Julkisen sektorin koulutuksia

Page 1

Sähköisen liiketoiminnan koulutus ja konsultointi julkiselle sektorille Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy


Tuotekatalogi SIVU 1 / 18

Seminaarit, luennot, koulutuskokonaisuudet ja muut esitykset internetin välityksellä .....................................................................2 Julkisen sektorin verkkoluennot sosiaalisesta mediasta ................3 Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on julkiselle sektorille? 1 tunti .............................................................................................3 Sosiaalisen median työkalut julkisen sektorin organisaatioille verkkokoulutussarja 7h ...............................................................5 Sosiaalisen median suunnitelman luominen 1 tunti ....................8 Sosiaalisen median suunnitelman sparraus 2 tuntia .................10 Sosiaalisen median seuranta .....................................................12 Miten julkisen sektorin palvelut saadaan löytymään paremmin verkosta? 1,5 tuntia ...................................................................14 Miten verkkoon kirjoittaminen eroaa printtimediaan kirjoittamisesta? 1,5 tuntia ........................................................16 Miksi meiltä kannattaa ostaa? .....................................................18

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 2 / 18

Seminaarit, luennot, koulutuskokonaisuudet ja muut esitykset internetin välityksellä Tarjoamme seminaariesityksiä ja luentoja myös verkon välityksellä. Seminaareihin pystyy näin osallistumaan henkilöitä useasta eri toimipisteestä, eikä kuuntelijoiden tarvitse matkustaa. Verkkoluennon voi yhdistää myös osaksi tavallista seminaaria. Verkon välityksellä tapahtuvat luennot ja esitykset ovat asiakkaillemme edullisia, koska kouluttajammekaan ei tarvitse siirtyä tapahtumapaikalle.

Mitä verkon välityksellä tapahtuvat luennot edellyttää osallistujilta? Verkkoluennolle

pääseminen

edellyttää

vain

toimivaa

internetyhteyttä. Käyttämämme online‐koulutusohjelma ei vaadi osallistujilta ohjelman lataamista. (Koneessa tulee kuitenkin olla toimiva Java. Osallistujille toimitetaan lyhyt ohje tarkistamiseen ennen koulutuksen alkua.)

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 3 / 18

Julkisen sektorin verkkoluennot sosiaalisesta mediasta Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on julkiselle sektorille? 1 tunti Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on suunnattu julkisen sektorin edustajille, jotka miettivät tulisiko heidänkin olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Esitys toimii herätyksenä ja saa miettimään sosiaalisen median positiivisia puolia. Luennolle voi osallistua kuulijoita useastakin organisaatiosta. Mitä tähän palveluun kuuluu?  Tunnin esityksen verkon välityksellä  Esimerkkejä julkisen sektorin onnistumisista sosiaalisessa mediassa  Käymme lisäksi läpi, mitä riskejä sosiaalisessa mediassa on ja miten niihin pitää suhtautua  Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 4 / 18

Mikä on palvelun hinta? Verkkoesityksen hinta on 300 euroa + alv. Muita kuluja ei synny Hinta sisältää esityksen materiaalin osallistujille sähköisessä muodossa (Jaamme linkin, josta osallistujat voivat ladata materiaalin itselleen) Miksi tämä tuote kannattaa ostaa? Tämä tuote on helppo tapa saada ajatukset liikkeelle. Olisiko meidänkin julkisen sektorin organisaatiolle hyötyä läsnäolosta sosiaalisessa mediassa? Koska tuote on verkkoluento, se on myös edullinen tapa osallistua koulutukseen. Lisäksi säästetään aikaa, kun osallistujat voivat osallistua luennolle omasta sijainnistaan riippumatta. Mihin tästä kannattaa jatkaa? Erinomainen jatkokoulutustuote on verkkoluento Sosiaalisen median suunnitelman luominen. Jos sosiaalisen median työkalut ovat vielä tuntemattomia, suosittelemme Sosiaalisen median työkalut julkisen sektorin organisaatioille verkkokoulutuksen läpikäyntiä. Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 5 / 18

Sosiaalisen median työkalut julkisen sektorin organisaatioille verkkokoulutussarja 7h Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on suunnattu julkisen sektorin edustajille, jotka eivät vielä tunne sosiaalisen median eri työkaluja ja sitä, miten niitä tulisi käyttää ja hyödyntää. Vaikka koulutus tapahtuu verkossa, se on hyvin käytännönläheinen. Koulutukseen voi osallistua useampi organisaatio kerralla. Mitä tähän palveluun kuuluu? Kyseessä on verkkokoulutussarja, jossa käydään läpi seuraavat sosiaalisen median työkalut:  LinkedIn 1 h  Facebook 2 h  Twitter 1 h  Blogit 2 h  Kuva‐ ja videopalvelut 1 h  Kysymyksiä sosiaalisesta mediasta 1 h

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 6 / 18

Koulutukset jaetaan esimerkiksi noin kahden kuukauden aikajaksolle, jolloin osallistujilla on aikaa sisäistää ja testata läpikäytyjä palveluita. Osallistujille jaetaan verkkoluentojen koulutusmateriaalin lisäksi Sosiaalisen median työkalujen käytännön ohjekirja työkalujen käyttöön, jotta niiden käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa. Mikä on palvelun hinta? Verkkokoulutussarjan hinta on 1200 euroa + alv. Sosiaalisen median työkalujen käytännön ohjekirjan hinta on 420 euroa + alv. (Yhteensä 1620 euroa + alv). Muita kuluja ei synny. Hinta sisältää 8 tuntia verkkokoulutusta, koulutusten materiaalin sekä Sosiaalisen median työkalujen käytännön ohjekirjan osallistujille sähköisessä muodossa (Jaamme linkkejä, joista osallistujat voivat ladata materiaalin itselleen). Koulutukset nauhoitetaan, joten niihin voi palata halutessaan myös jälkikäteen. Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 7 / 18

Miksi tämä tuote kannattaa ostaa? Tämä tuote on helppo tapa kouluttaa koko organisaatio sosiaalisen median käyttöön. Koska koulutukset nauhoitetaan, ei haittaa vaikka osallistuja ei pääsisi osallistumaan juuri verkkoluennon aikana koulutukseen. Materiaaleihin voi palata aina jälkikäteen silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Koulutuksen viimeinen verkkoluento on kysymyksiä varten. Näin varmistetaan, että osallistujat saavat vastauksen kaikkiin koulutuksen aikana nousseisiin kysymyksiin. Koska koulutukset toteutetaan verkossa, tämä on myös edullinen tapa osallistua koulutukseen. Lisäksi säästetään aikaa, kun osallistujat voivat osallistua luennolle omasta sijainnistaan riippumatta. Mihin tästä kannattaa jatkaa? Erinomainen jatkokoulutustuote on verkkoluento Sosiaalisen median suunnitelman luominen.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 8 / 18

Sosiaalisen median suunnitelman luominen 1 tunti Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on suunnattu organisaatioille, jotka ovat päättäneet vakavasti harkita tai ovat jo tehneet päätöksen läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Tästä verkkoluennosta saa tukea ja ohjeita, miten sosiaaliseen mediaan mennään suunnitelmallisesti turhia hötkyilemättä. Luennolle saa osallistua kuulijoita useastakin organisaatiosta. Mitä tähän palveluun kuuluu?  Tunnin esityksen verkon välityksellä  Ohjeet sosiaalisen median suunnitelman luomiseen  Käymme yksityiskohtaisesti läpi, missä järjestyksessä ja mitkä kaikki asiat tulee miettiä läpi ennen sosiaalisen mediaan menoa.  Osallistujat saavat myös sosiaalisen median suunnitelman pohjan, jonka avulla voivat aloittaa suunnitelman luomisen.  Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 9 / 18

Mikä on palvelun hinta? Verkkoesityksen hinta on 400 euroa + alv. Muita kuluja ei synny Hinta sisältää esityksen materiaalin osallistujille sähköisessä muodossa (Jaamme linkin, josta osallistujat voivat ladata materiaalin itselleen) Lisäksi osallistujat saavat sähköisessä muodossa sosiaalisen median suunnitelman pohjan. Miksi tämä tuote kannattaa ostaa? Tämä tuote on erinomainen tapa välttää turhat karikot sosiaalisessa mediassa. Esitys ja sosiaalisen median suunnitelman pohja toimivat organisaatiossa hyvänä keskustelunavauksena yhteiselle palaverille, jossa suunnitelmaa lähdetään luomaan. Koska tuote on verkkoluento, se on myös edullinen tapa osallistua koulutukseen. Lisäksi säästetään aikaa, kun osallistujat voivat osallistua luennolle omasta sijainnistaan riippumatta.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 10 / 18

Mihin tästä kannattaa jatkaa? Jos organisaatiossa halutaan vielä varmistaa, että sosiaalisen median suunnitelma on realistinen ja muutenkin erinomainen, tarjoamme apua tuotteella Sosiaalisen median suunnitelman sparraus.

Sosiaalisen median suunnitelman sparraus 2 tuntia Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on organisaatioille, jotka ovat jo luoneet sosiaalisen median suunnitelmaa, mutta haluavat vielä asiantuntijan tarkistavan suunnitelma. Sparraukseen voi osallistuja vain yksi organisaatio kerrallaan. Mitä tähän palveluun kuuluu? Asiantuntija tarkistaa etukäteen organisaation sosiaalisen median suunnitelman. Tarkistuksen jälkeen pidämme noin kahden tunnin yhteisen verkkokokouksen, jossa suunnitelma käydään läpi ja keskustelemme mahdollisista kehitysehdotuksista. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 11 / 18

Mikä on palvelun hinta? Sparrauksen hinta on 580 euroa + alv. Muita kuluja ei synny Hinta sisältää asiantuntijan työtä noin 5 tuntia, josta verkkokokouksen osuus on noin 2 tuntia. Osallistujat saavat sähköisessä muodossa asiantuntijan tekemät muistiinpanot

sosiaalisen

median

suunnitelmasta

kehitysehdotuksineen. Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tämä tuote on erinomainen tapa varmistaa, että organisaatio on menossa sosiaaliseen  mediaan oikealla tavalla.  Sosiaalisen median suunnitelma on yksi tärkeimmistä kulmakivistä sosiaalisen median  läsnäolon onnistumisen kannalta.  Koska tuote toteutetaan verkon välityksellä, se on myös edullinen tapa toteuttaa sparraus.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 12 / 18

Mihin tästä kannattaa jatkaa? Jotta sosiaalisen median suunnitelma muuttuisi lopulta myös hyviksi käytänteiksi, tarjoamme seurantaa, joka toteutetaan verkon välityksellä.

Sosiaalisen median seuranta Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on suunnattu organisaatioille, jotka ovat jo luoneet sosiaalisen median suunnitelman ja ovat jo aloittaneet sosiaalisen median hyödyntämisen. Mitä tähän palveluun kuuluu?  Asiantuntija perehtyy etukäteen sosiaalisen median edistymiseen organisaatiossa  Tulokset puretaan yhteisissä verkkokokouksissa ja samalla käydään läpi onnistumiset sekä kehitysideat  Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä  Seurannan määrä sovitaan aina erikseen etukäteen

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 13 / 18

Mikä on palvelun hinta? Seurantapalaveri kestää kerrallaan noin 2 tuntia ja yhden seurantakerran hinta on 350 euroa + alv. Seurantakerta sisältää noin 4 tuntia asiantuntijan työtä. Seuranta kannattaa toteuttaa esimerkiksi kolmen kuukauden välein, jolloin hinta on 1400 euroa + alv. / vuosi. Organisaatio saa jokaisesta seurantakerrasta asiantuntijan tekemät muistiinpanot sekä kehitysideat. Muita kuluja ei synny. Seurannan määrä sovitaan aina etukäteen, joten kaikki kulut ovat tiedossa ennen kuin työ aloitetaan. Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tämä tuote on hyvä tapa varmistaa, että sosiaalisen median suunnitelmat ja hankittu osaamisen eivät jää käyttämättä.  Kun asiantuntijan seurantatapaaminen lähestyy, tulee helpommin panostettua sosiaaliseen mediaan.  Toisaalta, jos organisaatio kohtaa haasteita matkan varrella, on seuranta myös erinomainen tapa selvittää ongelmia yhdessä asiantuntijan kanssa.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 14 / 18

 Koska tuote toteutetaan verkon välityksellä, se on myös edullinen tapa toteuttaa sparraus.  Julkisen sektorin verkkoluennot internetnäkyvyydestä ja sisällöntuotannosta

Miten julkisen sektorin palvelut saadaan löytymään paremmin verkosta? 1,5 tuntia Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on suunnattu julkisen sektorin edustajille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan palvelujen löydettävyyttä verkossa. Mitä tähän palveluun kuuluu?  1,5 tunnin esityksen verkon välityksellä  Esityksessä käymme läpi, miten verkkoon kannattaa kirjoittaa, jotta kirjoitettu teksti löytyisi mahdollisimman hyvin verkosta  Esitämme myös vinkkejä, miten erilaisia internetpalveluja voidaan hyödyntää verkkonäkyvyyden kasvattamisessa.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 15 / 18

(Otamme huomioon rajoitteet, joita julkinen sektori mahdollisesti aiheuttaa)  Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Mikä on palvelun hinta? Verkkoesityksen hinta on 400 euroa + alv. Muita kuluja ei synny. Hinta sisältää esityksen materiaalin osallistujille sähköisessä muodossa (Jaamme linkin, josta osallistujat voivat ladata materiaalin itselleen) Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tässä esityksessä selviää yksinkertaisia tapoja, joilla verkkonäkyvyyttä voi parantaa.  Vinkit ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne voidaan ottaa käyttöön heti.  Koska tuote on verkkoluento, se on myös edullinen tapa osallistua koulutukseen. Lisäksi säästetään aikaa, kun osallistujat voivat osallistua luennolle omasta sijainnista riippumatta.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 16 / 18

Miten verkkoon kirjoittaminen eroaa printtimediaan kirjoittamisesta? 1,5 tuntia Kenelle tämä tuote sopii? Tämä tuote on suunnattu julkisen sektorin edustajille, jotka haluavat oppia tuottamaan sisältöä oikeaoppisesti nimenomaan internetiin. Mitä tähän palveluun kuuluu?  Tunnin esityksen verkon välityksellä  Esityksessä käymme läpi, miten verkkoon kirjoittaminen eroaa perinteisesti printtimediaan kirjoittamisesta.  Vastaamme muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten saan vastaanottajan avaamaan sähköpostin? Miten tuon kotisivuilla esiin artikkelin tärkeimmät seikat? Miten pitkä kirjoitus kotisivuilla saa olla? Miten kirjoitan houkuttelevaa tekstiä kotisivuille? Millainen on selkeä palvelun esittely? Miten teen yhteydenoton mahdollisimman helpoksi? Mitä pitää huomioida eri internetpalveluihin kirjoittaessa?  Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 17 / 18

Mikä on palvelun hinta? Verkkoesityksen hinta on 400 euroa + alv. Muita kuluja ei synny. Hinta sisältää esityksen materiaalin osallistujille sähköisessä muodossa (Jaamme linkin, josta osallistujat voivat ladata materiaalin itselleen) Miksi tämä palvelu kannattaa ostaa?  Tämä tuote on helppo tapaa kasvattaa osaamista verkkokirjoittamisessa.  Pienillä vinkeillä voidaan vaikuttaa paljon siihen, miten viesti menee

perille

asiakkaille,

yhteistyökumppaneille

ja

työtovereille.  Luennon opeilla voidaan vaikuttaa siihen, että teksti, joka on joka tapauksessa pakko kirjoittaa, toimii tarkoitukseen nähden mahdollisimman hyvin.  Vinkit ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne voidaan ottaa käyttöön heti.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Tuotekatalogi SIVU 18 / 18

 Koska tuote on verkkoluento, se on myös edullinen tapa osallistua koulutukseen. Lisäksi säästetään aikaa, kun osallistujat voivat osallistua luennolle omasta sijainnistaan riippumatta.

Miksi meiltä kannattaa ostaa?  Me tarjoamme laatua. Keskiarvo kaikista koulutuksistamme on yli 4,5 (asteikko 1‐5).  Haluamme asiakkaidemme menestyvän. Tärkeimmät referenssimme ovat hyvin menestyvät asiakkaat.  Me emme puhu heimoista ja parviälystä vaan me annamme käytännön vinkkejä ja ohjeita.  Me emme jätä pulaan. Tarjoamme tukea myös koulutuksen jälkeen. Käy tutustumassa saamiimme palautteisiin osoitteessa http://www.liiketoiminta.info/saamamme‐palautteet/

OTA YHTEYTTÄ! Sirkku Hirvonen, sirkku.hirvonen@liiketoiminta.info www.liiketoiminta.info, 044-5676967

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy | Kostetörmänpolku 11 | 96400 Rovaniemi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.