Page 1

ĂĽpne atelier

kunstbutikk

tromsø

open


Tromsø ligger på nesten 70 grader nord, og er Nord-Norges viktigste by. Vi som bor her er heldige som får oppleve ikke bare ett, men to naturfenomener hvert år – nordlyset og midnattssolen. Vi har den fantastiske arktiske naturen rett utenfor døra vår. Naturen er vårn inspirasjonskilde og mange bruker nærområdet til trening og rekreasjon. Tromsø har et rikt kulturliv med kafeer og barer som kan besøkes av både lokale og tilreisende. Natur, kultur, byliv og lokal mat og drikke; vi har alt i dette den arktiske hovedstaden. Alt dette blir nevnt både titt og ofte. I reklame, på sosiale medier og andre steder. Hva som ofte blir glemt er at vi har en mangfoldig, aktiv og sterk kunstscene i byen.   Kunstscenen i Tromsø er stor og variert. Vi har et utall festivaler, kunstnerdrevne visningssteder, prosjekter og institusjoner. Disse gir lokalbefolkning og tilreisende innblikk til det dynamiske kunstmiljøet vi har i Tromsø. Grunnillaren for dette aktive kunstlivet er oss, kunstnerne.   I 2012 samlet kunstnerne på Troms og Finnmark fylkeskultursenter, Kysten seg til et initiativ for å styrke den lokale kunstscenen ved å opprette Tromsø Open. Ønsket var et forum og en plattform for formidling av kunstscenen i Tromsø. Tromsø Open arrangeres hvert annet år.   Tromsø Open er derfor blitt en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av profesjonell kunstnerisk virksomhet i Tromsø. I form av åpne atelier, utstillinger gir vi publikum og tilreisende ny kunnskap om samtidskunst fra nord.   Tromsø Open bidrar til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som en samfunnsmessig bidragsyter. Vi styrker kontaktflaten mellom kunstnere, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører innenfor det lokale og regionale kunstfeltet. Vi ønsker selvfølgelig  å motvirke fraflytting av kunstnere.    Hovedpilaren i Tromsø Open er åpne atelier, kunstutstillinger og åpne galleri. Fordi vi er i en situasjon preget av stor usikkerhet på grunn av Covid-19 pandemien har vi valgt å lage et noe nedskalert Tromsø Open 2020.    Covid-19 pandemien har ført til at økonomien til kunstnerne i Tromsø har forverret seg kraftig, og vi ser for oss en framtid hvor den nåværende situasjon kan føre til forverrede arbeidssituasjon for kunstnere i Tromsø. Dette ønsker vi å være en motvekt til.   I årets Tromsø Open  presenterer vi en salongutstilling med tittelen Kunstbutikk i Tromsø Kunstforening med hele 29 profesjonelle kunstnere som bor og arbeider i Tromsø, inklusive et utvalg av arbeider av de to avdøde Tromsø kunstnerne Knut Fjørtoft og Idar Ingebrigtsen.     Med faglig utveksling av informasjon, inspirasjon til nye kunstprosjekter og ikke minst det sosiale aspektet av alle møtene festivalen skaper, gir dette en unik stemning hvor arbeidsmiljøet for kunstnerne får et skikkelig løft.    Festivalen bidrar til at kunstnerne ønsker å bo i Tromsø, den bidrar til at kunstbyen Tromsø er synlig i Norge og internasjonalt og vi bidrar til at den kreative kapitalen i Tromsø øker.   Liv Bangsund

livbangsund@gmail.com tlf +47 41279748


Studioet. Der kunsten skapes. Kunstneres arbeidsplass. Åpne atelier, en generøs gest der kunstnere lar publikum, både profesjonelle og lekfolk, få innsikt i prosessen mot å lage et ferdig arbeid i form av verk/utstillinger. Jeg husker fremdeles det første åpne atelier jeg var med på. Oslo, år 2000. Fra å være bosatt i et sted der tilgang på kunst var gjennom formidling, altså medier, var selvfølgelig det å flytte til en by en åpenbaring. Men også der var det å se kunst på utstillinger på mange måter å fjerne seg fra der og hvordan kunsten ble skapt. Bare helgen møtte jeg mange kunstnere hvis produksjon jeg fremdeles følger, mange av disse har jeg jobbet med, enda flere som jeg ønsker å jobbe med. For meg, som kurator, er studioet, arbeidsstedet, arnestedet, et viktig kilde for inspirasjon, kunnskap, lærdom, men også høyttenking rundt det å produsere kunst, det å være kunstner, og dermed, i forlengelse, det å være kunstner. Jeg kunne ha skrevet mye mer om hva studiobesøk har betydd og betyr for kunstneriske praksiser, om prosjekter jeg som kurator har gjort i relasjon (eller i) kunstneres arbeidssteder, om hvordan dette har vært en av de viktigste kildene til både nytenking men også langsiktig tenking. Som intendant i Tromsø Kunstforening er jeg svært glad for at også kunstnerne i Tromsø tar seg tid til å la det almenne publikum bli bedre kjent med dem og deres måte å produsere kunst på. Det er også svært hyggelig å kunne være vertskap for Tromsø Open 2020 sin Kunstbutikk, utstillingen som er å finne i Sundsalen hos TKF. Som styreleder i Eka og Idar Ingebrigtsens stiftelse er jeg tilsvarende glade for Tromsø Opens ønske om å vise noen av verkene til Idar i Kunstbutikken. Ekteparet Ingebrigtsen er jo på mange måter grunnlaget for kunstlivet her i Tromsø slik vi har det i dag, og siden en stor del av det stiftelsen skal formidle er å finne i studioet til Idar, to etasjer opp fra nettopp Sundsalen, er dette ekstra gledelig. Jeg ønsker at alle i Tromsø tar seg tid til å besøke Tromsø Open 2020, både Kunstbutikken og Åpne atelier. Leif Magne Tangen


ANDRÉ ENGER AAS


Håvard Arnhoff (født 1979), bor og arbeider i Ersfjord. Han er utdannet arkitekt og billedkunstner fra Kunstakademiet i Tromsø, NTNU i Trondheim, Tokyo University i Japan og Makerere University i Uganda.


ANNA-BRITH ARNTSEN Jeg maler – altså er jeg. Som malerinne i min tradisjon, den klassiske, representative – som i dag har en ny renessanse i store deler av den vestlige verden, er jeg opptatt av mer enn overflatene og det man umiddelbart ser. Det vakre og vurderinga av om det er godt eller dårlig, er ikke avgjørende. Det er selve essensen av objektet; det sensuelle, dimensjonene- dualitetene, og det tidløse som er målet. Naturen er vår største læremester, sa Rembrandt, og det er så veldig sant – til alle tider, og ikke minst i disse dager. Selv om jeg primært maler mennesker er landskapsmalerier og portretter like viktige. Landskapsmaleriet betraktes også som et portrett, men da som et portrett av min opplevelse av å være der. Jeg maler disse utelukkende ”en plein air”, altså ute - noe som gjenspeiler seg i en umiddelbar kraft som ikke kan gjenskapes i studio.


Framover


Liv Bangsund er billedkunstner som er født og oppvokst i Tromsø med dype røtter i det kvenske samfunnet i Nordreisa i Nord Troms. Hun bruker sin kunnskap om hvordan tidligere nordnorske bærekraftige samfunn var organisert som inspirasjon for sine kunstprosjekt. Hun utvikler prosjekter der hverdagsaktivisme, klimaendringer, byutvikling og menneskelige relasjoner er sentrale elementer. Gjennom aktiv deltakelse og utradisjonell bruk materialer, utforsker hun hvordan kunst kan bidra til ny kunnskapsproduksjon i samfunnet The Pillow for The Rich er laget i 2010. Den gang puten ble produsert hadde jeg ikke så mye kunnskap om perlebroderi og applikasjon på tekstiler. Etter flere kunstneropphold i Russland og nå senest i Anchorage i Alaska i 2019 har jeg lært mye om den rike tradisjonen med perlebroderi blant urfolks kunstnere i det sirkumpolare nord. I dag har jeg gjenopptatt mitt arbeid med perlebroderi og vil fortsatte mitt arbeid perlebroderi, samtidig som jeg vil gjøre mer forskning om temaet.


The Pillow for The Rich


Elind Rui Blix (b. 1984 in Sarpsborg, Norway) recently graduated the Master in Fine Art program at the Art Academy in Tromsø. During her studies, she has also had commissions for Norwegian Public Committee and the Arctic University of Norway, Faculty of Life Sciences. Elind is at the time is based in Aldea - Center for Contemporary art, Design and Technology in Bergen. For more information about Elind’s work. Please visit: www.elindruiblix.no


XXVI


Sophie Berenika Broch is a Norwegian ceramic artist based in Tromsø. Her works embody a diversity of textures, shapes and colours inspired by lost and weathered objects; throughout her life, she has gathered a collection of curios which act as a point of reference. Through persistent processing of clay, shapes begin to emerge with expressions that speak to her.


StĂĽende elgtann 10,5cm x 13cm x 10cm Elgo 17 cm x 17 cm x 18 cm


Rudi Caeyers er en fotograf som dokumenterer forskningstokt i polomrĂĽdene.


Orange iceberg 100 x 70 cm


Laurent Fauconnier er multikunstner. Han har utdanning som visuell kunstner ved Kunstakademi i Paris. I hans arbeid er de naturlige materialene og den kunstneriske prosessen vel så viktig som det endelige kunstverket. Denne kreative skapende prosessen setter i gang en forvandling hos kunstneren. Hans kunstnerskap er sted for utforsking av ritualer og repetisjon, kropp og ånd, interaksjon og frihet, hvor publikum er aktivt involvert i handling. Han har samarbeidet med ACT/Oslo i InPulse ” Open studio practice for professional artists based on improvisation and collective creation. A place where contemporary dance, theater, music, visual art and new technologies can explore ways of interaction.” Han er medlem av ARCTOS, et nettverk av kunstnere som tilbyr performance/forestillinger der flere dansere som befinner seg på forskjellige steder danser sammen. En stor skjerm lar danserne samhandle simultant og delta i samme performance på tross av avstand. Laurent har bodd i Tromsø fra 1998. Der har han deltatt i forskjellige avantgarde-gruppeprosjekter og verksted som bruker performance, musikk og installasjoner i naturen.


LENA GUDD Inbetween narration and documentation, I am exploring the interplay of inner and outer landscapes, femininity and wilderness within the multilayered North. As a self-taught artist with a background in social sciences, I conduct aesthetic and anthropo-geographical research engaging with multiple ways of knowing. Based on long-term field work in the northern regions, my approach is participative and intuitive. Understanding photography as a process, approach and philosophy, I am using my analogue mediumformat camera as a compass to maneuver between visible and invisible spheres. Together with artist and researcher Antonin Pons Braley, I am further dedicated to An Archive of Norths, an aesthetic and scientific study of the North as mental and geographical place, investigating how we inhabit the Norths and how the Norths inhabit us. I was born in 1986 in Germany and currently live in Tromsø, Norway.


ROBERT JULIAN BADEHOPE HVISTENDAHL http://rjhvisten.no


Tone Holmen Jeg arbeider med en serie maleri kalt ‘NåNo’ som tar utgangspunkt i menneskets kompliserte og sammensatte struktur. Denne strukturen utforskes gjennom at jeg parallelt lager skissebøker fylt med collager som danner bakgrunnsmaterialet for maleriene. Arbeidene mine er en undring og utforskning av hvordan psyken påvirker fysikken og omvendt og hvordan begge påvirker relasjonelle komplikasjoner.


RANNVEIG JOHANSEN Etter kunstskolen i Kabelvåg studerte jeg ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Jeg er utdanna stofftrykker, men har de siste åra jobba mest med tegning, maleri og monotypi. Jeg bruker imidlertid ofte ferdigtrykte eldre tekstiler i arbeidene mine. Jeg er opptatt av dyr, og bruker de ofte som motiv i arbeidene mine.


I’m Joanna. Born in 1983, Poland. Live in Tromsø, Norway. Audio-visual artist. Designer. Performer. Musician. Graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts. Designer at Biophon Records, Bocian Records and Art Zoyd Studios. It is the concept of the language that fascinates me most. I see it as a magic tool which can create new worlds, generate new ideas and concepts, and it does not matter whether or not they are illusory. The language of different ways of art expression provides an additional opportunity to touch the essence of things, to seize the inexpressible, to introduce the public to sheer experience. It has this incredible potential for transformation, and since I do not believe in any objective “me” or in “present reality”, I attempt to make it ever-new.


JENNY MARIE JOHNSEN Vi er her på jorden som en del av et større kretsløp. http://www.jennymariejohnsen.com


Vsevolod Kovalevskij’s practice is based on critical thought and humour by which he is rethinking the ever changing human condition, his works are driven by research into collective and individual memory and memories, anthropological studies and empathy, from which he creates tools to question the conditions of ones surrounding. This results in process-based installations, video works and objects that establish a relationship between the active spectator, the artist and members of the broader community.


Poem about time, when Bembi’s mom got shot 2017


Pia Krabberød har i flere år jobbet med en subjektiv kartlegging av norske mosearter. Moser er en urplante, og Norge har en av de mest artsrike mosefloraene i Europa, med per i dag 1085 registrerte arter. Mosene er i prosjektet brukt som et omdreiningspunkt for å tematisere ulike måter å forstå og forholde seg til natur. I tidligere utstillinger har arbeidene tematisert vitenskapens metodiske undersøkelser, naturen som metafor for aktuelle ideer i tiden eller som en sansbar fysisk virkelighet. I denne serien med sol print, er søkelys satt på natur som religion. Denne alternative foto teknikken gir et negativt avtrykk av det som legges på papiret og utrykket trekker assosiasjonene i retning av noe spirituelt. Motivene i denne serien kan sees på som visjonære historiefortellere. Pia Krabberød har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (2004) og har stilt ut i både inn- og utland.


Pia Krabberød Pia Krabberød har i flere år jobbet med en subjektiv kartlegging av norske mosearter. Moser er en urplante, og Norge har en av de mest artsrike mosefloraene i Europa, med per i dag 1085 registrerte arter. Mosene er i prosjektet brukt som et omdreiningspunkt for å tematisere ulike måter å forstå og forholde seg til natur. I tidligere utstillinger har arbeidene tematisert vitenskapens metodiske undersøkelser, naturen som metafor for aktuelle ideer i tiden eller som en sansbar fysisk virkelighet. I denne serien med sol print, er søkelys satt på natur som religion. Denne alternative foto teknikken gir et negativt avtrykk av det som legges på papiret og utrykket trekker assosiasjonene i retning av noe spirituelt. Motivene i denne serien kan sees på som visjonære historiefortellere.

Pia Krabberød har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (2004) og har stilt ut i både inn- og utland.

Å se gjennom luft / solprint med moseplanter Nummererte digitale print kan bestilles. Selges kun 12 eksemplarer av hver. Pris 3500 kroner per stk.


Marni Kruse 27 år fra Færøyene. Student på UIT i Ledelse innovasjon og Marked med fokus på kreative løsninger. Maling og musik fyller derfor en stor del av hverdagen.


Knurrhane 90x90cm


GRETE ANDREA KVAAL Fotografi er mitt kunstneriske uttrykk. Jeg har for det meste arbeidet med analog sort-hvit fotografi, men har i senere år tatt i bruk farger og digital fotografering. I mitt nåværende prosjekt ”Et forunderlig liv” løfter jeg frem noe av blomsterlivet man vanligvis ikke ser: Morplanten som gradvis visner og forfaller, men som lever og gir frø helt til siste slutt. Frøene faller ned og lager sin egen form, og nye former skapes av hver eneste blomst i sin utvikling mot nye frø. Disse er florlette og flyr sin vei ved den minste pust. Rører man ved et frø, faller formen sammen og endres.


