Page 1

Är du en person som vill förkovra dig inom ditt uppdrag i idrottsrörelsen? Då vill vi personligen hylla dig. Vare sig du är organisationsledare, aktivitetsledare eller förälder bör du veta att din insats och din kunskap är ytterst värdefull i Sveriges största ideella folkrörelse. Idrotten är beroende av personer som dig som vill förmedla idrottens värdegrund, utveckla, driva saker vidare och lära ut. Väljer du att hämta ny kunskap hos SISU Idrottsutbildarna hoppas vi kunna uppfylla alla dina förväntningar kring utbildningen, kursen eller föreläsningen som du väljer. Om du skulle sakna något i vår kurskatalog får du gärna ta kontakt med någon av våra utbildningskonsulenter så kanske vi kan skräddarsy något för just dig och din förenings behov.

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

3


1. Första kontakten - ring

När er förening är intresserad av att förbättra er verksamhet finns SISU Idrottsutbildarna bara ett telefonsamtal bort. Våra idrottskonsulenter hittar du på sidan 7.

2. Föreningsbesök

En av våra konsulenter besöker er förening. Besöket kan fylla olika funktioner. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket kan vi tillsammans ta fram en utvecklingsplan för just er förening.

3. Utveckling och utbildning

Här skrider vi till verket med planen! Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utbildningsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts. 4

4. Återkoppling

Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket eller vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans.

5. Uppföljning

Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och går sedan vidare i den riktning som känns bäst för föreningen.

Ta första steget idag och ring!


Gemensamma kurser, temakvällar och föreläsningar SISU Idrottsutbildarna Värmland erbjuder alla medlemmar i alla föreningar i alla idrotter möjligheten att bättra på sina kunskaper genom att delta i kurser, temakvällar eller föreläsningar i vår regi.

Specialidrotternas kurser De flesta Specialdistriktsförbund (SDF) bedriver kursverksamhet för att utveckla ledare och aktiva i sin egen specialidrott, till exempel tränar- och domarutbildningar. Ta kontakt med ditt SDF.

Utbildning på hemmaplan

(SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer)

Kurs – Har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Föreläsning – När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.

Lärgrupp – Är en arbetsform som kännetecknas av att en min-

dre grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans.

Processarbete – syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter

och verksamheter i föreningen med en utbildad processledare.

Kultur – Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans,

dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik.

Barnkultur – Lärande för och med barn. Riktar sig till barn i

åldern 7-12 år och ger möjlighet till lärande med hjälp av pedagogiska arbetsformer anpassade till barnens mognad- och utvecklingsnivå. Barnen är involverade i planering och genomförandet och lär sig med och av varandra. Fantasi, kreativitet och skapande tillsammans med reflektion och diskussion är återkommande inslag. Ledaren ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna.

5


Kursadministratör Gunilla Karlsson, 010-476 47 20 gunilla.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se Verksamhetsledare Gert Classon, 010-476 47 27 gert.classon@sisuidrottsutbildarna.se Distriktsidrottschef Per Dalebjer, 010-476 47 05 per.dalebjer@varmland.rf.se

6

Adress: Idrottens Hus Box 10, 651 02 Karlstad Besöksadress: Industrigatan 1, 652 21 Karlstad 010-476 47 00 (vxl) reception@varmland.rf.se www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

VÅRA IDROTTSKONSULENTER

SISU Idrottsutbildarna Värmlands personal finns utspridd i hela distriktet för att kunna hjälpa alla föreningar på bästa sätt. Här intill finns kontaktuppgifter våra konsulenter. Verksamheten leds från kansliet i Idrottens Hus i Karlstad och där finns också personal som gärna hjälper dig.


Lars Andersson, 010-476 47 03 lars.andersson@varmland.rf.se

Malin Elfman, 010-476 47 22 malin.elfman@sisuidrottsutbildarna.se

Leif Hagelin, 010-476 47 18 leif.hagelin@sisuidrottsutbildarna.se

Elisabeth Annersand, 010-476 47 24 elisabeth.annersand@sisuidrottsutbildarna.se

Tomas Engblom, 010-476 47 07 tomas.engblom@varmland.rf.se

Christer Johansson, 010-476 47 29 christer.johansson@sisuidrottsutbildarna.se

Anna Bengtsson, 010-476 47 23 anna.bengtsson@sisuidrottsutbildarna.se

Anders Gillberg, 010-476 47 19 anders.gillberg@sisuidrottsutbildarna.se

Peter Stevenson, 010-476 47 16 peter.stevenson@sisuidrottsutbildarna.se

Petra Ericson, 010-476 47 10 petra.ericson@varmland.rf.se

Jan Hagelbrand, 0709-26 58 40 jan.hagelbrand@amal.se

Thomas Sundenhammar, 010-476 47 12 thomas.sundenhammar@sisuidrottsutbildarna.se

7

7


Vi finns till för er!

Utbildning kan ske på hemmaplan eller vid tillfällen arrangerade av oss. I denna utbildningskatalog finns förslag på olika utbildningar som er förening kan delta på. Ni kan också välja och vraka från vår utbildningsmeny här till höger. SISU Idrottsutbildarnas konsulenter hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan. Saknar ni något så hör av er.

8

Välj och vraka i vår meny

Arrangemangsutveckling Barnrättsperspektivet EnergiSMART förening HLR-utbildning IdrottOnline Klubb Idrottspsykologi och mental träning Idrottskador och tejpning Idrottens föreningslära Jämställd idrott Kost och näringslära Plattformen Grundtränarutbildning, GTU Fystränarutbildning, FTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Rekrytera, utveckla och behålla ledare Träningslära Unga ledare, Engagerad 2.0 Vaccinera klubben mot doping Värdefullt Teambuilding Världens bästa idrottsförälder Mer information om kurserna finns i katalogen eller på www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland


Idrottslyftet skapar mer idrott för fler I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/ eller sitt SISU-distrikt.

Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden:

1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet (SF) 2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) 3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” (SISU) 4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF) Det finns möjlighet för föreningen att söka medel ur Idrottslyftet för att finansiera deltagande på våra kurser och utbildningar. Kontakta din konsulent för att ta reda på mer om just din förenings möjligheter. Kontakta oss för mer information För mer information kontakta din konsulent (se sid.7) 9


IdrottOnline Klubb

Idrotten har ett verktyg för kommunikation och administration som heter IdrottOnline. IdrottOnline möjliggör enklare hantering av bland annat medlemsregister, LOK-stödsansökan, hemsida, Idrottslyft och utbildningsverksamhet hos SISU Idrottsutbildarna.

IdrottOnline Klubb – Hemsida – Grund

På denna utbildning går vi igenom hur man redigerar hemsidan och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. NÄR

VAR

18 sept 24 sept 22 okt

Karlstad Grums Torsby

KOSTNAD 300 kr 300 kr 300 kr

IdrottOnline Klubb – Hemsida – Forts.

Deltagarna får fördjupad kunskap om hur man hanterar en hemsida i IdrottOnline.

10

IdrottOnline Klubb – Administration - Grund Introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline. Deltagarna får en förståelse för hur systemet hänger ihop och kännedom om de grundläggande funktionerna i medlemsregistret. NÄR

VAR

KOSTNAD

30 sept

Karlstad

300 kr

IdrottOnline Klubb – Administration– Forts.

Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och avgifter.

NÄR

VAR

KOSTNAD

NÄR

VAR

KOSTNAD

20 okt 23 okt

Karlstad Grums

300 kr 300 kr

10 sept 6 nov

Kristinehamn Karlstad

300 kr 300 kr


IdrottOnline Klubb – LOK + app – Tema

På den här utbildningen går vi igenom LOKstödsmodulen och LOK-appen. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. NÄR

VAR

KOSTNAD

29 sept 22 sept

Arvika Eda

300 kr 300 kr

IdrottOnline Klubb – Utb.modulen – Tema

Fair Play på nätet

Facebook, Twitter och bloggar är en naturlig del av människors vardag. Rykten och spekulationer som tidigare aldrig lämnade omklädningsrummet får nu spridning och fäste i sociala medier. Tävlingssekvenser som tidigare inte ens fotades hamnar på Youtube. Att som missnöjd spelare eller tränare skriva om sin upplevelse på nätet är enkelt. Men vilka blir följderna? Henrik Sköld är socionom och utbildar inom sociala medier med negativ exponering som specialområde

På denna utbildning går vi igenom utbildningsmodulen. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. NÄR

VAR KOSTNAD

NÄR

VAR

12 nov

Sunne

21 okt

Hammarö

300 kr

KOSTNAD 300 kr 11


HLR - Hjärt och lungräddning i föreningen

Vi erbjuder utbildning i hjärt- och lungräddning, HLR, i er förening! Utbildningen ger en grundläggande kunskap i hur man i ett akut skede kan ge livsuppehållande hjärt- och lungräddning. Utbildningen genomförs av godkända instruktörer. Förutsättningar: • Högst 10 personer per tillfälle • Omfattning ca 2 timmar För vem? Alla intresserade

Kontakta oss för utbildning i din förening För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent

12

Har din före ning plane r på att köp Hör av dig a in en hjä till oss för rtstartare? ti ps och råd utbildning givning! Vi i D- HLR. (h h åller även järtstartare )


Vaccinera klubben mot doping Hur jobbar din klubb mot doping?

Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av? Följ fyra enkla steg för att vaccinera din klubb mot doping. Det tar bara några timmar.

Dopingföreläsningar

Denna kväll är viktig för alla som sysslar med idrott och samhällsfrågor. Under kvällen kommer vi att få reda på vad som händer i kroppen när man dopar sig, farorna med doping och vilka straff som finns för dopingbrott. Våra föreläsare är: Lars Andersson, Värmlands Idrottsförbund, som har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor, på både lokal nivå och riksnivå. Tommy Moberg, socionom och doktorand på Göteborgs Universitet som är expert i frågor kring ungdom, dopning och missbruk. Tommy är tillsammans med Gunnar Hermansson författare till böckerna ”Mandom, mod och morske män” och ”Anabola androgena steroider”. För vem? Alla intresserade

Kontakta oss för att starta en lärgrupp i din förening Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att bolla idéer kring er förenings arbete.

NÄR

VAR

KOSTNAD

16 sept (Lars) 17 sept (Tommy) 23 okt (Lars)

Arvika Torsby Kristinehamn

Kostnadsfritt Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Föreläsningarna är kostnadsfria tack vare vårt samarbete med kommunerna och Riksidrottsförbundet. 13


Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära är för organisationsledare vad körkortet är för bilister. Idrottens föreningslära är också samlingsnamnet för allt som rör föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg • Grund • Fortsättning • Tema Kontakta oss för utbildning i din förening För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent. 14

Framtidens idrottsförening

Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den traditionella idrottsföreningen. Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt på att ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen? Vill din förening vara förberedd för framtiden?

NÄR

8 nov 2 dec

VAR KOSTNAD

Charlottenberg Hammarö

Kostnadsfritt Kostnadsfritt


Ny i styrelsen

Vad innebär det att sitta i en styrelse? Den här kursen ger grundläggande utbildning om: - Förväntningar på en styrelseledamot - Vad man har att rätta sig efter - Vad styr en förening - Styrelsens ansvar - Idrottens organisation - Svensk idrott – Världens bästa För vem? Alla intresserade NÄR

VAR KOSTNAD

4 nov 11 nov 12 nov 13 nov

Hammarö Arvika Charlottenberg Årjäng

Arrangemangsutveckling

För att lyckas med ett arrangemang är det många pusselbitar som ska falla på plats. Lär er mer om hur man planerar, genomför och utvärderar ett arrangemang på bästa sätt. Kontakta oss för utbildning i din förening För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent.

300kr 300 kr 300 kr 300 kr

Valberedningens arbete

På denna kurs får du som är organisationsledare bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år – vad behöver göras och när? NÄR

VAR KOSTNAD

22 sept

Karlstad

300 kr

15


Engagerad 2.0

Av idrottens medlemmar är drygt 2 miljoner under 26 år. Med så många unga som utövar verksamheten är det viktigt att unga också finns representerade i styrelser och kommittéer, eller på andra sätt får vara med och påverka vilka beslut som tas. Det här är en utbildning i materialet Engagerad 2.0. som vänder sig till ungdomar, från cirka 13 år. Vi går igenom föreningskunskap för att öka kännedomen och ger inspiration i hur man kan vara med och påverka i sin förening. Få inspiration hur du kan arbeta med materialet i din förening. På denna utbildning är även vuxna välkomna!

16

Processarbete

För att stärka strukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en lämplig arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan.

NÄR

VAR

KOSTNAD

Kontakta oss för att gå igenom din förenings behov

7 okt 19 nov

Hammarö Kil

200 kr 200 kr

Du hittar fler exempel på nästa uppslag. Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att bolla idéer kring er förenings arbete.


Det finns mycket mer att välja på när det gäller föreningsutveckling. Här är ett urval av utbildningar vi kan erbjuda på hemmaplan hos er förening. Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att få veta mer och bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan.

Jämställd idrott

Här har man som idrottsförening chansen att lära sig mer om hur man kan arbeta med jämställdhet. Det kan handla om att arbeta fram en jämställdhetsplan eller spåna kring metoder i föreningens jämställdhetsarbete.

Funktionsnedsättning

High Five

High Five är ett projekt som Rädda Barnen driver för att stödja idrottsföreningar i arbetet för alla barns och ungdomars rätt att få utöva idrott. Syftet med High Five är att skapa verktyg för att alla barn och ungdomars förutsättningar och villkor ska bli sedda och att mobbning och kränkning motverkas.

Trygga idrottsmiljöer

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra.

Barnrättsperspektivet

Lär dig mer om barnrättsperspektivet och hur man kan motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling i en idrottsförening.

Lär dig mer om vilka behov barn och ungdomar med funktionsnedsättning har och vilket bemötande de behöver för att kunna idrotta på bästa sätt.

Föräldrautbildning

Här lär du dig mer om hur du som förälder kan agera för att stödja ditt barn att bli en vinnare i livet genom idrotten. Ta hjälp av din konsulent och genomför kursen på t.ex. ett föräldramöte.

KlimatSMART förening

KlimatSMART förening går ut på att visa föreningar hur man håller koll på sina energikostnader, kartlägger sitt energibehov för anläggningen, driftsoptimerar och erhåller en låg driftskostnad utan att försämra kvalitén på sin verksamhet. Vi visar var man kan söka stöd för energieffektiviseringar.

Saknar du något? Hör av dig så kan vi anpassa en utbildning utifrån din förenings behov. 17


Tejpkurs

Idrottsskador

Rätt använd kan tejpning bidra till att förbättra rehabiliteringen efter en skada och du kan börja träna tidigare utan att skaderisken ökar. Genom den här kursen får du lära dig hur man jobbar med idrottstejpning på ett enkelt och funktionellt sätt.

Under kvällen får du lära dig mer om: • Hälsymptom • Lårkakor • Tejpning • Mjukdelsskador • Ljumskproblem • Vid skada, rehab efter skada

För vem? Alla intresserade

För vem? Alla intresserade NÄR

VAR

22 okt

Karlstad

KOSTNAD 300 kr

NÄR

VAR

KOSTNAD

30 sept 18 nov

Kil Hammarö

300 kr 300 kr

Knäkontroll

Utbildningen vänder sig främst till lagbollidrotten, men passar också bra för andra idrotter som har problem med knäskador. Antalet knäskador hos idrottsungdomar och framförallt flickor ökar. Under den här kvällen ger vi tips på hur man kan förebygga knäproblem. För vem? Alla intresserade

18

NÄR

VAR

KOSTNAD

5 november

Hagfors

300 kr


Idrottens tränarprogram

Idrottens tränarprogram består av fyra block - BAS, GRUND, FORTSÄTTNING och TEMA.

1) BAS

På basnivå heter utbildningen Plattformen och vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år.

2) GRUND

GTU 1 och 2 - idrottens grundtränarutbildning, är fortsättning och påbyggnad på Plattformen. Utbildningarna är på grundnivå och innehåller tränarskap och träningslära.

3) FORTSÄTTNING

Om du vill bli ännu vassare i rollen som tränare finns olika vidareutbildningar inom FORTSÄTTNING. T.ex. Elittränarutbildningen (ETU), Fystränarutbildningen (FTU) och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

4) IDROTTSFOLKHÖGSKOLA

På BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - som är en del av SISU Idrottsutbildarna, utbildas elever på yrkesutbildningarna Organisationsledarlinjen och Tränarlinjen.

TEMA

Vi erbjuder just nu Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

19


Grundtränarutbildning- GTU 1

En fortsättning och påbyggnad på Plattformen eller SFspecifika grundtränarutbildningar som riktar sig till dig som är ledare/tränare för ungdomar 11-15 år.

Plattformen

En tvådagars ledarutbildning för dig som leder/vill leda barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år. Du kommer få grundläggande kunskaper som ger förutsättningar att utvecklas till en trygg, positiv och självständig idrottsledare. Här erbjuds möjlighet att knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Ta chansen att växa som idrottsledare!

Förkunskapskrav: Plattformen eller liknande SF-specifik grundtränarutbildning. För vem? Alla intresserade NÄR 11-12 okt

För vem? Alla intresserade

20

Tvådagarsutbildningen innehåller tränarskap och träningslära. Utbildningen ger möjlighet till nätverksbyggande mellan idrotter för att ta till vara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi förutsätter att deltagaren arbetar som tränare för ungdomar. Utbildningen innefattar två dagar.

NÄR

VAR

KOSTNAD

11-12 okt 15-16 nov

SISU-helgen, Sunne Se sid 23 Forshaga 1000 kr

VAR

KOSTNAD

SISU-helgen, Sunne

Se sid 23


Temautbildning Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom (ÅFT)

Inspirationsföreläsning Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Vilken träning passar vid vilken ålder? På den här föreläsningen presenterar Lars Andersson de senaste rönen från forskningen inom barn- och ungdomsidrott. Föreläsningen ger ett smakprov på temautbildningen Åldersanpassad fysisk träning. För vem? Alla intresserade NÄR

VAR

23 sept

Hammarö

KOSTNAD 100 kr

Den här utbildningen utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. Det är en temakurs som kompletterar och fördjupar utbildningarna Plattformen och Grundtränarutbildning (GTU) eller motsvarande utbildningar hos specialidrottsförbunden. Utbildningen vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området. I samverkan med Högskolan Dalarna finns möjlighet att för godkända kursdeltagare i SISU Idrottsutbildarnas ÅFT-utbildning att examineras för att kunna erhålla motsvarande 1,5 högskolepoäng.

NÄR 11-12 okt

VAR

KOSTNAD

SISU-helgen, Sunne

Se sid 23 21


Kostföreläsning

För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt som att träna rätt. Erik Helmén, som är författare till boken Bra mat för unga idrottare, ger tips och råd på vad man kan äta före, under och efter träningen. För vem? Alla intresserade NÄR

VAR

KOSTNAD

24 sept 25 sept

Torsby Karlstad

300 kr 300 kr

Bra mat för unga idrottare

Studiematerialet Bra mat för unga idrottare vänder sig till 11-15 åringar och visar hur mat fungerar i kroppen och varför det är bra att äta olika sorters mat. Häftet innehåller många tips på vad man kan äta före, under och efter träning och tävling. De finns också flera enkla, nyttiga och smarriga recept som hjälper ungdomarna att själva ta ansvar för vad de äter. Kontakta oss för att starta en lärgrupp i din förening För mer information kontakta din konsulent 22


SISU-HELGEN 2014 SISU-helgen

SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor att byta erfarenheter med, har vi en rad intressanta seminarier på programmet. Har du varit med tidigare vet du ju redan vilken energi den här helgen ger. Blir det första gången kan jag försäkra dig om att du har något att se fram emot med massor av idéer att ta med hem. För aktivitetsledare • Plattformen • Grundtränarutbildning - GTU 1 • Coaching och det coachande samtalet • Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom För organisationsledare • Träningsläger för styrelsen NÄR 11-12 okt

VAR Sunne, Selma SPA

KOSTNAD Deltagaravgiften är 3 500 kr/person och inkluderar helpension med del i dubbelrum.Idrottslyftet/Idrotten vill kan subventionera föreningar som har gjort skattning och analys med 2 000 kr/person. Resterande del av deltagaravgiften kan delvis finansieras med folkbildningsresurser. Kontakta någon av våra idrottskonsulenter (se sid. 7) för mer information.

23


Hur gör vi svensk idrott till världens bästa? SISU Idrottsutbildarna driver en utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten. Vi vill uppmuntra förbund och idrottsföreningar runt om i landet att samtala om och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barnoch ungdomsidrotten. Vad vill ni stå för och vilka värden vill ni förknippas med? Material som underlättar ert arbete i föreningen • Diskussionskorten Svensk idrott – världens bästa innehåller moraliska dilemman att diskutera kring. • Jobba med er värdegrund med hjälp av vår dialogduk. • Svensk idrott – världens bästa är en film som handlar om vikten av rent spel. • Så blir du världens bästa idrottsförälder är en bok om hur idrotten kan utveckla ett barns personlighet. • Världens bästa coach är en bok som förmedlar tips och idéer till coacher och föräldrar. På sisuidrottsutbildarna.se/vardefullt finns material som kan underlätta för er förening när ni vill samtala om värderingar och fundera över hur ni vill ha det. 24

Värdefulltkväll

Vi erbjuder ett skräddarsytt upplägg för just din förening, där värdefulla värdegrundsfrågor hamnar i fokus för en kväll! Vi ansvarar för upplägget, planeringen och diskussionsledningen. Hur man väljer att jobba vidare därefter är upp till respektive förening. Kontakta oss för en värdefulltkväll i din förening För mer information kontakta din konsulent.


Föreläsning: Tränar du rätt?

En ny motionsvåg breder ut sig och allt fler har upptäckt hur viktigt det är att hålla sig i form. Ständigt kommer nya träningsalternativ och det är inte helt lätt att välja det som passar bäst utifrån vad man själv har för mål och vad man vill uppnå. Vad menas egentligen med Tabataintervaller, Crossfit, Ryssträning, Poweryoga, HIIT- träning o.s.v.? Och hur skall man träna om man vill gå ner i vikt eller åka Vasaloppet och springa marathon? Kanske är gymträning med inriktning på styrketräning mest intressant? Ulf Karlsson, tränare med 40 års erfarenhet, hjälper dig att reda ut begreppen och ge råd om hur du skall träna och hur man skall tänka utifrån sina egna mål. För vem? Alla intresserade

Koordination, motorik och stabilitet

Håkan Werme, idrott- och speciallärare på Karlstad/ Hammarö idrottsgymnasium håller en inspirerade utbildning fylld av inspiration och praktiska tips på temat koordination, motorik och stabilitet. För vem? Tränare eller ledare inom barn- och ungdomsidrott.

NÄR

VAR

20 nov

Karlstad

KOSTNAD

NÄR

VAR

KOSTNAD

200 kr

8 nov

Karlstad

300 kr 25


Så här gör du Anmälan

För att anmäla dig till SISU Idrottsutbildarnas kurser, temakvällar och föreläsningar, gå in på www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland. På hemsidan finns mer information om varje kurs.

Kontaktperson

E-post: gunilla.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se Telefon: 010-476 47 20 Sista anmälningsdatum framgår av inbjudan till respektive kurs.

Bekräftelse/Kallelse

Mailas ut till deltagarna vid anmälan. Lämnar du återbud senare än inom föreskriven tid, debiteras hela avgiften.

Kursavgift

26

I informationen om varje utbildning på kurssidan framgår vad som ingår i avgiften. Oftast ingår kursmaterial, kaffe och måltider i enlighet med programmet. Kursavgiften faktureras deltagarna efter kursen.

Subvention av kursavgift

Vissa kurskostnader kan subventioneras med medel från Idrottslyftet/Idrotten vill. För att få subvention från Idrottslyftet måste föreningens Idrotten vill-skattning och analys vara gjord. Vissa kursavgifter kan också finansieras med föreningens SISUresurs. Kontakta din konsulent (se sid. 7) för mer information.

Utbildningskatalog ht 2014  
Utbildningskatalog ht 2014  
Advertisement