Page 1

Jobb og utdanning i Europa: verktøykasse for rådgivere Sted:: Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim Dato:: 18. oktober 2010, kl. 9.30 9.30-15.30

09:30 Registrering med kaffe 10:00 Åpning En student forteller om sine erfaringer fra et utenlandsopphold, Aleksander Aas 10:30 Karriereteorier om mobilitet mobilitet, Hannah Svennungsen, NTNU 11:15 Pause 11:30 Arbeidsgivers perspektiv - Anders Straume, Reinertsen Land - Adecco 12:15 Lunsj 13:15 Mobilitetstrender i Norge, Margrete Søvik, SIU 13:45 En student forteller om jobbmuligheter etter et utenlandsopphold, Ellen Marie Ervik, NAV 14:00 Presentasjon av verktøyene, gjennom brukerperspektivet 15:00 Oppsummering, deretter stands til 15:30

Seminaret er et samarbeid mellom: Ansa - Association of Norwegian Students Abroad Eurodesk,, som administreres av Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Euroguidance som administreres av Udir - Utdanningsdirektoratet Euroguidance, EURES,, som administreres av NAV - Arbeids- og velferdsetaten Europass,, som administreres administr av SIU - Senter for internasjonalisering av høgre utdanning ansa.no – eurodesk.no - euroguidance.net – eures.no – europass.no

http://new.siu.no/nor/content/download/4037/36896/file/Jobb%20og%20Utdanning%202010  

http://new.siu.no/nor/content/download/4037/36896/file/Jobb%20og%20Utdanning%202010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you