Page 20

20

Decentralisatie Door: Emma

van

van de zorg?

Geel

Jeugdzorg Het grootste vraagteken staat momenteel bij de transitie Jeugdzorg. Hoe zal dit uitpakken voor de kwetsbare jongeren die onder deze vorm van zorg vallen? In het huidige systeem wordt de Jeugdzorg geregeld door de provincie en de gemeenten. Wat hieraan opvalt is dat er diverse zorgverleners zijn binnen de Jeugdzorg welke, volgens de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, voor versnippering zorgen binnen het systeem en dus de kwaliteit van de Jeugdzorg niet ten goede komen. Samen met deze werkgroep heeft de Wet op Jeugdzorg kritisch gekeken naar de huidige indeling en gevonden dat deze meerdere zwakke punten kent. Naast de versnippering zijn zij ook van mening dat het vaak gaat om dure gespecialiseerde zorg, slechte samenwerking met gezinnen en de jongeren en dat afwijkend gedrag vaak onnodig medicinaal gecorrigeerd wordt. Dit alles tezamen leidt tot een toename in kosten van de Jeugd Gezondheidszorg. Naar aanleiding hiervan wordt er gewerkt aan de nieuwe Jeugdwet die vanaf 2015 zijn intrede zal doen in de Jeugdzorg. Hiermee hoopt het kabinet het stelsel effectiever, efficiënter maar bovenal eenvoudiger te maken. Met de decentralisatie van Jeugdzorg hopen zij dat de zorg door de gemeenten beter kan worden afgestemd op de lokale situatie en mogelijkheden. Ondanks dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe deze decentralisatie eruit komt te zien is de motivatie achter de decentralisatie een duidelijke. Eenvoudiger, efficiënter en effectiever. Wanneer de gemeenten in de vastgestelde regio’s tot een goede samenwerking komen, zal dit doel ook zeker bereikt worden, is ook de mening van zorgverzekeraar Menzis. “De burger moet het heft in eigen hand nemen”, luidt de uitspraak van Menzis’ programmanager Marten Brittijn. Ook de Enschedese wethouder van zorg, wel-

Sirius Sights | 13/14 | Nr. 1

zijn, sport en wijkontwikkeling, Ed Wallinga, is enthousiast. Over de transitie Jeugdzorg zegt hij: “Het kabinet is huiverig over de transitie Jeugdzorg, maar gemeenten kunnen dit deskundiger aanpakken door een wijkgerichte aanpak.” Cruciaal bij de transities is dat de gemeenten in de regio’s zo nauw mogelijk met elkaar samenwerken en hier een goed stelsel van maken hoe en waar de zorg aan uitbesteed wordt. Als er een duidelijk plan van aanpak komt per regio hoe zij de zorg gaan organiseren zou deze decentralisatie goed kunnen uitpakken, voor de zorgbehoevers en voor de overheid. Dit natuurlijk alleen maar als er een ding goed gebeurt: “unite” tussen de gemeenten in de regio’s, want samenwerking en vereniging zijn de sleutel tot succes.

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Advertisement