Page 1

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune

Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrüdsleders kontor


Fylkeskommunens rolle: • Regional utvikling, samferdsel, videregüende opplÌring, kultur og tannhelse.  Forvaltningsreformen: bredere ansvar for det regionale utviklingsarbeidet.

 Globalisert verden: fylkeskommunens oppgaver fĂĽr et internasjonalt aspekt ved seg.


Hovedfokus for Troms fylkeskommune Nordomr책denes ressurser og strategiske plassering skal benyttes til fellesskapets beste slik at vekstkraften og verdiskapningen i landsdelen styrkes ( fylkesplan for Troms 2010-2013)


Vår rolle internasjonalt • Initiere og legge til rette for at aktører i Troms inngår samarbeid over landegrensene • Selv inngå samarbeid over landegrensene for å oppnå regional utvikling • Fremme våre synspunkter på relevante internasjonale arenaer


Nordområdepolitikk – regionale perspektiver • Barentssamarbeidet – vår internasjonale hovedarena • Nordkalotten • Europa

Det er viktig for oss at våre ressurser skaper aktivitet, verdiskaping og velferd i Nord-Norge.


Barentssamarbeidet • Barentsregionen: 13 fylker eller tilsvarende i de nordlige deler av Russland, Norge, Sverige og Finland. • Formelt etablert ved Kirkeneserklæringen i 1993. • Utgangspunkt er: Folk-til-folk Samarbeid med hovedfokus på kultur, ungdom, miljø, urfolk og helse.


Barentssamarbeidet forts. • Mellomstatlig og regionalt nivå: – Barentsrådet: Nasjonalt – Barentsregionråd: En representant fra hvert fylket + en urfolksrepresentant. • Troms har formannskapet ved fylkesrådsleder Pia Svensgaard. Fokus: Utvikle de kulturelle bånd, initiere bilaterale og multilaterale relasjoner, bærekratig økonomisk og sosial utvikling.


Barents Regional Youth Council BRYC ble startet i 2004 og består av 14 medlemmer: En representant fra hver barentsregion + en urfolksrepresentant “Our aim is to strengthen the youth cooperation in the northern area, to empower young people and to have good fun when doing it!”


Bilaterale samarbeidsavtaler Troms fylkeskommune har samarbeidsavtaler med følgende fylker: –- Arkhangelsk fylke –- Murmansk fylke –- Norrbotten län –- Republikken Karelen –- Republikken Komi


Finansiering Initiativ og prosjekter i Barentssamarbeidet kan finansieres gjennom flere ulike programmer: Eks. Barentsplus,Barentsplus junior, BarentsKult, Kolarctic


Norsk-russisk vgs i Murmansk • En del av samarbeidsavtalen mellom Murmansk og Troms fylke. • Organisert av Kongsbakken. • Vg3 elever – Norske elever: utdanningsprogram for studiespesialisering og muligheten til å fullføre vgs i Russland. – Russiske elever: Norsk studiekompetanse i et felles tilbud.


Øvrig samarbeid - utdanning • Samarbeidsavtalen mellom Troms og Arkhangelsk: entreprenørskap og landbruksutdanning •Norrbotn: Samarbeid om fagopplæring i elektrofagene. •Spennende prosjekter ved de enkelte skolene. Fylkeskommunen kan bli bedre tilrettelegger for internasjonalt samarbeid.


Europa og EU • EØS-avtalen mellom EU og Norge, Island og Liechtenstein. • Det indre marked: Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.  Behov for økt kunnskap om det som skjer i EU.  Næringslivet må utnyttet mulighetene som følger av det indre marked.  Samarbeidsmuligheter gjennom EØS-avtalen.


Aktiv Europapolitikk – et hav av muligheter • Nord-Norges Europakontor i Brussel • Deltakelse i virkemiddelordninger i regi av EU, med norsk finansiering over statsbudsjettet. • Deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk.


Nord-Norges Europakontor • Regionkontor for Nordland og Troms • Etablert 1. mai 2005 • Fremme nordnorske interesser og synspunkter i EU-systemet. • Formidle EU relevant informasjon tilbake til fylkene. • Øke kompetansen om EU i de ulike nordnorske miljøer. • Trainee-ordning Foto: Europakontoret


Europeiske organisasjoner Viktige europeiske arenaer i Nordområdesammenheng: • CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) - 155 medlemsregioner fra 26 land. CPMRs mål er å fremme vekst og bærekraftig utvikling i regioner som sett fra et sentraleuropeisk perspektiv er perifere maritime områderFylkesråd Kent Gudmundsen er vara til det politiske styret i CPMR. Gode muligheter for påvirkning. •

Nordsjøkommisjonen : fremme og styrke partnerskap mellom regioner som grenser til Nordsjøen


Hvor går Troms? • Ressursbaserte næringer – blant annet fiskeri og havbruk • Energi – leverandørvirksomhet • Kunnskapsintensive næringer • Opplevelsesbaserte næringer • Kulturnæringer • Industri


Takk for meg! marthe.olsen@tromsfylke.no

http://new.siu.no/nor/content/download/3501/34294/file/Presentasjon%20Troms%20fylkeskommune-%20Marth  
http://new.siu.no/nor/content/download/3501/34294/file/Presentasjon%20Troms%20fylkeskommune-%20Marth  

http://new.siu.no/nor/content/download/3501/34294/file/Presentasjon%20Troms%20fylkeskommune-%20Marthe%20Olsen.pdf

Advertisement