https://maritlandsend.no/


SIRI MARI VITALIS LARSEN 1992 Tromsø Norge gikk i lockdown 13. mars 2020. Det ble starten på å snu på hver ei krona både i statsbudsjettet og hjemme. Etter å ha sett X antall episoder av luksusfellen, lest noen nyhetsartikkler om Tromsø kommune og ROBEKlista, satt jeg meg ned for å reflektere over min egen økonomi, hva vanlig inntekt er og egne forvetninger om fremtidig lønn. Jeg er en kulturarbeider som blir å få lønn i himmelen, det er hverfall det jeg håper. Følelsene som oppstår når man snakker om pengebruk er som å smake på noen andres skum på deres kaffe latte. Økonomi er en privatsak, men det er også en offentlig problemstilling. Hvert bilde jeg viser i Kunstbutikken under Tromsø Open representerer en post i et budsjett med reelle utgifter og drømmer som ønsker å bli finansiert. Sparegrisene er basert på ei lita samling av bilder funnet på Finn.no i perioden 13. mars frem til september 2020. Er de investert som sløseri? Selges de pga. trang økonomi? Eller er de bare et nær forhistorisk objekt fra tia før vipps? NØFF NØFF & OINK OINK


SILVIA ELIANA MARTINEZ As a life long immigrant woman artist born in Argentina, raised in Canada and living in Norway, I try to stimulate the relationship between identity, art and territory. My work is based on information originating from distinct cultural systems. It tells a story of immigration and the effects of cultural interaction. Trained in architecture, my practice is now based in multimedia. It includes painting, photography, printmaking and installation work. A female subject is often represented interacting with a landscape amidst naïve symbols, primary colors or black and white. As part of the immigration process, learning to discriminate (new) cultural codes, words and signs involves looking twice and many more times. Similarly, I have been repeating symbols, colors, and movements for years. Adapting to a new culture also means integrating norms containing at times paradoxical modes of expression. These are found in my work in tensions between order and chaos, and constraint and freedom. For that reason, my subject’s bodies are sites of tensions, but also of significant pleasure. This creative exploration on the theme of immigration is an opportunity to question our relationship between the self and the other, and the ways we bridge over differences on the land we share.


Personnage Mixe Media on paper 115 cm X 85 cm


Camilla R. Nicolaisen was born in 1988 in Lofoten, Norway and is currently based in Tromsø, with a studio space at Kysten, Troms Municipality Culture Centre. She graduated with a Bachelor’s degree in Ceramic (Bergen), followed by a Master’s degree in Contemporary Art (Tromsø). She is also the co-founder and one of the curators of Tromsø’s Open Out Festival, an annual art festival with a focus on queer perspectives also scheduled for 2020, as well as Board member for The Association of North Norwegian Artist (NNBK). She also works freelance as an art consultant and is currently occupied with two building projects for Tromsø municipality.


TORUNN OVANGER Bildene er forankra i det jeg har sett og de inntrykk jeg har tatt til meg. Selve motivet er ikke det primære. Det er lyset og atmosfæren i et landskap som gir det skjønnhet . Det er det eteriske rommet av farger og lys som interesserer meg. Jeg dras mot den ensfargede flaten hvor bare nyansene spiller, slik at lys og rom oppstår - liker store og lavmælte flater. Hvor enn man lever i Nord-Norge, lever man med storslått natur rundt seg. Mørketida er den perioden i året jeg liker best. Den gir meg arbeidsro og konsentrasjon. Jeg finner ofte inspirasjon til bildene mine gjennom å studere mørketidslyset. Nordhimmelen fascinerer meg mest. Her finner jeg de interessante, dype blåtonene som kan observeres bare på denne årstiden. Bildene mine har derfor ofte en blå grunntone. Det å male lyset i et stille landskap handler for meg om å komme i dypet av våre sansninger, om det gåtefulle.


Morgen 50x53 Ramme 64x 68 Akvarell


IRENE RASMUSSEN Jeg er utdannet fra kunstskole i Firenze, Nordnorsk film- og kunstskole og fra kunstakademiet Trondheim. Jeg jobber med skulptur, installasjon og stedspesifikke kunstprosjekter. Over tid har jeg formet med materialer som stein, foto og metall, og gradvis gått over til å la sted og kontekst være styrende for materialvalg. De senere årene har jeg hatt en faglig reorientering der bevissthet om miljøavtrykk gjør at jeg jobber med levende planter og nedbrytbare materialer. Formatene spenner fra arbeid på vegg og i rom, via permanente utsmykninger, til nå en orientering mot temporære og forgjengelige prosjekter, der arbeidene skal løses opp og forsvinne.


Tittel: Alfa,MĂĽl: bredde 35 x h 35 x dybde 33 Teknikk: Veggarbeid av spiler, rispapir og lys.


MARITA ISOBEL SOLBERG AKA MA RA B.1977, Tromsø, Norway Solberg is a chanter, a musician and a visual artist working mainly with sound, performance art, sculpture and installation. Descending from NorthNorwegian, Sámi and Finnish settlers, growing up in Manndalen in NorthTroms, Norway. In addition to her master’s degree from Oslo National Academy of the Arts (2007), she has been singing and exploring sound and musical expression ever since childhood. With a base in Tromsø, Norway, she lives a nomadic life on the Norwegian and international art scene. With her strong connection to the northern Norwegian part of the country, she has showed her work at BarentsSpektakel in Kirkenes, Sámi Dáiddáguovddás in Karasjok, Nordland Music Festival/Bodø Kunstforening in Bodø, North Norwegian Art Center in Svolvær, The Center For Northern People in Manndalen, The Arctic Arts Festival in Harstad, and has been in charge of the fictional Sámi Daiddamusea in the award-winning museum performance at Nordnorsk Kunstmuseum in Tromsø. The common denominator for all her projects is the intention to challenge the audience - and herself, to try reaching into the innermost and create vibrations that have repercussions.


ØRESTEIN II 22 cm Stone and plaster


ARVID SVEEN (1944) Utdanning: Arkitekt, Norges Tekniske Høgskole NTH Trondheim 1970 Fra 1978 arbeidet som freelance fotograf, billedkunstner, grafisk formgiver, forfatter. arvid.sveen@gmail.com


25 blĂĽmenn 55x55cm


Henrik Sørlid (1989) er en billedkunstner bosatt i Tromsø. Jeg bruker elementer fra tidlig modernisme - særlig dadaismen og russisk konstruktivisme - samt moderne massemedia og populærkultur, for å skape et moderne okkult billedspråk. Dette kan ta form som hybride og til dels konstruerte sjangere som alkymistisk abstraksjon og psykedelisk kubisme, som tar utgangspunkt i de ofte oversette og neglisjerte okkulte sidene ved tidlig modernistisk kunst. Hensikten med dette er ikke først og fremst å belyse kunsthistorien, men å bruke den som et av flere utgangspunkt for å finne et levende og aktuelt uttrykk for en okkult erfaringsverden.


Chambers015


OLGA Vorobeva. 1996-2000 - studerte kunst, grafikk og design pĂĽ Kunst og kultur skole (Ulyanovsk, Russland). Olga deltok i forskjellige kunstutstillinger og arrangementer som ble holdt i hjembyen hennes Ulyanovsk. Hennes kunstverk er i private samlinger i Russland og Norge. Siden 2016 har Olga Vorobeva bodd i Norge, pĂĽ Storsteinnes. Kunstnerens favoritt sjanger er portrett. Blant hennes arbeider er ogsĂĽ stilleben, landskap, dekorativt maleri. Olga eksperimenterer med forskjellige teknikker og stiler innen maleri, men de ubestridte favorittene er oljemaleri og pastell.


Ruth Alexandra Aitken (Ruth & Alexander) works primarily with the ethics of the environment, labour and economics - Why do we work, who do we work for, with what and for what purpose? While often using whatever is at hand to create films, zines and installations, her practice is more often than not performative, ephemeral and process based. She additionally works for Kurant Visningsrom, and is co-founder of Failure, Understanding, Care (& Kunst) with James Lee.�


TROND ANSTEN, f.1984, Bamble. Ansten arbeider i en symbiose av biologi, kulturelle tradisjoner og sosiale aspekter i sitt kunstneriske virke. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Karlsruhe (Tyskland) og har nå base i Tromsø. Med en bakgrunn som biolog og en sterk lidenskap for jakt, fiske og sanking ligger fokuset på forholdet mellom menneske og natur. Ansten arbeider med film, installasjon, fermentering og performance kunst. Et viktig omdreiningspunkt er tradisjonelle foredlingsprosesser sett i lys av nyere forskning. Uttrykket balanserer mellom mystisisme og vitenskap ofte med vekt på det relasjonelle. Han har tidligere jobbet som kunstnerassistent for Aslaug Magdalena Juliussen, mottatt Grand Prize ved Tokyo Fotografiske Kunstmuseum og ble tildelt Statens Kunstnerstipend i 2019. Arbeidene blir vist på gallerier, kunst- og filmfestivaler slik som Festspillene i Nord-Norge, CCA gallery (Glasgow), I-Factory (Shenzhen, Kina), Barents Spektakel (Norge), Tokyo Fotografiske Kunstmuseum, Delai Filmfestival (Moskva), Museum Kunst der Westküste (Tyskland), Alternative Film Festival (Beograd) og Grace Exhibition Space (New York).


ULF MEYN Keramisk håndbygging og former det gir. Har også forsket på å overføre slike former til gjennomskinnelig porselen og lyssette dem. Har også bakgrunn, utdanning, interesse i musikk, gjerne improvisert, sær og ikke vestlig!


Etter Knut Fjørtofts uventede bortgang i 2017 har vi i Krane Galleri samarbeidet med Knuts datter Kaja om å formidle kunsten hans. Over 100 verk ble hentet fra galleriet hans på Segla. 21 av dem er plukket til utstillingen som representanter for samlingen. En del er uten tittel og signatur. Knut signerte ofte bildene etter salg og etter kjøpers ønske. På grunn av dette og etter råd fra BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) har vi ikke benyttet oss av et sertifikat eller ekthetsstempel. Blant de usignerte trykkene er noen lik andre motiver vi kjenner navnet til, men det er ikke gitt at Knut ville kalt dem det samme, derfor står de kun oppført med nummer. Alle trykkene etter Knut er å regne som monotypier. Ingen er like. Han arbeidet på tynt papir og ofte på gulvet. Bildene ble hengt opp med tegnestift i hjørnene på utstilling. Ikke alle trykk med lik motivstørrelse har lik arkstørrelse. Arkene lever og forteller en historie om Knuts arbeidsmetode.


åpne atelier Kysten, Strandvegen 95, Tromsø TKF loftet atelierfellesskap Muségata 2, Tromsø AB Kunst og Rammer, Solstrandvegen 25, Tromsdalen Fredag Lørdag Søndag

18.9 19.9 20.9

kl.17–20 kl.12–18 kl.12–18

kunstbutikk 18.9–4.10 Åpning torsdag 17.9kl.18–22

åpent for publikum ons – søn kl. 12–17 (fredag 18.9 kl. 12–20)

Tromsø Kunstforening

Muségata 2, Tromsø

André Enger Aas, Håvard Arnhoff, Anna-Brith Arntsen, Liv Bangsund, Elind Blix Rui, Sophie Berenika Broch, Rudi Caeyers, Laurent Fauconnier, Lena Gudd, Tone Holmen, Ranveig Johansen, Joanna John, Jenny-Marie Johnsen, Vsevolod Kovalevskij, Pia Krabberød, Marni Kruse, Grete Andrea Kvaal, Marit Landsend, Siri Vitalis Larsen, Silvia Martinez, Camilla Nicolaisen, Torunn Ovanger, Irene Rasmussen, Marita Isobel Solberg, Arvid Sveen, Henrik Sørlid, Olga Vorobeva. Samt arbeider av de avdøde Tromsøkunstnerne Knut Fjørtoft og Idar Ingebrigtsen.

Profile for Siri Mari Vitalis Larsen

Tromsø Open 2020  

Kunst katalog

Tromsø Open 2020  

Kunst katalog

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded