Page 31

Unite!

Interview

met deD decaan e toekomst : United van we straffen stand

By Jurriaan Door Hvan ettyW Kakeren uipers

U sprak over een lange studieduur en dat ook het behaalde aantal punten onder de maat is en dat dit zou moeten verbeteren. In welke mate zal de fusie hier dan voor moeten zorgen en niet het Twents Onderwijsmodel (TOM), dat dit jaar om dezelfde redenen is opgezet?

tiek waar ze mee bezig zijn, op een aantal punten binnen hun studieprogramma over de grenzen te kijken. Daar waar je meer met elkaar moet gaan delen om het onderwijs betaalbaar te houden, kun je dat doel bereiken en tegelijkertijd geld besparen.

Je kunt het heel financieel bekijken en je kunt het heel inhoudelijk bekijken. Ik denk dat wij een hele goede slag hebben geslagen met TOM, omdat we met name de opleidingen die minder intensief waren, veel intensiever hebben gemaakt. Dus we investeren veel meer in het onderwijs. Met de teruglopende middelen is het zo dat we moeten snijden in het aanbod van wat we aan onderwijs doen en als je daar in moet snijden, wordt het minder interessant voor studenten om te studeren en dat willen we voorkomen.

Om verder in te gaan op die uniciteit, er zijn een aantal studies met een beta-randje, zoals bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen. Wat gaat hiermee gebeuren? Dezen vallen immers niet direct onder gamma.

Daarnaast is het zo dat we ons heel erg aan het afvragen zijn wat er uniek is voor Twente. We hebben hier een aantal hele algemene opleidingen, die je op veel meer plekken in Nederland kunt volgen. Dan kun je je de vraag stellen wat er nou zo uniek is voor wat wij hier doen en wat zouden we vanuit die uniciteit kunnen aanbieden aan studenten. En dan vind ik het opvallend dat wij studenten opleiden in een discipline, maar dat we ze eigelijk heel weinig kennis laten maken met andere disciplines. Ik denk dat je, in een grote faculteit, op een aantal punten in het studieprogramma zou moeten zorgen dat je die studenten uit de verschillende disciplines bij elkaar zet, zodat je ook ziet hoe studenten met hele andere invalshoeken kijken naar dezelfde vraagstukken. En dat je de studenten ook in contact moet brengen met stafleden uit andere disciplines die ook heel anders tegen deze vraagstukken aankijken. Ik wil toe naar een faculteit waar het mogelijk is en wordt aangemoedigd om, gekoppeld aan de thema-

Dat klopt, maar dat was natuurlijk ook al zo. Mijn droom voor de toekomst is dat de Universiteit Twente gamma-opleidingen heeft die zich sterk orienteren op technologie en in die beweging lopen deze opleidingen eigenlijk heel erg voorop. Sterker nog, ze werken ook samen met de technisch faculteiten. Dus hun positie verandert vooralsnog niet, alleen denk ik dat zij zich beter thuis gaan voelen in de toekomst naarmate we de opleidingen wat meer focus geven. Wilt u dan de focus van deze studies met dat beta-randje verleggen? Nee, maar het is momenteel zo geregeld dat de bacheloropleidingen vrij algemeen zijn opgezet en de masterroutes iets anders georienteerd dan in andere steden in Nederland; ik kan me voorstellen dat je het binnen een algemene bachelor nog sterker Twents maakt. Dat wil zeggen dat je iets leert over je vakgebied, maar wel in verbinding met technologie. Zodat het sterker past in het profiel van deze universiteit en waarbij ontwerpen een belangrijk uitgangspunt is. Als dat gebeurt, zie je dat die technisch georienteerde opleidingen, en dat zijn overigens de beter opleidingen in het gamma-domein, dus die willen we absoluut niet kwijt

31

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  
Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Advertisement