Page 1

1

Theme Design and Customisation

Word Thai By

Siripat Thongsuknok 5211304174 (Groub 102)


2

คำ�นำ�

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ นิเทศศิลป์ ARTI3319 จัดทำ�เพื่อบอกส่วนประกอบของการ ทำ�เซิฟเวอร์จำ�ลองแบบเคลื่อนที่สามารภแก้ไขและปรับปรุง แต่งข้อมูลและจัดระบบศิลป์ได้ โดย Wordpress Thai เป็น เวอร์ชั่นภาษาไทยที่สะดวกต่อการจำ�ลองการสร้างสรรค์บล๊อค และระบุขั้นตอนในการทำ�สร้างสรรค์ ข้อมูลการใช้คำ�สั่ง ต่างๆภายในเซิฟเวอร์จำ�ลอง นางสาว ศิริภัทร์ ทองสุขนอก ศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์


3

นางสาว ศิริภัทร์ ทองสุขนอก รหัส 5211304174 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 E-mail Siripat.Thongsuknok

แนวคิดในการออกแบบ

ต้องการสร้างแนวสีโทนสีน้ำ�ตาล เลยทำ�ให้นึกถึงกาแฟร้อนๆ ที่ ทำ�ให้อบอุ่น เลยนำ�มาใช้กำ�การออกแบบ THEME DESING ชุดนี้


4

WORDPRESS

คือ เป็นระบบแพลตฟอร์มที่เหมือนดั่งงานศิลป์ชั้นเอกที่ใช้ในการเผยแพร่ เรื่องราวส่วนตัวของคุณ เพราะเวิร์ดเพรสนั้นมีทั้งความสวยงาม ถูกสร้าง ตามมาตรฐานเวบ และความสามารถในการใช้งานมากมาย คุณสามารถใช้ งานเวิร์ดเพรสได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเลย เวิร์ดเพรสยังเป็นระบบที่คุณสามารถใช้งานได้ง่าย เพราะว่าคุณต้องการ เขียนบล็อกต่างหาก! ไม่ได้ต้องการมางงกับ คำ�สั่งและ code มากมายของ ระบบเขียนบล็อก โปรแกรมหลักถูกพัฒนาขึ้นโดยอาสาสมัครหลาย ร้อยคน และคุณยังสามารถเลือกใช้ theme และปลั๊กอิน จำ�นวนกว่าหลายพันเพื่อเปลี่ยนเว็บของคุณตาม ต้องการ


5

การทำ�งานของWordPrsss

เมื่อเข้ามาในระะบบจะพบหน้าต่างให้เข้าทำ�งานสู่เซิฟเวอร์จำ�ลองแบบ เคลื่อนที่ วิธีเข้าคือ กดที่ปุ่ม Localhost และจะปรากฏหน้าเว็บดังนี้


6

กดลิ้งสีแดงด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการเซิฟเวอร์ และต่อมาจะ ปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้

จากนั้นใส่รหัสทันที เพื่อเข้าสู่ระบบ


7

เมื้่อเข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บ ให้เราทำ�การเข้าสู ระบบอีกครั้งโดย กดปุ่มเข้าสู่ระบบ

ปุ่มเข้าสู่ระบบจะอยู่ด้านล่างหน้าจอ หรือ ตามที่ต่างๆ ตามที่Adminกำ�หนด


8

่จากนั้นเราจะทำ�การเปลี่ยนTheme & Header ของเว็บ โดย เข้าไป ที่ ชุดออกแบบกราฟฟิก เพื่อเปลี่ยน Theme * ถ้าอยากให้มีส่วนหัวเรื่อง ต้องเลือกTheme ที่มีส่วนหัวเรื่องด้วย

ใส่รูปภาพที่จะนำ�ไปทำ�เป็นส่วนหัวเรื่องที่ ส่วน หน้าของหน้าเอกสารเว็บ แล้วทำ�การ Brown รูป เข้าไปและทำ�การติดตั้งรูปภาพ


9

จากนั้นมาจัดการกำ�ระบบ การจขัดทำ�ชุดแแกแบบกราฟฟิกบล๊อค คือการนำ�ระบบเมนูข้างลากมาใส่ช่องข้างๆ เมื่อทำ�แล้วจะทำ�ให้ ปรากฏ ลิ้ง ปฏิทิน หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ เมื่อสร้างบล๊อคเรียบร้อยแล้ว เราจะทำ�การ สร้างบท ความลงในบล๊อคของเรา


10

การสร้างบทความ

วิธีสร้าง คือ เราจะไปที่เนื้อหาบล๊อค > สร้างเนื้อหาเรื่องที่จะส่งใหม่ เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างบทความของเราลงในบล๊อคได้ การใส่รูปจะ ใช้คำ�ว่าแทรกสื่อ และอย่าสืมกดใส่เข้าเนื้อเรื่องด้วย มิฉะนั้นภาพจะไม่ ปรากฏขึ้นมาในบทความ


11

รูปภาพตัวอย่างการแสดงบทความที่สร้างขึ้นมาใหม่ จะ ปรากฏดังภาพ


12

ชุดThemeที่ออกแบบ

ส่วนหัว หรือ Header แบบที่1

ส่วนหัว หรือ Header แบบที่2


13

ส่วนหัว หรือ Header แบบที่3


14

Wordpress Thai  

รูปเล่มรายงานนี้เป็นการแสดงส่วนหนึงของการปฏิบัติงานในวิชา เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อนนิเทศศิลป์ ARTI3319 จัดทำโดยศิริภัทร์ ทองสุขนอก นักศึกษากล...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you