Page 33

www.moderneproduksjon.com

Alle utgaver ligger også på www.moderneproduksjon.com

NR. 13-11 – 22. ÅRGANG

33

Møt Danfoss på Offshore Technology Days:

En av de beste i sin klasse! Danfoss Drives deltar på Offshore Technology Days 19.−20. oktober 2011, Stavanger Forum.

På Offshore Technology Days i Stavanger 19.−20. oktober kan du få vite mer om hva Danfoss har å by på. Bildet er fra Danfoss Drives A/S i Danmark, Graasten. Direktør Jan Efland, Bihl+Wiedemann Nordic ApS, (tv) og Design Engineer Claes Hansen, FLSmidth A/S, viser et av de åtte styreskapene med AS-i-gateways som er plassert forskjellige steder på maskinen til innsamling av prosessdata fra sensorene i de ca. 100 målepunktene.

dette systemet er at det blir kortere kabler fra sensorene til oppsamlingsenhetene samt at det i AS-i-kabelen er en tradisjonell 2-leder som ikke er følsom for elektrisk støy fra de eksterne støykildene og motorene på maskinen. Installeringen av AS-i-nettverket har forøvrig skjedd i henhold til retningslinjene for god EMCinstallering, som anbefales av den tyske bransjeorganisasjonen ZVEI. lakh

OTD er det største årlige utstillingsvindu for hele den norske olje-, gass- og energisektoren, og har over 15.000 besøkende.

Dedicated on drives Danfoss Drives har nå levert omformere på 4.8MW−690V multi-drive, og har med det bevist at de er en av de beste i sin klasse. Multi-driven er bygd etter kundens ønsker. Omformeren har 12-puls likerettere og invertere med felles DC buss. Danfoss vil vise sitt lokale og globale engasjement for norske OEM og integratorer som leverer til operatører og entreprenører for norsk sokkel og Ba-

rentshavet, men også til hele verden som de store offshorefelt i Australia, Brasil, Midtøsten, Nord-Afrika, USA, VestAfrika. “Dedicated on Drives”, tilgjengelighet, pålitelighet, Total Cost of Ownership (TCO), er noen av fordelene med å bruke Danfoss Power Electronics. Danfoss i Norge består av Danfoss Heating Solutions, Danfoss Industrial Automation, Danfoss Power Electronics og Sauer-Danfoss Hydraulic Systems & Components. Besøk Danfoss på stand 2508 i Hall B. lakh

Design Engineer Claes Hansen, FLSmidth A/S, (tv), og direktør Jan Efland, Bihl+Wiedemann Nordic ApS, ved siden av de mange transportkassene med elektronisk utstyr før transport til Vietnam. I bakgrunnen ser man stålhuset som inneholder styretavlene.

temperatur og lignende. Ved å registrere alle disse dataene kan vi raskt lokalisere og eventuelt utbedre en feil når den oppstår. Det er installert galvanisk skille mellom prosessdatadelen og PLS-delen.

skjellige nettverksprotokollene. I tillegg til nettverket for prosessdata er maskinen også utstyrt med et eget AS-I-sikkerhetsnettverk med 15 nødstoppbrytere, plassert på strategisk viktige plasser på maskinen.

AS-i-nettverk for styring og sikkerhet

AS-i-kabler mindre følsomme for elektrisk støy

Sensorene er koblet sammen til AS-i-gateways, som igjen er koblet til det sentrale styringssystemet ved hjelp av et AS-inettverk som er levert av Bihl+Wiedemann GmbH. Kom-

Den fysiske forbindelsen til nettverket skjer ved hjelp av de spesielle AS-i-kablene med to ledere, som både overfører signalet og strømmen til komponentene. Fordelen ved å bruke

’’

Sensorene er koblet sammen til AS-i-gateways, som igjen er koblet til det sentrale styringssystemet ved hjelp av et AS-i-nettverk.

munikasjonen på nettverket skjer ved hjelp av Ethernet IP, men AS-i-plattformen kan også bruke Profibus, Profinet, CANopen og lignende. Det er bare et spørsmål om å bruke forskjellige gateways til de for-

25 år i bransjen, 1986-2011

Hall of fame Kontakt oss for nærmere info 24 04 81 50 RUBB AS, 3535 KRØDEREN, Norw Norway ay - www www.rubb.no w.rubb.no .rubb. .

we will never stop innovating

Vi føreerr Thermohalle Egen patent n. m d ett unikt isola ed sjonssystem

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement