diferents activitats durant el curs.

Apadrinament de lectura, alumnes de cicle superior als de P-5.

Teatre intergeneracional entre alumnes de diferents etapes.

Serveis amb activitats lectives a la Residència de la Tercera Edat “Les Alzines” de Tarragona, amb cursos de Primària i ESO.

Jocs de taula en alguna estona del pati conjuntament els alumnes de P-4 amb els de 4t de Primària.

Pla d’Acció Pastoral El Departament de Pastoral programa activitats pastorals a l’alumnat, les famílies, el professorat i el personal d’administració i serveis, per tal que l’acció educativa estigui d’acord amb el caràcter propi cristià de les escoles de la Fundació Privada Educativa Dominiques de l’Ensenyament, posant especial accent en els valors dominicans de la veritat, la solidaritat, la interioritat i la fraternitat. El valor que es treballarà transversalment durant tot el curs és el de la INTERIORITAT amb el lema: FES BRILLAR LA TEVA ESTRELLA!.

PLA ANUAL 2012-2013

23


Col·legi Sant Domènec de Guzman

ACTIVITATS GENERALS DEL COL·LEGI: Reflexió i pregària cada matí a les aules, abans de començar les classes. Jornada d’acolliment i d’inauguració del curs el dia 27 de setembre. Campanya de sensibilització missionera del DOMUND 2012, del 15 al 21 d’octubre amb el lema “Missioners de la fe”. Setmana dels Drets dels Infants, del 19 al 23 de novembre. Setmana de Cinema Espiritual, 3r i 4t d’ESO, del 17 al 20 de desembre. Campanya nadalenca de recollida d’aliments de Càritas Tarragona, del 12 al 21 de desembre. Campanya nadalenca “Sembradors d’estels” al cicle superior de primària, el 13 de desembre. Participació en el Concurs Bíblic de Catalunya durant el primer trimestre, ACTITUDES, DEL ACOMPAÑANTE per als4. alumnes de 4t de cicle SER mitjà, cicle superior i ESO. Diada Mundial de la Pau, dia 30 de gener. Campanya de la Fam al febrer: marxa de la solidaritat de Mans Unides contra la Fam el dia 20 i Fira solidària de la Fam el dia 19. Mes de maig dedicat al Projecte solidari de la Família Dominicana. Festa de Sant Domènec, el dia 24 de maig. Celebracions de l’eucaristia des de 4t de Primària fins a 4t d’ESO, al llarg del curs, i breus celebracions a la capella per als alumnes d’Educació Infantil, del cicle inicial i de 3r de Primària, al llarg del curs. Convivències d’orientació humano-cristiana per als alumnes de 6è de Primària i ESO al Santuari del Loreto, al mes de setembre. Eucaristia d’acció de gràcies per als alumnes que han fet la 1a Comunió, coorganitzada amb l’AMPA, el dia 6 de juny. Eucaristia de Comiat dels alumnes de 4t d’ESO, el dia 20 de juny. Treball dels temps litúrgics: Advent, Quaresma i Pasqua. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE FORMACIÓ PER A L’ALUMNAT: Grups d’aprofundiment humano-cristià amb alumnes i ex alumnes: GRUP JUVENIL SANT DOMÈNEC per al cicle superior de Primària i ESO. ACTIVITATS AMB LES FAMÍLIES: Missa de Difunts per a la família, el 31 d’octubre a la capella. Trobada de famílies cristianes el dia 18 de novembre convocada per la parròquia Sant Fructuós i els col·legis cristians de la demarcació, als locals de

PLA ANUAL 2012-2013

24


Col·legi Sant Domènec de Guzman la parròquia, plaça Castellers. Celebració de la Llum de Betlem, el 20 de desembre a la capella. Sopar Solidari al col·legi a favor de l’escola germana de Dhuskun (Nepal), en data per determinar al menjador del col·legi. Els membres de l’Equip de Pastoral 2012-2013 són: Isabel Górriz

Juani Morales

Mª Dolores Melero

Anna Maria Manetas

Carmen Sendino

Imma Bea

Més informació a http://www.dominiques.cat/pastoral

Activitats generals Les activitats generals que programen els equips docents del centre formen part de la programació curricular per a l’aprenentatge dels alumnes, i han estat aprovades pel Consell Escolar. En les sortides fora de l’escola (visites culturals, excursions, granges-escola, etcètera) els alumnes són acompanyats pels seus tutors i per altres professors del centre. Per aquest motiu demanem que els alumnes que, per algun motiu, no hi participin es quedin a casa sempre que sigui possible. Els alumnes del centre celebraran de manera especial les festivitats següents: Santa Tecla, patrona de Tarragona: dia 12 de setembre, Santa Tecla a les escoles: ens visita el Drac de Sant Roc pel matí. Festa de Tots Sants: 31 d’octubre, celebració festiva al pati de La castanyada, Infantil i Primària. Festes de Nadal amb els pares i familiars: Es faran els tradicionals festivals a la sala d’actes del col·legi per la tarda en dates i horari a determinar. El calendari d’aquestes actuacions es farà públic amb antelació mitjançant la plataforma Clickedu, la web, cartells i/o circulars informatives.

PLA ANUAL 2012-2013

25


Col·legi Sant Domènec de Guzman

 Festa de Carnaval 2013: divendres de Carnaval: 8 de febrer. Desfilada de disfresses d’educació infantil i Primària a la tarda, i festa musical al pati. Jornades Culturals per Sant Jordi 2013: Del 19 al 23 d’abril: educació Infantil i Primària. Concursos literaris organitzats pel centre: Es convoquen la setmana de Sant Jordi. Els premis es lliuraran dissabte 25 de maig, en la Diada de Sant Domènec per a les famílies. Educació Infantil i cicles inicial i mitjà de Primària. Cicle Superior de Primària i ESO: XI Concurs de Narrativa “MEMORIAL LAIA MASSÓ I VIRGILI”. ESO: XV JOCS FLORALS ESCOLARS de poesia. Festivals de Fi de Curs 2012-2013: data i lloc a determinar de finals 4. ACTITUDES, SER DEL en ACOMPAÑANTE de juny, Es farà públic amb antelació. Festa de Comiat dels alumnes de 4t d’ESO: - 20 de juny, a la tarda: eucaristia amb els alumnes, el seus familiars i els professors del col·legi a la capella, acte acadèmic i aperitiu al pati.

Activitats per etapes i cicles Aquí teniu les activitats que cada cicle ha programat. Hi ha dates pendents d’horari i que s’anunciaran per l’agenda. També es faran saber els possibles canvis que, per circumstàncies excepcionals, puguin sorgir durant el curs. Recordem que per a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària és obligatori portar el xandall del centre en les activitats que es realitzin fora del recinte escolar, sempre i quan els tutors no indiquin el contrari en alguna activitat en concret. 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (Pàrvuls 3, 4 i 5 anys): 1r Trimestre: 24 d’octubre: 25 d’octubre: 20 de novembre: 12-13 de desembre:

Sortida de tardor a Mas Baget, P-4 Sortida de tardor a Mas Baget, P-5. Teatre Metropol: La princesa i el pèsol, P-4 i P-5. Exposició Caixa Fòrum de fotografies, P-4 i P-5.

PLA ANUAL 2012-2013

26


Col·legi Sant Domènec de Guzman 2n Trimestre: 14-15 de gener: 5 de març: 19 de març: 20 de març: 21 de març: Per confirmar: Per confirmar: 3r Trimestre: 23 d’abril:

23 d’abril: 3 de maig: 6 de maig: 7 de maig: 8 de maig: 21 de maig:

Taller a Caixa Fòrum: Una festa a la cuina, P-4 i P-5. Teatre Metropol: La rateta que escombrava l’escaleta, P-3, P-4 i P-5. Excursió a Mini Tarraco, P-5. Excursió a Mini Tarraco, P-4. Excursió a Mini Tarraco, P-3. Activitat al Conservatori de Música de Tarragona. Sortides per Tarragona.

Teatre de Sant Jordi al col·legi: representació conjunta de la llegenda amb els alumnes de P-3 i els de 3r de Primària. Representació de la llegenda al col·legi els alumnes de P-4 i P-5. Sortida al Corral de Neri (El Catllar) P-3, a Aquòpolis (La Pineda) P-4, i al Zoo de Barcelona P-5. Taller Caixa Fòrum: L’art a través del cos, P-3. Taller Caixa Fòrum: L’art a través del cos, P-4. Taller Caixa Fòrum: L’art a través del cos, P-5. Taller de Seguretat Vial de la Guàrdia Urbana, P-5.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Cicle inicial, 1r i 2n curs: 1r Trimestre: 26 d’octubre: 5 de novembre: 6 de novembre: 20 de novembre: 13 de desembre: 14 de desembre:

Sortida per observar la tardor a Alcover, tot el cicle. Taller Cd’A: “Zoo petri” a la Catedral, 2n A. Taller Cd’A: “Zoo Petri” a la Catedral, 2n B. Teatre Metropol: La princesa i el pèsol, tot el cicle. Taller Caixa Fòrum: Planetes i estrelles, 1rs. Taller Caixa Fòrum: Planetes i estrelles, 2ns.

PLA ANUAL 2012-2013

27


Col·legi Sant Domènec de Guzman

2n trimestre: 25 de febrer: 11 de març:

Taller Cd’A: “Peix, peixet, saltironet”, 1rs. Teatre Metropol en anglès: Little Red”, tot el cicle.

3r Trimestre: 13 al 15 de maig:

Granja-escola St. Esteve de Palautordera, tot el cicle.

Cicle mitjà, 3r i 4t curs: 1r Trimestre: 12 de novembre: 13 de novembre: 10 de desembre: Per determinar:

Taller de Caixa Fòrum: relats fotogràfics, 3r A. Taller de Caixa Fòrum: relats fotogràfics, 3r B. Teatre Metropol: “Ot, el Quixot”, tot el cicle. Teatre nadalenc a la Residència de la Tercera Edat 4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE “Les Alzines” en el marc del projecte APS (Aprenentatge-servei), actuant per als avis i àvies, 3rs. Per determinar: Cantada de Nadales a la Rambla Nova, 4ts.

2n Trimestre: 25 de febrer: 18 de març: 19 de març: 20 de març: 22 de març: Per determinar:

Teatre Metropol en anglès: “Tarzan”, tot el cicle. Taller Caixa Fòrum: Sobreviure en el medi, 3r A. Taller Caixa Fòrum: Sobreviure en el medi, 3r B. Taller Caixa Fòrum: Sobreviure en el medi, 4t A. Taller Caixa Fòrum: Sobreviure en el medi, 4t B. Jazz a les escoles, tot el cicle.

3r Trimestre: 9 d’abril: 10 d’abril: 24 d’abril: 25 d’abril: 13, 14 i 15 de maig:

Taller del Cd’A: “Els misteris de la Catedral”, 4t A. Taller del Cd’A: “Els misteris de la Catedral”, 4t B. Taller Caixa Fòrum: A ritme de nombres i xifres, 4t B. Taller Caixa Fòrum: A ritme de nombres i xifres, 4t A. Granja-escola St. Esteve de Palautordera, tot el cicle.

Cicle Superior, 5è i 6è: 1r Trimestre: 14 de setembre: Setmana del Llibre en català a Barcelona, 5ès.

PLA ANUAL 2012-2013

28


Col·legi Sant Domènec de Guzman

12 de novembre: 2n Trimestre: 19 de febrer: 22 de febrer: 14 de març: 15 de març: 21 de març: Per determinar: Per determinar: 3r Trimestre: 2 al 5 d’abril: 2 al 5 d’abril: 28 de maig: 29 de maig: Per determinar:

Taller Caixa Fòrum: concert Moussakis, tot el cicle.

Teatre Metropol en anglès: Frankestein, tot el cicle. Taller Caixa Fòrum: Món de la cèl·lula, 5ès. Taller de música Caixa Fòrum: Preludi, samba, swing, 6è A. Taller de música Caixa Fòrum: Preludi, samba, swing, 6è B. Taller Caixa Fòrum: Estratègies dels éssers vius, 5ès. Visita als monuments de Tarraco romana, 5ès. Visita al Museu Nacional Arqueològic, 6ès.

