Page 6

SISEMINISTEERIUMI REGIONAALVALDKONNA INFOLEHT

Kodanikuühiskonna

arengukava valmimas

FOTO: ALDO LUUD/ÕHTULEHT.

Mais hakati kokku panema kodanikuühiskonna arengukava järgmiseks kuueks aastaks, valmis peab kava olema selle aasta lõpuks. TEKST:

MARTEN LAURI

V

abakond pakub riigile ja kohalikule omavalitsusele tuge ühiskondlike ja kogukondlike probleemide lahendamisel, aga ka avalike teenuste osutamisel, mis omakorda tõstab inimeste elukvaliteeti. Sestap ongi oluline läbi mõelda ning vabakonna ja riigiasutuste koostöös kirja panna ühine nägemus, kuhupoole liikuda ja mis on peamised probleemid, mida lahendama asuda. Kodanikuühiskond on viimastel aastatel tugevalt arenenud ning aina rohkem levib suhtumine,

Milles asi? ● Eestis on umbes 30 000 registreeritud mittetulundusühingut ja sihtasutust ning iga kolmas elanik on viimase aasta jooksul olnud vabatahtlik. ● Peaaegu igas kolmandas tegutsevas mittetulundusühenduses (MTÜ) on palgalisi töötajaid. ● Eelmisel aastal annetati tulumaksusoodustusega MTÜde, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuuluvatele vabaühendustele üle 17 miljoni euro, annetusi deklareeris enam kui 1300 vabaühendust.

6 I SUVI 2014

et koos tegutsedes saavutame ühiskondlikes asjades rohkem kui üksinda nokitsedes. Võrreldes teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega iseloomustabki Eesti kodanikuühiskonda hea koostöö, tugev taristu ja positiivne meediakajastus, kuid jätkuvat arendamist vajab vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja finantssuutlikkus. Põhja-Euroopa tasemeni on meil aga pikk maa minna. Näiteks kui Eestis moodustab vabatahtlik tegevus umbes 1% riigi sisemajanduse koguproduktist, on sama näitaja Saksamaal 1,9% ja Soomes 2,7%. Kodanikuühiskonna arengukavas aastateks 2015–2020 hakatakse planeerima tegevusi viies peamises kodanikuühiskonnale olulises valdkonnas: partnerlus avalike teenuste osutamisel, kodanikuharidus, kaasamine ja osalus, vabaühenduste tegutsemiskeskkond ning heategevus ja filantroopia. Koostatav arengukava saab järjeks kehtivale, kuid sel aastal lõppevale arengukavale. Arengukava töötatakse välja riigiasutuste ja vabaühenduste koostöös. Selleks korraldatakse arutelusid ning avalikke konsultatsioone. Info arengukava, selle koostamise ning kaasamisürituste kohta on üleval siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/ arengukava2020/.

Profile for Siseministeerium

Regionaalvaldkonna infoleht REGI  

Regionaalvaldkonna infoleht REGI  

Advertisement