Page 1

Si,Si,Si.

Sisustussuunnittelua ammattitaidolla

Sisustussuunnittelijat SI ry I Inredningsplanerarna SI rf I Vuosijulkaisu 2018


Si, Si, Si. 2

www.abl.fi


V

UODEN 2018  vuosijulkaisu

asiantuntijuuden myyminen edellyttää asiakaspalvelutaitoja, jotka korostuvat myös tiimityössä, jota luovalla alalla on paljon. Nykypäivän, ja varsinkin tulevaisuuden, haasteet ovat digitalisoituminen, tekoälyn hyödyntäminen, uusi teknologia ja ekologisuuden kasvava merkitys. Esimerkiksi digitalisoituminen on luonut kokonaan uuden muotoilun toimialaryhmän tietokonepelien ja ohjelmistojen suunnittelussa ja valmistuksessa. Digitalisaatio ei tarkoita vain toimintojen sähköistämistä, vaan koko toimintaympäristön muutoksia ja uusia toimintatapoja. Digitalisoituminen tekee toiminnoista kustannustehokkaita. Miten tämä istuu luovaan työhön, joka vaatii myös joutilaisuutta, jotta ideat syntyvät? Lisäksi puhutaan paljon robotiikasta, joka muuttaa työtehtäviä ja ammatteja. Mutta onko robotista luovaan työhön, jonka perustana on käytännöllisyys, visuaalisuus sekä ennen kaikkea tilojen ja tuotteiden kauneus? Mielestäni luova työ tarvitsee juurikin inhimillistä pääomaa, koulutuksen lisäksi. Kun suuntaamme katseemme historiasta nykypäivään ja mietimme mitä tulevaisuus tuo tullessaan, korostuu, että työelämässä tarvitaan nyt muutosjoustavuutta, motivaatiota ja myönteistä asennetta muutoksia kohtaan. Muutoskyvykkäimmät ja rohkeasti eteenpäin katsovat pärjäävät. Tämä saavutetaan inspiroituneiden ihmisten, yhteisen oppimisen sekä avoimuuden avulla.

Marika Vehviläinen Puheenjohtaja Sisustussuunnittelijat SI ry

Si, Si, Si. 3

PÄÄKIRJOITUS

painottuu yhdistyksemme 45-vuotiseen historiaan. Voit lukea eri vuosikymmenien sisustustyyleistä ja miten yhdistyksemme jäsenet ovat olleet voimakkaasti ja ansiokkaasti luomassa sisustussuunnittelualan koulutusta Suomessa. On ollut todella mielenkiintoista kuulla yhdistyksemme pitkästä historiasta mm. kunniajäseniltämme. Historian tiedostaminen luo pohjan myös nykypäivän tekemiselle, minkä avulla luomme tulevaisuutta. Yhdistyksemme on jo pitkään valvonut tarkasti jäsenistömme koulutuksen antamaa pätevyyttä ja jatkaa tätä työtä edelleen. Yksi tapa jäsentää sisustussuunnittelijan osaamista on kuulua yhdistykseemme, Sisustussuunnittelijat SI ry:hyn, mikä antaa signaalin osaamistasosta. Riittävän korkea koulutus antaa suunnittelijalle perustan ammatilliselle osaamiselle, mutta koulutuksen lisäksi nykypäivänä korostuvat työelämätaitojen osaaminen. Tiimityön merkitys on kasvanut ja esille on noussut uusi muotoilu, jota tehdään ennen kaikkea yhdessä. Muotoilun palveluyritysten tärkein tuotannontekijä muodostuu koulutetusta työvoimasta sekä korkeaan osaamiseen perustuvasta inhimillisestä pääomasta. Työelämän muuttuessa digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan palveluiden kehittämistä. Palveluissa on tulevaisuus ja palvelualaan kuuluu myös sisustussuunnittelijan työ. Suunnittelijan työ on luovaa, mutta sisältää myös paljon rutiininomaisia osuuksia, joissa sisustussuunnittelijan ammattitaito nousee esiin. Luoville aloille on tunnusomaista korkea yrittäjyysaste. Suuri osa sisustusalan ammattilaisista toimiikin yrittäjäpohjalta. Tällöin korostuu alan osaamisen lisäksi myös kaupalliset taidot, kuten oman osaamisen myyminen sekä markkinointi ja viestintä erityisesti sähköisillä välineillä. Oman


Sisustussuunnittelijat SI ry – Inredningsplanerarna SI rf on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen sisustussuunnittelijoiden yhdistys, johon kuuluu 189 sisustussuunnittelijan tutkinnon suorittanutta jäsentä ympäri Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on • edistää sisustussuunnittelijoiden yhteistoimintaa • ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa • edustaa jäseniä ammatillisissa kysymyksissä kotimaassa ja ulkomailla sekä muutoinkin toimia sisustussuunnittelijoiden yhteisten, yleisten ammatillisten etujen hyväksi • edistää sisustussuunnittelijoiden tunnetuksi tekemistä • edistää alan kuluttajavalistusta Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, näyttelymatkoja ja tutustumiskäyntejä sekä harjoittaa koulutus-, näyttely-, kilpailu- ja julkaisutoimintaa sekä kuluttajille kohdistuvaa neuvontaa. H A L L I TUS 2 0 18 PU HEEN J O H T AJ A Marika Vehviläinen V AR APU HEEN J O H T AJ A Jaana Myllylä J ÄSEN ET Emma Kattelus Maiju Koskinen Maarit Lintunen Heli Mäkiranta Minttu Määttä Suvi-Maria Silvola V AR AJ ÄSEN Riia Rauhala YH T EYST I ED O T gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com www.sisustussuunnittelijat.com U L K O ASU Marja Hautala Muuks Creative www.muuks.fi K AN N EN K U V A Suvi-Maria Silvola, Kuva: Pauliina Salonen www.suvimariasilvola.com


9

DES I GNS TUDI O PI I A, K UV A: MI K K O AL A- PEI J ARI , KAUNIIT KODIT

30

SISÄLLYS

Pääkirjoitus – 3

Inhimillinen pääoma

Hallitus esittäytyy – 7

26

Yhdessä tekemällä luomme uutta

Sisustussuunnittelijat SI ry:n neljä vuosikymmentä – 9 Toiminnan historiaa ja tyylisuuntia

Kunniajäsenet – 20

Kokeneiden ammattilaisten tarinat

Huippuhetket 2017 – 26

SI ry:n 45-vuotisjuhlat ja jäsentapahtumia

Sisustussuunnittelija apunasi – 30 Toimiva ympäristö ammattilaisen avulla

Jäsenluettelo 2018 – 34 Ammattilaiset löydät täältä

Si, Si, Si. 5


Be Smart. Uusi ihastuttava Fraceram materiaali on erittäin kestävää ja helppo puhdistaa. Altaiden sileä, tiivis pinta antaa altaalle elävän ilmeen ja korostaa niiden värejä.

www.franke.fi


Hei!

tarinamme jatkuu ja kehittyy.

– YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN: SI RY:N HALLITUS KUVA: MARI MERILÄINEN

Sisustussuunnittelijat Si ry:n vuoden 2017 hallitus 45-vuotisjuhlassa. Takarivissä vasemmalta toiminnanjohtaja Tommi Mäkinen, Emma Kattelus, Heli Mäkiranta, Riia Rauhala, Marika Vehviläinen. Eturivissä vasemmalta Maiju Koskinen, Minttu Määttä ja Jaana Myllylä. Kuvasta puuttuu Suvi-Maria Silvola.

Si, Si, Si. 7

HALLITUS ESITTÄYTYY

ME OLEMME si ry:n aktiivinen ryhmittymä, joka on innostunut kaikista uusista alaamme liittyvistä asioista. Pyrimme siirtämään kaiken inspiraatiomme ja tietomme mahdollisimman hyvin runsaalle jäsenistöllemme. Kokoonnumme kerran kuussa saman pöydän ääreen tai virtuaalisesti jakamaan ja vaihtamaan ajatuksiamme. Yhdessä luomme oivalluksia, lisäämme toistemme innostusta ja kannustamme järjestöämme kehittymään. Näin pysymme ajan hermolla ja hyödynnämme yhdessä tekemisen voiYhdessä man. tekemällä Järjestämme jäseniltoja, kannustamme koulutuksiin ja mahdollistamme inspiroivia matkoja. liikumme Pyrimme kuulemaan jäsenistömme huolet, toiveet eteenpäin sekä terveiset ja huomioimaan ne aktiivisesti. ja luomme Lisäksi haluamme tuoda ammattitaitoiset suunuutta. nittelijamme esille. Yhdessä tekemällä liikumme eteenpäin ja luomme uutta. Näin tarinamme Näin jatkuu ja kehittyy.


Yhdistystoimintaa 45 vuoden ajalta Katsaus yhdistyksen toiminnasta sekä ammatillisista muutoksista eri vuosikymmenillä. TEKSTI: MAIJA-RIITTA RIUTTAMÄKI

S

alkoi vuonna 1962 silloisessa Taideteollisessa Ammattikoulussa. Kolmevuotisen koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa ammattitaitoisia suunnittelijoita huonekaluliikkeisiin sekä nousevan huonekaluteollisuuden palvelukseen. Suomalainen suunnittelu oli noussut kansainväliseen tietoisuuteen 1950-luvulla ja sellaiset nimet, kuten Antti Nurmesniemi, Eero Aarnio ja Kaj Frank olivat suosittuja edelleen 1960-luvulla. ISUSTUSNEUVOJIEN KOULUTUS

Si, Si, Si. 9

ALOITIN SISUSTUSSUUNNITTELIJA-

OPINNOT vuonna 1963. Muistan ensimmäisen päivän mieltä ylentävän tunnelman, kun avasin vanhan Ateneumin raskaan oven. Tunsin olevani oikea taideopiskelija. Koulun vahva taideilmapiiri antoi hohtoa koko kolmevuotiseen opiskeluun. Ammatillinen koulutus oli aika lailla alkutekijöissä, mutta lähti nopeasti kehittymään. Muita oppiaineita oli paljon. Pidin erityisesti yleisopinnoista, kuten sommittelusta, kuvanveistosta ja käsivarapiirustuksesta. Näitä ei ilmeisesti enää kuulu samassa laajuudessa nykyiseen sisustussuunnittelun opetusohjelmaan.

Jälkeenpäin ajatellen suurinta antia koko opiskelussa olivat nämä yleisopinnot. Opettajina toimivat aikakauden merkittävimmät taiteilijat. Käsivarapiirustusta opetti taidemaalari Reino Hietanen, kuvanveistoa kuvanveistäjä Heikki Häiväoja ja taidehistoriaa kuvataiteilija Oso Heickell. Sommittelun opettaja, loistava Mikko Vuorinen, jatkoi opetusta vielä tutkinnon siirryttyä Lahteen. Otin ylimääräisiä tunteja myös muotipiirustuksessa, koska rakastin ja rakastan edelleen kauniita vaatteita. Opettajana oli loistava muotitaiteilija Paula Häiväoja. Hänen tunneillaan luonnosteltiin asukokonaisuuksia ja erilaisia asusteita. Ei näistä erityistä hyötyä sisustussuunnittelussa ole ollut, mutta tunneilla olo henkevän opettajan opetuksessa on jäänyt syvästi mieleen. – HANNELE HEINONEN


1970 K AI S A B LOMSTEDT, KUVA:SEPPO KONSTIG

03 MIRJA NISSINEN, KUVA: TIMO SYRJÄNE N

01 KA ISA BLOMSTED T

04

02

01 Sinkkunaisen asunto, 1974 02 Utopia Oy, Helsinki, 1970 03 Bonanza-sohva , 1968, Asko 04 Kampaamo, 1970

Si, Si, Si. 10


Oma yhdistys perustetaan

1

VUONNA 1972  kolmivuotinen

TAIDETEOLLINEN Oppilaitos muuttui korkeakouluksi ja perinteikäs 100-vuotinen Taideteollinen Ammattikoulu lakkautettiin. Tilalle tuli Koulutuskeskus, jonne myös sisustusneuvojalinja siirtyi, yhdessä muiden ammatillisten linjojen kanssa. Tätä ennen, 10.10.1972 oli Taideteollisen Oppilaitoksen luokkahuoneeseen kokoontunut pieni joukko sisustusneuvojia tarkoituksena perustaa ammattikunnalle oma yhdistys. Kokoonkutsujina Pirkko-Liisa Topelius ja Veli Maijo. Asiantuntijoiden avustuksella yhdistykselle laadittiin säännöt ja nimeksi tuli Sisustusneuvojat Inredningskonsulenter SNIK ry. Perustamisvuonna jäsenmäärä oli 65 henkilöä. Uuden yhdistyksen tarkoitus oli edistää uuden ammattikunnan yhteistoimintaa, kohottaa jäsentensä ammattitaitoa sekä edustaa jäseniään ammatillisissa kysymyksissä. Pääosin samat toimintaperiaatteet ovat voimassa edelleen. Toiminta alkoi rivakasti muun muassa jatkokoulutuksen järjestämisellä sekä oman toimitilan vuokrauksella. Ensimmäinen yhdistyksen kokoama näyttely rakennettiin Finlaysonin kanssa PMK:n tiloihin Espalle. Vuosikymmenen sisustustyyliä leimasi railakas värien käyttö ja suuret printtikuviot. Marimekko Unikko-kuoseineen oli suosionsa huipulla. Suuret tekstiilifirmat kuten Metsovaara ja Sellgren tekivät näyttäviä kuoseja julkisiin tiloihin. Olohuoneet kalustettiin kirkkain värein maalatuilla lastulevykalusteilla, paimentolaismatoilla sekä televisiolla. Tasokkaat huonekaluliikkeet, kuten Nupponen, Haimi ja Rintala työllistivät useita sisustussuunnittelijoita. Jäsenmäärä vuonna 1979 oli jo 111 henkilöä. Yhdistys ja koko ammattikunta sai näkyvyyttä osallistumalla ensi kertaa Asuntomessuille Lahden Riihelässä vuonna 1978. Kohde oli asumista tutkineen arkkitehti Esko Kahrin suunnittelema pientalo. Siinä pääasiana oli keskivertoperheen tarpeiden mukainen tehokas tilankäyttö kodissa. Yhdistyksen julkisen kuvan kannalta oli tärkeää saada tehdä yhteistyötä nimekkään arkkitehdin kanssa. 973

sisustusneuvojakoulutus sisälsi ammattiaineiden lisäksi muun muassa taidehistoriaa, maalausta ja sommittelua. Valmistuneet sijoittuivat hyvin alan toimistoihin ja pankeilla, kunnilla ja valtiolla oli omat suunnitteluosastot. Huonekaluliikkeet alkoivat tarjota sisustussuunnittelua.

Ensimmäinen työpaikkani oli Huonekaluliike Nupponen. Meitä oli myyjien lisäksi kaksi sisustusneuvojaa ja sisustusarkkitehti Rauni Peippo. Nupponen, samoin Rintala ja Haimi olivat edelläkävijöitä muun muassa maalattujen levykalusteiden valmistajina. Seuraava työpaikkani, Sisustusarkkitehtitoimisto Leena Kolinen, oli pieni toimisto, joka teki suuria kohteita; pankkeja, sairaaloita, yliopistoja, mutta myös yksityiskoteja. Lakanan kokoiset, muoviset pohjapiirustukset teipattiin työpöytälevyihin. Luonnostelun jälkeen kalusteet piirrettiin pohjaan tussilla. Rissaviivaimet suhisivat ja tussiterät natisivat. Virheet tai muutokset piti rapsuttaa partaterällä pois ja sen jälkeen piirtää uudestaan. Istuimme kaikki nenät vastakkain ja "roikuimme" pohjapiirustusten yllä. Kaluste- ja varusteluettelot naputeltiin kirjoituskoneella. Nyt on vaikea kuvitellakaan, miten monimutkaisesti kauniit kuvat syntyivät! Sittemmin öljykriisin myötä jäin työttömäksi ja perustin oman toimiston 1978. – ULLA SOLASAARI-POHJANPALO

Si, Si, Si. 11


03 04

01

02 01 SI ry Forssan Asuntomessuilla, 1982 02 SI ry:n 15-vuotisjuhlat Orient Occidentilla, 1987 03  Ravintola Bulevardia, 1988 04 Kari 3, 1979, Martela

Si, Si, Si. 12

K AI S A B L OMS TEDT

1980


Jäähyväiset Ateneumille

E

oma julkaisu, SNIKKUNA, ilmestyi 19.05.1981. Se toimi jäsenten yhteydenpitovälineenä sekä kertoi alan ilmiöistä sekä koulutuksesta, työehdoista ja verotuksesta. Yhdistys alkoi tehdä myös messumatkoja eurooppalaisille huonekalumessulle ja SNIKKUNAsta saattoi lukea matkoille osallistuneiden matkakertomuksia ja messukuulumisia. Vuonna 1982 yhdistys palkkasi osa-aikaisen sihteerin. Nykyisin toiminnanjohtajan nimikkeellä olevaan tehtävään valittiin yhdistyksen jäsen Varpu Heinonen, joka toimi tehtävässä kahdessa jaksossa: ensin vuoteen 1990 saakka, sen jälkeen vielä vuodesta 1997 vuoteen 2003. Yhdistys aloitti tuolloin myös sisustuspalvelutoiminnan. Toiminnanjohtaja-Varpu otti vastaan asiakkaiden sisustustoiveita ja välitti ne listassa olleille suunnittelijoille. Tämä toiminta oli tärkeää erityisesti uransa alussa oleville suunnittelijoille, jotka näin saivat ensimmäiset asiakkaansa. Keväällä 1981 alettiin valmistella keskiasteen koulutusuudistusta Ammattikasvatushallituksessa. Samalla esitettiin sisustusneuvojakoulutuksen siirtämisestä Lahden taide- ja käsiteollisuusoppilaitokseen. Suurimman vastuun koulutusuudistuksessa kantoivat yhdistyksen jäsenet Maijaliisa Reunanen, Vuokko Kantanen ja Pirkko-Liisa Topelius. Koulutus Lahdessa alkoi lukuvuoden 1984 alussa nelivuotisena erillisenä opistoasteisena opintolinjana. Sisustusneuvoja-nimike muutettiin sisustussuunnittelijaksi ja yhdistyksen nimeksi tuli Sisustussuunnittelijat SI ry. 10-vuotisjuhlan kunniaksi yhdistyksen näyttelytoimikunta rakensi Stockmannin huonekaluosastolle näyttävän sisustuskokonaisuuden nimellä Uskalla asua. Tyylillisesti sekavaa vuosikymmentä leimasi korskea nousukausi juppikulttuureineen. Sisustamisessa se näkyi italialaisen muotoilun korostumisena. Kromi, musta ja valkoinen sekä mielikuvitukselliset värikkäät muodot hallitsivat varsinkin lehtien sisustusjutuissa. Toimistosisustuksissa ei rahaa säästetty, mikä toi töitä myös jäsenistölle. Alettiin puhua yleisesti snobismista. Tavallisissa kodeissa pitäydyttiin hillitymmissä tyyleissä. Vuosikymmenen loppua kohden vauhti vain kiihtyi ikävin seurauksin. Keväällä 1986 Helsingistä valmistuivat viimeiset opiskelijat juhlavassa päätöstilaisuudessa. Samalla sisustussuunnitteluopiskelu siirtyi Helsingistä Lahteen. NSIMMÄINEN  YHDISTYKSEN 

Si, Si, Si. 13

VALMISTUIN TAIDETEOLLISEN 

Korkeakoulun Iltalinjan viimeiseltä vuosikurssilta vuonna 1986. Olin opiskelujen lomassa saanut pojan ja välttääkseni lapsen pitkät päiväkotipäivät perustin saman tien oman toiminimen. Työpisteeni sijoitin Alppilassa sijainneen puutalokaksiomme olohuoneen nurkkaan. Ensimmäiset toimeksiantoni sain SNIK:in sisustuspalvelun kautta. Aloin suunnitella asiakkaille keittiöitä niitä myyvälle firmalle. Keittiösuunnittelun myötä asiakkaat pyysivät myös muiden tilojen suunnittelua. Muistan, kun epävarmana nuorena suunnittelijana kävin todella hulppeassa kodissa Töölössä. Asiakas, korskea "juppityylinen"yritysjohtaja, kävi myös "toimistossani" ja istui sohvalla silmäillen yrmeänä ympäristöä. Tunsin syvää häpeää vaatimattomasta kodistani. Nyt se olisi sisustuslehtien ykköskamaa mustaksi maalattuine lautalattioineen ja kaakeliuuneineen. Suunnittelupalvelun kautta tulleet toimeksiannot työllistivät pitkälle 90-luvulle, jopa 2000-luvulle asti, kuten yhteistyö K-Raudan ja Honkarakenteen kanssa. Olen kiitollinen yhdistykselle, joka antoi hyvän pohjan seuraavien vuosikymmenten työuralleni. – MAIJA-RIITTA RIUTTAMÄKI


1990 01

03

04 02

01  SI ry:n ja Lauritzon'sin yhteistilaisuus, 1998 02  SI ry:n 25+1 näyttely Stockmannilla, 1998 03  Oscar, 1989, Inno Interior   04  SI ry:n ja Lauritzon'sin yhteistilaisuus, 1998

Si, Si, Si. 14


Lama ja miten siitä noustiin

U

USI VUOSIKYMMEN  tuuppasi sisustusmuodin kertaheitolla ruotuun. 1990-luvun alun suuri lama puhkaisi monet kuplat ja vaikutti yhdistyksen jäsenten toimintaan. Moni pieni ja suurempikin toimisto kaatui laman jalkoihin. Ensimmäistä kertaa myös arkkitehtikunta koki irtisanomisia ja toimistojen lakkauttamisia. 1992 SI ry täytti 20-vuotta. Lamasta huolimatta juhlan kunniaksi luotiin uuden tyyppinen juhlajulkaisu, jossa kerrottiin kattavasti ja monipuolisesti sisustussuunnittelijan työstä ja sisustamisesta yleensä. Sisustussuunnittelijoille avautui mahdollisuus jatkokoulutukseen Lahden Muotoiluinstituutissa. Syksyllä 1998 ensimmäinen kurssi aloitti ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän opiskelun. Laman myötä oli irtisanottu myös lehtien toimittajia. Osa sisustussuunnittelijoista löysi uuden työsaran lehtien avustajina. Myös uusia sisustus- ja lifestyle-lehtiä alkoi ilmestyä. Sisustustuotteiden tarjonta laajeni myös rautakauppapuolelle ja eri yritysten asiakaslehtiin perustettiin sisustuspalstoja. Habitare-messuilla vuonna 1993 julkistettiin ensimmäinen Sisustusilmiö-tunnustuspalkinto. Sitä jaettiin joka toinen vuosi aina vuoteen 2011 saakka. 1998 järjestettiin jälleen Stockmannin huonekaluosastolle näyttely nimellä SI ry 25+1 vuotta. Lama vaikutti myös sisustustyyliin. Pröystäily jäi ja tilalle tuli luonnonmateriaalien ja minimalismin arvostus. Hyvää suunnittelua alettiin arvostaa myös kodinsisustuksessa. Ekologisuus nousi tärkeiden arvojen joukkoon ja alettiin puhua elämäntavasta, life stylestä. Kännyköiden ja tietokoneiden yleistyttyä myös työskentelytavat muuttuivat. Piirustusohjelmat syrjäyttivät käsin piirtämisen ja jo alalla olleet joutuivat opettelemaan kokonaan uuden tavan suunnitella koneen avulla.

OPISKELLESSANI KUOPION  käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa vuosina 1985-1990 useat opiskelukavereistani eivät piitanneet tietotekniikasta. Me kiinnostuneet saimme siten lähes yksityisopetusta, mutta siitä huolimatta piirtäminen oli alussa hidasta.

Sain heti valmistuttuani upean työpaikan Martelan sisustussuunnittelijana. Tehtävään vaadittiin AutoCad-osaamista ja Martela järjesti meille lisäkoulutusta työajalla. Apuna oli myös henkilökohtainen tukihenkilö ja päätinkin piirtää kaikki työni koneella. Martelalla suurin osa suunnittelijoista piirsi tuolloin vielä käsin. Suurin ero koneella piirtämiseen on nopeus. Yksinkertaisen luonnoksen piirtää kyllä nopeammin käsin, mutta isojen tilojen mittasuhteita on helpompi hahmottaa koneella tehtyyn luonnokseen ja muutosten teko on nopeaa. Piirustusohjelman oppimisesta oli valtava hyöty etenkin julkitilaprojekteissa, koska kannattavuutta mitattiin työhön käytettyinä tunteina. Se oli menestykseni avain, kun perustin oman yrityksen Sisustus-Violet Oy:n Jyväskylään vuonna 1992. – VIRPI ILLMAN

Si, Si, Si. 15


2000 01

02 MINNA HAAPAKOSKI, KUVA: ESKO KOIVISTO

03 TIINA RUO TSI, KUVA : VE IKKO KA NKKUNE N

04

Si, Si, Si. 16

01 SI ry:n jäsenmatka Padovaan, 2006 02 Octo - Secto Design 03 Big Brother -talo, 2010 04 Uudiskohteen olohuone


Ammatista tulee supersuosittu

U

UDELLE VUOSITUHANNELLE  saavuttua

oli lamasta jo selvitty. Alkoi uusi taloudellinen nousukausi, joka näkyi myös sisustussuunnittelun alalla. Koulutusuudistuksen edetessä monet käsi- ja taideteolliset oppilaitokset ottivat opinto-ohjelmaan sisustus- ja tilasuunnittelun koulutusohjelman. Yhdistys alkoi saada uusia nuoria jäseniä. Toiminta laajeni jäseniltoihin ja -matkoihin sekä yritysvierailuihin, joissa muun annin lisäksi vanhat ja uudet jäsenet pääsivät tutustumaan toisiinsa. TV:ssä alkoi pyöriä sisustusohjelmia, kuten MTV3:n T.i.l.a-ohjelma sekä Nelosen Inno. Ohjelmat tekivät suunnittelijan työn tutuksi myös suurelle yleisölle ja sisustajan ammatista tuli erittäin suosittu. Sen myötä alkoi ilmestyä myös monenlaisia kursseja ammattiin kouluttautumiseen. Yhdistys valvoi tiukasti suunnittelijoiden pätevyyttä eikä jäsenistöön hyväksytty puutteellisella koulutuksella toimivia suunnittelijoita. Tyylillisesti 2000-luvun alkua leimasi retroajattelu paluu menneille vuosikymmenille. Viidenkymmenen vuoden takaiset kirkkaat värit ja isokuvioiset kankaat tulivat takaisin. Unikko-kuosi sai yhä uusia muotoja ja Ilmari Tapiovaaran sekä Alvar Aallon ajattomia kalusteita otettiin uustuotantoon. Avokeittiö toisti vanhan tupakeittiön ideaa ja oleskelutilat suunniteltiin avariksi. Vuosikymmenen loppupuolella kokovalkoiset kodit valloittivat niin sisustuslehdet kuin TV-ohjelmat. Valkoisen tyylin rinnalla oli industrial-henkisiä kalusteita, tiilipintaa ja loft-koteja. 2000-luvulla yhteisiä jäsenmatkoja tehtiin muun muassa Padovaan, Lontooseen sekä Amsterdamiin. Matkaohjelmiin kuului messujen lisäksi mielenkiintoisia yritysvierailuja unohtamatta kaupunkikierroksia sisustus- ja muotiliikkeineen.

OPISKELLESSANI VIELÄ  PohjoisKarjalan ammattikorkeakoulussa sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun linjalla pääsin Inno-ohjelmaan työharjoitteluun vuonna 2006. Sama tuotantoyhtiö tuotti myös Big Brother -ohjelmaa.

Päätin rohkeana ja innokkaana tyttönä lähteä kysymään mahdollisuutta suunnitella seuraava BB-talo. Sain paikan ja tuumin, että oli aika perustaa myös oma yritys. Olin tuolloin 2007 edelleen mukana Inno-ohjelmassa sisustusassistenttina. BB-ohjelmaformaattia varten sisustin ison talon sen asukkaille ja tein ammattikorkeakoulussa vielä lopputyötä. Vapaa-aikaa ei tuolloin enää ollut ja jälkeenpäin voin vain ihmetellä, kuinka selvisin tuosta vuodesta. Työskentelin lopulta Innossa neljä tuotantokautta ja vuonna 2010 pääsin suunnittelemaan yhdessä talotehtaan kanssa kokonaisen BB-talon sisustuksineen. Nämä TV-ohjelmat olivat mielettömän hieno ponnahdus urani alussa. Tämän jälkeen pääsin mukaan lukuisiin muihin TV-ohjelmiin ja näin myös yksityisasiakkaat löysivät minut. Nyt yrittäjänä takana jo huikeat 11-vuotta ja edelleen innostus tätä työtä kohtaan on suuri. – MINNA HAAPAKOSKI

Si, Si, Si. 17


MI L L I DEE, K UV A: MARK O J UHANI PHOTOGRAPHY

2010 01 MUOTOA

03 HELI MÄKIRANTA, KUVA: TO MI T UULIRANTA

02

01 Lambada, 2013, Innolux 02 Ravintola Ellipsi, TAYS, 2016 03  Raikas kerrostaloasunto       Helsingin Lauttasaaressa 04 Tunnelmallinen makuuhuone Ylöjärvellä

04

Si, Si, Si. 18


Sisustamisesta jokanaisen huvi - sisustusblogit lehtien rinnalle

P

notkahduksesta huolimatta sisustusbuumi sen kuin jatkuu ja siitä on tullut monille myös mieluisa harrastus. Netissä julkaistavat sisustusblogit ohjaavat kotisisustamisen tyyliä. Yksittäiset huonekalut, kuten Charles ja Ray Eamesin suunnittelemat muovituolit tai Ikean Stockholm-matto näkyivät lähes jokaisessa kotijutussa kyllästymiseen asti. Sisustamisessa alkoi näkyä ekologisia trendejä kuten kierrätys ja itse tekeminen. Myös luonnonmukaiset materiaalit korostuivat sisustamisessa. Kirpputoreilta hankittiin kalusteita, joita sitten itse kunnostettiin ja maalattiin eli tuunattiin. Nykyisin ekologisuus ja innovatiivisuus materiaaleissa ovat integroitu tuotteisiin, jolloin kierrätysmateriaalia ei voi päältä päin tunnistaa. Toimistosisustamisessa näkyi työn luonteen muuttuminen. Neliöt olivat kalliita, joten tilojen tuli olla muunneltavia ja monikäyttöisiä. Älylaitteet hallitsivat työn tekemistä niin, että viihdekäyttö ja työkäyttö sekoittuivat. Työhyvinvoinnin merkitys kasvoi ja toimistoista haluttiin kodinomaisia ja viihtyisiä. Kuvat nousivat tärkeään rooliin. Facebookiin, Instagramiin ja blogeihin otetaan kuvia ihmisistä, interiööreistä ja ravintoloiden ruoka-annoksista. Sisustusblogeista tuli sisustuslehtien rinnalla tärkeitä inspiraation lähteitä. Kuka tahansa saattoi toimia sisustajana ja jakaa työnsä tuloksia julkisuuteen. Toisaalta ammattisisustajan työn arvostus on noussut ja jäsenistölle riittää töitä. 2010-luvulla Sisustussuunnittelijat SI ry osallistui aktiivisesti messutoimintaan. Habitaren lisäksi yhdistys näkyi myös paikallisilla sisustamisen ja rakentamisen messuilla. Kohokohta oli vuoden 2012 Kaisa Blomstedtin Aikamatka-osasto, johon SI ry:n jäsenet sisustivat tiloja 1950-2000 luvun tyyliin. 2010-luvulla yhteisiä jäsenmatkoja tehtiin muun muassa Kööpenhaminaan sekä Barcelonaan. Näyttävät 45-vuotisjuhlat järjestettiin Kaapelitehtaan tiloissa syksyllä 2017. Juhlavuonna yhdistyksen jäsenmäärä on historiansa korkein, 188 jäsentä. IENESTÄ TALOUDELLISESTA 

Si, Si, Si. 19

KUN LAVASTAJA  ja

kotisisustaja sisustivat heteroystävällisen homoravintolan.

Ensimmäisiä projektejani ravintolasuunnittelijana oli sisustaa yökerho Helsingin ydinkeskustaan. Teimme suunnitelmat yhdessä elokuvalavastajana toimineen kollegani kanssa. Itse tein tuolloin pääasiassa kotisisustuksia. Onneksi vietimme muutaman railakkaan illan kyseisessä bilemestassa ennenkuin luovutimme valmiit suunnitelmat. Saimme käsityksen siitä, että mikään toteutustapa, mikä soveltuu kotiin tai näyttää hyvältä valkokankaalla, ei välttämättä toimi yökerhossa. Ihmiset tanssivat pöydillä, joten ne pitää pultata lattioihin. Kaikkien ulokkeiden pitää pysyä kiinni, vaikka niissä roikkuisi 120 kiloa ihmislihaa. Tekstiilien on siedettävä kaikki mahdolliset ihmiseritteet. Lisäksi piti luoda kaunis, visuaalinen ilme ja miellyttävä tuoksumaailma paikkaan, jonka oli kestettävä lähes ydinsota. Pientä epäselvyyttä aiheutti vuonna 2010 vielä harvinainen unisex-wc. Ensimmäisen viikonlopun jälkeen myös DJ-kopin sermiksi suunniteltu musta pleksinen joutsenpariskunta löytyi lattialta dramaattisesti kaulat katkenneina. Muuten onnistuimme mielestäni aika hyvin ja jatkoin ravintolasisustamista tästä alun kokemuksesta rikastuneena. – SUVI-MARIA SILVOLA


KUNNIAJÄSENET

Pirkko-Liisa Topelius

U

mukanaan ja utelias löytää uusia asioita. Sisustussuunnittelu omana ammattinaan juontaa juurensa 1960-luvulle, ensimmäiset aloittivat opintonsa 1962. Ihan niissä joukoissa en ollut, mutta 1967 kylläkin. Mielenkiintoista on näin jälkeenpäin muistella noita aikoja. Taideteollinen Oppilaitos, Taideteollinen Ammattikoulu, Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus... Ammatilliset linjat, ne olivat mielenkiintoisia aikoja. 1960 – 70 -luvuilla kuohui, politiikka oli vahvasti läsnä. Koulun jälkeen jäin kaipaamaan jatkoa. Tänään itsestään selvää mahdollisuutta rakentaa koulutuksensa ja työuransa, parasta mahdollista koulutuspolkua kulkien, ei vielä 1970-luvulla ollut. Itse vaikuttaminen oli vaihtoehtoni. Tapasin muutaman kollegan, keräsimme tiedot aikaisemmin valmistuneista ja perustimme yhdistyksen. Koulutus oli tavoitteena, samoin yhteistyö. Jatko- ja täydennyskoulutuskursseja syntyi. Parhaita asiantuntijoita käytettiin, opettajat kouluun löytyivät vähitellen omistakin joukoista. Asiat etenivät vuosikymmen kerrallaan. Poliittisen toiminnan takana kehitimme koulutusta työelämän tarpeiden mukaan, monenlaisia vaihtoehtoja tutkittiin, ennen kuin päädyttiin Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin siipien suojaan. Koulutuksen kehittäminen, yhdistystoiminta, ne olivat tietysti vain yksi sivujuonne työurallani. Tuolla taustalla opetustyö muodosti toisen tärkeän TELIAISUUS VIE

osuuden, paitsi Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskuksessa, monissa muissa kouluissa ja yrityksissä. Olimme ”sopineet” työnjaosta sisustusarkkitehtien kanssa - tulisimme painottamaan työtämme kuluttajavalistukseen messuosallistumisten, näyttelyiden ja aikaisemmin lehtityön kautta. Itse olin mukana kirjoittamalla paitsi sisustuslehdissä niin myös erilaisissa muissa julkaisuissa, Säästöpankin asiakaslehdestä Rautakaupan uutisiin. Myöhemmin myös TV-työssä, T.i.l.a- ohjelmassa 9 vuotta. Sisustusohjelmia syntyi, kaikkien mieleen asia ei ollut, mutta kansainvälisestä trendistä oli kysymys. Maailma on pienentynyt ammattimme alkuajoista. Ammatillinen yhteistyö on itsestäänselvyys, eivätkä kenenkään koulutussuunnitelmat kariudu mahdollisuuksien puutteeseen. Sisustussuunnittelijan ja sisustusarkkitehdin työ on mielenkiintoista - ihmisen intiimeimmillä alueilla toimimista oli sitten kysymyksessä koti tai työpaikka. Yhteistyössä edetään, asiakkaan lähtökodista. On tutustuttava asiakkaan toimintatapoihin ja otettava huomioon asiakkaan mieltymykset sekä vastattava niihin tarpeisiin, joita asiakkaalla on. On sitten kysymyksessä ravintola, hotelli tai yksityinen koti, suunnittelijan on pantava oma persoonansa sivuun. Asiakaslähtöinen suunnittelu määrittää työn. Lopussa kiitos, kiitos erityisesti hienoille asiakkaille, joita ilman ratkaisuja ei olisi syntynyt. Yhteistyössä on voimaa.

Si, Si, Si. 20


Kaisa Blomstedt

K

AISA BLOMSTEDT  kuoli

Helsingissä 16. heinäkuuta 2017 pitkällisen sairauden jälkeen. Hän oli 69-vuotias, syntynyt Helsingissä 23. syyskuuta 1947. Blomstedt valitsi oman tiensä jo nuorena. Hän perusti ensimmäisen sisustussuunnittelutoimistonsa Utopian vuonna 1970 ollessaan 22-vuotias. Työllä oli Blomstedtin elämässä keskeinen rooli ja itseoppineena hän raivasi tiensä Suomen kärkikastiin. Erityisesti funktionalismin puolestapuhujana tunnetuksi tullut Blomstedt käsikirjoitti ja ohjasi kulttuurihistoriallisesti merkittävän elokuvan Funkiksen liekki vuonna 1989. Hänen töistään on julkaistu kaksi kirjaa. Blomstedtilla oli useita muitakin suunnittelutoimistoja, viimeisin oli vuonna 2004 perustettu Studio Kaisa B. Hän vastasi 47-vuotisen taiteilijauransa aikana lukuisten julkisten tilojen sekä yksityiskotien sisustuksista. Blomstedtille oli olennaista, että tila vastasi asiakkaan tarpeita. Vahvasta näkemyksestään huolimatta hän jätti omat mieltymyksensä taka-alalle. Toiminnallisuus ja yksityiskohdat olivat Blomstedtille tärkeitä, ja hän suunnitteli usein myös tilaan sopivat valaisimet, astiat ja kalusteet. 

Hänelle itselleen rakkain työ oli ravintola Bulevardia, jonka interiöörin hän suunnitteli vuonna 1988. Myös helsinkiläisravintolat Palace ja Torni sekä Kalevala Korun ja Alain Miklin myymälät olivat Blomstedtin käsialaa. Paitsi sisustuksia, hän suunnitteli myös asuintaloja. Blomstedt   koki tärkeäksi jakaa pitkän kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista.  Hän toimikin uransa aikana vierailevana luennoitsijana Oslon kuninkaallisessa taideteollisessa korkeakoulussa sekä Haifan yliopistossa ja muissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä oppilaitoksissa.  Opettajana Blomstedt oli vaativa mutta kannustava. Hän toimi esikuvana monelle nuorelle lupaukselle, joita hän innosti luomaan uraa samalla periksi antamattomalla ja ammattimaisella tavalla, jota hän itsekin edusti.  Paitsi suunnittelijana, Blomstedt muistetaan myös monien ikimuistoisten tapahtumien järjestäjänä ja juhlien keskipisteenä. Hän oli värikäs ja kiehtova persoona, jolla oli laaja ja läheinen ystäväpiiri – Blomstedtin kotiin olivat kaikki tervetulleita.  Hän matkusti paljon, ja vietti aikaa erityisesti Pohjois-Italian talossaan. Viime vuosina hän vierailikin useaan otteeseen Israelissa, jossa hän tunsi olevansa kotonaan. Blomstedtilla on tytär ja kaksi lapsenlasta, jotka olivat hänelle erityisen rakkaita.

Si, Si, Si. 21

KUNNIAJÄSENET

MUISTOKIRJOITUKSEN TEKSTI: LAURA IISALO, KAISA BLOMSTEDTIN SISARENTYTÄR


K UV A: EMMA K ANTANEN

Vuokko Kantanen

KUNNIAJÄSENET 2017

L

tulevaisuudesta opettajana tai sisustusarkkitehtina. Unelmani on toteutunut, tai-sana voidaan korvata ja-sanalla. Olen työskennellyt niin yksityisasuntojen asukkaiden kuin julkisten tilojen toimijoiden kanssa sisustusratkaisuja etsien ja opettanut jo neljäkymmentä vuotta. Sisustussuunnittelun opinnot Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskuksessa suoritin Sisustusneuvojalinjalla 1974 - 1977. Saudi-Arabiaan muutto ja paluun jälkeinen työelämä siirsivät jatko-opinnot vuosituhannen vaihteeseen, jolloin Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa Muotoilun koulutusohjelmassa täydensin opinnot sisustusarkkitehdin tutkinnoksi. Opinnäytteessäni pohdin omaa oppimistani ja unelmoin kokoavani kertyneestä materiaalista "oppikirjan" sisustussuunnittelusta. Jatko-opintojen jälkeen paneuduin Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vanhoihin rakennustapoihin ja -materiaaleihin ja niiden korjaamiseen. Ensimmäinen oman alani opetustehtävä oli sisustusneuvojalinjan uusi oppiaine "kuluttajavalistus", jonka sisältö ja oppimateriaali olivat minulle suunnittelijana ja opettajana perusasioita ammatissani. Kalusteet, materiaalit ja toiminnan mitoitus on tunnettava ennen kuin voi "valistaa kuluttajaa". Eri oppiaineet olivat tulleet minulle tutuiksi jo opiskeluni ohella toimiessani sisustusneuvojalinjan opinto-ohjaajana ja linjaneuvoston jäsenenä. Opetin myös "sisustusoppia" ja ohjasin opinnäytteitä. Tein opetusohjelmaa Ammattikasvatushallituksen asettamassa työryhmässä sisustusneuvojien koulutuksen siirryttyä Lahden Muotoiluinstituuttiin. Osallistuin ensimmäisten opiskelijoiden valintaan Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskuksesta saamallani kokemuksella. Olen opettanut Haaga Instituutissa tuleville hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisille sisustussuunnittelun ymmärtämistä ja laitoskeittiöiden APSENA UNELMOIN 

suunnittelua. Markkinointi-instituuttiin olen laatinut opetusohjelman ja opetusmateriaalin Sisustusmyyjä-kurssille sisustuksen perusasioista, joita myös opetin. Espoon työväenopiston sisustuskurssien sisältö ja opetus ovat olleet yksi "kuluttajavalistuksellinen" tehtäväni. Kaksitoista vuotta opetin Tampereen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen yksikössä työelämässä olevia, sisustusalan perustietoja tarvitsevia. Kurssin vastuuopettajana osallistuin opetusohjelman laadintaan, opiskelijavalintoihin ja opinnäytteiden arviointeihin. Lasten asuminen ja kodin turvallisuus ovat lähellä sydäntäni toimittuani Lastensuojelun keskusliiton luennoitsijana eri puolilla Suomea. Elinkaaren toiseen laitaan siirryin luennoidessani Vanhusneuvoston kutsumana vanhusten asumisesta ja kodin muutostarpeista. Elinkaariasumisen nimissä mainittakoon myös nuorten perheiden asumisesta Maijaliisa Reunasen kanssa Marttaliitolle koottu diasarja ja opetusvihko, joiden sovellus oli esillä asuntomessujen Puu-Vallilan peruskorjauskohteessa. Neljän vuosikymmenen aikaiset suunnittelutyöni voin "allekirjoittaa" ajankohtaisina vieläkin. Työskentelyni on ollut "kestävän kehityksen" mukaista jo ennen kuin termiä oli olemassa, joten "pyörä keksitään aina uudelleen" ja hyvä niin. Minua suunnittelijana ja oppijana kuvaa hyvin kaluste, joka syntyi ihmisen mitoilla ja ihmisen toiminnasta, varioitavista moduleista ja yksinkertaisista perusmuodoista. Muunneltava, monikäyttöinen, ajaton ehkä universaalikin "Variaabeli" palikkaleikki sallien yksilöllisyyden ja valinnanvapauden. Työni ei ole tuntunut työltä, enemmänkin elämäntavalta. Neljäkymmentä vuotta olen katsellut maailmaa "sisustajan silmälaseilla, vahvuuksia kasvattaen, jotta näkisin paremmin". "Katseleminen on ajankulua, näkeminen oivaltamista ja paneutumista" niin kuin Marjatta Levanto kuvaa kirjassaan Nykytaide suurin piirtein.

Si, Si, Si. 22


K UV A: EMMA K ANTANEN

Maijaliisa Reunanen

S

ISUSTUSSUUNNITTELUN

AMMATTILAISEKSI

mani kaukojunien ravintolavaunu. Keittiötiloineen suunnittelu vaati paljon erikoispiirustuksia. Vuonna 2016, matkalla Kajaanista etelään törmäsin tuttuun ravintolavaunuun. Yli 20 vuoden ajan se oli pidetty alkuperäisessä asussaan ja hyvässä kunnossa. Jälleennäkeminen lämmitti. Myös huonekalusuunnittelu on kiehtonut. 90-luvulla etsin Cumulus-hotellien yhden hengen huoneisiin kevyttä, korkeaselkäistä lepotuolia. Kun etsintä ei tuottanut tulosta, suunnittelin tuolin itse yhteistyöprojektina Skannon kanssa. Igloo-tuoli (kuvassa) on ollut näihin päiviin Skannon mallistossa. Olin otettu, kun Yrjö Kukkapuro antoi tuolista myönteisen arvion Avotakan tuolivertailussa. Heinolan hienopuuseppäopiskelijoiden kanssa syntyi ensimmäinen puutuolini Lahden Muotoiluinstituutin jatko-opinnoissa. 2000-luvulle tultaessa sisustusten linjat selkiytyivät. Isompia töitäni olivat Hotelli Aulangon ravintoloiden ja hotellitilojen uudistaminen sekä Hyvinkään Rantasipin majoitus- ja ravintolatilojen peruskorjaus. Hotelli Haagan pääravintolan muutostyö Haaga Instituutin laajennuksen yhteydessä toi minut vanhoille juurilleni. Erityisen paikan sydämessäni on saanut Hotelli Pyhätunturin laajennus ja peruskorjaus 90-luvun taitteessa. Tilaaja ja suunnittelija jakoivat yhteisen näkemyksen hiihtohotellista. Innostunut ilmapiiri ja hyvä yhteishenki ulottuivat koko tiimiin läpi projektin. Jotain paikalle tunnusomaista ja omintakeista kehkeytyi tuon prosessin myötä. Työ sisustussuunnittelijana on vastuullista ja vaativampaa kuin pinnalta näyttää. Asiakaslähtöisyys on asiakkaan ja paremman suunnittelun puolelle asettumista. Ammatti on kehittänyt havainnointi- ja keskittymiskykyäni. Utelias ja kokeileva näkökulma on avannut mistä tahansa kohteesta mielenkiintoisen. Parhaimmillaan työ on yhtä aikaa luovan tuotteliasta ja lapsellisen hauskaa.

Si, Si, Si. 23

KUNNIAJÄSENET 2017

opiskelu merkitsi itselleni tärkeää elämänkäännettä. Ovet 'Atskiin', TTK:n Koulutuskeskuksen Sisustusneuvojalinjalle avautuivat 1976. Opintojen kannalta ratkaisevaa oli työharjoittelu opiskelun ohessa. Ensimmäisen työpaikkani sain Poggenpohl-keittiöitä edustavasta yrityksestä. Korkealaatuisten saksalaiskeittiöiden suunnitelmat piirrettiin pedantisti. Uppouduin keittiösuunnitteluun perusteellisesti. Innoittajani oli Leena Rukko, Työtehoseuran toiminnanjohtaja ja alan auktoriteetti. Opin häneltä kaiken tarvittavan keittiöiden toiminnallisuudesta. Opintojen lopulla olin avustajana Esa Vapaavuoren sisustusarkkitehtitoimistossa. Tutustuin julkisten tilojen, pankkien, toimistojen ja ravintoloiden suunnitteluun. Oman suunnittelutoimistoni perustin 1981. Kantasen Vuokon kanssa teimme Marttaliitolle nuoren perheen asumisen oppaan. Puu-Vallilaan, asuntomessujen peruskorjauskohteeseen suunnittelimme teemaan ja paikan henkeen nuoren perheen kodin. Innostuneina ja pieteetillä. Suunnittelijan työn perusteet olivat iskostuneet tajuntaan: toimivuus, mitoitus, kestävyys, ergonomia, estetiikka. Tutkimusaiheisen lopputyöni nimi keväällä 1980 oli 'Asuttavuus pientaloasunnon sisustussuunnittelun lähtökohtana'. Tuolloin valettu perusta kantaa yhä, kun 2000-luvulla palasin yksityiskotien suunnitteluun. Ennen sisustusopintoja olin valmistunut restonomiksi Haaga Instituutista. Ala oli antanut tärkeää kokemusta. Ensimmäinen iso työni oli Kotkan Seurahuoneen ravintola- ja majoitustilojen peruskorjaus 1983. Talousnousun vuosikymmen oli työntäyteistä. Toimeksiantoja tuli eri hotelliketjuilta. Opin valtavasti projektien muilta suunnittelijoilta ja eri ammattilaisten yhteistyöstä. 1990-luvun alun talouslama opetti epävarmuuden sietokykyä. Tärkeäksi työksi tarjoutui Avecralle 1994 suunnittele-


E F G C R E AT E S E AT I N G Design: Jonas Forsman www.efg.fi

LAATAT & LED-VALAISTUS

Laatat omaan tyyliin.

Albertinkatu 46 00180 Helsinki www.decor.fi

Helsinki | Turku | Pori sek채 j채lleenmyyj채t ymp채ri Suomen.

kaakelikeskus.fi


VMC Project Julkitilojen matottajana jo 45 vuotta

vmcproject.fi


Si, Si, Si. 26

HUIPPUHETKET 2017


K UV AT: MARI  MERI L ÄI NEN

HUIPPUHETKET 2017

Sisustussuunnittelijat SI ry:n 45-vuotisjuhlat vietettiin 7.10.2017 Kaapelitehtaalla Hima & Salissa Helsingissä. Paikalla oli lähes 100 jäsentä ja yhteistyökumppania. Juhlissa nostettiin malja SI ry:n vuosille, julistettiin uudet kunniajäsenet sekä nähtiin akrobaattisia esityksiä. Kiitos kaikille osallistujille!

Si, Si, Si. 27


01

HUIPPUHETKET 2017

03

02

04

05

Si, Si, Si. 28


06

08

07 01 Tammikuu: laattakoulutus ABL-laatat 02 Helmikuu: vuosikokous Fazer Vierailukeskus 03 Maaliskuu: jäsenilta EFG Toimistokalusteet 04 Huhtikuu: jäsenilta Innolux 05 Toukokuu: jäsenilta Taiko 06 Elokuu: workshop Tikkurila 07 Lokakuu: vuosikokous Nomart 08 Marraskuu: jäsenilta Cement Design 09 Joulukuu: SI ry:n pikkujoulut

Si, Si, Si. 29

HUIPPUHETKET 2017

KUVAT: TOMMI MÄKINEN

09


MI L L I DEE

Esteettinen ja toimiva ympäristö ammattilaisten avulla SUUNNITTELIJA APUNASI

TEKSTI: SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY

Tuotetuntemus ja kuluttajatietous

Sisustussuunnittelijan ammattikoulutuksen saanut henkilö pyrkii luomaan käyttäjälleen mahdollisimman esteettisen ja toiminnallisen ympäristön. Ammattitaitoon kuuluu monipuolinen tuotetuntemus ja pyrkimys tuotteiden kriittiseen tarkasteluun. Sisustussuunnittelija toimii myös kuluttajatietouden välittäjänä. Ajan ja vaivan säästäminen

valaisimien valinta. Suunnittelu voi käsittää myös vain osan edellä mainituista. Toimeksiantoon sisältyvät piirustusten lisäksi väri- ja materiaalikartat, työselostukset sisustustöistä, kaluste- ja varusteluettelot sekä tuote- ja hankintapaikat. Tehtäviin on mahdollista sisällyttää myös työsuoritusten valvonta ja lopputarkastus. Lisäksi sisustussuunnittelija voi auttaa tarjouspyyntöjen laatimisessa, tilausten tekemisessä ja työnsuorittajien valinnassa.

Kodin ja julkisen tilan kunnostaja tai rakentaja säästää aikaa ja vaivaa ammatti-ihmisen apuun turSuunnittelusopimus vautuessaan. Yhteistyössä tilaajan kanssa sisustus- Sisustussuunnitelma laskutetaan joko tuntiveloituksuunnittelija löytää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sena tai urakkana sisustettavan kohteen laajuudesta ja ohjaa luonnosten pohjalta riippuen. Laskutustapa kirjataan tasapainoiseen lopputulokseen. esimerkiksi suunnittelusopimukNäin vältytään monelta virseen, jossa yksilöidään myös heratkaisulta ja turhalta sekä suunnittelun sisältö ja aikataulu. Ammattitaitoisen kalliilta hankinnalta. Sisustusja Suunnittelijan suunnittelijaan kannattaa ottaa löytäminen yhteyttä mahdollisimman varrekisteröityneen Oman paikkakuntasi ammattihaisessa vaiheessa, esimerkiksi sisustustaitoisen sisustussuunnittelijan uudisrakennuksen luonnosvaisuunnittelijan tavoitat helposti kotisivujemme heessa. kautta osoitteessa www.sisustunnistaa tussuunnittelijat.com. Apua Suunnitelman laajuus nimikkeen suunnittelijan löytämiseen saat Tarpeista ja kohteista riippuen perässä myös Sisussuunnittelijat SI ry:n sisustussuunnittelija laatii sisustoimiston kautta. tuksen kokonaissuunnittelun, olevasta johon sisältyvät tilan käyttöratSI-lyhenteestä. kaisut sekä pintamateriaalien, värien, kalusteiden, tekstiilien ja

Si, Si, Si. 30


S UV I - MARI A S I L V OL A, K UV A: PAUL I I NA S AL ONEN

Suunnittelutyön vaiheet TEKSTI: SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY

Asiakas ottaa yhteyttä sisustussuunnittelijaan sopiakseen ensimmäisestä tapaamisesta, joka tapahtuu yleensä asiakkaan luona. Tapaamisella kartoitetaan työn laajuus ja asiakkaan toivomukset. Samalla käydään läpi kaikki tarvittavat piirustukset (kuten pohja-, sähkö- ja rakennuspiirustukset) ja laaditaan luettelo suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Aikataulu, tarjous ja suunnittelusopimus

Keskustelun perusteella suunnittelija antaa tarjouksen suunnittelukustannuksista ja aikataulusta. Suunnittelija laatii työstä suunnittelusopimuksen, josta ilmenevät vähintään sovitut tehtävät, aikataulu ja palkkio.

suunnittelijan apua myös suunnitelman toteutuksessa. Mahdollisesta työn valvonnasta mainitaan sopimuksessa erikseen. Sisustussuunnittelijan tavoittaminen

Sisustussuunnittelijat SI ry:n toimistosta voi tilata veloituksetta vuosijulkaisun, jossa on jäsenluettelo. Oman paikkakuntasi suunnittelijoihin voit tutustua myös kotisivuillamme osoitteessa www.sisustussuunnittelijat.com, josta voit myös lukea vuosijulkaisumme e-julkaisuna.

Luonnokset, ehdotukset ja kommentit

Suunnittelija toimittaa asiakkaalle työn laajuuden mukaiset luonnokset suunnitelmasta. Asiakas kommentoi ehdotuksia ja suunnitelmiin tehdään mahdolliset muutokset. Suunnittelun eteneminen, vuoropuhelu ja työn luovutus

Sisustussuunnittelija jatkaa suunnittelua manuaalisesti ja/tai tietokoneavusteisesti. Yksityiskohtia tarkistetaan esimerkiksi puhelimitse, jotta suunnitelma vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan toiveita ja tarpeita. Suunnittelija luovuttaa valmiin suunnitelman asiakkaalle. Halutessaan asiakas voi käyttää

Si, Si, Si. 31

Sisustussuunnittelun ammattilainen ottaa huomioon tilan käyttötarkoituksen ja osaa hahmottaa asioita kokonaisuuksina, jolloin  tilasta saadaan sekä visuaalisesti että käytettävyydeltään mielekäs.

SUUNNITTELIJA APUNASI

Yhteydenotto, tapaaminen ja tarvekartoitus


Suunnittelutyön sisältö TEKSTI: SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY

SUUNNITTELIJA APUNASI

1. Sisustussuunnittelijan tehtävät

• Luonnokset, joista käy ilmi sisustuksen toteutus pääpiirteissään. Luonnosten pohjalta tilaaja voi hyväksyä suunnitelman, joka hyväksyttynä muodostaa työn täsmennetyn aikataulun. Luonnoksista varmistetaan myös suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Tähän voidaan tarvittaessa käyttää erikoisasiantuntijoita. • Työpiirustukset ja työselostukset, joissa ratkaisut esitetään yksityiskohtaisesti tärkeimpine mitoituksineen ja materiaaleineen. • Sisustuksen väri- ja materiaalisuunnitelman laatiminen. • Kalusteiden, valaisimien sekä muiden sisustukseen liittyvien esineiden valinta, määritys ja luetteloiden laatiminen. • Valaistussuunnitelman laatiminen. • Työn suorituksen valvonta ja yhteydenpito siten, ettei työ valvonnan puutteen vuoksi kärsi. Valvonta edellyttää mahdollisesti lisäohjeiden antamista. • Lopputarkastuksen suorittaminen. Sisustussuunnittelijan työ päättyy, kun lopputarkastus on suoritettu ja hänen mahdollisesti esittämänsä muutokset valmistajille ja hankkijoille on tilaajan taholta hyväksytty. • Sisustussuunnittelija voi osallistua asiakirjojen ja tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten ja laskujen tarkistukseen. • Sisustussuunnittelija voi osallistua yritysilmeen suunnitteluun. Suunnittelusopimuksessa on syytä yksilöidä toimeksiannon sisältö yllämainitun tehtäväluettelon pohjalta. KORVAUS SEURAAVISTA SUUNNITTELUTÖISTÄ SOVITAAN ERIKSEEN:

• Suunnitelman muutos, joka koskee tilaajan jo hyväksymää suunnitelmaa. • Tilaukset ja muu kaupallinen toiminta. • Erikoisalojen asiantuntijoiden palkkiot. • Piirustusten ja asiakirjojen jäljentäminen ja kopiokulut. • Kaluste- ja urakkatarjousten laadinta sekä kyselyt ja niiden käsittelyt.

Työn perustaksi tulisi asettaa tilaajan ja suunnittelijan välinen kirjallinen sopimus, joka määrittelee muun muassa osapuolten velvollisuudet, suunnittelutehtävän ja sen laajuuden, työhön varattavan ajan sekä palkkion perusteet ja maksamistavan. SUUNNITELLUN MILJÖÖN KÄYTTÄMINEN KUVAUKSISSA

Jos sisustussuunnittelijan suunnittelemaa miljöötä tai sen osaa aiotaan käyttää kaupallisissa julkaisuissa kuten lehtiartikkeleissa, on suunnittelijan nimi mainittava sekä ilmoitettava kyseiselle suunnittelijalle kohteen kuvauksesta ja kuvauksen tarkoituksesta. Suunnittelusopimukseen tulee tarvittaessa lisätä pykälä, jossa sovitaan suunnittelijan nimen julkaisemisesta. Korvauksista tulee sopia suunnittelijan kanssa kirjallisesti. 2. Suunnittelupalkkioiden määräytymisperusteet AIKAPALKKIO

Aikapalkkio lasketaan tuntiveloitusperiaatteella siten, että tehtävään käytetty aika kerrotaan tuntipalkkiolla. Tuntipalkkio muodostuu peruspalkkiosta, johon on lisätty kiinteiden kulujen osuus. Matkustukseen, neuvotteluihin, materiaalien hankintaan yms. käytetty aika on kokonaan veloitettavaa aikaa. Mikäli suunnittelutyön suorittamisaika on enemmän kuin yksi kuukausi, on laskutus voitava suorittaa vähintään kerran kuukaudessa. Laskutuskerrat merkitään tällöin sopimukseen.

Si, Si, Si. 32


DES I GNS TUDI O PI I A

SUUNNITTELIJA APUNASI

KOKONAISSUUNNITTELUPALKKIO

Sisustussuunnitelman kokonaissuunnittelupalkkiota arvioitaessa käytetään tuntipalkkioveloitusta aikasuosituksia soveltaen. OSASUUNNITTELUPALKKIO

Jos sisustussuunnittelijan työ käsittää kokonaissuunnitelman osan tai työ on keskeytynyt, voidaan ohjeena käyttää seuraavaa jakaumaa: • Pohjaratkaisut 30–40 % kokonaispalkkiosta: ›› tilan käyttösoveltuvuuden tutkiminen ›› pohjaratkaisun laatiminen ›› neuvottelut asiantuntijoiden kanssa • Kohteen rakennusosien käsittely 15–20 % kokonaispalkkiosta: ›› lattioiden, seinien, kattojen yms. pintojen materiaalien ja värien määrittely • Kalusteiden määritys 35–40 % kokonaispalkkiosta: ›› kalusteiden, valaisimien ja tekstiilien valinta ›› Suunnittelun toteutuksen valvonta ja matkakulut laskutetaan käytetyn ajan mukaan.

Suunnittelutoimisto määrittelee palkkion yrityskohtaisesti. Suunnittelu työstä pyydetään erillinen tarjous, josta palkkion määräytymisperusteet selviävät. Seuraavassa esitetyt tekijät voivat vaikuttaa suunnittelutyön vaativuuteen: • Sisustuksen liittyminen toimintaan, joka asettaa erityisiä vaatimuksia alan tuntemukselle tai sen monitahoisuuden hallitsemiselle. • Sisustukselle asetettujen esteettisten vaatimusten taso. • Tehtävässä ilmenevien normaalia vaikeampien ratkaisujen asettamat vaatimukset. • Sisustukselle asetetun viimeistelyasteen taso. • Suunnittelutyön määrän ja käytettävissä olevan määräajan suhteen esitetyt vaatimukset.

Si, Si, Si. 33


SISUSTUSSUUNNITTELUA AMMATTITAIDOLLA OMAN PAIKKAKUNTASI SUUNNITTELIJAN LÖYDÄT WWW.SISUSTUSSUUNNITTELIJAT.COM

HALUAISITKO JÄSENEKSI? SI ry:n jäsentoimikunta kokoontuu käsittelemään uusia jäsenhakemuksia kahdesti vuodessa, aina helmikuussa ja syyskuussa. Tutustu jäsenkriteereihin (pdf), hakukaavakkeeseen (pdf) ja tarvittaviin liitteisiin osoitteessa: www.sisustussuunnittelijat.com

kokelas = suorittanut 2. asteen sisustusartesaanitutkinnon ja myönnetty kokelasjäsenyys 3 vuodeksi opiskelija = opiskelee sisustussuunnittelijaksi ammattikorkeakoulussa

Lisätietoja jäsenhakuprosessista voi kysyä Sisustussuunnittelijat SI ry:n toimistosta:

JÄSENLUETTELO 2018

Sisustussuunnittelijat SI ry gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com

ALAJÄRVI PUKKIO TARJA

Aavista Tarja Pukkio Interior Leväjärventie 29 63500 Lehtimäki gsm +358 (0)500 626 660 aavista.sisustus@gmail.com

ES P O O KANTANEN VUOKKO

(kunniajäsen) Sisustusarkkitehtitoimisto Variaatio Viertopolku 9 02100 Espoo gsm +358 (0)40 573 2048 vuokko.kantanen@ kolumbus.fi REUNANEN MAIJALIISA

(kunniajäsen) Suunnittelutoimisto Suvikuja 4 B 26 02120 Espoo gsm +358 (0)50 556 7477 maijaliisa.reunanen@ icloud.com

ROSLUND EIJA

Kilonrinne 7 C 11 02610 Espoo gsm +358 (0)50 551 3032 eija.roslund@kotiportti.fi SIMOMAA JOHANNA

Noblessa Keittiöt - Sete Oy Kurjenkellontie 14 02270 Espoo gsm +358 (0)10 205 1037 johanna.simomaa@sete.fi www.sete.fi SOLASAARI-POHJANPALO ULLA

Sis.suunnittelu Ulla Solasaari-Pohjanpalo Oy Burmanintie 12 02820 Espoo gsm +358 (0)50 044 7131 ulla.solasaari@kolumbus.fi www.sisustustoimittajat.fi TÖYRÄ TIINA

Ristiniementie 20 B 15 02320 Espoo gsm +358 (0)50 577 4100 tiina.toyra@hotmail.com

UITTO ULLA

Studio Ulla Uitto Madetie 17 B 02170 Espoo Luxaflex Shop / Tilastudio Tähdenlennonkuja 1 02240 Espoo gsm +358 (0)44 530 0164 ulla@studiouitto.fi www.studiouitto.fi VEHVILÄINEN MARIKA

Millidee Oy Riihiuunintie 15 02620 Espoo gsm +358 (0)50 583 1138 marika.vehvilainen@millidee.fi www.millidee.fi

HA A PAJÄRV I JÄMSÄ MIIA

Suunnittelutoimisto Laakea Kauppakatu 7 85800 Haapajärvi gsm +358 (0)40 770 5584 miia@laakea.fi www.laakea.fi

Si, Si, Si. 34

HA U K IPU DA S HÄRKÖNEN SIRKKA MARIA

Lammaskuja 18 90830 Haukipudas p. 08 5472273 gsm +358 (0)40 523 0517 sirkka.harkonen@saunalahti.fi PISILÄ RIITTA

Creamix Ossauksentie 1 A 90830 Haukipudas gsm +358 (0)44 281 7417 talvikki@creamix.fi Facebook.com/creamixdesign

HEINOL A SINKKONEN NIINA

Interface Oy Viilukatu 11 18130 Heinola gsm +368 (0)40 821 0014 niina.sinkkonen@interface.fi


MUOTOA

HE L S I N KI AALTONEN ANNE

DSign Vertti Kivi & Co Kalevankatu 31 A 10 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 542 8182 anne.aaltonen@dsign.fi www.dsign.fi BRELO MIA

Temppelikatu 10 A 19 00100 Helsinki mia.brelo@saunalahti.fi GRANBERG NORA

Vattuniemenkatu 2 D 2 00210 Helsinki p. 09 679 790 HAARAMÄKI HANNIMARIA

Runeberginkatu 32 C 36 00100 Helsinki gsm +358 (0)50 522 0254 hannimariart@gmail.com HUKKANEN SONJA

Sisustustoimisto / Sisustuskoulu Harmonia Design Oy Käpyläntie 4 00610 Helsinki gsm +358 (0)50 308 9122 sonja.ikonen@ harmoniadesign.fi www.harmoniadesign.fi ILLMAN VIRPI

Sisustus-Violet Oy Kalevankatu 32 D 24 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 064 7136 virpi@sisustusviolet.fi www.virpi-illman.fi KAARTINEN PIRKKO

Sisustustoimisto Hietalahdenkatu 18 C / sisäpiha 00180 Helsinki gsm +358 (0)50 532 8514 pirkko.kaartinen@ kolumbus.fi KIVELÄ KAROLIINA

Suunnittelutoimisto Muotoa Pursimiehenkatu 19 A 51 00150 Helsinki gsm +358 (0)40 969 1105 karoliina@muotoa.net www.muotoa.net

KOTILAINEN NUNNU

Suunnittelutoimisto Luoto Lokitie 12 A 00980 Helsinki gsm +358 (0)40 524 0869 nunnu.kotilainen@ suunnittelutoimistoluoto.fi www.suunnittelutoimistoluoto.fi KRAUSE MARIA

Floorantie 5 B E 00560 Helsinki gsm +358 (0)40 587 7689 maria.krause@welho.com www.mariakrause.com

KUJANPÄÄ PIRJO

Vanhaistentie 5 A 11 00420 Helsinki gsm +358 (0)50 530 6401 LEHTO SARI

Suunnittelutoimisto Tondo Raisiontie 9 A 17 00280 Helsinki gsm +358 (0)44 776 6070 sari.tondo@gmail.com www.tondo.fi

Si, Si, Si. 35

LEPISTÖ SONJA MARIA

Skanska Kodit Nauvontie 18 00280 Helsinki gsm +358 (0)50 575 2912 sonjamaria.lepisto@skanska.fi www.kodit.skanska.fi LIMMONEN SOFIA

(opiskelija) Kalkkivuoren tie 40 D 00760 Helsinki gsm +358 (0)45 610 6587


JÄSENLUETTELO 2018

S UV I - MARI A S I L V OL A, K UV A: PAUL I I NA S AL ONEN

MYLLYLÄ JAANA

Decointerior Topeliuksenkatu 15 A 10 00250 Helsinki gsm +358 (0)40 778 0878 decointerior@kolumbus.fi MÄKINEN TOMMI

Detaljee Oy Pihlajatie 8 00270 Helsinki gsm +358 (0)45 636 0927 tommi@detaljee.fi www.detaljee.fi MÄÄTTÄ MINTTU

Suunnittelutoimisto Muotoa Pursimiehenkatu 19 A 51 00150 Helsinki gsm +358 (0)40 716 3318 minttu@muotoa.net www.muotoa.net NURMI MIRJA

idaDesign Oy Sisustussuunnittelutoimisto Mannerheimintie 91 00270 Helsinki gsm +358 (0)50 409 3133 mirja@idadesign.fi www.idadesign.fi

NORRA RIA

Markkinointi ja sisustussuunnittelu Marsiplan Oy Lokkalantie 14 B 12 00330 Helsinki gsm +358 (0)40 081 8102 ria@marsiplan.fi www.marsiplan.fi OJALA SAIJA

Veljestenkuja 3 00730 Helsinki gsm +358 (0)50 518 7017 saijaleenaojala@gmail.com OKSANEN-NYSTRÖM MARJA

Hakaniemenranta 14 A 29 00530 Helsinki gsm +358 (0)50 341 5613 marja.oksanen@kolumbus.fi ORJALA RAIJA

HKR PL 1530 00099 Helsingin kaupunki p. 09 3101661 raija.orjala@hel.fi PASANEN KRISTA

Livornonkatu 12 A 3 00220 Helsinki gsm +368 (0)50 409 5963 krista.pasanen@gmail.com

PELTONIEMI LIISA

zincdesign Suuntimotie 12 B 00760 Helsinki gsm +358 (0)40 569 1103 liisa_peltoniemi@yahoo.com www.zincdesign.fi PIHLAJANIEMI IDA

idaDesign Oy Sisustussuunnittelutoimisto Mannerheimintie 91 00270 Helsinki gsm +358 (0)44 334 2032 ida@idadesign.fi www.idadesign.fi RIUTTAMÄKI MAIJA-RIITTA

Sisustustoimisto MRR Oy Munkkiniemen puistotie 1 B 43 00330 Helsinki gsm +358 (0)40 575 0048 sisumrr@saunalahti.fi www.sisumrr.fi SANDELIN SEBASTIAN

Sisätila design & interior architecture Oy Eerikinkatu 3 B 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 411 3332 sebastian@sisatila.fi www.sisatila.fi

Si, Si, Si. 36

SEPPÄLÄ TIINA (opiskelija)

tiina.seppala@metropolia.fi SVENS KATARIINA

Oy Vallila Interior Ab Nilsiänkatu 15 00510 Helsinki p. +358 (0)20 776 7862 katariina.svens@vallilainterior.fi TAIPALE ERJA

Valaistus- ja sisustussuunnittelija Tilasi Oy Kuortaneenkatu 5, 4 krs. 00520 Helsinki gsm +358 (0) 44 335 0668 erja@tilasi.fi www.tilasi.fi TELIVUO ANU

Sisustus- ja tilasuunnittelu Anu Telivuo Pajalahdentie 7 00200 Helsinki gsm +358 (0)40 037 7557 anu@anutelivuo.fi www.anutelivuo.fi


S UV I - MARI A S I L V OL A, K UV A: S UV I K ES ÄL ÄI NEN

JÄSENLUETTELO 2018

Si, Si, Si. 37


TOPELIUS PIRKKO-LIISA

(kunniajäsen) Sisustustoimisto Hietalahdenranta 17 00180 Helsinki p. 09 643450 gsm +358 (0)50 517 9481 f. 09 643451 pirkkoliisatopelius@ gmail.com Pirkko-Liisa.Topelius@ kolumbus.fi galleria.topelius@gmail.com www.galleria.pirkkoliisatopelius.com/topelius UKONAHO HANNAKAISA

Sisustusvimma Pihlajatie 8 00270 Helsinki gsm +358 (0)50 361 9054 hannakaisa@sisustusvimma.fi www.sisustusvimma.fi

JÄSENLUETTELO 2018

VARAKAS RITVA

Sisustustoimisto Töllinmäki 12 00640 Helsinki p. 09 7284662 gsm +358 (0)40 537 4646 ritva.varakas@elisanet.fi VÄRE MAIJA-LIISA

Martela Oy Takkatie 1 00370 Helsinki p. 010 3455319 gsm +358 (0)400 484 356 f. 010 3455292 maija-liisa.vare@martela.fi WIDE JENNY (opiskelija)

ÖLLER VERA

Öllerin suunnittelutoimisto Temppelikatu 9 a10 00100 Helsinki gsm +358 (0)40 512 6879 vera@oller.fi www.oller.fi

H E V ON P Ä Ä ESKELINEN VALPURI

RAJALA LEILA

Jaakobintie 25 21510 Hevonpää Rinnakkaisosoite: Suorannantie 5, Kitee gsm +358 (0)50 348 2733 valpurisuoranta@ hotmail.com

H OLL OLA

MÄKIRANTA HELI

DesignStudio Heli Mäkiranta Kertuntie 8 A 2 40930 Kinkomaa gsm +358 (0)50 910 9227 heli@helimakiranta.fi www.helimakiranta.fi TOLAMO ANNUKKA

Sisustussuunnittelu Annukka Tolamo Kauppakatu 19 40100 Jyväskylä gsm +358 (0)50 373 8403 annukka@annukkatolamo.fi www.annukkatolamo.fi

JÄRV ENPÄ Ä LAATIO IISA

PEKKINEN HENNA

Multamäentie 23 15880 Hollola gsm +358 (0)50 572 1819 tuomas.eskola75@gmail.com

Sisustussuunnittelu Lillavilla Jääkärinkatu 13 80220 Joensuu gsm +358 (0)45 121 7226 henna.pekkinen@lillavilla.fi www.lillavilla.fi

Design Iisa Laatio Oy Karhi 4 04400 Järvenpää gsm +358 (0)40 740 1358 iisa@iisadesign.fi www.iisadesign.fi

H Ä ME E N LI N NA

PUOLAKKA HANNA

K AJAAN I

ESKOLA TUOMAS

LEINONEN ANU

Muutos2 Kaskikaarre 14 13270 Hämeenlinna gsm +358 (0)44 338 7769 anu.leinonen@ muutostoiseen.com www.muutostoiseen.com

WIDING KARIN

Kauppilantie 37 91100 Ii gsm +358 (0)41 433 8330 sari.t.ronkainen@ outlook.com

Pohjoiskaari 19 F 19 00200 Helsinki gsm +358 (0)50 406 6230 rl@pp.htv.fi, rly@iki.fi

InHouse Design Oy Asematie 9 60800 Ilmajoki gsm +358 (0)45 139 3002 leila.rajala@inhousedesign.fi www.inhousedesign.fi

JOENS U U

II

YRJÖLÄ RITVA-LIISA

KULJUNLAHTI ULLA-HELENA

InHouse Design Oy Asematie 9 60800 Ilmajoki gsm +358 (0)41 469 8114 ulla.kuljunlahti@inhousedesign.fi www.inhousedesign.fi

gsm +358 (0)50 492 6316 jenny.wide@gmail.com Sisustussuunnittelija/ Rakennusmestari Lauttasaarentie 20 A 10 00200 Helsinki gsm +358 (0)40 521 9055 karin.widing@gmail.com

IL MAJOK I

RONKAINEN SARI

TANTTU JONNA

Tilhikuja 6 91100 Ii gsm +358 (0)50 558 1766 jon.tanttu@gmail.com

Muodoste Oy Huoltotie rak 139 80790 Kontioranta gsm +358 (0)40 530 3707 hanna.puolakka@muodoste.fi www.muodoste.fi PUUMALAINEN JENNI

ARKPII Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy Niskakatu 18 B 80100 Joensuu gsm +358 (0)50 300 2080 jenni.puumalainen@arkpii.fi www.arkpii.fi

JY V Ä S K Y L Ä JYRINKI TIINA

KERÄNEN VIRPI (kokelas)

Sisustussuunnittelu Virpi Keränen Paavo Kiven katu 26 87200 Kajaani gsm +358 (0)50 321 6896 posti@virpikeranen.fi www.virpikeranen.fi

K AU HAJOK I KARI NINA

Sisustussuunnittelutoimisto Nina Kari Kauppatie 20 61850 Kauhajoki ninah.kari@gmail.com

tiina.jyrinki@gmail.com

K EMIÖN S AARI

KAISLAKANNAS TIINA MARJA

TÖRNROTH STELLA

Arcesi Oy Gummeruksenkatu 8 40100 Jyväskylä gsm +358 (0)50 563 7545 arcesi@kolumbus.fi www.arcesi.fi

Si, Si, Si. 38

Ölmos Design Oy Ölmosintie 240 25870 Dragsfjärd gsm +358 (0)44 9911359 stella.tornroth@ olmosdesign.fi www.olmosdesign.fi


KE R A V A

K OT K A

KOIVISTOINEN KATI

SALONEN NOORA

(opiskelija) gsm +358 (0)44 282 1558 kati.koivistoinen@ hotmail.com

KIR KKO N U M MI AIRAKSINEN HELENA

Vanha Kirkkokuja 7 02520 Lapinkylä Kirkkonummi gsm +358 (0)40 576 5269 helena.airaksinen1@ gmail.com

KIV I N I EM I ALAVAIKKO ANULIINA

SELIN PERRIN SARI

IN design Sélin gsm +358 (0)50 523 4946 indesignseline@gmail.com www.indesignseline.com

K OU V OL A AHTIAINEN LAURA

(opiskelija) gsm +358 (0)40 416 8410 laura.ahtiainen@ student.kyamk.fi HENTUNEN SONJA

(opiskelija) gsm +358 (0)44 312 0072 sonja.hentunen@ student.kyamk.fi

Design Studio Taimi Varuskuntakatu 9 45100 Kouvola gsm +358 (0)40 770 8370 laura@designstudiotaimi.com www.designstudiotaimi.com KANERVA JASMINE

(opiskelija) gsm +358 (0)50 046 4819 jasmine.kanerva@ student.kyamk.fi LAAKSONEN MARIANNE

Suunnittelutoimisto Lempipaikka gsm +358 (0)40 842 2318 marianne.laaksonen@ lempipaikka.fi www.lempipaikka.fi LAPILA KALLE (opiskelija)

gsm +358 (0)50 401 2808 lapila.kalle@gmail.com www.kallelapila.carbonmade.com

(opiskelija) gsm +358 (0)40 729 2648 maria.paalanen@gmail.com PARMOLA HENNI (opiskelija)

gsm +358 (0)40 774 3664 henni.parmola@ student.kyamk.fi www.henniparmola.wixsite. com/portfolio PERTTULA EVELIN

(opiskelija) gsm +358 (0)45 213 4141 perttulaevelin@hotmail.fi POHJANEN VIVIAN

(opiskelija) gsm +358 (0)45 639 6939 vivian.pohjanen@student. kyamk.fi SALO NOORA (opiskelija)

gsm +358 (0)40 045 7388 noorasalo1@gmail.com

SUVI-MARIA SILVOLA, KUVA : TUO MAS UUSH EIMO

Si, Si, Si. 39

PAALANEN MARIA

JÄSENLUETTELO 2018

Tarhatie 25 90810 Kiviniemi gsm +358 (0)40 541 6219 anuliina.alavaikko@ gmail.com

NS Design Vipusenkatu 28 48700 Kotka gsm +358 (0)50 432 1929 noorandesign@gmail.com www.noorandesign.com

HUUSARI LAURA


TAIMELA SAIJA (opiskelija)

Saikatariina tmi gsm +358 (0)40 081 5411 saikatariina@gmail.com www.saijataimela.com TYNYS ALINA (opiskelija)

gsm +358 (0)50 533 7627 alinatynys@gmail.com www.alinatynys.com WIIK LAURA (opiskelija)

gsm +358 (0)40 029 5373 laurawiik@hotmail.com

KU O P I O HOKKANEN SALLA

(opiskelija) Pyöräkatu 9 B 48 70600 Kuopio gsm +358 (0)400 166 733 sallamhokkanen@gmail.com

JÄSENLUETTELO 2018

MIELONEN TIINA

Sisustussuunnittelu Tiina Mielonen Kasarmikatu 2 70110 Kuopio gsm +358 (0)50 598 2867 tiina@tiinamielonen.fi www.tiinamielonen.fi NEVALAINEN ANNA

Anna interior Leväsentie 38 B 1 70780 Kuopio gsm +358 (0)50 345 8125 anna@annainterior.fi www.annainterior.fi RAJALA EVELIINA (opiskelija)

Huuhankatu 5 B 14 70600 Kuopio gsm +358 (0)400 732 691 eveliinasannasofia@ gmail.com RUOTSI TIINA

Sisustussuunnittelu Tiina Ruotsi Ky Puijonkatu 24 70100 Kuopio gsm +358 (0)50 524 6466 tiina.ruotsi@co.inet.fi www.tiinaruotsi.fi

LA H T I

L A PPEENRAN T A

DONNER-KOOPS BRIGITTA

HUOMO JOHANNA

Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy Joutjoentie 1 15170 Lahti p. 03 874730 brigitta.donner-koops@ arkki.com www.arkki.com KURIMO SARA (opiskelija)

Proomukatu 2 A 6 15140 Lahti gsm +358 (0)40 039 5110 sara_kurimo@hotmail.com www.redesignsara.blogspot.fi LAINE SARI (opiskelija)

Avainsisustus gsm +358 (0)40 001 5664 sari.laine@avainsisustus.fi www.avainsisustus.fi MALMSTRÖM ANNI

(opiskelija) Nuppukatu 3 A 15340 Lahti gsm +358 (0)40 527 7876 MÄKINEN KATJA

Isku Interior Oy Mukkulankatu 19 15210 Lahti gsm +358 (0) 400 241 397 katja.makinen@isku.com www.isku.com SIVENIUS JOHANNA

JM Design Vesijärvenkatu 22 15140 Lahti gsm +358 (0)50 338 9325 johanna@jmdesign.fi www.jmdesign.fi UUSSILTA MINNA

Sisustustoimisto å design Nurmikatu 24 15610 Lahti gsm +358 (0)40 049 1716 minna.uussilta@ sisustusadesign.com www.sisustusadesign.com YLI-SAVOLA SIRKKA

Sisustussuunnittelu Stilizzo Hämeenkatu 9 A 15100 Lahti gsm +358 (0)50 307 1755 sisustus@stilizzo.fi www.stilizzo.fi

Into Design Kauppakatu 74 53100 Lappeenranta gsm +358 (0)44 077 4409 johanna@intodesign.fi www.intodesign.fi

L EMPÄ Ä L Ä NOUSIAINEN MARJUT

Design Studio Marjut Nousiainen gsm +358 (0)40 754 1584 mail@marjutnousiainen.com www.marjutnousiainen.com

L OHJA GRANBERG ASTA

Promakers Oy Karjalankatu 2 D 08150 Lohja gsm +358 (0)40 053 4278 asta.granberg@promakers.fi www.promakers.fi

L OV IIS A MÄKINEN PÄIVI

Saatsi arkkitehdit Oy gsm +358 (0)50 370 3204 paivi.makinen@arks.fi

L U V IA , EU RAJOK I

LÖHÖNEN JOUNI

Media Interiors Oy Lehmuskatu 39 50120 Mikkeli gsm +358 (0)40 043 7071 jouni.lohonen@ mediaint.inet.fi www.mediainteriors.fi

MU S T IO PARTINEN JOHANNA

Bonava Suomi Oy Kuivassuo 31 10360 Mustio gsm +358 (0)40 564 5002 johanna.partinen@gmail.com

N A A NT A L I HAUTALA LISE-MARI

Maricken Oy Vadelmatie 8 21110 Naantali gsm +358 (0)44 330 6944 lise-mari.hautala@ maricken.fi www.maricken.fi HOKKA SANNA

Katiskatie 10 21100 Naantali gsm +358 (0)40 768 9911 sanna@shokka.fi www.shokka.fi VIITALA MAIJA

Kelokaari 2 as. 2 21100 Naantali maijaviitala@gmail.com

HUHTAMAA SARI

Sisustussuunnittelu Sari Huhtamaa Kuivalahdentie 21 29100 Luvia gsm +358 (0)50 325 4444 sari@sarihuhtamaa.fi www.sarihuhtamaa.fi

MIK K EL I HILLGEN ELISA

Valosilmä Ky Savilahdenkatu 5-7 50100 Mikkeli gsm +358 (0)45 139 4282 elisa.hillgen@valosilma.com www.valosilma.com

Si, Si, Si. 40

N OK IA REKOLA LEENA

Sisustussuunnittelu Leena Rekola Postiosoite: Laululinnunpolku 4, 37140 Nokia Käyntiosoite: Pereentie 27, 33950 Pirkkala gsm +358 (0)40 084 3540 sisustus@leenarekola.com www.leenarekola.com


PAUL A L AI TI NEN, K UV A: MI I K A K ANGAS NI EMI

N U RMI J Ä R V I

OU L U

HIMANEN KIRSTA

AKRENIUS HANNI

ARBELIUS SIRPA

Sisustussuunnittelu Kirsta Himanen Hannankatu 6 A 3 03100 Nummela gsm +358 (0)50 530 8519 kirstajosefina@hotmail.com www.kirstahimanen.com WENNÄKOSKI NINA

Studio SNW Höytiönkalliontie 63 03100 Nummela gsm +358 (0)50 054 8097 nina@snw.fi

Hannisign Oy Lepolantie 116 01830 Lepsämä Nurmijärvi gsm +358 (0)40 565 0754 hanni.akrenius@kolumbus.fi www.hanniakrenius.com MÄNTYKOSKI KATJA

Suunnittelimo Mutaanmäentie 182 01900 Nurmijärvi gsm +358 (0)45 120 5050 katja@suunnittelimo.fi www.suunnittelimo.fi

NUUTAJÄRVI MEHTO MARIKA

Pruukinraitti 10 AS. 3 31160 Nuutajärvi gsm +358 (0)44 340 8965 marika.mehto@gmail.com

Sisustussuunnittelu Arbelius Hintantie 90 B 7 90650 Oulu gsm +358 (0)50 304 5104 info@sisustusarbelius.fi www.sisustusarbelius.fi HAAKSILUOTO MINNA

Sisustus Idea Minna Haaksiluoto Postiosoite: Hallituskatu 25 B 34 Käyntiosoite: Poratie 7 90100 Oulu p. 08 263466 gsm +358 (0)40 559 4472 minna.haaksiluoto@ sisustusidea.com www.sisustusidea.com www.sisustussuunnitteluoulu.fi

Si, Si, Si. 41

HANHINEVA SATU

Hotintie 9 90630 Oulu gsm +358 (0)50 467 5675 satu.hanhineva@gmail.com HAURU TAINA

Suunnittelutoimisto Sisusta Kirkkokatu 11 90100 Oulu gsm +358 (0)50 468 9297 taina@sisustat.fi www.sisustat.fi JUOLA HANNE (kokelas)

Arkkitehtitoimisto Avario Oy Isokatu 8 A 2 90100 Oulu puh 08 311 9500 gsm +358 (0)50 4828 179 hanne.juola@avario.fi www.avario.fi

JÄSENLUETTELO 2018

NUMMELA


LUOMME TILOJA JOTKA TUOVAT HYVINVOINTIA JA MENESTYSTÄ.

GA

www.kinnarps.fi

kotimaista kalustemuotia keittiön ja koko kodin kalustukseen ja sisustukseen Topin inspiroivasta, tyylikkäästä ja käytännöllisestä mallistosta voit suunnitella asiakkaallesi kokonaisuuden, joka sopii täysin hänen tarpeisiinsa – pienintä yksityiskohtaa myöten!

to pi- k e ittio t.fi keittiö/kylpyhuone/kodinhoito/liukuovet/säilytys


DETAL J EE

RAUHALA RIIA

Suunnittelutoimisto Rock My Business Oy /Sisustussuunnittelu Riia Rauhala Yrjönkatu 22 (Bepop) 28100 Pori gsm +358 (0)50 016 4099 riia@riiarauhala.fi www.riiarauhala.fi VAPPULA EMMI (opiskelija)

Suunnittelutoimisto Rock My Business Oy /Sisustussuunnittelu Riia Rauhala Yrjönkatu 22 (Bepop) 28100 Pori gsm +358 (0)40 175 1535 emmi@riiarauhala.fi www.riiarauhala.fi

OJALA KATRI

VALKAMA MIRJA

Sisustussuunnittelu Toimiva Tila Penttilänraitti 104 90820 Kello gsm +358 (0)40 045 6500 katmaodesign@gmail.com www.sisustussuunnittelijasi.fi

PARAINEN

PAIMIO OROMAA SATU (kokelas)

Oromaa Oy Satojoentie 55 21510 Hevonpää gsm. +358 (0)40 865 0957 satu.oromaa@oromaa.fi www.oromaa.fi

S AL O HEINONEN SANNA

PORV OO SILVOLA SUVI-MARIA

MALKA-LINDSTRÖM MERI

WALLSTÉN ELISA

Tilasisustus M.A. Asematie 5 B 21530 Paimio gsm. +358 (0)40 539 7658 mirja@tilasisustus.com www.tilasisustus.com

Arcesi Oy Tykkytie 7 B 5 93830 Rukatunturi gsm +358 (0)50 563 7545 arcesi@kolumbus.fi www.arcesi.fi

Suunnittelutoimisto Sisustusjuttu Svartbäckinkuja 5 06880 Kärrby gsm +358 (0)40 704 1211 elisa@sisustusjuttu.fi www.sisustusjuttu.fi

Interior La Mer Alastuvankatu 5 B 7 24240 Salo gsm +358 (0)50 514 8077 merilindstrom@hotmail.com

SAUVO FORSMAN EEVA

Mobidesign Oy Koutuntie 15 21570 Sauvo gsm +358 (0)40 012 3607 eva@mobidesign.fi

ROV AN IEMI

S A V ONL INN A

LAITINEN PAULA

PUURTINEN JOHANNA

TARSAARI

Sisustus Pauluska Poikavaarantie 8 96900 Saarenkylä gsm +358 (0)46 811 5196 paula@sisustuspauluska.fi www.sisustuspauluska.fi

Viideskatu 14 57210 Savonlinna gsm +358 (0)50 538 0020 johanna.puurtinen@ gmail.com

KOSKINEN STINA

NIEMI JOHANNA

S IL T A K Y L Ä

KARLSSON ANNE

Sisustustoimisto Kapteeninaukio 2 21600 Parainen gsm +358 (0)50 500 9859

(opiskelija) gsm +358 (0)50 575 7124 stina.koskinen@gmail.com

Ahkiomaantie 28 A 310 96300 Rovaniemi gsm +358 (0)40 414 5101 studio@johannaniemi.com www.johannaniemi.com

P OR I LINDGREN JONNA (kokelas)

gsm +358 (0)40 527 2817 jii.lindgren@hotmail.com

Si, Si, Si. 43

MATTILA-KARTTUNEN NINA

Suunn.tsto N & O Oy Siltakyläntie 191 49220 Siltakylä p. 05 3431745 f. 05 3431746 nina.mattila@no.inet.fi

JÄSENLUETTELO 2018

Sisustussuunnittelu Ambiente Muuripadantie 7 C 12 90630 Oulu gsm +358 (0)40 520 7022 outi.luomajoki@ambiente.fi www.ambiente.fi

KAISLAKANNAS TIINA MARJA

Salon Sisustus ja Tapetti Oy Helsingintie 27 24100 Salo gsm +358 (0)44 284 9417 sanna@sisustusjatapetti.fi www.sisustusjatapetti.fi

Apricus Kaivokatu 51 A 5 06100 Porvoo gsm +358 (0)50 435 5355 info@suvimariasilvola.com www.suvimariasilvola.com LUOMAJOKI OUTI

RU K AT U N T U RI, K U U S AMO


Keittiöt ja kodin kalusteet

Yhtenäinen sisustus keittiöön, kodinhoitohuoneeseen, kylpyhuoneeseen ja muihin kodin tiloihin. www.domus.fi

Tikkurila_sio_neljasosasivu.indd 1

13.11.2017 15.28.58


TAM M I S A A R I LINDHOLM FRANSISCA

Franco Interiör & Design Suunnittelutoimisto Raatihuoneentori 10600 Tammisaari gsm +358 (0)40 715 6307 fransisca@franco.fi www.franco.fi

TAM P E R E JALASJOKI NIINA

Suunnittelutoimisto Muotoa Rautatienkatu 26 33100 Tampere gsm +358 (0)45 118 4944 niina@muotoa.net www.muotoa.net JUSLEN SANNI

Tampere ja Lähialueet juslendesign@juslendesign.fi www.juslendesign.fi Liadesign/Sisustuskonttori Näsilinnankatu 34 B 33200 Tampere gsm +358 (0)40 046 1771 tuulia@liadesign.fi www.liadesign.fi

Suunnittelutoimisto Muotoa Rautatienkatu 26 33100 Tampere gsm +358 (0)45 263 0407 maiju@muotoa.net www.muotoa.net Studio Riitta Mäkinen Teerentie 20 A 1 33540 Tampere gsm +358 (0)50 327 3746 studio.r.m@kolumbus.fi www.elisanet.fi/studiorm Sisustussuunnittelutoimisto Tuulipuu Pellavatehtaankatu 9 D 45 33100 Tampere gsm +358 (0)40 515 1441 tuija.pallas@tuulipuu.com www.tuulipuu.com Seitinkatu 7 C 33580 Tampere gsm +358 (0)40 835 8747 katriina.puranen@gmail.com IN design Sélin gsm +358 (0)50 523 4946 indesignseline@gmail.com www.indesignseline.com

SOIPIO TUULIA

VIRRANTALO KIRSI

PALLAS TUIJA

SELIN PERRIN SARI

Designstudio Piia gsm +358 (0)50 594 6093 info@designstudiopiia.fi www.designstudiopiia.fi Suunnittelutoimisto Muotoa Rautatienkatu 26 33100 Tampere gsm +358 (0)50 464 6822 tuulia@muotoa.net www.muotoa.net

MÄKINEN RIITTA

PURANEN KATRIINA

SEPPÄNEN PIIA

Sisustus Bene Pellervonkatu 2 A 1 33540 Tampere gsm +358 (0)44 343 7292 kirsi.virrantalo@ sisustusbene.fi www.sisustusbene.fi

T U RENK I NYKÄNEN RAIJA

Sisustus- ja mainossuunn. Simasuu Laituritie 5 A 3 14200 Turenki gsm +358 (0)40 548 2934 raija.nykanen@pp.inet.fi www.simasuu.fi

T U RK U AHOKOSKI JAANA

Sisustuksen G. Oy Linnankatu 6 20100 Turku gsm +358 (0)41 434 3638 jaana@ahokoski.fi www.ahokoski.fi KATTELUS EMMA

Sisustussuunnittelu Inredningsplanering Dodeco Martinkatu 7 20810 Åbo gsm +358 (0)44 062 5779 emma.kattelus@dodeco.fi www.dodeco.fi LAAKSO MAINA

MaiDesign Martinkatu 7 20810 Turku gsm +358 (0)40 709 9590 maina@sisustusmaidesign.fi www.sisustusmaidesign.fi JÄSENLUETTELO 2018

KIVELÄ TUULIA

KOSKINEN MAIJU

LAHTI KATJA

Kudos Dsign Oy Käsityöläiskatu 7 B 20100 Turku gsm +358 (0)40 842 1024 katja@kudosdsign.com www.kudosdsign.com

MILLIDEE, KUVA: MARKO JUHA NI PH OTO GRAP HY A PRICU S

Si, Si, Si. 45


Inspiroivat

TARKETT-VINYYLILATTIAT

Lattia joka kestää elämää


MI NNA HAAPAK OS K I , K UV A: ES A PAS ANEN

Jarrumiehenkatu 3b A 5 20100 Turku LINTULA MERITA (kokelas)

Sisustussuunnittelu Creo gsm +358 (0)40 871 7008 merita.lintula@gmail.com merita@sisustuscreo.fi www.sisustuscreo.fi MERLA TUULI

Sisustuskonttori Vintage Kerttulinkatu 16 B 20500 Turku gsm +358 (0)41 431 4371 tuuli@sisustusvintage.fi www.sisustusvintage.fi

MÄKI ANJA-KAARINA

Suunnittelutoimisto Studio-Iloksi Yliopistonkatu 2 I 169 20100 Turku gsm +358 (0)50 094 7608 iloksi@pp.inet.fi RAITTINEN SUSANNA

ideà SR Solhemintie 53 20100 Turku gsm +358 (0)50 557 4887 susanna.raittinen@ideasr.fi www.ideasr.fi SUKUVAARA MINNA

Pinoa interior design. Paljaspää 6 20610 Turku gsm +358 (0)45 631 4391 minna@pinoa.fi info@pinoa.fi pinoablog.blogspot.com www.pinoa.fi

VALASVUO SARI

Sisustusstudio Eerikinkatu 2 B 31 20100 Turku gsm +358 (0)40 586 8146 sari.valasvuo@ sisustusstudio.fi www.sisustusstudio.fi

TUUSULA HYÖKKI-LEHTINEN HANNALEENA

Millidee Oy Jussilantie 10 04300 Tuusula gsm +358 (0)50 596 8793 hannaleena.hyokki@ millidee.fi www.millidee.fi

Si, Si, Si. 47

VAASA EKLUND HANNA

Aveo Oy Mäntymäentie 3 65200 Vaasa gsm +358 (0)40 766 1999 hanna.eklund@aveo.fi www.aveo.fi RENTOLA-BJÖRKLUND ERIKA

Sisustus e.r-b. Inredning Gerbyntie 31 65230 Vaasa gsm +358 (0)40 562 9741 erika@erb.fi www.erb.fi

JÄSENLUETTELO 2018

LIIMATAINEN LEA


Feilo Sylvania Finland Oy • www.sylvania.fi

SUIHKUSEINÄT LASILIUKUOVET KEITTIÖN VÄLITILAN LASIT SAUNAN LASISEINÄT KAIDELASIT


VAN T A A HAAPAKOSKI MINNA

Minna Haapakoski Marsukuja 2 A 2 01450 Vantaa gsm +358 (0)44 533 0381 info@minnahaapakoski.com www.minnahaapakoski.com HALONEN EEVA-RIITTA

E-RH Interiors Suunnittelutoimisto Karhunkierros 2 F A 37 01640 Vantaa gsm +358 (0)45 634 7289 eevarhalonen@gmail.com tilahaltuun.wordpress.com

LINTUNEN MAARIT

Design Lintunen Kaakkurikuja 3 B 2 01450 Vantaa gsm +358 (0)40 218 7172 maarit@designlintunen.fi www.designlintunen.fi MÄKELÄINEN KAISA

Frontago Oy Pakkalankuja 6 01510 Vantaa gsm +358 (0)40 832 7321 kaisa.makelainen@ frontago.fi www.frontago.fi SÄÄSKILAHTI EEVA

Sisustustoimisto Eeva Sääskilahti Suvantotie 4 I 113 01600 Vantaa gsm +358 (0)40 528 3647 eevanposti@elisanet.fi

V A RK A U S

V INK K IL Ä

TOIVAKKA SANNA

LEHTONEN ELINA

Onyx Interior gsm +358 (0)10 3182571 sanna@onyx.fi www.onyx.fi

V IHT I KILLSTRÖM SEIJA

Kodistamo Seimelankuja 3 03400 Vihti gsm +358 (0)40 547 6860 seija@kodistamo.fi www.kodistamo.fi

E-sisustus Havutie 10 23200 Vinkkilä gsm +358 (0)40 760 3803 elina@e-sisustus.fi www.e-sisustus.fi

Y L IK IIMIN K I HONKA ANU

Seluskanjärventie 8 91300 Ylikiiminki gsm +358 (0)44 069 7170 honkaanu1@gmail.com _

SISUSTUSVIMMA

Si, Si, Si. 49


www.modeo.fi

100+ brändiä Suomesta ja maailmalta.


ILMOITTAJAT

MEDIAT IEDOT

ABL-Laatat www.abl.fi

JUL K A I SI JA Sisustussuunnittelijat SI ry Inredningsplanerarna SI rf

ADI Kalusteet Oy www.adi.fi art4u / OM Yhtiöt Oy www.art4u.fi Decor H www.decor.fi Domus Yhtiöt Oy www.domus.fi EFG Toimistokalusteet Oy www.efg.fi Feilo Sylvania Finland Oy www.sylvania.fi Finnish Art Shop www.finnishartshop.fi Franke Finland Oy www.franke.fi

P Ä Ä TO I M I TTA JA Tommi Mäkinen Toiminnanjohtaja Sisustussuunnittellijat SI ry gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com I L M O I TUSM Y Y N TI Sisustussuunnittellijat SI ry gsm +358 (0)40 543 1022 info@sisustussuunnittelijat.com PAINOPAIKKA Painotalo Plus Digital Oy www.ppd.fi

Huonekaluliike Kuusilinna Oy www.kuusilinna.fi

P A I N O SM Ä Ä R Ä 1 500 kpl

Kaakelikeskus Helsinki Oy www.kaakelikeskus.net

I L M O I TUSK O O T JA H I N N A T

Kinnarps Oy www.kinnarps.fi

2 / 1 aukeama, 420 x 270 mm + 5 mm/ ilmoituksen sivu

2 640 €

Lasistamo Oy www.lasistamo.fi

1 / 1 takakansi, 210 x 190 mm + 5 mm/ ilmoituksen sivu

2 900 €

Modeo Oy www.modeo.fi Oras Oy www.oras.com Oy Airam Electric Ab www.airam.fi Oy Orient-Occident Ltd www.orientoccident.fi Restatop Oy www.restatop.fi Tarkett Oy www.tarkett.com Tikkurila Oy www.tikkurila.fi Topi Kalustaja Oy / Topi Keittiöt www.topi-keittiot.fi VMC Project www.vmcproject.fi

1 / 1 takakansi, 210 x 270 mm + 5 mm/ ilmoituksen sivu sisäpuoli

2 200 €

1 / 1 kokosivu, 210 x 270 mm

1 870 €

1 / 2 vaaka, 175 x 112 mm

1 100 €

1 / 2 pysty, 85 x 230 mm

1 100 €

1 / 4 pysty, 85 x 112 mm

690 €

N E TTI SI VUN L I N K I TY S VUO D E L L E 2 0 18 Yrityksen linkki ja logo SI ry:n yhteistyössä-sivulle

250 €

Hinnat (ALV 0 %) P A N K K I Y H TE Y S Danske Bank FI29800013 70287329 Sisustussuunnittelijat SI ry WWW. SI SUSTUSSUUN N I TTE L I JA T. C O M

Si, Si, Si. 51


MUOTOA

S I SU S T US S U U NN IT T EL IJAT S I RY G S M +35 8 ( 0)40 5 43 1022 I N F O@ S I SU S T U S S U U N NIT T EL IJA T . C OM W W W .SI S US T U S S U U N NIT T EL IJA T . C OM

Sisustussuunnitelijat SI ry vuosijulkaisu 2018  

Sisustussuunnittelijat SI ry:n vuosijulkaisu 2018. Aiheena yhdistyksen 45-vuotinen historia ja mielenkiintoisia tarinoita sisustussuunnittel...

Sisustussuunnitelijat SI ry vuosijulkaisu 2018  

Sisustussuunnittelijat SI ry:n vuosijulkaisu 2018. Aiheena yhdistyksen 45-vuotinen historia ja mielenkiintoisia tarinoita sisustussuunnittel...

Advertisement