Page 22

22

SE INDUSTRIGUIDEN: www.moderneproduksjon.com

NR. 13-11 – 22. ÅRGANG

www.moderneproduksjon.com

Kvalitetsluft fra Atlas Copco Kompressorteknikk AS:

Dårlig trykkluft ødelegger anlegget Manglende fokus på trykkluftkvalitet påfører norsk industri store, årlige kostnader. Luften innholder støvpartikler, vann og olje som skader de ulike komponentene som bruker trykkluft. Dette fører til ekstra vedlikeholdskostnader og reduserer bedriftens produktivitet. − Dårlig trykkluft ødelegger anlegget, forteller Gunnar Nordheim i Atlas Copco, og utdyper: − Luften er alltid mer eller mindre forurenset med faste partikler som støv, sot, sand og saltkrystaller. Innholdet av forurensinger er høyere i tettbygd strøk, mindre på landet. Luften er ikke en kjemisk substans, men en mekanisk blandet sub-

stans. Derfor kan den separeres i sine enkelte bestanddeler, for eksempel gjennom kjøling.

God etterbehandling nødvendig All atmosfærisk luft innholder vann − mer ved høyere temperaturer, mindre ved lavere temperaturer. Ved kompresjon av luften, øker vannkonsentrasjonen. Eksempel: En kompressor

med et arbeidstrykk på 7 bar og med en kapasitet på 200 liter per sekund som suger inn luft ved 20 °C med en relativ fuktighet på 80 %, vil avgi 80 liter vann i trykkluftledningen i løpet av en 8-timers arbeidsdag. Slike mengder med vann drar med seg mye støv og oljepartikler inn i alt verktøyet hvis ikke det er en god etterbehandling med tørking og filtrering av trykkluften, fortsetter Nordheim som er produktansvarlig

Luftens etterlatenskaper på innsiden av røret ødelegger produksjonsverktøyet.

Gunnar Nordheim, produktansvarlig for Quality Air i Atlas Copco Kompressorteknikk AS.

for Quality Air i Atlas Copco Kompressorteknikk AS. − Vi opplever til stadighet at våre brukere har satt spørsmålstegn ved varigheten på

verktøy, ventiler, sylinder o.l. som drives av trykkluft. I de fleste tilfeller er det lite feil på produktene. Ofte er det etterbehandlingen av trykkluften som ikke er god nok for å drive produksjonen. Så ved å sørge for riktig etterbehandling av trykkluften, øker man levetiden på verktøyet, samtidig som man sparer energi. Kan det bli bedre? avslutter Nordheim.

Norgren – i front med ATEX-godkjente produkter

Spør oss om oljekjølere! Vi leverer oljekjølere, vann/olje, luft/olje eller platekjølere. Vi leverer også koblinger, mellomflenser og annet utstyr som inngår i et hydraulikkaggregat. Se vår katalog på Internet: www.ktr.no eller www.ktr.com eller spør oss. Vi kan nås på telefon eller e-mail: ktr@ktr.no

KTR Kupplungstechnik Norge AS Fjellbovegen 13, 2016 FROGNER Telefon: 64 83 54 90 • Faks: 64 83 54 95, E-mail: ktr@ktr.no • Hjemmeside: www.ktr.no

Verktøyets holdbarhet kan relateres til kvaliteten på trykkluften.

ÅKRENE T : 69 23 25 00 FJÆRFABRIKK A/s F : 69 23 25 01 LF

Etablert 1967

Med økte krav til utstyr i eksplosjonsfarlige miljøer, har Norgren utvidet sitt produktprogram med ATEX godkjente produkter.

AKS

”Gaselle-bedrift” i 2008

Adr.: Kurefjordveien 454, 1560 Larkollen Web: www.fjerfabrikk.no E-post: post@fjerfabrikk.no Strekkfjærer - Trykkfjærer - Torisionsfjærer - Fasongfjærer

I Norgrens brosjyre om ATEX samles et bredt utvalg av Ex-klassifiserte magnetspoler, ventiløyer, proporsjonalventiler, pressostater, sylindre og FRL-enheter, pluss annen relevant informasjon.

Gassfjærer

Vi lagerfører eller skaffer alt du trenger av trinser og hjul, gassfjærer, plastdetaljer og

Gassfjærer har nesten ubegrensede bruksområder. De har en viktig funksjon i forbindelse med løfting, demping og stabilisering. Typiske eksempler der gassfjærer benyttes, er i luker, dører, bord, stoler, senger og i armaturer.

teleskopskinner. Spør oss!

Otto Olsen AS • Telefon: 63 89 08 00 • Telefaks: 63 89 08 99 www.oo.no • post@oo.no

Programmet omfatter nå ikke bare Ex-klassifiserte magnetspoler, men dekker også områder som ventiløyer, proporsjonalventiler, pressostater, sylindre og FRL-enheter samt tilbehør. I Norgrens brosjyre om ATEX samles et bredt utvalg av disse produktene og brosjyren inneholder dessuten relevant informasjon om ATEX, som for eksempel beskyttelsessoner, temperaturklasser og sertifikater. Norgren har bred kompetanse til å løse pneumatikk- og fluid control-oppgaver. Selskapet er en av verdens ledende produsenter av høykvalitetsprodukter og løsninger innenfor pneumatikk og fluid control. Med tusenvis av varenummer på lager for forsendelse samme dag, går det raskt å få oppgavene løst. Engelsk brosjyre kan lastes ned på www.norgren.com/ document_resources/EN/en_ Atex_brochure.pdf For mer informasjon: Norgren A/S, tel: 22 90 80 80, e-post: norgren@norgren.no, www.norgren.com/no lakh

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement