Page 1

брой 1 / ноември 2013

ИКОНОМИСТ БЮДЖЕТ 2014 …………………… БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ ОБРАЗОВАНИЕТО

……………………

В БЪЛГАРИЯ ……………………

КЪДЕ ПОЧИВАТ МИЛИАРДЕРИТЕ?

ЗАЩО МЛАДИТЕ НАПУСКАТ РОДИНАТА СИ

The Coca-Cola Company историята на една компания с традиции


Редакционен екип: Главен редактор Стойчо Младенов Арт директор Силвия Цонева Зам. главен редактор Вероника Прашкова, Мая Ангелска


ЕМИГРАЦИИТЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ Унищожената през прехода икономика на България и правото на труд, принуди по неофициални данни 2млн. души да напуснат България след 1989г. и създаде новата българска емиграция. По неофициални данни тя вече достига 2,5млн. и изнасянето на този огромен човешки ресурс от България докара най-големия демографски срив в света, направи нацията и държавата ни умиращи. Емиграцията ни в голямата си част е икомическа, поради икономическите причини – лошо и извънредно корупционно направената приватизация, липса на работа, ниски доходи. Сред емигрантите са най-младите хора на България – образовани, трудоспособни и възпроизвеждащия човешки ресурс. Голяма част от емигрантите смятат, че са изгонени от родината и са принудени да продават труда си на чужди държави. Младият емигрант полага огромни усилия да се утвърди в чужди общества и да осигури прехраната си с честен труд, но дълбоко желае да се завърне в България рано или късно. И сега той продължава да е възпрепятстван поради продължителната икономика, политика и социална криза, достигнала най-ниския жизнен стандарт в Европа. Продължаващият нисък жизнен стандарт тласка постоянно нови и нови предимно млади хора да напускат страната. Всяка година нови 40 000 души напускат България- родината ни ежедневно се обезкървява, а дори няма институция, загрижена за този проблем . Българското правителство няма никаква държавна емиграционна политика за спиране на демографския срив и създаване условия за завръщнето на младите хора. По официални данни към Август 2013г. около 2,8млн. – най-работоспособното и младо население е зад граница.

Проблеми в образованието Необходими са спешни реформи в сферата на образованието. Вина за влошаването и спадана образователната система има както министерството, така и самите граждани. Лошото образование е причина не само за липсата на квалифицирани хора в България, но и за бавния икономически растеж и нестихващата вълна от млади емигранти. Младите стават все по-неграмотни и незаинтересовани от образованието си. Неосъзнават колко е важно за тяхното бъдеще и по-добър живот. До голяма степен вина за това имат родителите, заради динамичния и


напрегнат начин на живот и малкото свободно време, което отделят на децата си. Също така натовареният учебен план, новите учебници пълни със сложни обяснения и еднообразието в училищната система. Започва да се усеща криза за учители. Голяма част от учителите са на предпенсионна възраст. Все по-трудно се намират качествени и квалифицирани преподаватели, които да се сливат с младото поколение, техния начин на живот и мислене. Висшето образование не предлага необходимите нужни знания.Пропито е с корупция. Има пропаст между висшите учебни заведения и нужните на пазара на труда. Българските дипломи не важат в много държави. Годишно над десет хиляди българи избират да продължат образованието си, където и да е в чужбина само не и в България.


The Coca-Cola Company Кока-Кола е изобретена през 19 век от американеца Джон Пембъртън, който я замисля като лекарство, което се купува без рецепта. Благодарение на агресивна маркетингова политика от страна на бизнесмена Ейза Григс Кандлер, напитката става лидер на световния пазар за безалкохолни напитки през 20 век, като продължава да е такава и през новия век. Кока-Кола произвежда и няколко напитки, които носят бранда КокаКола, но са различни по вкус или състав от класическата напитка.

Coca-Cola Company е една от най-големите компании в САЩ и света, нейни акции се търгуват на Нюйоркската фондова борса и влиза в индексите Дау Джонс и S&P 500. Управлението на компанията се намира в град Атланта, щата Джорджия. Главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите е Мухтар Кент. Кока-Кола Къмпани е критикувана многократно за своите бизнес практики, както и за предполагаеми неблагоприятни последици за здравето, при консумация на някои от своите продукти. Една от основните критики към Кока-Кола е опасността от високото ниво на киселинност в напитката, но е било установено от изследователи, че тези твърдения са необосновани, включително в многобройни съдебни дела, завеждани в САЩ. Друга критика е за съдържанието на кофеин в напитката, което според критиците може да доведе до зависимост на потребителя — нещо, също отхвърлено от изследователи. Рекламна политика Рекламата на Кока-Кола е доста всеобхватна, заради обявената цел на Робърт Уудръф всеки човек по света да я предпочита пред останалите напитки . Рекламата ѝ е почти вездесъща, особено в южните райони на САЩ, като Атланта, родното място на Кока Кола. Рекламата на Кока-Кола е оказала значително въздействие върху американската култура и често ѝ се отдава заслугата за „изобретяването“ на съвременния имидж на Дядо Коледа като възрастен човек с червено-бели дрехи. Макар че компанията започва да налага този образ през 1930-те в своите зимни рекламни кампании, той е обичаен и преди това.


Компанията Кока-Кола отчита данъци, които се събират от клиентите и опрощават от данъчните власти при отчитане на чистата печалба в консолидирания финансов отчет на печалбата. Компанията е включена в различни данъчни дела, при някои от които резултатът е неясен. Те е създала резервен фонд за да избегне някои или всички данъчни активи при данъчно облагане, които самата компания определя за несигурни.


България губи позиции в класацията за правене на бизнес за 2014 г. По старата методология България заема 69 място за тази година, се казва в анализ на ИПИ Тази година България е на 58-мо място в класацията на Световната банка за правене на бизнес, съставяна от 2003 г. Макар в миналогодишната класация страната да се намира на 66-то място, след промяна в методологията на изчисление на индекса 58-мото място на практика тази година представлява изоставане с едно място. Това е така, защото по новата методология миналата година е трябвало да сме на 57-мо място. По старата методология България заема 69 място за тази година. В същото време средата за правене на бизнес се е подобрила с 0,25 точки, което е недостатъчно, за да запазим или подобрим позицията си. В категорията "Започване на бизнес" изоставаме със седем места въпреки напредъка от 0,01 точки. В момента административните процедури за започване на нов бизнес в страната са 4 на брой и отнемат 18 дена за тяхното изпълнение, а разходите са 1% от дохода на глава от населението. Единствената промяна за тази година е намаляването на разходите за започване на бизнес с 0,1%. Все по-назад преминаваме по показателя за разрешително за строеж, след като тази година изоставаме с цели 8 места въпреки покачването на точките с 0,15. Процедурите за неговото придобиване са 18 и са с продължителност 104 дни. Промяната и в тази категория е по отношение на свиване разходите за придобиване на разрешително за строеж с 14,4% от дохода на глава от населението. С три места назад страната се мести по показателя "Достъп до електричество", а точковата промяна е с 0,08 пункта нагоре. За прекарване на електричество трябва да се премине през 6 процедури за 130 дни. През последната година разходите намаляват с 20,7% от дохода на глава от населението. В категорията регистриране на собственост страната изостава с 5 места и отбелязва незначително покачване с 0,01 точки. Въпреки седемте административни процедури времето необходимо за регистрирането е в рамките само на четиринадесет дена. За изминалата година не са изчислени никакви промени в тази категория, нито по отношение на броя процедури, нито във времето и разходите. Достъпът до кредит все още е най-добрият показател за страната, макар че и там се отбелязва изоставане с четири места и липса на промяна в точките. Промяната по отношение а този показател е повишаването на покритието на населението от 56,3% до 61%. Липса на промяна в точките има и по отношение на защитата правата на инвеститорите, а изоставането е с едно място.


Покачване с 3 места и подобрение 0,01 точки има в категорията "Плащане на данъци". В тази категория процедурите и данъчната тежест са на нива, близки до средните, но времето е почти двойно повече, което може да се обясни с недостатъчно усъвършенстваната система за електронни разплащания и липсата на взаимодействие между различните звена на администрацията. Покачване със седем места и 1,3 точки има в международната търговия. Това е на база на намаляването на цените за износ и внос - с 151 долара намаляват разходите за износ на контейнер стоки, а с 181 долара на контейнер намаляват разходите за внос. В категорията изпълнение на договори няма промяна нито в позицията, нито в точките или основните показатели. Времето остава слабата страна в този показател. Изоставане с едно място има и по отношение на закриването на бизнеса, а промяната в точките е покачване с 0,95. Положителна е промяната към увеличение на възстановяваните средства след фалит до 32,7 цента за долар, но още оставаме далеч от средното за Европа - 70,6 цента за долар. И тук отново слабото място е по отношение на твърде голямата продължителност. Като цяло се отбелязва минимална положителна промяна на точките на страната във всички категории. Изводът, който може да се направи, е, че промяната е твърде малка, за да задържи или подобри позициите, тъй като останалите страни отбелязват поинтензивна положителна промяна. Както се вижда най-добрите места в класацията България е имала през 2008 и 2009 г., когато са съкратени множество от административните процедури. През последните години такива съкращения не се наблюдават, а и реално броят процедури вече са достигнали средния брой за Европа и Централна Азия и сега могат да се предприемат мерки по отношение на намаляването на нужното време и цената им. Най-лесният начин за това е чрез въвеждането на електронни системи за административни услуги.


