Page 1

Programma

Doel Het Mariahof is een voormalige hoeve uit begin vorige eeuw. Het werd in het verleden uitgebaat als vakantiecomplex. Dit domein ligt in het midden van een ecologisch waardevol gebied.

8.30 u: Vertrek Stadsplein te Bree (stipt!) - u kan voor deze gelegenheid gratis parkeren in de ondergrondse Augustijnerparking aan de Witte Torenwal.

10.00 u - 12.00 u: Bezoek aan NEC De Vroente te Kalmthout Spreker: Dries Kools

12.00 u - 14.00 u: Lunch (Aangeboden door het stadsbestuur)

14.00 u - 15.30 u: Bezoek aan bezoekerscentrum Landschap De Liereman Spreker: Luc Van Gompel

±17.00 u: Aankomst te Bree

De plannen zijn om dit complex tot een natuureducatief centrum om te bouwen, met de bedoeling om tentoonstellingen, lezingen, natuurwandelingen en dergelijke te kunnen organiseren. Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid om in een cafetaria na te kunnen genieten van de gedane inspanningen. In het kader van de opening organiseren wij een studiereis met de bedoeling kennis op te doen inzake de inrichting en uitbating. Wij willen u dan ook uitnodigen in de naam van het stadsbestuur van Bree omwille van uw mogelijke betrokkenheid in de toekomst. We bezoeken 2 verschillende natuurcentra met als doel hieruit iets te leren.


Achtergrond Het Natuureducatiecentrum De Vroente heeft een dubbele functie; enerzijds is het een natuureducatiecentrum van de Vlaamse Overheid. Anderzijds is het een bezoekerscentrum voor het grenspark "De Zoom - Kalmthoutse heide". Als natuureducatiecentrum reikt het een brede waaier aan van educatieve pakketten, excursies, activiteiten voor scholen, gezinnen en ge誰nteresseerde groepen. In heel het educatief aanbod staat het "zelf-doen" en het "zelf-ontdekken" centraal. www.lne.be/organisatie/centra/de-vroente Bezoekerscentrum Landschap De Liereman is een moza誰ek van natte en droge heide, duinen, veengebied, weilanden, bossen en gagelstruwelen. Er komen een heleboel zeldzame dieren en planten voor, waarvan de wulp en de rugstreeppad de bekendste zijn. Dit word uitgebaat door vrijwilligers van Natuurpunt. www.natuurpunt.be/centra-landschap-de-liereman_12.aspx

Inschrijvingen De deelname is volledig gratis maar gelieve uiterlijk 7 maart in te schrijven bij: Bart Mundus Milieudienst Vrijthof 10 3960 BREE E-mail: milieu@bree.be Tel.: 089 84 85 15

Studiereis Zaterdag 19 maart 2011

Inspiratie voor Mariahof

Brochure Mariahof  
Brochure Mariahof  

rgzr zergezrtg zehtze tezhstdh th z

Advertisement