__MAIN_TEXT__

Page 1

Sähköisen liiketoiminnan koulutus ja konsultointi julkiselle sektorille Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 


Tuotekatalogi SIVU 1 / 18

Seminaarit, luennot, koulutuskokonaisuudet ja muut esitykset  internetin välityksellä .....................................................................2  Julkisen sektorin verkkoluennot sosiaalisesta mediasta ................3  Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on julkiselle sektorille? 1  tunti .............................................................................................3  Sosiaalisen median työkalut julkisen sektorin organisaatioille  verkkokoulutussarja 7h ...............................................................5  Sosiaalisen median suunnitelman luominen 1 tunti ....................8  Sosiaalisen median suunnitelman sparraus 2 tuntia .................10  Sosiaalisen median seuranta .....................................................12  Miten julkisen sektorin palvelut saadaan löytymään paremmin  verkosta? 1,5 tuntia ...................................................................14  Miten verkkoon kirjoittaminen eroaa printtimediaan  kirjoittamisesta? 1,5 tuntia ........................................................16  Miksi meiltä kannattaa ostaa? .....................................................18 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 2 / 18

Seminaarit, luennot,  koulutuskokonaisuudet  ja  muut esitykset internetin välityksellä  Tarjoamme  seminaariesityksiä  ja  luentoja  myös  verkon  välityksellä.  Seminaareihin  pystyy  näin  osallistumaan  henkilöitä  useasta eri toimipisteestä, eikä kuuntelijoiden tarvitse matkustaa.  Verkkoluennon  voi  yhdistää  myös  osaksi  tavallista  seminaaria.  Verkon  välityksellä  tapahtuvat  luennot  ja  esitykset  ovat  asiakkaillemme  edullisia,  koska  kouluttajammekaan  ei  tarvitse  siirtyä tapahtumapaikalle. 

Mitä verkon välityksellä tapahtuvat luennot edellyttää osallistujilta? Verkkoluennolle

pääseminen

edellyttää

vain

toimivaa

internetyhteyttä. Käyttämämme online‐koulutusohjelma ei vaadi  osallistujilta  ohjelman  lataamista.  (Koneessa  tulee  kuitenkin  olla  toimiva  Java.  Osallistujille  toimitetaan  lyhyt  ohje  tarkistamiseen  ennen koulutuksen alkua.) 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 3 / 18

Julkisen sektorin verkkoluennot sosiaalisesta  mediasta  Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on julkiselle  sektorille? 1 tunti  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä  tuote  on  suunnattu  julkisen  sektorin  edustajille,  jotka  miettivät  tulisiko  heidänkin  olla  läsnä  sosiaalisessa  mediassa.  Esitys  toimii  herätyksenä  ja  saa  miettimään  sosiaalisen  median  positiivisia  puolia.  Luennolle  voi  osallistua  kuulijoita  useastakin  organisaatiosta.  Mitä tähän palveluun kuuluu?   Tunnin esityksen verkon välityksellä   Esimerkkejä  julkisen  sektorin  onnistumisista  sosiaalisessa  mediassa   Käymme lisäksi läpi, mitä riskejä sosiaalisessa mediassa on ja  miten niihin pitää suhtautua   Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä  Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 4 / 18

Mikä on palvelun hinta?  Verkkoesityksen hinta on 300 euroa + alv. Muita kuluja ei synny  Hinta  sisältää  esityksen  materiaalin  osallistujille  sähköisessä  muodossa  (Jaamme  linkin,  josta  osallistujat  voivat  ladata  materiaalin itselleen)  Miksi tämä tuote kannattaa ostaa? Tämä  tuote  on  helppo  tapa  saada  ajatukset  liikkeelle.  Olisiko  meidänkin  julkisen  sektorin  organisaatiolle  hyötyä  läsnäolosta  sosiaalisessa mediassa? Koska tuote on verkkoluento, se on myös  edullinen  tapa  osallistua  koulutukseen.  Lisäksi  säästetään  aikaa,  kun  osallistujat  voivat  osallistua  luennolle  omasta  sijainnistaan  riippumatta.  Mihin tästä kannattaa jatkaa? Erinomainen jatkokoulutustuote on verkkoluento Sosiaalisen  median suunnitelman luominen. Jos sosiaalisen median työkalut  ovat vielä tuntemattomia, suosittelemme Sosiaalisen median  työkalut julkisen sektorin organisaatioille verkkokoulutuksen  läpikäyntiä.  Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 5 / 18

