Page 34

34

Hokjesdenken binnen de Door: Hetty Kuipers

zorg

Sirius Sights | 13/14 | Nr. 1

Hokjesdenken binnen de zorg

Door: Hetty Kuipers, Student Gezondheidswetenschappen

Het is geen nieuwe ontwikkeling, geen trend, niet iets van de laatste jaren, maar een kwestie die al decennia speelt. Een kwestie die niet erg veel aandacht vraagt, maar waar toch veel mensen mee te maken krijgen. Het is het pigeonholing, ook wel hokjesdenken genoemd, in de zorg. De medisch specialisten die met de oogkappen op de patiënt bediagnosticeren en behandelen. Enkel oog hebbend voor hun eigen expertisegebied. Of het nou het hart betreft of de maag, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Elke specialist maakt zich er wel schuldig aan, met als risico dat de patiënt lang ongediagnosticeerd blijft, verkeerd behandeld wordt of soortgelijke toestanden. Daarom is het van belang dat specialisten meer gaan samenwerken, gezamenlijk gaan werken naar hetzelfde doel, namelijk de patiënt genezen. Het is nou eenmaal zo dat ziektes niet altijd in te dammen zijn tot een specifiek specialisme, wat maakt dat het inzicht van andere specialisten maar zo een holistisch effect zou kunnen hebben. Naast de vanzelfsprekende voordelen die een betere collaboratie zouden hebben voor het welzijn van de patiënt, kent deze zaak ook financiële voordelen. De gevolgen die uit een gebrekkige samenwerking binnen de zorg voortvloeien, brengen natuurlijk onlosmakelijk de kosten met zich mee, die eigenlijk altijd ter sprake komen wanneer men een zorgkwestie behandeld.

Het is reeds bekend, de zorgkosten stijgen al jaren en we, de overheid en uiteindelijk Nederland als geheel natuurlijk, kunnen dit eigenlijk niet betalen. Deze kosten moeten worden teruggedrongen, dat is ook al lang bekend en deze kwestie leent zich daar perfect voor. Immers, zo kunt u zich voorstellen, wanneer men langs elkaar werkt en diverse dilemma’s niet aan elkaar verbindt, zorgt dit voor meer contacturen en meer onderzoeken dan werkelijk nodig zouden zijn geweest. Ik pleit daarom voor een verbeterd contact tussen medisch specialisten, waarbij men elkaars kennis deelt. Door middel van het verbreden van de grenzen, maar ook het behoud van het specialisme, zal men in staat zijn elkaar te inspireren, om zo eerder een herstelde gezondheid van de patiënt te realiseren.

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite