Page 1


Nordisk og europeisk samarbeid Kari Ystebø 15. september 2010

2


Internasjonalisering og norsk utdanningspolitikk

“Framtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant utdanning av høy kvalitet, og det trengs samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring.” ” Utdanning skal legge grunnlaget for at både institusjoner og mennesker kan møte utfordringer og muligheter som følger med globalisering og økt internasjonal samhandling.” St.meld. nr. 14 (februar 2009)

3


NORGE OG EU Sammenfallende satsningsområder KULTUR FOR LÆRING

LISBOA-STRATEGIEN

Lærere og lærerutdanning

Teacher and trainer education

Grunnleggende kompetanse

Basic skills

Fremmedspråk

Foreign language teaching

IKT i læring og opplæring

ICT

Styrking av matematikk og naturfag

Maths and science

Resources and investment

Ressurser og investering

Internasjonalisering

Mobility & European cooperation

Helhetssyn på utdanning

Holistic approach to education

Mulighet til læring

Open learning environment

Aktivt medborgerskap

Active citizenship

Inkludering

Inclusion

Gjøre læring attraktivt

Making learning attractive

Styrke båndene til samfunn og næringsliv

Links with working life and society

4


Programmet for livslang lĂŚring - LLP

Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig Erasmus

5


Nordplus – samarbeid i Norden/Baltikum Nordplus Junior Nordplus Høyere utdanning Nordplus Voksen Nordplus Horisontal Nordplus Nordiske Språk- og Kultur

6


Målgrupper Skole og barnehage

Fag- og yrkesopplæring

Voksnes læring

Arbeidsliv

Comenius Nordplus Junior eTwinning

Leonardo da Vinci Nordplus Junior Gjør det!

Grundtvig Nordplus Voksen

Grundtvig Leonardo da Vinci Nordplus Voksen Gjør det!

Aktiviteter på tvers Nordplus Horizontal – Nordplus Nordiske Språk og Kultur Studiebesøksprogrammet - Comenius og Grundtvig etterutdanningsstipend - Pestalozzi – Europass – 7


Aktiviteter i LLP/Nordplus • For organisasjoner/institusjoner: • Partnerskap • Utvikling av læremateriell og studieopplegg • Nettverksbygging • Spredning av resultat og læring • For enkeltpersoner: • Språklæring • Utvekslingsopphold • Etterutdanning • Studiebesøk • Støtteaktiviteter: • Forberedende besøk • Kontaktseminar 8


Flere aktiviteter

Studiebesøksprogrammet – søknadsfrist: 15.10.2010 For beslutningstakere i utdanning

Pestalozzi Europarådet Etterutdanningskurs for lærere i Europa

9


Flere aktiviteter

Gjør det!

Det tyske utdanningsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (KD) Støtte til yrkesfaglig utveksling av elever, lærlinger og unge arbeidere

eTwinning Senter for IKT i utdanningen Internasjonalt samarbeid via IKT

10


Europass

11


Smakebiter ”Før eg starta med internasjonale prosjekt visste eg ikkje at det fantes så mange hyggelege menneske på jorda. Fagleg ser me at dei elevane som drar på utveksling, kjem tilbake og har fått øvd på ting me ikkje har høve til å lære dei her”. - Meløy vidaregåande skule, Leonardo da Vinci mobilitetsprosjekt

12


Smakebiter

”At en rekke nasjonaliteter lever side om side, er jo helt normalt i land som England, Italia og Portugal, så det er klart vi har mye å lære. Vi lærte mye om mentalitet, kunsten å se løsninger i stedet for problemer og ikke gi opp”. - Honningsvåg barnehage, Grundtvig-prosjekt

13


Smakebiter

”Europeisk prosjektsarbeid føles verdifullt på mange måter. Det er viktig å gi innsikt i andre kulturer, se og erfare at også andre har verdi. Vi vil gjøre elevene våre til verdensborgere”. - Linderud skole, Comeniusprosjekt

14


Utbytte av internasjonalt samarbeid

Faglige impulser

Økt motivasjon og entusiasme

Produkter som kommer målgruppen til gode

Nye samarbeidsrelasjoner også lokalt

Nye aktiviteter, nye prosjekt

Mediedekning, synliggjøring

Språklæring

Kulturforståelse 15


Mer informasjon: www.siu.no

16

http://new.siu.no/nor/content/download/3461/34021/file/Muligheter%20i%20de%20ulike%20programmene%20v  

http://new.siu.no/nor/content/download/3461/34021/file/Muligheter%20i%20de%20ulike%20programmene%20vSIU.pdf