Page 24

24

Hoe

een poging tot een betere wereld hopeloos strandde

Door: Jurriaan

van

Wakeren

Niet alleen de representatieve democratie en de grote economische ongelijkheid werden het mikpunt van protest, onder andere het beleid rond de vuurwerkramp in Enschede, het vluchtelingenbeleid in Groningen, het genetisch manipuleren van voedsel en nucleair transport per trein werden onderwerp van protest. “The process is the message”, bleek echter het devies. Het protest zelf lijkt belangrijker te zijn geweest dan het doel want de beweging kwam nooit met een goed alternatief, een voorstel over hoe het nu allemaal wèl zou moeten. Ook tijdens de inefficiënte vergaderingen, waarbij leden van etnische minderheden vooraan aan mochten aansluiten in de rij van sprekers en er een enorme weerzin was tegen iedere vorm van leiderschap (en daarmee iedere poging om de vergadering effectiever te laten verlopen) bleek legitimiteit belangrijker dan het resultaat.

Sirius irius S Sights ights | | 12/13 13/14 || N Nrr.2 .1 S

Niemand zal ontkennen dat de representatieve democratie gepaard gaat met grote haken en ogen en dat de economische ongelijkheid in de wereld enorm is en het feit dat Occupy dit hoger op de agenda heeft willen zetten is uiteraard een nobel streven. Maar door de onwil en onmacht om daadwerkelijk alternatieven aan te dragen is de beweging ruim twee jaar na Occupy Wall Street gestrand bij het handjevol demonstranten dat stug vol blijft houden en weer en wind trotseert op marktpleinen in diverse steden – maar op meer dan wat sympathie van een enkele passant hoeft niet meer gerekend te worden.

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Advertisement