Page 1

Designmanual


FORORD

Formålet med en designmanual er å skape en gjennomført og tydelig identitet for et selskap eller et produkt. En klar profil er nødvendig for å kunne kommunisere avsenderes identitet og visjon over en lenger periode. Designmanualen inneholder alle regler og retningslinjer som skal under alle forhold overholdes. På den måten vil Create Norway være gjenkjennelig på alle sine kommunikasjons plattformer. Det er viktig at selskapets visjon og kjerneverdier skal gjenspeiles gjennom identiteten deres, og deres ønske er at norsk design skal få en plattform å vise seg frem på. Deres viktigste målgruppe er norske designere helst i innland, for deres visjon er at norske designere skal klare seg på det norske markedet og slippe å flytte utenlands. Nettportalen er et ny oppstartet prosjekt fra en avsender med mye historie som de ønsker å gi et nytt uttrykk. Og gjennom portalen vil de skape trygghet for norske designere på det norske markedet. Denne profilen skal være et redskap som skal støtte oppunder Create Norways strategi. Manualen viser oversikt over grunnelementene som logo, farger og typografi, enkeltvis og på utvalgte eksponeringsflater. Dette gjør det lettere å skape god, gjennomført kommunikasjon for Create Norway på alle plan.

2


PROSJEKTET Heimen er en moderne håndverks og handelsbedrift med fokus på bunad og norsk historisk design. De har rundt 30 høy kvalifiserte fagfolk i bunadsproduksjonen og butikk. Heimen fokuserer på norske tradisjoner og har en lang historie innenfor faget som går helt tilbake til 1900-tallet. Heimen ønsker i forbindelse med sitt 100års jubileum å lansere en ny nettportal kalt Create Norway. Med den ønsker de å utvide sin målgruppe og arbeidsfelt, og å ta vare på norske designere i Norge innenfor flere fag. Portalen skal være en interaktiv portal for norske designere innen brukskunst. De ønsker å skape en større marked for norske designere i Norge, slik at de slipper å flytte utenlands for å kunne etablere seg og slå gjennom i bransjen. Create Norway skal være en interesseorganisasjon for designere i Norge. Den skal samle etablerte designere, fagfolk og studenter på et sted for å skape kommunikasjon mellom dem og markedet, og dermed hjelpe norske designere til et gjennombrudd i markedet. Nettportalen skal være et hjelpe verktøy for å finne hjelp i etableringsfasen av en ny designer. Konseptet skal ta vare på norske tradisjoner og samle alt på et og samme sted. Portalen skal inspirere, styrke og hjelpe designere å skape, spre og kommunisere med andre designere på det norske markedet. Over tid skal portalen også bli et eksponerings verktøy for designerne der de kan vise frem sine egne arbeid og seg selv som designere. Da kan kunder få full oversikt over Norges flotte designere og deres produkter.

3


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

INNHOLD KAPITTEL 1 - GRAFISKE ELEMENTER

KAPITTEL 3 - TRYKKSAKER

Symbol 6 Hovedlogo 7 Sekundærlogo 9 Farger 11 Typografi 12 Bildestil 13

Profil annonse 19 Stillingsannonse 20 Annonsemal 21 Plakat 22

KAPITTEL 2 - POSTALIA Brevark 15 Visittkoart 16 Konvolutt 17

KAPITTEL 4 - DIGITALE MEDIER Invitasjon 24 Web 25 KAPITTEL 5 - EKSPONERINGSFLATER Skilt 29 Merkelapp 30 Mappe 31 Personal antrekk 32 Bil 33 Kontakt 34

4


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER - KAPITTEL 1

5


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

SYMBOL Symbolet er en tegnet krusedull. Pictogramet skal representere basisen for alle designere nemlig skissingen. Alle designere, uansett hva man jobber med, og dette er Create Norway sin skisse av hva de skaper. De skaper Norge, de er som norges kunst dna. Create Norway vil være de som hjelper og inspirerer designere til å skape og fremme sitt design. En krusedull av tanker kan bli veldig mye og representerer det designernes tanker kan bli om de bare benytter seg av Create Norway’s tilbud.

X X

Det skjer mye i symbolet så det trenger litt mer rom rund seg for å fremstå så klart og tydelig som mulig. For å finne et passende område å holde fritt rundt symbolet kan man sette en firkant rundt symbolet og dra en linje fra øvre venstre hjørne av firkanten og inn til symbolet. Dette gir en klar frisone som gir symbolet plass til å stå fritt. Farge mulighetene på symbolet står ganske fritt og kan velges i forhold til hvor den skal brukes. Men fargevalgene skal holdes innenfor fargepaletten.

6


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

HOVEDLOGO Hovedlogoen til Create Norway består av et symbol og et navnetrekk. Disse skal stå sammen i alle sammenhenger. Hvis logoen blir for høy skal sekundær logo benyttes.

X X

Logoens minimums størrelse er 30 mm i høyden. Den skal på ingen måte bli mindre enn dette da logoen kan miste sitt utrykk og navnetrekket kan bli vanskelig å lese.

30 mm

Rommet markert rundt logoen skal også holdes i forhold til logoen’s størrelse. Andre elementer skal ikke plasseres nærmere logoen enn de grå linjene rundt logoen viser. Dette er for å forhindre at logoen “forsvinner” på eksponeringsflaten.

7


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

SORT/ HVIT LOGO Logo på sort flate Når logoen plasseres på en mørkere flate skal den brukes i hvitt. Beskyttelsesrommet rundt logoen skal fremdeles være den samme.

Logo på hvit flate Når logoen plasseres på en hvit flate brukes den på samme måte som normalt. Beskyttelses området rundt logoen skal fremdeles være den samme.

8


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

SEKUNDÆR LOGO Sekundær logoen består av det samme symbolet og navnetrekket. Dette skal ikke endres på noen måte. Hvis logoen skal brukes på en lengere flate kan man benytte seg av sekundær logoen. Denne logoen skal kun brukes hvis hovedlogoen ikke fungerer. I førsteomgang skal hoved-logoen benyttes. Beskyttelsesrommet rundt seknudær logoen er den samme som rundt hoved logoen.

X X

Logoens minimums størrelse er 30 mm i lengden. Den skal på ingen måte bli mindre enn dette da logoen kan miste sitt utrykk og navnetrekket kan bli vanskelig å lese.

30 mm

9


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

SORT/HVIT SEKUNDÆR LOGO Logo på sort flate Når logoen plasseres på en mørkere flate skal den brukes i hvitt. Beskyttelsesrommet rundt logoen skal fremdeles være den samme.

Logo på hvit flate Når logoen plasseres på en hvit flate brukes den på samme måte som normalt. Beskyttelses området rundt logoen skal fremdeles være den samme.

10


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

FARGEPALETT Create Norway skal være den kreative og inspirerende basen for alle norske designere. Oransje er varm og kreativitetens farge, og gir en god kontrast til de grå tonene brukt i tekst og på flater.

100%

95%

CMYK farger brukes på det meste av trykksaker. Fargene Cyan, Magenta, Yellow og Kontrast (sort) er navnet på de trykkfargene som brukes.

90%

Pantone 566U C26 M0 Y16 K0 R180 G225 B214

RGB farger brukes til skjermbruk. I dette tilfellet brukes det på powerpoint, webside, epost osv. RGB representerer rød, grønn og blå, og er et lysfarge system. RGB skal aldri benyttes på trykksaker da dette, mest sannsynlig, gir helt feil farge.

80%

70%

60%

50%

Pantone 332U C40 M0 Y25 K0 R112 G226 B203

Pantone 318 C48 M0 Y18 K0 R107 G217 B222

40%

30%

20%

10%

Pantone 317U C32 M0 Y14 K0 R174 G233 B232

Pantone 636U C36 M0 Y9 K0 R138 G216 B237

Sort i forskjellige prosenter.

11


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELEMENTER KAP 1

TYPOGRAFI Ostrich Sans (Light/Medium) brukes i navnetrekket i logoen. Den brukes også på plakater, annonser og andre steder når websiden skal skrives.

Helvetica (Light/Regular) brukes i mengdetekst og ingresser på enkelte trykksaker og andre eksponeringsflater.

New Cicle (Fina/Semi) brukes i overskrifter og tittler på forskjellige eksponeringsflater.

Myriad Pro (Regular/Bold) er en websikker font som brukes til ingress og mengdetekst på web sider.

AA Aa Aa Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890.,!?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 123456789.,!?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 1234567890.,1?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 1234567890.,!?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890.,!?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890.,!?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890.,!?”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890.,!?”

12


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

GRAFISKE ELIMENTER KAP 1

BILDESTIL Bildestilen til Create Norway skal gi en følelse av boblende kreativitet og inspirasjon, som utforskende og svevende kunstverk. Fargene i bildet skal hele veien gå i grått eller blågrønne toner (se farge paletten). Bilder som er for mørke må gjøres lysere for å ikke gi en dyster stemning.

13


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

POSTALIA - KAPITTEL 2

14


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

POSTALIA KAP 2

BREVARK

10,5 mm

Brevarket er utformet med tanke p책 standard formater som skal passe inn i en C5 konvolutts vindu. Den nederste linjen med oversikt over informasjon om firma er skrevet i New Cicle punkt.str.8. Resten av teksten er skrevet i Helvetica. mottager, dato og hilsen er i punkt. str.11. Tittel er punkt.str.12 og mengdeteksten er i punkt.str. 10.

42 mm 50 mm

Kari Nordmann Heimensvein 1 0354 Oslo Norway

10. september. 2012

48,6 mm

105 mm

Heimen 100 책r Xernatur? Pelendu ciundesci dolum id quunduntias num incillat eium denditasint. Uscim dolupta tecabor serenia sintiundit quatia dit a cuptat aut omnimilliqui di consention estrum voloremporis velectis voluptibus mo conet pera digenihicae sum exces aut maion rerumquis voluptate etusciam ligendi taessed quaecti orernatum faccus, quias quiam, simoluta inum in rercipsumet occus es as ipit veniam as volende lessit, iur minus.

117,3 mm

Busdae pre aritiis ressit explab ium a quamus sed ullis ped et qui optist, simaxim exeria nistem que min con pore cuptatur atio il et et qui beaquaepera aut aliquae stionse ditatio quoditiur? Quia velestibea vendis ditatius ut aut porecum aperum ea imolumq uatecaerorum qui conectas es aut officium quas entotatur? Quisci as moluptatem eatem et, tes prata vellatum nihicae sunt, ut lis eic tem. Genis peliquam, net, sequam apelia sinist ant qui omnimusa volupid quatur, corem. Nem. Cero ipsa sus sed quis aliciendio berepelene ationse corum audi con nossedi scipidenet quos arum in peribus andebis ium aperepelest eati velecum sequi opta explamus minctatum volupis duntestius dolorate quo quid ea sitatias aut faceperat labor acessus, con comnimagnis duntia sandit quam adigeni adi od qui rendio consequatio doluptatum qui alit, consed quo cus aut qui doluptior a volendam, consequi netur?

213,5 mm

Med vennlig hilsen

Lill Nermoen-Hanssen

TLF: +47 23 21 42 00

15,5 mm

22,5 mm

E-POST: Office@createnorway.no

ORG: 123 456 789

BANK: 9876 05 43210

WEB: www.createnorway.com

275 mm 282,2 mm

15


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

POSTALIA KAP 2

VISITKORT Visittkortet blir på mange måter førsteintrykket man får av bedriften. Det er et tosidig visittkort men for å holde kostnadene nede skal det trykkes på halvtungt bestrøket papir. Vinkelen i hjørnet går igjen på flere elementer i designmanualen og den skal alltid være 45° og utgjøre ca 1/4 av flaten. Visittkortet holder en standardmal på 90x50mm. 46 mm

Lill Nermoen-hansse n

18 mm

prosjektleder

tlf:

99 05 15 00

adr:

rosenkranzgate 8 0159 Oslo

e-post:

36 mm

lill.nermoen.hanssen @createnorway.com

8 mm 65 mm

www.createnorway.no

70 mm

12,5 mm

16


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

KONVOLUTT

POSTALIA KAP 2

14,5 mm 38,5 mm

Create Norway trenger 2 typer konvolutter. Den største, typen C5, brukes til regninger og evt. standard brev som skal sendes ut Den mindre konvolutten, typen E6, brukes til brev og mer personlig informasjon til kunder eller medarbeidere.

Create Norway Rosenkranzgate 8 N 0159 Oslo

Konvoluttens layout er i trĂĽd med postens ledningslinjer for post.

14,5 mm 38,5 mm

Create Norway Rosenkranzgate 8 N 0159 Oslo

17


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

TRYKKSAKER - KAPITTEL 3

18


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

TRYKKSAKER KAP 3

PROFIL ANNONSE Profil annonsen skal ikke si for mye, men skal heller skape interesse rundt hva Create Norway egentlig er. Logoen og tittelen til firmaet skal st책 i sentrum. Tittelen er skrevet i New Cicle 28 pk. mens nettsiden er skrevet i Ostrich 25pk. Annonsen er i standard format som passer til en helside i avis. 147,3 mm

288 mm FREMTIDENS TRADISJONER

FREMTIDENS TRADISJONER

306 mm

www.createnorway.no

www.createnorway.no

399 mm

103,3 mm

19


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

TRYKKSAKER KAP 3

STILLINGS ANNONSE Stillings annonsen til Create Norway må i førsteomgang være et blikkfang. Den skal alltid ha logoen plassert i nedre høyre hjørne så det er det siste man husker etter å ha lest annonsen. Tekst feltet skal alltid ha den 45° vinkelen i øvre venstre hjørne, og flaten er 95% sort.

VI SØKER ET GRAFISK TEAM Create Norway er et helt nytt konsept basert på å hjelpe norske designere å klare seg på det norske markedet. Vi kurser, inspirerer og hjelper designerne å bli sett på markedet! Vi er ute etter grafiske designere til å utforme vårt nye magasin. Vi ønsker oss gjerne et team som vil ta på seg oppgaven. Det skal utformes et helt nytt utrykk og representere oss som det kreative og inspirerende firmaet vi er. Vi holder til i Oslo så noen i nærheten ville vært mest praktisk. Vi ønsker gjerne å starte et samarbeid som kan vare, og har flere oppgaver å tilby. For mer informasjon besøk vår nettside.

Annonsen er i standard 1/4 side i en standard avis og måles på 246x107mm.

WWW.CREATENORWAY.COM

12,8 mm 24 mm

VI SØKER ET GRAFISK TEAM

31,5 mm

Create Norway er et helt nytt konsept basert på å hjelpe norske designere å klare seg på det norske markedet. Vi kurser, inspirerer og hjelper designerne å bli sett på markedet! Vi er ute etter grafiske designere til å utforme vårt nye magasin. Vi ønsker oss gjerne et team som vil ta på seg oppgaven. Det skal utformes et helt nytt utrykk og representere oss som det kreative og inspirerende firmaet vi er. Vi holder til i Oslo så noen i nærheten ville vært mest praktisk. Vi ønsker gjerne å starte et samarbeid som kan vare, og har flere oppgaver å tilby. For mer informasjon besøk vår nettside.

56,1 mm

85,5 mm

WWW.CREATENORWAY.COM

19,9 mm

33,3 mm

102 mm

208,6 mm

233,3 mm

28,5 mm

20


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

TRYKKSAKER KAP 3

ANNONSEMAL Pü de to standard annonsene Create Norway benytter seg av skal man alltid ha med logo og nettsiden. Avlang annonse Annonsen som er brukt til stillings annonsen har et tekst felt som alltid skal ha den formen. Logoen skal alltid settes nede i høyre hjørne. For at ikke nettsiden skal forsvinne skal den plasseres i tekstfeltet. Se designet annonse for tekst str. Griden er delt inn i 4x6 spalter. Helside annonse I dette tilfellet brukes denne str, til en ren profil annonse. Da kan bakgrunnsbildet byttes, men logo, tittel og nettside skal alltid ha samme plassering som vist her. Griden er delt inn i 6x8 spalter.

logofelt

tekstfelt

logofelt tittelfelt

nettside

21


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

TRYKKSAKER KAP 3

PLAKAT Create Norway ønsker å arrangere et seminar hvor de snakker om kunst kulturen og om sine egene ønsker og mål. I den sammenheng henger de opp plakater i lokalene før arrangemanget for å reklamere for seminaret og seg selv. Plakaten er her i A3 str, men kan forstørres ved kun bruk av samme forhold.

193,5 mm 206 mm

285,2 mm 322,5 mm 334 mm

WWW.FACEBOOK.NO/CREATENORWAY WWW.CREATENORWAY.NO

390 mm

WWW.FACEBOOK.NO/CREATENORWAY WWW.CREATENORWAY.NO

34,7 mm

236 mm

24,4 mm

22


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

DIGITALE MEDIER - KAPITTEL 4

23


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

DIGITALE MEDIER KAP 4

INVITASJON Create Norway ønsker å arrangere et seminar hvor de snakker om kunst kulturen og om sine egene ønsker og mål. De inviterer kjente kunstnere i Norge for å spre budskapet sitt. Invitasjonen skal sendes digitalt til deltagerene og holde seg på et format på a5 str.