Къде почиват милиардерите? Периодите на стрес изискват дълги ваканции, макар че през тази година икономическата конюнктура да накара някои богати семейства да изберат по-близки дестинации от обикновено, пише Forbes. Разбира се, това не касае милиардерите- някои от тях видяха как благосъстоянието им намалява, но не толкова, че да ги накара да заменят любимите си места за почивка.

Опра Уинфри оцени топлата обстановка на Карибите. Макар че притежава имение от 24 хектара в Мауи и имение от 17 хектара в Монтесито, Калифорния, тя оценява спокойствието на лазурното карибско море и сенките на палмите. Сред известните й съседи, които също ще посетят Карибите през тази година, са Ерик Клептън и Джорджо Армани.

Ричард Бресън- собственик на Virgin, пък се е снабдил с имение от 30 хектара на британските Вирджински острови. Неговият остров често е наеман от други посетители, като капацитетът му е 28 души. На тяхно разположение са специалистите по водни спортове, иконом и масажист.

Един от създателите на Microsoft Пол Ален пък предпочита да кръжи от остров на остров с мегалуксозната си яхта Octopus, струваща 200 млн. долара. Плаващият петзвезден хотел разполага с басейн, баскетболно игрище, кино, площадка за кацане и два хеликоптера, подводница за 10 души, док за джетове и екипаж от 60 души.

Други милиардери оценяват достойнствата на по-студения климат. Когато не е на яхтата си, Роман Абрамович оценява достойнствата на ранчото си Wildcat Ridge в Аспен, Колорадо.

Друг любител на по-северните географски ширини е Бил Гейтс- след като се оттегли през 2008 г., милиардерът филантроп се посвети на създадената от него и съпругата му фондация Bill & Melinda Gates, която развива дейност основно в Африка и има седалище там. Затова в свободното си време Гейтс се отправя в Гренладия, в ски-центъра Apussuit Adventure Camp.

Разбира се, не всички милиардери биха предприели многочасов полет, за да стигнат до място, на което да се отпуснат и да си починат. Индийският петролен и медиен магнат Мукеш Амбани


почива у дома си като обикновен човек. Само че жилището му е на 27 етажа и струва над 2 млрд. долара, защото е строено, за да бъде именно най-скъпото в света. То разполага с четириетажна градина, грандиозна бална зала и цял етаж за „Форма и здраве".

БЮДЖЕТ 2014

Почти без дебати депутатите от бюджетната и икономическата комисия в НС приеха на първо четене Бюджет 2014 г. в присъствието на трима министри от кабинета - Петър Чобанов, Драгомир Стойнев и Хасан Адемов. Едва четирима депутати и малко повече гости, сред които очаквано синдикати и работодатели, взеха думата въпреки пълната зала „Изток“ в НС.При представянето на бюджета финансовият министър Петър Чобанов акцентира върху постигането на ускорен икономически растеж. По думите му за разлика от много други, този бюджет е ориентиран както към предлагането, така и към търсенето.„През последните години имахме провеждане на отчетлива проциклична фискална политика, която задържаше растежа, и целите на фискалната политика не бяха съобразени с икономическото развитие“, каза Чобанов.Министърът уточни, че намаляването на данъка върху лихвите по депозитите с 2 процентни пункта няма да наложи промени в разходната част, тъй като заложените приходи от данъка са определени консервативно и на практика съответстват на 8%, колкото ще бъде ставката следващата година. Предвижда се през 2014 година приходите от налога да бъдат в размер на 66 млн.лв. Чобанов представи вече известните финансови параметри – икономически растеж с 1.8%, дефицит от 1.8% от БВП или 1,472 млрд.лв., очаквана инфлация 1.8%.Предвиждат се приходи в размер на 30,886 млрд. лв. и разходи в размер на 32,358 млрд. лв. Икономическият министър Драгомир Стойнев акцентира на четири основни направления като политики в бюджет 2014 - устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност, ефективно външноикономическо сътрудничество, устойчиво развитие на туризма, устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие.Добра новина е, че данъчната политика остава относително непроменена, заяви депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. Той обаче разкритикува управляващите, че предизборните им намерения за по-добра събираемост на приходите не се проявяват в управлението им.Не само се вместваме в изискванията на ЕС, но сме отличници по отношение на фискалната дисциплина, заяви Румен Гечев от левицата, който защити предложенията.Десислава Танева от ГЕРБ призова да не се поставят под риск дейностите в МЗХ като актуализацията на ортофотокартата и да не се орязват средствата за Агенцията за борба с градушките.Точка на изказванията сложи председателят на комисията Йордан Цонев, който очерта рисковете пред изпълнението на бюджета за догодина - забавено възстановяване на европейската икономика, недобре формулирани реформи, нестабилната политическа среда, включително предсрочни избори.


Повече пари за пенсии, по-голям дефицит Бюджет 2014 запазва една доста позната рамка.Така е структуриран бюджетът, че ако не се правят някакви реформи - на практика няма гъвкавост.Повечето разходи са социални и основно са за пенсии.Ако запазваш системите да работят по начин, по който работят до момента, то малко можеш да варираш и да провеждаш собствена политика.Отрицателното в бюджета е, че отново е вдигнат дефицитът.Пак попадаме в цикъл на бюджетни дефицити. Когато стигнем до 2016 г., това ще са 8 години на бюджетни дефицити, вече нямаме буфер, фискалният резерв е похарчен, имаме нови дългове. Новите моменти в бюджет 2014 са малко повече пари за социалните харчове, което беше обещано.Това са и повече разходи за държани предприятия субсидиите им се вдигат повече, което е малко притеснително.Данъкоплатците ще покрият недалновидното управление на държавни компании, като БДЖ и някои в енергетиката.Това се случва в предходните години, но сега е доста напомпан бюджетът в това перо. Имаме и отказ от приватизация на "Товарни превози", така че този завой от приватизация към повече пари на данъкоплатците към тези предприятия е притеснителен, тъй като води до неефективност.И другият нов момент са тези 500 млн.лева за регионите. Като идея звучи добре, но не ни харесва начинът, по който е заложено да бъде изпълнено, а именно 500 млн.лева, гласувани като резерв, и министрите на собствена глава да ги разпределят между общините. Това очевидно носи доста голям политически и корупционен риск, както и риск от прахосване на средства.Това, което предлагаме като алтернатива, е просто да се преотстъпят 1/5 от приходите от подоходния данък. Тоест, 2% от десетте на общините, което пак идва около 10 млн., пак може да се насочат само за капиталови разходи и инвестиции, но вече би се случило без намесата на министрите във всяко решение - дали тази или онази община, дали този воден проект, или друг. Просто самите общини ще могат да решат, а и ще има стимул за бъдещи инвестиции и повече работни места.Тъй като ресурсът, с който ще разполагат, ще зависи от генерираните доходи в общината, а не от решението на някой политик.Тоест, става дума за същия ресурс, но много по-различен начин на харчене. Потребителските цени през миналия месец са се повишили с 0,1%, като от началото на годината дефлацията е 2,1% 13Препоръчай (0) Цените на потребителските стоки през септември са се повишили с 0,1% спрямо август, отчете Националният статистически институт (НСИ). В сравнение със същия месец на 2012 г. дефлацията е 1,6%, a oт началото на годината - 2,1%.Спрямо август през септември поскъпват хранителните продукти и безалкохолните напитки (+1,1%), услугите в сектор транспорт (+0,3%) и сектор образование (+0,5%). На нивото от предходния месец остават цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия.И през септември цените на водата, електроенергията и газа са същите, каквито бяха и през август. Разходите ни за почивка и туристически пътувания намаляват с 18,8%, защото традиционно през септември хотелиерите и туроператорите понижават цените на услугите в туризма. Два поредни месеца - и през юни, и през юли - в разгара на сезона, те отбелязваха повишения.


За какво мислят успелите хора?

Богатството ми се дължи на комбинацията от факта, че живея в Америка, някои щастливи гени и сложната лихва. Един богат човек трябва да остави на децата си достатъчно, за да направят всичко. Но не и достатъчно, за да не правят нищо. Уорън Бъфет

Твоят най-нещастен потребител е най-големият ти източник на познание. Бил Гейтс

Има много начини да направиш кариера, но най-сигурният от тях е да се родиш в подходящо семейство. Доналд Тръмп Не познавам друг човек, освен самия себе си, който е губил повече от четвърт милиард за година. Определено изгражда характера. Стив Джобс Тайната на бизнеса е да знаеш нещо, което никой все още не знае. Аристотел Онасис


Списание 1