Page 1

11-12 OKTOBER 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland


Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor att byta erfarenheter med, har vi en rad intressanta seminarier på programmet. Har du varit med tidigare vet du ju redan vilken energi den här helgen ger. Blir det första gången kan jag försäkra dig om att du har något att se fram emot med massor av idéer att ta med hem. För aktivitetsledare • Plattformen • Coaching och det coachande samtalet • Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Kommentarer från deltagare på SISU-helgen 2013:

”Konceptet och helheten på den här helgen är otroligt fantastisk. Man får träffa andra ledare från idrotter som man annars aldrig hade kommit i kontakt med. Samt att man utFör organisationsledare byter kunskaper på ett lärorikt och roligt sätt. • Träningsläger för styrelsen Dessutom lär man sig många nya saker, och får bra repetition på de saker som man alltid Vi hoppas att SISU-helgen tilltalar många kan behöva” av föreningens ledare och vår förhoppning är att föreningen tar denna möjlighet att “Det är verkligen en TOPPEN helg! Man får utveckla sina ledare samtidigt som man med sig massvis med inspiration från kurserges möjlighet till trevlig samvaro och er- na, föreläsningar, arbetspassen och i utbytet farenhetsutbyte med andra ledare från med de andra föreningarna. Framförallt är idrottsvärmland! det givande att få komma iväg styrelse och Gert Classon SISU Idrottsutbildarna och Värmlands Idrottsförbund

ledare tillsammans, och verkligen få grotta ner sig i föreningsarbete utan att vardagens alla måsten tränger på. Det ger också en helt annan gemenskap när man kommer iväg sådär. TACK SISU.”


TRÄNINGSLÄGER FÖR STYRELSEN Styrelsen – föreningens viktigaste lag! Det är inte bara tränarna som behöver utbildning. Ta chansen att samla hela styrelsen under två inspirerande dagar fyllda av ny kunskap och inspiration. Träningsläger för styrelsen innehåller bl.a. seminarier, föreläsningar och erfarenhetsutbyten med andra styrelser. Programinnehållet är utformat så att det ska passa styrelser som är med för första gången men även den styrelse som deltagit på SISU-helgen tidigare! Några nya ämnen i år är “Klubbmärke som varumärke” och “Valberedningens arbete”. Erfarenhetsutbytet föreningarna emellan är något som har varit mycket uppskattat inslag tidigare år. Därför kommer vi lägga extra fokus på det passet i år. Vi kommer även lyfta frågan “- Är idrotten till för alla?” Samla din styrelse och anmäl er! Glöm inte valberedningen.. Seminarierna och föreläsningarna leds av våra kunniga konsulenter och inspirerande gästföreläsare. Thomas Sundenhammar Utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna ansvarar för “Träningsläger för styrelsen “ på SISU-helgen. Har du frågor, kontakta: thomas.sundenhammar@sisuidrottsutbildarna.se Tfn. 010- 476 47 12


ÅLDERSANPASSAD FYSISK TRÄNING FÖR BARN OCH UNGDOM När är det bäst att träna styrka, uthållighet, snabbhet, rörlighet, koordination och teknik med barn och ungdomar? Hur många gånger har du inte hört att ”barn ska inte styrketräna”? Nu vet vi bättre och har metoderna! Under kursen får du lära dig hur du kan planera och genomföra träning för barn och ungdomar utifrån deras fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga utveckling. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska pass. Ta därför med ombyte!

Föreläsare Lars Andersson Idrottskonsulent på Värmlands Idrottsförbund. Vid sidan av arbetet har Lars många års erfarenhet av fysträning för olika idrotter.

Maria Busk Madland Lärare i ämnet Idrott och hälsa. Universitetsadjunkt på Idrottsvetenskapen på Karlstads universitet.


PLATTFORMEN Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning En ledarutbildning för dig som tar hand om idrottsaktiva barn och ungdomar 7 - 15 år. Innehållet är anpassat för alla idrotter och ger kunskaper inom barn och ungdomars utveckling, ledarskap och pedagogik. Kursen är en inspirationskälla och stärker dig i ditt ledarskap, ger möjligheter till erfarenhetsutbyte över idrottsgränser och du får med dig en idébank med övningar tillbaka till din förening. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Ombyte för både inomhus- och utomhusaktiviteter på den praktiska delen. (Utomhus vid fint väder)

Föreläsare Viktor Weiberg Beteendevetare och erfaren Plattformenutbildare hos SISU Idrottsutbildarna Väst som även har börjat hålla kurser hos oss i Värmland.


COACHING OCH DET COACHANDE SAMTALET Utbildningen ”Idrottspsykologi för barn och ungdom”, har varit med på SISU-helgen de två senaste åren. Det har varit en populär utbildning, och deltagarna har lämnat önskemål om en fortsättning. Därför kommer Henrik Gustafsson och Andreas Claesson tillbaka i år med en fristående fortsättning. Årets kurs handlar om coaching och att ha ett coachande förhållningssätt. Föreläsarna går igenom coachingens grunder, vad det innebär och hur man som ledare kan tänka när man ska coacha barn och ungdomar i sitt idrottande. Utbildningen är till för dig som vill lära dig mer om hur du kan vägleda dina aktiva till att bli självständiga idrottare. Ingen förkunskap krävs.

Föreläsare Andreas Claesson Idrottspsykologisk rådgivare Riksidrottsförbundets elitidrottsavdelning. Arbetar med både rådgivning och undervisning

Henrik Gustafsson Arbetar med idrottspsykologi och coaching för elitidrottare och lag. Universitetslektor och docent i Idrottsvetenskap på Karlstads universitet


Anmäl dig senast den 25 september 2014 Gärna via vår hemsida: www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland eller via e-post: gunilla.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se OBS! Ange förening, namn, personnummer och e-postadress samt vilken av de fyra kurserna du vill anmäla dig till. Anmälan är bindande. Om ingen avbokning sker (vid sjukdom) debiteras hela avgiften. DELTAGARAVGIFT Deltagaravgiften är 3 500 kr/person. Idrottslyftet/Idrotten vill kan subventionera föreningar som har gjort skattning och analys med 2 000 kr/person. Resterande del av deltagaravgiften kan delvis finansieras med folkbildningsresurser. Kontakta din lokala SISU-konsulent för mer information.

BIDRAG Vissa kommuner ger bidrag till ledarutbildningar, därför uppmanas föreningen/deltagaren att ansöka om kommunalt bidrag till deltagaravgiften hos fritids-/kulturkontoret. Tänk på att en del SF lämnar bidrag till denna typ av utbildning.

En faktura kommer att skickas från oss på hela föreningens kostnad. I avgiften ingår eventuell kurslitteratur och helpension med del i dubbelrum.

PLATS Hotel Selma Spa i Sunne

Om ni önskar enkelrum tillkommer en kostnad på 300 kr/person som inte subventioneras. Detta anges i samband med anmälan.

BEKRÄFTELSE/KALLELSE Bekräftelse skickas till den e-postadress du anger vid anmälan.

INFORMATION För ytterligare information kontakta: gunilla.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se tel 010 - 476 47 20

TIDER UNDER HELGEN Lördag 07.30 - 08.45 08.45 - 09.00 09.00 - 18.00 18.00 - 20.00 20.00

Registrering Välkommen; gemensam introduktion i Magnum Utbildning (med avbrott för lunch och fika) Egen tid Middag och underhållning

Söndag 07.00 - 08.00 08.00 - 16.00

Frukost Utbildning (med avbrott för lunch och fika)


Sisu helgen 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you