Page 1

SUUN NIT TELI JAN KÄSI KIRJA KULTA

HARMAA

MUSTA

S I S U S T U S S U U N N I T T E L I J AT S I RY: N


MUSTA

Sisustussuunnittelijat SI ry – Inredningsplanerarna SI rf

HALLITUS 2020

on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen sisustussuunnittelijoiden yhdistys, johon kuuluu 199 sisustussuunnittelijan tutkinnon suorittanutta jäsentä ympäri Suomen.

Puheenjohtaja

Yhdistyksen tarkoituksena on

Jäsenet

• edistää sisustussuunnittelijoiden yhteistoimintaa • ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa • edustaa jäseniä ammatillisissa kysymyksissä kotimaassa ja ulkomailla sekä muutoinkin toimia sisustussuunnittelijoiden yhteisten, yleisten ammatillisten etujen hyväksi • edistää sisustussuunnittelijoiden tunnetuksi tekemistä • edistää alan kuluttajavalistusta

Marika Vehviläinen

Varapuheenjohtaja Tiina Töyrä

Emma Kattelus Erja taipale Maiju Koskinen Maarit Lintunen Riia Rauhala Tommi Mäkinen

Varajäsenet Päivi Himanen Maina Laakso

Yhteystiedot Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, näyttelymatkoja ja tutustumiskäyntejä sekä harjoittaa koulutus-, näyttely-, kilpailu- ja julkaisutoimintaa sekä kuluttajille kohdistuvaa neuvontaa.

+358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com www.sisustussuunnittelijat.com

Ulkoasu Viola Virtamo viola@dreamcozy.com


”Kun näen jonkin uuden tyylin, tuotteen tai mitä vaan, mikä nostaa voimakkaan tunteen, tiedän että tässä on sitä jotain. Se voi ihastuttaa tai jopa hämmentää mutta se ensireaktio on aina oikeassa ja siitä tiedän mihin tarttua.”

M A R I A S I L VA S T P R O J E K T I PÄ Ä L L I K KÖ PERHEYRITYKSESSÄ A B L - L A ATAT


2

“Sivuille vilkuilematta omalla tyylillä eteenpäin” IRENE LEMMETTI Y R I T TÄJÄ JA V I SUA L I ST I Z A R RO OY


4

1

Saatteeksi Pidät käsissäsi Sisustussuunnittelijat SI ry:n uutta Suunnittelijan Käsikirjaa. Toivomme, että olet oppaasta yhtä ihastuksissasi ja innoissasi kuin me, työryhmä sen takana. Viimeisen puolentoistavuoden aikana olemme pienen ja tehokkaan ydinjoukon kanssa tehneet töitä kohottaaksemme yhdistyksemme tunnettuutta ja brändikuvaa. Olemme tutkineet paljon myös sitä, miten te suunnittelijat työskentelette, millaista toimintaa kaipaatte ja millaista verkostoitumista toivovat tahot, jotka työskentelevät kanssamme. Selvitystyön perusteella todettiin, että suunnittelijamme kaipaavat mm. yhtenäistä ohjeistusta hinnoitteluun, tarjousten ja sopimusten tekemiseen, vinkkejä ohjelmistojen ja sosiaalisen median käyttöön sekä monia muita asioita, joita olemme koonneet tähän kirjaan. Kumppanimme taas haluavat ensisijaisesti tavoittaa kauttamme meidät sisustussuunnittelijat. Tämän vuoksi päädyimme vuonna

2020 panostamaan kaikki voimamme vuosijulkaisun sijaan käsikirjaan, joka tavoittaa kaikki suunnittelijamme. Kumppanimme ottivat ajatuksen todella positiivisesti vastaan ja saimme kaikkien aikojen ennätysmyynnin ilmoituksille. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on mahdollisuuksia kehittää jatkossa toimintaamme yhä enemmän jäsentemme toiveiden mukaiseksi ja samalla selkiyttää viestintäämme eri kohderyhmille. Työssämme pyrimme aina esteettisyyden ja toiminnallisuuden parhaaseen mahdolliseen tasapainoon ja samaan olemme pyrkineet toteuttaessamme tätä Käsikirjaa. Suvi-Maria, Emma, Erja, Maarit, Marika, Maiju, Tommi, Päivi, Riia, Maina, Tiina ja Viola.


5

SI S U S T U S S U U N N I T T E L I J AT S I RY: N L U PA U S :

Hyvää ja kaunista vuodesta 1972 1970-luvun alussa perustettu SI Sisustussuunnittelijat ry valitsi toimintansa lähtökohdiksi palvelualttiuden, henkilökohtaisen kohtaamisen sekä rehellisen ja läpinäkyvän toimintakulttuurin – vuonna 2020 työmme perusta rakentuu edelleen samalle arvopohjalle. Arkkitehtuurin perinteiden kunnioittaminen, laadun vaaliminen ja aito asiakkaan kohtaaminen ovat hyvän suunnittelutyön perusta. Samalla SI on jatkuvasti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja sen uusista ilmiöistä; otamme avoimina ja uteliaina muuttuvan maailman haasteet vastaan. Teemme monipuolista yhteistyötä eri yritysten kanssa – elämme ajassa ja opimme uutta. Saumaton vuoropuhelu, ammattimainen yhteistyö sekä yhteinen arvomaailma – pidetään näistä huolta, yhdessä. Kiitos, että olet mukana!


11

“Kaikki järjestyy. Aina.” LILLI TOUKOLEHTO P E RU STAJA / O S A K AS MOKO OY


17

“Onnistunut tila on merkityksellinen paikka, joka tyydyttää ihmisen syvimmätkin tarpeet.” M A A R E T TA T U K I A I N E N KIRJAILIJA JA SISUSTUSARKKITEHTI SIO


18

Suunnittelijan poikkeustila OL L AA N KO TO NA

Viime kuukausina olen joutunut useaan kertaan pohtimaan työskentelytapojani uudelleen. Normaalisti tapaan päivässä useita ihmisiä, mutta poikkeustilan astuttua voimaan 16.3.2020 minun oli rajoitettava liikkumista sekä ihmisten tapaamista. Etätyöskentelystä tuli nopeasti normaali asia. Etäsuunnittelun opettelu ei ollut vaikeaa, koska olin tehnyt sitä jo aiemminkin tarjoamalla palveluitani sähköisesti. Nautin kuitenkin ihmisten tapaamisesta kasvotusten, joten poikkeustilan aikana haastavaa oli se, että fyysinen kontakti muuttui videopuheluiksi. Siirsin tietokoneeni sekä sähköpöytäni toimistolta kotiin ja tein töitä sen minkä lasten koulutehtäviltä ja ruuanlaitolta ehdin. Perheeni nautti muuttuneesta tilanteesta. Saimme yhteistä aikaa normaalia enemmän ja meistä hioutui entistä tiiviimpi tiimi. Tilanne vaikutti positiivisesti perheeseeni. Saimme olla kotona. H YV I NVO I NT I A T UK EVI A T I LO J A

Kotona työskennellessäni, minulla oli aikaa miettiä omaa terveyttäni normaalia tarkemmin. Kuntoilusta tuli poikkeusaikana tärkeä osa päivääni. Asun luonnon keskellä metsien ja peltojen ääressä, joten luonnossa liikkuminen oli päivittäistä. Tästä on jäänyt minulle ta-

pa nyt jo tilanteen hiukan normalisoiduttua. Hyvinvointi on meille toimistotyötä tekeville ja työpöydän ääressä istuville tai seisoville asia, johon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Suunnittelemme asiakkaillemme terveyttä edistäviä ja ergonomisia työskentelytiloja sekä koteja, mutta oma hyvinvointi jää monesti ajan ja energian puutteessa huomioimatta. Poikkeustilan aikana minulla oli aikaa miettiä ja rakentaa toimistostani sellainen, jossa riittää puhdasta valoa ja joka inspiroi juuri minua. T ER VEY S E D E L L Ä

Poikkeusoloja on alettu purkamaan pikkuhiljaa kesäkuun aikana, mutta oman ympäristön ja läheisten terveys on asia, johon tulee edelleen kiinnittää huomiota. On tärkeää, että pysymme terveinä, huolehdimme toisistamme sekä luomme yhdessä positiivisen ilmapiirin niin kotiin kuin muuhunkin toimintaympäristöömme. Tahdon omalta osaltani sisustaa omat ja asiakkaideni tilat vähintäänkin ilolla, hymyllä sekä rakkaudella.

T E K S T I : R I I A R AU H A L A


19

“Kaunis koti merkitsee sielun temppeliä, yksinkertaista epätäydellisyyden kauneutta kulttuurien kerroksellisuutta ja valoa. Kauniilla kodilla on syvä vaikutus mieleemme ja hyvinvointiimme.”

V I V E K A U U S I V I R TA O M I STAJA , C ASUA R I NA


20

2 YRITTÄJÄLLE & ONNISTUJALLE


21

”Aina rohkeasti ja uutta kokeillen Yhdessä olemme enemmän.” ESSI SUNDMAN K O L M A N N E N P O LV E N Y R I T T Ä J Ä LASILINKKI / ESSIS COLLECTION


27

“Harkitse tarkkaan mitä toivot, toiveilla on tapana toteutua. Ole rehellinen itsellesi ja muille ja muista olla kiitollinen kaikesta hyvästä mitä eteesi tulee. Ennen kaikkea ole armollinen itsellesi ja arvosta itseäsi.” A N I T TA H E R R A N E N Y R I T TÄJÄ / O M I S TAJA , PA R O L A N R OT T I N K I OY


31

“Kaikki on ratkaistavissa.”

MARJAANA THUNEBERG P R O J E K T I J A VÄ H I T T Ä I S M Y Y N T I , N I K A R I O Y


35

Toivon että inhimillinen kosketus, ja sen herkkä epätäydellisyys välittäisi ihmisille rentoutta, sallivuutta, pehmeyttä, iloa ja kauneutta.

LEENA KOUHIA M U OT O I L I JA / Y R I T TÄJÄ RAAKA RÅ


40

TEKIJÄLLE


41

3

”Kauneuden ympäröimänä mieli lepää ja virkistyy samanaikaisesti.” A N N I K A TA M M I DEPUT Y STORE MANAGER A RT E K OY A B


Suunnittelijan käsikirja – Ohjelmistot

42

”Ajattomuus kestää muutoksen liikkeen ja samalla ilmentää aikaansa” K AT I H I E N O N E N M U OT O I L I JA / T O I M I T U S J O H TAJA BONDEN LIVING

Suunnittelijoiden käytössä olevista piirustusohjelmista suosituimmat ovat tällä hetkellä seuraavat: 1 . A U T O C A D ( LT ) 2 . A R CH I C AD ( S E ) 3 . S KET C H U P ( P R O)

Tulokset perustuvat vuosina 2020 sekä 2017 tehtyjen kyselyiden tuloksiin. Muita käytettyjä suunnitteluohjelmia ovat mm. DraftSight (Autocadiin verrattava 2D-piirustusohjelma, discover.draftsight.com), Sweet Home 3D (www.sweethome3d.com), Winner Design (keittiösuunnitteluohjelma, www.compusoftgroup.com/fi/tuotteistamme/winner-design), SmartDraw (esitykset ja 2D-piirtäminen, www.smartdraw.com) sekä Vektorworks (2Dja 3D-suunnitteluohjelma, www.vectorworks. net/fi-FI/2020).


43

AU TO CA D

Autodesk AutoCAD ja AutoCAD LT -ohjelmistot sopivat hyvin 2D-piirustusten tuottamiseen. AutoCADillä voit tehdä helposti mittatarkkoja pohjapiirustuksia ja seinäprojektioita. Piirtäminen perustuu viivoihin ja täytteisiin (Hatch). Sillä voi käsitellä vaivattomasti laajoja 2D-pohjapiirustuksia. Piirrokset sijoitetaan oikeassa mittakaavassa valmiille papereille (Layout). AutoCADin dwg-tiedostomuodosta on tullut standardi 2D-suunnittelutiedon siirtämiseen rakennusalalla. AutoCADista on saatavilla 1 ja 3 vuoden lisenssejä. Esimerkki AutoCAD LT:n vuonna 2020: 410,50 € / vuosi ja 1 086,30 € / 3 vuotta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. Lisätietoja: www.autodesk.fi/products/autocad-lt / www.arksystems.fi ARC HI CA D

Archicad on suunnitteluohjelmisto, jolla mallinnetaan pääsääntöisesti valmiilla elementeillä. Valmistajien elementtejä, kuten kalusteita, voi myös tuoda ohjelmaan. Archicadin kevytversio SE on hyvä valinta sisustussuunnittelijoille. Tiloista syntyy realistisia, virtuaalisia 3D-malleja, mikä helpottaa suunnitteluratkaisujen päätöksentekoa verrattuna 2D-piirustuksiin. Rakennuksen malli on yksi tietokanta, jota voi tarkastella ja mallintaa eri näkymissä, muun muassa pohjassa, leikkauksessa tai 3D-ikkunassa. 2D-piirustuksia ei siis tehdä erikseen, vaan muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin näkymiin. Kun mallinnus on valmis, Archicadissä voidaan luo-

da helposti 2D-dokumentaatiot halutuista kohdista sekä renderoida 3D-mallista kuvia. Arhidadista ja Archicad SE:stä on saatavilla pysyvä lisenssimalli. Lisäksi Archicadista on saatavilla mm. 1 vuoden vuokralisenssejä. Archicadin täysversion voi hankkia myös ylläpitosopimuksella, joka on edullisin tapa pitää ohjelma ajan tasalla. Esimerkki Archicad SE:n hinnasta vuonna 2020: 2 800 €. Hintaann lisätään alv. 24 %. Lisätietoja: mad.fi/tuotteet/archicad S KET CHUP P R O

SketchUp Pro -ohjelmalla voi suunnitella ja esitellä tilan kolmiulotteisena sekä luoda siitä mittatarkan 2D-piirustuksen. 3D-ohjelmaksi SketchUp on helppo oppia ja nopea käyttää. SketchUpin 3D-mallivarastosta voit hakea suunnitelmaasi valmiita kalusteita ja sisustusvarusteita. Tarvittaessa SketchUpin 3D-mallin voi viedä 3D-renderointiohjelmaan (lisäosat), kuten V-Ray tai Twinmotion, ja luoda esityskuvia, animaatioita ja virtuaalimalleja. SketchUp Pro on saatavilla vuositilauksena. EsimerkkiSketchUp Pro:n hinnasta vuonna 2020: 270 € / vuosi. Hintaan lisätään alv. 24%. Lisätietoja: mad.fi/tuotteet/sketchup / www. arksystems.fi

TEKSTI: TOMMI MÄKINEN


46

Tärkeitä yhteystietoja Alv- ja ennakkoperintärekisteri www.ytj.fi Business Finland puh. 029 50 55000 www.businessfinland.fi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY-keskus www.ely-keskus.fi Eläketurvakeskus puh. 029 411 20 www.etk.fi Kilpailuvirasto puh.(09) 73 141 www.kilpailuvirasto.fi Korkeasti koulutettujen kassa KOKO puh. 09 4763 7600 www.kokokassa.fi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV puh. 029 505 3050 www.kkv.fi Neuvontaa yrittäjille kuluttaja-asioissa puh. 010 19 4675, ti–to klo 10–12 Kuluttajaoikeusneuvonta puh. 071 873 1901, arkisin klo 9–15

Museovirasto puh. 0295 33 6000 www.museovirasto.fi Patentti- ja rekisterihallitus, mallioikeusyksikkö puh. 029 509 5855 www.prh.fi Puuinformaatio ry puh. 010 2127 670 www.puuinfo.fi Rakennusteollisuus RT ry puh. 09 12991 www.rakennusteollisuus.fi Rakennustieto Oy puh. 029 309 3100 www.rakennustieto.fi Sisustusarkkitehdit SIO puh. 046 878 2573 www.sio.fi Sisustussuunnittelijat SI puh.040 543 1022 www.sisustussuunnittelijat.com, kolumbus.fi

siry@


47 TEKSTI: MAINA LAAKSO

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA puh. (09) 5844 48 www.safa.fi

Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry puh.046 878 2569 www.ornamo.fi

Suomen Asuntomessut puh. 020 7437 700 www.asuntomessut.fi Suomen Messut Messukeskus Puh. 040 450 3250 www.messukeskus.com www.habitare.messukeskus.com

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima palvelu yrittäjille Yritys-Suomi http://www.oma.yrityssuomi.fi/

Suomen Yrittäjät puh. (09) 229 221 www.yrittäjät.fi

Verohallinto Alueelliset verovirastot www.vero.fi

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset ry SKOL puh. 040 550 7706 www.skol.teknologiateollisuus.fi

Wola Event Management ID-Helsinki www.idhelsinki.fi

Taitoliitto / Käsi- ja Taideteollisuusliitto, Taito ry puh. 040 752 5160 www.taito.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT puh. 020 722 111 www.vtt.fi

Työtehoseura TTS puh. (09) 2904 1200 www.tts.fi

Yleinen Työttömyyskassa YTK-työttömyyskassa puh. (02) 760 7620 www.ytk.fi Yrittäjäkassa puh. 050 534 0444 www.syt.fi neuvonta@syt.fi


48

Yhteistyön voimaa

ARKKITEHTI SAFA T I LT U N U R M I N E N

Millaisen lisäarvon arkkitehdin ja sisustussuunnittelijan tai sisustusarkkitehdin yhteistyö antaa työhösi?

Yhteistyö toisen ammattilaisen kanssa on aina mielenkiintoista ja opettavaista. Ammattilaisen kanssa työskennellessä voi luottaa, että asiat hoituvat sovitussa aikataulussa ja laadukkaasti. Keskitymme yhdessä asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin, molemmat hoitavat oman osa-alueensa hyvällä tyylillä loppuun, ja lopputulos miellyttää asiakasta. Yhteistyö tukee molempien yritystoimintaa. Vuoropuhelu on sujuvaa ja mutkatonta. Keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen Mikä erityisesti innostaa yhteistyössä?

Yhdessä tekemisen ilo Molemminpuolinen inspiraatio Yhteistyön tuoma hyvä fiilis ja onnistumisen ilo Luottamus yhteistyökumppaniin, jonka tuntee jo pidemmältä ajalta Miten sisustussuunnittelijan/arkkitehdin työpanos auttaa sinua työssäsi?

Kohteen ollessa iso on sujuvaa, kun on rinnalla toinen ammattilainen, joka kuuntelee asiakasta ja keskittyy sisustuspuolen suunnitteluun, jolloin itse voi keskittyä täysin rakenteiden, julkisivujen ja koko rakennuksen ilmeeseen, muoto-

kieleen, ja toimivuuteen sekä rakennuksen asemointiin tontille. Selkeä työjako auttaa molempia.Keskustelu ja pohdinta yhdessä varmistavat kauniin ja toimivan lopputuloksen. Millaiset konkreettiset dokumentit sisustussuunnittelijalta tai sisustusarkkitehdilta ovat mielestäsi oleellisimmat?

Huonekortit (värit, tarkat materiaalimääritykset) Kiintokalusteet Työkuvat Tilajako yhdessä asiakkaan kanssa Valaistussuunnitelma Tekstiilisuunnitelmat Asiakkaan budjetin huomioiminen sisätilojen materiaaleja suunniteltaessa Mikä tekee yhteistyöstä sujuvaa?

Luonteva kanssakäyminen + ammattimainen ote Se, että tuntee suunnittelijan tyylin ja voi luottaa, että lopputulos on kaunis, toimiva ja viihtyisä Johdonmukainen tapa suunnitella ja se, ettei tyyli vaihdu Henkilökemia, luottamus Se, että osaa puhua kauniisti yhteisistä hankkeista, sekä tilannetaju Arkkitehdin terveiset suunnittelijoille: On ollut suuri ilo työskennellä sisustussuunnittelijoiden kanssa mutkattomasti ja ammattimaisesti.


49

URAKOITSIJA VILLE H E I N O R U N T U WOR KS O Y Miten urakoitsijan ja sisustussuunnittelijan yhteistyö toimii parhaiten?

Kun he tuntevat toistensa työnkuvan ja arvostavat toista työssään Kun he tekevät suunnitelmia koskevat rakentamiseen liittyvät ratkaisut yhdessä Onko sinulle ollut iloa yhteistyöstä?

Pääasiassa kaikkien suunnittelijoiden kanssa työskenteleminen on ollut hedelmällistä ja miellyttävää. Kuinka tärkeää on henkilökemia?

Henkilökemia on yhtä tärkeää urakoitsijan ja suunnittelijan, tilaajan ja urakoitsijan sekä suunnittelijan ja tilaajan välillä. Ilman henkilökemiaakin voi toki olla keskinäinen luottamus toisen ammattitaitoon, mikä on vielä tärkeämpää. Mikä erityisesti innostaa yhteistyössä sisustussuunnittelijan kanssa?

Kohteet ovat lähtökohtaisesti viimeistellympiä ja suunnitelmat ovat urakkaa aloittaessa valmiimpia. Uuden suunnittelijan kanssa työskentely tuo parhaimmillaan omaankin työskentelyyn uusia näkökulmia, kun ei voi välttämättä tehdä, kuten on aina tehty. Mitä on sujuva yhteistyö, mitä se edellyttää?

Sujuva yhteistyö tarkoittaa sitä, että urakoitsija ja suunnittelija tuntevat toistensa työtavat niin hyvin, että voivat

tarvittaessa paikata toistensa työtä urakan edetessä. Tähän ei ole mahdollista päästä ilman pitkää yhteistyötä, ja tämän tekeminen puolin tai toisin, ennen kuin ollaan “riittävän tuttuja”, johtaa parhaimmillaankin korkeintaan luottamuksen horjumiseen. Suunnittelijan pitäisi osata konsultoida urakoitsijaa (ja myös kuunnella!) ja toisinpäin. Miten sisustussuunnittelijan/sisustusarkkitehdin työpanos voisi auttaa sinua kohteissasi?

Urakoitsijalle tärkeimpiä työkaluja suunnitelmissa ovat mahdollisimman paikkansapitävät mitat ja yksinkertaiset mutta selkeät huonekortit.

R A K E N N U S M E S TA R I T U O M A S V U O R E N S O L A , A K U R O Y: Miten urakoitsijan/tekijän ja sisustussuunnittelijan yhteistyö toimii parhaiten?

Yhteistyö toimii mielestäni parhaiten, kun molemmat ottavat toisensa huomioon. Aiempi tuntemus on mielestäni hyväksi, koska silloin tiedetään, mihin toinen pystyy. Yhteistyön on myös oltava intensiivistä, ja asioita on käytävä riittävän usein läpi, jotta kohteiden läpi vieminen on huomattavasti sujuvampaa.


50 Onko sinulle ollut iloa yhteistyöstä?

Meille on ollut iloa yhteistyöstä: olemme saaneet hyviä kohteita, ja yhteistyö helpottaa työtämme. Kuinka tärkeää on henkilökemia?

Henkilökemia on mielestäni tärkeä, koska painimme ”ns. samalla puolella aitaa”. Mikä erityisesti innostaa yhteistyössä sisustussuunnittelijan kanssa?

Sisustussuunnittelija tuo kentälle uusia ja erilaisia asioita sekä hyviä näkemyksiä. Mitä on sujuva yhteistyö, mitä se edellyttää?

Sujuvan yhteistyön kannalta on mielestäni tärkeää, että kaikki osapuolet keskustelevat keskenään ja ottavat kaikkien näkökulmat huomioon. Osapuolet pystyvät rakentamaan pakkaa yhdessä ja tekemään kompromisseja tarpeen tullen. Miten sisustussuunnittelijan/sisustusarkkitehdin työpanos voisi auttaa sinua kohteissasi?

Työpanos auttaa meitä keskittymään omaan tekemiseemme, koska meiltä jää pois turha epäselvyys ja jatkuva asioiden selvittely asiakkaan kanssa. Suunnitelmien ollessa hyvät ja selkeät ne edesauttavat töiden sujuvuutta työmaalla ja tehokkuus kasvaa. Suunnittelijoiden tupainotteinen suunnittelu asiakkaan kanssa auttaa meitä kohteissamme ja helpottaa työtämme.

K U K K A - J A K A S V I TA I T E L I J A ANNINA JAALA Miten vihersisustajan ja sisustussuunnittelijan yhteistyö toimii parhaiten? + muut kysymykset.

Tiedonkulku on sujuvaa ja muutoksista informoidaan nopeasti. Välillä on hienoa työskennellä tiimissä. Se tuo iloa. Henkilökemia on todella tärkeää. Se helpottaa huomattavasti työskentelyä. Minulle innostavia ovat ammattitaitoisen sisussuunnittelijan mielipiteet ja näkemykset. Yhteistyötä helpottavat saman kaltaiset näkemykset sisustuksessa. Yhteistyö sujuu mutkattomasti, jos ammattilaiset tuntevat toisensa entuudestaan. > Tiedonkulku! Toisen ammattilaisen näkemykset luovat varmuutta omiin päätöksiin. Sisustussuunnittelija tai sisustusarkkitehti osaa antaa jonkun odottamattoman idean, joka onkin loistava juttu juuri siihen kohteeseen. > Välillä sokeutuu omaan työhön! Yhteistyöllä tiloista tulee viihtyisämpiä ja ihmisten hyvinvointi lisääntyy. Vihersisustaminen sisätiloissa, terasseilla ja puutarhassa on nouseva trendi, ja siihen pitää kiinnittää yhä enemmän huomiota. On hienoa tehdä yhteistyötä ammattilaisten kanssa, jotka ymmärtävät kasvien, puiden ja kukkien arvon. Vihersisustamisella voidaan korostaa sisätilojen arkkitehtuuria ja pehmentää tunnelmaa.


51

Tiltu Nurminen, Arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto Creative Turku

Halisojantie 3, 21270 Nousiainen 050-5167925 tiltu.nurminen@creativeturku.fi www.creativeturku.fi Ville Heino Runtu Works Oy

+358 50 599 0638 ville.heino@runtu.fi www.runtu.fi

“Unelmat, rohkeus, sinnikkyys, ripaus hullunhassuutta ja hyppysellinen utopiaa puristavat maailmasta joskus timantteja. Tarvitaan silti myös toiset silmät ja toinen sydän, jotta ne aidosti säkenöisivät.” R A I N O R A N TA

Tuomas Vuorensola Akur Oy

050 384 6207 Rakennusmestari (AMK) tuomas.vuorensola@akur.fi www.akur.fi Annina Jaala Kukat Anniina Jaala

044 203 2904 kukat.anninajaala@hotmail.com

T E K S T I : PÄ I V I H I M A N E N

M U OT O I L I JA , Y R I T TÄJÄ MOMONO


52

Työsi tueksi Kauniin kuvan tekijät: Se, että työskentelee sisustussuunnittelijana, ei aina välttämättä tarkoita, että osaisi valokuvata tai stailata omat kohteensa tai että sille olisi oman suunnittelutyön ohella aikaa. Kaunis sisustuskuva on kuitenkin tärkein tapa markkinoida suunnittelutyötä, ja siksi valmiiden kohteiden kuvaaminen on suunnittelijalle ensiarvoisen tärkeää. Olemme listanneet avuksesi kauniin sisustuskuvan ammattilaisia, jotka työskentelevät yhdessä ja erikseen ja joiden työnäytteiden perusteella voit löytää oman tyylisesi tekijät, jotka nostavat esiin juuri sinun suunnitelmasi parhaat puolet. Samat kuvaajat ja stailistit työskentelevät usein sisustuslehdille ja muille alan medioille, joten heidän kauttaan suunnittelijan on mahdollista saada kohteilleen myös laajaa näkyvyyttä.


53

STA I L I ST I T / V I SUA L I ST I T

PI N J A F OR S M AN A N N I KA H U U R R E K OR P I M I N N A J ON E S PI I A K AL L I OM ÄK I TILA- / S I S U S T U S K U VA A J AT

J O N N A K I V I L AH TI S A N N A L U H AN I E M I

R I I KKA KA N T I N KO S KI

HA N N A -KATA R I I N A M ON ON E N

KATR I KA PA N EN

I N A N OR D B ÄC K

KR I STA KE LTA N EN

PEETA P E LTOL A

JA A NI S KER KI S

A N N A P I R K OL A

SUVI KESÄLÄ I N EN

LA UR A S E P PÄN E N

PA AVO LEHTONEN

KI R S I KK A S I M B E R G

MI KA EL P ET T ER S S O N

S US A N N A V E N TO

SA MELI R A N TA N EN UNT O R A UT I O M I KKO RY HÄ N EN VUO KKO S A LO PA ULI I NA SALONEN R I I TTA SO U R A N D ER VI O LA VIRTA M O


54

NÄKYVÄLLE

4


55

”Tärkeämpää kuin täydellisyys, on olla oma itsensä, katsoa eteenpäin ja työskennellä sinnikkäästi” LAURA LANKINEN B R Ä N D I J O H TAJA , P E R H EY R I T TÄJÄ T I M B E RW I S E


56

Markkinoinnin lyhyt oppimäärä 1) Miksi katsoisit mallia kilpailijasta, kun voit seurata mitä maailman paras tekee? 2) Ota paras kirjanpitäjä, jonka löydät. 3) Et voi olla kaikille kaikkea. 4) Vie asiat ripeästi eteenpäin, muuten maailma ajaa ohi. 5) Hallitse kalenteriasi. Sijoita sinne myös vapaa-aika ja lomat 6) Järjestä jostakin rahaa. 7) Mieti, mikä on haaste, joka on ratkaistava ja etsi sitten vasta keinot, miten. 8) Ihmiset ostavat niiltä, joista he pitävät, ja siksi verkostoituminen on tärkeää. Olet oman itsesi markkinointihenkilö. Henkilökohtainen suhde asiakkaaseen on tärkeintä. 9) Kaikkien palapelin osien on oltava kunnossa ennen kuin voit markkinoida. Ei riitä, että jokin osa on. 10) Tärkeintä on olla riittävän korkea tavoite ja konkreettiset askeleet sitä kohti.


57

Kotitehtävä oman markkinoinnin suunnitteluun Mieti, kuka ja millainen on tyypillinen asiakkaasi (mies/nainen, ikä, kiinnostuksen kohteet jne.).

Missä kanavissa asiakkaasi viettää aikaa (FB, IG, Youtube, LinkedIn jne.)? Valitse tärkeimmät. Aika ei riitä kaikkeen.

Millainen sisältö asiakastasi puhuttelee? Tarvitaanko eri sisältöä eri kanaviin?

Miten saat ihmiset kertomaan sinusta ja yrityksesi palvelusta? Käyttäjien tekemä sisältö on yleensä arvokkaampaa kuin itse tuotettu.

Mitä osaat tuottaa itse, ja mihin etsit itsellesi parhaimman partnerin?

Miten olet varautunut markkinointiin ja sisällöntuotantoon (aika/raha)?

Miten tuot persoonaasi esille ja avaat elämäsi sekä työsi mielenkiintoista arkea? Ole utelias ja rohkea!

Millaisia ilmaisia vinkkejä voit antaa? Ihmiset luottavat asiantuntijoihin ja valitsevat mielellään palveluntarjoajan, joka on jäänyt mieleen.

Onko toiminnassasi joitakin sesonkeja, jotka olisi hyvä huomioida tuottamassasi markkinointisisällössä?

Mitkä trendit vaikuttavat toimintaasi, ja mikä on markkinatilanne toimintaalueellasi?

Miten erotut kollegoistasi? Missä olet ainutlaatuinen?


58

Sosiaalisen median palvelut Visuaalisten alojen tärkeimmät sosiaalisen median kanavat ovat tällä hetkellä Instagram, Facebook sekä Pinterest. Työnhakuun ja rekrytointiin keskittyvä Linkedin on myös hyvä alusta verkostoitua ja tiedottaa omasta osaamisestaan.

Instagram on ilmainen kuvienjakopalve-

lu ja sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia ja videoita sekä kommentoida ja tykätä toistensa jakamasta sisällöstä. Yritykset voivat luoda Instagram-yritystilin. Yritystili mahdollistaa mainostamisen Instagramissa. Mainontaa on mahdollista kohdentaa hyvinkin tarkasti, ja pienelläkin summalla saa näkyvyyttä kohdennettuna esimerkiksi omalle alueelle, tietyille ikäryhmille tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. Instagram on tällä hetkellä (2020) yksi merkittävimmistä yritysten markkinointikanavista. Ilman mainosrahaakin se tarjoaa loistavan mahdollisuuden jakaa kuvamateriaalia ja tietoa oman yrityksen palveluista ja tuotteista. Erityisesti visuaalisilla aloilla se on tärkeä työnäytteiden ja referenssien jakokanava, jonka sisältöön kannattaa panostaa. Instagram-tiliä luotaessa on tärkeää miettiä ensin, mikä on minun missioni ja mitä minä voin antaa seuraajilleni. Tämän tulisi välittyä seuraajille heti Feediä selatessa.

Instagram-profiilin esittelyteksti eli bio on olennaisen tärkeä. Sillä kiinnitetään oman kohderyhmän huomio. Huomioi erityisesti nämä: 1) Mitä ja kenelle? (miksi tiliäsi kannattaa seurata) 2) Titteli tai yritysnimi, joka tukee asiantuntijuutta (mikä on arvosi: asiantuntija, kannustaja vai keskustelunherättäjä?) 3) Mihin haluat ohjata ihmiset esim. kotisivut tai muut linkit. (esim. työskentele kanssani, nappaa ilmaiset vinkit)

Oman Instagram-tilin ulkoasu kannattaa suunnitella huolella. Valitse käyttäjänimi, joka vastaa mahdollisimman hyvin yrityksesi nimeä tai omaa nimeäsi. Kirjoita selkeä esittelyteksti, josta ilmenee helposti, mistä tililläsi on kyse ja minkälaista sisältöä jaat tililläsi. Kiinnitä huomiota kuvien laatuun, värisävyihin ja rauhallisuuteen. Julkaisemasi kuvat kertyvät tilillesi Feediin. Feedin ulkoasu kertoo nopealla silmäyksellä, millaisesta tilistä on kyse. Kun Feedin ulkoasuun on kiinnitetty huomiota ja kokonaisuus on harmoninen, uudet käyttäjät valitsevat tilisi todennäköisemmin seurattavien joukkoon, kuitenkin vasta arvokas sisältö sitouttaa seuraajat ja aikaansaa tilin kasvun. Tärkeää kuvien julkaisussa itse kuvan laadun ja sisällön lisäksi on avainsanojen eli


59

stories

bio

kohokohdat

reels

IGTV

feed

hashtagien käyttö. Hashtagit ovat sanoja, joiden kautta muut käyttäjät etsivät kuvia. Ne erotetaan tavallisesta tekstistä käyttämällä #-merkkiä. Lisäksi kuvien yhteyteen voi lisätä muita käyttäjiä kirjoittamalla heidän Instagram-käyttäjätunnuksensa. Käyttäjätunnukset, eli muiden käyttäjien nimet, merkitään @-merkillä. Jos oma kohdeyleisö on suomalainen, kannattaa käyttää suomenkielisiä hashtageja. Myös avainsanojen relevanttius on tärkeää: ”lovemondays” ei vakuuta, sitouta tai auta potentiaalista asiakasta löytämään sinua. Yritystilin analytiikasta on myös helppo seurata sitä, kuinka paljon ja millä avainsanoilla ihmiset löytävät profiilisi. Muiden käyttäjien tägääminen kuvaan on suositeltavaa, näin saat mahdollisesti muut tilit jakamaan oman julkaisusi. Esimerkiksi tägäämällä suunnittelemaasi tilakuvaan kaluste- ja materiaalitoimittajat, nämä saattavat jakaa kuvasi ja näin saat enemmän näkyvyyttä ja uudet seuraajat löytävät tilillesi. Instagramin tarinaan (Stories) voit lisätä kuvia sekä videoita, jotka katoavat 24 tunnin kuluessa. Kuvien ja videoiden päälle voi esimerkiksi piirtää sekä lisätä tekstiä, hashtageja, sijaintitunnisteita, tarroja ja emojeja.

Tämä on paikka, jonne voi sisältöä julkaista rennommin, koska ne eivät Feedin tapaan luo visuaalista kokonaisuutta. Tarinaan kannattaa myös ahkerasti tägätä yhteistyökumppaneita, koska tägätyt käyttäjät saavat suoraan lisättyä julkaisusi omaan tarinaansa. Kohokohtiin kannattaa tallentaa oman liiketoiminnan/brändin kannalta tärkeimmät osa-alueet, joita voivat olla esim. oma esittely, erityisosaamisalueet jne. Kohokohtiin saat lisättyä myös jälkikäteen jo poistuneita tarinoitasi. Ne löytyvät arkistosta, kun luot Kohokohdan. Kohokohtaan kannattaa siis panostaa. Tämä voi parhaimmillaan toimia nettisivujen kaltaisena tietopakettina yrityksestäsi. Luo Kohokohdille omat symbolit, jotta tilin ulkoasu on harkittu. Bubbling under…

Suomenkieliset sisustusaiheiset IGTV- ja Reels -videot loistavat vielä poissaolollaan. Tutorial-videoilla, kuratoiduilla aihekatsauksilla tai kumppanien kanssa toteutetuilla teema ja -kohdevideoilla olisi mahdollisuus kasvattaa henkilökohtaista näkyvyyttä sekä saada tunnettuutta yhdistykselle.


60

yli 200

60%

M I L J OON AA

Instagram-käyttäjää vierailee ainakin yhdessä yritysprofiilissa joka päivä

ihmisistä sanoo löytävänsä uusia tuotteita Instagramissa

80%

: N L I S ÄY S

1/3

eniten katsotuista tarinoista on peräisin yrityksiltä

Instagram-videoiden katseluajassa

L Ä H D E : I N STAG R A M

I NSTAGR A M I N PA R HA I M M AT J ULKA I S U AJ AN K OH D AT 18:00 20:30

1 8: 00 2 0: 30

MA

1 8 : 00 2 0 : 00 18:00 20:30

18:00 20:30

TI

KE

TO

PE

12:00 20:00

LA

( S E U R A A PA R HA I TA J U L K A I SUA I KO JA T I L I L L ÄS I I N S TA G R A M I N A N A LY T I C S - O S I O S TA )

18:00 21:00

SU


61

Facebookia voi käyttää joko yksityishenkilön profiililla tai yrityksille ja yhdistyksille tarkoitetuilla sivuilla. Facebook-sivuillaan yritykset markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan ja palvelevat asiakkaitaan. Facebook-käyttäjät voivat tykätä yritysten sivuista ja näin vastaanottaa yritysten viestejä. Lisäksi Facebook tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kohdentaa julkaisujaan tietyille kohderyhmille tai tehdä mainoksia, jotka ohjaavat Facebookin ulkopuolisille sivuille. Palvelussa mainostava yritys voi kohdentaa mainoksensa todella tarkasti. Mainokset voi asettaa näkymään esimerkiksi vain yli 30-vuotiaille ja Helsingissä asuville. Myös Facebookissa kannattaa jakaa muiden julkaisuja ja tägätä yhteistyökumppaneita. Näin saat enemmän näkyvyyttä ja liikennettä omille sivuillesi. Kannattaa myös linkittää omille nettisivuille aina, kun se on mahdollista, koska eri sivustoilta tuleva liikenne sivuillesi parantaa Google-näkyvyyttä. Instagramin yritystilin suosion lisäännyttyä Facebook on muuttunut monilla yrityksillä enemmän ilmoitustaulun kaltaiseksi tiedotuskanavaksi, jossa jaetaan artikkeleita, tapahtumia ja muiden SOME-kanavien sisältöä. Facebookilla on oma käyttäjäkuntansa, josta kaikki eivät käytä Instagramia. Siihenkin kannattaa panostaa. Pinterestissa on kyse kuvien jakamisesta ja omien kiinnostuksenkohteiden keräämisestä visuaalisiksi kokoelmiksi. Pinterest on kuin ilmoitustaulu, jolle voi tallentaa kauniita kuvia, ideoita ja vinkkejä. Yrityksille Pinterest on mahdollisuus lisätä tunnettavuutta ja saada omat referenssikuvat leviämään ympäri maailman. Voit luoda esimerkiksi jokaiselle referenssille oman kansion tai tehdä kansioita tiloittain, esimerkiksi keittiöt, kylpyhuoneet, olohuoneet jne. Linkittämällä referenssikuvasi yrityksesi www-sivulle, saat Pinterestin kautta kävijöitä nettisivullesi.

Pinterestin haasteena on, että monen käyttäjän tallennuksen jälkeen kuvan alkuperäinen lähde ei välttämättä ole enää tallessa. Pinterestiin ladattaviin kuviin kannattaisi lisätä vesileima tai logo, jotta monenkin ”pinnauksen” jälkeen säilyy tieto, että kuva on yrityksesi lisäämä. Pinterest on oiva työkalu suunnittelijalle inspiraation ja ideoiden lähteenä, koska kuvien jäsentely, tallentaminen ja jakaminen on nopeaa ja helppoa.

Linkedin Käyttäjät voivat ladata Linkedin-palveluun ansioluettelonsa, harrastuksensa ja kiinnostuksen kohteensa sekä saada suosituksia entisiltä esimiehiltä ja työkavereilta sekä suositella muita. Linkedin on paitsi työnhakuun ja rekrytoimiseen tarkoitettu palvelu, mutta nykyisin se on myös oiva keino verkostoitua sekä löytää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi toimisto- ja muiden julkitilakohteiden toimeksiantajat ovat usein Linkedin-käyttäjiä ja saattavat löytää sitä kautta yrityksesi. Linkedin mahdollistaa myös Blogi-kirjoitusten julkaisun, jossa käyttäjä voi muun muassa jakaa ammatillista osaamistaan, kuten kirjoittaa työssään tai urallaan kohtaamistaan haasteista, viimeisimmistä opeistaan tai alan tärkeimmistä trendeistä.

TEKSTI: MAIJU KOSKINEN


64

SUUNNITTELIJAN OSOITTEISTO


65

”Erilaisuus niin ihmisissä ja heidän valinnoissaan tekee elämästä mielenkiintoisen ja rikkaan.” K AT I T Ö T T E R M A N P E RU STAJA OUT OF THE DARK

5


66 Aada Huonekalut & Sisustus Arja Rintamäki Sahaajankatu 46 00880 Helsinki +358 0 40 7082968 https://www.aadasi.com/ Adea oy Mari Säntti PL 31 61801 Kauhajoki +358 405 649 530 mari.santti.adea.fi www.adea.fi ABL Lab Maria Silvast Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki + 358 50 544 2661 maria.silvast@abl.fi www.abl.fi ADI Kalusteet Oy Kimmo Fagerlund Vanha Turuntie 114 24800 HALIKKO + 358 44 737 50 10 kimmo.fagerlund@adi.fi www.adi.fi ANKI Rugs - Shop & Showroom Pieni Roobertinkatu 5 00130 Helsinki +358 9 653575 anki@ankirugs.com Annala Oy Hanna-Maria Kortesoja Lankilantie 90 62100 LAPUA +358 50 5570146 hanna@annala.fi www.annala.fi

Artek Oy Ab Annika Tammi Keskuskatu 1 B 00100 Helsinki +358 40 757 3325 annika.tammi@artek.fi www.artek.fi

Blanco+ Helsinki Minna Lindberg Kaikukatu 2 00530 Helsinki +358 44 032 7882 minna.lindberg@blancoplus.fi www.blancoplus.fi Catalina Oy Tia-Maria Mäkelä Välimerenkatu 8 00220 Helsinki +358 40 820 6850 tia@catalina.fi shop.catalina.fi DECOlight Oy Kia Piltz Helsinki Showroom Kalevankatu 31 00100 Helsinki +358 10 4236 364 kia.pilz@decolight.fi www.decolight.fi Decor H Gerli Ivask Albertinkatu 46 00180 Helsinki +358 45 125 2003 myynti@decor.fi www.decor.fi


67

Dekotuote Oy Jari Leinonen Sahamäenpolku 27 01860, Perttula +358 45 345 2345 www.dekotuote.fi info@dekotuote.fi Fasetti Oy Janne Ylönen Fasetti Helsinki Pohjoisranta 2 00170 Helsinki +358 10 423 1000 www.fasetti.fi www.ornäs.fi Finnish Art Shop Sebastian Isokangas Maskuntie 226 A 2 21250 Masku +358 207352760 info@finnishartshop.fi www.finnishartshop.fi Finsoffat Huhtimontie 4 04200 Kerava +358 50 571 9027 www.finsoffat.fi Forbo Flooring Finland Oy Ira Lindblad Heikkiläntie 2 00210 Helsinki +358 50 563 7752 ira.lindblad@forbo.com www.forbo-flooring.fi

Geberit Oy Kristina Närevuori Tahkotie 1 01530 Vantaa +358 50 4335019 kristina.narevuori@geberit.com www.geberit.fi www.ido.fi Genelec Oy Markku Syrjäpalo Olvitie 5 74100 Iisalmi Finland +358 50 545 2670 markku.syrjapalo@genelec.com www.genelec.com Gerflor Annina Ijäs Gerflor Oy +358 40 522 8131 www.gerflor.fi Helma Oy Aino Kuhlberg Hietalahdenranta 5 C 00120 Helsinki + 358 9 668 93 90 helma@helma.fi www.helma.fi HT Collection Oy Soisalmentie 1 15860 HOLLOLA + 358 3 780 1556 info@htcollection.com www.htcollection.com


68 HÄFELE GmbH & Co KG, Sivuliike Suomessa Ari Nikkinen, Tupalankatu 4 5680 LAHTI +358 40 8658789 ari.nikkinen@hafele.fi www.hafele.fi INR Iconic Nordic Rooms Stiina Komi Sanka Oy Itsehallintokuja 4 02600 Espoo +358 44 736 3232 stiina.komi@inr.fi Input Interior Sari Pakkanen Marketing manager Finland Input interior Oy Perämiehenkatu 12 E 00150 Helsinki +358 41 445 3808 www.inputinterior.fi Jean Vernet Mariankatu 20 FIN-00170 Helsinki FINLAND Puh. +358 40 415 6477 info@vernet.fi www.vernet.fi Junet Oy Sanna-Mari Petäjistö Niemenkyläntie 238 66300 Jurva +358 44 530 2717 sanna-mari.petajisto@junet.com www.junet.com

Juuripuu Markku Lyytinen Sorvaajankatu 9 b F 00880 HELSINKI +358 50 437 2961 markku@juuripuu.fi www.juuripuu.fi Kuusilinna Oy Jani Kuusilinna Annankatu 24 00100 Helsinki +358 9 607 354 huonekaluliike@kuusilinna.fi www.kuusilinna.fi Lepo Product Oy Tiina Tahkokorpi Arkadiankatu 31, 00100 HKI tiina.tahkokorpi@lepo.fi www.lepoproduct.fi Lindström Group Oy Emil Hermansson +358 40 5769 555 emil.hermansson@lindstromgroup.com www.lindstromgroup.com Loimaan Kivi Anne Paljakka Palininkatu 2 32201 Loimaa + 358 40 836 5808 anne.paljakka@loimaankivi.fi www.loimaankivi.fi LVI Juhani Niemi Susse Stavenhagen Nimismiehenpelto 6 02770 Espoo +358 40 561 3030 susse@lvijuhaniniemi.fi www.juhaniniemi.fi


69

Modeo Paula Tornberg Hämeentie 157 00560 Helsinki +358 207 920 272 paula.tornberg@modeo.fi www.modeo.fi

Oras Group Susanna Mäki Isometsäntie 2, PL 40 26101 Rauma, Finland +358 50 5601257 susanna.maki@oras.com www.oras.com, www.hansa.com

Muoto2 Design & Manufacturing Ilmarisentie 24 15200 LAHTI +358 44 5948 533, Mikko +358 50 3562 354, Kirsi info@muoto2.fi www.muoto2.fi

Oy Orient-Occident Ltd Johanna Ahonen Ruukinkuja 2 – 02330 Espoo Keskuskatu 4 – 00100 Helsinki +358 40 5046259 johanna.ahonen@orientoccident.fi www.orientoccident.fi

Mano Helsinki Oy Maarit Saaristo Läntinen Brahenkatu 6 00510 Helsinki +358 40 7304402 maarit.saaristo@mano.fi www.mano.fi Nikari Oy Peltorivi 10470 Fiskars +358 10 315 1310 sales@nikari.fi www.nikari.fi Nomart OY Kasarmikatu 21 00130 Helsinki, Finland +358 9 661 477 www.nomart.fi

Piiroinen Oy Timo Kaivonen Tehdaskatu 28 24100 SALO +358 44 3362995 timo.kaivonen@piiroinen.com www.piiroinen.com Pukkila Oy Ab PL 29 20251 Turku +358 400 624 441 anna-kaisa.tuomi@pukkila.com www.pukkila.com Restatop Oy Minna Knifsund Apilakatu 16 20740 Turku +358 400 869 779 minna.knifsund@restatop.fi www.restatop.fi


70 Roltrade Oy Hanna Vänskä Vattuniemenkatu 3 00210 Helsinki +358 50 477 4323 hanna.vanska@roltrade.com www.roltrade.com

Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy Hanna van Ingen Satamatie 8, 37801 Akaa +358 3 5421090 hanna.van.ingen@tapettitehdas.fi www.tapettitehdas.fi

Sarbon Woodwise Oy / Osmo Color Sirpa Pitkänen Askonkatu 13 15100 Lahti +358 40 4511 083 sirpa.pitkanen@osmocolor.com www.osmocolor.com

Tarkett Oy Säterinkatu 6 02600 Espoo +358 9 4257 9099 asiakaspalvelu@tarkett.com www.tarkett.fi

Sologrey Miia Kylmänen Laivanvarustajankatu 2 D LH6 00140 Helsinki +358 500611722 miia@sologrey.fi www.sologrey.fi

Teknos Oy Taina Jyrkkärinne Takkatie 3, PL 107 00371 HELSINKI +358 400 902 100 taina.jyrkkarinne@teknos.com http://www.teknos.fi

Studio Decor Oy / Tapettitaivas Assi Kiiveri Harkkotie 1 33470 Ylöjärvi +358400531304 assi.kiiveri@studiodecor.fi www.studiodecor.fi www.tapettitaivas.fi

Tila Partnerit Oy Mika Laine Lönnrotinkatu 45 00180 HELSINKI +358 50 911 1523 mika.laine@tilaan.com www.tilaan.com

Feilo Sylvania Finland Oy Business Park Kehämylly Vantaankoskentie 14 01670 VANTAA +358 40 7532976 hanna.levijarvi@sylvania-lighting.com www.sylvania.fi

Timberwise Oy Laura Lankinen Juvantie 222 32200 Loimaa +358 50 5169221 laura.lankinen@timberwise.fi www.timberwiseparketti.fi Topi-Keittiöt Oy Riitta Ojala-Fors +350 50 5959 111 riitta.ojala-fors@topi-keittiot.fi topi-keittiot.fi


71

Unidrain Oy Kipinätie 1 06150 Porvoo Uudisrakentaminen, Teemu Sivenius +358 44 763 2109 teemu.sivenius@unidrain.fi Korjausrakentaminen ja Hotellit, Peter Bäckblom +358 44 763 2108 peter.backblom@unidrain.fi www.unidrain.fi Uula Color Oy Timo Holmi Yttiläntie 265 32920 Kauvatsa timo.holmi@uula.fi +358 500590229 www.uula.fi Valaisin Grönlund Miikka Grönlund Voivalantie 22 20780 Kaarina, Finland +358 10 820 8200 +358 40 545 2497 miikka.gronlund@valaisingronlund.fi www.valaisingronlund.fi Vepsäläinen Oy Projektimyynti Piia Konttinen +358 50 4038 028 piia.konttinen@vepsalainen.com www.vepsalainen.fi

Verhoomo Palttina Oy Sari Rossi Hämeentie 155 C, 5. krs 00560 Helsinki +358 44 288 6720 info@verhoomopalttina.fi www.verhoomopalttina.com Viherviisikko Oy Sari Björklöf Juurakkotie 5 01510 VANTAA +358 40 5545 125 sari.bjorklof@viherviisikko.fi www.viherviisikko.fi Vivero Oy Matti Nyman Hämeentie 157 00560 Helsinki +358 400 511389 matti.nyman@vivero.fi www.vivero.fi Woodio Oy Jenna Tikkanen Showroom Kaikukatu 2C (Second floor) 00530 Helsinki +358 (0)50 336 7357 jenna.tikkanen@woodio.fi www.woodio.fi Zarro Oy Irene Lemmetti Fredrikinkatu 37 00120 Helsinki 09 603806 + 358 505926301 zarro@zarro.fi www.zarro.fi


säännöt

72 SISUSTUSSUUNNIT T E L I J AT S I RY: N S ÄÄNNÖ T

NIMI JA TOIMIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sisustussuunnittelijat SI ry, ruotsiksi käännettynä Inredningsplanerarna SI rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on

edistää sisustussuunnittelijoiden yhteistoimintaa ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa edustaa jäseniään ammatillisissa kysymyksissä kotimaassa ja ulkomailla sekä muutoinkin toimia sisustussuunnittelijoiden yhteisten, yleisten ammatillisten etujen hyväksi edistää sisustussuunnittelijoiden toiminnan tunnetuksi tekemistä edistää alan kuluttajavalistusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja tutustumiskäyntejä sekä harjoittaa koulutus-, näyttely-, kilpailu- ja julkaisutoimintaa sekä kuluttajiin kohdistuvaa neuvontatoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisella luvalla, toteuttaa ilmoitusmyyntiä julkaisuihin ja medioihin, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut Muotoilija AMK, sisustusarkkitehtuuri- tai sisustussuunnittelulinjan tai vastaavan oppilaitoksen loppututkinnon. Opiskelijajäseneksi voi liittyä henkilö, joka opiskelee Muotoilija AMK:ssa, sisustusarkkitehtuuri- tai sisustussuunnittelulinjalla. Yhdistyksen jäsentoimikunta voi hakemuksen perusteella hyväksyä jäseneksi henkilön, joka muutoin on saavuttanut vastaavan ammattipätevyyden. (SI ry:n syyskokous 21.10.1999, pöytäkirjan kohta 10:, korjaus AMK 16.11.2017 Päätettiin, että SI ry:n jäsenyys edellyttää sisustuksen pääaineopintojen suorittamista Ammattikorkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa. Sivuaineena suoritetut opinnot eivät takaa riittävän monipuolista osaamista sisustuksen eri aloilla. Todettiin, ettei sääntöjä tarvitse muuttaa tämän päätöksen takia.) Henkilö, jonka jäsenhakemus on hylätty, voi saattaa asian varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla hallitukselle asiasta kirjallisesti 30 päivän kuluessa hylkäävän päätöksen tiedoksiannosta. Kunniajäseneksi yhdistys voi varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.


73

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan erääntyneet maksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Hallituksella on oikeus yhdistyslain 26.5.1989/503 14. pykälässä mainituilla perusteilla erottaa jäsen yksimielisellä päätöksellä tai saattamalla asia suoraan yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Asiaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäessä on päätös tehtävä suljetuin lipuin suoritettavalla äänestyksellä, jolloin erottaminen vaatii kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä. Hallituksen erottamispäätöksestä voidaan valittaa kokoukselle ja valitus on jätettävä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksiannosta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 5§

JÄSENMAKSUT

HALLITUS

Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan liittymismaksun ja jäsenmaksun, joiden suuruuden vuosittain vahvistaa yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita 2 varajäsentä, jotka saapuvat hallituksen kokoukseen, mikäli kokous ei muutoin olisi päätösvaltainen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kevätkokousten välinen aika.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

ottaa yhdistykselle toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat virkailijat valita yhdistyksen edustajat tarvittaviin toimikuntiin ja tehtäviin kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista ja edustaa yhdistystä.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. 9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toiminnanjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen juoksevissa asioissa. 10§ TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilinpäätösasiakirjojen vastaanottamisesta.


74 11§

KOKOUSKUTSUT

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle hänen jäsenluetteloon merkityllä osoitteellaan. 12§

Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa hyväksytään kokouksen työjärjestys vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä toimihenkilöiden palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat kokouksen päättäminen.

ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTYKSET

Kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsenellä, jonka erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta, ei ole äänioikeutta. Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa. 13§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa hyväksytään kokouksen työjärjestys esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 20 päivää ennen yhdistyksen kokousta. 14§

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

15§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

16§

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä muutosta kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään


75

neljätoista (14) päivää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla, Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 17§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

”Ole muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.” - M A H AT M A G A N D H I -

ANNA SUOHEIMO P E RU STAJA JA T O I M I T U S J O H TAJA SERA HELSINKI


76


77 MAAHANTUOMME LAADUKKAITA VALAISIMIA, JOIDEN AVULLA VALAISTUKSESTA SAADAAN TUOTTAVUUTTA JA VIIHTYVYYTTÄ LISÄÄVÄ TEKIJÄ! +358 10 4236 364 (HELSINKI) +358 10 4236 360 (TAMPERE)


SilentPro

kotimainen akustiikkaseinäke

Lapalma Sancal Rex Kralj

m i i a @ s o l o g r e y. fi

B lå Stat ion

+358500611722

Emeco

Miia Kylmänen

www.adi.fi


79


80

SEURAAVAN SUKUPOLVEN KYLPYHUONEKALUSTEET Valitse Pohjoismaiset suihkutilaratkaisut, hanat ja pyyhekuivaimet sekä kylpyhuonekalusteet, joilla on markkinoiden pisin takuu ja jotka on käsitelty markkinoiden ylivoimaisesti kestävimmällä TX Top Extreme™ -pintakäsittelyllä. INR tuotteet ovat korkealuokkaista pohjoismaista muotoilua älykkäillä toiminnoilla, jotka kestävät kylpyhuoneen vaativaa ympäristöä yli 15 vuotta. Sitä kutsumme kestäväksi ajatteluksi. Lue lisää inr.fi


WOVEN FABRICS FINLAND

YLELLISYYDEN VIIMEISTELY VALOLLA

Il Silenzio / Ilkka Suppanen

made in helsinki

www.saas.fi


82 LA ATU

KOTIMAISUUS

TURVALLISUUS

WWW.TIMBERWISE .FI I WWW.TWISE .FI

Tammi Designseinä TXT by Ville Kokkonen Tammi Designparketti Kolmio by Harri Koskinen


Kotimainen sohvamallisto ja pohjoismaisia designtuotteita.

Designlattiat Tarkettilta Lue lisää: Tarkett.fi

Annankatu 24, Helsinki | Jokikatu 6, Porvoo | www.kuusilinna.fi

Matot ja tekstiililattiat projektiisi

Avullamme löydät tuhansia vaihtoehtoja: käytössäsi on yli 20 mattobrändin täydet mallistot. Autamme ratkaisun löytämisessä ja jaamme asiantuntemuksemme sinun ja asiakkaasi käyttöön.

Tarjoamme yhteistyöedun Sisustussuunnittelijat SI ry:n jäsenille. Ota yhteyttä, niin kerromme mitä hyötyjä sinä ja asiakkaasi saatte!

Välimerenkatu 8, Helsinki 09 680 1227 tia.makela@catalina.fi shop.catalina.fi

Luokkansa paras kalustevainu ja kaikenkokoista palvelua www.blancoplus.fi


Tyyliisi istuvia kalusteita koteihin ja projekteihin!

www.roltrade.com | Itälahdenkatu 18 A, 5. krs. | 00210 Helsinki | puh. 010 322 0500 | roltrade@roltrade.com

FURNITURE


ORNÄS KLASSIKOT SKANDINAAVISET DESIGNBRÄNDIT MITTATILAUSKALUSTEET ENTISÖINTI JA PUUSEPÄNTYÖT VERHOILUTYÖT MITTATILAUSVALAISIMET VALAISIMIEN KUNNOSTUKSET 85

Vanha Messiläntie 8, Hollola Pohjoisranta 2, Helsinki p. 010 423 1000 www.fasetti.fi


86


87

RAL 9003

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1015

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1034

RAL 1017

RAL 1018

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1003

RAL 1028

RAL 3009

RAL 3011

RAL 3003

RAL 3001

RAL 3002

RAL 3000

RAL 3020

RAL 2002

RAL 2009

RAL 2008

RAL 2001

RAL 2004

RAL 2000

RAL 2003

RAL 1033

RAL 1027

RAL 3005

RAL 3004

RAL 3027

RAL 4008

RAL 4006

RAL 4007

RAL 5022

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5005

RAL 5017

RAL 5015

RAL 5007

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5013

RAL 6001

RAL 6002

RAL 6005

RAL 6007

RAL 6010

RAL 6000

RAL 6012

RAL 6018

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6024

RAL 6028

RAL 6031

RAL 5014

RAL 5024

RAL 5001

RAL 6034

RAL 5018

RAL 7005

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7026

RAL 7031

RAL 7030

RAL 7032

RAL 7016

RAL 7033

RAL 7021

RAL 7035

RAL 6033

RAL 5021

120

RAL 7001

RAL 7022

COLOURS

RAL 7000

RAL 7024

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 8029

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8023

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8019

RAL 8022

RAL 9004

RAL 9005

RAL 1036

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7045

RAL 7046

RAL 9002

RAL 9018

RAL 7047

RAL 7044

RAL 7003

RAL 1035

RAL 7006

RAL 9018

RAL 7047

genelec.com/4000-series


88

Muoto2:n kotimainen Laine -kalustemallisto tarjoaa laadukkaita vaihtoehtoja sisustukseen. Siinä yhdistyy vastuullinen kotimainen suunnittelu sekä kalusteiden kestävä valmistus.

Laine -tuotteilla voit myös suunnitella yksilöllisen ratkaisun halutuilla mitoilla ja väreillä asiakkaasi tarpeisiin sopivaksi. Mallistostamme löydät viihdetasot, senkit ja laatikostot, kuten myös ruokapöydät, sohvapöydät sekä modernit sisustustuotteet. Vieraile sivuillamme osoitteessa www.muoto2.fi


CUSTOM HANDMADE RUGS From 1 m2 to 100 m2

moderno design Yrjö Kukkapuro 1958-62

WWW.ANKIRUGS.COM


”Ylitetään vuori sitten kun se edessä.” ELISA HOVIVUORI Y R I T TÄJÄ / P E RU STAJA D E C O R AT I V I O Y


91

Kosketusvapaat hanat parantavat hygieniaa

80% yleisimmistä taudeista tarttuu kosketuksen kautta.*

Parempi hygienia, vähemmän puhdistettavaa: Kosketusvapaat hanamme parantavat turvallisuutta ja hygieniaa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Tarkalla sensoriteknologialla varustetut hanat ovat mukavia käyttää ja kosketusvapaan toiminnan ansiosta ne eivät levitä bakteereita. Lisäksi samalla säästyy vettä ja energiaa.

oras.com * Lähde: British Colubbia Centre for Disease Control


Uchiwa tilanjakaja / pisarasuoja Kimono tuoli ja pöytä, design Mottowasabi www.vivero.fi info@vivero.fi

Parhaat kylpyhuonebrändit saman katon alta.

JN

LVI Juhani Niemi Oy p. 020 7780 850 www.lvijuhaniniemi.fi


GA

93

kotona koko Suomessa Topi on asumisen ammattilainen ja luotettava kumppani. Kun yhdistämme sinun ammattitaitosi ja luovuutesi sekä Topin laadukkaat materiaalit, syntyy persoonallisia ja upeita kalusteratkaisuja. Te r v e t u l o a To p i - m y y m ä l ä ä n k a u t t a m a a n ! Tule elokuussa tutustumaan As u n tomes s u i l l e Topin kalustamiin kohteisiin n r o 1 6 Finnlamelli L i n n a m a j u r i ja n r o 2 4 Omatalo K u l m a .

t opi-k eit t iot .fi


94

OHEISET KAAVIOT PER U S T U VAT K E S Ä L L Ä 2 0 2 0 T O T EU T E T T U U N S I : N JÄSENKYSELYYN. LISÄT I E T O A K Y S E LY N T U L O K S I S TA INFO@SISUSTUUSSUU N N I T T E L I J AT. C O M

IS OIN KO HDERYHM Ä S I ?

yksityiset asiakkaat

julkiset kohteet

40,3%

21%

molempia tasaisesti

41,9%

TYÖ T I LA NTEESI

itsenäinen yrittäjä (toimiston koko 1-3 henkeä)

itsenäinen yrittäjä (toimiston koko 2-6 henkeä)

julkisella sektorilla + omia projekteja sivutoimisesti

suunnittelutoimistossa työntekijänä + omia projekteja sivutoimisesti

71%

6,5%

8,1%

14,5%


Yliopisto

95

K OUL UTUS

11,3%

AMK

72,6%

ammattikoulu

22,6%

kurssimuotoinen, itseoppinut

6,5%

ulkomailla opiskellut

3,2%

MIHIN I K Ä RY H M Ä Ä N KUULUT ?

27,4%

25,8%

39–49

50–64

KUINKA PITKÄÄN OL E T T O I M I N U T SISUSTUSSUUNNITTEL I J A N A / S ISUS T USA R KKI TEHT I N Ä ?

18–29 29–39

1–3 vuotta

3,2%

3–5 vuotta

43,5%

12,9%

5–8 vuotta

19,4%

10+

37,1%

20+

30+

24,2%

4,8%

3,2%


96

“Mikään ei ole niin tylsää kuin kaava.” JANI KUUSILINNA Y R I T TÄ J Ä / K AU P P I A S K U U SI L I N NA OY


MEDIATIEDOT Julkaisija

Ilmoitusvaihtoehdot ja hinnat (alv 0%)

Sisustussuunnittelijat SI ry Inredningsplanerarna SI rf

Yhteystiedot luettelossa 350 € Logolinkitys verkkosivuilla 250 € Osoitepaikka sekä logolinkki verkkosivuilla 550 € 1/4 sivun ilmoitus 690 € 1/2 sivun ilmoitus 1100 € Koko sivun ilmoitus 1870 € Koko aukeama 2640 € Instagram Tarina 150 €

Päätoimittaja Suvi-Maria Silvola Toiminnanjohtaja Sisustussuunnittellijat SI ry +358 40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com

Ilmoitusmyynti Sisustussuunnittellijat SI ry +358 40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com

Painopaikka K-Print

Painosmäärä 200 kpl

Pankkiyhteys Danske Bank FI29800013 70287329 Sisustussuunnittelijat SI ry

www.sisustussuunnittelijat.com


KULTA

HARMAA

MUSTA

S I S U S T U S S U U N N I T T E L I J AT S I R Y +358 (0)40 543 1022 I N F O @ S I S U S T U S S U U N N I T T E L I J AT. C O M W W W . S I S U S T U S S U U N N I T T E L I J AT. C O M


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.