Page 16

16

SE INDUSTRIGUIDEN: www.moderneproduksjon.com

NR. 13-11 – 22. ÅRGANG

www.moderneproduksjon.com

Movation utfordrer virkemiddelapparatet:

Lanserer innovasjonsbørs for gründer- og investor-Norge Som kjernen i Norges første åpne innovasjonsøkosystem lanserer Movation AS nå første versjon av en helt unik innovasjonsbørs som møteplass for gründere og investorer. − Movations innovasjonsbørs er det mest spennende og kreative som har skjedd for å gjøre det enklere for gründere med gode ideer å finne smart kapital. Jeg applauderer satsingen og ønsker lykke til på ferden, sier Une Amundsen, grunnlegger og styreleder i SuperOffice.

Kompetent kapital Ved å delta på Innovasjonsbørsen gis gründere umiddelbar tilgang til Norges private investorer, venture-kapital og Business Angels. Det kan spare

Truls Berg, gründer og daglig leder i Movation AS.

Movations innovasjonsplattform markedets beste tilgang til tidligfase kapital.

en gründervirksomhet måneder med tidkrevende jakt på kapital og relevant kompetanse. − Nets er glad for å være en av de partnerne som har brakt produktet dit det er i dag. For landets mange håpefulle gründere vil løsningen innebære en enklere hverdag. For oss som partner innebærer dette tilgang til en rekke forskjellige ideer samt et verdifullt innblikk i hvordan ulike aktører forholder seg til disse ideene, sier Per Harald Strøm, innovasjonsdirektør i Nets Norway.

Børsspill

Idé-dugnad

Samarbeid med Hegnar

Via Innovasjonsbørsen kan gründerne også få sine ideer "syretestet" og ratet av landets fremste teknokrater og forretningsutviklere. En Veritas-basert, åpen scorecard-modell ligger til grunn for vurderingen. Tjenesten gir også feedback og råd om eventuell produkt- og markedstilpasning. Tid og penger spares, følgelig en raskere vei til realiseringsmålet. Takket være et nært samarbeid med bl.a. SeedForum, VentureLab og Norwegian Business Angel Network (NorBAN), gir

I tillegg til sin egen nettside − http://bors.movation.no − publiseres Innovasjonsbørsen både på Hegnar Online og på nyhetskanalen InnoDesign. Movation har inngått et strategisk samarbeid med Hegnar Media der innovasjonsbørsen blir en tjeneste fritt tilgjengelig på Hegnar Onlines hovedmeny. − Dette blir som Idol, Norske Talenter og X-Faktor for norske gründere hver dag, der markedet og folkejuryen kan si sin mening hele tiden på HegnarOnline. Gründere i Norge er

I tillegg til at gründerideene får en profesjonell score kan alle som interesserer seg for innovasjon og entreprenørskap investere virtuelle penger i sine kandidater − og dermed stemme dem frem. Alle som registrerer seg tildeles 1 million "innovasjons-dalere" som kan "investeres" i de ideene på Innovasjonsbørsen som man tror mest på. Hver måned vil de som stemmer på toppideen være med i trekningen om verdifulle premier.

I tillegg til sin egen nettside, http://bors.movation.no, publiseres Innovasjonsbørsen både på Hegnar Online og på nyhetskanalen InnoDesign.

like smarte som andre steder i verden så her kan det meget vel dukke opp et nytt industrieventyr, sier sjefredaktør Stein Ove Haugen i Hegnar.

Innovativ mediekanal Som ledd i Movations innovasjonsøkosystem inngår også nyhetskanalen Innodesign.no, en kombinasjon av online nyhetsavis, e-nyhetsbrev og nyhetsbyrå, ideelt for gründere og innovative miljøer som sårt trenger synlighet i media for å lykkes. Innnodesign.no publiserer daglig aktuelle innovasjons- og de-

INTEK Gruppen består av Intek Engineering AS, Intek Automatisering AS og Intek Enterprise AS • Nøkkelferdige systemløsninger innen flere bransjer. • Forprosjekt og rådgivning. • 3D simulering og konstruksjon. • Robotisering • Automasjon og IT løsninger til ulike prosessanlegg. • Mekaniske tjenester, service og vedlikeholdstjenester Vi sysselsetter i dag ca. 80 personer og har levert tjenester til norsk industri i mer enn 30 år.

Våre løsninger – din konkurransekraft!

signnyheter og distribuerer to ganger ukentlig nyhetene i et eget e-nyhetsbrev til ca. 16.000 mottakere. Ca. 450 av disse er redaksjonelle pressekontakter som fritt kan plukke opp nyhetene. − Norge er i verdenstoppen innen nyetableringer, men få konverteres til vekstbedrifter. Dette er en utfordring for den fremtidige verdiskapningen. Ironisk nok, er gode ideer og vekstkapital gjensidig avhengig av hverandre. Likevel erfarer norske gründere at det å finne frem til smart kapital, kan oppleves litt som å leke gjemsel i mørke, sier Fredrik Thrane Holst, serieentreprenør og gründer av Webnodes som allerede er å finne på innovasjonsbørsen. − Innovasjonsbørsen forenkler denne prosessen, gjennom å være en åpen arena hvor gode ideer møter smart kapital. Håper at myndighetene også kommer på banen, og bidrar med virkemidler for å skape et langsiktig og bærekraftig innovasjonsgrunnlag i Norge.

Internasjonalt nettverk Nettverket strekker seg også utover landets grenser. Først og fremst til Norden, men også til Tyskland, Frankrike og USA. − Gjennom kompetansebaserte sosiale nettsamarbeid har vi skaffet oss et internasjonalt nettverk av organisasjoner som vi jobber sammen med. Disse og våre partnere er med til å gi internasjonal starthjelp. Et eksempel på et slikt samarbeid er den årlige norsk-amerikanske Transatlantic Science Week i Silicon Valley, hvor Movation bidrar med programmet, sammen med bl.a. Næringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Innovasjon Norge, avslutter Truls Berg.

www.intek.no

Emballasjedagene 3.-4. november 2011 For mer informasjon se www.dne.no

Movation − Moving innovation forward Movations uavhengige innovasjonsøkosystem bidrar med andre ord sterkt til å fjerne både kapital- og kompetansebarrierer, promotere innovasjon og bygge suksessrike relasjoner. Alle kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap. For mer informasjon: Truls Berg, gründer og daglig eder i Movation AS, tel: 900 26 806, e-post truls.berg@movation.no lakh

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement