Page 1

BILFINGER MAGASINET

ENGINEERING

LAMBDA pRODUCTS

SURFACE TREATMENT

ARCHITECTURAL OUTFITTING

SCAFFOLDING

OFFSHORE

MAINTENANCE

ROpE ACCESS

INSULATION

ONSHORE

pASSIVE FIRE pROTECTION MODIFICATIONS

pROJECT MANAGEMENT

WE MAKE yOUR BUSINESS

By taking care of everything else, we ensure that our clients can concentrate on what they do best: their core business. Bilfinger (formerly BIS) is one of Norway’s leading service providers to the oil and gas industry. To find out what we can do for your business, and job opportunities: www.industrier.bilfinger.com

WORK

Nyheter og aktualiteter fra BilfiNger iNdustrier # 2 2013

RETURADRESSE Bilfinger industrier Besøksadresse: Kanalarmen 8 4033 Stavanger, Postboks 1134 4391 Sandnes

BILFINGER MAGASINET Nyheter og aktualiteter fra BilfiNger iNdustrier # 2 2013

1


2 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

55

1. RUNE ERLAND: SyKEFRAVÆR ER ET LEDERANSVAR - Sykefravær er et lederansvar: Medarbeidere skal ivaretas både når de er på jobb og når de er fraværende på grunn av sykdom eller andre forhold. Vi jobber generelt veldig bra, men vi har store utfordringer når det gjelder sykefravær. Denne våren har vi startet ulike tiltak både hva gjelder forebygging, bevisstgjøring og oppfølging. Eksempler på dette er lederviklingsprogram, Bilfinger in Motion samt NAV-samarbeid. Lederne våre skal være sitt ansvar bevisst, sier Rune Erland, HR Director.

4-5

6-7

8-9

LEDER: IN MOTION!

GUDRUN – Ny STATOIL-pLATTFORM TILDELES BILFINGER

Ny RAMMEKONTRAKT MED FORSVARET

slagordet for vår nye helsekampanje ”Bilfinger in Motion” er også betegnende for vår prosjektbaserte virksomhet på et generelt nivå. Vi har hatt et år med store bevegelser.

statoil Petroleum as har tildelt Bilfinger industrier iso-rammekontrakt på vedlikehold av gudrunplattformen.

avtalen har en varighet på 2 år med 2 års opsjon.

FORNyET TILLIT FRA AKER SOLUTIONS Ny rammekontrakt.

26 - 27

SVEIN BRåTHENS FORHOLD TIL SLEIpNER

- fram til 2010 hadde jeg et klart mønster: Jeg fulgte sleipner, og byttet arbeidsgiver. i dag bytter jeg gladelig plattform for å beholde arbeidsgiveren min.

28 - 29 BILFINGER IN MOTION!

Målsetningen med kampanjen er å gjøre det lettere å komme i god form, sier Rune Erland, HR Director i Bilfinger Industrier.

30-32 FORSTERKER FAGET & BRANSJEN

Med flest antall lærlinger og flest antall fagbrev er Bilfinger industrier en foregangsbedrift i sin bransje.

33 OTD

Bilfinger rangerer årets otdmesse som en av de beste messene de har deltatt på.

10 - 11 VI SKAL BLI BEST på RISIKOSTyRING! - kjernen i risikostyring er å bedømme fremtidig usikkerhet for å kunne ta best mulige avgjørelser i dag.

12 - 13 VI ER på RETT VEI pARTNERE I SIKKERHET

34 - 35 åpEN DAG I BERGEN! BILFINGER SMåNyTT

36 - 37 NORDSJøRITTET

forteller Grethe. I dag arbeider Grethe i Hammerfest som planlegger/feltingeniør. Det er ikke lett for Grethe å fortelle om hendelsen, den er fortsatt veldig nær. - Jeg har lært noe av hendelsen: Ta deg tid til å snakke og planlegge. Stress er den faktoren som skaper flest ulykker. Stress ned!, sier den tøffeste dama i hele Bilfingerkonsernet og legger til: - Jeg håper min historie kan inspirere folk til å komme tilbake i arbeid i forbindelse med sykdom og skader - så sant det er mulig.

2. GRETHE JOHANSEN: STRESS NED! - Stroppen på hjelmen reddet livet mitt, sier Grethe Johansen. Hun forteller om ulykken ved Kværner Verdal, tidlig i februar 2012, da kurven hun og to kolleger sto i, veltet, 35 meter over bakken. Det var ikke mye som var helt i Grethe etter fallet: Bekkenet løsnet, to ankler knuste, 11 ribbein brakk og lungen punkterte. Men hodet var helt – takket være stroppen på hjelmen.

3. yiBI: FOKUS på NÆRVÆR - Hvorfor har vi et høyt sykefravær og hvordan løser vi det?, spør Veronica Andersson, Linn Åse Enevoldsen, Jan Ove Grasdal og Hanne Lunde: Young in Bilfinger-gruppen som undersøker bedriftens sykefravær. Gruppen trekker en strek mellom oppgangen i korttidssykefraværet og bedriftens økning i størrelse de siste årene. YiBIgruppen vektlegger spesielt det psykososiale arbeidet som et område som har et stort forbedringspotensial.

Etter fem måneder med opptrening og rekonvalesens var hun utrolig nok tilbake i jobb i Verdal. - For å bearbeide hendelsen måtte jeg tilbake til åstedet, i en jobbsituasjon. Det var selvfølgelig tungt, men det ga meg en fantastisk mestringsfølelse å kjøre i kurven igjen. Denne gang 70 meter over bakkenivå, og deretter ned til toppen av en jacket. Det var en svært positiv opplevelse for meg,

- Dialog og medarbeidersamtaler er avgjørende. Det er viktig å bry seg om sine kolleger. En mulig løsning kan være å adoptere Sveriges ”Friend”-løsning, det er en slags fadderordning som har som mål å ivareta nyansatte, samt skape et godt arbeidsmiljø. Det er summen av de små grepene som samlet kan gi en positiv effekt.

4. HANNE MARIE ERGA: SATSNINGSBEDRIFT I NAV - Denne høsten er vi blitt en satsningsbedrift i NAV. Det betyr at vi i samarbeid skal finne de skjulte årsakene til det høye sykefraværet vårt. På den andre siden ønsker NAV å lære mer om sykefravær i oljeservicebransjen, og da særlig offshore, sier Hanne Marie Erga, WE Manager. Selv om man har en vond albue, så er det kanskje andre oppgaver man kan utføre. Og selv om man er forkjølet, så betyr ikke det at man ikke kan komme tilbake i den samme rotasjonen etter for eksempel tre dager, uten å forskyve rotasjonen. – Det er viktig å ha gode rutiner for tilrettelegging, det er det inkluderende arbeidsliv handler om. Gode rutiner må kommunisere og ikke minst følges, sier Erga. Et tiltak i forbindelse med NAVsamarbeidet er å kartlegge alt korttidssykefravær i bedriften, og ha samtaler med ansatte som ofte er korttidssykemeldt. Ti prosent av Bilfingers ansatte står for 80 prosent av sykefraværet. - Vi analyserer sykefraværet, rett og slett, sier Erga. 5. JøRGEN SKAVLAN: GOD BEDRING! Skavlan fortalte historien om franskmannen som hadde bodd i Norge i fem år. Han hadde sluttet å si ”ha det bra” når han tok farvel med folk, han hadde begynt å si ”god bedring” i stedet. – Det verste er at ingen reagerte på den avskjedshilsenen. De tok seg til skulderen eller en annen

kroppsdel og sa ”Jo, takk for det”, fortalte fastlege Jørgen Skavlan i sitt foredrag om den norske forlkehelsa. - Det norske folk er mer sykemeldt enn de fleste andre folkeslag. Statistikkene viser at dersom en svenske flytter til Norge, tar det bare seks måneder før de er like mye sykemeldte som oss nordmenn. Hvorfor er det slik, spør Skavlan. Jørgen Skavlans forrykende foredrag ”Frisk nok for livet” ga et bilde av nordmenns helsetilstand sammenlignet med andre land. Hvorfor er det vi, som har det beste velferdssystemet i verden, det folkeslaget som går hyppigst til legen? Hvorfor bruker vi millioner på piller og terapeuter i stedet for å snakke med familien, venner og naboer? Hvorfor er det slik at vi opplever våre lykkeligste stunder når vi går i fjellet og ikke møter noen andre mennesker? Ifølge Skavlan mangler vi den sosiale arenaen der vi kan le, gråte tulle og tøyse med andre. Den sosiale arenaen som blant annet danskene har på kroen og italienerne har på piazzaen. - Vi må bli bedre til å ta vare på hverandre! Det er en resept som jeg gjerne kan skrive ut i hundretall, hver dag, oppmuntrer Skavlan avslutningsvis.


3

BILFINGER MAGASINET Redaksjon dag Bekkelund, hMsk direktør Bjørn harald Celius, Ceo anette guggedal frækaland, Project Coordinator siri Pedersen, kommunikasjonsrådgiver redaksjon ferdigstilt 26. november. Tips sendes til Siri Pedersen, siri.pedersen@bis-industrier.no Formgivning across, Petter Jacobsen Tekst siri Pedersen, Bilfinger industrier Foto Bilfinger industrier kjetil alsvik studio Øyvind hagen, statoil rune Johansen - statoil asa helge hansen - statoil asa Øyvind haugsdal/statoil kjetil kvamme, Bilfinger industrier terje rakke/Nordic life forsvartets Mediesenter Wikipedia Forsidefoto tt i sving på Brage. Profilfoto anne lise Norheim Trykk kai hansen trykkeri

14 - 17

18 - 21

22 - 23

REVOLUSJONERENDE JETBRANN-ISOLERING

FRA MINER TIL pLANER

FORBILLEDLIGE BILFINGER INDUSTRIE

isolasjonsløsninger som vil revolusjonere iso-markedet.

38 – 39 2014 BLIR AV DEN TRAVLE SORTEN 40 – 41 Ny KUNDE I pORTEFøLJEN: WINTERSHALL 42 – 43 KLUBBFORMANNEN

det er flere paralleller mellom minerydding og iso-bransjen enn man gjerne skulle tro.

44 COMpLIANCE – ETTERLEVELSE AV VåRE ETISKE RETNINGSLINJER

45

SERTIFISERTE pROSJEKTLEDERE

24 - 25

JUBILANTER I BILFINGER INDUSTRIER

-

Jeg skulle ønske alle bedrifter var som dere, sier arbeidsminister anniken huitfeldt etter sommerens bedriftsbesøk hos Bilfinger industrier.

46- 47 FAGBREV

til og med 15. november er det så langt blitt tatt 87 fagbrev i Bilfinger industrier.

48 ZERO IS pOSSIBLE! enkelte av våre prosjekter har hatt 0 skader gjennom hele året!

50 – 51 SAMARBEID!

samarbeid mellom falck Nutec og Bilfinger industrier

52 – 53 JIppI FOR yIBI

young in Bilfinger (yiBi) har på tross av sin unge alder rukket å bli godt etablert.

54 – 55 SyKEFRAVÆR I BILFINGER under lupen


4 BILFINGER MAGASINET NO 2 2013

IN MOTION! Slagordet for vår nye helsekampanje ”Bilfinger in Motion” er også betegnende for vår prosjektbaserte virksomhet. Vi har hatt et år med store bevegelser.


5

Første halvår av 2013 var en stor pil i oppadgående retning. Dette siste halvåret har konjunkturene roet seg, vi har opplevd noe nedgang i de fleste prosjekter. Neste år går pilen rett opp igjen! 2014 blir et travelt år for Bilfinger Industrier. Med høyaktivitetsperioder (HAP) på Melkøya, Snorre og Heimdal vil nyåret være preget av Bilfingere i bevegelse. Med god sysselsetting fra februar av vil vi oppleve oppsiden av vår konjunkturpregede virksomhet. Siden lansering av ” Zero is Possible”, vår HMS-målsetningen om null skader og hendelser, kan vi se tilbake på fire enkeltmåneder med nettopp ”Zero”. Det betyr nærmere 2 millioner timer uten skader eller hendelser! En viktig årsak til våre gode HMS-resultater er vårt kollektive fokus på styring av risiko, hvor vi sammen tar ansvar for vår egen og andres helse og sikkerhet. Økt risikoforståelse vil være et prioritert område i årene som kommer. Det vil bidra til å gjøre oss enda bedre! Med forlenget opsjon på Melkøya og Aker Egersund opplever vi fornyet tillit fra våre kunder. Det er vi svært glade for. Med plattformen Gudrun i porteføljen, gleder vi oss til å starte ISO vedlikehold på en flunkende ny plattform i Nordsjøen. I løpet av høsten har vi dessuten fått en ny samarbeidspartner i Wintershall på Brage. Det skal bli spennende å arbeide med en helt ny operatør. Vi har også nylig inngått en avtale med Ocean Rig på vedlikehold av boreriggen Leif Eiriksson. Det er en milepæl for Bilfinger Industrier, det er første gang vi vinner denne type kontrakt på ISO vedlikehold for et riggselskap.

Gjennom forbedringsprosessen ”Bilfinger Excellence” ønsker Bilfingerkonsernet å gjennomføre en reorganisering av selskapets aktiviteter. ”Bilfinger Excellence” skal bidra til en styrket samhandling med våre kunder, samt en effektivisering av konsernet. Bilfinger Industrier vil fra årsskiftet inngå i divisjonen ”Oil & Gas”, sammen med selskapene Bilfinger Salamis i Skottland (Aberdeen) og Bilfinger Industrial Services i UK. Førstnevnte utfører ISO tjenester på britisk sokkel og har mange fellestrekk med Bilfinger Industrier. Vi forventer at dette samarbeidet skal gi synergier og nye muligheter for videre utvikling av virksomhetene, også på internasjonale arenaer hvor vi ikke er etablert i dag. Bilfinger Magasinet forsøker å dekke over alle våre områder som ikke lar seg beskrive på få linjer. Vi har så mye på gang! For å nevne noe: På innovasjonsfronten er det stor aktivitet på nyåret, vi satser sterkt på å forsterke våre Onshore Project Centres (Integrerte Operasjoner), Bilfinger Academy lanserer kurs eksternt og sannelig ser det ikke ut til at vi når vår målsetning om 110 fagbrev i år. Dette var bare et kort utdrag… Resten må du bla videre for å få med deg.

Med vennlig hilsen

Bjørn Harald Celius, CEO Bilfinger Industrier


6 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

Photo: Ă˜yvind haugsdal/statoil


7

Tre nye år på Melkøya

GUDRUN –

ny Statoil-plattform tildeles Bilfinger Statoil petroleum AS har tildelt Bilfinger Industrier ISO-rammekontrakt på vedlikehold av Gudrunplattformen. Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon på to pluss to år. - Det er svært gledelig at Statoil nok en gang velger våre leveranser på ISO-vedlikehold av plattformer i Nordsjøen. Vi har et godt samarbeid med Statoil både offshore og onshore, og vi setter stor pris på denne tillitserklæringen. Vi gleder oss til å starte arbeidet på en helt ny plattform i Nordsjøen, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier. ISO-rammeavtalen innbefatter disiplinene isolering, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, stillas og tilkomstteknikk. - Vi ser fram til fire år med godt samarbeid hvor vi skal være en god bidragsyter for trygg, sikker og effektiv drift, sier Celius. Bilfinger Industrier har allerede god kjennskap til Gudrun-plattformen, gjennom utførte arkitekttjenester og innredningsarbeid på Gudrunmodulen M10 ved Aibels verft i Haugesund, samt isoleringsarbeider på M20 og M30. - Det er givende med kontinuitet i prosjekter. Gjennom Gudrunkontrakten får Bilfinger Industrier en sjelden mulighet til å følge et plattformprosjekt fra bygging til drift. Den nye Gudrun-kontrakten synliggjør i så måte vår bredde i tjenester og kompetanse, sier Celius. Bilfinger har i dag en betydelig aktivitet både offshore og onshore, og driver en omfattende rekruttering til ISO-bransjen gjennom Bilfinger Academy, hvor over hundre fagbrev utstedes årlig. Bedriften er bransjeledende med 70 lærlinger i aktivitet til enhver tid. - Denne nye kontrakten bidrar til å sikre sysselsettingen for mange av våre ansatte, og gjør oss enda mer attraktive som arbeidsgiver i Rogalandsregionen og landet for øvrig, sier Celius.

Bilfinger Industrier i Hammerfest fortsetter samarbeidet med Statoil i tre nye år i forbindelse med utøvelse av opsjonen på eksisterende rammekontrakt. Bilfinger Industrier har siden 2006 utført ISO-tjenester for Statoil ved Hammerfest LNG. - Vi er svært glade for at Statoil velger å forlenge kontrakten med tre nye år. Vi får gode tilbakemeldinger på våre leveranser og har et godt samarbeid med Statoil, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier. Rammeavtalen sysselsetter mellom 100 og 200 personer og har en verdi på rundt 200 millioner kroner årlig. - Forlenget avtale er svært viktig for Bilfinger Industriers aktivitet i Hammerfest. Den treårige opsjonen sikrer bærekraftige løsninger for vår virksomhet og gjør at vi i større grad kan være med å utvikle Hammerfest-området i årene som kommer, sier Celius. Mange nye muligheter Bilfinger Industrier har hatt en betydelig kompetanseutvikling i Hammerfest gjennom etableringen av Bilfinger Academy. En tredjedel av de ansatte har lokal tilknytning og Bilfinger vil fortsette med opplæring og rekruttering av lokale operatører, ingeniører og ledere. - Vi får nå den langsiktigheten vi trenger for vår videre utvikling i Hammerfest. Tre nye år på Melkøya er avgjørende for Bilfinger Industriers aktiviteter i nordområdet/Barentshavet og for selskapets fremtidige satsing i regionen. Opsjonen tillater oss å posisjonere oss i ytterligere grad og med mange nye operatørselskaper på vei inn i Barentshavet møter vi årene som følger med stor optimisme, sier Kjetil Kvamme, leder for forretningsområdet i Barentshavregionen. kjetil kvamme, Business unit Manager onshore Plants North, og Bjørn harald Celius, Ceo Bilfinger industrier.


8 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013 fridtjof Nansen-klassen er det norske sjøforsvarets fregattklasse, her representert ved kNM fridtjof Nansen og helge ingstad. foto: Bjoertvedt, Wikipedia

foto: forsvarets mediesenter

- Første gang vi inngikk kontrakt med Forsvarets Vedlikeholdsdivisjon Maritim (FLO/V) var i 1964, det vil si at vi til neste år markerer femti år på samme kontrakt og med samme kunde, sier prosjektleder Øystein Larsen. FLO/V har ansvar for modifikasjoner og oppgraderinger av forsvarets våpenutstyr og materiell. Vedlikeholdet omfatter alt fra ubåter til jagerfly via avansert teknologi. Bilfinger Industriers arbeid omfatter alle typer isolasjonsmateriell på båter - skutesider, rør, kjøle og fryserom. I tildelingsskrivet fra Forsvaret vurderes Bilfingers kompetanse som den beste på gjeldende fagområde. Kapasitet og respons- tid fremheves også som særdeles god. - Dette er en fantastisk flott tilbakemelding som vi setter stor pris på. Vi er svært stolte av at Forsvaret gir oss fornyet tillit. Videre samarbeid vil sikre den gode kulturen og gi fortsatt synlig tilstedeværelse for Bilfinger, sier Larsen.

Ny RAMMEKONTRAKT MED FORSVARET Forsvaret har fornyet rammekontrakten med lokalavdelingen i Bergen på disiplinen isolasjon. Avtalen har en varighet på 2 år med 2 års opsjon.

HAAKONSVERN Lokalavdelingen har også nylig fornyet kontrakten med Bergen Group Services AS, vedrørende vedlikehold på Nansen klassefregatter. Arbeidssted er Haakonsvern i Bergen, som er den største marinebasen i Norden. - Rammekontrakten omfatter skipsteknisk vedlikehold og 5 års klassing på fem fregatter i Nansen klassen. Avtalen har en varighet på 2 + 2 år opsjon, sier Larsen. Lokalavdelingen i Bergen arbeider også med prosjekter i det lokale markedet og med modifikasjoner av rigger.


9 ekofisk 2/4 Zulu på vei ut i Nordsjøen.

foto: aker solutions

STOR AKTIVITET I EGERSUND Det har vært stor aktivitet på verftet i Egersund. I sommer ble brønnhodeplattformen Ekofisk 2/4 Zulu og Åsgard Subsea Compression ferdigstilt.

FORNyET TILLIT FRA AKER SOLUTIONS BilfiNger iNdustrier har fått forNyet tillitt hos aker solutioNs, Med Ny koNtraktsiNNgåelse i forBiNdelse Med gJeNNoMfØriNg aV disiPliNeNe oVerflateBehaNdliNg, PassiV BraNNBeskyttelse, arkitekt og isoleriNg.

- Dette er en svært viktig kontrakt for oss. Vår historie med Aker Solutions og verftet i Egersund går langt tilbake i tid. At Aker Solutions igjen velger Bilfinger Industrier viser at de har tillit til våre leveranser og vårt samarbeid, men vi er ydmyke for den jobben vi har foran oss, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier. Kontrakten gjelder for perioden 1.8.13 - 31.12.15. Intensjonsmeldingen gjelder en generell ISO-rammeavtale, herunder arbeidet på prosessmodulen til Edvard Grieg plattformen. - Omfanget av kontrakten er avhengig av ordresituasjonen til Aker Solutions. Arbeidet vil bli gjennomført ved Aker Solutions verft i Egersund og ved flere av verftets underleverandører i Polen, sier Celius. Kontraktspartnere er Bilfinger Industrier Norge AS og Aker Egersund. - Meldingen om at Aker Egersund velger å fornye vårt kontraktsforhold

ble veldig godt mottatt blant våre medarbeidere. Vi har vært leverandør til Aker Egersund i snart ti år, og vi er godt etablerte både på verftet og i lokalmiljøet, sier Odd Bjørnar Heiland, BU leder Yard Services & Projects.

Kontraktsinngåelse: fra venstre: svein-oskar Nuland, adm. direktør aker egersund as, og Ceo Bilfinger industrier Bjørn harald Celius. Fornøyde Bilfingere ved verftet i Egersund. fra venstre: odd Bjørnar, Bu-leder, Maciej gierukas, supervisor isolering, tor Magne gundersen, prosjektleder, tom atle hovland, supervisor overflate, og leif Martin Johnsen, QC overflate.

- Arbeidet på overbygget til 2/4 Zulu startet i november 2011. Konstruksjonsarbeidet har foregått i Polen og her i Egersund. Sammenstilling og utrustning av overbygningen startet i april 2012 i Egersund. Bilfinger Industrier leverte overflate- og isoleringstjenester. Med 322 Bilfingere i rotasjon har det vært høyt tempo og stor aktivitet. Det var ekstra travelt i sluttspurten, sier Heiland. Ekofisk 2/4Z var den siste av fire store leveranser fra Egersund i løpet av få uker, og har vært selve flaggskipet blant disse, med oppimot 1300 operatører om bord samtidig. - Alle våre 322 Bilfingere har bidratt til at vi har levert et produkt med meget god kvalitet, og uten alvorlige hendelser. Den holdning våre medarbeidere har til sikkerhet i sitt arbeid, er en sterk bidragsyter til at vi nå får fornyet tillit, sier Heiland. Ut over høsten har det vært fortsatt stor stor Bilfingeraktivitet på Ekofisk 2/4 Zulu i Nordsjøen, med 30-35 industrimalere i arbeid.


10 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

Fra venstre: Peter Matthisassen, director Bu offshore, reidun lone, hseQ Manager, og dag Bekkelund, director hseQ & risk intensiverer fokuset p책 risikostyring.

samling for hMsk-nettverket i Bilfinger industrier.


11 - Kjernen i risikostyring er å bedømme fremtidig usikkerhet for å kunne ta best mulige avgjørelser i dag. All risikostyring og all beslutningstaking handler om dette. Vi har i 2012 og 2013 arbeidet systematisk for å innarbeide risikostyring som ett av de viktigste verktøyene for å styre våre prosjekter. Vi har innført systemer for å avdekke og håndtere usikkerheter på ett tidlig tidspunkt. Dette gjelder alle forhold som kan påvirke våre resultater, sier Matthiasen. på skolebenken Å bli best på risikostyring er en målsetning som ikke er gjort i en håndvending. Bilfinger Industrier har denne høsten intensivert fokuset på risikostyring. Prosjektlederne skal på skolebenken og HMS-ansvarlige skal bli ytterligere terpet på styring av risiko. - Det er obligatorisk for alle våre prosjektledere å ta kurset ”Risk Management”. Den første kursmodulen er allerede i gang. Kurset gir en grunnleggende innføring i risikoteori, sier Dag Bekkelund, Director HSEQ & Risk.

en HMS-samling for bedriften med risikostyring som hovedtema, hvor vi inviterte nøkkelpersoner innen risikostyring i Statoil til å delta og foredra. Rune Nedregaard, VP Operation & Maintenance Technology Statoil, og Yousif Rahim, PH. D Advisor Safety Statoil, holdt foredrag som ga oss gode verktøy i risikostyringsforståelsen. Statoil gir oss god drahjelp. Det er en bratt læringskurve, men vi opplever stadig at vi blir bedre, sier Bekkelund. Oppside og nedside i pims Risk Reidun Lone, HSEQ Manager, arbeider daglig med risikostyring i BU Offshore, og har god kjennskap til styringsverktøyet PIMS Risk. - PIMS Risk er et kvalitativt verktøy hvor vi kan beskrive, logge og kommunisere risiko. I matrisen har vi til enhver tid oversikt over hvor risikoen befinner seg i gradering.

VI SKAL BLI BEST på RISIKOSTyRING! - i 2013 var Bilfingers målsetning å bli best på a-standard. i 2014 er målet vårt å bli best på risikostyring, sier Peter Matthiasen, director offshore.

Kurset blir holdt på Bilfinger Academy, ledet av Teknologisk Institutt, og er en modul i Kvalitetslederskolen som strekker seg over 40 timer. Med ytterligere 40 ekstra timer i kvalitetsteknikk kan man bli sertifisert Risk Manager, noe flere av Bilfingers prosjektledere og HMS-ansvarlige har planer om å bli.

Det blir også definert klare ansvarsområder og eierskap på tiltak, det betyr mye for oppfølging, påpeker Lone.

- Med formell grunnkompetanse blir man bedre i stand til å jobbe med risikostyring i det daglige. Dere er en av de første bedriftene som internt kjører dette kurset. Risikostyring er en svært effektiv måte å kontrollere usikkerhet på, noe som går opp for stadig flere bedrifter -neste år er vi allerede fullbooket på dette kurset, forteller instruktør Erik Nedberg ved Teknologisk Institutt.

- Det finnes også en oppside ved risiko. På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. Dette kan overføres til begrepet risiko. Risiko er ikke en statisk og iboende egenskap ved en gitt aktivitet som det ikke er mulig å påvirke. Risiko utvikler seg over tid - oppnår vi et større mål enn det som opprinnelig er satt, har vi en positiv risikostyring, forklarer Bekkelund.

- I tillegg har vi nylig gjennomført

- Når vi begynner på et nytt prosjekt kan vi kartlegge alt fra 50 til 200 risikoer. Via PIMS Risk settes risikoene i system, med oppfølging av identifiserte risikoelementer og tiltak. Styres risikoen – så har vi kontroll, forklarer Lone. Dag Bekkelund understreker at risikostyring handler om å vurdere, prioritere og sette ressurser inn på områder som gir best gevinst.

I ryggmargen Grunntanken i risikostyring er at ingen aktivitet kan foregå uten risiko, men at risikoen kan styres. - Risikostyring handler om et handlingsmønster som skal ligge i ryggmargen – vi skal forstå oppgaven og kjenne kravene. Når vi har identifisert en risiko, må vi sette inn tiltak som skal redusere

denne. Det må gjøres en kost/ nytteverdi på valgte tiltak for å se om tiltakene håndterer risikoen. Dersom risikobildet ikke endres til akseptabelt nivå ved å gjennomføre valgte tiltak, er tiltakene feil og nye må etableres, sier Lone og legger til at det viktigste er å gjennomføre jobben på en trygg og god måte. Kan risikostyring måles? Risikostyring er et svært bredt begrep, og er altomfattende. Så hvordan kan utøvelsen av risikostyring kartlegges? - Våre barometer på hvor gode vi er på risikostyring kan i grunnen leses ut fra de fleste resultater: Antall hendelser, typer hendelser, type skader, planoppnåelse, kommuniserte risikoer og kontroll på risikoer. Skårer vi for eksempel dårlig på planoppnåelse har vi ikke kommunisert og styrt usikkerheten, det vil si risikoen, godt nok. I noen tilfeller ligger usikkerheten utenfor vårt ansvarsområde, for eksempel hos kunden. Da må vi kommunisere risikoen til kunden, sier Bekkelund. I 2014 øker aktivitetsnivået til Bilfinger Industrier betraktelig, med blant annet store høy aktivitetsperioder (HAP’er) på plattformene Snorre og Heimdal. - Kartlegging av risiko i forbindelse med Hap’ene har pågått siden tidlig i vår. Den største risikoen i denne forbindelse er rett bemanning med riktig kompetanse. Vi er godt i gang med tiltak som gir nok og rett bemanning, det vil si at vi har styring på risikoen, sier Peter Matthiasen, mannen med ambisjoner om å bli best på risiko. – Målsetningen er kanskje en risiko i seg selv, men så langt har den bare båret frukter, eller for å holde oss til fagterminologien; positiv risiko, sier Matthiasen fornøyd.


12 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

DETTE ER RISIKOSTYRING fakta

rune Nedregaard, VP operation & Maintenance technology statoil, holdt tidligere i høst foredrag for hMs-ansvarlige i Bilfinger industrier.

Vi er på rett vei - Bilfinger Industrier og Statoil har de samme målsetninger, det gjør arbeidet vårt smidigere. Til dere som arbeider med HMS vil jeg gjerne si: Spre engasjementet! - Vi forventer at dere, som HMS-ansvarlige i bedriften, har et personlig eierskap til risikostyring og til HMS-veikartet. At dere tar ansvar og formidler veikartet ut i prosjektene, og dermed øker bevisstheten og driver fram gode HMS-resultater, sa Nedregaard i sitt foredrag. Han understreket at Bilfinger Industrier har en positiv utvikling på skader og hendelser i 2013, og oppsummerer risikostyring i fire punkter - som samlet må opprettholdes for at den positive trenden skal vedvare: •

Etterlevelse og lederskap. Måten ledelsen arbeider på er en forutsetning for sikkert og trygt arbeid. God atferd må fremheves og demonstreres.

Risikostyring. Vi må identifisere risiko, og kjenne oppgavene godt. Med de riktige tiltakene har vi styring på risikoen.

Forenkling av styringssystemet. Vi må aktivt bruke styrende dokumentasjon. Det gir oss kompetanse og erfaring til å tenke og handle.

Teknisk integritet og barriere. Vi mennesker gjør feil, det betyr at man må være sin egen barriere, sin egen sikkerhetsleder. Her har ledere en spesiell oppgave.

• Med risiko forbundet med en aktivitet, menes kombinasjonen av mulige fremtidige hendelser og konsekvenser av disse, og tilhørende usikkerhet. • Risikostyring handler om å vurdere, prioritere og sette ressursene inn på områdene som gir best gevinst. • Barrierer brukes både for å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og for å eliminere eller begrense konsekvenser av slike. Med begrepet barriere menes tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hver for seg, eller i samspill, skal hindre eller bryte spesifiserte uønskede hendelsesforløp. Barrierer kan være både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende. • ISO har publisert en standard på området, utgitt av Standard Norge: NS-ISO 31000:2009 Risikostyring – Prinsipper og retningslinjer.

Kilde: Ptil


13

- Vi er partnere i sikkerhet og to-veiskommunikasjon er avgjørende!

PARTNERE I SIKKERHET Yousif Rahim, HMS-leder i Drift Sør Statoil, er med sin doktorgrad i sikkerhet og risikostyring, samt milevis med erfaring, svært kyndig på temaet risikostyring. - Vi har en rekke prosesser og verktøy på plass for å oppdage og styre risiko, fra aktivitetene våre startes opp og til de avsluttes. Dere er en viktig samarbeidspartner i vår risikostyring, sa Rahim i sitt foredrag til Bilfingers HMS-ansvarlige. Her ga han blant annet gode verktøy for forståelse av risikostyring, presentert med et så håndgripelig eksempel som bilkjøring. – Hvor mange av dere kjørte bil til jobben i morges? Hva gjorde dere fra dere satt dere i bilen og til dere startet den? Jo, dere identifiserte og styrte flere risikoer. Dere tok for eksempel på bilbelte i tilfelle dere skulle krasje, og dere sjekket speilene for å forsikre klar kjørebane. Det er risiko knyttet til enhver menneskestyrt aktivitet, og det er viktig å være bevisst på og forholde seg til denne risikoen. All innsats for å hindre at ulykker og uønskede hendelser skal skje, dreier seg om styring av risikoen. Det er det risikostyring går ut på – identifisere, vurdere, styre og eliminere risiko, sa Rahim.

det er obligatorisk for alle Bilfingers prosjektledere å ta kurset ”risk Management”. - Med formell grunnkompetanse blir man bedre i stand til å jobbe med risikostyring i det daglige, sier instruktør erik Nedberg ved teknologisk institutt (til venstre i bildet).

Etterlevelse Rahim oppfordret Bilfingers HMS-ansvarlige til etterlevelse. – Dere er HMS-ledere for deres prosjekter, dere må etterleve vår HMS-standard og fremvise dyktighet. Vær deres egen barriere, ved det settes gode eksempler! Videre vektla Rahim harmoniserte og forenklede systemer for risikostyringen. - Har vi alle den samme forståelsen og tolkningen av risiko, så har vi bedre kontroll. Er vi flinke til å identifisere fare? Når vi vurderer risiko må man tenke tilstand og handling. Teknisk integritet må ligge i bunn, sa Rahim.

Eksempel Risikostyring Matrise: en hendelse plottet inn i det røde feltet er en svært sannsynlig risiko med katastrofale konsekvenser. Jo nærmere de grønne feltene har risikoen mindre konsekvens, og det har blitt iverksatt tiltak som styrer risikoen.


14 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

REVOLUSJONERENDE JETBRANN-ISOLERING i saMarBeid Med faVuseal as utVikler, tester og sertifiserer BilfiNger iNdustrier eN Ny Produktserie for PassiV BraNNBeskyttelse og isolasJoNslØsNiNger soM Vil reVolusJoNere iso-Markedet.

Øyvind hagen - statoil asa


15

1: utviklingen av Bilfingers nye produkter har foregått på tvers av avdelinger og miljøer i Bilfinger industrier. her monterer ole erik samuelsen, arne folland og geir gulliksen favuseal i kassene, på Prefaben ved hovedkontoret i stavanger. 2: all testing av brannkassen på siNtef overvåkes nøye av representanter fra det Norske Veritas (dNV). geir gulliksen viser ole henrik Pedersen og Petter Nervik fra dNV testobjektet. 3: i en brakke plassert på trygg avstand fra selve testområdet, følger blant annet tor Minsaas, arne folland, Jonny Vallestad (Coe overflate) og erik schlytter-henrichsen nøye med på skjermene, som kontrolleres av reidar stølen, prosjektansvarlig i siNtef. 4: tor Minsaas og erik schlytterhenrichsen, favuseal, er strålende fornøyde over både samarbeidet og testresultater av dagens testobjekt på brannkasser med Jetbrann 250kW med to matter på 10mm favuseal og 6mm X3M. isolering.

1 På SINTEF i Trondheim har det i høst pågått utstrakt testing av en ny produktportefølje, med Favuseal Fire Barrier System FFBS som hovedingrediens. Så langt lover det svært godt. - Den nye produktserien vil skape et paradigme-skifte i bransjen vår, dette er den neste generasjon produkter for jet-brann isolering av rør, ventiler og utstyr. Favuseal-materialet er enklere å montere, lettere å transportere, gir bedre isolering og sist – men ikke minst: Det er svært miljøvennlig, sier Tor Minsaas, Director Technology, Supply Chain & Support Systems i Bilfinger Industrier. Arne Folland er CoE i isoleringsfaget i Bilfinger Industrier og er sentral i utviklingen av de nye brannkassene. - Våre nye brannkasser går fra 50 – 100 mm Lambda Fire Box til 10 - 16 mm i isolasjon. Våre nye produkter gir slanke løsninger, og består de ekstreme testene som kundene etterspør, sier Folland. Rørløsningene er designet med avstand rør/isolasjon med tanke på CUI (Corrosion Under Insulation).

2

Utviklingen av Bilfingers nye produkter har foregått på tvers av avdelinger og miljøer i Bilfinger Industrier. - Teknologimiljøet med Geir Gulliksen og Ole Erik Samuelsen har jobbet tett med produksjonsmiljøet med Kjersti Lampe og Helge Møller i spissen. Sammen har de konstruert gode løsninger som vi kan prefabrikkere på land. Dette har vært et prosjekt hvor ulike fagmiljø har bidratt sterkt i løpet av en ekstremt kort gjennomføringsperiode, sier Minsaas. Miljøvennlige Favuseal Christian Schlytter-Henrichsen, CTO i Favuseal AS, trekker fram flere

3

4


16 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013 gevinster med produktet, både når det gjelder besparelse på miljø og personell, samt på isolasjonsegenskaper: - Favuseal genererer en ekstremt lav røykutvikling når den reagerer. Produktet gir god termisk isolasjon over 200 °C, og sveller til omtrent to ganger sitt opprinnelige volum ved brann, og fungerer som en flammebarriere. Teknologien er halogenfri og genererer ikke korrosive gasser eller giftige gasser i en brann, og beskytter dermed personell og omgivelser på en langt bedre måte enn i dag. Ifølge Minsaas er passiv brannbeskyttelse og termiske løsninger viktige for å ivareta integriteten på olje og gass-installasjoner. Miljøaspektet i den nye produktserien veier tungt, vi vet at også våre kunder er opptatt av besparelse på miljø og personell. Store aktører i oljebransjen har allerede meldt interesse for våre nye løsninger, sier Minsaas. Testing Testing! Tilbake til SINTEF: Testen er i gang. I en brakke plassert på trygg avstand fra selve testområdet, følger blant annet Tor Minsaas, Arne Folland, Jonny Vallestad (CoE overflate) og Erik SchlytterHenrichsen, CEO i Favusel AS, nøye med på skjermene, som kontrolleres av Reidar Stølen, prosjektansvarlig i SINTEF. Dagens testobjekt er brannkasser med Jetbrann 250kW med to matter på henholdsvis 10mm Favuseal og 6mm X3M. - Brannkassen blir eksponert for en stor og direkte flamme, en såkalt Jetbrann, så lenge de direkte testresultatene sier at det er liv laga. Jetstrømmen brenner 0,3 kilo med propan per sekund, på en time går det i overkant 1 tonn propan. Gassen kommer ut med en hastighet på 250 m/s, det tilsvarer cirka 900 km i timen, og får derfor en graveeffekt på kassen, forklarer Folland. Data i sanntid viser temperaturene i og på testobjektet. Utsiden holder om lag 1150 grader, i kassens innside måles det direkte på flere punkter. - Brannkravet for isolering er at temperaturen på objektet beskyttet av brannkassen ikke skal overstige 400 grader i løpet av 60 minutter. Den kritiske temperaturen er med andre ord 400 grader, forklarer Minsaas. - Vi er svært spente på hvordan mattene isolerer, men har etter en del testing av tykkelse på mattene kommet fra til at dagens test mest sannsynlig vil gi ønskede resultater, sier Minsaas. All testing av brannkassen på SINTEF overvåkes nøye av representanter fra Det Norske Veritas (DNV). - Alle testene bevitnes av DNV slik at vi får sertifiserte testbevis. Alle kassene testes med luker og drenering, designet av disse har så langt vist seg å være robust, sier Minsaas. 62 minutt og 30 sekund Stemningen i brakken på SINTEF blir bare bedre og bedre. Etter som tiden går, stiger temperaturen målt i kassen perfekt sakte.Og enden på visa? Jetbrann 250kW med 10mm Favuseal og 6mm X3M sto i 62 minutter 30 sekunder.- Med andre ord: Bestått og vel så det, smiler Minsaas og Folland.


17


18 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

Peter Matthiasen, director Bu offshore.

Styrker Onshore Project Centres - Vi nå tar neste skritt i operasjonaliseringen av våre Onshore project Centres (OpC) i Business Unit Statoil Offshore, sier peter Matthiasen, Director BU Offshore. - Kristian Løvaas, OPC Manager, og Tom Roger Karlsen, Planning and Engineering Manager, er sentrale i kompetansebygging og utvikling av planfunksjonen i Bilfinger Industrier, og har også en viktig rolle i vår satsning på integrerte Operasjoner (IO), sier Matthiasen. IO er en samarbeidsform som innebærer en tett integrasjon internt og mot kunde. IO muliggjøres gjennom bruk av sanntidsdata, samhandlingsteknologi og tverrfaglig arbeidsform i arbeidsprosessene. - Vi har investert betydelige ressurser i anskaffelse av moderne samhandlingsfasiliteter og jobbet tett med Statoil for å tilpasse våre arbeidsprosesser i tråd med IO-prinsippene. Men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder effektivisering av arbeidsprosesser, forklarer Matthiasen. Høyt fokus på IO Bilfinger Industrier har en målsetning om å være den foretrukne leverandør av ISO-tjenester også i fremtiden og setter derfor ytterligere ressurser inn på operasjonalisering av landsentre (OPC). - I løpet av 2012 har driften i Statoil Offshore-porteføljen utviklet seg i en positiv retning og vi har i dag god struktur og styring i de ulike prosjektene og i forretningsenheten totalt sett. Et veldrevet OPC vil kunne øke inntjeningen ved å utnytte ressurser på tvers av organisasjonen. Samtidig vil vi også kunne jobbe mer effektivt offshore ved at administrative oppgaver som planlegging, arbeidsforberedelse, innkjøp og logistikk tilrettelegges og følges opp fra land, avslutter Matthiasen.

PORTRETT: KRISTIAN LØVAAS

FRA MINER TIL pLANER Det er flere paralleller mellom minerydding og ISO-bransjen enn man gjerne skulle tro. - Det var helt avgjørende at det sosiale arbeidsmiljøet fungerte på mineryddingsfartøyet. Vi skulle øve opp en besetning til å være klare for enhver situasjon, i verste fall krig. Uenigheter måtte derfor avklares og ryddes opp i umiddelbart. For at teamet skulle kunne jobbe optimalt, var vi avhengige av å bygge et arbeidsmiljø der kollegene utfylte og tok vare på hverandre. Det er nok en forutsetning som også gjelder for flere andre bedrifter, sier Kristian Løvaas. Han har nylig tiltrådt rollen som Onshore Project Manager (OPC Manager) i Business Unit Offshore Statoil, og skal nå effektivisere og standardisere arbeidsprosessene i BU Offshore i tråd med prinsippene for integrerte operasjoner (IO). Men først – man kan ikke la dette med minerydding henge i lufta. Ut å rydde miner Som 27-åring var Løvaas blant de yngste som hadde blitt kvalifisert til å ”heise kommando” på denne typen mineryddingsfartøy. Det høres kanskje litt actionfylt ut for oss sivile, men Løvaas utdyper erfaringen i relativt udramatiske ordelag: - Mineryddingsfartøyene er produsert i Norge fra midten av 90-tallet og er selv i dag regnet som høyteknologiske fartøyer. Fartøygruppens oppgaver består blant annet i å fjerne miner både nasjonalt og internasjonalt. Under første og andre verdenskrig la både fiender og allierte ut minefelt langs hele Norges kyst, sier Løvaas.


19 In the Navy Det var marinen som kontaktet Løvaas og spurte om han ville søke opptak til Befalsskolen, han hadde nok ikke kommet på denne yrkesveien helt uten videre. - Jeg fikk en telefon etter ordinær sesjon, hvor jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å søke opptak til Sjøkrigsskolen. Onkelen min, som var F 16-pilot på den tiden, lot det ikke være noen tvil – en utdannelse i Forsvaret var et smart valg uansett hva en ønsket å gjøre i fremtiden. Lønn under utdanning fristet jo også litt. Jeg ble med andre ord raskt overtalt, men har heller ikke angret på det valget i ettertid, sier Løvaas – på klingende bergensdialekt. Etter ett år på Befalsskolen i Horten, gikk veien videre til Sjøkrigsskolen i Bergen, på operativ linje.

Utenfor Norskekysten regner man med at det fremdeles finnes over 80.000 miner og andre eksplosiver, de fleste nord for Lyngen-området der mineryddingen var mangelfull etter krigen. Heldigvis vet man hvor de fleste minefeltene ble lagt ut, og de fleste dumpingfelt for ammunisjon er også kjent. - For alle mineleggingsoperasjoner lager man kart, slik at man vet hvor egne styrker trygt kan ta seg fram. Alle mineleggingskart ble frigjort etter krigen for å forenkle ryddeoperasjoner, inklusive de tyske, sier Løvaas. Med ujevne mellomrom dukker det imidlertid opp miner i strandkanten, i fiskegarn og rundt olje- og gassledninger i forbindelse med survey. Det pågår en kontinuerlig ryddeprosess. Risikostyring - Det var min første erfaring med oljebransjen, vi ble tilkalt for å fjerne miner som ble oppdaget når man gikk opp traseer for olje- og gassrør, smiler Løvaas. Han pauser ved spørsmålet om dette var risikofylt arbeid. – Rydding av gamle miner innebærer alltid en viss risiko, men på samme måte som risikostyring er viktig for Bilfinger, var det også viktig i minerydding. Alle kjente sine roller og farene som var tilknyttet arbeidsoppgavene. Alle operasjoner ble gjennomgått i forhold til risikoidentifisering og det ble alltid iverksatt tiltak for å redusere konsekvens og/eller sannsynlighet for enhver uønsket risiko, sier den tidligere skipssjefen. Minene som ble funnet nær rørledninger ble alltid detonert på trygg avstand og Løvaas opplevde aldri en ukontrollert situasjon med miner og eksplosiver i løpet av sine 13 år i Forsvaret.

– Sjøkrigsskolen på Laksevåg var gunstig plassert. Etter fire intensive år på befalsskole og krigsskole startet jeg min militære yrkeskarriere som sambandsoffiser på 1. Mineryddingsskvadron. Der gikk jeg gradene, ble etter hvert kvalifisert til skipssjef og fikk tildelt eget fartøy med en besetning på 40 personer; en blanding av offiserer, vervede og vernepliktige. Det var en utfordrende tid som ga en bratt læringskurve, sier Løvaas, spesielt med tanke på at de fleste offiserene om bord hadde lengre fartstid enn ham. Men Løvaas ville aldri vært erfaringen foruten; - Tiden i marinen var på mange måter en kontinuerlig test og utvikling av lederegenskaper. Det mønstret hele tiden på nye vernepliktige, noe som krevde mye i forhold til opplæring og teambygging. Vi gjennomførte både fredstidsoppdrag nasjonalt og deltok i stående NATO beredskapsstyrker. Tjenesten var utrolig variert og lærerik, også i forhold til språk og kultur.

kristian løvaas, oPC Manager i Bu offshore

KRISTIAN LøVAAS Bergenser, men bosatt på Randaberg utenfor Stavanger 35 år, på vei ut av Young in Bilfinger (YIBI). Gift med intensivsykepleier Mette, sammen har de tre gutter på 9, 7 og 4 år. Liker å holde seg i aktivitet med terrengsykling og squash for bedriftslaget til Bilfinger og er dessuten fotballtrener for eldstesønnens fotballag.


20 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

I oktober i år gikk Løvaas over i rollen som OpC Manager i BU Offshore, hvor han leder arbeidet med å styrke Onshore project Centre. Senterets målsetning er å avlaste ledelsen på installasjonene og etablere nødvendig struktur og kontroll i arbeidsprosessene.


21

Bergenser i Siddisland Med kone fra Randaberg utenfor Stavanger, lå det i kortene at bergenseren etter hvert måtte bytte by. - Som yrkesoffiser i Marinen må man belage seg på mye reising. NATOoppdragene kunne medføre at man var hjemmefra inntil fem måneder av gangen. Det var altså utfordrende å kombinere med familieliv. Takket være min fantastiske kone Mette som sjonglerte både egen jobb på sykehuset med hjem og barn, gikk kabalen likevel opp. Hun har en enorm kapasitet, sier Løvaas, tydelig stolt av sin hustru. I 2008 fikk Løvaas overflytting til Fellesoperativt Hovedkvarter på Jåttå i Stavanger. Her trivdes han godt som Stabsoffiser i Sjøoperasjonssenteret, hvor han var faglig rådgiver innenfor minekrig og koordinerte samtidig øvingsprogram for Marinen, Kystvakten og Sjøheimevernet. Gleden var imidlertid kortvarig, etter to måneder i ny jobb kom Stortingsmeldingen som vedtok at hovedkvarteret i Stavanger skulle flyttes til Reitan utenfor Bodø. Da hovedkvarteret endelig ble flyttet i 2010, besluttet Løvaas å prøve seg utenfor Forsvarets porter. Løvaas fikk da hyre som Kontrollromsoperatør i Transocean Offshore, på den halvt-nedsenkbare boreriggen Transocean Leader. Etter bare et halvt år fikk han imidlertid telefon fra et rekrutteringsbyrå. - BIS Industrier søkte en Planning Manager. Stillingen innebar utfordringer som jeg ikke følte jeg fikk nok av hos Transocean. Jeg hoppet derfor over til BIS Industrier på fødselsdagen min i desember 2010, forteller Løvaas. Han trives med utfordringer og høy aktivitet, han Løvaas. Jobben i BIS Industrier var således vel egnet:

- Jeg kom inn i Bilfinger i en meget hektisk tid. De ny-ervervede Statoil-kontraktene var svært krevende og det ble jobbet på høygir på alle nivåer i bedriften, forteller Løvaas. Før han kunne konsentrere seg om jobben som Planning Manager, arbeidet han en periode som planlegger for Snorre A og B. - Det var en nyttig introduksjon til vår virksomhet. Det var veldig spennende å arbeide i et så dynamisk miljø, smiler Løvaas. Etter hvert har han også blitt tildelt rollen som Beredsskapsleder i Bilfinger Industrier, et arbeid som faller naturlig med tanke på erfaring og kompetanse fra Forsvaret. OpC Manager I oktober i år gikk Løvaas over i rollen som OPC Manager i BU Offshore, hvor han leder arbeidet med å styrke Onshore Project Centre. Senterets målsetning er å avlaste ledelsen på installasjonene og etablere nødvendig struktur og kontroll i arbeidsprosessene. Dette innebærer blant annet at administrative oppgaver som planlegging, arbeidsforberedelse, innkjøp og logistikk tilrettelegges og følges opp fra land i størst mulig grad. - Min jobb som OPC Manager er å etablere og operasjonalisere OPC. Arbeidet vil i første omgang være rettet mot offshorekontraktene med Statoil. Vi starter med å definere krav og standardisere arbeidsprosessene, sier Løvaas. Målet er at OPC leverer i henhold til målsetningene innen 2.januar 2014. På få måneder skal altså OPCs lokasjon, struktur og funksjon på plass. Løsningen ligger i god planlegging i forkant – noe Løvaas skulle ha de beste forutsetningene for å legge, for å ikke si rydde, plass til.


22 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

1 2


23

FORBILLEDLIGE BILFINGER INDUSTRIER - Jeg skulle ønske alle bedrifter var som dere, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt etter sommerens bedriftsbesøk hos Bilfinger Industrier.

Foranledningen for arbeidsministerens besøk er Inkluderende Arbeidsliv-avtalen (IA-avtalen), hvis hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Bedrifter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler. Bilfinger Industrier er valgt som besøksbedrift på bakgrunn av et omfattende inkluderingsarbeid og sysselsetting av et stort antall personer med ulike tilretteleggingsbehov.

- Bilfinger Industrier har vært IA-bedrift siden 2008. Vi sysselsetter om lag hundre personer årlig gjennom samarbeidet med NAV. Vi satser sterkt på lærlinger og fagbrev, og samarbeider videre med blant annet SMI Human, Ringer i vann og AKS (Arbeid Kompetanse Service AS). Sistnevnte har så langt resultert i seks faste ansettelser. Vi har gode erfaringer med denne type rekruttering, som vi rett og slett ikke kan være foruten, sier Rune Erland, HR Director i Bilfinger Industrier.

Inkluderende arbeid i praksis Arbeidsministeren og Egil Tengs, leder i IA-rådet, fikk også anledning til å oppleve Inkluderende Arbeidsliv i praksis. På omvisning i øvingsverksted, prefabrikasjon og lager fikk arbeidsministeren hilse på medarbeidere som er sysselsatt i forbindelse med NAV-samarbeid. - Vi prioriterer Inkluderende Arbeidsliv av mange grunner. Det er mangel på arbeidsressurser innenfor vårt fagområde, og samarbeidet med NAV gir et viktig tilskudd i vår rekruttering. Våre hoveddisipliner er stillas, isolering og overflatebehandling, dette er fysisk tungt arbeid som egner seg godt for personer som har falt utenfor arbeidsliv og skolegang. Vi har god erfaring med samarbeidet, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier. Huitfeldt er også mektig imponert over standhaftigheten i Bilfingers satsning. Bilfinger Academy startet med NAV-samarbeid i 1994, og har fortsatt et høyt fokus på inkluderende arbeid, tjue år senere.

Imponert arbeidsminister Bilfingers IA-satsning imponerer både arbeidsministeren og IA-rådet i Rogaland, som også var med på dagens visitt.

Huitfeldt endte med å imponere Bilfingere rett tilbake. Under vingene til Kjetil Svendsen, som er leder for Bilfinger Academy, klatret hun i stillas vel utstyrt med fallsikringsseler.

- Dette er forbilledlige resultater. Bilfinger er en foregangsbedrift når det gjelder inkludering, det er få virksomheter som kan skilte med tilsvarende tall. Vi har fått mange gode innspill til videre arbeid med IA-avtalen. Jeg tror de fleste bedrifter i Norge har mye å lære av Bilfingers satsning på inkluderende arbeid, sier Huitfeldt.

- Dette ga meg stor mestringsfølelse, jeg var nemlig litt nervøs i forkant. Det er ganske komplisert å forflytte seg med fallsikringssele. Nå gleder jeg meg til vise bilder til barna i kveld! sier Huitfeldt.

Godt NAV-samarbeid - Besøket gir oss en gylden anledning til å fortelle om vår brede satsning på Inkluderende Arbeidsliv. Dette er en honnør til det arbeidet Bilfinger gjør for å få personer som står utenfor arbeidslivet virksomme. Vi samarbeider blant annet svært godt med NAV, og sysselsetter mange ungdommer som har strevd med å fullføre skolegang og være i arbeid, sier Hanne Marie Erga, IA Manager i Bilfinger Industrier. Bilfinger avholder ti AMO-kurs i året i samarbeid med NAV, og har videre et utstrakt samarbeid med både private og offentlige virksomheter i forhold til IA-rekruttering.

3

4

1: arbeidsministeren og Bjørn harald Celius, Ceo. 2: kenneth Meyer hilser på og hjelper arbeidsministeren i fallsikringsseler. 3: kjetil svendsen, leder i Bilfinger academy, gir en kort innføring i fallsikringsprinsipper. 4: rune erland, hr director, gir arbeidsministeren og ia-rådet i rogaland en innføring i Bilfingers ia-satsning.


24 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

25 og 30 år. fra venstre: helge Jåvold (25 år), rune karlsen (30 år), arve heide (30 år), Bjørn harald Celius (Ceo), ronny amundsen (25 år), Bjørn Clemensen (25 år), ester Norgren (25 år), tom roger karlsen (25 år) og tommy steen (25 år).

25 år i Bilfinger Industrier. første rad fra venstre: ivar randøy, helge grytås, Bo kristiansen, leif Nordbø, geir Moen. andre rad fra venstre: odd tengs, Vidar træet, leif kåre Valestrand, Bjørn harald Celius, ester Norgren, rune kristiansen, leif leifsen og åge sandtorp.


25

JUBILANTER I BILFINGER INDUSTRIER

Bjørn Clemensen er en av våre medarbeidere som denne høsten ble hedret for 25 år i bedriften. I den anledning hadde Bjørn skrevet noen gode ord - som nok flesteparten av medarbeiderne i Bilfinger vil kjenne seg igjen i. Atter en gang! Atter en gang så er nok et kapittel i en oljeslusk sitt liv sluttskrevet. Atter en gang så er et oppdrag sluttført. Atter en gang så skal PC’n logges av for siste gang. Atter en gang så skal pulten ryddes. Atter en gang så skal en arbeidsplass forlates. Atter en gang så skal man si ”Ha det” for siste gang. Atter en gang så skal reisebagen pakkes for siste gang. Atter en gang så skal en hybel, brakke eller hotelldør låses for siste gang.

Ansatt 40 år

Ansatt 30 år

Ansatt 25 år

Reisegavekort larsen, Øystein Malvin

12.02.1973

hannevig, rolf

05.06.1973

Atter en gang så skal man reise fra et sted. Atter en gang så har man fått nye venner og bekjentskaper. Atter en gang så har man truffet igjen noen gamle kjente.

Norges Vel Medalje heide, arve

10.01.1983

halvorsen, rolf

17.01.1983

karlsen, rune

10.10.1983

Atter en gang så må man si adjø til mennesker man er blitt glad i. Eller? Atter en gang så tenker man, at det en befrielse å vite at noen av disse menneskene er det lenge til man ser igjen. Atter en gang så skal man si, dette har vært et spennende prosjekt. Eller? Atter en gang så tenker man, neste prosjekt blir sikkert bedre enn dette rotet her.

Gullklokke grytås, helge

08.03.1988

leifsen, leif

11.03.1988

kristiansen, rune

30.03.1988

Valestrand, leif kåre

11.04.1988

sandtorp, åge Øistein

01.05.1988

træet, Vidar

11.05.1988

amundsen, ronny

20.05.1988

Moen, geir

23.05.1988

aspvik, alf egil

01.06.1988

Nordbø, leif

02.06.1988

Norgren, ester

10.06.1988

randøy, ivar

19.06.1988

Men. Atter en gang så undrer man, var det jeg gjorde viktig?

kristiansson, Bo

23.06.1988

kloster, Bjørn Magne

25.06.1988

Atter en gang så spør man seg selv, har jeg bidratt positivt?

Nilsen, knut

11.07.1988

Atter en gang så tenker man. Er det dette som er livet?

Bleikelia, Jens Jakob

11.07.1988

Bekken, rolf Magne

04.08.1988

Atter en gang så vet jeg at vi begynner på et nytt kapittel i morgen!

Jåvold, helge

23.08.1988

Clemensen, Bjørn

29.08.1988

karlsen, tom roger

02.09.1988

steen, tommy

14.11.1988

tengs, odd

02.02.1988

rolf luis salte

14.06.1988

Atter en gang så skal man si, håper at vi treffes på et annet prosjekt. Eller? Atter en gang så tenker man, håper jeg slipper å se deg ved neste korsvei. Atter en gang så skal man si, det har vært en glede å jobbe sammen med deg. Eller? Atter en gang så tenker man, å jobbe sammen med deg har vært et mareritt. Atter en gang så skal man si, håper at jeg kommer tilbake hit en gang. Eller? Atter en gang så tenker man, får håpe jeg slipper og tilbake hit.

Atter en gang så vet jeg at for hvert nytt oppdrag man starter på så blir det kortere og kortere tid til punktum settes i siste kapittel.

Men Atter en gang så vet jeg at mitt liv har blitt rikere av dette! Atter en gang, ja, Atter en gang, det er reisefantens sang!


26 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

SNART SØLVBRYLLUP

+ = SANT

- Fram til 2010 hadde jeg et klart mønster: Jeg fulgte Sleipner, og byttet arbeidsgiver. I dag bytter jeg gladelig plattform for å beholde arbeidsgiveren min.


27 Svein Bråthens forhold til Sleipner strekker seg langt tilbake i tid. I årene 1990-91 arbeidet han som ung isolatør i Egersund med to av Sleipner-modulene. Deretter tok han følge med Sleipner til Gandsfjorden i 1991-1992, og arbeidet så med Sleipner Hook-up i 1993. I årene som fulgte arbeidet Svein, vel å merke i forskjellige roller, på sin kjære Sleipner. I dag er han ISO-leder på samme plattform – men med en relativt ny arbeidsgiver. Om arbeidsgivere Veien fram til Bilfinger Industrier har vært kronglete, men allikevel stødig – plattformen har jo vært den samme i 23 år. - Det var mye fusjoner på 1990-tallet. Jeg startet som isolatør i Teknisk Isolering i 1989, selskapet ble senere hetene Ticon, som så igjen ble oppkjøpt av Unitor. I 1996 kjøpte R/M avdelingen i Unitor, her arbeidet jeg fram til 1996. Høsten 1996 gikk vedlikeholdet på Sleipner fra Kværner til ABB, det vil si dagens Aibel. Norisol var igjen underleverandør til ABB, som jeg jobbet for, forklarer Svein – så godt det lar seg gjøre på kortfattet vis. I 2010 endret som kjent ISO-kontraktene karakter, og gikk direkte til leverandøren. BIS Industrier vant store kontrakter, deriblant Sleipner, og Bråthen var igjen tilbake i R/M, det vil si BIS, eller Bilfinger, da. Om Bilfinger - Fram til 2010 hadde jeg et klart mønster: Jeg fulgte Sleipner, og byttet arbeidsgiver. I dag bytter jeg gladelig plattform for å beholde arbeidsgiveren min, sier Svein og utdyper: - Jeg er svært imponert over Bilfinger. Bedriften er veldig opptatt av mennesker. I Bilfinger Academy jobbes det intenst og helhjertet med videreutdanning av ansatte. Rune Erland og CO har troen på de ansatte, de gir folk sjanser og dyrker fram lederegenskaper der de ser potensial. Det motiverer til å være på hugget, være innovativ og åpen for nye ting. Ikke minst er det positivt for fagene våre, det bidrar til en videreutvikling av våre disipliner. Svein kan ikke rose prosjektleder Thomas Merenyi og onshore-administrasjonen nok. - Vi er heldige som arbeider med så positive, gode og dyktige mennesker! Om faget/bransjen Svein er opprinnelig utdannet isolatør og han er engasjert i utviklingen av faget sitt og bransjen sin. - Det kommer stadig nye produkter, det er bra! Produkter som var i vinden på begynnelsen

av 1990-tallet viser seg i dag at det var feil å bruke. Ta for eksempel Rockwoll-skåler, som under gitte forutsetninger som blant annet temperatur, kan øke korrosjonsrisikoen i stedet for å dempe den – som jo er noe av hensikten med skålene, sier Svein. Han forteller videre at man ikke hørte snakk om Korrosjon under isolasjon (KUI) på 1990-tallet. - Nå er det svære program på KUI på alle installasjoner. Vi arbeider kontinuerlig etter kritikalitet, og går over system etter system. Konsekvensene for dårlig vedlikehold av rør som leder gass og kondensat kan være fatale. For ISO-bransjen har det også skjedd mye bare de siste par årene. - ISO-bransjen har klart fått et løft etter at vi ble en direkte leverandør. Statoil-kontraktene gjør at vi blir tatt mer på alvor i bransjen, det tas mer hensyn til våre vurderinger og synspunkter. Vår satsning på lærlinger og fagbrev blir lagt merke til, vi får mer respekt for yrkene våre, sier Svein. Om Sleipner Han kan ikke gi et klart svar på hvorfor det ble akkurat Sleipner, men det har nok med trivsel å gjøre. - Jeg har hele tiden hatt det fint på Sleipner, her er det kjekke folk og et godt miljø. Jeg er ikke et vanedyr, er snarere impulsiv – så det er ikke der det ligger. Jeg trives bare enormt godt på Sleipner!, sier Svein. - Det er et veldig godt miljø internt på plattformen, og vi samarbeider godt med kunden vår. Vi har fullt belegg hele tiden, totalt er det 240 om bord. Det kjøres konstant nye prosjekter, endemålet er å forlenge levetiden til Sleipner. To tredjedeler av personellet er knyttet opp mot Gudrunprosjektet, resten jobber på vedlikehold, sier Svein og kan ikke få rost arbeidsmiljøet på Sleipner nok. Han synes også at det er lettere å arbeide offshore nå – i forhold til for bare ti år siden. - Det har skjedd en voldsom utvikling på kommunikasjon offshore-onshore, både når det gjelder jobbmessige og private forhold.

Vi har videomøter med prosjektet onshore, og er mye mer i samtid enn tidligere, både når det gjelder planlegging og utføring, sier Svein. Om HMS På 23 år har det ifølge Svein skjedd en utrolig utvikling på HMS-fokus i bransjen. Fellesnevneren er forebyggende arbeid. - Det har alltid vært høye HMS-krav offshore, i dag er de blitt ytterligere skjerpet. Og det gjelder ikke bare sikkerhet – det gjelder også helse og miljø. Det har blant annet blitt et helt annet fokus på støy. På 90-tallet tok man ikke støyproblematikk på alvor, konsekvensen av det er at flere offshore-arbeidere har fått tinnitus. Nå har vi dobbelt vern mot støy, med både propper og hørselvern. Nye offshorearbeidere vil ikke bli belastet med slike plager, sier Svein. Han legger til at det er blitt et større fokus på kosthold, trim og røykekutt. – Det er bra, det er færre og færre som røyker her ute på Sleipner, sier Svein. Om Svein Svein er bosatt i Lyngdal i Vest Agder og dialekten avslører at han også har hatt sine barneår i disse traktene. Han har tre voksne barn, en jente på 22 og to tvillinggutter på 19. - Internett muliggjør kommunikasjon med familien på et helt annet plan. Jeg husker i 1996 da det var Hook Up med Sleipner T-komplekset, vi bodde på flotell – og måtte stå i lang kø for å ringe hjem. Da hadde vi en maks samtaletid på fem minutter! I dag er det en helt annen kontinuitet – jeg har mye tettere dialog med dem der hjemme, og har en mye bedre oversikt over deres daglige gjøremål. Det gjør det enklere å jobbe offshore, sier Svein. Han har dessuten en sykdom, han er aldeles fotball-gal. Og – det er ikke bare med Sleipner Svein snart markerer sølvbryllup. - Jeg giftet meg med min kone Irene i 1990, det samme året som jeg begynte å jobbe med Sleipner. Så jeg feirer sølvbryllup på hjemmebane også om et par år. Er ikke det artig – at jeg innledet to livslange forhold i 1990 – og at det fortsatt er oss tre, smiler Svein lurt.


28 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

BILFINGER IN MOTION!

INFORMASJON HELSEKAMPANJE. - Flesteparten av Bilfinger Industriers medarbeidere har tunge fysiske jobber, som krever god helse og fysikk. Foruten bedre livskvalitet, gjør økt mosjon og bevegelse oss bedre skodd til å takle arbeidshverdagen. Målsetningen med kampanjen er å gjøre det lettere å komme i god form, sier Rune Erland, HR Director. Utover vinteren vil det lanseres en rekke ulike tiltak som til sammen utgjør helsekampanjen Bilfinger in Motion. - Vi arbeider for lavt sykefravær og høy trivsel for alle medarbeidere. God helse er en stor fordel for både den enkelte medarbeider og for virksomheten, sier Erland. Tatt i betraktning nye retningslinjer for godkjent helseattest, som fra 1. april 2014 må utskrives av en godkjent petroleumslege, gir kampanjen en velmenende dytt i riktig retning – det er fortsatt en del måneder å komme i form på! Røyk er ut Kampanjen innebærer blant annet tilbud om et omfattende røykesluttkurs, som gjennomføres i samarbeid med Landsforening

for Hjerte- og lungesyke (LHL). - Vi har allerede medarbeidere som ønsker å delta på kurset. Dette er en enestående anledning til å slutte å røyke – helt uten økonomiske kostnader og ivaretatt av eksperter på røykeslutt, sier Erland. Første dag i 2014 innføres det Røykfri bedrift ved alle kontorene til Bilfinger Industrier. - Det betyr at det ikke er tillates røyking på Bilfingers eiendom overhodet, og heller ikke røyking i arbeidstiden, sier Erland. Han legger ikke kortene imellom, dette vil bli harde bud for enkelte. - Bedriften ønsker å gå foran som et godt eksempel. Vi har en for høy andel røykere i Bilfinger Industrier. Det vil nok bli en tøff

overgang for flere de første ukene, men vi mennesker er svært tilpasningsdyktige. Bare se på røykeforbudet på kafeer, i dag er det utenkelig for de fleste av oss at det ble røyket over alt, sier Erland. Mosjon og moro Helse-kampanjen fokuserer ikke bare på mosjon og helse, den har også et trivselsaspekt. - Bilfinger in motion speiler også sosiale aktiviteter. Med Bilfinger UT ønsker vi å etablere turgrupper over det strake land. Turen trenger ikke bare å foregå i skauen, vi ønsker også å tilrettelegge for Bilfingerhappenings som for eksempel konserter, bowling, curling og matopplevelser, sier Erland.


29

foto Bilfinger

BILFINGER IN MOTION AKSJONER Nye og friske treningsklær med Bilfingerlogo i nettbutikken, til sterkt rabatterte priser. Månedlig støtte på kr 200 til treningsabonnement f.o.m. 1. januar 2014. For mer informasjon, se: http://intranet.bis-industrier. no/in-motion/treningstilbud Forenkle oppstart for nye bedriftsidrettslag. Spesialdesignede Bilfingerdrakter er under produksjon. Røykesluttkurs i samarbeid med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Røykfri bedrift på alle Bilfingerkontor i Norge og Danmark. Bilfinger nyhetsbrev som motiverer og gir gode helse -og livsstiltips. Bilfinger UT. Sosiale happening i Bilfinger-regi. Følg med – det vil komme mer informasjon etter hvert som kampanjen utvikler seg.

To ringrever gir røyken fyken Alle Bilfingere kjenner Leif Kåre Valestrand og Roger Berg Hansen: To ringrever i moden alder som ofte er på farten – og da gjerne med rullingspakka i brystlomma. Til sammen har de røyket en mannsalder. Nå blir de, overraskende nok for mange, bedriftens ansikt utad for røykeslutt. - Jeg fikk et nakkeslag fra HRdirektøren, jeg klarte ikke å hente meg inn igjen - med det resultatet at jeg plutselig befinner meg i denne situasjonen, humrer Leif Kåre Valestrand, hovedverneombudet i Bilfinger Industrier. Han legger raskt til: Jeg skal gjøre alt i min makt for å klare dette! Valestrand anslår at han røyket i over 30 år. – Jeg sluttet å røyke for 5-6 år siden, men en kombinasjon av Hardanger, fiske og to kalde øl førte til sprekk og innkjøp av en ti-pakning i kiosken på campingplassen. Siden den gang har det irritert meg at jeg ikke maktet å slutte, sier Valestrand. Roger Berg Hansen, klubbformannen i Fellesforbundet, har på sin side aldri

sluttet å røyke i løpet av sine 26 år med nikotininhalasjon. - Det er helsa og familien som er den største motivasjonen for å slutte og røyke. Jeg nærmer meg femti og må ta helsa på alvor, sier Berg Hansen. Valestrand sier seg enig, det er helsa som er grunnen til at han nå blir med på Bilfingers røykefrikampanje. -Det er veldig bra av bedriften å initiere og sponse kampanjen. Bilfinger vil sine ansatte vel, og for mange er det bare et lite oppfordrende dytt som skal til, sier Berg Hansen. HR Direktør Rune Erland er mektig imponert av kollegaene sine. – Det er sporty av Roger og Leif Kåre å fronte røykfrikampanjen vår, i pris av de

stillingene de har. Ikke bare har de sagt seg villige til å gi opp en gammel vane, de vil på samme tid ha alles øyne på seg. Hvis disse to klarer å slutte – ja, da klarer alle det!, sier Erland. Kampanjen starter i 2014 og er i første runde forbeholdt administrasjonsansatte. - Men målet er å inspirere flest mulig av Bilfingers medarbeidere til å stumpe røyken. Ut i fra interesse og tlbakemelding vil vi skreddersy røykfrikurs for alle ansatte i løpet av 2014, sier Erland.


30 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

FORSTERKER FAGET & BRANSJEN Med flest antall lærlinger og flest antall fagbrev er Bilfinger Industrier en foregangsbedrift i sin bransje.

emma Mathilde ingebrigtsen er industrimaler-lærling i Bilfinger industrier og har nylig hatt sin første tur til praksisplassen på plattformen sleipner.


31 Emma Mathilde Ingebrigtsen er lærling i industrimalerfaget ved Bilfinger Industrier. Hun har akkurat hatt sin første offshoretur til Nordsjøen, og er strålende fornøyd med praksisplassen sin på Sleipner. - Jeg kom hjem fra Nordsjøen i går. Det var veldig bra! De første dagene var jeg overveldet av størrelsen på plattformen, det var vanskelig å finne fram. Jeg har vært med på en del jobber, og har allerede lært mye om overflatearbeid på plattform. Egentlig synes jeg vi har en slags vaktmesterjobb – vi skrur på en pumpe her og pusser litt på en vegg der, sier Ingebrigtsen. Hun er en av 63 lærlinger i Bilfinger Industrier, fersk av året og har nå to år foran seg. - Egentlig skulle jeg bli billakkerer, men tilfeldigheter og ledig studieplass på Bygg- og anlegg ved Bodø VGS gjorde at turen gikk til nordover i stedet. Det var en veldig bra skole med godt utstyr og miljø, sier Ingebrigtsen, som er fra Brønnøysund. Bilfinger Academy rekrutterer overflatelærlinger fra Bodø VGS, og besøker skolen årlig for å fortelle om muligheter i bedriften. - Bilfingers besøk til skolen gjorde godt inntrykk, og jeg ble intervjuet og oppmuntret til å søke om lærlingplass – noe jeg også gjorde, sier Ingebrigtsen. 63 lærlinger Ingebrigtsen fikk lærlingplass, og etter sommeren startet 17 nye førsteårslærlinger i Bilfinger. Totalt er det 63 lærlinger i bedriften. - På bakgrunn av erfaring, utdanning og ikke minst fraværsstatistikk har disse kandidatene kommet gjennom nåløyet, og de får nå en genuin anledning til å gå i lære i fag som har lyse arbeidsutsikter. Spilles

kortene riktig er det gode sjanser for fast jobb i Bilfinger Industrier, sier Rune Erland, HR Director i Bilfinger Industrier. I september ble syv spente ungdommer i industrimalerfaget undervist i teori i Bilfinger Academys lokaler i Stavanger. - Seks av årets nye lærlinger er rekruttert fra Bodø VGS, en skole vi har et svært godt samarbeid med. Bergeland VGS i Stavanger og Bodø VGS har en solid opplæring på sandblåsing og maling og har gode arbeidsanlegg. Vi rekrutterer mange gode lærlinger fra disse to videregående skolene, sier Erland. - Vi underviser og tilrettelegger for 4 av 5 lærlinger i ISO-bransjen. Det er et tall som er betenkelig. Tar ikke bedrifter inn lærlinger i iso-disiplinen vil fagene dø ut, og videre baseres på arbeidskraft fra utlandet, sier Erland. 1300 fagbrev Bilfinger Academy feirer neste års 20 års jubileum, og har siden oppstart stått for 1300 fagbrev i ISO-bransjen. - Gjennom Academy jobbes det med kompetanseheving av internt og eksternt personell. Vi er ledende med hensyn til fagbrevdekning innen alle våre disipliner. Academy bruker mye tid og ressurser på å videreutvikle vårt personell slik at de får solid flerfaglig kompetanse – vi tar et ansvar for bransjen vår, fortsetter Erland. Han har vært med siden etableringen av akademiet og

har vært en stor pådriver for akademiets faglige og brede aktivitet. - I løpet av de siste årene har mer enn 1000 av våre medarbeidere årlig deltatt på opplæringsaktiviteter ved Bilfinger Academy. Vi tilbyr også kurs til eksterne deltakere, sier Erland.

110 fagbrev i 2013? Så langt i år har 87 medarbeidere i Bilfinger Industrier tatt fagbrev i ISO-fagene. Av disse er 34 fagbrev tatt i industrimalerfaget, hvorav åtte igjen er tatt av lærlinger. Det er det ingen andre bedrifter som kan måle seg med, sier Erland. Tall fra SSB bekrefter Erlands påstand. Det ble tatt 265 fagbrev innenfor isolasjon, stillas og overflatebehandling, altså ISOfagene, i perioden fra oktober 2011 til slutten av september året etter. 105 av dem ble tatt av ansatte i Bilfinger Industrier. - Det gjør oss best i landet på antall nye fagbrev i bransjen. Målet vårt i år er 110 fagbrev, det tror jeg vi skal klare. Vi har et kontinuerlig trykk på både fylkeskommunen og prøvenemda for at flere av våre ansatte som er klare for fagprøven får komme kjapt opp til praktisk prøve, sier Erland. 40 år i industrimalerfaget Johnny Vallestad er Center of Excellence (CoE) i industrimalerfaget i Bilfinger


32 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013 Industrier. Han bistår faglig med tekniske løsninger på prosjekter og tilbud, drar på revisjoner både onshore og offshore og er sentral i arbeid med patentering og utvikling av industrimalerfaget. - Vi er en opplæringsbedrift, det betyr at vi satser på lærlinger. Vi har et stort fokus på å videreutvikle faget, og det gjør vi blant annet gjennom våre fagbrev. Vi er like store på industrimaling som på stillas, sier Vallestad. Vallestad har arbeidet i overflatebransjen i mange år. Han startet med tankmaling av skip. Deretter gikk turen til Kaldnes de Groot hvor han arbeidet som avdelingsleder og bygget opp bedriftens overflatekompetanse. I 1985 ble Vallestad overflateansvarlig ved Aker Engineering, med ansvar for oppfølging av prosjekter og underleverandører. Han kan også skilte med å ha vært skolelærer på Blakstad VGS i 1 år, på overflatefaget. - Vi er tidlig ute med å rekruttere de beste elevene i industrimalerfaget. Vi presenterer oss på Overflatedagene i Bergen, hvor vi møter avgangselever i industrimalerfaget, og hvor vi har en klar agenda. Her møtte vi blant annet Emma Mathilde Ingebrigtsen – og hun gjorde et godt inntrykk, sier Vallestad. Malerfaget da og nå I løpet av Vallestads førti år i bransjen har mye forandret seg. - Det er mye mer variasjon i faget nå enn tidligere. På 70-tallet var oppgavene oppdelt, man jobbet enten med sandblåsing, rengjøring eller overflatebehandling. I dagens fagbrev ligger det krav om at alle disse områdene må beherskes. Variasjonen i arbeidet gjør også at man er mindre eksponert for epoxy enn tidligere, sier Vallestad og legger til at det er et høyere fokus på HMS nå enn for bare fem år siden. - For operatører gir industrimalerfagbrevet en trygghet på egen kompetanse. Den teoretiske delen av fagbrevet har høyt fokus på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. For den enkelte overflatebehandler skal det ikke være en risiko å utøve yrket sitt. Man blir nå sikret på alle

årets 17 nye lærlinger i Bilfinger industrier, jevnt fordelt på fagene isolasjon, industrimaling og stillas.

mulige måter, sier Vallestad. Han er ikke i tvil om at fagbrev er veien å gå: - Foruten å sikre kompetent og trygg kvalitet på utført arbeid, kan fagbrevet gi karrieremuligheter.. Har man ambisjoner, vil et fagbrev være en døråpner til arbeidsområder med større ansvar. Med den rette arbeidsinnstillingen er det en forholdsvis kort vei fra fagbrev til lederstillinger som formann, supervisor og arbeidsleder. Størstedelen av våre ledere har startet på gølvet, sier Vallestad. Og det er en oppfordring som Emma Mathilde Ingebrigtsen har tenkt å følge: - Planen er fagbrev etter endt lærlingtid. Jeg ser for meg en fremtid i Bilfinger Industrier, og da gjerne med flere fagbrev i lomma, sier Ingebrigtsen lurt.

Bilfinger industrier på overflatedagene i Bergen i fjor. her sammen med elever fra Bodø Vgs. Johnny Vallestad, til venstre på første rad. emma Mathilde ingebrigtsen nr 5 fra venstre.


33

- Offshore Technology Days (23.-24. oktober) er den største årlige olje- og gasskonferansen i Norge, og er en viktig arena for oss. Konferansen har en profil som passer oss godt, jordnær og saklig uten for mye staffasje og show off, sier Tom Jerejian, messegeneral og Senior Advisor i Bilfinger Industrier.

KNALLBRA PÅ OTD!

OTD fokuserer på aktivitet på den norske sokkelen, og ble i år arrangert for femtende gang. - Vi har vært med i en årrekke, og det er en svært bra arena for å treffe leverandører, knytte nye kontakter og markedsføre vår virksomhet. Vi har i år hatt fellesstand med vårt søsterselskap i Porsgrunn, Bilfinger Industrial Services, det var et kjekt samarbeid, sier Jerejian.

Med 510 utstillere og Ny BesØksrekord På oVer 2 000 BesØkeNde oPPsuMMerer BilfiNger iNdustrier årets otd-Messe soM eN aV de Beste MesseNe de har deltatt På.

Foruten ham stilte CoE’ne, det vil si Center of Excellence-personalet i Bilfinger Industrier, Jonny Vallestad (industrimalerfaget), Arne Folland (isolasjonsfaget) og Henning Stange (stillasfaget).

yiBI på plass For første gang stilte også Young in Bilfinger Industrier (YiBI) med stand, i Hall K under fanen OTD Young Professionals, en møteplass for bedrifter i olje- og gassnæringen og studenter som utdanner seg innen relaterte fag. Femti bedrifter stilte med stand. - OTD Young Professionals ble besøkt av over 3000 studenter fra hele landet, og vi så på messedeltakelsen som en flott anledning til å vise frem og fortelle om virksomheten vår til aktuelle kandidater, sier Anette Frækaland i YiBI-styret. Hun representerte bedriften sammen med Lena Suljanovic, YiBI-styret, og Linn Åse Enevoldsen, Purchaser. De forteller om stor pågang og god gang på standen, da spesielt på messens første dag. - Vi er svært fornøyde med konferansen, det var bra trøkk hele tiden

og vi snakket med utrolig mange studenter i løpet av dagene, forteller YiBI-laget. God profilering også på TV-vest, hvor Linn Åse Enevoldsen ble intervjuet, ble en flott ekstrabonus. - Deltakelsen skal så absolutt gjentas neste år. Vi har nå lagt ut en åpen database for søkere på vår hjemmeside, og forventer god respons der i ukene framover, sier Frækaland. Over 30 prosent av Bilfinger Industriers administrative ansatte er 35 år eller yngre. Nettverket for unge medarbeidere i Bilfinger Industrier ble etablert i vår, hensikten med satsningen er å bygge en plattform for unge i selskapet, med utgangspunkt i faglige og sosiale samlinger.


34 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

1

God driv på Åpen dag - Vi var spente i forkant av dagen, ville det komme folk? Det gjorde det, fastslår Espen pedersen, HSEQ Manager i Bilfinger Industrier. Han er godt fornøyd med oppmøtet på åpen dag på Kokstadkontoret i Bergen. Bilfinger Industrier søker nye medarbeidere på lokaliteter i Bergensområdet og Bilfinger Academy arrangerte i den forbindelse Åpen dag på Kokstad for alle som måtte være interessert. - Vi ønsker å rekruttere lokalt personell til våre aktiviteter på landanleggene Sture/Kollsnes og Mongstad, samt på våre prosjekter på Haakonsvern, forklarer Pedersen. Seks presentasjoner og 14 kanner kaffe - Vi holdt totalt seks presentasjoner, som i snitt hadde 10-15 deltakere. Jeg vil anslå at det totalt var cirka 70 nysgjerrige innom, hvorav 48 av disse skrev seg opp på interessentlisten, sier Pedersen og legger til: - Når man åpner opp dørene for alle og enhver, har nok ikke hovedparten den kompetansen som vi etterspør, men det hadde vi heller ikke forventet. Vi er klar over utfordringene vi står ovenfor og må ta grep deretter. Det var en del med relevant erfaring, og vi fikk noen få speedintervjuer. De første kandidatene vil bli kalt inn til intervju snarest, sier Pedersen. Fra idrett til ISO Arnstein Engelsen var en av dem som dukket opp på verkstedet på Kokstad denne tirsdagen. - Jeg er utdannet innen idrett og er på jakt etter nye utfordringer. Jeg bor på Sund i Øygarden kommune og tenkte at dette kan være noe for meg, alle kjenner jo noen som arbeider på Sture og Kollsnes, forteller Engelsen. Etter Bilfinger-presentasjonen var Engelsen ganske bestemt på at han ønsket å bli TT-operatør. Øystein Larsen, prosjektleder i lokalavdelingen i Bergen, fikk nok landet Engelsen ganske kjapt da han fortalte om kompetansekravene til TT-jobbing. – Men man skal aldri si aldri, har du rett motivasjon og

innstilling, så kan vi hjelpe deg på vei og finansiere en opplæring, sa Larsen. Sveising og isolasjon i Kamerun Dit Merlin Tchikou var også svært interessert i å jobbe i Bilfinger. - Jeg har arbeidet med sveising og isolasjon i Kamerun, og har derfor en del av de grunnleggende ferdighetene som dere etterspør. Jeg har veldig lyst til å arbeide i Bilfinger, og håper jeg får anledning til det, sa Tchikou. Dagen derpå kan Espen Pedersen og Bilfinger Academy se at kampanjen har gitt resultater. - Vi har allerede mottatt en del søknader og håper at det vil komme flere, sier Pedersen.

1: åpen dag på kokstad, Bilfinger academy 2: to minutter etter at dørene åpnes er det god gang i verkstedet. kjetil svendsen og espen Pedersen ønsker velkommen med kaffe, lefser og drøs. 3: dit Merlin tchikou har tidligere arbeidet med sveising og isolasjon, og er interessert i arbeid hos Bilfinger industrier.

2

3


35

NyE LOKALER I NORD - Det er mye på gang i Hammerfest! Vi forbereder oss til stor revisjonsstans til våren, våre nye lokaler på Rosmolla er snart klart for bruk og vi er startfasen i etableringen av en flunkende ny Bilfinger Academy-avdeling, sier Kjetil Kvamme, BU Manager Onshore plants North.

-Bilfingers nye lokaler i Kransvikveien på Rosmolla rommer totalt 2200 m², og har foruten kontorlokaler både prefab-verksted og lagerlokaler. Det er høy aktivitet i lokalene for å få alt på plass før vinteren setter inn, sier Kvamme og legger til at de har startet en del kampanjer med tanke på gode arbeidsmiljø trivsel. - I de nye kontorlokalene lager vi et hobbyrom for luftpistolskyting. Vi har også ordninger for fiske, samt avtaler med et lokalt treningssenter. Nå som vinteren og mørketiden står for tur er det fint å ha sosiale møteplasser utenom arbeid, sier Kvamme.

Opsjon på K-Lab, Kårstø - Vi har nådd milepælen med ferdigstillelse av den opprinnelige kontrakten K-Lab SST og vil rette en stor takk til alle involverte i prosjektet som har gjort en svært god innsats, sier prosjektleder Svein Tore Jensen, prosjektleder ved Kårstø. K-Lab prosjektet var opprinnelig skissert til 12 000 timer, men arbeidet ble utvidet til nærmere 44 000 timer, og det har vært 50 ansatte i drift på prosjektet. Forlengelsen av K-Lab kontrakten gjelder bistand av ISO-fag til installasjon av tre store kompressorer ved måle- og teknologilaboratoriumet. - Det er gledelig at vi får være med videre i prosjektet. Forlengelsen befester vår posisjon som foretrukken leverandør på våre fag på Kårstø, sier Jensen. Den utvidete kontrakten gjelder fram til midten av januar 2014, og har ytterligere opsjoner til mars 2015, og vil involverer cirka 8-10 personer i snitt i perioden. KDp 2013 Ansatte i Bilfinger Industrier som har arbeidet på prosjektet arbeider videre på Kårstø Development Project 2013 (KDP 2013), med etterkantaktiviteter, samt oppgradering av en dampkjele som skal være ferdig på høsten 2014. Felles for K-Lab og KDP-prosjektene er store utvidelser og oppgraderinger av prosesseringsanlegget. Bilfinger Industrier utfører shop-engineering, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolering og stillas. Herunder inngår også en omfattende leveranse av habitat til både eget og andres fag.  

NORDSEE OSTpROSJEKTET FERDIGSTILT I VERDAL Bilfinger Industrier har ferdigstilt leveransen av overflatebehandling på 48 understell til Nordsee Ostprosjektet, samt et understell for transformatorstasjon Prosjektet startet sommeren 2011. – I prosjektet har HMS, kvalitet og produksjon vært viktige faktorer. Kvaliteten som har vært levert på disse jacketene har vært uten sidestykke, sier QC Thomas Johansen. Stålunderstellene har hatt en lengde på 45-48 meter og en vekt på cirka 530 tonn. Vindparken, som skal ligge utenfor Tyskland, vil produsere 295 megawatt fra sine 48 multi-megawatt vindturbiner, som vil dekke 300.000 husholdninger med elektrisitet årlig. - Vi vil takke alle som har bidratt med å sluttføre dette prosjektet. En spesiell takk til våre underleverandører, uten dem ville dette blitt vanskelig, sier arbeidsleder Stig Jonny Nilsen.

Verdal Installation NSO Wind.


36 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

Fantastisk Bilfinger-innsats i Nordsjørittet

47 Bilfingere ga alt under ürets Nordsjøritt til tross for ustoppelig motvind og utallige kramper i Bilfinger-bein.

1

2

3

4

5


37 1: før oppstart i egersund, i flunkende nye Bilfinger-drakter og klare for ni mil på sykkelsetet. årets ritt satte nok en gang deltakerrekord med 12 500 påmeldte deltakere. 2: arild thomassen fra Bilfinger industrial services kristiansand tok kunde Morgan rønjum med på rittet. - Vi gleder oss, og synes draktene er riktig så flotte, sier de to optimistisk før oppstart. 3: kjetil aareskjold og kristian helland har kjeklet i lang tid over hvem som vil komme først i mål. flere av kollegene i innkjøp har veddemål på gang, det står ære og flasker på spill. kjetil har aldri tidligere syklet Nordsjørittet, kristian er erfaren sådan - med fjorårets deltakelse er han rene ringreven å regne.

6

7

4: Bjørn harald Celius har syklet rittet tidligere og gleder seg til årets løp, som også datteren karoline Celius skal være med på. -Jeg regner ikke med å sykle i lag med karoline i mer enn cirka et halvt minutt, smiler Celius den eldre. 5: i gang! ti minutter etter start aner vi allerede et mønster: geir Bråten i Bilfinger-tet sammen med hans olav Myklebust og kristian løvaas.

8

6: god gjeng med godt humør! henriette hognestad sykler rittet for andre år på rad. 7: roar tengesdal og henning stange i farta. sistnevnte hadde et krasj med asfalten like før hellvig, og slo seg godt på knoll, skulder, armer og bein. etter en hvilestund på en stein heiv han seg rundt og fullførte likegreit løpet. 8: en fokusert glenn håkon Mæhlum. 9: årets vandrepokalvinner i kvinneklassen: Mona Meling! hun er fornøyd med Bilfingers innsats under rittet, men ikke så fornøyd med egen innsats, en lei krampe satte en demper på fornøyelsen. - det er en fantastisk følelse å nå målområdet og det er en ren lykkefølelse å sykle over målstreken, sier Meling. hun legger til at Bilfinger var svært synlige i sin nye drakt - må være rittets flotteste drakt, mener hun.

9

10

10: lykken er en seigmann innen rekkevidde, iallfall for Jonny lura. 11: Vinner av vandrepokalen i herreklassen: tom andresen! her i målområdet med sin datter emilie. tom syklet i en av de tidligste puljene, og er derfor ikke på filmrull med resten av Bilfingerne. 12: espen klingan syklet i lag med sin far, alf klingan. - han er 65 år og trolig den eldste deltakeren på Bilfinger-laget. dette er første gang han deltar på sykkelritt overhodet, men han var veldig godt fornøyd med å fullføre og syntes det var en flott tur, forteller klingan junior.

11

12


38 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

2014 BLIR AV DEN TRAVLE SORTEN

Heimdal, Ă˜yvind Hagen - Statoil ASA


39

Rune Johansen - Statoil ASA

To HAP’er på Heimdal

Stor og lang HAP på Snorre

Det pågår mange parallelle prosjekter på Heimdal neste år: To HAP’er, en revisjonsstans og en fakkelstans, blant annet.

Med en høy aktivitetsperiode på ni måneder, ispedd et stort Aker-prosjekt og en revisjonsstans, blir det nok å ta seg til på Snorre A neste år.

- HAP’en på Heimdal blir delt i to, den første periode går fra 15. februar til 15. mai. I denne flotellperioden blir også full revisjonstans fra 10. april til 10. mai. Flotellet Superior blir liggende gjennom hele revisjonsstansen, forteller Ronny Amundsen, prosjektleder Heimdal. - Grovt regnet vil vi ha en samlet bemanning på scopene på mellom 115-135 personer, utenom vanlig drift. En prosjektgruppe på åtte Bilfingere, bestående av planleggere og ingeniører, har siden sensommeren arbeidet med neste års aktiviteter på Heimdal. Vi vil jobbe innen alle disipliner, det blir klatring og rigging, sier Amundsen. Grunnet Hook Up på Valemon drar flotellet etter HAP 1 til Valemon - hvor produksjonen vil være i gang på i løpet av høsten 2014. Det er derfor per i dag usikkert når HAP 2 starter på Heimdal.

Heimdal HAP 1 RS Fakkelstans HAP 2

15.02.14-15.05.14 10.04.14-10.05.14 25.04.14-05.05.14 15.09.14-15.11.14

- Flotellet Safe Scandinavia ankommer Snorre A 1. april og blir til 31. desember 2014. Vanligvis har vi 30-40 mann på Snorre A på ”normal” ISO Scope, det vil si årsprogram, KUI og KV, vi antar vi får en dobling i bemanningen og vel så det i HAP’en. Den inkluderer utvidet årsprogram og KUI, samt en stor revisjonsstans som skal starte 3 uker etter at flotellet er kommet, forteller Robert Vilhelmsen, prosjektleder for Snorre. SNADF Utover HAP’en skal Aker MMO skal ha et stort prosjekt; SNADF, eller Snorre A Drilling Facility Upgrade. - Det vil bli en fullstendig borepakkeoppgradering, med planlagt oppstart første uken i januar, med forkantsaktiviteter på stillas. Dette prosjektet kommer til å inkludere alle våre fag og planlegges ferdigstilling i slutten av februar 2015. I denne sammenheng har vi hatt Hallgeir Mæland utleid til Aker MMO i Kristiansand siden juni i år. Hallgeir har sittet i sammen med Aker MMO på studie/ metode og plan for å ivareta våre aktiviteter. Hallgeir har nå fått hjelp av vår Augustinas Mazonas til jobbsetting. Her ser vi for oss en topp bemanning på 25-30 personer i tillegg til drift og HAP.

Revisjonsstans Planlegging av den ni måneders lange HAP’en og SNADF, har pågått siden i sommer. I selve høy aktivitetsperioden skal det også være en stor revisjonsstans fra 20. april til 25. mai. - Dette scoopet er fremdeles ukjent. Svein Birger Eriksen er akkurat begynt hos oss her i Stavanger som revisjonsstansplanlegger, utleid til Statoil, og vil jobbe tett sammen med Statoil RS team for å planlegge og ivareta våre ISO- aktiviteter under stansen, sier Vilhelmsen. På tvers av prosjektene I tillegg til selve HAP’en, SNADF’en og revisjonsstansen, skal Aker Solution V&M utføre tre store modifikasjonsjobber, disse planlegges oppstart i februar, og vil ha en bemanning på ca. ti medarbeidere. - Dette blir møysommelig planlagt av våre eminente medarbeidere Geir Olav Nilsen og Kjell Erik Gramstad, som sitter hos Aker Solution i Jåttvågen, fortsetter Vilhelmsen. På tvers av alle disse ”prosjektene” vil det bli mye TT-arbeid og habitatbygging gjennom hele 2014. -Vi skal også utføre forskjellige oppdrag direkte for Odfjell Drilling under HAP’en.  Stillaser, habitater og overflatebehandling på forskjellige plasser - både på overside og underside av plattformen.- Vi starter på Snorre A, sammen med Statoil og Oceanering, feltoppgang av årsprogram 2014, samt KUI program 2014, i uke 45.  Så det gjenstår fremdeles mye planlegging, feltoppganger og jobbsetting før vi har oversikten på omfanget av total arbeidet vi skal gjennomføre på Snorre A neste år. Så her gjelder der å holde tunga rett i munnen!, sier Vilhelmsen.

Helge Hansen - Statoil ASA

Melkøya HAP’en, eller revisjonsstansen som det heter onshore, starter opp 2. mai og varer til medio juni. - Det er en betydelig mengde arbeid som skal gjøres. Det ligger foreløpig an til at Bilfinger Industrier skal ha 150 – 180 operatører on-site i stansen, med arbeid i alle disipliner. Det blir en oppgang på overflate, stillas, isolering samt tilkomstteknikk, sier Kjetil Kvamme, BU Manager Onshore Plants North.  Opptrappingen på plan og drift starter ved årsskiftet, mobiliseringen starter i mars. - Med etterarbeid regner vi med god aktivitet ut september, sier Kvamme.


40 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

1

Ny KUNDE I pORTEFØLJEN:

WINTERSHALL

1. oktober overtok Wintershall plattformen Brage fra Statoil. Brage blir Wintershalls første opererte plattform i Norge – og med dét får Bilfinger Industrier en ny kunde i porteføljen.

Wintershall Norge ble etablert i 2006 og er et av de mest fremgangsrike leteselskapene på norsk og britisk sokkel. - Det blir spennende å innlede et samarbeid med en ny kunde. Wintershall har ambisjonene i orden, med målsetning om å bli en av de ledende leteselskapene på norsk og britisk sokkel, sier Eirik Halvorsen, Bilfingers prosjektleder for Wintershall-prosjektet på Brage. Bilfinger fortsetter som leverandør av ISO- tjenester, TT og habitat på Brage. - Avtalen om leveranser er tilsvarende den vi har for Statoil per i dag, sier Halvorsen. Han legger til at Bilfinger har en klar intensjon om å være den naturlige samarbeidspartner for Wintershall, både for


41

2

3

Brage og andre installasjoner de eventuelt måtte erverve. - Det er åpenbart at vi tar sikte på at kontrakten fornyes neste år. Bilfinger skal gjøre sin del for at Wintershall lykkes med overtagelsen av Brage og videre operatøretablering på norsk sokkel, sier Halvorsen. Arbeid på livbåtene I oktober og november har Bilfinger utført arbeider på livbåtene på Brage. - Vi har assistert Wintershall med TT, maling, habitat og stillas, og har jobbet tett med lederlaget offshore, AI gruppen Onshore og Apply Sørco som har hatt sveisearbeidet offshore. I tillegg har det vært et meget godt samarbeid med OSF og Bilfinger demonstrerer

så vel styrke som fleksibilitet. Oseberg Feltsenter har bistått med tilgang til habitat og habitatbygger, sier Halvorsen. Han legger til at tilbakemeldingene er utelukkende positive og Wintershall er meget fornøyd med arbeidet som er utført - både fagmessig og tidsmessig.

1: tt in action under livbåtene. 2: svein Johnny sjåstan i full sving med å rive stillas etter inspeksjon. 3: Bygging av stillas. fra venstre svein Jonny sjåstad, habitatbygger leif kenneth haggkvist, Cliff eric gundersen og stillasformann Morten kvalvåg.


42 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

Klubbformannen Roger M. Berg Hansen kjenner de fleste. Og de fleste kjenner også ham – være seg ministre, operatører eller direktører. Det var ikke gitt at Fellesforbundets klubbformann i Bilfinger Industrier skulle tale arbeidertakernes sak. Rogers far var sjøoffiser og stemmeseddelen gikk som oftest i favør de borgerlige partiene. Hans mor kom fra en adelig familie med tjenestefolk, men ifølge Roger hadde hun sterke sosialistiske røtter i Narvik, familiens hjemby i Rogers første barneår.

1

- På den tiden tillot rederiene at kone og barn å bli med på tur rundt i verden med sine ektefeller. Reisene med min far gjorde et sterkt inntrykk på meg, jeg så hvor fantastisk flott vi hadde det i Norge i forhold til andre land og kontinenter, sier Roger. Rettigheter og respekt - Som liten pode møtte jeg barn som bodde på gaten eller i falleferdige skur. Jeg husker veldig godt at til tross for hvor vanskelig de hadde det, med lite mat, klær og dagligdagse ting som vi i ”lille Norge” tar som en selvfølge – så smilte de og hadde en aura og en stolthet som jeg aldri kommer til å glemme så lenge jeg lever. Opplevelsene er en direkte årsak til at jeg i dag jobber med rettigheter og rettferdighet, sier Roger og fortsetter:

2

- Det var vanskelig den gangen å forstå at verden var så urettferdig, og hvor heldig jeg var og er – som er født i Norge. Et land som har et demokratisk styresett og utbygde statlige velferdssystemer som ivaretar borgerne av nasjonen på en god måte, sier Roger og fortsetter: - Alle har krav og rett til å bli respektert. Det er to viktige ord for meg: Rettigheter og respekt. Da tenker jeg også på kvinners mulighet til fri tale og ytring, og deres muligheter til skolegang og utdanning. Og mange, mange andre grupperinger og deres samlede rettferdighetskrav og krav til å bli respektert. Det er forhold som jeg er opptatt av, sier Roger, fantastisk engasjert.

3

Klubben På spørsmål om hvorfor nettopp Fellesforbundet ble Rogers klubb, svarer han tilfeldigheter. - Men allikevel falt det meg naturlig. Det var LO og Fellesforbundet som var representert i de første bedriftene jeg jobbet i. Det var noe med klubbens verdier som traff meg midt i hjertet, dette med å være ydmyk i forhold til arbeidskollegaer rundt omkring i landet, sier Roger. Fellesforbundet er med sine 157 000 medlemmer Landsorganisasjonens (LOs) største forbund i privat sektor. Forbundet kjennetegnes ved at

4


43 de har et godt utbygd foreningsapparat over hele landet. I Bilfinger Industrier er over 500 ansatte medlemmer i klubben.

trygghet og velstand. Et godt samarbeid mellom de forskjellige partene er hovedingrediensen for suksess i alle bedrifter. Vi må samles i et sterkere felleskap for å få riktig kurs, oppfordrer Roger.

- En klubbformann har som hovedoppgave å ta vare på medlemmenes rettigheter på lønns- og arbeidsvilkår. Jeg arbeider med lønnsforhandlinger, protokoller på eventuelle rotasjoner, skift, natt, innleie og mer - innen Fellesforbundets tariffområde, sier Roger. Utover dette er det mange andre forhold som klubben og Roger engasjerer seg i. For eksempel sosiale aspekter som pensjon og trygd, og ikke minst besøk i prosjekter.

- Men det som er moro med dette arbeidet er å se veksten i selskapet. Da snakker jeg om den enkeltes vekst, i form av kompetansepåfyll og økt beherskelse i de enkelte fag i samarbeid med arbeidslag og akademiet, sier Roger og roser Bilfinger Academy for det viktige arbeidet som de utretter hver eneste dag.

- Bilfinger har inngått en inkluderende arbeidsliv-avtale, et såkalt trepartsamarbeid, det er bra. Vi engasjerer oss også i bedriftens økonomi, både for å sikre trygge og forutsigbare arbeidsplasser, men også i forhold til eiernes vilje til å satse videre i form av for eksempel nye fremtidige arbeidsplasser, sier Roger.

- Det er også mye godt arbeid som blir gjort i forbindelse med den Inkluderende arbeidsliv-avtalen. IA-manager Hanne Marie Erga gjør sammen med flere en kjempejobb på dette området. Avtalen sørger for at enkeltmennesket føler at det er noen som er der og bidrar, selv i de mest alvorlige sykdomstilfellene. Men avtalen er gjensidig og det betyr at også den enkelte har sine forpliktelser. Medvirkning er en avgjørende faktor i avtalen, sier Roger.

Arbeidernes tariff i fokus Roger kom inn i stillasbransjen i 1997, hos R&M i Skien. Før dette hadde han arbeidet med glassforedling ved Pilkington AB i Sverige. Hos R&M ble Roger verneombud for Østlandet og senere HVO på samme arbeidsplass.

Den største kapitalen Så, til det uunngåelige spørsmålet - hvordan har årets lønnsforhandlinger gått?

I 2007 ble Roger med i Fellesforbundets klubbstyre. - Jeg ble spurt om jeg ville stille til valg som klubbformann, og etter en prat med familien ble det til at jeg takket ja og stilte til valg som klubbleder. Utslagsgivende for mitt engasjement var at den enkeltes arbeidstid og lønnsdannelse hadde havnet i bakgrunnen for det lovpålagte. Vi hadde det stort sett godt, men jeg så et stort behov for å sette arbeidernes tariff i fokus, sier Roger. Han er en kløpper på tariff, oppgjør og avtaler. - Jeg er hekta på paragrafer, forskrifter, lover, hovedavtale, overenskomster og særavtale. Nå er min store hang up internasjonale lover og avtaler. I Norge har arbeideren det generelt bra, men jeg er urolig for forholdene som våre utenlandske arbeidere arbeider under. Men det er vel så viktig å passe på at ikke unoter får rotfeste i Norge, det kan bidra til å svekke velstand vår. Derfor er jeg glad for at bedriften er tydelig på arbeidslivets sameksistens mellom parter og videre er tilhenger av det meget viktige trepart-samarbeidet, sier Roger. I Fellesforbundet er han plassert i VO-delen i bransjerådet i Industrioverenskomsten, det heter Bransje/tariffrådet. - Her følger vi med på barometre for konsumpriser, olje og gass, husleie, strøm og arbeidsvekst og ledighet. Hovedforhandlingene for 2014 startet allerede høsten 2012, det er det ikke mange som er klar over, opplyser Roger. Samarbeid mellom bedriften, vernetjenesten og klubbene Klubbformannen, som forresten har nådd 47 somre og har kone, barn og barnebarn i Langesund, er oftere å se i gangene ved Bilfingers hovedkontor i Stavanger. Kontoret i Skien er blitt flyttet til Stavanger og Roger er, om det er mulig, enda mer i posisjon til å tale arbeidstakernes sak.

- Vi føler vi har truffet riktig. Det betyr ikke nødvendigvis at vi har gått inn med et kjempegodt lønnsoppgjør i forhold til forventningene blant våre medlemmer. Forventningene i Norge står ikke i stil med de økonomiske forventningene i landet, og verre blir det i forhold til den internasjonale situasjonen, sier Roger, og legger til at det for tiden rår optimisme som tyder på bedringer for våre naboland og Europa for øvrig. Neste år er Roger på valg som klubbformann. - Jeg er klar for to nye år! Selv med en blåblå regjering bak rattet. Vi skal være ydmyke og konstatere at det var Høyre og FRP som gikk av med seieren. Det blir spennende å følge med på hva de vil satse på i de forskjellige arenaene, sier Roger. Han legger ikke skjul på Arbeiderpartiet står hans hjerte nærmest. - Jeg er urolig for alle pengene som er i omløp i landet vårt. Den største kapitalen vi har er menneskene som går på jobb hver dag! Vi Bilfingere må aldri glemme å være stolte av det arbeidet vi gjør hver eneste dag – både på vegne av bedriften og nasjonen, sier Roger. 1: - den største kapitalen vi har er menneskene som går på jobb hver dag, sier klubbformann roger. 2: Nrk intervjuer arbeidsminister anikken huitfeldt og roger vedrørende inkluderende arbeidsliv. 3: roger er hekta på paragrafen. her med bibelen. 4: hei Nanthanat, bli med på et bilde, roper roger når han ser renholder Nanthanat kristoffersen. det vil hun gjerne.

Fellesforbundet: fellesforbundet ble opprettet 8. mai 1988, etter en sammen- slåing av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygnings- industriarbeiderforbund, Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund og Norsk skogog landarbeiderforbund. senere har også Norsk grafisk forbund og hotell- og restaurantarbeiderforbundet gått inn i forbundet.

- Jeg er bare et arbeidsverktøy for medlemmene våre, det er medlemmene som er klubben vår, sier Roger. Klubbformannen begynner å bli varm i snakketøyet:

sammenslutningen reflekterer forbundets brede medlemssammensetning innenfor verkstedindustrien, byggfag- og byggeindustrien, treforedling, skog og landbruk, oppdrettsnæring, tekstil- og konfeksjonsbransjen, grafisk virksomhet og hotell- og restaurant- bransjen.

Det er ikke bare kroner og ører som er viktig for klubben, selv om det er et av de viktigste elementene i forhold til den enkeltes økonomiske

fellesforbundet er medlem av landsorganisasjonen (lo) og er los største forbund i privat sektor, med om lag 150 000 medlemmer pr. mai 2011.


44 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

COMpLIANCE – etterlevelse av våre etiske retningslinjer - Status på beståtte Compliance e-læringskurs er per i dag 97 prosent for administrasjonsansatte, for arbeidsledere og operatører er tallet 69 prosent, sier Rune Erland, etikkombud og HR Direktør i Bilfinger Industrier. I september ble det obligatorisk for alle ansatte i bedriften å gjennomføre Compliance e-læringskurs.  Erland er spesielt fornøyd med at 69 prosent av bedriftens 1800 operatøransatte har gjennomført kurset. - Men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. Målet er at alle, det vil si 100 prosent, skal bestå kurset. Vi sender ut ukentlige påminnelser til dem som ennå ikke har tatt kurset, sier Erland. Hva er Compliance? Compliance kan begrense seg til etterlevelse av et utvalg lover og forskrifter, via fokus på utvalgte risikoområder som korrupsjon og ulovlig arbeid, til å dekke etterlevelse av interne og eksterne lover og regler for alle virksomhetens prosesser. Bilfinger Compliance-systems er Bilfingers retningslinjer for etikk, integritet, konkurranse og tredjepart. I Bilfinger Industrier skal alt arbeid kjennetegnes av høy integritet, profesjonalitet, faglig dyktighet, full åpenhet og en bevisst holdning til etikk.

Felles forståelse - Det er viktig at vi har en felles forståelse av våre retningslinjer. Alle skal kjenne vårt verdigrunnlag: Åpenhet, tillit, respekt, ærlighet, lojalitet og utvist vilje til effektivt samarbeid i alle forhold. Compliance er retningslinjer for hvordan vi skal te oss, og jeg vil påstå at verdigrunnlaget er givende både i jobbsammenheng og i det private, sier Erland.

- Oppstår det situasjoner eller praksiser som du er i tvil om, ta det opp med din nærmeste overordnede eller etikkombudet, oppfordrer Erland.


45

Sertifiserte prosjektledere 18 prosjektledere og to BU ledere, det vil si samtlige deltakere, har bestått eksamen i prosjektleder-faget. Kurset formaliserer prosjektlederkompetanse gjennom sertifisering. De 18 prosjektlederne kurses i prosjektsertifiseringen PRINCE2 Foundation, kort for ”Projects in Controlled Environments”, versjon 2. - PRINCE2 er blant den mest utbredte sertifiseringsordningen på prosjektledelse verden over. Kurset gir oss en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden er generisk og kan brukes på alle typer prosjekt. Det gjør at hele organisasjonen kan bruke samme metodikk og benytte felles begrepsapparat, sier Rune Erland, HR Director. Kurset blir ledet av Steinar Westland, rådgiver og trener ved Holte Consulting. Bedriften har omfattende kompetanse i prosjektledelse og utvikling av prosjekt som arbeidsform i bedrifter og organisasjoner. prince2 Metodikken omfatter styring, kontroll og organisering av et prosjekt. Gjennom moduler følges prosjektet i alle faser og faseoverganger fra oppstart til avslutning, basert på forelesing, aktiv deltakelse, erfaringsutveksling, case og eksamensøvelser. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter og klare rolledefineringer mellom prosjekteiere, prosjektledelse og leveranseleddet i prosjektorganisasjonen. På den første samlingen i vår ble blant annet bedriftens prosjektbaserte virksomhet gjennomgått på et makronivå. I denne siste modulen, som avsluttes med eksamen, gjennomgås oppstart av prosjekter. Her deltar også BU-ledere. - Kurset hjelper oss å sette hverdagen i system. Vi har de fleste verktøy fra før, men vi benytter dem ulikt. Med sertifiseringen i Prince2 er målet at vi styrer prosjekter systematisk etter ”beste praksis”, sier Rune Li Jonsmyr, leder BU Onshore Plants South. Sertifisering Ved bestått eksamen får man tittelen sertifisert prosjektleder. -Kurset gir oss metoder for å styre prosjekter effektivt. Som sertifiserte prosjektledere blir vi også mer fleksible. Med felles prosedyrer skal vi ha de samme prosjektprosessene, det vil si at vi enklere kan dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide på tvers av forretningsenhetene, sier Robert Vilhelmsen, prosjektleder for Snorre A/B.


46 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

1

Bilfingere med nytt fagbrev Status fagbrev Til og med 15. november er det blitt tatt 87 fagbrev i Bilfinger Industrier. Det nærmer seg målet på 110 fagbrev i 2013, det blir spennende å følge med i ukene framover! Fagbrev 2013 Stillas 27 - 2 lærlinger Industrimaling 42 -10 lærlinger Isolasjon 18 - 8 lærlinger Totalt alle disipliner: 87

2


47 1: Bjørnar leiren olsen, heimdal, og anton Muravjov, hammerfest, fagbrev i stillasbyggerfaget 2: Brian Christiansen, fagbrev i stillas 3: anders halleland, kårstø, fagbrev i stillasbyggerfaget 4: Nina olsen oseberg, fagbrev isoleringsfaget 5: Preben Vigeland, lærling oseberg, fagbrev isoleringsfaget 6: robert lewandowski, egersund, fagbrev isolatør 7: runar Bredal, oseberg, tord ekhorn, heidrun, og lasse gundersen, Brage, alle lærlinger, fagbrev i industrimalerfaget

3

4

5

6

8

7

8: Mads Petersen, Veslefrikk, fagbrev i industrimaling


48 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013 Vi går nå inn i de siste ukene av dette året. Vi har tidligere i år lansert begrepet ”Zero is possible” og vi har bevist at hele bedriften kan gå gjennom en måned uten rapporterbare arbeidsrelaterte skader. Vi har så langt dette året hatt fire slike skadefrie måneder. Hvorfor er skadestatistikk så viktig? Hvorfor har registrering og klassifisering av skader så høy oppmerksomhet? Den viktigste årsaken er vår forpliktelse om at ingen skal skade seg på jobb. Det å registrere skader er et viktig bidrag til vårt forbedringsarbeid. Hver gang vi registrerer en arbeidsrelatert skade stiller vi oss følgende spørsmål: Hva var årsakene til skaden og hvordan kan vi forhindre at dette skjer igjen - i dette prosjektet og i Bilfinger for øvrig?

ZERO

IS POSSIBLE! Enkelte av våre prosjekter har hatt 0 skader gjennom hele året!

En annen viktig grunn til å opprettholde en nøyaktig og korrekt skadestatistikk er at den danner grunnlaget for det reelle risikobildet i Bilfinger Industrier. Våre operative leder skal til enhver tid vite at risikonivået er innenfor Bilfinger sine aksepterte rammer. Derfor må vi sikre oss at skadene er reelle, at de blir håndtert riktig og ikke minst at de blir rapportert. Vi praktiserer nulltoleranse vedrørende rapportering av arbeidsrelaterte skader. Umiddelbar rapportering opp i linjen er et enkelt prinsipp å etterleve. Vi registrerer og analyserer alle skader og tilløp til skader. Det som danner grunnlag for risikobildet i denne sammenhengen er førstehjelpsskader, rapporterbare skader og røde hendelser. Røde hendelser er hendelser hvor det var veldig nærliggende at det kunne ha gått veldig galt – ”under ubetydelig endrede forutsetninger” som man vanligvis betegner det. Dersom vi ser på disse tre parametrene og vurderer disse i forhold til arbeidsmengde (timeforbruk) har Bilfinger Industrier aldri hatt så lave skadefrekvenser. Det betyr at vårt risikobilde akkurat nå viser at vi jobber sikkert og at alle kan føle seg trygge på jobb. MEN dette kommer ikke av seg selv. Dette er et resultat av god ledelse, etterlevelse av prosedyrer og rutiner og god og risikobasert planlegging av hver jobb. Det er også viktig å understreke at dette bildet kan endre seg dramatisk på veldig kort tid:

Dersom vi ikke holder fast ved og etterlever de gode rutinene vi har etablert.

Dersom vi slipper til nye personer uten å sikre oss at de har riktig holdning og risikoforståelse.

Ingen ønsker å skade seg, men skader kan oppstå dersom man ikke forstår risiko. Hvilken avgjørelse ble tatt like forut for en uønsket hendelse? Kompetanse er ett avgjørende element. Kompetanse er ett suksesskriteria som Bilfinger har holdt fast ved - og det har brakt oss dit vi er i dag. Vi skal jobbe hardt for å opprettholde et positivt sikkerhetsnivå. Vi prioriterer forbedringer i vår risikostyring på alle nivåer i selskapet. Hver og en av våre medarbeidere skal ha en riktig risikoforståelse og kjenne og forstå hvilke barrierer vi skal ha på plass i alt vi foretar oss. Dag Bekkelund, Director HSEQ & Risk


49

BILFINGER IN MOTION –

fotokonkurranse! Bilfinger in Motion oppfordrer alle til å være aktive både på arbeid og i fritiden. I den forbindelse lanseres det en fotokonkurranse hvor tema er ”Bilfinger i frisk luft”, være seg motiv fra lunsjpausen på Mongstad, i stillaset på Ula eller i fri natur i Hammerfest.

Vi trekker 10 vinnerbilder som mottar gavekort i nettbutikken hvor man kan handle fine fritidsklær med Bilfingerlogo. •

Det er en fordel dersom man kan se en Bilfingerlogo på bildet, men alle bilder vil bli med i trekningen.

Husk å skrive hvem som har tatt bildet og hvem som er med på bildet!

Bildet må være i høyoppløselig format, dvs. rundt 1 MB.

Bildene må kunne brukes i magasiner, sosiale medier, brosjyrer og på våre hjemmesider.

Frist for innsending: 10. desember.

Send bilder til: livsstil@bis-industrier.no


50 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

SAMARBEID MelloM falCk NuteC og BilfiNger iNdustrier

Kurs i Fallsikring -Kurset i fallsikring er det bredeste kurset vi tilbyr. Alt arbeid som utføres i over to meters høyde er pålagt fallsikring, sier Svendsen. Forskriftene sier at arbeidstakere skal ha opplæring og trening i bruk av personlig verneutstyr som benyttes i arbeidet. Nasjonalt lovverk krever at alt arbeid over to meters høyde påkrever fallsikring. Fallsikringskurs utføres i henhold til anbefalinger og retningslinjer fra Samarbeid For Sikkerhet (SFS) og Norsk Olje og Gass (tidligere OLF). - Målsetning med kurset er økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, det vil blant annet si gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper. Å arbeide sikkert bidrar til trygge arbeidsforhold og bedre arbeidsmiljø, sier Svendsen. Teoretisk forberedelse til fagbrev - Bilfinger Academy har lang fartstid i kursing av egne ansatte. Vi er iherdig opptatt av kompetanseutvikling internt i bedriften. Vår hovedsatsning er fagbrev innen isolering, stillas og industrimaling og vi oppmuntrer alle våre operatører til å ta fagbrev, sier Svendsen.

Med tilrettelagt infrastruktur og høy fagkompetanse, lanserer Bilfinger Industrier deler av sitt kurstilbud eksternt. Samarbeidet med Falck Nutec formidler Bilfingers fagkompetanse til nye målgrupper og bransjer. - Falck Nutec er en kompetansebedrift som samarbeider på flere nivåer med en rekke organisasjoner. Bilfinger Industrier har bred kompetanse på fag og kursvirksomhet. Samarbeidet vil tilføre Falck Nutecs kurstilbud en større bredde, samtidig som vi vet at kompetansen er etterspurt i markedet, sier Geir Joa, Key Account Manager i Falck Nutec. I første omgang tilbys seks kurs; fallsikring, forkurs teoretisk fagbrev i stillas, industrimaling og isolering, samt teoretisk undervisning og dokumentasjon/beregninger innen stillasfaget. - Fellesnevneren for kursene er fleksibilitet - vi skal imøtekomme kundens behov, både når det gjelder språk, kurssted, varighet og fokus, sier Kjetil Svendsen, leder i Bilfinger Academy, Bilfinger Industriers opplærings- og kurssenter. Kompetansebedrift Bilfinger Industrier er et av Norges største selskaper innen fagområdene isolering, stillas og overflatebehandling (ISO-fagene) samt innredning, passiv brannbeskyttelse og testing. Hoveddelen av selskapets virksomhet er knyttet til olje-, gass- og prosessindustrien. - Bilfinger Academy er kjernen i vår opplæringsvirksomhet, og bidrar til gjennomføring av vår satsing på økt fagbrevandel blant våre ansatte, samt andre kompetanseprogrammer internt og eksternt, sier Svendsen. Bilfinger Industrier er i dag landets ledende med hensyn til fagbrevdekning innen disiplinene stillas, industrimaling og isolering, og står for førti prosent av alle som tar fagbrev i bransjen. Samtidig satser bedriften på videreutdanning av operatører slik at de får solid flerferdighetskompetanse. - I dag har vi rundt 40 instruktører i drift, samtlige er rekruttert internt fra operativ virksomhet, sier Svendsen.

Forberedende kurs i forkant av teoretisk fagprøve er en viktig faktor i denne satsningen. Nå tilbys forkursene også eksternt. - Målgruppen er kandidater som skal avlegge teoretisk eksamen innen isolatørfaget, stillasfaget og industrimalerfaget. Vi får gode tilbakemeldinger fra våre ansatte som deltar i forkursene, det er til stor hjelp i forkant av den teoretiske eksamenen, sier Svendsen. Stillasfaget To av kursene er rettet mot stillasfaget, Dokumentasjon og beregninger innen stillasbyggerfaget og teoretisk undervisning innen stillasbyggerfaget § 17-1. For de som ønsker å begynne i stillasbyggerfaget er det påkrevd teori og praksis i henhold til norsk lovgivning. Teoretisk undervisning med utgangspunkt i § 17-1 har personer som bygger stillas over fem meter som målgruppe. Kurset i Dokumentasjon og beregninger gir en gjennomgang av lover og regler, med hovedvekt på dokumentasjon og beregninger, og har arbeidsledere i stillasbyggerfaget som målgruppe.

geir Joa, key account Manager i falck Nutec og kjetil svendsen, leder i Bilfinger academy


51

subsea seven på fallsikringskurs med instruktør Morten rafoss.

Fellesnevneren for kursene er fleksibilitet. Vi skal imøtekomme kundens behov både når det gjelder språk, kurssted, varighet og fokus.


52 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

2 sveinbjørg Petursdottir her reddes en sporty Clemen ditlevsen opp av sjøen av litt skrekkslagne kolleger.

1

3

Jan ove grasdal øverst i midten

4

kine fredriksen til høyre


53

JIPPI FOR yiBI! Young in Bilfinger (YiBI) har på tross av sin unge alder rukket å bli godt etablert. I løpet av sommeren og høsten har YiBI-grupper dukket opp på prosjektmøter, ledermøter, allmøter og konferanser. - Gruppene har studert og analysert aktuelle problemstillinger for vår virksomhet, være seg sykefravær, organisasjonskultur eller reisekostnader. Dette er viktige områder for vår bedrift, og det har vist seg svært nyttig å se på disse områdene med nye øyne, på tvers av avdelinger og strukturer. Det har gått et par lys opp for meg under presentasjonene og vi har fått nye innfallsvinkler å jobbe videre med, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier. In motion I oktober hadde nettverket samling nummer to, med bedriftens helsekampanje ”Bilfinger in Motion” som hovedtema. - Kort oppsummert hadde samling to fokus på helse og livsstil. Gruppene arbeidet med oppgaver relatert til kampanjen – fra ideer på motion-aktiviteter til praktisk gjennomføring på tiltak. I samme tråd hadde vi yogatime med Thomas Horgen, noe som slo godt an, sier Anette Frækaland i YiBI-styret. på lokalitet På samlingens siste dag gikk turen til Kårstø.. – Dette var faktisk første prosjektbesøk

for noen av våre ansatte. Prosjektleder Svein ToreJensen og Bilfinger-teamet ga oss en innføring på hvilke utfordringer prosjektene har, og som administrasjonen kan være med på å løse, sier Frækaland. Spørsmål a. Hvorfor er det viktig for Bilfinger Industrier å satse på unge medarbeidere? b. Hva vil du trekke fram som det mest givende med YiBInettverket? Bilde 1: Jan Ove Grasdal, prosjektøkonom, BU Offshore. a. Først og fremst fordi det øker sjansen for at de unge blir værende i bedriften. Da det ofte er dyrt å lære opp nyansatte, forsvinner det både tid og penger dersom man har en høy turnover. b. De hyggelige kollegaene, samt at det bidrar til å bygge en Bilfinger-kultur. Bilde 2: Sveinbjørg petursdottir, timeskriver a. Det er viktig å satse på de unge. Som nyutdannede har vi gjerne andre innfallsvinkler på utfordringer, som sammen med erfaring kan skaper gode synergier. b. Jeg er relativt ny i byen og landet, og nettverket er for meg en fin måte å bli kjent med

kolleger. Jeg vil spesielt trekke fram utfordringene vi arbeider med i grupper, det er veldig spennende å få jobbe med brede og aktuelle tema. Bilde 3: Kine Fredriksen, innkjøpsassistent. a. Fordi vi fortsatt er sultne på erfaring. Vi tenker nytt og kan komme med gode forslag og nye praksiser på gamle rutiner. b. YiBI styrker samholdet mellom ansatte i avdelinger og kontorer. Som nyansatt er det ok å bli kjent med folk på tvers av avdelinger.


54 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

1

2

Under lupen:

Sykefravær Bilfinger Industrier har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet i bransjen. Nå tar bedriften et krafttak på sykefraværet. på årets prosjektledersamling ble det presentert forskjellige inngangsporter til temaet, som sammen med igangsatte aksjoner skal redusere sykefraværet.

3

4

5


2 BilfiNger MagasiNet NO 2 2013

55

1. RUNE ERLAND: SyKEFRAVÆR ER ET LEDERANSVAR - Sykefravær er et lederansvar: Medarbeidere skal ivaretas både når de er på jobb og når de er fraværende på grunn av sykdom eller andre forhold. Vi jobber generelt veldig bra, men vi har store utfordringer når det gjelder sykefravær. Denne våren har vi startet ulike tiltak både hva gjelder forebygging, bevisstgjøring og oppfølging. Eksempler på dette er lederviklingsprogram, Bilfinger in Motion samt NAV-samarbeid. Lederne våre skal være sitt ansvar bevisst, sier Rune Erland, HR Director.

4-5

6-7

8-9

LEDER: IN MOTION!

GUDRUN – Ny STATOIL-pLATTFORM TILDELES BILFINGER

Ny RAMMEKONTRAKT MED FORSVARET

slagordet for vår nye helsekampanje ”Bilfinger in Motion” er også betegnende for vår prosjektbaserte virksomhet på et generelt nivå. Vi har hatt et år med store bevegelser.

statoil Petroleum as har tildelt Bilfinger industrier iso-rammekontrakt på vedlikehold av gudrunplattformen.

avtalen har en varighet på 2 år med 2 års opsjon.

FORNyET TILLIT FRA AKER SOLUTIONS Ny rammekontrakt.

26 - 27

SVEIN BRåTHENS FORHOLD TIL SLEIpNER

- fram til 2010 hadde jeg et klart mønster: Jeg fulgte sleipner, og byttet arbeidsgiver. i dag bytter jeg gladelig plattform for å beholde arbeidsgiveren min.

28 - 29 BILFINGER IN MOTION!

Målsetningen med kampanjen er å gjøre det lettere å komme i god form, sier Rune Erland, HR Director i Bilfinger Industrier.

30-32 FORSTERKER FAGET & BRANSJEN

Med flest antall lærlinger og flest antall fagbrev er Bilfinger industrier en foregangsbedrift i sin bransje.

33 OTD

Bilfinger rangerer årets otdmesse som en av de beste messene de har deltatt på.

10 - 11 VI SKAL BLI BEST på RISIKOSTyRING! - kjernen i risikostyring er å bedømme fremtidig usikkerhet for å kunne ta best mulige avgjørelser i dag.

12 - 13 VI ER på RETT VEI pARTNERE I SIKKERHET

34 - 35 åpEN DAG I BERGEN! BILFINGER SMåNyTT

36 - 37 NORDSJøRITTET

forteller Grethe. I dag arbeider Grethe i Hammerfest som planlegger/feltingeniør. Det er ikke lett for Grethe å fortelle om hendelsen, den er fortsatt veldig nær. - Jeg har lært noe av hendelsen: Ta deg tid til å snakke og planlegge. Stress er den faktoren som skaper flest ulykker. Stress ned!, sier den tøffeste dama i hele Bilfingerkonsernet og legger til: - Jeg håper min historie kan inspirere folk til å komme tilbake i arbeid i forbindelse med sykdom og skader - så sant det er mulig.

2. GRETHE JOHANSEN: STRESS NED! - Stroppen på hjelmen reddet livet mitt, sier Grethe Johansen. Hun forteller om ulykken ved Kværner Verdal, tidlig i februar 2012, da kurven hun og to kolleger sto i, veltet, 35 meter over bakken. Det var ikke mye som var helt i Grethe etter fallet: Bekkenet løsnet, to ankler knuste, 11 ribbein brakk og lungen punkterte. Men hodet var helt – takket være stroppen på hjelmen.

3. yiBI: FOKUS på NÆRVÆR - Hvorfor har vi et høyt sykefravær og hvordan løser vi det?, spør Veronica Andersson, Linn Åse Enevoldsen, Jan Ove Grasdal og Hanne Lunde: Young in Bilfinger-gruppen som undersøker bedriftens sykefravær. Gruppen trekker en strek mellom oppgangen i korttidssykefraværet og bedriftens økning i størrelse de siste årene. YiBIgruppen vektlegger spesielt det psykososiale arbeidet som et område som har et stort forbedringspotensial.

Etter fem måneder med opptrening og rekonvalesens var hun utrolig nok tilbake i jobb i Verdal. - For å bearbeide hendelsen måtte jeg tilbake til åstedet, i en jobbsituasjon. Det var selvfølgelig tungt, men det ga meg en fantastisk mestringsfølelse å kjøre i kurven igjen. Denne gang 70 meter over bakkenivå, og deretter ned til toppen av en jacket. Det var en svært positiv opplevelse for meg,

- Dialog og medarbeidersamtaler er avgjørende. Det er viktig å bry seg om sine kolleger. En mulig løsning kan være å adoptere Sveriges ”Friend”-løsning, det er en slags fadderordning som har som mål å ivareta nyansatte, samt skape et godt arbeidsmiljø. Det er summen av de små grepene som samlet kan gi en positiv effekt.

4. HANNE MARIE ERGA: SATSNINGSBEDRIFT I NAV - Denne høsten er vi blitt en satsningsbedrift i NAV. Det betyr at vi i samarbeid skal finne de skjulte årsakene til det høye sykefraværet vårt. På den andre siden ønsker NAV å lære mer om sykefravær i oljeservicebransjen, og da særlig offshore, sier Hanne Marie Erga, WE Manager. Selv om man har en vond albue, så er det kanskje andre oppgaver man kan utføre. Og selv om man er forkjølet, så betyr ikke det at man ikke kan komme tilbake i den samme rotasjonen etter for eksempel tre dager, uten å forskyve rotasjonen. – Det er viktig å ha gode rutiner for tilrettelegging, det er det inkluderende arbeidsliv handler om. Gode rutiner må kommunisere og ikke minst følges, sier Erga. Et tiltak i forbindelse med NAVsamarbeidet er å kartlegge alt korttidssykefravær i bedriften, og ha samtaler med ansatte som ofte er korttidssykemeldt. Ti prosent av Bilfingers ansatte står for 80 prosent av sykefraværet. - Vi analyserer sykefraværet, rett og slett, sier Erga. 5. JøRGEN SKAVLAN: GOD BEDRING! Skavlan fortalte historien om franskmannen som hadde bodd i Norge i fem år. Han hadde sluttet å si ”ha det bra” når han tok farvel med folk, han hadde begynt å si ”god bedring” i stedet. – Det verste er at ingen reagerte på den avskjedshilsenen. De tok seg til skulderen eller en annen

kroppsdel og sa ”Jo, takk for det”, fortalte fastlege Jørgen Skavlan i sitt foredrag om den norske forlkehelsa. - Det norske folk er mer sykemeldt enn de fleste andre folkeslag. Statistikkene viser at dersom en svenske flytter til Norge, tar det bare seks måneder før de er like mye sykemeldte som oss nordmenn. Hvorfor er det slik, spør Skavlan. Jørgen Skavlans forrykende foredrag ”Frisk nok for livet” ga et bilde av nordmenns helsetilstand sammenlignet med andre land. Hvorfor er det vi, som har det beste velferdssystemet i verden, det folkeslaget som går hyppigst til legen? Hvorfor bruker vi millioner på piller og terapeuter i stedet for å snakke med familien, venner og naboer? Hvorfor er det slik at vi opplever våre lykkeligste stunder når vi går i fjellet og ikke møter noen andre mennesker? Ifølge Skavlan mangler vi den sosiale arenaen der vi kan le, gråte tulle og tøyse med andre. Den sosiale arenaen som blant annet danskene har på kroen og italienerne har på piazzaen. - Vi må bli bedre til å ta vare på hverandre! Det er en resept som jeg gjerne kan skrive ut i hundretall, hver dag, oppmuntrer Skavlan avslutningsvis.


BILFINGER MAGASINET

ENGINEERING

LAMBDA pRODUCTS

SURFACE TREATMENT

ARCHITECTURAL OUTFITTING

SCAFFOLDING

OFFSHORE

MAINTENANCE

ROpE ACCESS

INSULATION

ONSHORE

pASSIVE FIRE pROTECTION MODIFICATIONS

pROJECT MANAGEMENT

WE MAKE yOUR BUSINESS

By taking care of everything else, we ensure that our clients can concentrate on what they do best: their core business. Bilfinger (formerly BIS) is one of Norway’s leading service providers to the oil and gas industry. To find out what we can do for your business, and job opportunities: www.industrier.bilfinger.com

WORK

Nyheter og aktualiteter fra BilfiNger iNdustrier # 2 2013

RETURADRESSE Bilfinger industrier Besøksadresse: Kanalarmen 8 4033 Stavanger, Postboks 1134 4391 Sandnes

BILFINGER MAGASINET Nyheter og aktualiteter fra BilfiNger iNdustrier # 2 2013

1

Bilfingermagasin nr2 2013  
Advertisement