Page 1

100 90 80 70

101,8 91,8 OŚCIEŻNICA SCHEMAT OKREŚLANIA KIERUNKÓW OTWIERANI 81,8 71,8

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI DLA OŚCIEŻNIC TYP A I TYP B

TYP A

TWIERANIA DRZWI DLA OŚCIEŻNIC TYP A i TYP B prawe do środka

lewe do środka

* W przypadku łączenia różnych podłóg, miejsce ich łączenia należy umieś TYP B

prawe na zewnątrz

lewe na zewnątrz

należy*umieścić 2,5 łączenia cm od linii licowania W przypadku różnych podłóg,ściany miejscedo ichśrodka łączeniapomieszczenia. należy umieścić 2,5 cm od linii licowania ściany do środka pomieszczenia

22

www.piudesign.pl

Oscieznica kierunki otwierania  

http://www.piudesign.pl/images/dane-techniczne-2014/Oscieznica_kierunki_otwierania.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you