Page 41

www.moderneproduksjon.com

PROSESS/AUTOMATISERING / NR. 13-11 – 22. ÅRGANG

Alle utgaver ligger også på www.moderneproduksjon.com

Landgraff & Flintab Vekter:

Mud-/hammer-transmitter fra Honeywell

Dekker hele spekteret med Dibal Spanske Dibal er en av Europas største produsenter av vekter, og et forholdsvis nytt agentur for Landgraff & Flintab Vekter. Dibal, som leverer komplett produktlinje for næringsmiddelindustrien, er kjent for å være svært prisgunstige og kan levere skreddersydde løsninger tilpasset kundens behov.

Honeywell tilbyr en serie såkalt Wing union trykktransmittere modell 425/424 som er spesielt laget for olje og gass, boring og leting. Disse helsveisede og hermetisk forseglete trykk transmitterne med X750 Inconel i våte deler er utstyrt med 1502 eller 2202 WECO-prosesstilkobling. De er bygd for å tåle påkjenningene fra slipende medier for applikasjoner som ”mud”-pumping, sementering og brønnstimulering. Transmitterne er egensikre i henhold til Atex og har også valg for pt-100 temperaturføler. Det nye er høyere nøyaktighet 0,1 % til samme pris eller 0,2 % nøyaktighet som tidligere til lavere pris. For bedre å takle noen viskøse væsker leveres nå også en ”free flow”-versjon type 427 med større åpning til membranen.

Lastbolter Honeywell har et omfattende program med veieceller fra smått til stort. En variant er modell LP som er laget for å installeres der bolter bærer en last. Bruksområder som involverer bruk av sjakkel-bolt og talje-aksler er et gode eksempler på hvor veiebolter kan gi nøyaktig, sanntids overvåkning av lastkrefter. Den har en her-

Wing union trykktransmittere modell 425/424 er laget spesielt for olje og gass, boring og leting.

metisk helsveiset 17-4 PH konstruksjon i rustfritt stål og er tilgjengelig med PTIH-10-6Pkontakt som standard eller med en valgfri nedsenkbar fastkabel. Måleområder fra 90…90.000 kilo enten bare i målebro, eller med forsterker. Den er egensikker i henhold til Atex med 4-20mA utgang. Denne veiecellen markedsføres av InstrumentTeam AS på Vøyenenga, www.instrumentteam.no For mer informasjon: InstrumentTeam AS, tel: 67 15 02 50, e-post: post@instrumentteam.no, www.instrumentteam.no.

Produktporteføljen omfatter løsninger som dekker hele spekteret innen veiing, merking, metalldeteksjon og sjekkveiing/gradering for næringsmiddelindustrien. Dibal startet som produsent av vekter i 1974, og har gjennom sine 25 år opparbeidet seg et svært godt renommé. De eksporterer stadig mer til utlandet, og så mye som over 60 prosent av Dibals produksjon eksporteres ut av Spania.

Komplette linjer Landgraff & Flintab Vekter satser tyngre enn noensinne mot næringsmiddelindustrien, og spesielt automasjonssystemer for fisk- og kjøttindustrien er blant satsingsområdene. Dibal og andre eksterne samarbeidspartnere som for eksempel Ishida og Sartorius gjør Landgraff & Flintab Vekter i stand til å levere komplette produksjonslinjer til næringsmiddelindustrien.

Sammen med andre samarbeidspartnere gjør Dibal Landgraff & Flintab Vekter i stand til å levere komplette produksjonslinjer til næringsmiddelindustrien.

Blant de unike automatiske veie- og merkesystemene fra Dibal, finnes produktet Dibal 3000. Dibal 3000 tilbyr høy veienøyaktighet, har svært god utskriftskvalitet, fullstendig informasjon på etiketten og høy arbeidshastighet. Etiketter påføres med bruk av det patenterte systemet air-jet, og gir maksimal beskyttelse til selv de mest sårbare produktene. 3000-serien kan kobles til datamaskin for utforming av etiketter, mottak og analyse av pro-

duksjonsdata, og minnet lagrer produksjonsdata om inntil 8000 forskjellige produkter. Alle Dibals produkter for næringsmiddelproduksjon er MID-godkjente, og mange av produktene kan leveres med nettverksforbindelse, hvilket gjør at Landgraff & Flintab Vekters teknikere kan hjelpe kundene direkte on line med programmering, feilsøking etc. Les mer på www.lfvekter.no lakh

lakh

Modell LP veiecelle er laget for å installeres der bolter bærer en last.

Trykktransmittere fra Baumer IKM Instrutek presenterer nyhetene PBMN/PBMX-Flush og PBMH, to trykktransmittere fra Baumer som i løpet av 2011 vil erstatte deler av E-serien deres. De nye transmitterne vil ha mye bedre spesifikasjoner enn sine forgjengere med nøyaktighet helt ned til 0,1 % FS. PBMH er spesielt rettet mot næringsmiddelindustrien hvor hygiene er svært viktig. PBMN/PBMX-flush er rettet mot andre applikasjoner hvor flush-membran er nødvendig, som for eksempel urent vann og aggressive og krystalliserende medier. Transmitterne kan selvfølgelig også programmeres ved hjelp av Baumer sine håndholdte FlexProgrammer, noe som gjør endring av nullpunkt og måleområde veldig enkelt, selv ute i felt. Transmitterne kan leveres med forskjellige spesifikasjoner avhengig av kundens ønsker og behov.

41

Løsninger til matvareindustrien Festo er din automasjonspartner gjennom hele To nye trykktransmittere fra Baumer, PBMN/PBMX-Flush og PBMH, vil erstatte deler av E-serien, forteller IKM Instrutek.

For mer informasjon: IKM Instrutek v/ Espen Førde, tel: 33 16 57 00, e-post: Espen.Forde@IKM.no, www.IKMinstrutek.no lakh

produksjonskjeden. Fra konstruksjonsfasen, varekontakt, vaskesoner og sluttemballering.

Festo AS 22 72 89 50 www.festo.no/food

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement