Page 1

CV- Sisse Hansen

      Navn:     Adresse:   Tlf.:     E-­‐mail:     Fødselsdato:  

       

Sisse Hansen   Hostrups  Have  14,  3.th.  1954  Frederiksberg  C   5137  2832   sisseha@hotmail.com   7.  september  1984

Profil Overblik,  passion  og  kreativitet  er  de  ord,  der  bedst  beskriver  min  tilgang  til  at  løse  problemstillinger,   udfordringer  og  opgaver.  Idet  mit  studium  har  fokuseret  meget  på  problemorienteret  projektarbejde,  er  jeg   vant  til  at  arbejde  tværfagligt  og  målrettet  med  konkrete  cases,  hvilket  har  givet  mig  både  praktisk  og   teoretisk  erfaring.  Endvidere  har  mit  studium  rustet  mig  til  både  at  kunne  løse  opgaver  selvstændigt  og  i   tæt  samarbejde  med  andre  samt  at  kunne  overholde  deadlines  og  holde  overblikket  i  stressede  situationer.   Hvis  jeg  møder  modstand  eller  laver  fejl,  lader  jeg  mig  ikke  slå  ud,  men  finder  altid  en  løsning  på  opgaven.   Jeg  drømmer  om  en  levende  og  alsidig  arbejdsplads,  hvor  jeg  kan  bidrage  men  mine  ideer  og  mit  glade  sind.   Som  person  er  jeg  rolig,  social,  lærenem  og  ser  udfordringer,  hvor  andre  ser  forhindringer.    

Side 1 af 5


CV- Sisse Hansen

   

Uddannelse   IT-­‐Kompetence     Februar  2011  –  April  2011     Kursus  i  HTML,  CSS  og  Flash       Roskilde  Universitet     Februar  2010  –  August  2010     Cand.  Comm.  fra  Roskilde  Universitet     Speciale  i  kommunikation:     • intern  kommunikation,  organisationskultur  og  medarbejderidentitet     • gennemførte  observationsstudium  samt  11  kvalitative  interviews  med  medarbejdere  i   casevirksomheden  (virksomheden  er  fortrolig)     • har  fået  god  forståelse  for,  hvordan  virksomheder  fungerer  til  daglig  i  deres  kommunikation  både   udadtil  og  til  medarbejderne  samt,  hvilken  betydning  dette  har  for  den  samlede  virksomhed   • overordnet  resultat  var,  at  casevirksomheden  ikke  tog  nok  højde  for  medarbejderdiversiteten  i  den   interne  kommunikation,  hvilket  medførte  at  ikke  alle  opfattede  det  egentlige  budskab,  som   ledelsen  ønskede  at  formidle     September  2007  –  Januar  2010   Tofags-­‐bachelor  i  engelsk  og  kommunikation     Kurser  på  kommunikation:     Journalistisk  formidling     • formidling  af  det  rette  budskab  på  en  interessant  og  vedkommende  måde   • vinkling  af  nyheder  og  historier     • godt  kendskab  til  det  skrevne  sprogs  virkemidler     • arbejdet  med  at  skrive  pressemeddelelser  og  reportager     Design  af  kommunikation  i  det  performative  byrum  i  samarbejde  med  Københavns  Kommune     • kurset  har  gjort  mig  opmærksom  på  det  visuelle  aspekt  af  kommunikation     • muligheder  for  kreativ  formidling  i  byrummet  og  til  events     Workshop  i  mundtlig  formidling     • undervisning  i  at  tale  foran  større  forsamlinger     • taleteknikker  og  opbygninger  af  taler   • dette  kursus  har  rustet  mig  til  at  holde  fokus,  hvis  jeg  skal  formidle  et  budskab  mundtligt  til  mange   mennesker     Workshop  om  skrift-­‐  og  billedmedier     • deltog  bl.a.  i  introduktionskursus  i  InDesign  og  PhotoShop     • udarbejdelse  af  aktivitets-­‐  og  handlingsplaner  i  kampagneplanlægning      

Side 2 af 5


CV- Sisse Hansen

    • •

forståelse for  målgruppens  vigtighed  i  kommunikation     muligheder  for  at  undersøge  og  analysere  sin  målgruppe  

Teori,  metode  og  analyse     • undervisning  i  klassiske  kommunikationsteorier     • metoder  til  empiriindsamling,  herunder:     o korte  og  længerevarende  enkeltmandsinterviews     o observation     o fokusgruppeinterviews  –  jeg  har  prøvet  kræfter  med  alle  metoderne  i  mine  projektopgaver     Semesterprojekter  på  kommunikation:   • Udvikling  af  ny  hjemmeside,  herunder:   o valg/analyse  af  målgruppe  –  gennemførte  to  fokusgruppeinterviews   o produktudvikling/hjemmesidedesign   o nye/sociale  medier     • Udarbejdelse  af  sommerkampagne  for  café  Zusammen,  herunder:     o valg/analyse  af  målgruppe  –  gennemførte  spørgeskemaundersøgelse  samt  korte   enkeltmandsinterviews  som  stikprøve  på  vores  plakater  og  flyers   o udformning  af  plakater  og  flyers   o kommunikationsstrategier     Kurser  på  engelsk:   • Britisk,  amerikansk  og  postkolonial  litteratur     • Specialkursus  i  selvbiografier     • Oversættelse,  grammatik  og  fonetik       Semesterprojekter  på  engelsk:   • Jack  Kerouacs  On  the  Road     • Lingvistiske  stereotyper  i  animerede  film     • Immigrantlitteratur  og  –forfattere  i  USA     Juli  2006  –  August  2007   Orlov  fra  studiet  –  4  måneders  jordomrejse  i  Sydafrika,  Sydamerika,  USA,  Fiji  og  New  Zealand     August  2004  –  juni  2006     International  humanistisk  basisuddannelse  (undervisning  samt  projektskrivning  på  engelsk)     Kurser  på  basisuddannelsen:   • Tekstanalyse,  filosofi,  subjektivitet  og  indlæring,  historie,  billedanalyse,  journalistik       Semesterprojekter  på  basisuddannelsen:   • Stereotyper  i  reklamefilm     • Historisk  analyse  af  filmen  Luther   • Psykologisk  projekt  om  fortrængning   • Psykologisk  projekt  om  børn  og  ros     Side 3 af 5


CV- Sisse Hansen

    August  2000  –  juni  2003   Højere  Handelseksamen  fra  Aalborg  Handelsskole    

Joberfaring   Webredaktør  hos  Siteimprove   Oktober  2008  –  November  2010     Ansvarsområder:   • korrekturlæsning     • oversættelser  af  interne  såvel  som  eksterne  skrivelser  (engelsk-­‐dansk  og  dansk-­‐engelsk)   • opdatering  af  kundedatabaser     • søgemaskineoptimering  og  lignende  mindre  ad  hoc-­‐opgaver   • oversat  ca.  50  produktbeskrivelser  og  samme  antal  websites     • oversat  Siteimproves  nye  brugergrænseflade   • er  blevet  introduceret  til  brugervenlighed  på  hjemmesider   • har  været  en  del  af  et  mindre  og  meget  dynamisk  team,  hvor  der  hele  tiden  har  været  fart  over   feltet,  konstant  udvikling  og  opdatering  af  produkter,  ydelser  mv.     • har  formået  at  gøre  teknisk  svært  sprog  forståeligt  for  kunder  samt  at  have  øje  for  detaljerne  i  mit   skriftlige  arbejde     Administrativ  medarbejder  hos  Coop  Danmark   Januar  2006  –  oktober  2006,  marts  2007  –  September  2008     Ansvarsområder:     Reception:     • sædvanlige  receptionistopgaver  som  modtagelse  af  interne  og  eksterne  gæster     • besvarelse  og  viderestilling  af  opkald  fra  kunder,  butikker,  forretningsforbindelser  mv.,  danske  såvel   som  udenlandske     • er  vant  til  at  have  med  kunder  og  samarbejdspartnere  at  gøre   • forstår  vigtigheden  af  kundeservice  og  –tilfredshed     • jobbet  har  givet  mig  et  godt  indblik  i,  hvordan  større  virksomheder  fungerer  til  dagligt  samt  en   forståelse  for  vigtigheden  af  de  enkelte  funktioner  i  virksomhedens  afdelinger     Postafdeling:     • sortering  og  forsendelse  af  post  til  Coop  Danmarks  butikker     • sortering  og  fordeling  af  intern  post  til  virksomheden     • oplæring  af  ca.  20  nye  vikarer     • hovedansvarlig  vikar  under  medlemskampagnen  i  maj  2007,  hvor  jeg  var  kontaktperson  for  de   andre  vikarer  samt  andre  involverede  afdelinger  i  virksomheden     • har  lært  at  holde  fokus  og  ikke  overse  små  fejl  i  et  til  tider  rutinepræget  arbejde     IT-­‐kundskaber  (Mac  og  PC)   • Office-­‐pakken     • Adobe  Dreamweaver  (HTML  og  CSS)   • Adobe  Flash   • SEO  

Side 4 af 5


CV- Sisse Hansen

    •

Kendskab til:  flowcharts,  mockups  og  use  case  ifm.  hjemmesidedesign  

Sprogkundskaber   • Dansk  og  engelsk  tales  og  skrives  flydende   • Spansk  og  tysk  tales,  læses  og  forstås  til  husbehov   • Har  et  moderat  kendskab  til  fransk  samt  de  skandinaviske  sprog     Andet   I  sommeren  2005  var  jeg  rusvejleder  for  ca.  120  nye  studerende  på  den  internationale  basisuddannelse  på   RUC.  Jeg  stod  bl.a.  for:     • velkomst  af  de  nye  studerende     • planlægning  af  dagsprogram  i  de  to  uger,  som  introforløbet  varede     • tilrettelæggelse  af  både  underholdende  og  akademiske  indslag  mv.     Har  også  været  medansvarlig  for  afholdelse  af  diverse  interne  møder  for  mit  hold  af  medstuderende  samt   medlem  af  kaffe-­‐  og  festudvalget.     Fritidsinteresser   Film,  tv  og  musik  har  altid  været  en  stor  del  af  min  hverdag,  og  jeg  er  en  ivrig  koncertgænger  og  radiolytter.   Jeg  er  interesseret  i  madlavning  og  gastronomi  på  et  moderat  plan,  jeg  elsker  at  bage,  men  især  at  spise   kage.  Så  for  at  opveje  det,  dyrker  jeg  yoga  og  ”almindelig”  fitness  ca.  tre  gange  om  ugen.  Gennem  mit   engelskstudie  har  jeg  opbygget  en  stor  interesse  for  britisk  og  amerikansk  litteratur,  foruden  dansk   skønlitteratur.  Desuden  har  jeg  rejst  i  Thailand,  Sydafrika,  Sydamerika,  det  vestlige  USA,  Fiji  og  New  Zealand   og  drømmer  om  at  se  mere  af  verden  ved  lejlighed  og  på  den  måde  udvide  min  kulturforståelse.    

Side 5 af 5

Curriculum Vitae  
Curriculum Vitae  

Curriculum Vitae

Advertisement