Page 33

Unite!

Het onderwijs gaat dus geleidelijk veranderen naar onderwijs met een grotere link met technologie, maar wat gaat er nu veranderen voor de studenten die op dit moment aan het studeren zijn?

De student die momenteel studeert zal merken dat de casuistiek een technischere orentatie zal krijgen. Dit is binnen het fusieplan vooral beperkt tot de inrichting van de master, dus daar zullen we sterker een focus aanbrengen. Binnen de bachelors is de belangrijkste verandering op korte termijn dat we binnen keuzemodules zoveel mogelijk zullen kijken wat we samen kunnen doen. Hoe kunnen we modules bouwen waarbinnen de expertise van twee studies samenkomen. Het streven is om de keuze binnen de keuzemodules hetzelfde te houden vanuit de het perspectief van de individuele student, terwijl we minder modules aanbieden.Verder willen we dat er meer samen wordt gewerkt in het reflectie-

Interview

met de decaan:

United we stand Door: Hetty Kuipers

onderwijs, dus ethiek, wetenschapsfilosofie en dergelijke, op het gebied van methode en technieken. Dat gebeurt deels ook al wel, maar dat kan nog moderner en verder ontwikkeld worden. We kunnen nog beter de link leggen tussen hoe je een praktisch probleem behandelt en hoe je daar in je theorie iets over leert. Als laatst is het thema ondernemerschap, dat een thema is van de universiteit, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is dat alle studenten die hier binnen komen, iets leren over ondernemerschap. Ik denk dat mensen die hier expert in zijn, en dat zijn met name mensen binnen deze faculteit, zorgen dat ze iets aanbieden aan alle studenten zodat ze hier wat over leren tijdens hun studieprogramma. Dat zijn de concrete dingen die we in mei echt klaar willen hebben en dat is waar we de input van de student ook nodig hebben.

33

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Advertisement