CREATE NORWAY PRESENTERER:

DESIGN FORANKRA I TRADISJONAR Vi ønsker med dette å invitere deg til vårt symposium “Create Norway - design forankra i tradisjonar” den 28. og 29. november 2012. Dag 1 debatterer vi nasjonalkultur i et multikulturelt samfunn, historiske påvirkninger av draktene vi anser som norske, vi har kattegang og teater, spiser mat fra hele verden mens vi nyter håndverk fra designere fra i går , i dag og fremtiden. Dag 2 diskuterer vi hvordan folkedrakter og tradisjonshåndverk kan være en kilde til ny design, kattegang og teater inspirert av dagens tema, sansene opplever mat fra mat-entrepenører og etablerte designere røper noen av sine suksessnøkler.

WWW.CREATENORWAY.COM

24


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

DIGITALE MEDIER KAP 4

NETTSIDE SISTE NYTT

Nettsiden skal være leken og spennende. Den er bygget opp av forksjellige bokser mens alle boksene sammen utgjør den klassiske formen som også er brukt på bla. visittkort. Det skal være en enkel fremvisning av bilder for å vekke oppmerksomheten på forsiden og muligheter til innlogging for medlemmer. Det er også delingsmuligheter på alle sider for å kunne dele siden via Facebook Twitter og bytte språk muligheter.

LOGG INN brukernavn:

passord:

HEIM SEMINAR

CREATE NORWAY PRISEN 2013

FORUM OM OSS

CREATE NORWAY ARRANGERER SEMINAR

Kjenner du en norsk designer vi burde ta en titt på? Årlig deler vi ut Create Norway prisen til en designer som har utmerket seg på det norske markede. Gi din anbefalinger her!

Man har også et søkefelt om man ønsker å finne en spesiell artikkel eller designer. Samt et nyhetsfet som rullerer for å vise det som er i slaget nå. © all rights reserved create norway

Om man trykker seg videre inn på en underside vil man få scroll muligheter på nettsiden. Men innlogging og de vanlige boksene vil alltid være tilgjengelige for forbrukeren.

LOGG INN

OM CREATE NORWAY

HEIM SEMINAR FORUM OM OSS info kontakt

Hariantempos mo quid maximag nitinulpa quas nonse vid qui nisquas dolupta tquat. Ebitem etusam ilitae inum laut quoditi dolest, consequi doluptaes volorei cipidel eseque prepudior autem. Axim que opta ipient volliqui cum qui dolum is et ipid ut aut haruptatest, quam hit vid quiatae conet eatium fugia. Que latem ut as magnim laut vellupta sae ped qui qui reptaquis untota ello blacid magnis moloria que si a et volores temossitatur sandi vidignim harcill enihit quaepudae doluptasi doles reris si dolorep erfersp eliqui te la dolorro magnam quiatias atur audiorio. Ita arcid esequatur, utas volorempos ipsanda eruptatem liquiam inim qui dollabo. Sedit es dolo occuptisin pratiusam quidest, similis nime et libus. Oluptatiis exeraes trumqui buscima gnatis eveliquam cum voloreped ulpa qui blaceptatet exernamusda cus quiatur? Ficid quiam idi ne cone officatia delit ut harum dem quissi qui ius con nobit etur mintis pa que perum et latem dolorio molut eturitatat fugia ate dipsa sinum landuci lignis si omnihilla coriori oribusam, tem autem que maximus, nam ressi oditas ipsus, nihitio. Uriosam entus ipsunt, undae porias et dollab ilique si dolecteculpa

brukernavn:

passord:

CREATE NORWAY PRISEN 2013 Kjenner du en norsk designer vi burde ta en titt på? Årlig deler vi ut Create Norway prisen til en designer som har utmerket seg på det norske markede. Gi din anbefalinger her!

Dionsequas et quatatium laboriae maximi, aut quassita dolupta eserum fugitem oluptio tent fuga. Et ratur si volut qui re pa pore qui ut eicipsum res eossecumquis aruptaquos is accusa dolorum non est aliquo odit acculpa si re dolenis cidunt qui am ipsande riaerum que id quam im que voluptate natur samusam rati rem natiorporio in pra doloreperum doluptas atiore venduci molectiatus dolupta doluptae il imenditae perempo ribusae custruptate lam quat quam

© all rights reserved create norway

25


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

DIGITALE MEDIER KAP 4

NETTBRETT Nettbrett funksjonen er lik som nettsiden bare at elementene er flyttet. Når man går inn på en underside vil fremdeles innlogging og artikkler forminskes og flyttes til venstre side av nettsiden. Dette gir god oversikt over nettsidens innhold og holder den like funksjonell som nettsiden på mac eller data. SISTE NYTT

Den eneste forskjellen er er mindre spalte plass. HEIM SEMINAR FORUM

SISTE NYTT

OM OSS CREATE NORWAY ARRANGERER SEMINAR

CREATE NORWAY PRISEN 2013 Kjenner du en norsk designer vi burde ta en titt på? Årlig deler vi ut Create Norway prisen til en designer som har utmerket seg på det norske markede. Gi din anbefalinger her!

LOGG INN brukernavn:

passord:

© all rights reserved create norway

26


DIGITALE MEDIER KAP 4

CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

SMART PHONE NETTSIDE Når nettsiden går ned på smart telefon nivå er det en del ting som må andres. Alt kommer i 1 spalte for å kunne ha full oversikt over det som skjer. Logoen og menyen vil fremdeles være der og det blir scroll muligheter nedover siden. Det er fremdeles delings muligheter på nettsiden.

HEIM

FORUM

SEMINAR

OM OSS

SISTE NYTT

CREATE NORWAY ARRANGERER

LOGG INN brukernavn:

passord:

27 © all rights reserved create norway


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

EKSPONERINGSFLATER - KAPITTEL 5

28


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

EKSPONERINGS FLATER KAP 5

SKILT For å markere Create norways tilholdsted skal det være et skilt plassert utenfor Create Norways lokaler. Dette skiltet skal være i metall innrisset med logoen. Dette gir en fin kontrast til for å vise kreativiteten i Create Norway. Området rundt logoen skal være på lik str som bestemt på logo siden.

29


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

EKSPONERINGS FLATER KAP 5

MERKELAPP Create Norway er et medium for bruks kunst, og siden de også er et utspring fra Heimen vil en stor del av brukskunsten være fokusert på klær og bunad. I den sammenhengen trenger de å kunne merke klærne sine. En ren og tudelig merkelapp å henge på klær og andre ting gir et godt uttrykk. Merket er laget av 2 lapper hvor forsiden er markert med det 5-elementet på kalkepapir. På baksiden finner vi logoen som vil skinne gjennom kalke papiret. Logoen skal være trykket på halvtykt papir for å gi litt hold. På baksiden av lappen med logoen på er det muligheter for å skrive str, evt pris osv.

30


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

EKSPONERINGS FLATER KAP 5

MAPPE Create Norway ønsker å arrangere et seminar hvor de snakker om kunst kulturen og om sine egene ønsker og mål. I denne sammenheng deler de ut en liten mappe og en blyant for å kunne gi gjestene mulighet til å notere og lese underveis i seminaret. Mappen er i str A4 og skal inneholde relevant papir. Den skal kun dekoreres med logo og nettside.

www.createnorway.no

31


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

EKSPONERINGS FLATER KAP 5

PERSONAL ANTREKK Ettersom bedriften kan ha bruk for et antrakk 책 vise seg frem i mens de representerer bedriften har vi et personal antrekk som skal benyttes i forskjellig anledninger. De skal holdes stil rene og kun bevare logoen og nettsiden. Tshortene velges 책 holdes hvite for at logo og nettside skal komme best frem.

www.createnorway.no

32


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

EKSPONERINGS FLATER KAP 5

BIL Via en firma bil får bedriften en god mulighet til å spre reklame til kunder i Oslos nærhet. Den skaper interesse og vil kunne gi personalet mulighet til å reise til nærliggende tilstedninger og samtidig representere bedriften hele veien. Bilen holdes ren og fri for smuss og kun logoen skal eksponeres på bilen.

33


CREATE NORWAY / DESIGNMANUAL

KONTAKT KAP 5

KONTAKT INFO Hvis spørsmål ang designmanualen, ta kontakt med Create Norways grafiske avdeling: Create Norway Grafisk avdeling Rozenkrantzgt 8. N-0159 Oslo Grafisk@createnorway.no www.createnorway.no

34


Design Manual  

Design manual for Create norway

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you