Page 25

Interview

nite ! IU nto Innovation

met

Alexander Pechtold Door: Seray Basgol

Interview met Alexander Pechtold

Door: Seray Basgol, Student Gezondheidswetenschappen In het kader van de Onderwijstour van D66 brachten fractievoorzitter Alexander Pechtold en Tweede Kamerlid Paul van Meenen op 1 november 2013 bezoek aan de Universiteit Twente. Sirius Sights kreeg de mogelijkheid om Alexander Pechtold (AP) te interviewen. SS: Onderwijs is de nummer één prioriteit van D66. De partij wil door middel van grote investeringen aantoonbare kwaliteitsverbetering bereiken in het onderwijs. Op welke manier wil de partij dit daadwerkelijk realiseren? AP: Dit willen wij realiseren door vooral het onderwijs niet met allerlei stelselwijzigingen te confronteren, maar door de het ruimte te geven om kwaliteit te verbeteren, en ik ben van mening dat hier geld voor nodig is. In de afgelopen jaren zijn de kosten van het onderwijs blijven oplopen terwijl de vergoedingen vanuit Den Haag achterblijven. Wij denken dat het onderwijs in Nederland nog steeds goed is maar dat we vooral teren op investeringen vanuit het verleden. Deze regering was niet van plan om in het onderwijs te investeren, althans ze hadden daar geen geld voor uitgetrokken. In het akkoord dat we met de coalitie gesloten hebben, hebben we 500 miljoen euro voor onderwijs structureel erbij, al komt dit vooral in het basis- en voortgezet onderwijs terecht. Een deel van dat geld komt uit bezuinigingen op kinderbijslag en andere uitkeringen, daarom vonden we dat dit geld voornamelijk in het basis- en voortgezet onderwijs geïnvesteerd moest worden. Een stap naar een eventueel leenstelsel moet ook meer gaan opleveren voor het hoger onderwijs maar zo ver zijn we nog niet met de coalitie. SS: Een van de speerpunten van de partij is persoonlijke aandacht in het onderwijs. Hoe ziet u dat voor zich in het hoger onderwijs? AP: Het gaat vooral over contacturen en het aantal docenten per student, dat laatste is de afgelopen jaren verschoven naar minder. Hetzelfde zie je ook in het basis- en voortgezet onderwijs, klassen worden steeds groter.

Verantwoording afleggen is ook een van de problemen in het hoger onderwijs, wij willen het vertrouwen terugleggen bij docenten. Dit kan bijvoorbeeld door het medezeggenschap van medewerkers en studenten te vergroten in het onderwijs. Dat zien we liever dan dat alles uit Den Haag wordt gereguleerd. SS: Volgens D66 moet het beroepsonderwijs mensen klaarstomen voor de banenmarkt en hoort het universitaire onderwijs goede onderzoekers op te leiden, geldt dit ook voor gammastudies? AP: Aansluiting op de banenmarkt is heel belangrijk. Stages zijn erg belangrijk om je voor te bereiden op je carrière, daar schort het ook nog wel eens aan. Uiteindelijk hebben we iedereen nodig, ongeacht de studierichting. Dat we iedereen nodig hebben voor de arbeidsmarkt wordt keer op keer aangetoond in rapporten. SS: Een van de standpunten van de partij is het investeren in fundamenteel onderzoek. Strookt dat wel met de praktische insteek en het aansluiten op de banenmarkt? AP: De mooiste uitvindingen zijn altijd voortgekomen uit het vrije onderzoek en daar moet zeker ruimte voor zijn, hier is de laatste jaren gebrek aan. Ook het bedrijfsleven loopt achter met hun innovatieinvesteringen, al zullen die veel meer praktijkgericht en commercieel haalbaar willen afrekenen. In andere delen van de wereld is hier veel meer aandacht voor.

25

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Advertisement