Granja-escola del Cd’A de la Garrotxa, Olot, 6ès. Granja-escola Cd’A del Delta de l’Ebre, 5ès. Taller Caixa Fòrum: Mòmies egípcies, 5ès. Taller Caixa Fòrum: Mòmies egípcies, 6ès. Tarraco Viva: Juguem com jugaven els nen romans, 5ès, al mes de maig.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (E.S.O.): 1r i 2n curs: 1r Trimestre: 19 de setembre: 20 de setembre: Per determinar Per determinar: 2n Trimestre: 28 de gener: 12 al 14 de febrer: Per determinar:

Convivències al Loreto, 1rs. Convivències al Loreto, 2ns. Visita de treball a la Catedral, 2ns. Taller “Viatge en el temps”, 2ns.

Teatre Metropol en anglès: Dracula. Crèdit de síntesi a la Vall de Núria, 2ns. Sortida a visitar el Museu Egipci de Barcelona i les mines de Gavà, 1rs.

PLA ANUAL 2012-2013

29


Col·legi Sant Domènec de Guzman

3r Trimestre: Per determinar: Per determinar:

Tallers del Cd’A: Joc de la Tarragona romana, 1rs, i Joc de la Tarragona medieval, 2ns. Els Munts, Torre dels Escipions i Ciutadella Ibèrica de Calafell, 1rs.

3r i 4t curs: 1r Trimestre: 26 de setembre: 27 de setembre: Per determinar:

Convivències al Loreto, 4ts. Convivències al Loreto, 3rs. Visita a l’Expotècnic, 4ts.

2n Trimestre: 4. ACTITUDES, DEL ACOMPAÑANTE 28 de gener: TeatreSER Metropol en anglès: The animal farm. 12 de febrer: Sortida a visitar el Museu Pau Casals del Vendrell i Roc de sant Gaietà, 3rs. 20 de febrer: Marxa de la Solidaritat de Mans Unides, 3rs. Per determinar: Visita al saló de l’Ensenyament de Barcelona, 4ts. 3r Trimestre: 18 al 22 de març: 12 de juny:

Viatge fi d’estudis de 4t d’ESO. Convivències de final de curs a 4t d’ESO.

Activitats complementàries Són les que el centre organitza en l’horari escolar per donar suport al procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest curs 2012-2013 són les següents: EDUCACIÓ INFANTIL, 2n CICLE (Pàrvuls 3, 4 i 5 anys): Anglès oral, taller de psicomotricitat, taller de raonament matemàtic, taller de poemes i cançons i taller de llengua oral. EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Cicle inicial: teatre, informàtica, taller de raonament matemàtic, filosofia 3/18 i taller de llengua.

PLA ANUAL 2012-2013

30


Col·legi Sant Domènec de Guzman Cicle mitjà: teatre, informàtica, taller de raonament matemàtic, taller de llengua, filosofia 3/18 a 3r i Speak&Read a 4t Cicle superior: informàtica, taller de raonament matemàtic, taller de llengua, speak & read, i English Drama. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: Tècniques d’informació i comunicació, tècniques de lectura eficaç i d’expressió escrita, english communication, teatre, valors, activitats formatives humano-cristianes, i taller de matemàtiques.

AMPA L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes va ser fundada l’any 1972, quan els pares i mares dels nostres alumnes van veure la necessitat de crear una associació amb l’objectiu de fomentar el coneixement i la interrelació entre tots els membres de la comunitat educativa, i de col·laborar amb la Direcció i el professorat del col·legi per completar la formació integral dels alumnes amb organització de diferents activitats en horari extraescolar.

La Junta PRESIDENTA. VICEPRESIDENTA: SECRETÀRIA: TRESORERA: CENSORA DE COMPTES:

Sra. Núria Comas Sra. M. Dolors Cunillera Sra. Montse Gomis Sra. Sònia Muñoz. Sra. Rosa Estivill

La Junta de l’AMPA està formada també per mares i pares que fan de vocals dels diferents cursos del centre, els quals són presentats a l’Assemblea.

PLA ANUAL 2012-2013

31


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Horari d’atenció a les famílies El despatx de l’AMPA està situat al primer pis de l’edifici escolar, al final del passadís de secretaria, i romandrà obert al públic tots els dilluns laborables de 17:00 a 17:30 h. Podeu enviar mail al correu: ampa@dominiques.cat Més informació a: http://www.dominiques.cat/ampa. També consultant el blog: http://ampadominiquestarragona.blogspot.com, o trobareu el grup de FACEBOOK.

Activitats 2012-2013 4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE Les activitats extraescolars que organitza l’AMPA aquest curs són les següents: NATACIÓ: Infantil i 1r i 2n de Primària. FUTBOL SALA. PRESPORT, Infantil. BÀSQUET DOMINIQUES en conveni amb TGN Bàsquet Club, des de 3r de Primària. BÀSQUET INFANTIL en col·laboració amb el CB Tarragona 2017, P-5, 1r i 2n de Primària. KÁRATE, Primària i ESO. PATINATGE, Primària I ESO. Totes les activitats acabaran el 31 de maig de 2013. L’AMPA organitza, durant el curs, activitats generals per a les famílies com els ESPAIS CREATIUS amb diferents tallers (en dates a determinar), la visita dels Patges dels Reis d’Orient i el berenar de Nadal (dijous 20 de desembre de 2012), l’esmorzar de coca i xocolata la diada de Sant Domènec (24 de maig de 2013) i la festa de famílies de SANT DOMÈNEC (25 de maig de 2013), entre d’altres activitats, i col·labora amb les famílies associades amb un ajut econòmic per a una de les excursions del curs dels seus fills, i pels alumnes de 4t d’ESO que van al viatge de fi de curs i d’etapa al col·legi.

PLA ANUAL 2012-2013

32


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Antics alumnes El dia 24 de maig del 2002 es fundà l’Associació d'Antics i Antigues alumnes del col·legi amb l’objectiu principal de promoure la relació entre els antics i les antigues alumnes del centre, i fomentar la seva participació i col·laboració fent activitats que ajudin a potenciar la tasca educativa del col·legi.

La junta Tot i que durant aquest curs hi haurà renovació de càrrecs, els membres de la junta fins a dia d’avui són: PRESIDENTA: VICEPRESIDENTA: SECRETÀRIA: TRESORERA: VOCAL:

Sra. Núria Comas Sra. Rosa Maria Virolés Sra. M. Josepa Sardà Sra. Josefina González Sra. M. Josepa Tomàs

Podeu adreçar-vos a l’associació amb la següent adreça electrònica: anticsalumnes@dominiques.cat Més informació: http://www.dominiques.cat/anticsalumnes o bé al FACEBOOK de l’associació: Associació d'antics i antigues alumnes del Col·legi Sant Domènec de Guzman de Tarragona (Grup oficial)

PLA ANUAL 2012-2013

33


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Colla gegantera La Colla gegantera i festera Dominiques de Tarragona va néixer l’any 2000 a la comunitat educativa del col·legi per fomentar les festes dels gegants i de la música tradicional de gralles. Actualment la colla té dos gegants, el Mingo que representa el sol, i la Caterina que simbolitza la lluna, ambdues figures portades per pares i alumnes; deu nanos (l’escolar anomenat Magí, l’àvia castanyera anomenada Tecla, els tres ocells Pau, Piu i Peu, i els nanos estrelles la Polzeta, el Trapella, el director Domènec, el Banyeta) , tots portats per alumnes; la 4. galàctica ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE cuca-fera portada per mares; i el grup de grallers i timbalers format pels alumnes de l’escola de gralles. La colla del col·legi està associada a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC), i actualment forma part activa de la Comissió Educativa de l’esmentada entitat. Podeu contactar amb la colla amb el mail: gegants@dominiques.cat Més informació a: http://www.dominiques.cat/gegants I al FACEBOOK: Amics de la colla gegantera i festera Dominiques de Tarragona.

La junta La Junta de la colla gegantera del col·legi està formada per: PRESIDENT-CAP DE COLLA: VICEPRESIDENTA-CAP DE GRALLES: SECRETÀRIA: TRESORER:

Quim Amorós Loli Melero Empar Virgili Jordi Barberà

PLA ANUAL 2012-2013

34


Col·legi Sant Domènec de Guzman A més d’aquests membres de junta, la colla té la implicació directa de mares i pares, professors i alumnes que acompanyen els gegants, els nanos, la cuca-fera i els grallers en totes les activitats, treballant pel foment de la cultura popular i tradicional gegantera. La colla resta sempre oberta a totes les persones que es vulguin afegir. Podeu adreçar-vos a la colla gegantera del col·legi per rebre més informació o fer-se soci familiar (15 euros de quota anual).

Activitats 2012-20123 La colla gegantera organitza i participa, durant el curs, en les següents activitats: Festes de Santa Tecla: * Arrencada dels gegants per Santa Tecla, el 21 de setembre. * Matinades dels grallers i timbalers, divendres 23 de setembre a les 7’00 h del matí des de la Plaça de la Font. Festa de Tots Sants: Sortida del cap-gros “Maria castanyera” pel col·legi, acompanyada pels grallers i timbalers, el dia 31 d’octubre a la tarda. Després, venda de castanyes i panellets a les famílies, al pati. Festes del Carnaval: Acompanyament de grallers i timbalers de la rua de carnaval: 8 de febrer. Festes Patronals de Sant Domènec: Matinades dels grallers i timbalers als patis del col·legi, el dia 24 de maig. Festes de Sant Magí: Matinades dels grallers i timbalers a la plaça de la Font i pels carrers del barri, el dia 19 d’agost. Altres activitats: * Participació en Trobades i Festes Majors on sigui convidada durant l’any: * Curs de gralla i timbal per a alumnes del col·legi: posar-se en contacte amb la Loli Melero, professora de música i cap de gralles. * Participació a la Trobada anual de gegants d’escola de Catalunya, al mes d’abril de 2013.

PLA ANUAL 2012-2013

35


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Serveis escolars El menjador Els àpats del servei de menjador del centre els serveix l’empresa de càtering RESTARRACO S.L., i els alumnes que es queden a dinar durant tot el curs reben una còpia del menú mensualment. Al rebedor de l’escola hi ha un panell amb aquest menú a l’abast de tothom. L’equip de monitors que atén els alumnes en4. aquest servei són membres la comunitat educativa. ACTITUDES, SERdeDEL ACOMPAÑANTE Els alumnes que eventualment necessiten quedar-se a menjar, poden comprar el tiquet corresponent al rebedor de l’escola de 8:45 a 9 h del matí. A partir de les 9:15 i fins a les 11 h, poden comprar-lo a secretaria. El servei de menjador inclou el dinar, la vigilància als menjadors i patis, i l’estudi vigilat per als alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i els d’ESO. La quota del servei de menjador d’aquest curs serà igual tots els mesos. Els dies de vacances i els festius ja estan descomptats. Al menjador escolar cal que els alumnes extremin l’educació en les bones maneres de comportar-se i de menjar. Si no es compleixen les normes indicades i exposades per al coneixement de tothom, no es podrà fer ús d’aquest servei.

Servei d’acollida matinal El servei d’acolliment matinal del centre s’ofereix a les famílies dels alumnes d’Educació Infantil i Primària que necessiten deixar els seus fills abans de l’horari d’entrada al matí (de 8 a 9 h), i està a càrrec de l’AMPA.

PLA ANUAL 2012-2013

36


Col·legi Sant Domènec de Guzman Qui vulgui fer-ne ús, sigui per a tot el curs o per dies concrets, ha de comunicar-ho amb antelació al despatx de l’associació (dilluns de 17:00 a 17:30 h) al primer pis, o a secretaria en horari habitual. Els alumnes que no hagin sol·licitat aquest servei no podran accedir a l’escola abans de l’obertura de portes.

Servei de guarderia per la tarda El servei de guarderia del centre s’ofereix a les famílies dels alumnes d’infantil i primària que necessiten deixar els seus fills després de l’horari d’acabament de la jornada escolar (de 17:00 a 18:00 h). Qui vulgui fer-ne ús, sigui per a tot el curs o per dies concrets, ha de comunicar-ho amb antelació a secretaria. Cal ser puntuals a l’hora de recollir els alumnes a l’acabament d’aquest servei a la tarda.

Anglès extraescolar Les classes de llengua anglesa pels alumnes del centre com activitat extraescolar es fan en horari de migdia de 14’15 a 15’00 h. Les classes d’anglès estan organitzades i dirigides per ENGLISH ACADEMY. Per a més informació de l’activitat podeu dirigir-vos a: Mr. Jake: info@theenglishacademy.info Si voleu matricular-vos heu de demanar plaça al despatx d’Administració.

Casal de Lleure Sant Domènec Des de l’any 2000 el nostre col·legi organitza el CASAL D’ESTIU amb activitats de lleure per a l’alumnat des de P-3 fins a 6è de Primària, i abarca tot el mes de juliol. Aquest curs, com a novetat, el Casal de lleure també serà d’hivern, amb la intenció d’organitzar el CASAL DE NADAL els dies 27, 28 i 31 de desembre, i

PLA ANUAL 2012-2013

37


Col·legi Sant Domènec de Guzman

els dies 2, 3 i 4 de gener de 2013. A finals del mes d’octubre i principis de novembre es passarà informació a les famílies d’Infantil i primària amb el detall de tallers i activitats proposades per tal que les famílies que ho desitgin puguin apuntar-se. Acabat el Nadal, el col·legi proposarà el CASAL D’ESTIU que com cada any abarcarà el mes de juliol, i el CASAL DE SETEMBRE els primers dies d’aquest mes abans que comencin les classes del curs 2013-2014. La informació a les famílies sobre el CASAL DE LLEURE SANT DOMÈNEC per Nadal arribarà mitjançant mail amb la plataforma, la pàgina web, pòsters a les portes i circulars. Aquest 4. servei de lleure es realitza en jornada única de matí. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE

Normes generals Les normes que s’exposen a continuació són destinades a la millora de l’organització i de la convivència entre els alumnes i professors del centre. Estan aprovades pel Claustre de Professors del centre i pel Consell Escolar i, per tant, tenen vigència durant tot el curs. És molt important que es llegeixin a casa conjuntament els alumnes amb els seus pares o tutors per al bon coneixement i compliment de tots.

L’assistència a classe L’assistència a classe de tots els alumnes del centre és obligatòria. Les absències han de comunicar-se al tutor/a corresponent, indicant-ne els motius. Quan l’alumne/a es reincorpora a classe ha de portar un justificant escrit a l’agenda i signat pels pares. Els retards també han d’estar sempre justificats. La reiteració en aquesta conducta serà advertida als pares.

PLA ANUAL 2012-2013

38


Col·legi Sant Domènec de Guzman L’acumulació de retards sumen moltes hores de classe que els alumnes es perden en cada trimestre. Demanem a les famílies que intentin que, en cas que l’alumnat hagi d’arribar tard a l’escola, no s’interrompi el normal funcionament de les classes. És per això que, en la mesura del que sigui possible, es prega que l’arribada a l’ escola sigui en una hora punta de canvi de classe. És una bona manera de respectar el desenvolupament de les matèries, cosa que repercutirà en la bona marxa de la classe. L’absència reiterada i perllongada sense justificació familiar serà posada en coneixement dels organismes competents (Departament d’Ensenyament i dels Serveis Socials de l’Ajuntament).

Sortir del centre en horari escolar No és permès de sortir del centre en horari de classes, en l’hora d’esbarjo o abans i després de dinar (alumnes de menjador) sense el permís corresponent dels pares. En cas de necessitar fer-ho, cal que els alumnes portin una notificació signada en l’agenda i l’ensenyin al tutor. Si cal sortir en hores de menjador, l ’alumne/a ha d’ensenyar l’agenda al / la responsable d’aquest servei.

Sortides culturals i excursions Totes les sortides culturals i excursions que estan programades curricularment i que es realitzen en horari escolar són d’obligada assistència. Però un mal comportament de l’alumne/a pot implicar la seva exclusió en properes sortides i excursions havent-se de quedar treballant obligatòriament al centre, segons el règim disciplinari vigent del centre aprovat pel Consell Escolar (RRI, articles 95. 2c i 99.b).

PLA ANUAL 2012-2013

39


Col·legi Sant Domènec de Guzman

En aquest sentit i en quant a les sortides de més d’un dia, si un alumne/a no es fa mereixedor d’aquesta activitat durant el curs escolar per mal comportament, desídia expressa en no estudiar ni aprofitar les classes i/o absentisme escolar, podrà ser exclòs de l’activitat a criteri del seu professorat. Durant aquestes sortides amb estada fora de casa de més d’un dia de qualsevol cicle i etapa educativa, i seguint el règim disciplinari vigent, si un alumne/a mostra un comportament que altera greument les normes i la convivència amb la resta d’alumnes i professors, haurà de tornar a casa abans de l’acabament de l’activitat a criteri del professorat, comunicant-se el fet als pares o tutors. Les despeses originades per aquest motiu seran enterament a càrrec de la família.

4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE

Per participar en les sortides culturals i excursions, cal que tots els alumnes tinguin signada i lliurada al tutor/a corresponent l’autorització general de sortides de l’escola (la trobareu en l’agenda escolar). En cas que un alumne/a no assisteixi a una sortida programada, es retornarà als pares el cost pagat referent a l’activitat, però no la part del cost de l’autocar si n’hi ha. En cas d’haver-hi una paga i senyal per reservar plaça en una activitat o estada de granja-escola, aquesta tampoc es podrà retornar a la família.

L’agenda escolar L’agenda escolar és una eina de treball per als alumnes del centre i de comunicació per a la bona relació entre la família i l’escola. Els alumnes han de tenir cura de l’agenda perquè aquesta mostri un bon aspecte durant tot el curs, evitant les enganxines i la brutícia. En cas de pèrdua o de mala conservació durant el curs, s’haurà de comprar-ne una de nova a secretaria. Les comunicacions que els pares i mares vulguin fer als tutors o professors han de fer-les mitjançant l’agenda. És molt important que es revisi l’agenda dels alumnes diàriament.

