Page 1

SIU-konferanse om Nordplus 1


2

KORT PRESENTASJON AV PROSJEKTET Prosjekttittel: Learning from each other by teaching each other - a LI-NO venture into Literature

www.hordaland.no


3

Innhald: Tosidig prosjekt 1. Engelskfagleg: Internasjonal engelsk i 2. klasse Engelske tekstar av forfattarar innan Det Britiske Samveldet og norske og litauiske tekstar i engelsk omsetjing.

www.hordaland.no


4

2. Metodikk: LbT (LdL), ”læring gjennom undervisning” - elevane har undervist kvarandre.

www.hordaland.no


5

Organisatorisk: 6 elevar og 2 lærarar frå kvar skule var kjernedeltakarar, og besøkte kvarandre. Dei fekk hovudopplæring i metoden, og stod for undervisninga i klassane under møta.

www.hordaland.no


6

Kort presentasjon av prosessen Professor Kari Smith: �Students as partners�.

www.hordaland.no


7

- Bakgrunnen for prosjektet 1990-talet: Knarvik - Riga – Siauliai 2009: Nordplus

www.hordaland.no


8

Korleis f책 kontaktar? Eksisterande kontaktar

www.hordaland.no


9

Fokus p책 samarbeid

www.hordaland.no


10

- Korleis fungerte samarbeidet? To møte – Knarvik hausten 09, – Siaulai våren 10.

 Ringverknader – Skulane – Familiane – Lokalsamfunnet (1), (2)

www.hordaland.no


11

Kva var vanskeleg?  

Framleis mykje arbeid med søknaden Spissinga av prosjektet I tillegg til det daglege arbeidet Utveljing av deltakarar

www.hordaland.no


12

Kvifor dette samarbeidet? Lange tradisjonar for kontakt Positive erfaringar sidan 1990-talet Kjende kollegaer/gjensidig tillit

www.hordaland.no


13

Problema og løysingane ”Kvalitetssikring” av elevar er vanskeleg Kjønn… Økonomi

www.hordaland.no


14

Kva slags prosessar har du/skulen gütt gjennom? Søknaden‌ Mykje praktisk arbeid med organisering av reiser, kontakt med familiar

www.hordaland.no


15

Stipendet 6700 Euro 6 elevar og 2 lærarar frå kvart land

Vi går ikkje med overskot!

www.hordaland.no


16

Utbytte p책 godt og vondt Mykje arbeid Store gleder (positive tilbakemeldingar fr책 elevane) Samarbeidsskulen opplever ogs책 det positive ved samarbeidet

www.hordaland.no

http://new.siu.no/nor/content/download/3498/34276/file/Comenius%20prosjekt%20Learning%20from%20each%  

http://new.siu.no/nor/content/download/3498/34276/file/Comenius%20prosjekt%20Learning%20from%20each%20other%20by%20teaching%20each%20other%2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you