Page 1

Leonardo da Vinci PROGRAM FOR PARTNERSKAP

Oppstart- og erfaringsseminar - for nye og erfarne prosjektledere 29.-30. september 2010, Gardermoen Påmeldingsfrist: www.siu.no innen 13.09.2010 Onsdag 29. september 2010 11:00-12:00

Registrering

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:15

SIU ønsker velkommen!

13:15-14:15

Leonardo programmet – internasjonalisering i praksis Astrid Sund, leder av Leonardo da Vinci programutvalg

14:15-14:30

Kaffe/te og frukt/kake

14:30-17:30

Arbeid i grupper og individuelle møter mellom SIU og prosjektledere Deltakerne kan hente kaffe/te og frukt/kake mellom sesjonene

14:30-15:30

• • •

Prosjektadministrasjon Rapportering: midtveis- og sluttrapport Erfaringsutveksling mellom prosjektlederne

15:30-15:45

Pause

15:45-16:45

• • •

Resultatformidling EST-databasen Erfaringsutveksling mellom prosjektlederne

16:45-17:30

Individuelle samtaler

19:00

Aperitif m/middag


Torsdag 30. september 2010 (09:00 – 10:30 felles program med Leonardo mobilitet og Leonardo partnerskap)

07:30-09:00

Frokost

09:00-09:15

God morgen!

09:15-10:15

Ut i Europa – Gode erfaringer - Prosjektpresentasjon videreutvikling, mobilitet og partnerskap

10:15-10:30

Kaffe/te og frukt/kake

10:30-11:15

Erfaringsutveksling mellom prosjekterlederne

11:15-12:00

Individuelle samtaler med prosjektlederne

12:00-12:15

Oppsummering og takk!

12:15

Lunsj Vel hjem!

http://new.siu.no/nor/content/download/3224/31214/file/Leonardo%20oppstart%20og%20erfaringsseminar  

http://new.siu.no/nor/content/download/3224/31214/file/Leonardo%20oppstart%20og%20erfaringsseminar.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you