Sosiaalisen median  työkalut  julkisen  sektorin  organisaatioille verkkokoulutussarja 7h  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä tuote on suunnattu julkisen sektorin edustajille, jotka eivät  vielä  tunne  sosiaalisen  median  eri  työkaluja  ja  sitä,  miten  niitä  tulisi käyttää ja hyödyntää. Vaikka koulutus tapahtuu verkossa, se  on hyvin käytännönläheinen. Koulutukseen voi osallistua useampi  organisaatio kerralla.  Mitä tähän palveluun kuuluu?  Kyseessä on verkkokoulutussarja, jossa käydään läpi seuraavat  sosiaalisen median työkalut:   LinkedIn 1 h   Facebook 2 h   Twitter 1 h   Blogit 2 h   Kuva‐ ja videopalvelut 1 h   Kysymyksiä sosiaalisesta mediasta 1 h 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 6 / 18

Koulutukset jaetaan  esimerkiksi  noin  kahden  kuukauden  aikajaksolle,  jolloin  osallistujilla  on  aikaa  sisäistää  ja  testata  läpikäytyjä palveluita.    Osallistujille  jaetaan  verkkoluentojen  koulutusmateriaalin  lisäksi  Sosiaalisen  median  työkalujen  käytännön  ohjekirja  työkalujen  käyttöön,  jotta  niiden  käyttöönotto  olisi  mahdollisimman  helppoa.  Mikä on palvelun hinta?  Verkkokoulutussarjan hinta on 1200 euroa + alv.  Sosiaalisen median työkalujen käytännön ohjekirjan hinta on 420  euroa + alv. (Yhteensä 1620 euroa + alv). Muita kuluja ei synny.    Hinta sisältää 8 tuntia verkkokoulutusta, koulutusten materiaalin  sekä  Sosiaalisen  median  työkalujen  käytännön  ohjekirjan  osallistujille  sähköisessä  muodossa  (Jaamme  linkkejä,  joista  osallistujat  voivat  ladata  materiaalin  itselleen).  Koulutukset  nauhoitetaan,  joten  niihin  voi  palata  halutessaan  myös  jälkikäteen.  Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 7 / 18

Miksi tämä tuote kannattaa ostaa? Tämä tuote  on  helppo  tapa  kouluttaa  koko  organisaatio  sosiaalisen median käyttöön. Koska koulutukset nauhoitetaan, ei  haittaa  vaikka  osallistuja  ei  pääsisi  osallistumaan  juuri  verkkoluennon  aikana  koulutukseen.  Materiaaleihin  voi  palata  aina jälkikäteen silloin, kun se itselle parhaiten sopii.    Koulutuksen  viimeinen  verkkoluento  on  kysymyksiä  varten.  Näin  varmistetaan,  että  osallistujat  saavat  vastauksen  kaikkiin  koulutuksen  aikana  nousseisiin  kysymyksiin.  Koska  koulutukset  toteutetaan  verkossa,  tämä  on  myös  edullinen  tapa  osallistua  koulutukseen.  Lisäksi  säästetään  aikaa,  kun  osallistujat  voivat  osallistua luennolle omasta sijainnistaan riippumatta.    Mihin tästä kannattaa jatkaa? Erinomainen  jatkokoulutustuote  on  verkkoluento  Sosiaalisen  median suunnitelman luominen.   

