Page 1

O afacere compromisă

Unul din domeniile cele mai fascinante şi inaccesibile multora este acela al afacerilor. Acolo toate lucrurile primesc o nouă conoţatie, valorile sunt reevaluate şi competenţa se î nfr ăţeşte cu o imagine cât mai bună de sine. Orice bărbat (aproape)visează să devină milionar nefăcând nimic, aşa, peste noapte, î n urma unei afaceri nemaipomenite. Alţii muncesc din greu, hrănind visul unui paradis ce se poate î mplini î n viaţa lor. Î n t rebând câţiva oameni ce le vine î n minte când aud aceste două cuvinte, afacere compromisă, aceştia mi-au răspuns: „bani aruncaţi î n vânt, timp pierdut.” Un altul î mi spune: „faliment, a nu fi loial partenerului (de afacere).” „...a nu avea inteligenţa să evaluezi lucrurile.” Cu multe din aceste reflexii pot fi deacord. Compromiterea unei afaceri poate avea loc la î nceputul ei, î n timpul desfăşurării (vreo eroare de procedură sau ascunderea unor informaţii) sau la final (un scop secret scos la iveală). Domeniul acesta are, î ns ă , şi un atu. Oricine î l poate folosi. Oricând, dacă există resurse, cineva o poate lua de la capăt. Un avantaj incontestabil. Religiozitatea cuiva, privată sau manifestată public, poate fi un domeniu î n care spiritul afaceresc să fie cât se poate de fertil. Cum se poate detecta acesta? Câteva indicii: cu cât eşti mai vehement în a-i condamna pe ceilalţ i, cu atât câştigi mai multă favoare cerească; ‘dacă ţin toate poruncile, sigur ajung în Cer’; a face bine celor săraci poate spori şansele pentru mântuire , pot îndura cât mai multe aici pentru că la urmă, primind răsplata, o să râd de cei ce merg în Iad. Să pleci cu astfel de gânduri sau atitudini î n căutarea lui Dumnezeu, î nseamnă să fi sigur de compromiterea ta – o imagine falsă despre Dumnezeul căruia te î nchini. Iar acest lucru e greu de corectat. „Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai î nchipuit că Eu sunt ca tine...” (Psalmii 50:21). Omul nu poate î ncheia contracte cu Dumnezeu prin care, î n urma fidelităţii, să primească ceva. Aşa cum este revelat î n


Sfânta Scriptură, un singur lucru poate fi oferit Creatorului – o inimă curată. „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Evanghelia după Matei 5:8). Poate exista un neajuns al acestui schimb: ca Dumnezeu să te conducă prin situaţii pe care nu le î n ţ elegi (deocamdată). Pentru cei raţionali, poate agnostici, î ncheierea unui astfel de acord cu Dumnezeu pare pueril, î ns ă o trăire autentică a creştinismului poate demonstra valabilitatea unei afaceri ce nu poate duce spre faliment.

O afacere compromisa  
O afacere compromisa  

apropierea de Dumnezeu