Page 44

STILLING LEDIG Oljeservice-ordrer til SH Teknikk AS Gode ideer gjort om til velfungerende kundetilpassete løsninger og produkter. En kompetent og anerkjent spesialist innen mekanisk engineering, service og produksjon. Dette er SH Teknikk sitt varemerke, og slik har de vunnet frem blant oppdragsgiverne. Av: Leslie Henriksen Gjennom 29 år har SH Teknikk opparbeidet seg solid kompetanse gjennom leveranser av en rekke forskjellige produkter og løsninger til mange typer behov.

− Det som er felles er måten vi jobber på, kunnskapen vi innehar, erfaringen vi sitter på og verktøyene vi bruker, sier salgsleder Terje Morten Utne. I tillegg til at vi fokuserer på det vi er best på, våre kjerneområder.

Vinner frem med kjernekompetanse

Slitasjetester: Kabler testes for mekaniske slitasjer. Abrasjons-maskinen er automatisk og overvåker kablenes ledningsevne under kontinuerlig belastning.

I fjor vant de frem med sitt anbud hos et stort internasjonalt oljeservice-selskap. Ordren omfattet leveranse av produksjonsutstyr til Asia. I år kom det en til av samme sorten. − Ordrer genererer ofte flere ordrer, smiler Utne. Ordren selskapet fikk i fjor var på nærmere 20 millioner kroner, og den desidert største i SH Teknikk sin historie.

Norsk Sveiseteknisk Forbund er et av Norges eldste fagforbund. Totalt er det ca 1000 personlige og ca 100 bedriftsmedlemmer. Organisasjonen er bygget opp med 10 lokalavdelinger. Hovedkontor og sekretariat ligger i Oslo.

Da vår nåværende daglige leder går av med pensjon søker vi

DAGLIG LEDER/ GENERALSEKRETÆR

Vi søker en initiativrik person med teknisk og administrativ bakgrunn. Hovedoppgavene vil være: • Støttespiller og pådriver overfor lokalavdelingene. • Videreutvikle opplæringsvirksomheten innenfor fagfeltet sveis. • Koordinere arbeidet mot våre samarbeidspartnere IIW og EWF. • Utføre sekretariatsfunksjon for godkjenningsutvalget og øvrige funksjoner underlagt IIW/EWF. • Være økonomiansvarlig for NSF og de funksjoner dette innebærer. • Være styrets sekretær og rapportere til styret etter gjeldende instrukser. Du må kunne arbeide selvstendig og målrettet, være strukturert og ha gode samarbeidsevner.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Helge Chr Aaby på telefon 41 59 69 55, helge.aaby@sveis.no eller hovedstyrets leder Ove Egil Kleivenes, ove.egil.kleivenes@dnv.com Skriftlig søknad sendes ove.egil.kleivenes@dnv.com innen 5. november 2011.

− Det omfattende oppdraget innebar levering av produksjonsutstyr samt håndteringsog reparasjonsutstyr til seismikk-kabler, forteller Utne, som er svært fornøyd med å vinne frem med sin kompetanse. − Utstyr til kabelhåndtering og produksjon er et av våre kjerneområder, poengterer han. Og siden har det ballet på seg. − Ordren vi fikk på leveranse til Asia bygger på tilsvarende leveranser gjennom flere år til norske kunder. I tillegg øker behovet for mer utstyr i takt med økt produksjon, påpeker Utne. SH Teknikk produserer spoleapparater, vinsjer og produksjonslinjer i topp kvalitet til seismikksektoren. Og også i år har selskapet fått tilsvarende ordrer. Om enn ikke på langt nær like store. − Det er lignende type oppdrag, men betydelig mindre. Den største forskjellen er at det er færre enheter, som spoleapparat til kabel, men også utstyr til forskning og produktutvikling, som også er et av våre kjerneområder, sier Utne.

