Page 1

Aportacions al panorama actual del nous mitjans. Història

Aportacions al panorama actual del nous mitjans. Història

Grau Multimèdia | Fonaments i evolució de la multimèdia | PAC 3

Alumne Fran Cantón de Borja


Aportacions al panorama actual del nous mitjans. Història Elaborar una presentació per explicar de forma gràfica i personal de quina manera les aportacions o les idees de cada personatge han influït en el panorama actual dels nous mitjans. Presentem els autors de manera molt resumida i remarcarem principalment dues coses: Biografia enllaç/os d’on hem extret la informació de l’autor

Aportacions al panorama actual del nous mitjans. Història

Aportació/ns principal al món de la multimèdia

Nobert Wiener

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wiener.htm Científic de variats interessos, en la dècada de 1920 va participar juntament amb d’altres científics en la teoria dels espais vectorials. En els anys quaranta va elaborar els principis de la cibernètica, teoria interdisciplinar centrada en l’estudi de les interrelacions entre màquina i ser humà. Norbert Wiener és considerat un dels grans precursors de l’era digital del segle XXI.

Douglas Engelbart

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=437795 Va inventar el mouse. També va ser el primer en desenvolupar un sistema operatiu amb múltiples finestres de tamany variable i “multitasques”, on cada una podia desenvolupar una acció (videoconferència, hipertexte, etc) Va tenir una hora i mitja de fama quan va presentar al públic per primera vegada el mouse i el S.O. esmentat (9 de desembre de 1968 a San Francisco). Està considerada la “mare de totes les demos”: sloan.stanford.edu/mousesite/1968Demo.html

Ivan Sutherland

http://ca.wikilingue.com/es/Ivan_Sutherland Ivan Sutherland és considerat per molts ser el creador dels gràfics de la computadora. La seva aportació va ser Sketchpad o bloc d'esbossos. Ivan va introduir conceptes disseny automatitzat (CAD) i realitat virtual.

2


Alan Kay

http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Kay Kay va treballar amb Ivan Sutherland en aplicacions gràfiques pioneres, incluïnt Sketchpad. Projectes: Squeak, és un projecte de crear un entorn per a la creació i experimentació multimèdia. Croquet, busca oferir un entorn 3D en red de codi lliure. Un altre projecte en el que treballa Alan Kay és en crear un portàtil de 100 dòlars.

Adele Goldberg

http://en.wikipedia.org/wiki/Adele_Goldberg_(computer_scientist) Científic informàtic que ha escrit numerosos llibres de llenguatge de programació Smalltalk-80*. Va treballar a Xerox i és responsable del famós desktop de Mac. *Smalltalk és un verdader llenguatge de programació orientada a objectes integrat amb un entorn de desenvolupament multifinestra.

Bill Atkinson

http://thehardmenpath.blogspot.com/2006/11/bill-atkinson.html Va ser un dels principals programadors del sistema de finestres que van aportar tantes noves idees al món de la informàtica. També va treballar en un programa de dibuix, MacPaint, que va ser el precursor de Photoshop. MacPaint va tenir una sèrie de propostes innovadores que ja fa 25 anys ho van fer millor que el Paint de Windows actual.

Nicholas Negroponte

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/negroponte.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte Va ser un dels primers usuaris de l’ ARPANET i va ser decisiu en la tasca del primer ordinador personal d’IBM. Va treballar en numerosos projectes dedicats a l’educació primària dels països en vies de desenvolupament. També treballa en el projecte de portàtil del 100 dòlars.

3


Vannevar Bush

http://www.dma.eui.upm.es/historia_informatica/Doc/Personajes/Vanneva rBush.htm Durant la 1ª guerra mundial va desenvolupar dispositius per a la detecció de submarins.

Aportacions al panorama actual del nous mitjans. Història

En 1935, Bush va crear una versió de màquina amb components electromecànics, que permitia l’entrada d’instruccions a través de targetes perforades. Publica un article on descriu una màquina teòrica, "memex", que es considera com la base teòrica de l’hipertexte.

Ted Nelson

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson Al 1963, va crear el terme hipertext a l'article No more teachers's dirty looks i, al 1960, inicià el projecte Xanadu (anglès) que encara persegueix la creació d'una xarxa d'informació amb una estructura mes profunda que el web. Pretenia crear un mar de documents relacionats mitjançant enllaços hipertextuals, tots disponibles (premonició de la World Wide Web). Nelson treballa en el projecte ZigZag (anglès), un nou concepte de base de dades.

Tim Berners-Lee

http://www.elmundo.es/navegante/personajes/bernerslee.html Va combinar dos tecnologies ja existents (l’hipertexte i el protocol de comunicacions d’Internet), creant un nou model d’accés a la informació: les famoses tres W. Actualment, està al front del World Wide Web Consortium, l’organització que que coordina estàndars i afageix noves funcionalitats a la web.

4


Després d’haver vist els autors un per un, presentem a continuació un gràfic explicatiu de què ha aportat cada autor al món de la multimèdia.

5


Ordinadors personals >principis de la cibernètica / autòmates

Nobert Wiener

Aportacions al panorama actual del nous mitjans. Història

Douglas Engelbart

Nicholas Negroponte

> Va inventar el mouse

> Va treballar en el primer PC d’IBM

interfície

Douglas Engelbart

> S.O. de variades finestres

Adele Goldberg

> Sistema d’escritori i icones

Ivan Sutherland

> superfícies tàctils

realitat virtual Ivan Sutherland

cibernètica Nobert Wiener

Tots els icones han estat extrets de http://ww


software Bill Atkinson

> va crear MacPaint, precursor de Photoshop

Alan Kay

> Sketchpad (gràfics)

Ivan Sutherland

> Gràfics per cpu

accions socials

> Entorn 3D Open Source > Portàtil 100 dòlars

Alan Kay

Nicholas Negroponte

> Portàtil 100 dòlars

www Vannevar Bush

Ted Nelson

Tim Berners-Lee

w.iconfinder.com, icones d’ús lliure no lucratiu

> Va crear la base teòrica de l’hipertexte

> va definir l’hipertexte

> va combinar hipertexte i els protocols (www.)


Grau Multim猫dia | Fonaments i evoluci贸 de la multim猫dia | PAC 3 Alumne Fran Cant贸n de Borja

PAC 3- Apartat 1 - Fran Cantón Borja  

“Aportacions al panorama actual dels nous mitjans”