Page 1

WW

W

RO .EU

PA SS

.NO

E URO

PA

S S GR

CV HETEN ULIG IP M E


SØKER DU ARBEID og vil ha den beste jobben? Du har erfaringer og ferdigheter som andre trenger. Europass CV viser tydelig din kompetanse og blir forstått i hele Europa. Lag din egen CV på www.europass.no. Jeg opplever Europass CVen som et svært gunstig verktøy for jobbsøking. CV-malen er oversiktlig, enkel å fylle ut og gir et komplett bilde av kompetanse og erfaringer. En standardisert CV er dessuten en fordel for den som skal motta jobbsøknaden, enten det er en norsk eller en utenlandsk arbeidsgiver.

IVER FIKSDAL, MASTERGRADSSTUDENT I SAMMENLIKNENDE POLITIKK, UNIVERSITETET I BERGEN

ER DU ARBEIDSGIVER og leter etter den beste kandidaten? Europass CV gjør det enkelt å sammenlikne søkernes kvalifikasjoner. Be søkerne om å fylle ut Europass CV, slik at du finner de beste hodene.

Svært mange arbeidsgivere lyser ut stillinger internasjonalt. Da er det viktig at søkere kan dokumentere ferdigheter og kunnskaper på en god måte. Europass CV viser både formell og uformell kompetanse, og gir et godt overblikk som gjør det enklere å finne den beste kandidaten. THINA HAGEN, FAGSJEF KOMPETANSE, OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING

www.europass.no


Hva er Europass CV? Europass CV er et nyttig verktøy som gjør kunnskaper og ferdigheter forstått i hele Europa. Europass CV gjør det enklere for arbeidsgivere å vurdere kompetansen til kandidater fra ulike land. CV-malen er lett å forstå, og kan utformes og oppdateres online.

Andre Europassdokumenter: • Språkpass beskriver språkkompetanse • Mobilitet dokumenterer utenlandsopphold • Fagbeskrivelse forklarer innhold og nivå i fag- og yrkesopplæring • Vitnemålstillegg beskriver kompetanse og innhold i grad fra universitet eller høgskole

www.europass.no


• 25958 • Mai 2009 • Tr ykk/Molvik Graf isk as • Foto/David Zadig • opplag/10.000

S E N T E R F O R I N T E R N A S J O N A L I S E R I N G AV H Ø G R E U T D A N N I N G TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

http://new.siu.no/nor/content/download/993/10253/file/25958%20Europass140X140  

http://new.siu.no/nor/content/download/993/10253/file/25958%20Europass140X140.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you