Søker flere folk SH Teknikk leverer varer og tjenester til mange forskjellige bedrifter med ulike behov. − Nøkkelen ligger i å være kreativ og nøktern for å sikre smartere løsninger i forhold til

Den viktige kontrollen: Salgsleder Terje Morten Utne (th) og kollega Odd Hermansen kontrollerer arbeid.

produkt, HMS og økonomi. Vi er derfor oppdatert i forhold til moderne kunnskap og metoder som kan gi kundene merverdi, fremhever Utne. Kundemassen består i all hovedsak av offshorerelatert virksomhet, produksjonsbedrifter og virksomheter som utvikler ny produksjonsteknikk og nye produkter. SH Teknikk AS har i dag elleve dyktige og løsningsorienterte medarbeidere. Og de ønsker seg fler. − Ja, vi er på jakt etter flere nye medarbeidere. En ingeniør til konstruksjon, mekanikk og engineering. En industrimekaniker og en lærling som vil utdanne seg til industrimekaniker, forteller Utne håpefullt, og legger i den forbindelse til at de i sitt konstruksjonsarbeid bruker moderne 3D-modelleringsprogrammer som AutoCad og SolidWorks samt integrerte FEM-analyseprogrammer for å kvalitetssikre design med tanke

Alle ansatte deltar aktivt i å finne de smarteste løsningene til beste for kunden.

på styrke, rett materialvalg og vekt. − Til sammen har alle våre medarbeidere verdifull bredde og spisskompetanse. Dette skal vi definitivt forsette med! avslutter Terje Morten Utne. For mer informasjon: SH Teknikk, v/ Terje Morten Utne, mob: 40 40 28 46, e-post: terje.morten.utne@ shteknikk.no, www.shteknikk.no

Rittal ekspanderer i Norden Rittal International satser nå enda større i Norden. De fire individuelle nordiske selskapene samles nå i en kundeorientert organisasjon, Rittal Norden. Som konsernsjef for Rittal Norden, har ledelsen i Rittal Internasjonalt utnevnt Lars Johnsson, som med suksess har ledet den svenske organisasjonen i mer enn 40 år.

råder hvor vi vil tilby markedet større kompetanse, takket være den utvidede nordiske organisasjonen, forklarer Lars Johnsson.

Ansetter flere spesialister Sterkere nordisk samarbeid Rittal lanserte allerede for over ett år siden det nordiske samarbeidet innen logistikk og verksted. − Basert på markedets behov og krav har vi sett at gjennom samarbeid på tvers av landegrensene har vært i stand til å øke servicenivået til våre kunder. Samtidig har vi i denne prosessen avdekket andre om-

Rittal har de siste årene utviklet seg fra å være en leverandør av produkter innen innkapslingsteknikk for automatisering og IT, til i dag å levere systemløsninger basert på en høyt utviklet teknologi-plattform, supplert med løsninger innen engineering og prosjektledelse. − Det nordiske samarbeidet innebærer at markedet og våre kunder vil få tilgang til en be-

tydelig høyere produktkompetanse og bransjekunnskap. Innenfor disse områdene vil vi utvide med spesialister som skal arbeide på tvers av Norden, sier Lars Johnsson.

Lederskifte i Norge Samtidig forlater adm. dir. Ulf Ellingsen Rittal AS etter syv suksessrike år, og overfører fra 1. oktober 2011 ledelsen som Country Manager for Norge til Henning Baltzer, inntil ny Country Manager i Rittal AS er på plass. Henning Baltzer har åtte års Rittal-erfaring som direktør for Rittal i Danmark og det nordiske markedet. For mer informasjon: Rittal AS, v/ Henning Baltzer, tel: 64 85 13 06, e-post: hba@rittal.no lakh

ITAS amb AS driver en mangesidig virksomhet og sysselsetter ca. 300 personer. Vi holder til i moderne lokaler på Ulven i Oslo og betjener kunder i hele landet. Blant våre aktiviteter finner du et moderne mekanisk verksted, spisset mot tynnplatebearbeiding. Våre mekaniske produkter retter seg i det vesentligste mot aktører innenfor VVS-, elektro- og gassbransjen.

VI SØKER

FABRIKKSJEF TIL VÅRT MEKANISKE VERKSTED Fullstendig utlysning av stillingen finner du på Finn.no. Kode-søk nr.: 31007389

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement