Page 43

www.moderneproduksjon.com

MODERNE ELEKTRONIKK / NR. 13-11 – 22. ÅRGANG

Alle utgaver ligger også på www.moderneproduksjon.com

43

Nye filtervifter som MIRO GSM – global halverer strømforbruket diagnose via tekstmelding En ny type filtervifter med diagonalteknikk reduserer energiforbruket med så mye som 43 prosent. Innovasjonen med TopTherm filtervifter fra Rittal er verdens ledende innen kapslinger til elektromekanikk, elektronikk og IT-utstyr. Filtervifter brukes til å kjøle ned elektronikken i skap for IT eller styringsutstyr. Det er velkjent at varme komponenter får en redusert levetid. Dermed kreves kjøling. Ofte er det mange skap og mye varme som skal bort. En forbedret energieffektivitet er viktig for både miljø og økonomi.

Nå kan du via nye MIRO GSM styre og overvåke installasjoner 24 timer i døgnet − verden rundt. Murrelektronik sin nye MIRO GSM kommuniserer med operatøren via SMS. Alltid oppdatert tilstand og mulighet for styring av utgangene fra en mobiltelefon. Med MIRO GSM har du seks analoge eller digitale innganger og fire reléutganger med C/Okontakter (250V, 10A) som kan overvåkes via GSM tekstmeldinger (550, 900, 1800, 1900 MHz). Innstillingene for MIRO GSM gjøres med den medfølgende programvaren.

også mulig å sende kommandoer tilbake til enheten med SMS. MIRO GSM har en bekreftelsesfunksjon som sørger for at informasjonen er mottatt. Hvis en operatør ikke bekrefter at informasjonen er mottatt sendes den til neste på lista inntil den får bekreftelse. Rekkefølge og tidsintervall mellom sending av meldinger er konfigurerbart.

Én eller flere mottakere

Forhåndsinnstilles

De seks inngangene kan konfigureres som enten analoge eller digitale. For de analoge kan du definere grenseverdier for sending av tekstmelding. 50 brukere kan defineres i den integrerte adresseboken, enten med telefonnummer eller e-post. For hver inngang kan du definere om tekstmeldingen skal gå til én eller flere mottakere. Det er

Hvis det er nødvendig kan fire reléutganger endres via tekstmelding for å slå av en maskin eller lignende. I tillegg har MIRO GSM en innebygd timerfunksjon som forhåndsinnstilles for en ønsket periode. Med programvaren kan man bestemme at MIRO GSM bare svarer på kommandoer fra numre som finnes i telefonlis-

Høy og konstant luftstrøm − Utviklingen av vår nye filtervifte gjør at vi skaper et bedre trykk på luftstrømmen og får dermed både en bedre fordeling av luft i kabinettet og en tvungen kjøling. Dette, kombinert med termostatstyring gjør at vi oppnår en energibesparelse på kjøling som er så høyt som 43 prosent, sier produktsjef Stein-Erik Kjernsvik. Besparelsene har vi vært i stand til å demonstrere i omfattende tester. Teknikken innebærer at luften skyves diagonalt gjennom viften. Det gir en høyere og mer konstant luftstrøm over et stort område. Resultatet er at TopTherm-viften ikke behøver å være i aktiv drift så lenge som en vanlig filtervifte. Samtidig begrenses risikoen for at det dannes varme områder inne i kabinettet.

Testet Sammenligninger er gjort spesielt ved å evaluere en tradisjonell filtervifte og en ny TopTherm-vifte på to identiske kapslinger. Begge kapslingene

Rittal er de første i verden til å bruke diagonal vifteteknologi.

ble utstyrt med et varmeapparat og temperatursensor. Under en testperiode på en halv måned ble enhetene overvåket med et digitalt termometer. Testen viste at TopTherm-teknologien reduserte den aktive tiden for viften med 40 prosent. Energiforbruket ble redusert med 43 prosent sammenlignet med den tradisjonelle filterviften. Teknologien er i god tråd med vår ambisjon om å kutte brukernes energiforbruk og kostnader. Enheten er ikke bare effektiv. Den er også lett å installere og vedlikeholde, og luftstrømmen kan endres raskt. Filtrene har også en lengre levetid uten påvirkning av kjøleeffekten. For mer informasjon: Rittal AS, v/ produktsjef Stein-Erik Kjernsvik, tel: 64 85 13 22, e-post: stein-erik.kjernsvik@rittal.no, www.rittal.no lakh

Nettverksanalysator med fart Den meget veletablerte nettverksanalysatoren E5061A har gjennomgått en omfattende ombygging og har fått vesentlig bedre ytelser, flere funksjoner og blitt fysisk mindre.

Den nye modellen, som har fått betegnelsen E5061B, har et langt bredere anvendelsesområde. Generelt er det å si at frekvensområdet økt, spesifikasjonene skjerpet og nye funksjoner som ”Time Domain, Adapter removal, Auto port extension og High stability oven, 75 ohm test port” blitt tillagt, samt utvidet programmeringsfunksjon som Equation editor. Impedans-kalibrering og fikstur-kompensasjon har også blitt tilført. For øvrig er frekvensområde utvidet ned til

5Hz som tilleggsfunksjon samt impedans-analyse. VGA-skjermen er byttet med XGA. Les mer på www.4test.no lakh

ten for å unngå uautorisert tilgang. Hvis strømmen brytes vil MIRO GSM sende en siste melding, og når strømmen kommer tilbake vil den sende en ny melding automatisk. Dette er en nyttig funksjon til eksempelvis kjøleanlegg og lignende. MIRO GSM er tilgjengelig som 12-48V DC og 110-230V AC for bruk i industrielle applikasjoner og bygninger. For mer informasjon: Murrelektronik AS, tel: 32 17 90 80, e-post: post@murrelektronik.no, www.murrelektronik.no lakh

Fluke introduserer 750-serien:

Ett verktøy − tre funksjoner Fluke Corporation, den globale lederen innen bærbar, elektronisk test- og målingsteknologi, introduserer 750-serien dokumenterende prosesskalibratorer. Disse feltverktøyene kalibrerer temperatur, trykk, spenning, strøm, motstand og frekvens og har tre bruksmoduser − måle, kilde eller måle/kilde samtidig − som gjør at teknikerne kan feilsøke, kalibrere eller vedlikeholde instrumentene med ett enkelt verktøy.

Enkel og brukervennlig 750-serien har et brukervennlig, menystyrt display som leder brukerne gjennom oppgavene. Programmerbare kalibreringsrutiner gjør teknikerne i stand til å opprette og kjøre

• Propper • Deksler • Skiver • Nagler • Klips • Ratt • Hylser • Strips I tillegg til at har frekvensområdet økt og spesifikasjonene skjerpet har E5061A fått en rekke nye funksjoner.

Med MIRO GSM fra Murrelektronik har du alltid oppdatert tilstand og mulighet for styring av utgangene fra mobiltelefonen.

automatiske prosedyrer av typen “som funnet”/”som forlatt” for å gi raske og konsekvente kalibreringer. De registrerte resultatene kan deretter lett lastes ned til en PC via USB-porten, dermed elimineres behovet for manuell avskrift. Forbedringene i forhold til de opprinnelige modellene er blant annet et grafisk display som nå er kraftig nok til at skjermen kan leses under alle lysforhold. Det flerspråklige grensesnittet viser instruksjoner på engelsk, fransk, tysk,

Plastdetaljer

Be om produktkatalog Tlf: 22 75 51 00 Fax: 22 75 51 07

e-post: salg@elra.no

ELRA AS

Tvetenveien 164 0617 Oslo

Flukes 750-serie har et brukervennlig, menystyrt display som leder brukerne gjennom oppgavene. På bildet, Fluke 754.

spansk og italiensk. En annen, populær forbedring er den nye, oppladbare Li-ion batteripakken, som gir nok strøm til et helt skift og som kan lades i kalibratoren. Les mer på www.fluke.no lakh

SEM Power UPS en-fase, UPS tre-fase 1kW - 800kW DC-skap, ladere, batterier og distribusjon i ett kabinett.

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement