Page 1

Leonardo Mobilitet på Strømmen vgs Info--møte, Oslo, 22/9 Info 22/9--10


• Organisering:

• Prioritering:

• • • • • •

• Forankring, initiativ og aksept i skolens ledelse • Sirkel av interesse og motivasjon fra lærere og elever • Økonomi

Koordinator Andre lærere Personavhengighet Ressurspersoner Språk åpner dører Yrkesretting


Leonardo da VinciVinci-prosjektene pü SVS •

•

Utplassering av helsefagarbeider-helsefagarbeider elever i Hellas og Estland Uplassering av barn-- og barn ungdomsarbeider-ungdomsarbeider elever i Hellas


«Caretaking of Elderly and Disabled People in Narva, Estonia» •

• •

Praksis på sykehuset «Narva Haigla» i Narva – Estland Samarbeid med Diakonova Hjelpepleie på russisk


«Taking care of Elderly and Disabled People in a Foreign Society» •

Praksis Ved Annousakeio Therapeutic Centre

Vanlig turnus + hjemmesykepleie

Pleie i en annen kultur

Eldreomsorg i et søreuropeisk perspektiv

Et annet verdisyn knyttet til fremtidig yrke


Praksis i gresk førskole •

Pilotprosjekt

Kommunikasjon med og uten verbalt språk

Samarbeid mellom pleiehjem og førskole – ped. nytenkning

Utveksling av pedagogisk praksis


«Childcare in a northnorth-south perspective»


Pedagogisk nytenkning •

Eldre og barn i samspill


Kulturell utveksling


• Verbal og nonnonverbal • kommunikasjon


Læreplanmålene gjennomføres •

Vi observerer, vurderer, planlegger, organiserer og gjennomfører egen undervisning/ aktiviteter


Glade prosjektdeltakere


Prosjektøkonomi •

12350 euro på 6 personer i 3 uker


Rapportering • • • • •

Bruk Blog: http:/kretapraksis.blogspot.com/ Ped. Bruk av IKT Spredning av resultatene Dokumentasjon; faglig, sosial og kulturell Elevrapporter


Gode råd for planlegging og gjennomføring •

Bruk den kompetansen skolen har

Tenk helhet og tverrfaglighet, integrer prosjektene i undervisningen

Nettverk; sats på kjente partnere + noen nye

Utvid det allerede eksisterende, velfungerende

Planlegg og forbered i god tid, lag gode avtaler

Kommunikasjon........


• Betydning av Leonardo Mobilitet ved SVS: • Motivasjon for yrkeserfaring i et annet perspektiv • Motivasjon for språklig / kulturell og sosial kompetanse • Motivasjon for søkning til skolen • Motivasjon for undervisning i en annen setting / erfaringsutveksling / variasjon • Bevisstgjøring / deltakelse i det int. samf. • Rekruttering til helsefag

http://new.siu.no/nor/content/download/3504/34312/file/Leonardo%20Mobilitet%20-%20Str%C3%B8mmen%20vg  

http://new.siu.no/nor/content/download/3504/34312/file/Leonardo%20Mobilitet%20-%20Str%C3%B8mmen%20vgs-%20Mari%20Passas.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you