sisterMAG 44 – Strasse in Paris an einem regnerischen Tag – DE

Page 147

STRASSE IN PARIS AN EINEM REGNERISCHEN TAG

CA I L L E B OTTES

MENU F Ü R V E R R E G N E T E TAG E

No. 44 L'ENTRÉE

P L AT P R I N C I P A L

FOTOS Claudia Göd ke claudiagoed ke.com

DESSERT

S 100

S 100

S 100

STYLING Maria Struck mariastruck.de

REZEPT & FOOD Lukas Grossmann lukasgrossmann.de

VIELEN DANK AN Soeur Maison für wunderschöne Props

soeur_maison

D OWN L OA D R E Z E P T E

147

SISTERMAG 44 | 01 / 2019