Page 12

12

SE INDUSTRIGUIDEN: www.moderneproduksjon.com

NR. 13-11 – 22. ÅRGANG

www.moderneproduksjon.com

Norsk superabsorbent fra TESS TESS lanserer i høst en torvbasert absorbent som virker både til vanns og til lands. Absorbenten oppnådde topp resultater i en vitenskapelig test hos Sintef. TESS Torvabsorbent er et nyutviklet naturprodukt fra de dype torvmyrer i indre Østfold. Produktet skal distribueres gjennom 100 TESS Servicesentre over hele landet. Det nye TESS-produktet er utviklet og produsert ved Kallak Torvstrøfabrikk i Trøgstad i Østfold. Tradisjonelt har torvstrø vært et typisk jordforbedringsprodukt. Etter systematisk utviklingsarbeid har torvstrø også blitt et førsteklasses absorbentprodukt med mange anvendelsesområder. − Det begynte egentlig med hestestrø. Noen begynte å kjøpe dette av oss for å absorbere urin og fuktighet på stallgulvet, forteller innehaver Ragnar Kallak. Det viste seg at egenskapene var gode. Et rørlegger-

firma spurte etter torvstrø for å absorbere kloakk i en krypkjeller. Og selv brukte Kallak strø til å absorbere litt oljespill her og der.

Forskning og utvikling Dette ga støtet til ideen om å utvikle en best mulig absorbent for oljespill og oljeutslipp til vanns. Produktet skulle være universelt og egne seg like godt til å absorbere maling på murgulv, diesel på asfalt, som råolje på sjøvann. Det har Kallak greid. Gjennom en IFUkontrakt med støtte fra Innova-

sjon Norge ble det satt i gang målrettet utvikling. Sintef i Trondheim fant ut at absorbenten var minst like god som utenlandske torvprodukter, og i flere henseende betydelig bedre. Østfoldingene naturtørker torva i to år (17−22 % fuktighetsgrad), i mens utlendingene tvangstørker torva med mye bruk av varmeenergi. Det er fortsatt slik at tradisjonelle barkprodukter er det mest vanlige å bruke som absorbent i Norge.

Kapillæregenskaper − Vår absorbent er mer enn fire ganger så effektiv til å absorbere diesel på asfalt sammenliknet med et typisk barkprodukt. Væskespillet trekkes hurtig inn i torvas naturlige kapillærer og danner en masse som er renslig å håndtere, forteller markedsansvarlig Gunnar Andersen ved Kallak Torvstrøfabrikk. Kapillæregenskapene gjør at spillet nøytraliseres

Stolt av produktet: Fv. fabrikkeier Ragnar Kallak og medarbeiderne Lars Tore Høitomt og Gunnar Andersen.

uten at det smitter over på overflater eller objekter det kommer i kontakt med. Det er derfor raskt og enkelt å samle opp massen fra den overflaten absorbenten er lagt ned på. Ett av flere markedsområder er norske brann- og redningsvesen. Flere brannvesen i Østfold og Vestfold har tatt i bruk produktet fra Trøgstad. Hovedkonkurrenten heter fortsatt bark. Med unntak av vann egner absorbenten seg til bruk på de aller fleste væsker. Eksempelvis glykol, lakk, maling og matfett.

Trekker olje fra vann

Sorbkit er beredskapsboksen som er oppbevaringsvennlig i rekvisitaskap, reoler etc.

industrivaskemaskiner er produsert siden 1967. Markedslederen leveres fra vår heleide finske fabrikk. Et bredt program standardmaskiner pluss spesialmaskiner. ®

Torvabsorbenten er hydrofob. Dette gir produktet fantastiske egenskaper på vann. Olje eller annet trekkes raskt opp i kapillærene, lenge før det vegetabilske materialet reagerer med vannet. Under en spillaksjon vil det derfor være mulig å få med seg all olje på vannoverflaten. Kallak og medarbeiderne blir til de reneste illusjonister når de demonstrerer torvas hydrofobe egenskap. En stor trakt fylles med torv og kullsvart olje. Så fylles det på med vann. Under trakten renner det bare ut rent vann. Vannet tar ikke med seg verken olje eller torv på vei gjennom trakten. − Det ser ut som en tryllekunst, og har vagt mye oppmerksomhet under messer og markedsarrangementer. Men vi er ikke

tryllekunstnere. Det er bare de fysiske egenskapene i torva vår som er hemmeligheten bak det fascinerende fenomenet, forklarer en begeistret Ragnar Kallak. Kystverket er blant de brukere som står på referanselista.

Økende bevissthet Det er lenge siden at det ble forbudt å grise til naturen med olje og kjemiske stoffer. I årtier har de fleste gitt blaffen i forhold til småsøl. Alt tyder på en positiv utvikling og en sterkt økende bevissthet i befolkningen. Nå ønsker seriøse virksomheter å rydde opp etter hvert spill, uansett hvor lite det er. Derfor er det utviklet et konsept som kalles for Sorbkit, som består av en hendig plastboks med lokk. Innholdet i boksen er 15 liter med torvabsorbent, sammen med kost og brett. Sorbkit egner seg særlig godt til oppbevaring i lastebiler, entreprenørmaskiner, rekvisitaskap etc. Standardproduktene er 80-liters plastsekker eller 15 liter Sorbkit i plastboks. Andre løsninger kan leveres på forespørsel. Produktsjef Per Erik Bruerberg i TESS har i samarbeid med Kallak tatt frem løsningene for markedet, og er også ansvarlig kontaktperson hos TESS as. Les mer på www.tess.no lakh

Utstyr for bedre arbeidsmiljø Vi er totalleverandør av maskiner, anlegg, utstyr og kjemikalier for industriell avfetting, rengjøring og fosfatering

Postboks 561, 3412 Lierstranda Telefon: 32 22 65 65 Telefax: 32 22 65 75 firmapost@teijo.no

www.teijo.no Toppmatede øk. modeller Toppmatede maskiner

Entrinns kabinmaskin

ultralyd vaskeanlegg. (For krevende og vanskelig rengjøring).

Bordmodeller 3-80 l

In-line automatiske anlegg

Flertrinns kabinmaskin

Hjulvaskemaskiner

Agiterende maskiner/dyppeanlegg

EMO Oberflächentechnik

GBP GBP Smådelevaskere

Lukkede løsemiddelbaserte avfettingsanlegg med gjenvinning

Micro-, Maxi- og Master Clean

Sand/glasskuleblåsning i et lukket kabinett ®

Combiclean

Smådelevasker

®

CLEANER

Stort leveringsprogram! Salg og service over hele Vannbaserte avfettingsmidler og landet! kjemikalier for overflatebehandling

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

2011_13_MP_web  

http://bursa.freedns.ro/bursa/files/documents/special/2011_13_MP_web.pdf

Advertisement