PLA ANUAL 2012-2013

40


Col·legi Sant Domènec de Guzman

El vestuari a l’escola Els alumnes han d’assistir a les classes i a qualsevol altra activitat organitzada pel centre vestits amb correcció. Cal evitar venir maquillats i portar vestuari que no sigui adient al tipus d’activitats que es fan en un centre educatiu. La Direcció del centre i el professorat de qualsevol etapa educativa avisarà els alumnes que no vesteixin amb correcció, podent apartar-los de la classe momentàniament si es creu convenient.

La bata i el xandall La bata del centre és obligatòria durant les classes per a tots els alumnes d’Educació Infantil i Primària, així com la bata de menjador. És important tenir cura de la seva higiene, així com de portar-la sempre a l’escola. L’equip esportiu oficial del col·legi (pantalon curt, samarreta i xandall) és d’ús obligatori per a tots els alumnes en les classes d’educació física. També és obligatori portar el xandall del col·legi en les sortides i excursions per als alumnes d’Infantil i Primària, a no ser que el tutor/a corresponent indiqui el contrari. El no portar el xandall del col·legi comportarà la privació de la sortida corresponent. Per participar en les classes d’educació física cal portar l’equipament esportiu complert de l’escola. Els alumnes d’Educació Infantil i del cicle inicial de Primària el portaran posat de casa els dies que tinguin la classe. Els alumnes des de 3r curs de Primària fins a 4t curs d’ESO han de posar-se l’equip als vestidors del gimnàs. Xandalls i bates cal que estiguin ben marcades amb el nom, cognoms i curs de l’alumne/a per evitar la seva pèrdua o extraviament en la mesura del que sigui possible.

PLA ANUAL 2012-2013

41


Col·legi Sant Domènec de Guzman

La classe d’educació física Els alumnes que per qualsevol motiu no poden fer educació física hauran d’assistir igualment a classe sense fer les activitats esportives, i sempre portaran un justificant dels pares. En cas que el metge recomani l’excepció d’activitat física, cal portar un Certificat Mèdic Oficial degudament emplenat i signat pel metge corresponent.

Els rebuts 4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE El col·legi és un centre concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en tots els cursos d’Infantil, Primària i ESO. El Departament també dóna subvenció als alumnes del primer cicle d’Infantil (Llar d’Infants). El rebut mensual que es passa a cobrament de les famílies cada mes a través del banc és per pagar les activitats complementàries, que complementen la formació integral i de qualitat que el centre ofereix als seus alumnes, i per diversos serveis escolars. Aquestes quotes estan aprovades pel Consell Escolar del centre i autoritzades pel Departament d’Educació. Les altes i baixes de qualsevol servei s’hauran de tramitar a secretaria amb una setmana d’antelació. Tot rebut bancari retornat tindrà un recàrrec a causa de l’operació bancària. És convenient que si hi ha dubtes o canvis de compte de banc, s’adrecin a administració o secretaria en els horaris d’atenció establerts.

L’assegurança escolar Els alumnes d’Educació Infantil, Primària i 1r cicle d’ESO tenen concertada una pòlissa d’accidents a la companyia Catalana d’Occidente.

PLA ANUAL 2012-2013

42


Col·legi Sant Domènec de Guzman L’assistència mèdica es fa a la Mútua Matt, al carrer Pin i Soler,12 (Tel. 977 23 05 06). Per als alumnes del 2n cicle d’ESO l’assistència mèdica es fa a l’Hospital de Santa Tecla amb el carnet d’assistència sanitària de la Seguretat Social. És convenient que els alumnes accidentats siguin acompanyats pels seus pares sempre que sigui possible, demanant un imprès d’accident degudament omplert a secretaria. Si no és possible, un adult del centre es farà càrrec de portar l’alumne/a a ser visitat. Quan calgui internar un alumne/a accidentat en un centre de la Seguretat Social o que tingui concert amb ella, es farà amb el número de la cartilla d’afiliació dels pares. Per això cal lliurar una fotocòpia de la cartilla a l’escola quan es demani. La pòlissa cobreix els supòsits següents: A. Accidents dins del col·legi en horari escolar. B. Accidents quan es realitzen activitats escolars fora del centre acompanyats pels professors. C. Accidents durant la pràctica d’esports organitzats pel centre.

Pla de Convivència És important que els alumnes observin les normes que es concreten a continuació, extretes del Pla de Convivència Escolar, per tal que la bona convivència esdevingui el pal de paller de la comunitat educativa del centre, tal com es manifesta en la redacció dels deures dels alumnes del Reglament de Règim Intern. Cal que les famílies col·laborin perquè aquesta normativa ajudi a crear un bon ambient en l’escola, cosa que afavorirà sobretot i el rendiment dels alumnes.

PLA ANUAL 2012-2013

43


Col·legi Sant Domènec de Guzman

⇒ El comportament dels alumnes a la classe i durant qualsevol activitat escolar o extraescolar ha de ser correcte, sense dificultar en cap moment l’ambient de treball de l’escola. No és permès fer xivarri i/o sorolls a les aules i passadissos. ⇒ Cal que es respectin els professors, els companys i el personal no docent. Les faltes de respecte seran motiu de sanció, i en cas de reincidència es podrà obrir un expedient disciplinari. ⇒ Els alumnes tindran cura en la utilització del vocabulari, i no diran paraules grolleres o poc decoroses. ⇒ Per tal de facilitar la bona relació amb els altres, és necessari que els alumnes tinguin cura de la seva higiene personal i la del vestuari. ⇒ Cal que els alumnes col·laborin en mantenir totes les zones de l’escola 4. ACTITUDES, SER DEL ACOMPAÑANTE ben netes, i fer un bon ús del material i de les instal·lacions escolars. L’alumne/a que utilitzi incorrectament el material o les instal·lacions escolars, així com el material dels seus companys i conscientment el deteriori, tindrà el deure de restablir-lo. ⇒ Els alumnes són els responsables de les seves pertinences i n’han de tenir cura. Cal que evitin portar a l’escola diners i objectes de valor com els mòbils. El col·legi no se’n farà responsable en cas de la seva pèrdua o desaparició. ⇒ Els alumnes d’ESO que usen un ordinador netbook al col·legi han de vetllar per guardar-lo a l’armari amb clau que cada aula té habilitat quan no el faci servir. No poden deixar-lo fora de l’armari i perdre’l de vista en altres espais del col·legi. És la seva responsabilitat. ⇒ Els alumnes no usaran els telèfons mòbils i aparells de música personal en horari de classe, i tampoc entre hores ni per les escales i passadissos. Hauran d’estar apagats en aquests espais i horaris. En cas d’incompliment d’aquesta norma, es retirarà l’aparell el temps que determini la Comissió de Convivència del Consell Escolar. Sempre que hi hagi una urgència, l’alumne/a podrà demanar l’ús del telèfon del col·legi a criteri del professor. De la mateixa manera, les famílies poden trucar per localitzar els seus fills al telèfon fix del col·legi (977.216151).

PLA ANUAL 2012-2013

44


Col·legi Sant Domènec de Guzman

⇒ Dins l’escola no es podran menjar llaminadures. L’esmorzar es menjarà al pati. No està permès, doncs, menjar pels passadissos ni per les escales. No es poden menjar xiclets ni pipes en cap espai del col·legi, i tampoc consumir begudes en llauna. ⇒ Seguint les normes de la Generalitat de Catalunya, està prohibit fumar i consumir begudes alcohòliques a qualsevol espai del centre. El no compliment d’aquesta norma suposarà una falta greu. ⇒ Un cop acabades les classes del dia els alumnes no podran tornar a accedir a les aules. No està permès pujar a les classes a partir de les 17:00 h. Cal que tots els alumnes es responsabilitzin d’agafar llibres, motxilles, material, roba, etcètera a l’hora de recollir per marxar cap a casa. Es demana a les famílies que es llegeixin i comentin aquestes normes tots junts per a una bona comprensió i compliment per part de tot l’alumnat del col·legi. Han estat aprovades pel Consell Escolar del centre, i comunicades als Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona. Per tant, són de compliment obligatori per als alumnes matriculats en el centre i les seves famílies. És molt important que des de casa es vetlli especialment perquè els fills col·laborin estretament amb el professorat en el bon ambient i la millor convivència de tots els membres de la comunitat educativa.

PLA ANUAL 2012-2013

45


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Retalls d’història El col·legi Sant Domènec de Guzman és un centre educatiu amb una llarga i fecunda història dins de la societat tarragonina essent, actualment, un dels col·legis més antics i històrics de la ciutat que continua amb les tasques educatives i formatives. Essent escola cristiana, l’ideari del centre beu en les fonts de l’Evangeli de Jesucrist des de la visió de Sant Domènec, sant fundador de l’orde dels predicadors (orde dominicana) en l’Edat Mitjana. El centre celebra la seva festivitat a finals del mes de maig. Les Germanes Dominiques SER fundaren convent a Tarragona a les darreries 4. ACTITUDES, DEL ACOMPAÑANTE del segle XVII, concretament l’any 1684, quan dues beates procedents de Barcelona arribaren a la nostra ciutat. El 8 d’abril del 1686 inauguraren la primera casa convent al carrer de l’Arc o Voltes de Sant Bernat, una via avui dia desapareguda però que es trobava al costat de l’actual plaça del Fòrum, enmig de la Part Alta tarragonina.

Imatges de la façana de la casa, al carrer Arc de Sant Bernat, on s’instal·là la primera comunitat de germanes Dominiques de Tarragona abans de traslladar-se a la Plaça del Pallol.

PLA ANUAL 2012-2013

46


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Hom creu que fou el dia 15 de juliol de l’any 1696 quan les beates dominiques compraren la casa-convent que els Pares Dominics tenien a la plaça del Pallol, per traslladar-se ells a un nou edifici a la plaça de la Font, el mateix que avui dia ocupa l’Ajuntament de la ciutat. Els Dominics ocupaven la gran volta que encara es conserva en l’esmentada plaça com a capella per a les celebracions religioses, i l’edifici annex. Les germanes Dominiques portaren a terme tota una sèrie d’importants reformes en l’edifici, essent la més important la construcció d’una nova església amb façana a la plaça, avui dia en procés de restauració. En aquells temps les germanes vivien de les labors que feien i de l’ensenyança que impartien a nenes que les famílies deixaven sota el seu càrrec educatiu

Imatge antiga de l’edifici del nostre col·legi de la plaça del Pallol de Tarragona, on s’impartiren classes fins a l’any 1951, moment en el que el centre educatiu es traslladà a l’actual emplaçament del carrer Rovira i Virgili.

PLA ANUAL 2012-2013

47


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Després de passar per moltes vicissituds marcades pel transcurs de la història dels segles XVIII i XIX, i sobretot de principis del XX, temps durant el qual les Dominiques mai s’allunyaren de la seva tasca educativa, els primers anys de la dècada dels quaranta del segle passat portaren la comunitat religiosa a fer el decidit i valent pas de traslladar-se a un nou edifici, perquè el que ocupaven al Pallol quedava ja molt petit per continuar endavant amb el seu engrescador projecte pedagògic. Calia adaptar-se a les noves normes d’ensenyament, i es necessitaven espais nous i més amplis. El 29 de maig de 1948 el Cardenal Arce Ochotorena donà l’autorització definitiva a la comunitat religiosa per construir un nou col·legi al carrer Colom (actual Rovira i Virgili), la primera pedra del qual es col·locà el 4 de maig del 1949. 4. Finalment, el 22 d’agost deDEL 1951 ACOMPAÑANTE es feu el trasllat definitiu de la ACTITUDES, SER comunitat i de tot el servei escolar, complint-se el passat mes d’agost de 2011 el 60è Aniversari del nou edifici escolar i els 325 anys de fundació de les germanes Dominiques a Tarragona.

Imatge de l’actual edifici del col·legi, al carrer Rovira i Virgili

El curs 1985-1986 el col·legi celebrà solemnement els 300 anys de la fundació de les Germanes Dominiques a Tarragona. I el curs 2001-2002 la comunitat escolar celebrà les festes dels 50 anys de la inauguració de l’actual edifici escolar. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona concedí al col·legi i a la comunitat de les Dominiques la “Medalla d’Argent de la ciutat” per tota la tasca educativa portada a terme durant més de tres segles d’història.

PLA ANUAL 2012-2013

48


Col·legi Sant Domènec de Guzman El curs 2008-2009 el col·legi visqué dos esdeveniments importants que continuen consolidant el centre com un dels referents importants del món educatiu tarragoní: el 19 d’abril de 2009 organitzà la XI Trobada Nacional de Gegants d’Escola de Catalunya, aplegant a l’escola quinze colles d’escoles vingudes d’arreu de Catalunya i prop de mil persones fent festa amb els gegants; i el 17 de juny, la comunitat escolar celebrà una de les grans fites de la història del nostre col·legi: es rebé la certificació de Qualitat ISO 9002:2008 en un acte acadèmic presidit per diverses autoritats civils i eclesiàstiques. El Col·legi Sant Domènec de Guzman de Tarragona és una escola que treballa en Qualitat. El curs 2009-2010 es celebrà la XIV Trobada Intercol·legial Dominiques de l’Ensenyament, acte de caràcter bianual que aplega professors, germanes i alumnes de Secundària de totes les escoles i comunitats Dominiques de l’Ensenyament de l’estat. La jornada central fou el dia 1 de maig, i entre les activitats realitzades destaquem una eucaristia a l’església de Sant Antoni de Pàdua (els Caputxins de la Rambla), un festival intercol·legial a l’auditori del Camp de Mart, rutes turístiques per la ciutat i la I Mostra nocturna de cultura tradicional tarragonina al Passeig del Port de Tarragona amb la participació de diverses colles de gegants, el Ball de bastons Petit, la vibrieta de Tarragona, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, la Banda Juvenil Unió Musical de Tarragona, la Colla de Diables Voramar del Serrallo i la colla gegantera del col·legi amb els gegants sol i lluna, la cuca i el grup de grallers i timbalers. El curs passat se celebraren els 325 anys d’història (1686-2011) amb molts actes commemoratius com ara xerrades, acte acadèmic, dinar de germanor, un pelegrinatge a Montserrat i la cloenda festiva amb una gran festa gegantera i musical pels carrers de la ciutat. També s’estrenà una peça musical per a sacs de gemecs composada pel director dels Sacaires de Tarragona, i un nou himne de Sant Domènec compost per Mn. Joan Àguila i interpretat pel grup Canta la Teva Fe. El Col·legi Sant Domènec de Guzman esdevé, en l’actualitat, centre educatiu arrelat a la ciutat i al país, que ve de lluny i que treballa per a una educació de qualitat i proximitat.

PLA ANUAL 2012-2013

49


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Inauguració acadèmica del curs 2011-2012 el 22 de setembre de 2011

Participació dels gegants, nanos i grallers del col·legi a la festa de Santa Tecla’11

Activitats de la festa de la Castanyada 2011

PLA ANUAL 2012-2013

50


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Activitats nadalenques: gravació de Nadales a TAC 12 TV , festivals, cantada de Nadales a la Rambla i passejada nadalenca amb els avis de la Residència Les Alzines de Tarragona, en el projecte Aprenentatge-Servei.

Col·laboració amb el Banc d’Aliments

Trobada Gegants d’Escola al Parc Güell, Barcelona

PLA ANUAL 2012-2013

51


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Festa de Divendres de Carnaval 2012 al col·legi.

Diada de la Poesia al col·legi, i finalistes del concurs de Lectura en Veu Alta de Catalunya amb l’Eduard Asnar, subcampió de Catalunya del cicle mitjà.

Sopar solidari al col·legi, a favor de l’escola de Dhuskun, Nepal.

Recollida solidària de taps de plàstic

PLA ANUAL 2012-2013

52


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Lliurament de premis concursos de lectura, plàstica i redacció Sant Jordi d’Infantil i Primària, i Jocs Florals i Narrativa Laia Massó a ESO.

Missa i premiats del concurs de redacció sobre la M.D. del Claustre.

Eucaristia de Sant Domènec 2012 al pati dels porxos del col·legi.

Taller de relaxació iniciat el curs passat, organitzat per l’AMPA, a la Llar amb la col·laboració i participación de les mares i pares, i a Infantil i Primària a les aules com una activitat mensualment.

PLA ANUAL 2012-2013

53


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Pancarta commemorativa i punt de llibre dissenyats per Mercè Llanas.

Logo commemoratiu dissenyat per Josep Méndez, MENPO.

Missa inaugural dels 325 anys presidida pel Sr. Arquebisbe Dr. Jaume Pujol.

PLA ANUAL 2012-2013

54


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Imatges de l’acte acadèmic inaugural a la sala d’actes, i presentació del himne dels 325 anys de les Dominiques a càrrec dels Sacaires de Tarragona.

Xerrades formatives dels 325 anys: el periodista Carles Capdevila parla sobre “Educar de bon humor” i el sociòleg Jordi Collet sobre “Família, escola i èxit escolar” , ambdues xerrades amb molta afluència de públic a la sala d’actes del col·legi.

PLA ANUAL 2012-2013

55


Col路legi Sant Dom猫nec de Guzman

Imatges del pelegrinatge a Montserrat de tota la comunitat educativa del col路legi i els Sacaires de Tarragona, celebrant els 325 anys de les Dominiques a Tarragona.

PLA ANUAL 2012-2013

56


Col·legi Sant Domènec de Guzman

Imatges del Dinar de Germanor dels 325 anys de tota la comunitat educativa , i estrena de l’himne de Sant Domènec 2012 a càrrec del grup Canta la teva Fe.

Festa gegantera i de música tradicional, com a cloenda dels actes dels 325 anys de les Dominiques a Tarragona: per molts anys seguim complint aniversaris com el col·legi més antic de la ciutat que continua treballar per a l’educació al país i a la ciutat.

PLA ANUAL 2012-2013

57


Col路legi Sant Dom猫nec de Guzman

Fotografia oficial dels 325 anys de les Dominiques a Tarragona:

PLA ANUAL 2012-2013

58


Col·legi Sant Domènec de Guzman

tot l’alumnat i professorat del curs 2011-2012, des de la Llar 1 any fins 4t ESO.

PLA ANUAL 2012-2013

59

PLA ANUAL 2012 - 2013  

pla anual de l'escola

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you