Vuosijulkaisu 2019

Page 1

Si,Si,Si. Virtuaalilasit sisustussuunnittelun apuna

Valaistus elämyksen luojana

Elämykselliset tilaratkaisut Sisustussuunnittelijat SI ry I Inredningsplanerarna SI rf I Vuosijulkaisu 2019


CNC-sarja Uudesta Helsingin keskustakirjasto Oodista löytyvä Yrjö Kukkapuron vuonna 2012 suunnittelema CNC-sarja syntyi halusta tuoda sarjatuotannon kalusteisiin taiteellisuutta, ergonomian siitä kärsimättä. Puumateriaalin digitaalinen ”kaavoittaminen” tuottaa mahdollisimman vähän hukkaa, eikä tuotteen tiiviissä pakkauksissa kuljeteta turhaa ilmaa. Koivuvaneri on myös kestävää ja ekologista. ”Helsingin uudessa Oodi-kirjastossa CNC-tuolit ovat kaikkien ulottuvilla. Se on upea juttu!” - Yrjö Kukkapuro, 2018

Si, Si, Si. 2

yrjokukkapuro.com


aiheena on elämyksellisyys suunnittelussa ja elämykselliset tilaratkaisut. Mitä on elämyksellisyys ja miten käyttäjä sen kokee? Mielestäni elämyksellisyys koetaan ikimuistoisena ja merkittävänä kokemuksena. Se koetaan erilaisina aistihavaintoina, muunneltavina ja moninaisina käyttömahdollisuuksina. Elämyksellisyys luo tai tuo muistoja esille. Kun pyrimme luomaan elämyksellisyyttä, on tuntemuksen oltava enemmän kuin mukava ja miellyttävä kokemus, jolloin yllämme vasta normaaliin ja odotettuun ns. neutraaliin vaatimustasoon. Tämä taso on ylitettävä, jotta käyttäjän kokemus on positiivinen ja elämyksellinen. Miten elämys syntyy? Elämyksen elementtejä ovat aitous, yksilöllisyys, moniaistisuus, arjesta poikkeavuus tai kontrasti, vuorovaikutus sekä tarina. Tarinan kautta elementit kietoutuvat toisiinsa herättäen mielenkiinnon sekä luoden muistoja ja elämyksiä. Hyvä elämys tarjoaa käyttäjälle myös henkilökohtaisia oppimiskokemuksia. Niin kodeista kuin työ- ja vapaa-ajan ympäristöistä odotetaan nykypäivänä perustason (esim. suojan, lämmön, elannon ansaitsemisen tai palvelun) lisäksi viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä. Elämyksellisyys luo imua, johon liittyy innostumista, iloa ja onnellisuutta. Sen myötä käyttäjä kokee myönteistä

tunnetilaa ja motivaatiota, jota kuvaavat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Kun elämyksellisyyttä saavutetaan esim. työympäristössä, on sen vaikutukset työntekijöihin positiivisia ja syntyy onnellisia työympäristöjä. Tämän vuosijulkaisumme kirjoituksissa elämyksellisyyttä luodaan erilaisten luontoelementtien avulla ja eri aistein havaittavilla keinoilla. Tässä voidaan hyödyntää myös uusinta teknologiaa. Valo, äänentoisto, värit ja taide sekä aidot materiaalit vetoavat käyttäjän eri aisteihin. Oman haasteensa suunnitteluun luo mahdollinen aistien rajallisuus, jolloin toiset aistit herkistyvät ja elementtejä on käytettävä monipuolisemmin. Myös hyvin perinteisien kokemusympäristöjen onnistuneella muokkaamisella voidaan päästä yllättäviin elämyksiin. Elämyksellistä vuotta toivottaen,

Marika Vehviläinen Puheenjohtaja Sisustussuunnittelijat SI ry

Si, Si, Si. 3

PÄÄKIRJOITUS

T

ÄMÄN VUODEN vuosijulkaisumme


Sisustussuunnittelijat SI ry – Inredningsplanerarna SI rf on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen sisustussuunnittelijoiden yhdistys, johon kuuluu 189 sisustussuunnittelijan tutkinnon suorittanutta jäsentä ympäri Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on • edistää sisustussuunnittelijoiden yhteistoimintaa • ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa • edustaa jäseniä ammatillisissa kysymyksissä kotimaassa ja ulkomailla sekä muutoinkin toimia sisustussuunnittelijoiden yhteisten, yleisten ammatillisten etujen hyväksi • edistää sisustussuunnittelijoiden tunnetuksi tekemistä • edistää alan kuluttajavalistusta Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, näyttelymatkoja ja tutustumiskäyntejä sekä harjoittaa koulutus-, näyttely-, kilpailu- ja julkaisutoimintaa sekä kuluttajille kohdistuvaa neuvontaa. H A LLI T US 2 0 1 9 P U HE E NJ O HT A J A Marika Vehviläinen 25.2.2019 13.04.21 V A R A P U HE E NJ O HT A J A

Untitled-1 1

Laatat omaan tyyliin.

Jaana Myllylä

J Ä SE NE T Emma Kattelus Maiju Koskinen Maarit Lintunen Tommi Mäkinen Erja Taipale Tiina Töyrä T O IM INNA NJ O HT A J A Ida Pihlajaniemi YHT E YST IE D O T gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com www.sisustussuunnittelijat.com U LK O A SU Marja Hautala Muuks Creative www.muuks.fi

Helsinki | Turku | Pori sekä jälleenmyyjät ympäri Suomen.

kaakelikeskus.fi

K A NNE N K U V A Suunnittelutoimisto Muotoa


3

Pääkirjoitus

8

Valaistus elämyksen luojana

10

Virtuaalilasit sisustussuunnittelun apuna

18

Rantatunnelmaa kuntosalilla

22

Värien iloittelua Kulttuuritalo Laikussa

TÄSSÄ NUMEROSSA

10

14

26

Luontoa Boutique Hotelli Sawo Housen lauteilla

26

Värikäs monitoimitila

30

Huippuhetket 2018

SUUNNIT TELUTOIM IST O M UOTOA

32

Sisustussuunnittelija apunasi

36

Jäsenluettelo 2019

Si, Si, Si. 5


UNSPL A HS.C O M / SA MUEL-ZELLER

Valaistus elämyksen luojana Takkatuli, auringonlasku, kynttilä, aallokon pinnassa kimmeltävä aurinko... Valo ja sen eri ilmiöt liittyvät usein parhaisiin muistoihin, matkoihin ja juhlatilanteisiin. Valo ja siitä nauttiminen on hyvin universaali, iästä riippumaton ilmiö ja erityisesti pimeissä Pohjoismaissa valaistuksesta tulisikin ottaa hyöty irti suunnittelemalla laadukkaita ja elämyksellisiä valaistusratkaisuja. Uusi tekniikka antaa valtavasti vaihtoehtoja ja liikkumavaraa suunnittelijoille – lähes kaikki on mahdollista! TEKSTI: ELISA HILLGEN VALAISTUSSUUNNITTELIJA, VALAISTUSKOORDINAATTORI JKL

Si, Si, Si. 6


TO UHO HÄ KKI NE N

Uimahalli AaltoAlvarin pihassa lainehtii elävä, veden liikettä muistuttava valaistus.

V

usein yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista tilojen ja alueiden suunnittelussa. Pelkkä valaistus harvoin yksin kykenee luomaan kokonaisuuksia, mutta ilman valaistusta tai huonossa valossa muut tilaratkaisut kärsivät merkittävästi. Valaistuksen eri ominaisuudet vaikuttavat tilan kokemiseen ja suunnittelussa onkin tiedostettava aikaisessa vaiheessa haluttu tunnelma ja lopputulos. Suunnittelijan tulee valita valon värilämpötila tai väri, suunta, teho, ohjausmenetelmät ja valaistuslaitteet sekä näiden lisäksi erilaiset asennustavat tulee tuntea ja valita kohteen mukaan. Erityisesti kaupunkitilojen elämyksellisyys on noussut tärkeäksi aiheeksi viime vuosina. Kaupungit ovat ymmärtäneet valaistuksen merkityksen asukkaille ja turisteille eikä pitkä pimeä talvi olekaan välttämättä haitta vaan mahdollisuus. Pimeän ajan kaupunkikuvasta on tullut osa kaupunkien imagoa. Erilaiset erikoisratkaisut, valotapahtumat, kausivalaistukset, valotaide ja laadukas kaupunkivalaistuksen suunnittelu vievät kaupunkeja oikeaan suuntaan ja näin erilaisten ulkotilojen käyttö lisääntyy myös talviaikaan. Esimerkiksi leikkipaikat, kuntoradat, aukiot ja puistot voivat nostaa käyttöastettaan merkittävästi kiinnostavan ja käyttäjiä palvelevan ALAISTUS KOETAAN

valaistuksen avulla. Tämä lisää samalla myös kaupunkilaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta pimeän kauden aikana. Pohjoismaissa tyylikkäät, valkoisen valon eri sävyillä toteutetut ratkaisut koetaan usein omimmiksi. Värien käyttöä on pitkään vältelty ja liiallinen värienkäyttö koetaan jopa mauttomaksi. Erilaisten arkkitehtonisten esimerkkien ja valotapahtumien myötä valaistuksen värit ovat kuitenkin tulleet ihmisille tutummaksi. Laadukkaalla suunnittelulla ja harkitulla värien käytöllä alueiden elämyksellisyys saa uuden ulottuvuuden. Samalla väliaikaiset installaatiot ja valotaide voivat olla hyvinkin värikkäitä, jopa hauskoja ilahduttajia harmaan talven keskellä. Esimerkkinä värillisestä valaistuksesta on vuonna 2017 Jyväskylään valmistunut uimahalli AaltoAlvarin piha-alueen erikoisvalaistus (kuvassa siniset männyt). Pihan rakenteellisten muutosten myötä myös valaistusta haluttiin tarkastella uudelta kantilta. Olemassa olevien Began pylväsvalaisinten kunto kartoitettiin ja valonlähteet vaihdettiin lämminsävyisiksi led-polttimoiksi. Lisäksi alueen analyysissä todettiin, että uimahalli ja sen piha jäävät pimentoon parkkialueen ja muiden rakennusten väliin. Pihassa olevat upeat, kookkaat männyt päädyttiin valaisemaan veden sävyin – ikään kuin uima-altaiden liplatus heijastuisi rakennuksesta puihin. Liike saatiin

Si, Si, Si. 7


01 01 Markku Hakurin vuonna 1991 valmistunut teos Suuri Kompassi valaistiin ilmansuuntia osoittavin värilämpötiloin. 02 Elisa Hillgenin Kakkarat-valoteos ilahdutti vuoden 2018 Valon kaupunki -tapahtumassa. 03 Leikkiväline houkuttelee käyttäjiä myös pimeään vuodenaikaan hauskan värivalaistuksen avulla Korpilahdella. 04 Elisa Hillgenin Taikametsä-installaatio Mikkeli Art & Design Weekillä 2016 näytti sodanaikaisen luolan uudessa valossa.

aikaiseksi lisäämällä värillisille led-heittimille aaltoi- tuttuun lämpimään valkoiseen (2700K). Oli mieleva ohjaustapa yhteistyössä C2 SmartLightin kans- lenkiintoista olla yhteydessä taiteilijaan ideoinnin sa. Lisäksi uimahallin katolta heijastettiin puiden alkuvaiheessa ja saada hyväksyntä teoksen valaisemiselle. Valaisimet suunnitellatvuksiin elävä kuviovalo Martiin yhdessä savonlinnalaisen tinin Exterior 500 –gobovalaiSavledin kanssa. Valaisimissa simella. Puiden erikoisvalaistus on sisällä kaksi säädintä: toiselon pysyvä ja ympärivuotinen: la valoa voidaan himmentää ja yksi uusimmista Valon kaupuntoisesta säädetään värilämpögin erikoisvalaistuskohteista. In the right light, tila. Jokaisen pylväsvälin oma Suuri Kompassi –taideteokvärilämpötila säädettiin siis at the right time, sen valaistuksessa puolestaan asennusvaiheessa silmämääräileikiteltiin valkoisen valon eri everything is sesti paikan päällä. sävyillä. Markku Hakurin 1991 extraordinary. Valaistus on kaikille tasavalmistunut teos Jyväskylän saAARON ROSE vertainen ja positiivinen ilmiö. tamassa osoittaa nimensä muValaistus elämyksen luojana on kaisesti ilmansuunnat ja valaisvailla vertaansa ja valaistuksen tuksessa päädyttiin tukemaan tuomat mahdollisuudet erilaisajatusta ilmansuuntien valon väristä. Pohjoinen ja itä ovat kylmiä valkoisia (6500K) ten tilojen ja alueiden suunnittelussa ovat lähes raja valon sävy lämpenee kohti etelää ja länttä päätyen jattomat. •

Si, Si, Si. 8


R A MI SA A R I KO R PI

TO UHO HÄ KKI NE N

02

ELISA HILLGEN

03

ELISA HILLGEN

04

Si, Si, Si. 9


Virtuaalilasit sisustussuunnittelun apuna Virtuaalilaseja voidaan käyttää pelaamisen lisäksi myös sisustuksen suunnittelussa apuna. Malleja löytyy markkinoilta eri tarkoituksiin ja eri budjetteihin sopivina. Muutaman euron hintaiset virtuaalilasit ovat edullinen investointi, joilla pääsee tutustumaan virtuaalimaailman tuomiin mahdollisuuksiin, kun taas hintavampien lasien kanssa virtuaalimaailma tuntuu aidommalle. TEKSTI: ANNELI PÄIVÄNSARA

Si, Si, Si. 10


Mitä lyhenteet VR, AR ja MR tarkoittavat?

Virtuaalitodellisuus on aikaisemmin yhdistetty vahvasti pelimaailmaan. Mutta mitä ovat termit VR, AR ja MR ja miten niitä voidaan hyödyntää sisustussuunnittelussa? VR

VR lyhenne tulee sanoista Virtual Reality ja tarkoittaa virtuaalitodellisuutta. VR-teknologian avulla ollaan pelkästään virtuaalisessa ympäristössä eli henkilö siirtyy täysin eri todellisuuteen. Kun käyttäjällä on lasit päässä, tiedetään, missä päin huonetta henkilö on ja minne päin hän katsoo. Lasien käyttäjän kääntäessä päätä, myös virtuaalitodellisuudessa henkilön pää kääntyy. Paras VR-elämys syntyy kuitenkin silloin, kun lasit tunnistavat myös käyttäjän sijainnin ja liikkeen tilassa (positional tracking). Tällöin lasien käyttäjän kävellessä huoneessa kuvakulma virtuaalimaailmassa päivittyy liikkeen mukana. Näin lasien käyttäjälle pystytään luomaan kolmiulotteinen virtuaalinen todellisuus, mikä on mahdollisimman aidon tuntuinen.

Eri lasityypit vertailussa

Virtuaalilaseja saa tietokoneeseen liitettävien mallien lisäksi myös älypuhelimeen liitettävinä malleina. Tietokoneeseen liitettävät lasit ovat kuitenkin ehdottomasti laadukkaammat ammattikäytössä kuin älypuhelimeen liitetyt. VR-lasit CARDBOARD-TYYPIN LASIT

AR JA MR

AR tulee sanoista Augmented Reality eli lisätty todellisuus ja MR tarkoittaa Mixed Realityä eli tehostettua todellisuutta. Mixed Realityä saatetaan kutsua myös termillä Merged Reality eli yhdistetty todellisuus. MR:n ja AR:n erot ovat häilyviä ja riippuvat lähteestä – se johtuu todennäköisesti siitä, että virtuaalitodellisuus kehittyy kovaa vauhtia. Lisätyssä todellisuudessa ja tehostetussa todellisuudessa henkilö katsoo oikeaa maailmaa, johon tuodaan erilaisia virtuaalisia objekteja. PAHOINVOINTIA LASEISTA?

tua matalasta kuvataajuudesta ja pätkivästä kuvasta sekä siitä, ettei virtuaalimaailma ja todellinen maailma täysin vastaa toisiaan. Tällöin, jos oikeassa maailmassa tekee jonkin liikkeen, virtuaalimaailmassa liike saattaa tulla viiveellä. Uusimmissa laadukkaissa virtuaalilaseissa kuvataajuus on saatu hyvälle tasolle. Kuitenkin mikäli laadukkaita laseja käytetään tehottomalla tietokoneella tai käytettävän sovelluksen laatu ei ole hyvä, virtuaalimaailman liike ei ole yhtä nopea kuin käyttäjän tekemä liike. Tämän johdosta pahoinvointia saattaa esiintyä hyvin herkillä ihmisillä laadukkaista VRlaseista huolimatta.

Ensimmäiset versiot virtuaalilaseista sekä halvat VR-lasikopiot ovat saattaneet aiheuttaa joillain käyttäjillä pahoinvointia. Pahoinvointi saattaa joh-

Erilaiset Cardboard-tyyppiset lasit hyödyntävät älypuhelimen omia sensoreita. Google Cardboard-laseja käytetään niin, että älypuhelin sujautetaan pahvista valmistettujen lasien sisään. Kolmiulotteinen kuva heijastuu puhelimen näytöltä Cardboard-yhteensopivien sovellusten avulla. Lasit sopivat Android- ja iPhone-puhelimien kanssa yhteen. Lasit ovat hyvin edulliset, maksaen muutamia euroja, joten niillä voi helposti tutustua virtuaalimaailmaan. SAMSUNG GEAR VR

Samsungin Gear VR -virtuaalilasimallissa on suhteellisen kevyt ja pehmeä runko ja omat liikesensoriohjaimet. Laseilla pystyy kokemaan 360 asteen videot ja sovellukset. Lasit yhdistetään bluetoothia käyttämällä Samsungin älypuhelimiin ja laseja voi-

Si, Si, Si. 11


daan siis käyttää ilman tietokonetta tai pelikonsolia. Lasit sopivat yhteen useiden Samsung Galaxy älypuhelinmallien kanssa. Samsung Gear VR -lasit maksavat noin 150-240 euroa. PIMAX 5K PLUS JA 8K

Pimaxin 5K Plus -lasien sanotaan erottuvan joukosta positiivisesti. Laseissa on erittäin leveä näkökenttä ja yksittäiset pikselit eivät lainkaan erotu. Pimaxin 8K -laseissa on paneelit molemmille silmille. Hintaa Pimax 5k -mallilla on noin 700 € ja 8K mallin laseilla noin 900 euroa. MUITA SUOSITTUJA VIRTUAALILASIMALLEJA

Muun muassa Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive ja HTC Vive Pro ovat myös suosittuja VR-lasimalleja. Näissä malleissa on hyvä kuva ja äänentoisto. Oculus Rift ja HTC Vive tarvitsevat tehokkaan tietokoneen toimiakseen. Liikeohjaimet tulevat joko lasien mukana tai niitä voi ostaa lisäosana. Oculus Go tai HTC Vive Pro -mallit ovat langattomia. Oculus Rift VR-lasit maksavat noin 480 €, Oculus Go langattomat VR-lasit (64 GB) noin 350 €, HTC Vive VR-lasit noin 700 € ja HTC Vive Pro -lasit noin 1 000€. AR-lasit tulevat todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa ammattikäytössä VR-laseja enemmän, jotka puolestaan saattavat jäädä enemmän peliteollisuuden käyttöön. AR-teknologiaa pystytään käyttämään erittäin monipuolisesti eri sovelluksilla. Eri AR-lasien plussat ja miinukset

tarkkuus saattaa kärsiä. Myös hologrammien pintaala on myös suhteellisen pieni. Hintaa laseilla on noin 3 000 euroa. Laseista on jo kehitteillä seuraava versio. META 2

Meta 2 -mallin lasit ovat saaneet paljon hyvää palautetta käyttäjiltä. Meta 2 -virtuaalilasien hologrammien pinta-ala on noin kolme kertaa suurempi kuin Microsoftin HoloLens -mallissa. Myös laitteen resoluutiota on kehuttu todella tarkaksi. Laseja on kuitenkin kritisoitu vähemmän esteettisiksi ja lasien kanssa on hankalaa liikkua vapaasti, sillä ne kiinnittyvät tietokoneeseen. Lasit maksavat noin 1 800 euroa. MAGIC LEAP ONE

Muun muassa Googlen rahoittamat Magic Leap One -lasit ovat saapuneet USA:n markkinoille. Laseilla pystytään heijastamaan käytännössä koko tietokoneen sisältö ilmaan ja samalla käydä Skype-palaveria. Lasit eivät kuitenkaan toimi kovin hämärässä tai valoisassa ja lisäksi niiden näkökenttä on hyvin rajattu. Magic Leap One -lasit maksavat tällä hetkellä noin 2 300 dollaria. APPLE T288

Ennen kuin Apple osti Akonia Holographicsin, virtuaalilasien suunniteltiin olevan hyvin ohuet ja läpinäkyvät. Lisäksi mallissa oli tarkoitus olla täysi väriskaala. Apple on tuomassa hyvää vauhtia T288-työnimellä kulkevia laseja markkinoille, mutta vielä on vaikea sanoa, minkälainen lopputuote tulee olemaan.

MICROSOFT HOLOLENS

Microsoft HoloLens -lasit pitävät sisällään Windowskäyttöjärjestelmän, joten erillistä tietokonetta ei tarvita. Lasit ovat kevyet ja mukavat käyttää. Hologrammit pysyvät hyvin paikallaan myös lasien käyttäjän liikkuessa. Hologrammin laatu on hämärässä erittäin hyvä. Suorassa päivänvalossa sen sijaan

NREALIN VIRTUAALILASIT

Kiinalainen Nreal on myös esitellyt oman virtuaalilasimallinsa CES-messuilla. Vaikka laseissa on hyvin laaja näkökenttä sekä laadukas kuva, lasit ovat noin aurinkolasien kokoiset. Lasit kiinnitetään pieneen suoritinyksikköön usb-kaapelin avulla.

Si, Si, Si. 12


J E SHO O TS.C O M

Lasien tulevaisuus

Lisätty todellisuus yleistyy todella nopeasti eri muodoissa. Virtuaalilaseista tulee yhä kevyempiä, tarkempia, pienempiä, mukavakäyttöisempiä ja tekevät kokemuksesta yhä aidomman tuntuisen. Tulevaisuuden lasit näyttävät todennäköisesti yhä enemmän tavallisilta laseilta tai niitä saatetaan käyttää kuten piilolinssejä. Mitä mahdollisuuksia virtuaalitodellisuus tai lisätty todellisuus tuovat sisustussuunnitteluun? Lasit simuloivat hyvin syvyyttä luoden kohteesta kolmiulotteisen ja mahdollisimman totuudenmukaisen. Tällöin tiloja voidaan katsella vapaasti eri kulmista ja tutkia yksityiskohtia. Näin vaihtoehtoisia suunnitelmia pystytään havainnoimaan paljon nopeammin ja tehokkaammin, kuin jos ne toteutettaisiin oikeasti. Sisustussuunnittelun avuksi on saatavilla lukuisia sovelluksia. Virtuaalitodellisuuden avulla voi-

daan näyttää, minkälainen jokin uusi kohde tulisi olemaan. Tällainen voisi olla esimerkiksi terassi tai kokonainen huone. Virtuaalisesti voidaan myös näyttää, mille esimerkiksi nykyinen olohuone näyttäisi uudella tapetilla tai lattialla, tai esitellä olemassa oleva tyhjä huone kalustettuna. Virtuaalilaseilla voidaan myös esitellä sama asunto eri kohderyhmille erilaisilla, juuri heitä puhuttelevilla vaihtoehdoilla. Droneen yhdistettynä taloa piha-alueineen voidaan esitellä myös eri perspektiiveistä. Myös esitteistä ja muusta printtimateriaalista saa kolmiulotteista lisätyllä todellisuudella. Asiakkaat pystyvät myös näkemään erilaisia sisustusvaihtoehtoja ja kokonaisia uusia kohteita missä päin maailmaa tahansa, matkustamatta itse paikan päälle. Virtuaalimaailman avulla voidaan myös kuvata todellisia kohteita ja esitellä ne eteenpäin kolmiulotteisena. •

Si, Si, Si. 13


Värien iloittelua Kulttuuritalo Laikussa Tampereen kaupungin omistama taide- ja tapahtumakeskus, Kulttuuritalo Laikku, avautui huhtikuussa 2018 Vanhaan kirjastotaloon aivan Tampereen ytimeen Keskustorin laidalle. Laikku tarjoaa elämyksiä kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vieraileville. Rakennuksen toiminnasta vastaa Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut, mutta mukana on myös muita toimijoita ja tapahtumajärjestäjiä. TEKSTI: MAIJU KOSKINEN KUVAT: SUUNNITTELUTOIMISTO MUOTOA

TILASUUNNITTELUN TOTEUTUS huhtikuu 2018 SUUNNITELTUJEN TILOJEN NELIÖMÄÄRÄ 364,5 m2 SUUNNITTELU SISÄLSI yleisten aula- ja odotustilojen, kahvilan, luentosalin ja elämyksellisen neuvottelutilan irtokaluste- ja tekstiilisuunnittelu SUUNNITTELIJAT Niina Jalasjoki, Tuulia Soipio ja Maiju Koskinen, Suunnittelutoimisto Muotoa

Si, Si, Si. 14


Si, Si, Si. 15


R

suunnitellut Jussi ja Toivo Paatela ja se valmistui vuonna 1925. Vanha kirjastotalo on Tampereen kaupunginkirjaston entinen pääkirjasto. Nykyinen pääkirjasto avautui vuonna 1986, jonka jälkeen Vanha kirjastotalo otettiin suurelta osin kaupungin virastokäyttöön. Tamperelaisten kulttuuriaktiivien perustama Kulttuuritaloliike vaati rakennuksen palauttamista kokonaan kulttuurikäyttöön, mutta vasta nyt muutama vuosikymmen myöhemmin toive toteutui. Uusi kulttuuritalo sai nimekseen Laikku, koska tamperelaiset ovat aina kutsuneet kirjastoa lainastoksi eli tuttavallisemmin laikuksi. Uuden kulttuuritalon sisustuksen suunnittelusta pyydettiin tarjouksia idealuonnoksineen paikallisilta suunnittelutoimistoilta ja näiden perusteella tehtävään valikoitui Suunnittelutoimisto Muotoa. Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut toivoivat uudelta sisustukselta raikkautta, elämyksellisyyttä, iloa ja väriä. Vanhan rakennuksen ”pölyt” haluttiin tuulettaa uudenlaisella sisustuksella, joka olisi helposti lähestyttävä, rento ja keveä. Rakennus kunnostettiin arkkitehdin suunnitelmilla vanhoja alkuperäisiä värejä ja materiaaleja kunnioittaen, mutta sisustukseen haluttiin vastapainoksi modernia ilmettä. Joitakin rakennuksen alkuperäisiä kalusteita oli vielä säilössä ja ne luonnollisesti haluttiin ottaa käyttöön myös uudistetussa rakennuksessa. AKENNUKSEN ON

Uutta ja vanhaa värikkäästi ja taiteen ympäröimänä

Uudessa sisustuksessa on leikitelty rohkeilla väriyhdistelmillä. Pintamateriaalit koostuivat hyvin pitkälti murretuista, melko sameista sävyistä. Näiden sävy-

jen rinnalle tuotiin kalustukseen raikkaita ja iloisia värejä, hieman pastellisävyjä ja kontrastiksi kirkkaampia voimakkaita sävyjä. Koska vanhat säilytetyt kalusteet olivat massiivisia ja raskaita, haluttiin uusien kalusteiden olevan selkeästi siroja ja keveitä. Sisustuksesta löytyy myös tamperelaisille vanhoja tuttuja kierrätettyjä kalusteita muista kaupungin julkisista rakennuksista. Esimerkiksi nykyisen pääkirjasto Metson käytöstä poistetut lukusalin valaisinpöydät kunnostettiin ja niistä ideoitiin uudenlainen rahi ja pöytä -yhdistelmä Laikun aulatiloihin. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Laikkuun on sijoitettu lukuisia taideteoksia Tampereen taidemuseon kokoelmista. Taidetta on tuotu sisustukseen hyvin monipuolisesti erilaisten veistosten, taulujen ja esimerkiksi videotaiteen muodossa. Laikun aulatiloista löytyy myös taidelainaamon vaihtuva näyttelyseinä, josta voi tehdä löytöjä vaikkapa oman kodin seinälle. Kohtaamispaikka kaikenikäisille

Kulttuuritalo Laikku pitää sisällään kulttuurikahvilan, näyttelytilat, luentosalin, vuokrattavia neuvottelutiloja sekä yhdistysten ym. toimijoiden tiloja. Kellarikerrokseen sijoittuu Lasten Kulttuurikeskus Rulla. Monipuolinen tarjonta näyttelyissä ja tapahtumissa on tehnyt Laikusta kohtaamispaikan kaikenikäisille. Rento ja iloinen sisustus täydentää elämystä ja tekee kulttuuritalosta helpommin lähestyttävän. Kulttuurikeskus aivan kaupungin keskustassa tuo entisestään eloa keskusta-alueelle ja antaa kaikille kaupungissa liikkuville mahdollisuuden tulla hetkeksi nauttimaan kulttuurielämyksistä. •

Si, Si, Si. 16


Si, Si, Si. 17


Si, Si, Si. 18


Rantatunnelmaa kuntosalilla Yksityiskodin tila muuttuu hetkessä energisestä kuntosalista tunnelmalliseksi leffahuoneeksi. Tämän mahdollistaa älypuhelimen sovelluksella hallittavat verhot, valaistus ja audiovisuaaliset laitteet. Tilan päävalonlähteenä toimii Stretch-sisäkatto, johon on tulostettu kesäinen taivas. Täällä rannalla paistaa siis aina aurinko. TEKSTI JA KUVAT: TOMMI MÄKINEN

TILASUUNNITTELUN TOTEUTUS heinäkuu 2017 SUUNNITELTUJEN TILOJEN NELIÖMÄÄRÄ 39 m2 SUUNNITTELU SISÄLSI layout-suunnitelman, pintamateriaalit, kiintokalusteet, irtokalusteet, tekstiilit, valaistussuunnitelman, valaistuksen teemoittamisen KNX-järjestelmään SUUNNITTELIJA Tommi Mäkinen, Detaljee Oy

Si, Si, Si. 19


Si, Si, Si. 20


P

ALUSSA sain toimeksiannon suunnitella leffahuoneen. Asiakkaat olivat minulle entuudestaan tuttuja, sillä olin suunnitellut heille aiemmin toimiston sisustuksen. Perhe oli innoissaan tekemästäni työstä ja toivoi vastaavaa näyttävyyttä kotiinsa. Projektissa oli monta suunnitteluvaihetta, sillä tilan käyttötarkoitus muuttui matkan varrella. Aluksi oli tarkoitus luoda täysiverinen elokuvateatteri, josta löytyisi videotykki, hyvä äänentoisto, leffatuolit ja tummia akustoivia pintoja. Jossain vaiheessa projektia asiakkaat halusivat yhdistää tilaan kuntosalin, sillä pelkkänä leffahuoneena tila olisi jäänyt vähäisemmälle käytölle. Suunnitelma sai siis uuden suunnan ja tummat pinnat vaihtuivat etelän valoon ja rantateemaan. Huoneesta haluttiin muunneltava, koska energinen kuntosali piti saada vaihdettua myös rauhalliseksi leffatilaksi. Muunneltavuuden mahdollistivat tilan pimentävät sähkötoimiset verhot sekä säädettävä valaistus. Rantateeman haluttiin olevan selkeä ja näkyvä osa tilaa. Suunnittelin huoneen pitkälle seinälle rantatapetin, jolla tapetoitiin myös ovet. Tällä tavoin kuvasta tuli kokonaisvaltaisempi ja ovet ovat kuin salaluukkuja toiseen maailmaan. Olemassa oleva keittiöpiste haluttiin säilyttää: ovet maalattiin kalustemaalaamossa ja tasot vaihdettiin. Turhaksi jääneet yläkaapit poistettiin ja tilalle asennettiin puurimoitus, mikä sai inspiraationsa rantabaarille tyypillisestä bamburimoituksesta. ROJEKTIN

Valaistu taivaskatto ja värivaloa

Valaistus, äänentoisto ja niiden ohjausjärjestelmä ovat tilassa suuressa roolissa. Tilaan tehtiin jopa oma sähkökaappi. Remontin edetessä välipohja oli hetken kuin sähkö- ja audiokaapeleista muodostuva viidakko. Päävalonlähteenä tilassa on valaistu opaalikatto, joka jatkaa valokuvatapetin maailmaa, sillä kalvoon on printattu aurinkoinen taivas. Kalvon sisällä olevat ledit täyttävät katon ja valaisevat näin tilaa kauttaaltaan. Tämän lisäksi halusin korostaa katossa olevan kuvan aurinkoa tuomalla lisää valoa sen taakse, millä saatiin tunnelma kuin aurinko paistaisi oikeasti. Epäsuoraa RGB-lediprofiilia käytettiin keittiön rimoituksessa, katossa sekä osittain seinään upotettujen audiokalusteiden alapinnassa. Valovärejä sekoittamalla keskenään voidaan tilan tunnelmaa luoda halutulla tavalla.

Leffahuoneen audiovisuaalisuudesta ei tingitty. Laadukas videotykki heittää teräväpiirtokuvaa valkokankaalle. Lisäksi kattoon ja seiniin upotettiin 12 kaiutinta ja kaksi subwooferia. Osa kaiuttimista asennettiin valaistun katon kohdalle, jotta äänentoisto olisi optimoitu tilaan nähden. Pidin huolta, että valaistun katon visuaalisuus ei kärsi liikaa ylimääräisistä upotuksista. Tämän vuoksi kuntoiluun käytettävät kattokoukut tilattiin mittatilauksena alaslaskun korkeus huomioiden, jotta valaistuun kattoon ei muodostunut varjoja kiinnityksestä. Kiitosta voi antaa myös hyville tekijöille, joiden ansioista suunnitelmat toteutuivat mistään tinkimättä ja tilasta tuli viimeistelty. Taloautomaatio suunnittelussa

Omakotitalossa oli entuudestaan KNX-taloautomaatiojärjestelmä, joten myös tilan toiminnot haluttiin yhteensopivaksi järjestelmän kanssa. KNX:ään liitettiin tilan valaistus, audiovisuaaliset kalusteet sekä sähkökäyttöiset verhot. Olin mukana suunnittelemassa etenkin valaistuksen ja verhojen toimivuutta järjestelmässä. Esimerkiksi, kun elokuvaa aletaan katsomaan, verhot sulkeutuvat, valaistus himmenee automaattisesti sekä videotykki ja kaiuttimet käynnistyvät valmiiksi. Kuntosalia käytettäessä verhot avautuvat tuoden peilit esiin ja valaistus kirkastuu kauttaaltaan. Myös lediprofiilien sävyjä voi vaihdella tunnelmasta toiseen mentäessä, ja kaikki tapahtuu yhtä nappia painamalla tai suoraan kännykän sovelluksella. Projektin jälkeen olen päässyt suunnittelemaan perheelle Star Trek teemaisen harrastehuoneen, olohuoneeseen mittatilauksena tehdyn höyrytakan, sekä makuuhuoneen pintamateriaalit ja tekstiilit. Seuraavaksi vuorossa on terassi, mihin rakennetaan näyttävä pergola. Pitkäikäiset asiakassuhteet ovat mielestäni työn parasta antia. Tällöin tietää hyvin asiakkaan tyylin, mikä nopeuttaa suunnittelua, ja asiakkaisiin ehtii tutustumaan sekä luomaan syvemmän suhteen. Lisäksi suunniteltu tila toi asiakkaalle myös omaan ammattiinsa lisämahdollisuuksia hyvinvointivalmentajana, mikä tekee minut äärimmäisen onnelliseksi. •

Si, Si, Si. 21


Luontoa Boutique Hotelli Sawo Housen lauteilla Luonnon ja ihmisen symbioosi on ihmeellinen ja kunnioitusta herättävä voimavara, mikä muistuttaa meitä pienestä, arvokkaasta ihmisyydestämme. Se tarjoaa tilaa ihmetellä ja aistia, tutkia hiljaisuutta ja ihastella. Parhaillaan se muistuttaa meitä juuristamme ja vähentää jopa stressiä. Kuopiossa sijaitseva Boutique Hotelli Sawo House ja sisustussuunnittelijat Mervi Halonen ja Tiina Ruotsi pysähtyivät tämän saman, ihmeellisen symbioosin äärelle pohtien uuden hotellin ja saunatilojen sisustusta. TEKSTI: ANU MANTSINEN KUVAT: MINNA SAIRBERG

TILASUUNNITTELUN TOTEUTUS heinäkuu 2018 SUUNNITELTUJEN TILOJEN NELIÖMÄÄRÄ 60 m2 SUUNNITTELU SISÄLSI edustussaunatilan tila-, pintamateriaali-, ja valaistussuunnittelu sekä tuote- ja kalustesuunnitelmat SUUNNITTELIJAT Mervi Halonen ja Tiina Ruotsi

Si, Si, Si. 22


Si, Si, Si. 23


Si, Si, Si. 24


B

Sawo House on uusi, heinäkuussa 2018 avattu kodikas ja idyllinen hotelli, jossa on aistittavissa luontoa ja aikojen havinaa. Sawo Housen miljööseen kuuluvat 50-luvulla ja vuonna 1988 valmistuneet rakennukset sekä 1500 neliöinen maanalainen kellaritila. Aiemmin paikka on toiminut maakuntamatkailukeskuksena tarjoten tapahtuma- ja ravintolapalveluita sekä suosittuna perhejuhlapaikkana. Sittemmin, 90- ja 2000-luvun taitteessa osa ravintolatiloista saneerattiin hotellihuoneiksi ja kellaritila jäi viihderavintolakäyttöön. Viimeisten vuosien takana on hiljaisuutta, mutta nyt paikka on heräilemässä uuteen aikakauteen historiaansa unohtamatta. Tänään miljöö, Boutique hotelli Sawo House, on runsas ja hyväntuulinen. Sitä luotsaavat Minna Sairberg ja Juha Miettinen, jotka saivat paikan omistukseensa vuosi sitten. Samaan aikaan, kun Minna ja Juha alkoivat visioida luonnonläheistä rentoutumisen tyyssijaa, toisaalla Kuopiossa sisustussuunnittelijat Mervi Halonen ja Tiina Ruotsi Sisustussuunnittelu Tiina Ruotsi Ky:stä pohtivat kuinka luontoa mukaillen hekin voisivat suunnitella tiloja, jotka luovat hyvinvointia. Luonto, hyvinvointi, sauna! Suomalaiseen sielunmaisemaan kuuluva rauhoittumisen asuinpaikka ja hyvinvoinnin lähde, mutta perinteinen ja muuttumaton. Mitä luonnon ilmentäminen saunatiloissa tarkoittaisi ja toisaalta mitä tämän päivän tekniikka saunatiloissa mahdollistaisi? Näin alkoi hioutua luontoa mukaileva ja laajempi Green In Design -konsepti, jonka kärkenä olivat nyt saunatilat. OUTIQUE HOTELLI

Suunnitteluprosessin avaintekijät

Sawo Housen ja suunnittelijoiden tiet kohtasivat, kun Mervi ja Tiina tarjosivat ideaa elämyksellisestä ja uudenlaisesta saunamaailmasta Sawo Houseen, jossa työn alla olivat hotellihuoneiden ja saunatilojen uudistus. Ilmassa alkoi lepattaa innostus ja yhteistyö. Tiinan ja Mervin tavoitteena oli luoda saunatiloihin mystisen ikiaikainen tunnelma, jossa saunoja tuntee olevansa osa luontoa. Projektille syntyi työnimi ”Luonto lauteille” ja se kävikin oivasti Green In Design -konseptin pilottiprojektiksi. Suunnitteluprosessissa oli tärkeää huomioida, että tulevat hotellihuoneet ja saunamaailma sopivat toisiinsa ja perustuivat hotellin imagoon ja arvoihin. Sawo House nojaa vahvasti paikallisuuteen ja kestäviin arvoihin. Yksityiskohtien taustalta voi havaita, että ympäristössä on hyödynnetty paljon kierrätys-

materiaalia ja ”tee se itse”-ajatusta. Hotellihuoneista valmistui uniikkeja, toisistaan erilaisia ja persoonallisia kokonaisuuksia, joiden teemat vaihtelevat metsäteemasta retroon ja moderniin tyyliin saakka. Näin myös saunamaailma jatkoi samaa teemaa ja avaintekijäksi muodostui paikallisen osaamisen hyödyntäminen. Jotta alkuun päästiin, oli 50 neliöisen sauna- ja pesuhuonetiloihin saatavaa lisää tilantuntua. Seiniä siirrettiin ja väliseinäratkaisuja poistettiin. Vaihe vaiheelta alkoi muodostua luontoa mukaileva yllättävä ja tasapainoinen sauna- ja pesuhuonetilojen kokonaisuus, jossa luontokokemukset assosioituvat materiaalien, värimaailman, valaistuksen ja luontokuvien kautta. Elämyssaunan toteutuminen

Saunassa haluttu tunnelma saavutettiin metsämäisellä seinäpaneelilla, joka toteutettiin uudella tekniikalla, jolloin jokaisen paneelin muodon pystyi räätälöimään erikseen. Näin päästiin lopputulokseen, jossa kuusimetsän silhuetti kulkee saunan seinillä luoden ikiaikaisen metsän maiseman. Kaunista ja erikoista paneelia korostettiin syvän vihreällä sävyllä sekä pehmeällä valaistuksella, joka nostaa kuusimetsäaiheisen paneelin hienosti esille. Saunan lasiovessa komeileva karhu taas kutsuu saunojan nautiskelemaan tunnelmasta ja se värittääkin oivallisesti näkymää saunasta kylpyhuoneen puolelle. Seinäpaneelit toteutti konneveteläinen Jukola Industries ja karhun kuvan saunan oveen varkautelainen Prosauna. Elämyssaunan tunnelma jatkuu kylpyhuoneessa kivimäisellä laatoituksella ja siitä upealla ikihonkapaneelikuvalla pukuhuoneessa. Pesuhuoneeseen luontoa lisättiin suihkun viereen asennetulla ja valaistulla sammalkuvalla, kun taas pukuhuoneeseen tilattiin mittatilauksena jykevä penkki ja luontoaiheiset naulakot, jotka toteutti Prosauna. Sävyisän lisänsä tilaan tuo myös Punkaliven säilytin, joka on tuunattu luontoteeman mukaisesti. Näin syntyi suomalaiseen luontoon ja sielunmaisemaan pohjautuva elämyssauna. Siellä voi sulkea silmänsä ja hengittää, tuntea pehmeät löylyt, sukeltaa metsäiseen tunnelmaan ja rauhoittua. Asiakkaiden tarpeisiin on vastattu ja heidän mukaansa saunakokemus on ollut yllättävä ja rentouttava elämys, joka on ihanan erilainen. Erityisesti sisustuksesta kiinnostuneet ovat inspiroituneet uudesta saunamaailmasta ja kiitosta on tullut niin luontokuvien ja materiaalien yhdistämisestä kuin väreistä ja materiaalivalinnoistakin. •

Si, Si, Si. 25


Si, Si, Si. 26


Värikäs monitoimitila Väriä, väriä ja vielä lisää väriä. Iloinen ja muunneltava monitoimitila luotiin rakennuksen arkkitehtuurin ja erityislasten sekä -nuorten ehdoilla. Täällä oltiin rohkeita värien käytön suhteen – tila on nyt innostava ja pirteä, olematta kuitenkaan levoton. TEKSTI JA KUVAT: SIRPA ARBELIUS

TILASUUNNITTELUN TOTEUTUS tammikuu 2017 SUUNNITELTUJEN TILOJEN NELIÖMÄÄRÄ 106,5 m2 SUUNNITTELU SISÄLSI tilasuunnitelman muunneltavuuden osalta, väri- ja mahdolliset muut pintamateriaalit, irtokalusteet sijoitteluineen sekä tekstiilit SUUNNITTELIJA Sirpa Arbelius, Sisustussuunnittelu Arbelius

Si, Si, Si. 27


O

kun asiakas otti yhteyttä sähköpostilla ja kertoi pikaisesta sisustusavun tarpeesta Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin, Tervaväylän kouluun. Sovimme tapaamisen saman tien ja kartoituksessa selvisi, että toiveita sekä tarpeita tilan käytön suhteen oli runsaasti. Sisustettavana oli koulun monitoimitila, oppilaiden ”olohuone”. Tilassa toimii aamu- ja iltapäivähoito, siellä pidetään sisävälitunnit ja iltaisin oppilaat käyttävät tilaa kuten kodin olohuonetta. Satunnaisesti tilaa käytetään myös kerhotoimintaan ja tuntityöskentelyyn. Olohuoneen käyttäjät ovat erityislapsia ja -nuoria, jotka tarvitsevat erilaisia apuvälineitä mm. liikkumiseen, puhumiseen ja kuulemiseen. Sisustussuunnittelijaa tarvittiin antamaan tilalle jatkuvuutta ja varmistamaan tilan käytännöllisyys sekä viihtyisyys. Suunnittelussa oli otettava huomioon mm. esteettömyys, kalusteiden toimivuus myös liikuntarajoitteisille, värimaailman riittävät kontrastit näkövammaisia ajatellen, valaistuksen riittävyys ja häikäisemättömyys sekä akustointi eli kaikumisen vähentäminen – nämä kaikki siis viihtyisyyttä unohtamatta. Asiakas ja minä suunnittelijana halusimme kunnioittaa melko uuden talon arkkitehtuuria ja arkkitehdin suunnitelmia, joten päätettiin, että seinien räväkkä oranssi väri ja entinen hyväkuntoinen lattia säilytetään. Myöskään kiinteään valaistukseen ei kajottu, koska asiakkaan mielestä se oli riittävä. Asiakas halusi myös itse huolehtia suunnitelman toteutuksesta. Lopulta suunnittelutyö sisälsi tilasuunnitelman muunneltavuuden osalta, väri- ja mahdolliset muut pintamateriaalit, irtokalusteet sijoitteluineen (pari vaihtoehtoa) sekä tekstiilit. Väriä ei tässä kohteessa pelätty, joten sitä päätettiin tuoda tilaan vielä lisää ja rohkeat värit sovitettiin toisiinsa. Osa entisistä kalusteista säilytettiin ja uusia hankittiin vain tarpeeseen. Tilan etuosaan tuotiin kestävä julkisen tilan sohva, joka ei ole liian upottava ja sen eteen teetettiin pitkä räsymattotarra. Tarra on kätevä tilassa, jossa liikutaan erilaisten apuvälineiden, kuten pyörätuolien kanssa. Tarramatosta tehtiin niin pitkä, että sohvan paikkaa voidaan muuttaa. Sohvan ja maton ääreen sopi hyvin entinen keinutuoli. ”Matto on kaunis ja siinä voi hypellä” – LI LOKAKUU,

kertoo yksi tilan käyttäjistä. Tarramatto olikin yksi uuden tilan suosikeista. Askartelua ja leipomista varten hankittiin kaksi pyöreää korkeussäädettävää pöytää, joiden ääreen löytyi talosta sopivan värisiä tuoleja. Tuolien jalkoihin asennettiin liukumista helpottavat ja ääntä vaimentavat kalustetassut. Pöytien korkeussäätö mahdollistaa työskentelyn pyörätuolista tai vaikka seisten. Ohjaajat ja oppilaat saivat uudet sähkösäätöiset työpöydät, joita erottaa matala sermi. Ohjaajien vihreä tuoli toistaa uusien verhojen raikasta ja iloista väriä. Uusi moniovinen hyllykkö kätkee sisäänsä pelejä ja muita tarvikkeita. Hauskan malliset Kivikko-jakkarat liikkuvat tilassa tarpeen mukaan ja ne on päällystetty kankaalla, jota voi pyyhkiä kostealla. Värikkäät sarjakuvamaiset puut ovat akustointi- ja tilanjakoelementtejä ja niiden taakse kätkeytyy ilmakiekkopeli. Tilan takaosaan sijoitettiin tunnelmallinen ja suojaisa seurustelunurkkaus asettamalla vastakkain kaksi korkeaselkäistä sohvaa. Sohvat ja niiden vieressä olevat akustiikkapaneelit vähentävät tehokkaasti tilan kaikua. Paneeleihin valittiin osittain myös sinistä väriä, joka sopii yhteen entisten taidetekstiilien kanssa. Suunnittelijan ehdottamat lisäseinäpaneelit ja tehokkaasti askelääniä vaimentava, lattiaan teipattava tekstiililaattalattia jäivät mahdollisesti tulevaisuudessa hankittaviksi. Uusien sohvien ääreen hankittiin pari hauskan näköistä pikkupöytää, joita voidaan tarpeen mukaan siirrellä sinne missä niitä tarvitaan. ”Korkeaselkäiset sohvat tuovat ihanan pesämäisen olon, se on kiva!” – oli yksi käyttäjien kommentti ja muut jatkoivat kertoen, että ”Täällä on ihanan värikästä ja ihan kuin tilaa olisi enemmän!” Projektin aikana yhteydenpito asiakkaan ja suunnittelijan välillä oli tiivistä sekä toisiaan täydentävää. Asiakas selvensi käyttäjien erityistarpeita ja kaikista sisustusvalinnoista keskusteltiin yhdessä. Projektin puolessa välissä pidettiin välikatselmus, jossa käytiin siihenastiset ehdotukset läpi ja sen jälkeen suunnittelija viimeisteli suunnitelman tekemällä huonekortit, työohjeet sekä lopulliset piirustukset. Suunnittelijan näkökulmasta tämä oli mukava projekti ja lasten sekä nuorten tyytyväisyys oli työn paras palkka! •

Si, Si, Si. 28


Si, Si, Si. 29


02

03

HUIPPUHETKET 2018

01

04

05

06

07

Si, Si, Si. 30


08

HUIPPUHETKET 2018

09

10

11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Jäsentapahtuma A.S.Helsingöllä Arkkitehtuurivierailu Hotel F6 Hallituksen kevätkokous Allas Cafè & Terracella Jäsentapahtuma Häfelellä Jäsenmatka Pariisissa Innovaatiopäivä Nummelassa Valokuvauskurssi Jäsenmatka Pärnussa Pikkujoulut Porvoossa Arkkitehtuurivierailu Eduskuntatalossa Jäsentapahtuma Weird Antiquella Tuusulassa

Si, Si, Si. 31


SUUNNI TTE L UTO I MISTO MILLIDEE O Y

Esteettinen ja toimiva ympäristö ammattilaisten avulla

SUUNNITTELIJA APUNASI

TEKSTI: SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY

Tuotetuntemus ja kuluttajatietous

Sisustussuunnittelijan ammattikoulutuksen saanut henkilö pyrkii luomaan käyttäjälleen mahdollisimman esteettisen ja toiminnallisen ympäristön. Ammattitaitoon kuuluu monipuolinen tuotetuntemus ja pyrkimys tuotteiden kriittiseen tarkasteluun. Sisustussuunnittelija toimii myös kuluttajatietouden välittäjänä. Ajan ja vaivan säästäminen

värien, kalusteiden, tekstiilien ja valaisimien valinta. Suunnittelu voi käsittää myös vain osan edellä mainituista. Toimeksiantoon sisältyvät piirustusten lisäksi väri- ja materiaalikartat, työselostukset sisustustöistä, kaluste- ja varusteluettelot sekä tuote- ja hankintapaikat. Tehtäviin on mahdollista sisällyttää myös työsuoritusten valvonta ja lopputarkastus. Lisäksi sisustussuunnittelija voi auttaa tarjouspyyntöjen laatimisessa, tilausten tekemisessä ja työnsuorittajien valinnassa.

Kodin ja julkisen tilan kunnostaja tai rakentaja säästää aikaa ja vaivaa ammatti-ihmisen apuun Suunnittelusopimus turvautuessaan. Yhteistyössä tilaajan kanssa sisustussuunnittelija löytää vaihtoehtoisia ratkaisumal- Sisustussuunnitelma laskutetaan joko tuntiveloitukleja ja ohjaa luonnosten pohjalta tasapainoiseen sena tai urakkana sisustettavan kohteen laajuudesta riippuen. Laskutustapa kirjataan lopputulokseen. Näin vältytään esimerkiksi suunnittelusopimukmonelta virheratkaisulta ja turseen, jossa yksilöidään myös halta sekä kalliilta hankinnalta. suunnittelun sisältö ja aikataulu. Sisustussuunnittelijaan kannatAmmattitaitoisen taa ottaa yhteyttä mahdollija rekisteröityneen Suunnittelijan simman varhaisessa vaiheessa, löytäminen sisustusesimerkiksi uudisrakennuksen Oman paikkakuntasi ammattiluonnosvaiheessa. suunnittelijan taitoisen sisustussuunnittelijan tunnistaa tavoitat helposti kotisivujemme Suunnitelman laajuus nimikkeen kautta osoitteessa www.sisustusTarpeista ja kohteista riippuen suunnittelijat.com. Apua suunsisustussuunnittelija laatii sisusperässä olevasta nittelijan löytämiseen saat myös tuksen kokonaissuunnittelun, SI-lyhenteestä. Sisussuunnittelijat SI ry:n toimisjohon sisältyvät tilan käyttöratton kautta. kaisut sekä pintamateriaalien,

Si, Si, Si. 32


SUUNNI TTE L UTO I MISTO MUO TO A

Suunnittelutyön vaiheet TEKSTI: SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY

Asiakas ottaa yhteyttä sisustussuunnittelijaan Sisustussuunnittelija jatkaa suunnittelua manuaalisopiakseen ensimmäisestä tapaamisesta, joka tapah- sesti ja/tai tietokoneavusteisesti. Yksityiskohtia tartuu yleensä asiakkaan luona. Tapaamisella kartoite- kistetaan esimerkiksi puhelimitse, jotta suunnitelma vastaisi mahdollisimman taan työn laajuus ja asiakkaan hyvin asiakkaan toiveita ja toivomukset. Samalla käydään tarpeita. Suunnittelija luoläpi kaikki tarvittavat piirusvuttaa valmiin suunnitelman tukset (kuten pohja-, sähkö- ja Sisustussuunnittelun asiakkaalle. Halutessaan asirakennuspiirustukset) ja laaammattilainen ottaa akas voi käyttää suunnitteliditaan luettelo suunnitteluun huomioon tilan jan apua myös suunnitelman vaikuttavista tekijöistä. toteutuksessa. Mahdollisesta käyttötarkoituksen työn valvonnasta mainitaan Aikataulu, tarjous ja ja osaa hahmottaa sopimuksessa erikseen. suunnittelusopimus asioita Keskustelun perusteella suunSisustussuunnittelijan nittelija antaa tarjouksen kokonaisuuksina, tavoittaminen suunnittelukustannuksista ja jolloin tilasta Sisustussuunnittelijat SI ry:n aikataulusta. Suunnittelija laasaadaan sekä toimistosta voi tilata veloitii työstä suunnittelusopimuktuksetta vuosijulkaisun, visuaalisesti että sen, josta ilmenevät vähintään jossa on jäsenluettelo. Oman sovitut tehtävät, aikataulu ja käytettävyydeltään paikkakuntasi suunnittelipalkkio. mielekäs. joihin voit tutustua myös kotisivuillamme osoitteessa Luonnokset, ehdotukset ja kommentit www.sisustussuunnittelijat. Suunnittelija toimittaa asiakcom, josta voit myös lukea vuosijulkaisumme e-julkaalle työn laajuuden mukaiset luonnokset suunni- kaisuna. telmasta. Asiakas kommentoi ehdotuksia ja suunnitelmiin tehdään mahdolliset muutokset.

Si, Si, Si. 33

SUUNNITTELIJA APUNASI

Suunnittelun eteneminen, vuoropuhelu ja työn luovutus

Yhteydenotto, tapaaminen ja tarvekartoitus


Suunnittelutyön sisältö TEKSTI: SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY

SUUNNITTELIJA APUNASI

1. Sisustussuunnittelijan tehtävät

• Luonnokset, joista käy ilmi sisustuksen toteutus pääpiirteissään. Luonnosten pohjalta tilaaja voi hyväksyä suunnitelman, joka hyväksyttynä muodostaa työn täsmennetyn aikataulun. Luonnoksista varmistetaan myös suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Tähän voidaan tarvittaessa käyttää erikoisasiantuntijoita. • Työpiirustukset ja työselostukset, joissa ratkaisut esitetään yksityiskohtaisesti tärkeimpine mitoituksineen ja materiaaleineen. • Sisustuksen väri- ja materiaalisuunnitelman laatiminen. • Kalusteiden, valaisimien sekä muiden sisustukseen liittyvien esineiden valinta, määritys ja luetteloiden laatiminen. • Valaistussuunnitelman laatiminen. • Työn suorituksen valvonta ja yhteydenpito siten, ettei työ valvonnan puutteen vuoksi kärsi. Valvonta edellyttää mahdollisesti lisäohjeiden antamista. • Lopputarkastuksen suorittaminen. Sisustussuunnittelijan työ päättyy, kun lopputarkastus on suoritettu ja hänen mahdollisesti esittämänsä muutokset valmistajille ja hankkijoille on tilaajan taholta hyväksytty. • Sisustussuunnittelija voi osallistua asiakirjojen ja tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten ja laskujen tarkistukseen. • Sisustussuunnittelija voi osallistua yritysilmeen suunnitteluun. Suunnittelusopimuksessa on syytä yksilöidä toimeksiannon sisältö yllämainitun tehtäväluettelon pohjalta. KORVAUS SEURAAVISTA SUUNNITTELUTÖISTÄ SOVITAAN ERIKSEEN:

• Suunnitelman muutos, joka koskee tilaajan jo hyväksymää suunnitelmaa. • Tilaukset ja muu kaupallinen toiminta. • Erikoisalojen asiantuntijoiden palkkiot. • Piirustusten ja asiakirjojen jäljentäminen ja kopiokulut. • Kaluste- ja urakkatarjousten laadinta sekä kyselyt ja niiden käsittelyt.

Työn perustaksi tulisi asettaa tilaajan ja suunnittelijan välinen kirjallinen sopimus, joka määrittelee muun muassa osapuolten velvollisuudet, suunnittelutehtävän ja sen laajuuden, työhön varattavan ajan sekä palkkion perusteet ja maksamistavan. SUUNNITELLUN MILJÖÖN KÄYTTÄMINEN KUVAUKSISSA

Jos sisustussuunnittelijan suunnittelemaa miljöötä tai sen osaa aiotaan käyttää kaupallisissa julkaisuissa kuten lehtiartikkeleissa, on suunnittelijan nimi mainittava sekä ilmoitettava kyseiselle suunnittelijalle kohteen kuvauksesta ja kuvauksen tarkoituksesta. Suunnittelusopimukseen tulee tarvittaessa lisätä pykälä, jossa sovitaan suunnittelijan nimen julkaisemisesta. Korvauksista tulee sopia suunnittelijan kanssa kirjallisesti. 2. Suunnittelupalkkioiden määräytymisperusteet AIKAPALKKIO

Aikapalkkio lasketaan tuntiveloitusperiaatteella siten, että tehtävään käytetty aika kerrotaan tuntipalkkiolla. Tuntipalkkio muodostuu peruspalkkiosta, johon on lisätty kiinteiden kulujen osuus. Matkustukseen, neuvotteluihin, materiaalien hankintaan yms. käytetty aika on kokonaan veloitettavaa aikaa. Mikäli suunnittelutyön suorittamisaika on enemmän kuin yksi kuukausi, on laskutus voitava suorittaa vähintään kerran kuukaudessa. Laskutuskerrat merkitään tällöin sopimukseen.

Si, Si, Si. 34


SI SUSTUSA R KKI TE HTITO IMISTO IDA DESIGN O Y

SUUNNITTELIJA APUNASI

KOKONAISSUUNNITTELUPALKKIO

Sisustussuunnitelman kokonaissuunnittelupalkkiota arvioitaessa käytetään tuntipalkkioveloitusta aikasuosituksia soveltaen. OSASUUNNITTELUPALKKIO

Jos sisustussuunnittelijan työ käsittää kokonaissuunnitelman osan tai työ on keskeytynyt, voidaan ohjeena käyttää seuraavaa jakaumaa: • Pohjaratkaisut 30–40 % kokonaispalkkiosta: ›› tilan käyttösoveltuvuuden tutkiminen ›› pohjaratkaisun laatiminen ›› neuvottelut asiantuntijoiden kanssa • Kohteen rakennusosien käsittely 15–20 % kokonaispalkkiosta: ›› lattioiden, seinien, kattojen yms. pintojen materiaalien ja värien määrittely • Kalusteiden määritys 35–40 % kokonaispalkkiosta: ›› kalusteiden, valaisimien ja tekstiilien valinta ›› Suunnittelun toteutuksen valvonta ja matkakulut laskutetaan käytetyn ajan mukaan.

Suunnittelutoimisto määrittelee palkkion yrityskohtaisesti. Suunnittelu työstä pyydetään erillinen tarjous, josta palkkion määräytymisperusteet selviävät. Seuraavassa esitetyt tekijät voivat vaikuttaa suunnittelutyön vaativuuteen: • Sisustuksen liittyminen toimintaan, joka asettaa erityisiä vaatimuksia alan tuntemukselle tai sen monitahoisuuden hallitsemiselle. • Sisustukselle asetettujen esteettisten vaatimusten taso. • Tehtävässä ilmenevien normaalia vaikeampien ratkaisujen asettamat vaatimukset. • Sisustukselle asetetun viimeistelyasteen taso. • Suunnittelutyön määrän ja käytettävissä olevan määräajan suhteen esitetyt vaatimukset.

Si, Si, Si. 35


SISUSTUSSUUNNITTELUA AMMATTITAIDOLLA OMAN PAIKKAKUNTASI SUUNNITTELIJAN LÖYDÄT WWW.SISUSTUSSUUNNITTELIJAT.COM

HALUAISITKO JÄSENEKSI? SI ry:n jäsentoimikunta kokoontuu käsittelemään uusia jäsenhakemuksia kahdesti vuodessa, aina helmikuussa ja syyskuussa. Tutustu jäsenkriteereihin (pdf), hakukaavakkeeseen (pdf) ja tarvittaviin liitteisiin osoitteessa: www.sisustussuunnittelijat.com

kokelas = suorittanut 2. asteen sisustusartesaanitutkinnon ja myönnetty kokelasjäsenyys 3 vuodeksi opiskelija = opiskelee sisustussuunnittelijaksi ammattikorkeakoulussa

Lisätietoja jäsenhakuprosessista voi kysyä Sisustussuunnittelijat SI ry:n toimistosta:

JÄSENLUETTELO 2019

Sisustussuunnittelijat SI ry gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com

AL AJ ÄRV I PUKKIO TARJA

Aavista Tarja Pukkio Interior Leväjärventie 29 63500 Lehtimäki gsm +358 (0)500 626 660 aavista.sisustus@gmail.com

ESPOO KANTANEN VUOKKO

ROSLUND EIJA

Kilonrinne 7 C 11 02610 Espoo gsm +358 (0)50 551 3032 eija.roslund@kotiportti.fi SIMOMAA JOHANNA

Noblessa Keittiöt - Sete Oy Kurjenkellontie 14 02270 Espoo gsm +358 (0)10 205 1037 johanna.simomaa@sete.fi www.sete.fi

(kunniajäsen) Sisustusarkkitehtitoimisto Variaatio Viertopolku 9 02100 Espoo gsm +358 (0)40 573 2048 vuokko.kantanen@ kolumbus.fi

SOLASAARI-POHJANPALO ULLA

REUNANEN MAIJALIISA

TÖYRÄ TIINA

(kunniajäsen) Suunnittelutoimisto Suvikuja 4 B 26 02120 Espoo gsm +358 (0)50 556 7477 maijaliisa.reunanen@ icloud.com

Sis.suunnittelu Ulla Solasaari-Pohjanpalo Oy Burmanintie 12 B 02820 Espoo gsm +358 (0)50 044 7131 ulla.solasaari@kolumbus.fi

Loistava Design Oy Ristiniementie 20 B 15 02320 Espoo gsm +358 (0)50 577 4100 tiina.toyra@loistavadesign.fi www.loistavadesign.fi

UITTO ULLA

Studio Ulla Uitto Madetie 17 B 02170 Espoo Luxaflex Shop / Tilastudio Tähdenlennonkuja 1 02240 Espoo gsm +358 (0)44 530 0164 ulla@studiouitto.fi www.studiouitto.fi VEHVILÄINEN MARIKA

Millidee Oy Riihiuunintie 15 02620 Espoo gsm +358 (0)50 583 1138 marika.vehvilainen@millidee.fi www.millidee.fi

H AAP AJÄRVI JÄMSÄ MIIA

Suunnittelutoimisto Laakea Kauppakatu 7 85800 Haapajärvi gsm +358 (0)40 770 5584 miia@laakea.fi www.laakea.fi

Si, Si, Si. 36

H AUK IP UD AS HÄRKÖNEN SIRKKA MARIA

Lammaskuja 18 90830 Haukipudas p. 08 5472273 gsm +358 (0)40 523 0517 sirkka.harkonen@saunalahti.fi PISILÄ RIITTA

Creamix Ossauksentie 1 A 90830 Haukipudas gsm +358 (0)44 281 7417 talvikki@creamix.fi Facebook.com/creamixdesign

H EINOLA SINKKONEN NIINA

Interface Oy Viilukatu 11 18130 Heinola gsm +368 (0)40 821 0014 niina.sinkkonen@interface.fi


DE TA L J E E

HE L S I N K I AALTONEN ANNE

DSign Vertti Kivi & Co Kalevankatu 31 A 10 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 542 8182 anne.aaltonen@dsign.fi www.dsign.fi BRELO MIA

Temppelikatu 10 A 19 00100 Helsinki mia.brelo@saunalahti.fi GRANBERG NORA

Vattuniemenkatu 2 D 2 00210 Helsinki p. 09 679 790 HAARAMÄKI HANNIMARIA

Runeberginkatu 32 C 36 00100 Helsinki gsm +358 (0)50 522 0254 hannimariart@gmail.com

JÄSENLUETTELO 2019

HUKKANEN SONJA

Sisustustoimisto / Sisustuskoulu Harmonia Design Oy Käpyläntie 4 00610 Helsinki gsm +358 (0)50 308 9122 sonja.ikonen@ harmoniadesign.fi www.harmoniadesign.fi ILLMAN VIRPI

Sisustus-Violet Oy Kalevankatu 32 D 24 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 064 7136 virpi@sisustusviolet.fi www.virpi-illman.fi KAARTINEN PIRKKO

Sisustustoimisto Hietalahdenkatu 18 C / sisäpiha 00180 Helsinki gsm +358 (0)50 532 8514 pirkko.kaartinen@ kolumbus.fi KIVELÄ KAROLIINA

Suunnittelutoimisto Muotoa Pursimiehenkatu 19 A 51 00150 Helsinki gsm +358 (0)40 969 1105 karoliina@muotoa.net www.muotoa.net

KOTILAINEN NUNNU

Suunnittelutoimisto Luoto Lokitie 12 A 00980 Helsinki gsm +358 (0)40 524 0869 nunnu.kotilainen@ suunnittelutoimistoluoto.fi www.suunnittelutoimistoluoto.fi KRAUSE MARIA

Floorantie 5 B E 00560 Helsinki gsm +358 (0)40 587 7689 maria.krause@welho.com www.mariakrause.com

KUJANPÄÄ PIRJO

Vanhaistentie 5 A 11 00420 Helsinki gsm +358 (0)50 530 6401 KURIMO SARA (opiskelija)

Helsinginkatu 13 B 46 00500 Helsinki sara.kurimo@kva.fi LEHTO SARI

Suunnittelutoimisto Tondo Raisiontie 9 A 17 00280 Helsinki gsm +358 (0)44 776 6070 sari.tondo@gmail.com www.tondo.fi

Si, Si, Si. 37

LEPISTÖ SONJA MARIA

Skanska Kodit Nauvontie 18 00280 Helsinki gsm +358 (0)50 575 2912 sonjamaria.lepisto@skanska.fi www.kodit.skanska.fi LIMMONEN SOFIA

(opiskelija) Kalkkivuoren tie 40 D 00760 Helsinki gsm +358 (0)45 610 6587


SUUNNI TTE L UTO I MI STO MI LLIDEE O Y

MYLLYLÄ JAANA

Decointerior Topeliuksenkatu 15 A 10 00250 Helsinki gsm +358 (0)40 778 0878 decointerior@kolumbus.fi MÄKINEN TOMMI

Detaljee Oy Pihlajatie 8 00270 Helsinki gsm +358 (0)45 636 0927 tommi@detaljee.fi www.detaljee.fi MÄÄTTÄ MINTTU

Suunnittelutoimisto Muotoa Pursimiehenkatu 19 A 51 00150 Helsinki gsm +358 (0)40 716 3318 minttu@muotoa.net www.muotoa.net

JÄSENLUETTELO 2019

NURMI MIRJA

idaDesign Oy Sisustussuunnittelutoimisto Mannerheimintie 91 00270 Helsinki gsm +358 (0)50 409 3133 mirja@idadesign.fi www.idadesign.fi NORRA RIA

Markkinointi ja sisustussuunnittelu Marsiplan Oy Lokkalantie 14 B 12 00330 Helsinki gsm +358 (0)40 081 8102 ria@marsiplan.fi www.marsiplan.fi OJALA SAIJA

Veljestenkuja 3 00730 Helsinki gsm +358 (0)50 518 7017 saijaleenaojala@gmail.com OKSANEN-NYSTRÖM MARJA

Hakaniemenranta 14 A 29 00530 Helsinki gsm +358 (0)50 341 5613 marja.oksanen@kolumbus.fi ORJALA RAIJA

HKR PL 1530 00099 Helsingin kaupunki p. 09 3101661 raija.orjala@hel.fi

PASANEN KRISTA

Livornonkatu 12 A 3 00220 Helsinki gsm +368 (0)50 409 5963 krista.pasanen@gmail.com PELTONIEMI LIISA

zincdesign Suuntimotie 12 B 00760 Helsinki gsm +358 (0)40 569 1103 liisa_peltoniemi@yahoo.com www.zincdesign.fi PIHLAJANIEMI IDA

idaDesign Oy Sisustussuunnittelutoimisto Mannerheimintie 91 00270 Helsinki gsm +358 (0)44 334 2032 ida@idadesign.fi www.idadesign.fi

RIUTTAMÄKI MAIJA-RIITTA

Sisustustoimisto MRR Oy Munkkiniemen puistotie 1 B 43 00330 Helsinki gsm +358 (0)40 575 0048 sisumrr@saunalahti.fi www.sisumrr.fi SANDELIN SEBASTIAN

Sisätila design & interior architecture Oy Eerikinkatu 3 B 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 411 3332 sebastian@sisatila.fi www.sisatila.fi SEPPÄLÄ TIINA (opiskelija)

tiina.seppala@metropolia.fi

Si, Si, Si. 38

SVENS KATARIINA

Oy Vallila Interior Ab Nilsiänkatu 15 00510 Helsinki p. +358 (0)20 776 7862 katariina.svens@vallilainterior.fi TAIPALE ERJA

Valaistus- ja sisustussuunnittelija Tilasi Oy Kuortaneenkatu 5, 4 krs. 00520 Helsinki gsm +358 (0) 44 335 0668 erja@tilasi.fi www.tilasi.fi TELIVUO ANU

Sisustus- ja tilasuunnittelu Anu Telivuo Pajalahdentie 7 00200 Helsinki gsm +358 (0)40 037 7557 anu@anutelivuo.fi www.anutelivuo.fi


TOPELIUS PIRKKO-LIISA

(kunniajäsen) Sisustustoimisto Hietalahdenranta 17 00180 Helsinki p. 09 643450 gsm +358 (0)50 517 9481 f. 09 643451 pirkkoliisatopelius@ gmail.com Pirkko-Liisa.Topelius@ kolumbus.fi galleria.topelius@gmail.com www.galleria.pirkkoliisatopelius.com/topelius UKONAHO HANNAKAISA

Sisustusvimma Pihlajatie 8 00270 Helsinki gsm +358 (0)50 361 9054 hannakaisa@sisustusvimma.fi www.sisustusvimma.fi VARAKAS RITVA

VÄRE MAIJA-LIISA

Martela Oy Takkatie 1 00370 Helsinki p. 010 3455319 gsm +358 (0)400 484 356 f. 010 3455292 maija-liisa.vare@martela.fi WIDE JENNY

gsm +358 (0)50 492 6316 jenny.wide@gmail.com www.jennywide.com WIDING KARIN

Sisustussuunnittelija/ Rakennusmestari Lauttasaarentie 20 A 10 00200 Helsinki gsm +358 (0)40 521 9055 karin.widing@gmail.com YRJÖLÄ RITVA-LIISA

Pohjoiskaari 19 F 19 00200 Helsinki gsm +358 (0)50 406 6230 rl@pp.htv.fi, rly@iki.fi

Öllerin suunnittelutoimisto Temppelikatu 9 a10 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 512 6879 vera@oller.fi www.oller.fi

IISALMI

JY VÄSK Y LÄ

NISKANEN RITVA (kokelas)

JYRINKI TIINA

Salusiini Ritva Niskanen Tervakankaankatu 15 74120 Iisalmi gsm +358 (0)40 566 3909 ritva.niskanen@gmail.com www.salusiiniritvaniskanen.fi

tiina.jyrinki@gmail.com KAISLAKANNAS TIINA MARJA

ILMAJOK I

Arcesi Oy Gummeruksenkatu 8 40100 Jyväskylä gsm +358 (0)50 563 7545 arcesi@kolumbus.fi www.arcesi.fi

KULJUNLAHTI ULLA-HELENA

MÄKIRANTA HELI

HOLLOLA

InHouse Design Oy Asematie 9 60800 Ilmajoki gsm +358 (0)41 469 8114 ulla.kuljunlahti@inhousedesign.fi www.inhousedesign.fi

ESKOLA TUOMAS

RAJALA LEILA

MÖRSKY ANNUKKA

H EV O NP Ä Ä ESKELINEN VALPURI

Jaakobintie 25 21510 Hevonpää Rinnakkaisosoite: Suorannantie 5, Kitee gsm +358 (0)50 348 2733 valpurisuoranta@ hotmail.com

Multamäentie 23 15880 Hollola gsm +358 (0)50 572 1819 tuomas.eskola75@gmail.com

H Ä MEENL INNA LEINONEN ANU

Muutos2 Kaskikaarre 14 13270 Hämeenlinna gsm +358 (0)44 338 7769 anu.leinonen@ muutostoiseen.com www.muutostoiseen.com

II RONKAINEN SARI

Kauppilantie 37 91100 Ii gsm +358 (0)41 433 8330 sari.t.ronkainen@ outlook.com TANTTU JONNA

Tilhikuja 6 91100 Ii gsm +358 (0)50 558 1766 jon.tanttu@gmail.com

InHouse Design Oy Asematie 9 60800 Ilmajoki gsm +358 (0)45 139 3002 leila.rajala@inhousedesign.fi www.inhousedesign.fi

JOENSUU PEKKINEN HENNA

Sisustussuunnittelu Lillavilla Jääkärinkatu 13 80220 Joensuu gsm +358 (0)45 121 7226 henna.pekkinen@lillavilla.fi www.lillavilla.fi PUOLAKKA HANNA

Muodoste Oy Huoltotie rak 139 80790 Kontioranta gsm +358 (0)40 530 3707 hanna.puolakka@muodoste.fi www.muodoste.fi PUUMALAINEN JENNI

ARKPII Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy Niskakatu 18 B 80100 Joensuu gsm +358 (0)50 300 2080 jenni.puumalainen@arkpii.fi www.arkpii.fi

Si, Si, Si. 39

DesignStudio Heli Mäkiranta Kertuntie 8 A 2 40930 Kinkomaa gsm +358 (0)50 910 9227 heli@helimakiranta.fi www.helimakiranta.fi Sisustussuunnittelu Annukka Tolamo Kauppakatu 19 40100 Jyväskylä gsm +358 (0)50 373 8403 annukka@annukkatolamo.fi www.annukkatolamo.fi

JÄRVENP ÄÄ LAATIO IISA

Design Iisa Laatio Oy Karhi 4 04400 Järvenpää gsm +358 (0)40 740 1358 iisa@iisadesign.fi www.iisadesign.fi

K AJAANI KERÄNEN VIRPI (kokelas)

Sisustussuunnittelu Virpi Keränen Paavo Kiven katu 26 87200 Kajaani gsm +358 (0)50 321 6896 posti@virpikeranen.fi www.virpikeranen.fi

JÄSENLUETTELO 2019

Sisustustoimisto Töllinmäki 12 00640 Helsinki p. 09 7284662 gsm +358 (0)40 537 4646 ritva.varakas@elisanet.fi

ÖLLER VERA


Personoidut kuvatapetit

orientoccident.fi

For life and style.


KA U HAJ O K I KARI NINA

Sisustussuunnittelutoimisto Nina Kari Kauppatie 20 61850 Kauhajoki ninah.kari@gmail.com

KEM I Ö N S AARI TÖRNROTH STELLA

Ölmos Design Oy Ölmosintie 240 25870 Dragsfjärd gsm +358 (0)44 9911359 stella.tornroth@ olmosdesign.fi www.olmosdesign.fi

KERAV A KOIVISTOINEN KATI

KIRK K O N U M M I AIRAKSINEN HELENA

Vanha Kirkkokuja 7 02520 Lapinkylä Kirkkonummi gsm +358 (0)40 576 5269 helena.airaksinen1@ gmail.com

KIVI N I E M I ALAVAIKKO ANULIINA

Tarhatie 25 90810 Kiviniemi gsm +358 (0)40 541 6219 anuliina.alavaikko@ gmail.com

KOT K A SALONEN NOORA

NS Design Vipusenkatu 28 48700 Kotka gsm +358 (0)50 432 1929 noorandesign@gmail.com www.noorandesign.com

PERTTULA EVELIN (opiskelija)

IN design Sélin gsm +358 (0)50 523 4946 indesignseline@gmail.com www.indesignseline.com

gsm +358 (0)45 213 4141 perttulaevelin@hotmail.fi

RUOTSI TIINA

POHJANEN VIVIAN

Sisustussuunnittelu Tiina Ruotsi Ky Puijonkatu 24 70100 Kuopio gsm +358 (0)50 524 6466 tiina.ruotsi@co.inet.fi www.tiinaruotsi.fi

(opiskelija) gsm +358 (0)40 416 8410 laura.ahtiainen@ student.kyamk.fi

SALO NOORA (opiskelija)

L AH T I

HENTUNEN SONJA

Saikatariina tmi gsm +358 (0)40 081 5411 saikatariina@gmail.com www.saijataimela.com

(opiskelija) gsm +358 (0)45 639 6939 vivian.pohjanen@student. kyamk.fi

KO U V O L A AHTIAINEN LAURA

gsm +358 (0)40 045 7388 noorasalo1@gmail.com TAIMELA SAIJA (opiskelija)

(opiskelija) gsm +358 (0)44 312 0072 sonja.hentunen@ student.kyamk.fi

TYNYS ALINA (opiskelija)

HUUSARI LAURA

Design Studio Taimi Varuskuntakatu 9 45100 Kouvola gsm +358 (0)40 770 8370 laura@designstudiotaimi.com www.designstudiotaimi.com KANERVA JASMINE

gsm +358 (0)50 533 7627 alinatynys@gmail.com www.alinatynys.com WIIK LAURA (opiskelija)

gsm +358 (0)40 029 5373 laurawiik@hotmail.com

K UOP IO

(opiskelija) gsm +358 (0)50 046 4819 jasmine.kanerva@ student.kyamk.fi

HOKKANEN SALLA

(opiskelija) Pyöräkatu 9 B 48 70600 Kuopio gsm +358 (0)400 166 733 sallamhokkanen@gmail.com

LAAKSONEN MARIANNE

Suunnittelutoimisto Lempipaikka gsm +358 (0)40 842 2318 marianne.laaksonen@ lempipaikka.fi www.lempipaikka.fi

MIELONEN TIINA

Sisustussuunnittelu Tiina Mielonen Kasarmikatu 2 70110 Kuopio gsm +358 (0)50 598 2867 tiina@tiinamielonen.fi www.tiinamielonen.fi

LAPILA KALLE (opiskelija)

gsm +358 (0)50 401 2808 lapila.kalle@gmail.com www.kallelapila.carbonmade.com

NEVALAINEN ANNA

PAALANEN MARIA

(opiskelija) gsm +358 (0)40 729 2648 maria.paalanen@gmail.com PARMOLA HENNI (opiskelija)

gsm +358 (0)40 774 3664 henni.parmola@ student.kyamk.fi www.henniparmola.wixsite. com/portfolio

Anna interior Leväsentie 38 B 1 70780 Kuopio gsm +358 (0)50 345 8125 anna@annainterior.fi www.annainterior.fi RAJALA EVELIINA (opiskelija)

Huuhankatu 5 B 14 70600 Kuopio gsm +358 (0)400 732 691 eveliinasannasofia@ gmail.com

Si, Si, Si. 41

DONNER-KOOPS BRIGITTA

Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy Joutjoentie 1 15170 Lahti p. 03 874730 brigitta.donner-koops@ arkki.com www.arkki.com KURIMO SARA (opiskelija)

Proomukatu 2 A 6 15140 Lahti gsm +358 (0)40 039 5110 sara_kurimo@hotmail.com www.redesignsara.blogspot.fi LAINE SARI (opiskelija)

Avainsisustus gsm +358 (0)40 001 5664 sari.laine@avainsisustus.fi www.avainsisustus.fi MALMSTRÖM ANNI

(opiskelija) Nuppukatu 3 A 15340 Lahti gsm +358 (0)40 527 7876 MÄKINEN KATJA

Isku Interior Oy Mukkulankatu 19 15210 Lahti gsm +358 (0) 400 241 397 katja.makinen@isku.com www.isku.com SIVENIUS JOHANNA

JM Design Vesijärvenkatu 22 15140 Lahti gsm +358 (0)50 338 9325 johanna@jmdesign.fi www.jmdesign.fi

JÄSENLUETTELO 2019

(opiskelija) gsm +358 (0)44 282 1558 kati.koivistoinen@ hotmail.com

SELIN PERRIN SARI


Valoisa käytännön kauneus loistaa edelleen.

www.airam.fi

SiSi_ilmoitus_Airam_2019_B.indd 1

Feilo Sylvania Finland Oy • www.sylvania.fi

11/02/2019 13.21

LUOVIA IDEOITA TYÖYMPÄRISTÖÖN.

www.kinnarps.fi


UUSSILTA MINNA

Sisustustoimisto å design Nurmikatu 24 15610 Lahti gsm +358 (0)40 049 1716 minna.uussilta@ sisustusadesign.com www.sisustusadesign.com YLI-SAVOLA SIRKKA

Sisustussuunnittelu Stilizzo Hämeenkatu 9 A 15100 Lahti gsm +358 (0)50 307 1755 sisustus@stilizzo.fi www.stilizzo.fi

LAP P E E N RAN T A HUOMO JOHANNA

LE M P ÄÄL Ä NOUSIAINEN MARJUT

Design Studio Marjut Nousiainen gsm +358 (0)40 754 1584 mail@marjutnousiainen.com www.marjutnousiainen.com

LO HJ A GRANBERG ASTA

Promakers Oy Karjalankatu 2 D 08150 Lohja gsm +358 (0)40 053 4278 asta.granberg@promakers.fi www.promakers.fi

LO VI I S A MÄKINEN PÄIVI

Saatsi arkkitehdit Oy gsm +358 (0)50 370 3204 paivi.makinen@arks.fi

HOKKA SANNA

Katiskatie 10 21100 Naantali gsm +358 (0)40 768 9911 sanna@shokka.fi www.shokka.fi

HUHTAMAA SARI

Sisustussuunnittelu Sari Huhtamaa Kuivalahdentie 21 29100 Luvia gsm +358 (0)50 325 4444 sari@sarihuhtamaa.fi www.sarihuhtamaa.fi

VIITALA MAIJA

MA S KU LINTULA MERITA

MIKKEL I HILLGEN ELISA

Valosilmä Ky Savilahdenkatu 5-7 50100 Mikkeli gsm +358 (0)45 139 4282 elisa.hillgen@valosilma.com www.valosilma.com LÖHÖNEN JOUNI

Media Interiors Oy Lehmuskatu 39 50120 Mikkeli gsm +358 (0)40 043 7071 jouni.lohonen@ mediaint.inet.fi www.mediainteriors.fi

PARTINEN JOHANNA

HAUTALA LISE-MARI

Vadelmatie 8 21110 Naantali gsm +358 (0)44 330 6944 lise-mari.hautala@ meyerturku.fi

NOK IA

Pruukinraitti 10 AS. 3 31160 Nuutajärvi gsm +358 (0)44 340 8965 marika.mehto@gmail.com

Sisustussuunnittelu Leena Rekola Postiosoite: Laululinnunpolku 4, 37140 Nokia Käyntiosoite: Pereentie 27, 33950 Pirkkala gsm +358 (0)40 084 3540 sisustus@leenarekola.com www.leenarekola.com

NUMMEL A HIMANEN KIRSTA

Sisustussuunnittelu Kirsta Himanen Hannankatu 6 A 3 03100 Nummela gsm +358 (0)50 530 8519 kirstajosefina@hotmail.com www.kirstahimanen.com Studio SNW Höytiönkalliontie 63 03100 Nummela gsm +358 (0)50 054 8097 nina@snw.fi

Bonava Suomi Oy Kuivassuo 31 10360 Mustio gsm +358 (0)40 564 5002 johanna.partinen@gmail.com

NA A NTA L I

NUUT AJÄRVI

WENNÄKOSKI NINA

MU S TIO

Suunnittelimo Mutaanmäentie 182 01900 Nurmijärvi gsm +358 (0)45 120 5050 katja@suunnittelimo.fi www.suunnittelimo.fi

Kelokaari 2 as. 2 21100 Naantali maijaviitala@gmail.com

REKOLA LEENA

Sisustussuunnittelu Creo Karhunkaari 4 21250 Masku gsm +358 (0)40 871 7008 merita@sisustuscreo.fi www.sisustuscreo.fi

MÄNTYKOSKI KATJA

NURMIJÄRVI AKRENIUS HANNI

Hannisign Oy Lepolantie 116 01830 Lepsämä Nurmijärvi gsm +358 (0)40 565 0754 hanni.akrenius@kolumbus.fi www.hanniakrenius.com

Si, Si, Si. 43

MEHTO MARIKA

OUL U ARBELIUS SIRPA

Sisustussuunnittelu Arbelius Kasarmintie 18 A 53.1 90130 Oulu gsm +358 (0)50 304 5104 info@sisustusarbelius.fi www.sisustusarbelius.fi HAAKSILUOTO MINNA

Sisustus Idea Minna Haaksiluoto Postiosoite: Hallituskatu 25 B 34 Käyntiosoite: Poratie 7 90100 Oulu p. 08 263466 gsm +358 (0)40 559 4472 minna.haaksiluoto@ sisustusidea.com www.sisustusidea.com www.sisustussuunnitteluoulu.fi HANHINEVA SATU

Hotintie 9 90630 Oulu gsm +358 (0)50 467 5675 satu.hanhineva@gmail.com HAURU TAINA

Suunnittelutoimisto Sisusta Kirkkokatu 11 90100 Oulu gsm +358 (0)50 468 9297 taina@sisustat.fi www.sisustat.fi

JÄSENLUETTELO 2019

Into Design Kauppakatu 74 53100 Lappeenranta gsm +358 (0)44 077 4409 johanna@intodesign.fi www.intodesign.fi

L U V IA , EU R A J O KI


VMC Project Kotimaista matto-osaamista julkitiloihin

GA

Lue lisää vmcproject.fi

kotimaista kalustemuotia keittiön ja koko kodin kalustukseen ja sisustukseen Topin inspiroivasta, tyylikkäästä ja käytännöllisestä mallistosta voit suunnitella asiakkaallesi kokonaisuuden, joka sopii täysin hänen tarpeisiinsa – pienintä yksityiskohtaa myöten!

to pi- k e ittio t.fi suomalaisissa kodeissa jo 80 vuotta

keittiö/kylpyhuone/kodinhoito/liukuovet/säilytys


SUUNNI TTE L UTO I MI STO MUO TO A

P IET ARSAARI

ROVANIEMI

KOSKINEN STINA

LAITINEN PAULA

(opiskelija) gsm +358 (0)50 575 7124 stina.koskinen@gmail.com

P ORI LINDGREN JONNA (kokelas)

gsm +358 (0)40 527 2817 jii.lindgren@hotmail.com RAUHALA RIIA

Sisustussuunnittelu Riia Rauhala Käynti: Yrjönkatu 22 (Bepop) 28100 Pori Posti: Isolinnankatu 21 F 10 28100 Pori gsm +358 (0)50 016 4099 riia@riiarauhala.fi www.riiarauhala.fi

JUOLA HANNE (kokelas)

Arkkitehtitoimisto Avario Oy Isokatu 8 A 2 90100 Oulu puh 08 311 9500 gsm +358 (0)50 4828 179 hanne.juola@avario.fi www.avario.fi LUOMAJOKI OUTI

Sisustussuunnittelu Ambiente Muuripadantie 7 C 12 90630 Oulu gsm +358 (0)40 520 7022 outi.luomajoki@ambiente.fi www.ambiente.fi OJALA KATRI

Sisustussuunnittelu Toimiva Tila Penttilänraitti 104 90820 Kello gsm +358 (0)40 045 6500 katmaodesign@gmail.com www.sisustussuunnittelijasi.fi

PA IMIO OROMAA SATU (kokelas)

Oromaa Oy Satojoentie 55 21510 Hevonpää gsm. +358 (0)40 865 0957 satu.oromaa@oromaa.fi www.oromaa.fi VALKAMA MIRJA

Tilasisustus M.A. Asematie 5 B 21530 Paimio gsm. +358 (0)40 539 7658 mirja@tilasisustus.com www.tilasisustus.com

PA R A INEN KARLSSON ANNE

Sisustustoimisto Kapteeninaukio 2 21600 Parainen gsm +358 (0)50 500 9859

Sisustussuunnittelu Riia Rauhala Yrjönkatu 22 (Bepop) 28100 Pori gsm +358 (0)40 175 1535 emmi@riiarauhala.fi www.riiarauhala.fi

P ORVOO SILVOLA SUVI-MARIA

Apricus Kaivokatu 51 A 5 06100 Porvoo gsm +358 (0)50 435 5355 info@suvimariasilvola.com www.suvimariasilvola.com WALLSTÉN ELISA

Suunnittelutoimisto Sisustusjuttu Svartbäckinkuja 5 06880 Kärrby gsm +358 (0)40 704 1211 elisa@sisustusjuttu.fi www.sisustusjuttu.fi

Si, Si, Si. 45

NIEMI JOHANNA

Ahkiomaantie 28 A 310 96300 Rovaniemi gsm +358 (0)40 414 5101 studio@johannaniemi.com www.johannaniemi.com

RUK AT UNT URI, K UUSAMO KAISLAKANNAS TIINA MARJA

Arcesi Oy Tykkytie 7 B 5 93830 Rukatunturi gsm +358 (0)50 563 7545 arcesi@kolumbus.fi www.arcesi.fi

SAL O HEINONEN SANNA

Salon Sisustus ja Tapetti Oy Helsingintie 27 24100 Salo gsm +358 (0)44 284 9417 sanna@sisustusjatapetti.fi www.sisustusjatapetti.fi MALKA-LINDSTRÖM MERI

Interior La Mer Alastuvankatu 5 B 7 24240 Salo gsm +358 (0)50 514 8077 merilindstrom@hotmail.com

SAUVO FORSMAN EEVA

Mobidesign Oy Koutuntie 15 21570 Sauvo gsm +358 (0)40 012 3607 eva@mobidesign.fi

JÄSENLUETTELO 2019

VAPPULA EMMI (opiskelija)

Sisustus Pauluska Poikavaarantie 8 96900 Saarenkylä gsm +358 (0)46 811 5196 paula@sisustuspauluska.fi www.sisustuspauluska.fi


Sohvat niin kuin haluat

Säilytä puun tuntu Luo uudenlaisia tiloja ja tunnelmia osmoamalla.

Sohvat, sängyt, vuodesohvat, vuodetuolit, divaanit

• Tehdas- ja tehtaanmyymälä KERAVA • Tehtaanmyymälä VANTAA

Valokuvataulut, myös jättikoot.

Taidetta.

Akustiikkaratkaisut.

Välitilan levyt.

P YYDÄ TAR JOUS! Puh. 020 735 2760 info@finnishartshop.fi www.finnishartshop.fi S I S U S T U S TA I T E E N A M M AT T I L A I N E N

Haluatko lisätietoja puun käsittelystä? Kysy meiltä: p. 019 2644 200, info@osmocolor.com


PÄ I VI HI MA NE N, KUVA A J A PA SI LEINO

TA M P ER E

PUURTINEN JOHANNA

JALASJOKI NIINA

Viideskatu 14 57210 Savonlinna gsm +358 (0)50 538 0020 johanna.puurtinen@ gmail.com

SI L T AK YL Ä MATTILA-KARTTUNEN NINA

Suunn.tsto N & O Oy Siltakyläntie 191 49220 Siltakylä p. 05 3431745 f. 05 3431746 nina.mattila@no.inet.fi

Suunnittelutoimisto Muotoa Rautatienkatu 26 33100 Tampere gsm +358 (0)45 118 4944 niina@muotoa.net www.muotoa.net JUSLEN SANNI

Tampere ja Lähialueet juslendesign@juslendesign.fi www.juslendesign.fi KIVELÄ TUULIA

TA M M I S AARI

Liadesign/Sisustuskonttori Näsilinnankatu 34 B 33200 Tampere gsm +358 (0)40 046 1771 tuulia@liadesign.fi www.liadesign.fi

LINDHOLM FRANSISCA

KOSKINEN MAIJU

Franco Interiör & Design Suunnittelutoimisto Raatihuoneentori 10600 Tammisaari gsm +358 (0)40 715 6307 fransisca@franco.fi www.franco.fi

MÄKINEN RIITTA

SOIPIO TUULIA

PALLAS TUIJA

VIRRANTALO KIRSI

Studio Riitta Mäkinen Teerentie 20 A 1 33540 Tampere gsm +358 (0)50 327 3746 studio.r.m@kolumbus.fi www.elisanet.fi/studiorm Sisustussuunnittelutoimisto Tuulipuu Pellavatehtaankatu 9 D 45 33100 Tampere gsm +358 (0)40 515 1441 tuija.pallas@tuulipuu.com www.tuulipuu.com PURANEN KATRIINA

Seitinkatu 7 C 33580 Tampere gsm +358 (0)40 835 8747 katriina.puranen@gmail.com

Suunnittelutoimisto Muotoa Rautatienkatu 26 33100 Tampere gsm +358 (0)45 263 0407 maiju@muotoa.net www.muotoa.net

SELIN PERRIN SARI

IN design Sélin gsm +358 (0)50 523 4946 indesignseline@gmail.com www.indesignseline.com SEPPÄNEN PIIA

Designstudio Piia gsm +358 (0)50 594 6093 info@designstudiopiia.fi www.designstudiopiia.fi

Si, Si, Si. 47

Suunnittelutoimisto Muotoa Rautatienkatu 26 33100 Tampere gsm +358 (0)50 464 6822 tuulia@muotoa.net www.muotoa.net Sisustus Bene Pellervonkatu 2 A 1 33540 Tampere gsm +358 (0)44 343 7292 kirsi.virrantalo@ sisustusbene.fi www.sisustusbene.fi

T URENK I NYKÄNEN RAIJA

Sisustus- ja mainossuunn. Simasuu Laituritie 5 A 3 14200 Turenki gsm +358 (0)40 548 2934 raija.nykanen@pp.inet.fi www.simasuu.fi

JÄSENLUETTELO 2019

SAV O N L I N N A


näkÜsuojakalvot suurkuvapinnat akustointi opasteet valomainokset


TI L A SI O Y E R J A TA I PA L E , KUVA J A NNE HEINO NEN

TURK U AHOKOSKI JAANA

Sisustuksen G. Oy Linnankatu 6 20100 Turku gsm +358 (0)41 434 3638 jaana@ahokoski.fi www.ahokoski.fi KATTELUS EMMA

Sisustussuunnittelu Inredningsplanering Dodeco Martinkatu 7 20810 Turku gsm +358 (0)44 062 5779 emma.kattelus@dodeco.fi www.dodeco.fi LAAKSO MAINA

MaiDesign Martinkatu 7 20810 Turku gsm +358 (0)40 709 9590 maina@sisustusmaidesign.fi www.sisustusmaidesign.fi

LAHTI KATJA

MÄKI ANJA-KAARINA

LIIMATAINEN LEA

RAITTINEN SUSANNA

Kudos Dsign Oy Käsityöläiskatu 7 B 20100 Turku gsm +358 (0)40 842 1024 katja@kudosdsign.com www.kudosdsign.com Jarrumiehenkatu 3b A 5 20100 Turku LINTULA MERITA (kokelas)

Sisustussuunnittelu Creo gsm +358 (0)40 871 7008 merita.lintula@gmail.com merita@sisustuscreo.fi www.sisustuscreo.fi MERLA TUULI

Sisustuskonttori Vintage Kerttulinkatu 16 B 20500 Turku gsm +358 (0)41 431 4371 tuuli@sisustusvintage.fi www.sisustusvintage.fi

Suunnittelutoimisto Studio-Iloksi Yliopistonkatu 2 I 169 20100 Turku gsm +358 (0)50 094 7608 iloksi@pp.inet.fi ideà SR Solhemintie 53 20100 Turku gsm +358 (0)50 557 4887 susanna.raittinen@ideasr.fi www.ideasr.fi SUKUVAARA MINNA

Pinoa interior design. Paljaspää 6 20610 Turku gsm +358 (0)45 631 4391 minna@pinoa.fi info@pinoa.fi pinoablog.blogspot.com www.pinoa.fi

Si, Si, Si. 49

VALASVUO SARI

Sisustusstudio Eerikinkatu 2 B 31 20100 Turku gsm +358 (0)40 586 8146 sari.valasvuo@ sisustusstudio.fi www.sisustusstudio.fi

T UUSULA HYÖKKI-LEHTINEN HANNALEENA

Millidee Oy Jussilantie 10 04300 Tuusula gsm +358 (0)50 596 8793 hannaleena.hyokki@ millidee.fi www.millidee.fi


VAAS A EKLUND HANNA

Aveo Bygg Rakennus Ab Oy Pukinkatu 4 A 65230 Vaasa gsm +358 (0)40 766 1999 hanna.eklund@aveobr.fi www.aveobr.fi RENTOLA-BJÖRKLUND ERIKA

Sisustus e.r-b. Inredning Kauppapuistikko 6 / Handelsesplanaden 6 65100 Vaasa/Vasa gsm +358 (0)40 562 9741 erika@erb.fi www.erb.fi

VAN T AA HAAPAKOSKI MINNA

Minna Haapakoski Marsukuja 2 A 2 01450 Vantaa gsm +358 (0)44 533 0381 info@minnahaapakoski.com www.minnahaapakoski.com

HALONEN EEVA-RIITTA

E-RH Interiors Suunnittelutoimisto Karhunkierros 2 F A 37 01640 Vantaa gsm +358 (0)45 634 7289 eevarhalonen@gmail.com tilahaltuun.wordpress.com LINTUNEN MAARIT

Design Lintunen Kaakkurikuja 3 B 2 01450 Vantaa gsm +358 (0)40 218 7172 maarit@designlintunen.fi www.designlintunen.fi MÄKELÄINEN KAISA

Frontago Oy Pakkalankuja 6 01510 Vantaa gsm +358 (0)40 832 7321 kaisa.makelainen@ frontago.fi www.frontago.fi

SÄÄSKILAHTI EEVA

Sisustustoimisto Eeva Sääskilahti Suvantotie 4 I 113 01600 Vantaa gsm +358 (0)40 528 3647 eevanposti@elisanet.fi

VARK AUS TOIVAKKA SANNA

Onyx Interior gsm +358 (0)10 3182571 sanna@onyx.fi www.onyx.fi

VIH T I KILLSTRÖM SEIJA

Kodistamo Seimelankuja 3 03400 Vihti gsm +358 (0)40 547 6860 seija@kodistamo.fi www.kodistamo.fi

S IS U S TUSSUUNNIT T EL IJAT SI RY G S M + 35 8 (0)40 5 43 1 022 INFO @ S ISUST USSUUNNIT T ELIJAT . C OM W W W . S ISUST USSUUNNIT T ELIJAT . C OM

Si, Si, Si. 50

VINK K IL Ä LEHTONEN ELINA

E-sisustus Havutie 10 23200 Vinkkilä gsm +358 (0)40 760 3803 elina@e-sisustus.fi www.e-sisustus.fi

Y L IK IIMINK I HONKA ANU

Seluskanjärventie 8 91300 Ylikiiminki gsm +358 (0)44 069 7170 honkaanu1@gmail.com _


I L MO ITTA J A T

MED IAT IED OT

ABL-Laatat www.abl.fi

J ULK A I S I J A Sisustussuunnittelijat SI ry Inredningsplanerarna SI rf

ADI Kalusteet Oy www.adi.fi art4u / OM Yhtiöt Oy www.art4u.fi Feilo Sylvania Finland Oy www.sylvania.fi Finnish Art Shop www.finnishartshop.fi Finsoffat www.finsoffat.fi Kaakelikeskus Helsinki Oy www.kaakelikeskus.net Kinnarps Oy www.kinnarps.fi Modeo Oy www.modeo.fi Oras Oy www.oras.com Osmocolor www.osmocolor.com Oy Airam Electric Ab www.airam.fi

PÄÄTOIMITTAJA Ida Pihlajaniemi Toiminnanjohtaja Sisustussuunnittellijat SI ry gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com I LM O I T US M YYN T I Sisustussuunnittellijat SI ry gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com PAINOPAIKKA Painotalo Plus Digital Oy www.ppd.fi PAINOSMÄÄRÄ 1 500 kpl I LM O I T US K O O T J A H I N N A T 2 / 1 aukeama, 420 x 270 mm + 5 mm / ilmoituksen sivu

2 640 €

1 / 1 takakansi, 210 x 230 mm + 5 mm / ilmoituksen sivu

2 900 €

1 / 1 takakansi, 210 x 270 mm + 5 mm / ilmoituksen sivu sisäpuoli

2 200 €

1 / 1 kokosivu, 210 x 270 mm

1 870 €

Restatop Oy www.restatop.fi

1 / 2 vaaka, 175 x 112 mm

1 100 €

Tikkurila Oy www.tikkurila.fi

1 / 2 pysty, 85 x 230 mm

1 100 €

1 / 4 pysty, 85 x 112 mm

690 €

N E T T I S I V UN LI N K I T YS V UO D E LLE 2 0 1 9 Yrityksen linkki ja logo SI ry:n yhteistyössä-sivulle

250 €

Oy Orient-Occident Ltd www.orientoccident.fi

Topi Kalustaja Oy / Topi Keittiöt www.topi-keittiot.fi VMC Project www.vmcproject.fi

Hinnat (ALV 0 %) P A N K K I YH T EYS Danske Bank FI29800013 70287329 Sisustussuunnittelijat SI ry W W W . S I S US T US S UUN N I T T ELI J A T . C O M

Si, Si, Si. 51


Ritual Dot Greige 90x90cm

Olet aina tervetullut laattojen kotitaloon.

www.abl.fi