Page 1

KERTAS PENERANGAN (Information Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

KOSMETOLOGI HAIR STYLING 2 M401K1 PERFORM HAIR BRAIDING M401K2 PERFORM FRENCH PLEAT M401K3 PERFORM FLAT TWIST M401K4 PERFORM TRADITIONAL BUN M401K5 PERFORM MODERN BUN M401K6 PERFORM CREATIVE BUN CARRY OUT HAIR STYLING USING COMBS, BRUSHES, ACCESSORIES, HAND HAIR DRYER, STYLING PRODUCTS, TOOLS & EQUIPMENT AND STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SO THAT CLIENT’S HAIR PREPARED AND HAIR STYLE EXECUTED IN ACCORDANCE WITH CLIENT’S REQUIREMENT.

NAMA

NO. K/P

TAJUK : Hair Styling 2 TUJUAN PENGAJARAN: (Instructional Aims) This information sheet introduces trainees the knowledge of carrying out hair styling using combs, brushes, accessories and hand hair dryer, styling products, tools & equipment and Standard Operating Procedure (SOP). PENERANGAN : M401K1 PERFORM HAIR BRAIDING MAKSUD JALINAN - Jalinan adalah satu cara menggaya rambut yang kreatif dan menarik terutama untuk rambut panjang. Ia boleh digayakan dengan saiz dan kedudukan yang berlainan dan dihias dengan reben, manik dan pelbagai lagi mengikut kreativiti. - Jalinan adalah cara menggayakan rambut yang sesuai untuk rambut panjang. - Ia dibuat dengan cara membahagikan rambut kepada beberapa pintalan iaitu dua, tida, empat dan lapan. - Pintalan rambut ini pula akan dijalin atau disilangkan di antara satu sama lain hingga ke paras yang dikehendaki. - Jalinan boleh dibuat melekat ke kepala di bahagian atas dan tergantung di bahagian bawah atau mengikut stail. - Ia boleh dijalin mengala ke luar atau ke dalam mengikut efek atau bentuk yang dikehendaki. Bahagian hujung jalinan boleh diikat dengan getah dan dihiaskan dengan bahan hiasan seperti reben, net dan manik. JENIS-JENIS JALINAN a) Jalinan pintalan (twisted twists) b) Jalinan 3 strand (keluar) c) Variasi 4 strand d) Jalinan ekor pari


MODUL 401

Muka: 2 Drp: 7

Nota penerangan hair styling 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you