Page 1

Jobb og utdanning i Europa: verktøykasse for rådgivere Sted:: Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim Dato:: 18. oktober 2010, kl. 9.30 9.30-15.30 09:30 10:00 10:30 11:15 11:30 12:15 13:15 13:45 14:00 15:00

Registrering med kaffe Åpning En student forteller om sine erfaringer fra et utenlandsopphold Karriereteorier om mobilitet mobilitet, Hannah Svennungsen, NTNU Pause Arbeidsgivers perspektiv - Anders Straume, Reinertsen Land Lunsj Mobilitetstrender i Europa, Europa Margrete Søvik, SIU En utenlandsstudent forteller om jobbmuligheter etter et utenlandsopphold Presentasjon av verktøyene, gjennom brukerperspektivet Oppsummering, deretter stands til 15:30

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser. Deltakere dekker selv evt reiseomkostninger. Ved mangel på oppmøte vil det bli fakturert NOK 545,-.. Bindene påmelding innen 20. september 2010. Elektronisk påmelding finner du på europass.no Seminaret er et samarbeid mellom: Ansa - Association ociation of Norwegian Students Abroad Eurodesk,, som administreres av Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Euroguidance som administreres av Udir - Utdanningsdirektoratet Euroguidance, EURES,, som administreres av NAV - Arbeids- og velferdsetaten Europass,, som administreres av SIU - Senter for internasjonalisering av høgre utdanning ansa.no – eurodesk.no - euroguidance.net – eures.no – europass.no

http://new.siu.no/nor/content/download/3933/36320/file/Seminar%20Jobb%20og%20utdanning%20i%20Europa  

http://new.siu.no/nor/content/download/3933/36320/file/Seminar%20Jobb%20og%20utdanning%20i%20Europa.pdf

Advertisement