Issuu on Google+


BIG® BEZPIECZEŃSTWO ISTALACJI GAZOWEJ

System Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej - BIG®

2

Nowoczesne gazownictwo opiera się dziś na nowych technikach podnoszących bezpieczeństwo eksploatacji paliw gazowych. Gaz ziemny lub propan - butan to najbardziej wydajne, czyste, łatwo dostępne i ekologiczne paliwa. Dlatego coraz częściej nasze domy, mieszkania i budynki użyteczności publicznej są ogrzewane tymi paliwami. Nawet przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki nie jesteśmy w stanie pominąć wpływu człowieka na proces eksploatacji paliw gazowych. Mając wpływ na własności instalacji gazowej należy spodziewać się możliwości zaistnienia awarii. Toteż zaczęto powszechnie stosować systemy zabezpieczające, które są gwarantem wzrostu bezpieczeństwa stosowania paliw gazowych. W Polsce zapoczątkował to System Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej - obecnie podstawowy, najpopularniejszy, najbardziej masowo produkowany i najbardziej skuteczny układ wykrywania i odcinania gazu. Podstawową cechą, która zdecydowała o upowszechnieniu się systemu jest aktywne oddziaływanie na instalację gazową poprzez armaturę odcinającą, którą może być kurek kulowy do gazu bądz zawór odcinający. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo eksploatacji instalacji przy braku osób nadzoru . Od grudnia 2002 r. obowiązują nowe “Warunki techniczne”, które wprowadziły szereg zmian w instalacjach gazowych /Dz.U. nr 75, poz.690/. W instalacjach gazowych są coraz częściej stosowane urządzenia lub instalacje sygnalizujące i odcinające dopływ gazu w przypadku stwierdzenia niedopuszczalnego stężenia gazu w budynku. Urządzenia sygnalizująco - odcinające należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa od 60 kW. Armatura odcinająca (kurek kulowy lub zawór odcinający) powinna być zamontowana pomiędzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku /par.158 ust 5 i 6/. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej musi mieć zainstalowany kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek ten powinien być zlokalizowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. /szczegóły usytuowania kurka głównego podane są w par. 59 i 160/

System Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej - BIG® podnosi bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń gazowniczych na instalacjach zasilanych gazem ziemnym, propan-butanem lub innym gazem palnym. System reaguje natychmiast w przypadkach awarii dowolnego urządzenia i zaistnienia stężenia gazu grożącego wybuchem. System Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej pozwala na automatyczne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji, umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii. Przekroczenie dopuszczalnej granicy stężenia gazu powoduje natychmiastowe zadziałanie systemu, czego efektem jest włączenie sygnalizacji akustycznej i optycznej ( I-szy próg czułości detektora gazu). W przypadku dalszego wzrostu stężenia gazu (II-gi próg czułości detektora gazu) następuje przesłanie impulsu sterującego do głowicy kurka kulowego lub zaworu odcinającego, która automatycznie odcina dopływ gazu. Głowica otwierana i napinana jest tylko ręcznie (świadoma interwencja osób nadzoru obsługi instalacji poprzedzona lokalizacją i naprawą uszkodzonej instalacji). System posiada wymagane w kraju atesty dopuszczające do jego stosowania.


BIG® BEZPIECZEŃSTWO ISTALACJI GAZOWEJ

BIG® - Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej W 2003 roku GAZOMET wprowadził na rynek nowość zawór odcinający ZO będący częścią całego systemu pod handlową nazwą BIG®. Jego zadaniem jest odcięcie dopływu gazu do instalacji w momencie wykrycia nieszczelności tej instalacji, lub awarii odbiorników gazu. W przypadku pojawienia się stężenia gazu o odpowiedniej wartości (np. nieszczelność ma miejsce w kotłowni) układ elektroniczny przekazuje sygnał do cewki, ta z kolei powoduje zwolnienie układu blokującego i zamknięcie się zaworu. Oprócz siły pochodzącej od sprężyny dodatkową siłę zamykającą klapę zaworu jest napór na nią ciśnienia przepływającego gazu. Uszczelnienie odbywa się dzięki umieszczonej w klapie gumowej uszczelce, która jest dociskana do gniazda wewnątrz korpusu. Otwarcie zaworu musi być wykonane ręcznie dopiero po usunięciu awarii instalacji. W tym celu należy pociągnąć za wrzeciona zaworu. W pierwszej fazie otworzy się mały zawór w celu wyrównania ciśnienia za zaworem bezpieczeństwa. Następnie podnieść wrzeciono dalej aż do momentu zablokowania się w pozycji otwartej. Istnieje także możliwość ręcznego zamknięcia zaworu. Służy do tego przycisk umieszczony w bocznej części urządzenia.

Całość systemu - zawór odcinający lub kurek kulowy z głowicą samozamykającą detektory gazu i moduł sterujący podnoszą bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowych. Ostrzegają i zamykają dopływ gazu w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Sygnalizator optyczno - akustyczny

BIG® - BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI GAZOWEJ przykładowa konfiguracja systemu

CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZEŃ możliwość podłączenia ( 4 głowic detekcyjnych) oraz głowicy pożarowej typu termicznego ręczne zamykanie zaworu przyciskiem z centralki standardowe wyposażenie w akumulator możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych (wentylatory, wyciągi, itp.) dodatkowe wyjście OC (otwarty kolektor) - komunikacja zewnętrzna możliwość zewnętrznego zwolnienia zaworu możliwość łączenia modułów szeregowo do współpracy z 1 zaworem detektory centrala

GD - 7 (GZ, PB)

budowa przeciwwybuchowa

GD - 21 Ex (GZ, PB)

moduł sterujący

BIG - MS

DANE TECHNICZNE poziom 1 progu alarmowego dla detektora

10 % DGW

poziom 2 progu alarmowego dla detektora

20 % DGW

napięcie zasilania systemu

230 V AC

napięcie sterujące zaworem

12VDC

Moduł sterujący BIG-MS

230 V

Kurek kulowy z głowicą SK

budowa zwykła stosowana poza strefą

Zawór odcinający ZO

Detektory gazu

3


BIG® BEZPIECZEŃSTWO ISTALACJI GAZOWEJ BIG® z kurkiem kulowym z głowicą SK-3

System składa się z: • kurek kulowy (DN32, 40, 50, 65, 80, 100, 150) z głowicą samozamykającą SK-3 • BIG-MS - moduł sterujący • detektor gazu (GD-7 lub GD-21 Ex) Cechy podstawowe

4

PN16 DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN150 kołnierzowe -20°C do +60°C gaz ziemny, propan-butan lub inny gaz palny wyłącznie ręczne przez dozór impulsem elektrycznym z modułu sterującego lub ręcznie klucz, elementy przyłączeniowe, instrukcja obslugi

Ciśnienie nominalne Średnica nominalna Rodzaj przyłącza Zakres temperatur pracy Medium Otwarcie kurka Zamknięcie kurka Wyposażenie standardowe

1

3

A B

2

1. Kurek kulowy z głowicą SK-3 2. Moduł sterujący BIG-MS 3. Detektor gazu GD - 7 4. Detektor gazu GD - 21 Ex Wyposażenie dodatkowe: A. Sygnalizator optyczno-akustyczny B. Sygnalizator akustyczny

4

GŁOWICA SAMOZAMYKAJĄCA SK-3 kg

mm W

B

A

DN

L

H

R

Całkowita masa

32

460

140

124

90

214

500

17,9

40

460

140

124

100

219

500

18,9

50

460

140

124

110

225

500

21,3

65

460

140

124

130

233

500

23,8

80

460

140

124

140

252

500

26,2

100

460

140

124

160

262

500

30

150

460

140

124

240

365

500

67


BIG® BEZPIECZEŃSTWO ISTALACJI GAZOWEJ BIG® z kurkiem kulowym z głowicą SK-4

System składa się z: • kurek kulowy (DN25) z głowicą samozamykającą SK-4 • BIG-MS - moduł sterujący • detektor gazu (GD-7 lub GD-2l Ex) Cechy podstawowe Ciśnienie nominalne Średnica nominalna Rodzaj przyłącza Zakres temperatur pracy Medium Otwarcie kurka Zamknięcie kurka Wyposażenie standardowe

PN16 DN25 gwintowane -20°C do + 60°C gaz ziemny, propan-butan lub inny gaz palny wyłącznie ręcznie przez dozór impulsem elektrycznym z modułu sterującego, lub ręcznie klucz, elementy przyłączeniowe, instrukcja obsługi

1

3 4

A 2 1. Kurek kulowy z głowicą SK-4 2. Moduł sterujący BIG-MS 3. Detektor gazu GD - 7 4. Detektor gazu GD - 21 Ex Wyposażenie dodatkowe: A. Sygnalizator optyczno-akustyczny B. Sygnalizator akustyczny

B

GŁOWICA SAMOZAMYKAJĄCA SK-4 Całkowita masa (kg)

DN 25

6,4

5


BIG® BEZPIECZEŃSTWO ISTALACJI GAZOWEJ BIG® z zaworem odcinającym typu ZO

System składa się z: • zawór odcinający typu ZO-1 (DN32, 40, 50) ZO-2 (DN65, 80, 100) • BIG-MS - moduł sterujący • detektor gazu (GD-7 lub GD-21 Ex) Cechy podstawowe

6

Ciśnienie nominalne średnica nominalna Średnica nominalna Rodzaj przyłącza Zakres temperatur pracy Medium Otwarcie kurka Zamknięcie kurka Wyposażenie standardowe

PN16 DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 kołnierzowe -30°C do +60°C gaz ziemny, propan-butan lub inny gaz palny wyłącznie ręcznie przez dozór impulsem elektr. z modułu sterującego lub ręcznie elementy przyłączeniowe, instrukcja obsługi, czujnik położenia zaworu

3

1

A 4

2 1. Zawór odcinający typ ZO 2. Moduł sterujący BIG-MS 3. Detektor gazu GD - 7 4. Detektor gazu GD - 21 Ex Wyposażenie dodatkowe: A. Sygnalizator optyczno-akustyczny B. Sygnalizator akustyczny

B

ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZO-1

ZO-2

kg

mm L

PN

DN

H

h

Całkowita masa 17

32

16

230

275

290

40

16

230

275

290

18

50

16

230

275

290

20,5

65

16

350

325

355

38

80

16

350

325

355

41

100

16

350

325

355

44


BIG® BEZPIECZEŃSTWO ISTALACJI GAZOWEJ System ASOG - Automatyczny System Odcinający Gaz

System składa się z: - Kurek kulowy (DN32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200) z siłownikiem elektrycznym w obudowie przeciwwybuchowej Ex - BIG-MS - moduł sterujący - detektor gazu (GD-7 lub GD-21 Ex) Cechy podstawowe

PN16 DN 32 do 200 mm kołnierzowe -30°C do +60°C gaz ziemny, propan-butan lub inny gaz palny wyłącznie przez dozór siłownikiem elektrycznym lub ręcznie pokrętłem na siłowniku siłownikiem elektrycznym lub ręcznym pokrętłem zasilanie: 230V AC 50Hz: stopień ochrony obudovvy siłownika: IP65 kurek z siłownikiem może być zamontowany w dowolnej pozycji uwzględniając dogodny i bezpieczny dostęp dla obsługi przeciwkołnierze, elementy przyłączeniowe

Ciśnienie nominalne Średnica nominalna Rodzaj przyłącza Zakres temperatur pracy Medium Otwarcie kurka Zamknięcie kurka Zasilanie elektryczne Montaż

Wyposażenie standardowe

3

1

7

B

4

2 A

1. Kurek kulowy z siłownikiem elektrycznym EL-O-MATIC 2. Moduł sterujący BIG-MS 3. Detektor gazu GD-7 4. Detektor gazu GD-21 Ex Wyposażenie dodatkowe: A. Sygnalizator optyczno-akustyczny B. Sygnalizator akustyczny ASOG Typ kurka

Typ siłownika

DN

Czas otw./zam. mm

s

H

L

h

M

A

B

Całkowita masa

N

KZK

32

EL-55

6

130

76

50

190

100

255

150

15,5

KZK

40

EL-55

6

140

81

50

190

100

255

150

18,0

KZK

50

EL-55

6

150

88

50

190

100

255

150

20,8

KZK

65

EL-100

7

170

95

16

235

135

308

200

28,8

KZK

80

EL-100

7

180

113

50

235

135

308

200

35,7

KZK

100

EL-150

9

190

123

50

235

135

308

200

41,3

KNZ

150

EL-500

20

240

168

20

335

210

380

280

81,5

KNZ

200

EL-800

25

320

218

70

335

210

380

280

130,0http://www.rmg.com/uploads/myth_download/BIG-2007-PL_03