Page 1

26.04.2010

Kjærlighet – og ikke penger Det er ikke penger som holder studenter fra å ta studieopphold i utlandet, det er kjæreste og familie, i tillegg til at studentene ganske enkelt trives i Norge. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) gjennomførte i 2009 en nasjonal undersøkelse om studentmobilitet, hvor trendene i forhold til hvilke hensyn som er viktige når studentene vurderer utenlandsstudier kom frem. Analysen av undersøkelsen, ”Hvorfor studere i utlandet?” ble nylig publisert. De nesten 6000 studentene på bachelor- og mastergrad som deltok i undersøkelsen, ble bedt om å ta stilling til en rekke påstander om utenlandsstudier. De som hadde valgt å ikke ta et studieopphold i utlandet, ble bedt om å oppgi de viktigste årsakene som lå til grunn for denne avgjørelsen. Rundt halvparten av disse svarte at ”hensyn til familie/kjæreste” og ”jeg trives godt faglig og sosialt der jeg er nå”, var de viktigste grunnene til å bli hjemme. ”For dårlig studiefinansiering”, var en avgjørende faktor for bare 17 prosent av de som svarte. – Jeg tror alle kan ha godt av et studieopphold i utlandet. Man lærer mye om både kulturen, språket og hvordan livet kan være i et annet land. Ikke minst blir man mer selvstendig og lærer å klare seg selv, sier Ida Sørgard Johnsen. Hun studerer sykepleie ved Høgskolen i Bergen, og har valgt et tre måneders Erasmus-opphold i Italia. Statens Lånekasse sine foreløpige tall for 2009/2010 viser at det er nesten 700 flere studenter som tar hele eller deler av utdannelsen sin i utlandet dette studieåret. Det tilsvarer en økning på 3,6 prosent fra forrige studieår. Blant studenter som tar hele graden i utlandet, topper Storbritannia, Danmark og Australia listen, mens USA har flest norske delgradsstudenter. Andre funn i undersøkelsen: • Over 90 prosent av studentene som har hatt et studieopphold i utlandet, anbefaler andre studenter å gjøre det samme. • Tre av fire sier at de har gjennomført et studieopphold for å få en personlig utvikling. Å bli kjent med en annen kultur og lære språk er også viktige motivasjonsfaktorer. • Studenter innenfor samfunnsfag, økonomi og humaniora er mest mobile, mens studenter innenfor naturfag/teknologi og lærerutdanning er minst mobile For mer informasjon:

Kontakt informasjonsleder i Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), Hanne Alver Krum på 90 78 76 91 eller hanne.krum@siu.no.

SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING TLF: +47 55 30 38 00 FAKS: + 47 55 30 38 01 E-POST: SIU@SIU.NO POSTADRESSE: PB 1093, 5811 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39

www.siu.no - www.studyinnorway.no - www.studeriutlandet.no

http://new.siu.no/nor/content/download/3468/34066/file/Kj%C3%A6rlighet%20-%20og%20ikke%20penger  

http://new.siu.no/nor/content/download/3468/34066/file/Kj%C3%A6rlighet%20-%20og%20ikke%20penger.pdf

Advertisement