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 8 / 18

Sosiaalisen median suunnitelman luominen 1 tunti  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä  tuote  on  suunnattu  organisaatioille,  jotka  ovat  päättäneet  vakavasti  harkita  tai  ovat  jo  tehneet  päätöksen  läsnäolosta  sosiaalisessa  mediassa.  Tästä  verkkoluennosta  saa  tukea  ja  ohjeita, miten sosiaaliseen mediaan mennään suunnitelmallisesti  turhia  hötkyilemättä.  Luennolle  saa  osallistua  kuulijoita  useastakin organisaatiosta.  Mitä tähän palveluun kuuluu?   Tunnin esityksen verkon välityksellä   Ohjeet sosiaalisen median suunnitelman luomiseen   Käymme  yksityiskohtaisesti  läpi,  missä  järjestyksessä  ja  mitkä  kaikki  asiat  tulee  miettiä  läpi  ennen  sosiaalisen  mediaan menoa.   Osallistujat  saavat  myös  sosiaalisen  median  suunnitelman  pohjan, jonka avulla voivat aloittaa suunnitelman luomisen.    Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 9 / 18

Mikä on palvelun hinta?  Verkkoesityksen hinta on 400 euroa + alv. Muita kuluja ei synny  Hinta  sisältää  esityksen  materiaalin  osallistujille  sähköisessä  muodossa  (Jaamme  linkin,  josta  osallistujat  voivat  ladata  materiaalin itselleen)    Lisäksi  osallistujat  saavat  sähköisessä  muodossa  sosiaalisen  median suunnitelman pohjan.  Miksi tämä tuote kannattaa ostaa? Tämä  tuote  on  erinomainen  tapa  välttää  turhat  karikot  sosiaalisessa mediassa. Esitys ja sosiaalisen median suunnitelman  pohja  toimivat  organisaatiossa  hyvänä  keskustelunavauksena  yhteiselle  palaverille,  jossa  suunnitelmaa  lähdetään  luomaan.  Koska  tuote  on  verkkoluento,  se  on  myös  edullinen  tapa  osallistua  koulutukseen.  Lisäksi  säästetään  aikaa,  kun osallistujat  voivat osallistua luennolle omasta sijainnistaan  riippumatta. 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 10 / 18

Mihin tästä kannattaa jatkaa? Jos organisaatiossa  halutaan  vielä  varmistaa,  että  sosiaalisen  median  suunnitelma  on  realistinen  ja  muutenkin  erinomainen,  tarjoamme  apua  tuotteella  Sosiaalisen  median  suunnitelman  sparraus. 

Sosiaalisen median suunnitelman sparraus 2 tuntia  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä  tuote  on  organisaatioille,  jotka  ovat  jo  luoneet  sosiaalisen  median  suunnitelmaa,  mutta  haluavat  vielä  asiantuntijan  tarkistavan  suunnitelma.  Sparraukseen  voi  osallistuja  vain  yksi  organisaatio kerrallaan.  Mitä tähän palveluun kuuluu?  Asiantuntija tarkistaa etukäteen organisaation sosiaalisen median  suunnitelman. Tarkistuksen jälkeen pidämme noin kahden tunnin  yhteisen  verkkokokouksen,  jossa  suunnitelma  käydään  läpi  ja  keskustelemme  mahdollisista  kehitysehdotuksista.  Osallistujilla  on mahdollisuus esittää kysymyksiä 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 11 / 18

Mikä on palvelun hinta?  Sparrauksen hinta on 580 euroa + alv. Muita kuluja ei synny  Hinta  sisältää  asiantuntijan  työtä  noin  5  tuntia,  josta  verkkokokouksen osuus on noin 2 tuntia.    Osallistujat  saavat  sähköisessä  muodossa  asiantuntijan  tekemät  muistiinpanot 

sosiaalisen

median

suunnitelmasta

kehitysehdotuksineen. Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tämä  tuote  on  erinomainen  tapa  varmistaa,  että  organisaatio on menossa sosiaaliseen   mediaan oikealla tavalla.   Sosiaalisen  median  suunnitelma  on  yksi  tärkeimmistä  kulmakivistä sosiaalisen median   läsnäolon onnistumisen kannalta.   Koska  tuote  toteutetaan  verkon  välityksellä,  se  on  myös  edullinen tapa toteuttaa sparraus. 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 12 / 18

Mihin tästä kannattaa jatkaa? Jotta sosiaalisen  median  suunnitelma  muuttuisi  lopulta  myös  hyviksi  käytänteiksi,  tarjoamme  seurantaa,  joka  toteutetaan  verkon välityksellä.   

Sosiaalisen median seuranta  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä  tuote  on  suunnattu  organisaatioille,  jotka  ovat  jo  luoneet  sosiaalisen median suunnitelman ja ovat jo aloittaneet sosiaalisen  median hyödyntämisen.  Mitä tähän palveluun kuuluu?   Asiantuntija  perehtyy  etukäteen  sosiaalisen  median  edistymiseen organisaatiossa   Tulokset  puretaan  yhteisissä  verkkokokouksissa  ja  samalla  käydään läpi onnistumiset sekä kehitysideat   Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä   Seurannan määrä sovitaan aina erikseen etukäteen 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 13 / 18

Mikä on palvelun hinta?  Seurantapalaveri  kestää  kerrallaan  noin  2  tuntia  ja  yhden  seurantakerran hinta on 350 euroa + alv.  Seurantakerta sisältää noin 4 tuntia asiantuntijan työtä. Seuranta  kannattaa toteuttaa esimerkiksi kolmen kuukauden välein, jolloin  hinta on 1400 euroa + alv. / vuosi.  Organisaatio  saa  jokaisesta  seurantakerrasta  asiantuntijan  tekemät  muistiinpanot  sekä  kehitysideat.  Muita  kuluja  ei  synny.  Seurannan määrä sovitaan aina etukäteen, joten kaikki kulut ovat  tiedossa ennen kuin työ aloitetaan.  Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tämä tuote on hyvä tapa varmistaa, että sosiaalisen median  suunnitelmat ja hankittu osaamisen eivät jää käyttämättä.   Kun  asiantuntijan  seurantatapaaminen  lähestyy,  tulee  helpommin panostettua sosiaaliseen mediaan.   Toisaalta, jos organisaatio kohtaa haasteita matkan varrella,  on  seuranta  myös  erinomainen  tapa  selvittää  ongelmia  yhdessä asiantuntijan kanssa. 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 14 / 18

 Koska tuote  toteutetaan  verkon  välityksellä,  se  on  myös  edullinen tapa toteuttaa sparraus.   Julkisen  sektorin  verkkoluennot  internetnäkyvyydestä  ja  sisällöntuotannosta 

Miten julkisen sektorin palvelut saadaan löytymään  paremmin verkosta? 1,5 tuntia  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä tuote on suunnattu julkisen sektorin edustajille, jotka ovat  kiinnostuneet parantamaan palvelujen löydettävyyttä verkossa.  Mitä tähän palveluun kuuluu?   1,5 tunnin esityksen verkon välityksellä   Esityksessä  käymme  läpi,  miten  verkkoon  kannattaa  kirjoittaa,  jotta  kirjoitettu  teksti  löytyisi  mahdollisimman  hyvin verkosta   Esitämme  myös  vinkkejä,  miten  erilaisia  internetpalveluja  voidaan  hyödyntää  verkkonäkyvyyden  kasvattamisessa. 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 15 / 18

(Otamme huomioon  rajoitteet,  joita  julkinen  sektori  mahdollisesti aiheuttaa)   Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä  Mikä on palvelun hinta?  Verkkoesityksen hinta on 400 euroa + alv. Muita kuluja ei synny.  Hinta  sisältää  esityksen  materiaalin  osallistujille  sähköisessä  muodossa  (Jaamme  linkin,  josta  osallistujat  voivat  ladata  materiaalin itselleen)  Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tässä  esityksessä  selviää  yksinkertaisia  tapoja,  joilla  verkkonäkyvyyttä voi parantaa.    Vinkit  ovat  hyvin  käytännönläheisiä  ja  ne  voidaan  ottaa  käyttöön heti.   Koska  tuote  on  verkkoluento,  se  on  myös  edullinen  tapa  osallistua  koulutukseen.  Lisäksi  säästetään  aikaa,  kun  osallistujat  voivat  osallistua  luennolle  omasta  sijainnista  riippumatta. 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 16 / 18

Miten verkkoon kirjoittaminen eroaa printtimediaan  kirjoittamisesta? 1,5 tuntia  Kenelle tämä tuote sopii?  Tämä  tuote  on  suunnattu  julkisen  sektorin  edustajille,  jotka  haluavat  oppia  tuottamaan  sisältöä  oikeaoppisesti  nimenomaan  internetiin.  Mitä tähän palveluun kuuluu?   Tunnin esityksen verkon välityksellä   Esityksessä  käymme  läpi,  miten  verkkoon  kirjoittaminen  eroaa perinteisesti printtimediaan kirjoittamisesta.   Vastaamme  muun  muassa  seuraaviin  kysymyksiin:  Miten  saan  vastaanottajan  avaamaan  sähköpostin?  Miten  tuon  kotisivuilla  esiin  artikkelin  tärkeimmät  seikat?  Miten  pitkä  kirjoitus  kotisivuilla  saa  olla?  Miten  kirjoitan  houkuttelevaa  tekstiä  kotisivuille?  Millainen  on  selkeä  palvelun  esittely?  Miten  teen  yhteydenoton  mahdollisimman  helpoksi?  Mitä  pitää huomioida eri internetpalveluihin kirjoittaessa?   Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 17 / 18

Mikä on palvelun hinta?  Verkkoesityksen hinta on 400 euroa + alv. Muita kuluja ei synny.  Hinta  sisältää  esityksen  materiaalin  osallistujille  sähköisessä  muodossa  (Jaamme  linkin,  josta  osallistujat  voivat  ladata  materiaalin itselleen)  Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tämä  tuote  on  helppo  tapaa  kasvattaa  osaamista  verkkokirjoittamisessa.   Pienillä vinkeillä voidaan vaikuttaa paljon siihen, miten viesti  menee 

perille

asiakkaille,

yhteistyökumppaneille

ja

työtovereille.  Luennon opeilla voidaan vaikuttaa siihen, että teksti, joka on  joka  tapauksessa  pakko  kirjoittaa,  toimii  tarkoitukseen  nähden mahdollisimman hyvin.   Vinkit  ovat  hyvin  käytännönläheisiä  ja  ne  voidaan  ottaa  käyttöön heti. 

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 18 / 18

 Koska tuote  on  verkkoluento,  se  on  myös  edullinen  tapa  osallistua  koulutukseen.  Lisäksi  säästetään  aikaa,  kun  osallistujat  voivat  osallistua  luennolle  omasta  sijainnistaan  riippumatta. 

Miksi meiltä kannattaa ostaa?   Me  tarjoamme  laatua.  Keskiarvo  kaikista  koulutuksistamme  on yli 4,5 (asteikko 1‐5).   Haluamme  asiakkaidemme  menestyvän.  Tärkeimmät  referenssimme ovat hyvin menestyvät asiakkaat.   Me emme puhu heimoista ja parviälystä vaan me annamme  käytännön vinkkejä ja ohjeita.   Me emme jätä pulaan. Tarjoamme tukea myös koulutuksen  jälkeen.  Käy tutustumassa saamiimme palautteisiin osoitteessa  http://www.liiketoiminta.info/saamamme‐palautteet/  

OTA YHTEYTTÄ!  Sirkku Hirvonen, sirkku.hirvonen@liiketoiminta.info www.liiketoiminta.info, 044-5676967

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi

Profile for Sirkku Hirvonen

Julkisen sektorin koulutuksia  

Internetmarkkinointia ja sosiaalista mediaa etänä

Julkisen sektorin koulutuksia  

Internetmarkkinointia ja sosiaalista mediaa etänä

Advertisement