Page 17

Unite!

BeNeLux Battlegroup: Waarom op militair strategisch vlak?

de aanvulling van de afgestoten onderdelen, of een verandering van de Nederlandse strategische cultuur. Is op basis van huidig beleid te oordelen welke keuze de Nederlandse Defensie heeft gemaakt? Samenwerking als keuze en noodzaak De uitgedunde Nederlandse krijgsmacht beschikt niet langer over alle middelen om volledig zelfstandig (voor langere tijd) te opereren in buitenlandse conflictzones. Het is hierom dat Nederland over de grens kijkt om samen te werken met andere landen, om op die wijze de ontstane lacunes in de eigen capaciteiten op te vangen. De blik gaat hierbij vooral naar België en Luxemburg. Dat deze twee landen onze voorkeur hebben voor intensivering van de samenwerking is niet onlogisch. Dit heeft namelijk te maken met de met ons vergelijkbare strategische cultuur die beide landen bezitten. Ook zijn beide landen sterk geneigd tot enkel in internationaal optreden in multilateraal verband, wat dichter bij ons staat dan bijvoorbeeld het unilateralisme van de VS of het Verenigd Koninkrijk. De samenwerking binnen de BeNeLux is ook bepaald niets nieuws, maar bestaat al sinds 1987 via het Benesam raamakkoord (BelgischNederlandse Marine Samenwerking). Dat akkoord is door de goede resultaten, evenals de door de bezuinigingen toegenomen urgentie tot samenwerken in 2012 niet alleen hernieuwd, maar gaat ook verder uitgediept worden. De samenwerking zal zich vooral focussen op twee verschillende fronten. De hernieuwde maritieme samenwerking, en samenwerking binnen de EU Battlegroups. Grondslagen maritiem optreden en EU Battlegroups Op 9 april 2013 is de Nederlandse Admiraliteitsraad (het in dit geval bevoegde orgaan) akkoord gegaan met de inhoud van

internationaal De toekomst samenwerken van straffen

Door:BA y rt Jurriaan -Jan Firmijn van W Sakeren ijtsma

de publicatie “Grondslagen van het Maritiem Optreden”(GMO). Deze publicatie vormt de kern van de nieuwe maritieme doctrine. Het unieke hieraan is dat de GMO publicatie identiek is aan de Belgische maritieme doctrine die later dit jaar zal uitkomen. De nieuwe doctrines zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de beide maritieme academies. Deze hoeft nu alleen nog maar door de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten, en zijn Belgische equivalent ondertekend te worden, en zal dan in de praktijk ingevoerd worden. Om een praktisch voorbeeld te geven: Het is goed mogelijk dat op basis hiervan bij een toekomstige anti-piraterij missie er een Nederlands fregat uitgezonden word, dat een Belgisch mariniers team meeneemt, en vice versa. De nieuwe doctrine zit zo vol met bilaterale samenwerking dat het op elk niveau van opereren wel terug te vinden is. De GMO kan hierbij als een leidraad dienen voor de andere krijgsmachtdelen die ook te maken krijgen met Belgische samenwerking. Vanaf de tweede helft van 2014 zal Nederland namelijk samen met België deelnemen aan de European Battlegroup(EUBG). De EUBG is een uit verschillende deelstaten samengesteld bataljon(ongeveer 1.500 man) dat als zogenoemde quick reaction force dienst doet. Dit houdt in dat het na het krijgen van een mandaat binnen 15 dagen overal ter wereld inzetbaar is. België en Nederland zullen dus samen een groot deel vormen van één van de EUBG’s die gevormd gaan worden. Dit gebeurt op basis van een visiedocument dat in 2012 is getekend door de ministers van Defensie van Nederland, België, en Luxemburg. Hoe deze intensievere samenwerking precies vorm moet gaan krijgen wordt momenteel onderzocht door vijf verschillende werkgroepen binnen de BeNeLux landen.

17

Sirius Sights, Jaargang 18, Nummer 1  

Sirius Sights - Unite

Advertisement